جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/04/04 - روزنامه سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 5585

امکان انتخاب رشته تا 6 تيرماه؛
شرايط پذيرش در برخي رشته‌هاي آزمون دستياري اعلام شد


شروع ثبت‌نام ترم تابستان رشته‌هاي غيرپزشکي دانشگاه آزاد از 17 تير


دوشنبه؛ آخرين مهلت ثبت‎نام در چهارمين آزمون استخدامي


خبر


ميز خبر


 امکان انتخاب رشته تا 6 تيرماه؛
 شرايط پذيرش در برخي رشته‌هاي آزمون دستياري اعلام شد 

 
جزئيات و شرايط پذيرش در برخي رشته‌هاي آزمون دستياري پزشکي اعلام شد و داوطلبان مجاز تا سه‌شنبه 6 تيرماه فرصت دارند انتخاب رشته کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان چهل و چهارمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي که مجاز به انتخاب رشته محل شده‌اند مي‌توانند با مشاهده کارنامه علمي تا سه‌شنبه 6 تيرماه نسبت به انتخاب رشته محل اقدام کنند.

آن دسته از داوطلباني که نقص مدرک سهميه‌اي دارند بايست مدارک خود را در زمان اول تا ششم تيرماه 96 ارسال کنند. در صورت عدم ارسال مدارک در موعد مقرر سهميه موردنظر براي داوطلب لحاظ نخواهد شد و سهميه آزاد براي داوطلب منظور خواهد شد.

مصاحبه براي رشته‌هاي روانپزشکي و زنان و زايمان

براي رشته‌هاي روانپزشکي و رشته زنان و زايمان براساس تصميمات اتخاذ شده مقرر شده است تمامي کساني که در آزمون کتبي اين دو رشته پذيرفته مي‌شوند براي مصاحبه معرفي شوند و گردناد و در صورتي که براساس نظر هيات ممتحنه شرايط لازم براي اين رشته‌ها را داشته و نقص عضو موثر حرفه‌اي نداشته باشند، قبولي آنان قطعي تلقي شود.

کساني که داراي شرايط لازم نباشند، در ساير رشته‌هاي انتخابي خود که حد نصاب نمره لازم را داشته باشند و بتوانند تحصيلات را ادامه دهند معرفي مي شوند.

نوع پذيرش پزشک پژوهشگر

پذيرش پزشک پژوهشگر براساس اطلاعيه شماره 5 افراد واجد شرايط در آزمون پذيرش دستيار سال جاري صورت خواهد گرفت.

پذيرش انحصاري پزشکي اجتماعي

در اين دوره پذيرش در رشته تخصصي پزشکي اجتماعي صرفاً جهت مستخدمين (اعم از هيات علمي و يا کارمند) به صورت قراردادي، پيماني، رسمي که در دانشگاههاي علوم پزشکي و توابع اين به مشاغل بهداشتي تصدي دارند؛ صورت خواهد پذيرفت.

اين گروه از متقاضيان بايد از سوي رياست دانشگاه مربوطه به منظور پذيرش در اين رشته در مواعيد مقرر به دبيرخانه معرفي شده باشند.

اعلام نوع پذيرش پزشکي قانوني

در اين دوره پذيرش در رشته تخصصي پزشکي قانوني صرفاً به صورت بورسيه سازمان مذکور صورت خواهد پذيرفت.

افراد متقاضي پذيرش در رشته مذکور بايد شرايطي از جمله سن زير 40 سال، فرد مي‌‎تواند تنها کارمند سازمان پزشکي قانوني کشور باشد و ساير کارمندان نمي‎توانند اين رشته را انتخاب کنند، باشند.

افراد واجد شرايط عمومي استخدام دستگاه دولتي باشند. تعهد خدمت به ميزان سه برابر مدت تحصيل دارند.

خدمت در محل و استانهاي مورد نياز سازمان خواهد بود. از بدو تحصيل به استخدام پيماني سازمان پزشکي قانوني درمي‎آيند.از سه برابر ظرفيت اعلامي، مصاحبه علمي و تخصصي به عمل خواهد آمد. گزينش قوه قضائيه انجام مي‎شود. ضمناً اين افراد از بدو تحصيل حقوق دريافت خواهند کرد.

جزئيات پذيرش رشته طب هوا فضا:

صرفاً کادر نيروهاي مسلح در صورت دارا بودن شرايط اعلام شده مجاز به انتخاب رشته تخصصي طب هوا و فضا در فرم انتخاب رشته محل خود هستند. حداکثر 35 سال سن، سلامت جسمي و رواني در حد کلاس 3 پرواز، سپردن تعهد خدمت در مناطق موردنياز به نيروي مربوطه، دارا بودن شرايط عمومي آزمون دستياري تخصصي از جمله اين شرايط است.

طب اورژانس:

ظرفيت رشته تخصصي طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکي ارتش صرفاً به داوطلبان کادر ثابت ارتش تعلق دارد.

شرايط بورسيه در دانشگاه بقيةا...(عج)

داوطلبان غير کادر ثابت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، مجاز به انتخاب رشته‌هاي مربوط به دانشگاه علوم پزشکي بقية‌ا...(عج) هستند.

متقاضيان مجاز به پذيرش به صورت آزاد در کليه رشته محلهاي آموزشي با رعايت مقررات پذيرش مي‎شوند.نام رشته تخصصي «پرتودرماني» به «راديوانکولوژي» تغيير پيدا کرده است. طول دوره رشته مذکور نيز 5 سال تعيين شده است.

ممنوعيت انتقال و تغييرات در سهميه‎ها

ظرفيت تکميل نشده سهميه مناطق محروم دانشگاههاي علوم پزشکي به ساير داوطلبان آزاد با رعايت مقررات پذيرش تعلق نمي‎يابد.

پس از ثبت‎نام به هيچ عنوان تغيير سهميه يا تغيير دانشگاه منطقه محروم جهت گذراندن تعهدات خاص امکانپذير نيست.

تغيير رشته و انتقال پذيرفته‎شدگان سهميه مناطق محروم ممنوع بوده و امکانپذير نيست و در صورت درخواست انتقال دانشگاه مي‎تواند نسبت به لغو حکم دستياري فرد پذيرفته شده اقدام کند.پذيرفته‎شدگاني که با ماموريت آموزشي از وزارتخانه‎ها، نهادها و سازمانها ( به استثناي دانشگاههاي علوم پزشکي وابسته به وزارت بهداشت) براي تحصيل به رشته‌هاي تخصصي وارد مي‎شوند، ملزم به پرداخت هزينه‎هاي تحصيلي توسط داوطلب يا سازمان تائيد خواهند بود، در غير اين صورت بايد تعهدات قانوني را مشابه ساير پذيرفته‎شدگان در محلهايي که وزارت بهداشت تعيين مي‌کنند، انجام دهند.


 شروع ثبت‌نام ترم تابستان رشته‌هاي غيرپزشکي دانشگاه آزاد از 17 تير 

 واحدها و مراکز آموزشي دانشگاه‌ آزاد مي‌توانند از 17 تير نسبت به ثبت‌نام متقاضيان ترم تابستان در واحدها در رشته‌هاي غير پزشکي اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاري آنا، ثبت‌نام دوره تابستان در واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي از تاريخ 17 تير است و کلاس‌هاي درسي از تاريخ 24 شروع مي‌شود و تا دوم شهريور ادامه داد.

براساس بخشنامه معاونت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي که پيش از اين ابلاغ شده بود، زمان برگزاري امتحانات نيز از تاريخ 4 تا 9 شهريور تعيين شده است.

هچنين بر مبناي اين بخشنامه، تعداد کل ساعت‌هاي تدريس دروس نظري و عملي در دوره تابستان مشابه نيمسال‌هاي اول و دوم است و در 6 هفته آموزشي اجرا مي‌شود. واحدهاي دانشگاهي موظف هستند درباره واحدهاي درسي ارائه شده در دوره تابستان، اطلاع‌رساني لازم را انجام دهند.

بر اين اساس واحدهاي دانشگاهي به گونه‌اي براي تشکيل 16 جلسه کلاس برنامه‌ريزي کنند که براي هر درس در هر هفته حداکثر سه جلسه در نظر گرفته شود.

براساس بخشنامه معاونت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي، ثبت‌نام و برگزاري امتحان جامع در دوره تابستان براي دانشجويان دکتري تخصصي ممنوع است.

در قسمتي از اين بخشنامه آمده است: «شهريه دوره تابستان براي دانشجويان دوره کارداني، کارشناسي، دکتري حرفه‌اي دامپزشکي و کارشناسي ارشد تا حداکثر 6 واحد درسي يک دوم شهريه ثابت به علاوه شهريه متغير هر واحد درسي است. در صورتي که بيشتر از 6 واحد انتخاب داشته باشند، دو سوم شهريه ثابت به علاوه شهريه متغير هر واحد درسي است.»


 دوشنبه؛ آخرين مهلت ثبت‎نام در چهارمين آزمون استخدامي 

 مشاور عالي سازمان سنجش آموزش کشور گفت: داوطلبان براي ثبت‌نام در چهارمين آزمون استخدامي مشترک فراگير دستگاه‌هاي اجرايي کشور تا روز دوشنبه 5 تير ماه مهلت دارند.دکتر حسين توکلي در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: ثبت‌نام براي شرکت در اين آزمون از عصر دوشنبه 29 خرداد 96 از طريق سايت سازمان سنجش آغاز شده است و داوطلبان براي ثبت‌نام تا روز دوشنبه 5 تير ماه مهلت دارند.مشاور عالي سازمان سنجش آموزش کشور گفت: تاکنون 89 هزار و 551 داوطلب براي شرکت در چهارمين آزمون استخدامي مشترک فراگير دستگاه‌هاي اجرايي کشور ثبت‌نام کردند.وي تاکيد کرد: دفترچه راهنماي ثبت‌نام چهارمين آزمون استخدامي مشترک فراگير دستگاه‌هاي اجرايي کشور همزمان با آغاز ثبت‌نام، يعني از عصر روز دوشنبه 29 خرداد 96 روي سايت سازمان سنجش قرار گرفت.توکلي خاطرنشان کرد: ظرفيت پذيرش در اين دوره آزمون استخدامي مشترک فراگير دستگاه‌هاي اجرايي کشور 10 هزار و 960 نفراست.مشاور عالي سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به نحوه پرداخت هزينه ثبت‌نام شرکت در اين آزمون گفت: با توجه به اينکه پرداخت هزينه ثبت‌نام به صورت اينترنتي انجام مي‌شود لذا داوطلبان ضرورت دارد پس از پرداخت مبلغ 330 هزار ريال (33 هزار تومان) به صورت الکترونيکي و با کارت‌هاي عضو شبکه شتاب نسبت به تکميل فرم ثبت‌نام اقدام کنند.توکلي ادامه داد: کارت شرکت در چهارمين آزمون استخدامي مشترک فراگير دستگاه‌هاي اجرايي کشور روز سه‌شنبه 31 مرداد 96 روي سايت سازمان سنجش قرار مي‌گيرد و لذا داوطلبان ضرورت دارد از روز سه‌شنبه 31 تا ساعت 24 روز پنجشنبه دوم شهريور 96 به سايت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و پس از مشاهده کارت شرکت در آزمون نسبت به دريافت پرينت و همچنين دريافت برگه راهنماي مربوط اقدام کنند.وي افزود: براساس برنامه پيش‎بيني شده اين آزمون روز جمعه سوم شهريور 96 در تهران و با توجه به آمار شرکت‌کنندگان، حسب مورد در مراکز استان‌ها برگزار خواهدشد. ملاک تعيين حوزه احتمالي، شهرستان محل اقامت فعلي اظهارشده در تقاضانامه ثبت‌نام است.


 خبر 

 معاون فرهنگي دانشجويي دانشگاه خبر داد؛

آغاز فرآيند انتخاب و معرفي دانشجوي نمونه علمي کاربردي در سال 96

معاون فرهنگي دانشجويي دانشگاه جامع علمي کاربردي گفت: فرآيند انتخاب و معرفي دانشجوي نمونه سال 96 اين دانشگاه آغاز شده و تا 24 تيرماه ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه جامع علمي کاربردي، دکتر بهزاد بهرامي نسب با اعلام اين خبر گفت: فرآيند انتخاب و معرفي دانشجوي نمونه با هدف ايجاد رقابت سالم، شور و نشاط علمي، کشف استعدادها و تعميق انگيزه پژوهش، تشويق به تهذيب و پايبندي به اصول و ارزشهاي والاي انساني و اسلامي در ميان دانشجويان اين دانشگاه صورت مي‏گيرد.

وي از واحدهاي استاني خواست تا ضمن رعايت دقيق مفاد دستورالعمل انتخاب دانشجوي نمونه، اطلاع‎رساني مؤثر را طبق زمان‌بندي تعيين شده به دانشجويان متقاضي انجام دهند.

معاون فرهنگي و دانشجويي دانشگاه جامع علمي کاربردي خاطرنشان کرد: ثبت‎نام از دانشجويان نمونه سال 96 آغاز شده و تا 24 تيرماه ادامه دارد.

دکتر بهرامي‌نسب عنوان کرد: دانشجويان متقاضي و واجد شرايط بايد نسبت به ارائه مدارک خود در مهلت مقرر به مراکز آموزشي محل تحصيل خود مراجعه کنند.

اسامي معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت آزمون کارشناسي‌ارشد امروز اعلام مي‎شود

اسامي معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت در کد رشته‌هاي امتحاني داراي شرايط خاص، بورسيه و داراي آزمون عملي و تشريحي در آزمون ورودي دوره‌هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 96 امروز يکشنبه 4 تير اعلام مي‌شود.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاري آنا، اعلام اسامي معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت کدرشته‌هاي امتحاني آزمون ورودي دوره‌هاي کارشناسي‌ارشد ناپيوسته سال 96 که حاوي مواد امتحاني، منابع و برنامه زماني انجام مراحل آزمون عملي، تشريحي يا مصاحبه است، در روز يکشنبه 4 تير از طريق پايگاه سازمان سنجش آموزش کشور منتشر مي‌شود.

همه معرفي‌شدگان بايد براساس برنامه زماني اعلام شده در آزمون عملي و تشريحي شرکت و همچنين براي انجام مصاحبه در رشته‌هاي داراي شرايط خاص و بورسيه به دانشگاه‌ها يا ارگان‌هاي مربوطه مراجعه کنند.

با صدور بخشنامه؛

تعطيلات تابستاني دانشگاه آزاد آغاز شد

تعطيلات تابستاني دانشگاه آزاد از روز سوم تيرماه به مدت 13 روز آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق بخشنامه معاونت اداري مالي دانشگاه آزاد تعطيلات تابستاني اين دانشگاه از روز 3 تيرماه آغاز و تا 16 تيرماه ادامه دارد.

کارکنان و اعضاي هيات علمي واحدها و مراکز آموزشي سازمان سما در اين مدت از مرخصي تشويقي بهره‏مند مي‎‎شوند.

واحدهايي که مجري دوره تابستاني يا برگزارکننده کنکور سراسري هستند با هماهنگي دبيرخانه هيات امناي استاني و با حداقل نيروي انساني برنامه‎ريزي لازم را انجام خواهند داد.

طي تفاهم‎نامه با نظام وظيفه؛

دانشجويان مشمول سربازي به عتبات مشرف مي‌شوند

براساس تفاهمنامه‌اي که ميان ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان و سازمان نظام وظيفه ناجا منعقد شده، دانشجويان مشمولي که از طريق ستاد به عتبات اعزام شوند، مجوز خروج از کشور براي آنها صادر مي‎شود.

به گزارش ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان، با توجه به اينکه تعداد زيادي از زائران دانشجو خدمت مقدس سربازي را انجام نداده‎اند و از معافيت تحصيلي استفاده مي‎کنند، حتما بايست براي سفر به کشور عراق، مجوز خروج از کشور دريافت کنند.

براساس تفاهمنامه‎اي که ميان ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان و سازمان نظام وظيفه ناجا منعقد شده است، دانشجويان مشمولي که از طريق ستاد به عتبات عاليات اعزام شوند، با ضمانت ستاد و موافقت وظيفه عمومي مجوز صادر مي‎شود. صدور مجوز خروج از کشور توسط سازمان نظام وظيفه عمومي ناجا انجام مي‎پذيرد.

براي صدور اين مجوز کافيست دانشجويان مشمول بعد از انتخاب در قرعه‎کشي، موارد خواسته شده را آماده و تحويل دفاتر ستاد در استانهاي سراسر کشور دهند بنابراين نيازي به ارائه وثيقه سه ميليوني براي خروج از کشور نخواهند داشت.

در دوره‎هاي قبل عتبات دانشگاهيان و همچنين اربعين حسيني با همکاري سازمان نظام وظيفه ناجا، مجوز خروج از کشور براي دانشجويان مشمول صادر شد.


 ميز خبر 

 رئيس دانشگاه مطرح کرد؛

رفع مشکل اشتغال با شناساندن ظرفيت دانشگاه فني‌وحرفه‌اي

رئيس دانشگاه فني‌وحرفه‌اي کشور معتقد است با شناساندن ظرفيت دانشگاه فني‌وحرفه‌اي به عنوان يک گنجينه ارزشمند، بخش عمده‌اي از مشکلات اشتغال و توليد کشور رفع مي‌شود.

به گزارش ايسنا، ناصر شمس در نشست خبري با اصحاب رسانه در تبريز، با اشاره به اينکه مجموعه مراکز فني‌وحرفه‌اي از سال 90 با عنوان دانشگاه فني‌وحرفه‌اي زير نظر وزارت علوم قرار گرفت، اظهار کرد: علي‌رغم ‌قدمت 50 ساله مراکز فني‌وحرفه‌اي، در شناساندن آن به جامعه غفلت شده است.

وي افزود: در کشور، تنها دانشگاه‌ فني‌وحرفه‌اي است که در زمينه مهارت‌افزايي و توانمندکردن دانشجويان تمرکز دارد و اکثر دروس ارائه شده در اين دانشگاه به صورت عملي است.

شمس با بيان اينکه 70 درصد فارغ‌التحصيلان دانشگاه فني‌وحرفه‌اي جذب بازار کار مي‌شوند، خاطرنشان کرد: فارغ‌التحصيلان ما آچار به دست بوده و به عنوان مثال به راحتي مي‌توانند موتور يک خودرو را تعمير کنند، در حالي که مهندسان مکانيک در بخش‌هاي عملي با مشکل مواجه هستند.

وي ادامه داد: مقام معظم رهبري بارها به توسعه دانشگاه‌هاي فني‌وحرفه‌اي تاکيد کرده‌اند، چرا که اين دانشگاه «پنجه‌هاي کارآمد» تربيت کرده و به رفع بحران بيکاري کمک مي‌کند.

شمس با تاکيد بر اينکه بخش آموزش در دانشگاه فني‌وحرفه‌اي بايد تقويت شود، گفت: در دنيا بالاي 15 هزار عنوان شغلي وجود دارد، اين در حاليست که در کشور ما دو هزار عنوان شغلي وجود دارد؛ البته اين آمادگي را داريم تا بر اساس نياز کشور، عنوان شغلي ايجاد کرده و نيروي کارآمد نيز براي آن شغل‌ها تربيت کنيم.

وي با بيان اينکه 172 مرکز فني‌وحرفه‌اي در سطح کشور فعال است، اعلام کرد: در اين بين هشت مرکز در آذربايجان‌شرقي، چهار مرکز در آذربايجان‌غربي و سه مرکز در اردبيل وجود دارد.

رئيس دانشگاه فني‌وحرفه‌اي کشور در خصوص مشکلات اين دانشگاه، اظهار کرد: با کمبود درآمد و منابع مالي و کمبود نيروي انساني مواجه هستيم و از طرفي تجهيزات فعلي نياز به بازسازي دارند.

وي با اعلام اين خبر که در آينده شاهد تحول اساسي در دانشگاه فني‌وحرفه‌اي خواهيم بود، تصريح کرد: در برنامه توسعه ششم در 6 ماده ماموريت‌هايي برعهده دانشگاه فني‌وحرفه‌اي گذاشته شده که اميدواريم با اجراي آن‌ها، متحول شده و به جايگاه واقعي‌مان برسيم.

وي عدم ارتباط با صنعت و بخش خصوصي را از مشکلات اين دانشگاه دانست و گفت: اگر بخش خصوصي فعاليت‌هاي دانشگاه فني‌وحرفه‌اي را بشناسد، پاي کار آمده و سرمايه‌گذاري مي‌کند، ما نيز اين آمادگي را داريم تا نيروي کاري مورد نياز صنايع مختلف را تأمين کنيم.

شمس ادامه داد: البته ما هم بيکار ننشسته‌ايم، خودمان به سراغ بخش خصوصي رفته و مذاکره کرده‌ايم و خوشبختانه نظر مثبت اکثر آنان را براي سرمايه‌گذاري جلب کرده‌ايم.

وي با اشاره به راه‌اندازي دوره تخصصي آموزش‌هاي آزاد، يادآور شد: اين دوره با هدف توانمندسازي نيروي انساني در بخش صنعت برگزار مي‌شود.

رئيس دانشگاه فني‌وحرفه‌اي کشور از تشکيل ستاد توليد و اشتغال در اين دانشگاه خبر داد و افزود: خبرگان صنعتي، دانشگاهي و بازاريابي ارکان اين ستاد هستند که درراستاي تاکيدات مقام معظم رهبري بر موضوع اقتصاد مقاومتي و با هدف يکپارچه‌سازي نظام توليد و حرکت دانشگاه به سمت صنعت تشکيل شده است.

وي با بيان اينکه ايجاد 15 مرکز رشد در سال‌جاري را هدف‌گذاري کرده‌ايم، خاطرنشان کرد: اين مراکز در راستاي توسعه کارآفريني، تبديل ايده به محصول و تجاري‌سازي محصولات ايجاد مي‌شوند و طبق برنامه در نظر داريم در سال 97 نيز 16 مرکز رشد راه‌اندازي کنيم.

رئيس اتحاديه غيرانتفاعي‌‎ها خبر داد؛

شرط وزارت علوم براي ارائه رشته‌هاي ارشد به غيرانتفاعي‏ها

رئيس اتحاديه دانشگاههاي غيرانتفاعي گفت: امسال وزارت علوم براي ارائه رشته‌هاي کارشناسي ارشد براي دانشگاه و موسسات غيرانتفاعي بسيار سختگيري کرده و شرط و محدوديت قائل شده است.

علي آهون‎منش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برخي از موسسات و دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي براي ارائه رشته کارشناسي ارشد در دفترچه کنکور ارشد سال 96 بايد به ازاي هريک از رشته‌هاي کارشناسي ارشد يک دانشيار و 2 استاديار معرفي مي‏کردند.

رئيس اتحاديه دانشگاه ها و موسسات غيرانتفاعي افزود: با توجه به اين موضوع که در موسسات غيرانتفاعي تعداد دانشيار کم است برهمين اساس در نامه‏اي به وزير علوم درخواست کرديم يک دانشيار و دو استاديار به 3 استاديار تغيير کند و وزير علوم نيز در نامه‏اي به معاون آموزشي وزارت علوم خواستار بررسي موضوع شد.

آهون‎منش ادامه داد: موسساتي که حکم استخدامي اعضاي هيات علمي استاديار را ارائه داده بودند رشته آنها در تمديد انتخاب رشته دفترچه کنکور کارشناسي ارشد قرار گرفت.

جزئيات دفترچه راهنما اعلام شد؛

هزينه انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد

مهلت انتخاب رشته آزمون کارشناسي ارشد سال 96 دانشگاه آزاد آغاز شده و تا 10 تيرماه ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس مندرجات دفترچه راهنماي انتخاب رشته کارشناسي ارشد سال 96 دانشگاه آزاد متقاضيان انتخاب رشته اين دانشگاه بايد کارت اعتباري به مبلغ 400 هزار ريال را خريداري کنند.

با توجه به اينکه پـس از خريداري کارت اعتبـاري ثبت‎نام امکان باز پس گيري آن وجود ندارد بنابراين بـه داوطلبـان توصيه مي‎شود پس از آگاهي از شرايط و ضوابط انتخاب رشته نسبت به خريد کارت اعتباري اقدام کنند.پس از پايان مهلت مقرر براي انتخاب رشته، نتايج نهايي داوطلبان شرکت کننده توسط سازمان سنجش آموزش کشـور اعلام مي‎شود.

انتخاب رشته کارشناسي ارشد اين دانشگاه تا پايان روز شنبه 10 تيرماه از طريق پايگاه الکترونيکي مرکز سنجش و پذيرش به آدرس
www.azmoon.org انجام مي‎شود.

هر داوطلب مي‎تواند متناسب با کد رشته امتحاني خود در آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته حداکثر تا 100 کد رشته محل را در فرم انتخاب رشته ثبت کنند.داوطلباني که علاوه بر کد رشته امتحاني اول در کد رشته امتحاني دوم نيز ثبت‎نام و در آزمون شرکت کرده‌اند مي‎توانند رشته محلهاي متناسب با کد رشته امتحاني دوم خود را براساس اولويت موردنظر در ميان 100 رشته محل انتخابي درج کنند.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي