جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/02/30 - روزنامه سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 5557

بانک مرکزي اعلام کرد؛
يارانه نقدي وثيقه پرداخت وام بانکي


آخرين وضعيت وام‌هاي قرض الحسنه ازدواج و ايجاد شغل


تريبون


نهادهاي مالي


 بانک مرکزي اعلام کرد؛
 يارانه نقدي وثيقه پرداخت وام بانکي  

 
بانک مرکزي به منظور پوشش گسترده کارت هاي اعتباري در کشور و تسهيل بهره مندي تمام اقشار جامعه از تسهيلات بانکي به پشتوانه يارانه واريزي به حساب خانوارها، طرح «ياراکارت اعتباري» را ابلاغ کرد.

به گزارش بانک مرکزي، پيرو بخشنامه شماره 95.194227 مورخ 1395.6.18، با موضوع ابلاغ «دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري» و با توجه به لزوم افزايش پوشش کارت‌هاي اعتباري در سطح کشور و تسهيل دسترسي اقشار و آحاد مختلف جامعه به ويژه طبقات کمتر برخوردار به خدمات اعتباري نظام بانکي، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در نظر دارد امکان صدور کارت‌هاي اعتباري به پشتوانه يارانه واريزي به حساب خانوارها را مقرر سازد. کارت‌هاي اعتباري ياد شده که موسوم به «ياراکارت اعتباري» است، در نهايت مي‌تواند منتج به افزايش قدرت خريد خانوارها و ارتقاي رضايتمندي جامعه از نظام بانکي و کمک به توليد و اشتغال داخلي شوند.

بر اين اساس اقدامات و تمهيدات لازم براي صدور و عرضه «ياراکارت اعتباري» براي سرپرستان خانوارها تحت شرايط زير توسط شبکه بانکي اقدام مي شود:

1- تمام سرپرستان خانوارها که مشمول اخذ يارانه مي‌باشند، مي‌توانند با ارايه درخواست براي اخذ ياراکارت اعتباري به مؤسسه اعتباري مراجعه کنند.

2- ياراکارت اعتباري در قالب عقد مرابحه توسط مؤسسه اعتباري صادر مي‌شود.

3- تسهيلات در قالب ياراکارت اعتباري، به صورت نسيه اقساطي به اشخاص مشمول اعطاء مي شود.

4- به هر خانوار مشمول دريافت يارانه، صرفاً يک فقره ياراکارت اعتباري اعطا و کارت مزبور به نام سرپرست خانوار صادر مي شود.

5- صدور ياراکارت اعتباري به پشتوانه حساب‌هاي يارانه‌اي اشخاص مشمول انجام مي‌پذيرد.

6- در اين طرح، تسهيلات ضمن انعقاد قرارداد لازم‌الاجرا و به پشتوانه وثيقه يارانه‌هاي نقدي اعطا شده و بدين ترتيب مشکلات مربوط به تأمين وثايق اشخاص کم‌درآمد قابل رفع خواهد بود.

7- بازپرداخت تسهيلات اعطايي به صورت خودکار از محل حساب‌هاي يارانه‌اي اشخاص انجام مي‌پذيرد و بدين سبب ريسک ناشي از عدم پرداخت اقساط از سوي اشخاص مشمول به حداقل مي‌رسد.

8- سقف تسهيلات اعطايي به اشخاص مشمول با توجه به ميزان يارانه خانوار تعيين مي شود. در هر حال، در مرحله اول سقف پرداخت تسهيلات از طريق اين سازوکار پنجاه ميليون ريال است.

9- ياراکارت اعتباري داراي ويژگي گردان است؛ بدين نحو که تا تاريخ انقضا، همواره به ميزان مابه‌التفاوت مبلغ سقف اعتبار و اصل تسهيلات تسويه نشده توسط مشتري، داراي اعتبار است.

10- مانده ياراکارت اعتباري صرفاً براي اعطاي تسهيلات در قالب مرابحه قابل استفاده بوده و تراکنش‌هاي مالي ديگر نظير برداشت وجه، انتقال وجه و برداشت کارمزد از کارت مزبور مجاز نمي‌باشد. واريز وجه به ياراکارت اعتباري از ممنوعيت اين بند مستثني مي‌باشد.

11- مهلت بازپرداخت تسهيلات نسيه اقساطي، به تشخيص مؤسسه اعتباري و حداقل 36 ماه و حداکثر 60 ماه مي‌باشد.

12- سود ياراکارت اعتباري براي تسهيلات نسيه اقساطي بر اساس نرخ هاي مصوب شوراي پول و اعتبار در مورد عقود غيرمشارکتي محاسبه مي‌شود.

13- در صورتي که سررسيد تسهيلات اعطايي از طريق ياراکارت اعتباري، فراتر از تاريخ انقضاي کارت باشد، مهلت بازپرداخت تسهيلات مزبور، در چارچوب ضوابط و مقررات، پس از تاريخ انقضاي کارت ادامه مي‌يابد.

14- دارنده ياراکارت اعتباري، حداکثر تا تاريخ انقضاي کارت ‌- که تاريخ مزبور از سوي مؤسسه اعتباري تعيين و بر روي کارت درج مي شود- قادر به استفاده از اعتبار اعطايي مي‌باشد.

15- مدت اعتبار ياراکارت اعتباري حسب درخواست دارنده و در صورت موافقت مؤسسه اعتباري قابل تمديد است.

16- به منظور پوشش ريسک ناشي از قطع يارانه خانوارها، مؤسسه اعتباري مي‌تواند نسبت به اخذ سفته و يا ساير تضامين متعارف قابل ارايه از سوي اشخاص مشمول به تشخيص خود، اقدام کند.

17- ساير موارد ناظر بر کارت اعتباري يارانه بگيران، تابع قوانين و مقررات ابلاغي از سوي بانک مرکزي است.


 آخرين وضعيت وام‌هاي قرض الحسنه ازدواج و ايجاد شغل 

 
آخرين تغييرات ايجاد شده در پرداخت وام ازدواج از اين حکايت دارد که در سال گذشته از حدود يک ميليون تسهيلات پرداختي به زوجين بالغ بر 880 هزار فقره وام‌هاي10 ميليون‌ توماني بوده است که از مرداد تا پايان سال پرداخت شد.

خبرگزاري ايسنا: از سال 1388 که به منظور متمرکز کردن اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج پايگاه اينترنتي ثبت نام اين تسهيلات راه‌اندازي شد، تاکنون حدود 31 بانک و موسسه اعتباري به اين پايگاه اضافه شده و در رابطه با پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج اقدام مي‌کنند. وامي که در ابتدا و تا سال گذشته حدود سه ميليون تومان براي هر يک از زوجين بود، اما با مصوبه مجلس طبق تبصره (29)قانون بودجه 1395 اين رقم از سه به 10ميليون تومان افزايش يافت.

بر اين اساس با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزي از ابتداي مردادماه سال قبل بانک‌ها موظف شدند تا به تمامي افراد در صف انتظار و همچنين متقاضيان جديد تسهيلات 10 ميليون توماني پرداخت کنند. با توجه به اينکه حدود 400 هزار نفر در صف انتظار قرار داشته و پيش‌بيني 800 هزار نفري تا پايان سال وجود داشت در نهايت بانک‌ها مکلف شدند تا در هر ماه حدود 150 هزار فقره تسهيلات ازدواج پرداخت کنند.اين در حالي است که آخرين گزارش‌ها نشان مي‌دهد تا پايان سال قبل بالغ بر يک ميليون نفر تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کردند که از اين تعداد به بيش از 886 هزار نفر وام 10 ميليون توماني تعلق گرفته است. در مجموع در سال گذشته شبکه بانکي بالغ بر 9800 ميليارد تومان بابت تسهيلات ازدواج پرداختي داشته است.

در عين حال که 32 هزار نفر توانسته‌اند تسهيلات 20 ميليوني دريافت کنند. اين افراد طبق ماده (50)قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مشمول تسهيلات قرض‌الحسنه به ميزان دو برابر تسهيلات افراد عادي هستند که طي سال‌هاي 1394 و 1395 حدود 44 هزار و 500 نفر به مبلغ 700 ميليون تومان از اين تسهيلات بهره‌مند شده‌اند.

در مجموع از سال 1388 تا پايان سال 1391 حدود چهار ميليون و 545 هزار نفر با مجموعه 11 هزار و 114 ميليارد تومان تسهيلات ازدواج دريافت کردند. همچنين از سال 1392 تا پايان 1395 بيش از چهار ميليون و 122 هزار نفر تسهيلات دريافت کردند که رقمي بيش از 19 هزار ميليارد تومان را در برمي‌گيرد. به طور کلي از ابتداي راه‌اندازي سامانه ازدواج در سال 1388 تا پايان سال قبل بيش از هشت ميليون و 650 هزار نفر وام ازدواج دريافت کردند که مبلغي بالغ بر 30 هزار ميليارد تومان براي آن از سوي بانک‌ها پرداخت شده است.

همچنين تعداد افراد در صف انتظار در پايان سال گذشته نسبت به سال 1391 تا 40 درصد کاهش يافته و به حدود 480 هزار نفر رسيده است.

اما بايد توجه داشت که منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها تنها به وام ازدواج تعلق ندارند و طبق ضوابط بانک مرکزي بايد سيستم بانکي نسبت به اعطاي قرض‌الحسنه در ساير سرفصل‌ها و موارد ضروري از جمله موارد مندرج در قوانين بودجه سنواتي مانند تسهيلات اشتغال‌زايي (کميته امداد امام (ره)، سازمان بهزيستي، ستاد ديه)، مشاغل خانگي، حمام روستايي، وديعه مسکن، بيماري، تحصيل و... را نيز اقدام کنند. ولي با توجه به اينکه همواره تقاضا براي دريافت وام ازدواج بالا بوده و به ويژه از سال گذشته با افزايش چند برابري آن منابع بيشتري براي پاسخگويي به نياز متقاضيان لازم بود با در نظر داشتن اين موضوع که بانک‌ها با مشکل تأمين منابع قرض‌الحسنه مواجه هستند، اولويت پرداخت به وام‌هاي ازدواج اختصاص يافت چرا که براي پرداخت وام متقاضيان در هر سال که حدود يک ميليون و 200 هزار نفر براي آن قابل پيش‌بيني است مبلغي بالغ بر 12 هزار ميليارد تومان منابع نياز دارد که در مقايسه با ميزان منابع قرض‌الحسنه‌اي که در بانک‌ها وجود دارد بسيار فراتر بوده و آن‌ها بايد براي تأمين بخش ديگر از ساير سرفصل‌هاي منابع خود از جمله قرض‌الحسنه جاري استفاده کنند.

با اين حال تازه‌ترين آمار از اين حکايت دارد که از ابتداي سال 1390 تا پايان سال 1395 با توجه به تسهيلات قرض‌الحسنه دريافت شده از بانک‌ها براي اشتغال‌زايي بيش از 476 هزار فقره شغل ايجاد شده است که توانسته 599 هزار خانوار را از تحت پوشش کميته امداد خارج کند.

اين در شرايطي است که نگاهي به وضعيت پرداختي و مانده منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها نشان مي‌دهد که بعد از کسر سپرده قانوني در پايان اسفندماه 1395 نسبت تسهيلات پرداختي قرض‌الحسنه به سپرده‌هاي آن در اسفند 1395 حدود 94.6، اسفند 1394 حدود 93.4 و براي همين دوره در سال 1393 نزديک به 97.3 درصد است.

مانده کل سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز بعد از کسر سپرده قانوني در پايان اسفند سال قبل حدود 49 هزار ميليارد تومان و مانده کل تسهيلات اعطايي حدود 46 هزار ميليارد تومان بوده است.

بايد يادآور شد بانک‌ها در حالي موظف شدند تا از منابع قرض‌الحسنه جاري خود براي اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه استفاده کنند که صاحبان منابع جاري آن را با قصد تسهيل پرداخت وجوه افتتاح کرده و بانک‌ها از آن به عنوان منابع سيال استفاده مي‌کنند تا بتوانند هنگام مراجعه صاحبان حساب پاسخگوي آن‌ها بوده و با ريسک نقدينگي براي بازپرداخت مواجه نباشند.

بنابراين آنچه که در قانون بودجه مبني بر الزام براي پرداخت وام ازدواج از طريق قرض‌الحسنه جاري تکليف شد بر اساس آنچه که مديران بانکي بر آن تأکيد داشتند مطابق اصول بانکداري نبوده و آن‌ها را با مشکل مواجه مي‌کند.


 تريبون 

 افتتاح واحدهاي باقي‌مانده مسکن مهر

قائم‌مقام وزير راه و شهرسازي از افتتاح 124هزار واحد باقي‌مانده مسکن مهر "با تلاش مضاعف دستگاه‌هاي ذي‌ربط" تا پايان امسال خبر داد.

به گزارش تسنيم، احمد اصغري مهرآبادي اظهار کرد: از مجموع واحدهاي مسکن مهر، ساخت يک‌ميليون و 942 هزار واحد به اتمام رسيده و يک‌ميليون و 833 هزار واحد افتتاح شده است.

وي با بيان اين‌که 124 هزار واحد باقي‌مانده که امسال با تلاش مضاعف دستگاه‌ها و نهادهاي ذي‌ربط افتتاح و تحويل مي‌شود، افزود: نيمه اول خرداد 3000 واحد مسکن مهر پرديس افتتاح مي‌شود.

وي تصريح کرد: دولت براي اتمام پروژه‌هاي مسکن مهر 55 هزار و 500 ميليارد تومان وام بانک مسکن درنظر گرفته که حدود 48هزار ميليارد تومان آن پرداخت شده که با احتساب وام ساير بانک‌ها 50هزار ميليارد تومان مي‌شود.

قائم‌مقام وزير راه و شهرسازي يادآور شد:‌ امسال براي تأمين زيرساخت‌هاي مسکن مهر 800 ميليارد تومان اعتبار را دولت تصويب کرده و اسناد خزانه در اختيار وزارت نيرو قرار گرفته است. در پرديس نيز تمام زيرساخت‌ها توسط شرکت عمران شهر جديد فراهم مي‌شود به‌علاوه 200 ميليارد تومان نيز از اسناد خزانه دراختيار وزارت راه و شهرسازي قرار گرفته که از اين مبلغ 130 ميليارد تومان آن دراختيار شرکت عمران شهر جديد پرديس و مابقي در اختيار ساير شهرهاي جديد براي تکميل و افتتاح واحدهاي مسکن مهر و تأمين زيرساخت‌هاي موردنياز قرار داده‌ايم.

روابط عمومي وزارت ارتباطات:

خدمات ارسال پيامک انبوه طبق روال گذشته انجام مي گيرد

رئيس مرکز روابط عمومي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تاکيد کرد: تصميم دولت مبني بر منع ارسال پيامک انبوه تبليغات انتخاباتي بوده است و هيچ ارتباطي با ارسال پيامک توسط شرکتهاي ارائه دهنده خدمات پيامک انبوه به موسسات و مشتريانشان ندارد.

به گزارش ايرنا، محمدرضا فرنقي زاد گفت: بر اساس قانون انجام تبليغات انتخاباتي از يک روز قبل از انتخابات ممنوع است و تصميم اتخاذ شده در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز عدم ارسال پيامک هاي انبوه تبليغات انتخاباتي بوده و ارسال پيامک توسط مردم به هيچ وجه مختل نشده است.

وي با بيان اينکه ارسال پيامک توسط شرکتهاي ارائه دهنده خدمات پيامک انبوه به موسسات و مشتريانشان بر اساس روال گذشته همچنان صورت مي پذيرد، افزود: مسدود کردن پيامک هاي انبوه تبليغاتي در تمام انتخابات انجام مي گرفته است و مبتني بر تصميم وزارت ارتباطات و دولت نيست کما اينکه روز گذشته قبل از اعلام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات صورت پذيرفته است.

تعطيلى معدن يورت گلستان تا زمان برقرارى ايمنى

رئيس خانه معدن ايران از تعطيل بودن معدن يورت گلستان تا زمان تاييد شدن ايمنى اين معدن خبر داد.

به گزارش تسنيم، محمدرضا بهرامن با اشاره به تعطيلي معدن يورت گلستان، اظهار کرد: با توجه به حادثه پيش آمده در معدن يورت تا زماني که ايمني اين معدن توسط کارشناسان تاييد نشود و ايمني به حد مجاز خود بازنگردد امکان فعاليت دوباره آن وجود ندارد.

رئيس خانه معدن ايران افزود: کارگروه تشکيل شده در حال پيگيري علت اصلي بوجود آمدن حادثه در معدن يورت هستند و همچنان اظهار نظري از سوي مسئولان و کارشناسان مطرح نشده است.

وي خاطر نشان کرد: در صورتي که ايمني معدني در حد مجاز نباشد اجازه فعاليت به معادن داده نمي‌شود و با اتفاق افتادن حادثه يورت نظارت‌ها بر ايمني معادن بيشتر خواهد شد.

بهرامن در ارتباط با داشتن تاييديه ايمني معدن يورت از سازمان نظام مهندسي، گفت: معدن يورت گلستان ،جزو معادني بوده که داراي گزارش نظام مهندسي مبني بر ايمني بودن و مورد تاييد بودن آن بوده و نمره قبولي در بين معادن کشور دريافت کرده است.

رئيس خانه معدن ايران ادامه داد: حوادثي همچون معدن يورت در تمامي دنيا اتفاق افتاده و بروز جنين حادثه‌اي امري طبيعي براي معادني مانند زغال سنگ که داراي گازهاي سمي است خواهد بود؛ اما عمدتا رخدادهاي اين چنيني به موضوع آموزش و مراقبت‌هاي لازم در حين انجام کار رخ مي‌دهد البته که فرسوده بودن ماشين‌آلات و تجهيزات هم سهم خود را در اينگونه اتفاقات دارد.

در حوادث محيط کار مالک، بهره بردار و ناظر مقصرند

در همين رابطه ،رئيس کميسيون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: در حوادث محيط کار هم مالک و بهره بردار و هم ناظر، مسئول حفظ جان و سلامتي کارکنان هستند.

مهدي پورقاضي اظهار کرد: ما در استاندارد چيزي کم نداريم، اما آنچه کاملا براي همه مشخص است اين است که اين استانداردها به طور عمومي در معادن کشور رعايت نمي شود .

وي ادامه داد: اجراي استاندارد و نظارت بر اجراي آن موضوعي فرهنگي هم است . از لحاظ اجرايي مدير فني و اجرايي واحد صنعتي و معدني مسئول اجراي ايمني و استاندارد در آن واحد هستند. نمايندگان وزارت کار هم مسئول نظارت بر اجراي اين استانداردها هستند و مي توانند به صورت سرزده از اين واحدها بازرسي و بازديد داشته باشند و اگر مواردي را در عدم رعايت مشاهده کردند تذکر داده و حتي تا تعطيلي واحد پيش بروند.

وي تاکيد کرد: اما هم استانداردها رعايت نمي شود و هم نظارت به طور دقيق و با جديت اجرا نمي شود.

پورقاضي گفت: مجموعه اي از کم کاري ها باعث کشته شدن 43 معدنکار شد. دراين موارد نمي توان گفت يک نفر يا يک بخش در رخ دادن اين حادثه مقصر بودند.

رئيس کميسيون صنعت اتاق تهران با تاکيد بر ضرورت بازنگري در قوانين نظارت در وزارتخانه هاي کار و صنعت گفت: در اين گونه حوادث وزارت صنعت و معدن ، وزارت کار ،‌سازمان امور مالياتي ،‌بهره بردار و حتي عوامل انساني حاضر در حادثه مقصر هستند و هريک سهمي در اين رخداد دارند.

پورقاضي گفت: وقتي ما موضوع ايمني و سلامت مردم را پيش رو داريم به صورت خيلي جدي بايد نظارت را دنبال کرد و از هيچ خطايي نبايد گذشت کرد.

به گفته وي ناظرين بر اجراي استانداردهاي مربوط به ايمني بيش از ديگران مسئوليت دارند چرا که منافع جاني و مالي تمام سهامداران و کارگران و مالک و دولت در اين نظارت حفظ مي شود.وي خاطرنشان کرد: همانطور که در مورد سلامت صنايع غذايي به شدت نظارت انجام مي شود بايد در ساير موارد هم با جديت دنبال کرد. اگر سلامت مواد غذايي با جان و سلامت مردم در ارتباط است در ساير صنايع هم تمام افراد مرتبط جزء شهروندان محسوب مي شوند و حفظ جان و سلامت آنها جزء ضروريات است.


 نهادهاي مالي 

 انتصاب مشاور امور سازمان و توسعه سيستم در بانک ايران زمين

براساس حکمي از سوي عبدالمجيدپورسعيد مديرعامل بانک ايران زمين، غلامرضاچيذري به سمت مشاور در امور سازمان و توسعه سيستم اين بانک منصوب شد.

به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک ايران زمين؛ متن حکم مربوطه به شرح ذيل است؛جناب آقاي غلامرضا چيذري نظر به تخصص، توانمنديها و تجربيات جنابعالي، به موجب اين حکم به عنوان(( مشاور در امور سازمان و توسعه سيستم))منصوب مي شويد تا در چارچوب ضوابط و مقررات بانک انجام وظيفه فرمائيد.

از سوي بانک رفاه،

اعطاي تسهيلات قرض الحسنه به بازنشستگان، مستمري و مقرري بگيران

شعب بانک رفاه در سراسر کشور آمادگي دارند تا نسبت به اعطاي تسهيلات قرض الحسنه به بازنشستگان، مستمري و مقرري بگيران سازمان تامين اجتماعي اقدام کنند.

به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک رفاه کارگران، بازنشستگان، مستمري و مقرري بگيران سازمان تامين اجتماعي که حقوق خود را از بانک رفاه دريافت مي کنند، مي توانند تا سقف 20 ميليون ريال و با مدت بازپرداخت 36 ماه از تسهيلات قرض الحسنه بهره مند شوند.

برگزاري جشنواره طلايي بانک تجارت در" ستاره باران"

قرعه کشي جشنواره طلايي پايانه هاي فروشگاهي با همکاري بانک تجارت و شرکت ايران کيش مجتمع تجاري "ستاره باران تبريز" برگزارشد.به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک تجارت، طي مراسمي در شهر تبريز برگزار شد، به پذيرندگان داراي حساب در بانک تجارت براساس ميزان امتياز کسب شده و به قيد قرعه تعداد 12 کارت هديه پنج ميليون ريالي به همراه لوح سپاس اهدا شد.

مشاور اجرايي مديرعامل بانک صادرات؛

اولويت خلق ارزش براي مشتريان است

مشاور اجرايي مدير عامل و معاون شعب و بازاريابي بانک صادرات ايران در بازديد از شعب اين بانک در استان قزوين، ضمن گفتگوي مستقيم و بي واسطه با مشتريان و کارکنان، خلق ارزش براي مشتريان را يکي از اولويتهاي مهم بانک صادرات ايران در سال 1396 معرفي کرد.

به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک صادرات ايران، جام خانه مشاور اجرايي مدير عامل و معاون شعب و بازاريابي با همراهي يوسفيان معاون اعتبارات در سفر به استان قزوين ضمن بازديد سرزده از شعب آبيک کد332 و تهران قديم کد 1696، با تک تک همکاران به صورت مستقيم مذاکره و از نزديک فرآيند سرويس دهي شعب اين بانک به مشتريان را مشاهده نموند.

آغاز فاز نخست ساخت پروژه نيمه تمام بيمارستان 800 تخت خوابي با حمايت بانک ملت

فاز اول ساخت پروژه نيمه‌تمام بيمارستان 800 تخت خوابي مهدي کلينيک با حمايت بانک ملت و با حضور مديرعامل اين بانک و معاون توسعه و مديريت منابع وزارت بهداشت کليد خورد.

به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک ملت، دکتر هادي اخلاقي فيض آثار در نشستي که به مناسبت عقد قرارداد شروع عمليات ساخت پروژه نيمه تمام بيمارستان 800 تخت خوابي مهدي کلينيک برگزار شد، حمايت و پشتيباني اين بانک را از اين پروژه در قالب ارائه تسهيلات اعلام کرد.

وي بابيان اين نکته که بهره‌برداري از پروژه مهدي کلينيک مي‌تواند ظرفيت قابل‌توجهي از نياز کشور را در بخش درمان و سلامت پوشش دهد گفت: اين پروژه در گذشته به دليل محدوديت‌هايي که به لحاظ مالي داشته با چالش‌هايي مواجه شده است؛ بنابراين با حمايت بانک ملت براي بازسازي و استقرار ساختار اين مجموعه، به نظر مي‌رسد با اطمينان خاطر بتوانيم اين پروژه را به بهره‌برداري برسانيم.

اعضاي جديد هيات مديره بانک سرمايه انتخاب شدند

مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده بانک سرمايه با حضور 85 درصد از سهامداران حقوقي و حقيقي اين بانک، در روز شنبه 23 ارديبهشت ماه برگزار شد.

به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک سرمايه، با حضور نماينده بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، نماينده سازمان بورس اوراق بهادار، رئيس مجمع عمومي، ناظرين مجمع عمومي، قائم مقام و مديران ارشد صندوق ذخيره فرهنگيان، رئيس اداره نظارت بانک مرکزي، نمايندگان سهامداران حقوقي و سهامداران حقيقي بانک سرمايه و همچنين مديرعامل، معاونان و مديران ادارات بانک سرمايه، مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده بانک سرمايه با حضور 85 درصد از سهامداران اين بانک و با رسميت يافتن جلسه مجمع عمومي، در روز شنبه 23 ارديبهشت ماه در تهران برگزار شد.

آغاز عمليات اجرايي احداث بيست و ششمين مدرسه "مهر نوين" در شهرستان فيروزکوه

آغاز عمليات اجرايي احداث بيست و ششمين مدرسه "مهر نوين" در شهرستان فيروزکوهکلنگ احداث بيست و ششمين مدرسه "مهر نوين" در شهرستان فيروزکوه استان تهران به زمين خورد.به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک اقتصادنوين، همزمان با اعياد شعبانيه و با هدف توسعه دانايي، طي مراسمي با حضور مقامات ارشد شهرستان فيروزکوه، مديران سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور و مديران بانک اقتصادنوين عمليات اجرايي احداث بيست و ششمين مدرسه بانک اقتصادنوين با نام "مهر نوين" آغازشد.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي