جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/06/02 - روزنامه سراسري صبح ايران (پنجشنبه) نسخه شماره 5633

از سوي بانک مرکزي؛
بخشنامه هشت بندي الزامات سود بانکي ابلاغ شد

نماينده کارگران در کانون هماهنگي شوراي اسلامي کار آذربايجان غربي
معدن زرشوران از ابتداي سال 96 غيرفعال است


احتمال کسري 38 هزار ميلياردي بودجه 96


نهادهاي مالي


تريبون


 از سوي بانک مرکزي؛
 بخشنامه هشت بندي الزامات سود بانکي ابلاغ شد 

 
بانک مرکزي در بخشنامه‌اي به شبکه بانکي، تدابير هشت گانه‌اي را با تاکيد بر اجتناب از رقابت‌هاي ناموجه بين بانک‌ها و موسسات اعتباري در جذب سپرده‌ها به شبکه بانکي ابلاغ کرد.به گزارش بانک مرکزي، بر اساس اين بخشنامه که از 11 شهريور لازم الاجراست بانک ها و موسسات اعتباري موظفند نرخ سودعلي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار يک ساله حداکثر 15 درصد و سپرده هاي کوتاه مدت را حداکثر 10 درصد محاسبه و رعايت کنند.

در اين بخشنامه آمده است: يکي از ارکان بسيار مهم قانون بانکداري بدون ربا، مشارکت فعال بانک ها و موسسات اعتباري در سود و يا زيان فعاليت هاي توليدي و خدماتي جامعه است تا از اين رهگذر، نهاده بسيار مهم سرمايه در خدمت رشد و بالندگي اقتصاد قرار گيرد. در اين راستا، تجهيز منابع گردآوري شده از اقشار مختلف مردم و پرداخت سود به سپرده هاي آن ها نيز بايد در چارچوب ضوابط بانکداري بدون ربا صورت پذيرد و لازم است از پرداخت سودهاي قطعي قبل ازاتمام دوره مالي به سپرده هاي ياد شده به طور جد اجتناب شود. ضمن آن که حمايت از توليد و ايجاد اشتغال که يکي از اهداف بسيار مهم در بانکداري بدون ربا است، ‌ جز با کاهش هزينه هاي تامين مالي توليد و نهاده سرمايه، ‌ امکان پذير نيست.

خوشبختانه طي سال هاي اخير و همزمان با آغاز به کار دولت تدبير و اميد، ‌ زمينه لازم براي تحقق کاهش هزينه هاي توليد به خوبي فراهم شده است؛ ‌ چراکه نرخ تورم به حدود 10 درصد کاهش يافته و موسسات مالي و اعتباري غير مجاز که همواره موجب اختلال در اجراي سياست هاي پولي و بانکي کشور بودند، ديگرمطرح نيستند. از اين رو، انتظار از شبکه بانکي کشور به عنوان تامين کننده هاي مالي اصلي و اساسي توليد انتظارمي رود با اجراي دقيق سياست هاي پولي کشور و پايبندي به آن ها، زمينه رونق توليد و ايجاد اشتغال را در کشور فراهم آورند و از اين رهگذر، نقش خود را در دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي ايفا کنند.

با توجه به موارد اشاره شده و به منظور استمرار حمايت از توليد و افزايش اشتغال، تنظيم بازار پولي کشور و اجتناب از رقابت هاي ناموجه بين بانک ها و موسسات اعتباري در جذب سپرده ها، لازم است شبکه بانکي کشور همچون گذشته و در هماهنگي با سياست هاي کلان اقتصادي کشور نسبت به اجراي موثر تدابير زير اقدام کنند:

1- از ابتداي روز شنبه 1396.06.11 بانک ها و موسسات اعتباري موظفند نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار يک ساله را که برابر ضوابط اعلامي در بخشنامه شماره 116595 مورخ 1395.04.14 حداکثر 15 درصدسالانه اعلام شده بود، به طور دقيق رعايت کنند. نرخ سود علي الحساب مذکور براي سپرده هاي کوتاه مدت عادي (روز شمار) حداکثر 10 درصد سالانه است.

2- برابر موازين بانکداري بدون ربا، نرخ هاي سود پرداختي به سپرده هاي بانکي به صورت علي الحساب بوده و تسويه و پرداخت قطعي آن ها صرفاً پس از اتمام دوره مالي بانک ها و موسسات اعتباري و انجام محاسبات سود قطعي با کسر سودهاي علي الحساب پرداختي از آن ها الزامي است(موضوع بخشنامه شماره 94.69383 مورخ 1394.03.20)

3- شيوه پرداخت سود به سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار در هر حال بايد به گونه اي باشد که نرخ موثر سود پرداختي در چارچوب مقررات بانکداري بدون ربا، مطابق با بخشنامه شماره 314931 مورخ 1394.10.30 در خصوص نحوه تعيين نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار و اين بخشنامه صورت پذيرد.

4- ارائه هر گونه طرح و محصول براي جذب سپرده توسط بانک ها و موسسات اعتباري، منوط به محاسبه و اعلام نرخ موثر سود آن به بانک مرکزي(با جزئيات کامل) و اخذ تائيديه از اين بانک است.

5- نرخ هاي سود علي الحساب تعيين شده در اين بخشنامه، ناظر بر قراردادهايي است که پس از تاريخ صدور اين بخشنامه بين بانک ها و موسسات اعتباري و مشتري منعقد مي شود. نرخ سود علي الحساب مذکور در قراردادهاي منعقده قبلي تا پايان مدت زمان قرارداد که حداکثر يک سال شمسي خواهد بود، معتبر است. قرارداد هاي منعقده با نرخ هاي سود علي الحساب قبلي به هيچ وجه قابل تمديد نمي باشند و در صورت تمايل مشتري به تمديد قرارداد خود با بانک ها و موسسات اعتباري، تمديد آن ها صرفاً در چارچوب مقررات و نرخ هاي سود علي الحساب‌لازم الاجرا در زمان تمديد قرارداد امکان پذير خواهد بود.

6- نرخ هاي سود علي الحساب پرداختي به سپرده هاي صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت نيز مشمول نرخ سود علي الحساب مقرر در اين بخشنامه است.

7- در صورتي که سپرده گذار قبل از پايان مدت قرارداد، اقدام به برداشت و يا بستن حساب سرمايه گذاري يک ساله خود کنند، نرخ سود علي الحساب اينگونه حساب ها معادل نرخ سود سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت عادي(روز شمار) در نظر گرفته خواهد شد. ضمناً جهت برخورداري از سود سپرده، حداقل دوره ماندگاري در حساب هاي سپرده گذاري کوتاه مدت از زمان افتتاح، يک ماه است.

8- بانک ها و موسسات اعتباري مکلفند از اعمال هرگونه روشي که منجر به افزايش نرخ موثر سود سپرده ها شود(از جمله از طريق اتخاذ روش هاي مختلف حسابداري و محاسباتي و يا اعمال تغييرات نرم افزاري در سيستم هاي رايانه اي و ...) به طور جد، اجتناب کنند. بديهي است عوامل موثر در اين زمينه اعم از مديران و کارکنان بانک ها و موسسات اعتباري و شرکت هاي نرم افزاري طرف قرارداد آنها ـ حسب مورد ـ تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت؛ ضمن آن که در صورت احراز مشارکت و يا همکاري شرکت هاي نرم افزاري طرف قرارداد با بانکها و موسسات اعتباري در ارتکاب تخلف، شبکه بانکي از ادامه همکاري با شرکت هاي مذکور منع خواهد شد.

در پايان، ‌ مجدداً بر اين موضوع تاکيد مي شود که از بانک ها و موسسات اعتباري کشور انتظار مي رود با اجراي دقيق تدابير اعلامي در اين بخشنامه و کاهش هزينه هاي تامين مالي خود، ‌ متناسباً اقدام به کاهش نرخ هاي سود تسهيلات به متقاضيان نمايند. درضمن بانک ها و موسسات اعتباري که نسبت به رعايت دقيق مقررات اين بخشنامه اهتمام بورزند، از حمايت هاي بانک مرکزي برخوردار خواهند شد.


 نماينده کارگران در کانون هماهنگي شوراي اسلامي کار آذربايجان غربي
 معدن زرشوران از ابتداي سال 96 غيرفعال است 

 
نماينده کارگران در کانون هماهنگي شوراي اسلامي کار آذربايجان غربي گفت: بيش از 100کارگر از ابتداي سال جاري در معدن طلاي زرشوران بيکار شده اند، چرا که اين معدن غير فعال است و حدود 120 کارگر معوق حقوق دارند.به گزارش تسنيم، اقبالي، نماينده کارگران در کانون هماهنگي شوراي اسلامي کار آذربايجان غربي درباره تعطيلي کارگران معدن طلاي زرشوران گفت: بيش از 100کارگر از ابتداي سال جاري بيکار شده اند. چرا که اين معدن غير فعال است و حدود 120 کارگر معوق حقوق دارند. وي با بيان اينکه اين کارگران حدود 5ماه معوق حقوق دارند گفت: دليل بيکاري اين کارگران غيرفعال بودن معدن است. معمولاً کارگران معدن به صورت فصلي کار مي کنند. متأسفانه همواره عدم امنيت شغلي با کارگران همراه است. اقبالي با تأکيد بر اين که اين کارگران قرارداد دارند ادامه داد: کارفرما موظف است تا پايان قرارداد حقوق کارگران را پرداخت کند. اين کارگران بصورت ميانگين 10تا 15سال سابقه کار دارند. اين واحد معدني تنها فرصت شغلي بود که در اختيار اهالي اين منطقه قرار گرفته بود.

معدن طلاي زرشوران به عنوان بزرگترين واحد معدني طلا در کشور که در شهرستان تکاب استان آذربايجان غربي فعاليت دارد، از اول مرداد ماه تعطيل شده و تمامي 120 کارگر آن با 5 ماه مزد معوقه هم اکنون بيکارند.اين واحد معدني چندين سال است تحت مسئوليت شرکت پيمانکاري «گسترش راه معدن شهسوار» و با نظارت شرکت ايميدرو فعاليت استخراجي دارد.

قرارداد 124کارگر معدن طلاي زرشوران تمديد نشد

در پي اختلاف فني شرکت گسترش معادن و صنايع معدني طلاي زرشوران به عنوان کارفرما با پيمانکار، قرارداد 124 کارگر معدن طلاي زرشوران تمديد نشد.

بيش از 90 درصد نيروي انساني معدن طلاي زرشوران، نيروهاي بومي و ساکنان روستاهاي اطراف زرشوران هستند که حقوق معوقه آنها نيز پرداخت نشده است.منابع کارگري اين معدن گفته‌اند حقوق 5 ماه آنها به علت ادامه اختلاف فني کارفرما با پيمانکار پرداخت نشده و تنها به صورت گزينشي به برخي از کارگران حقوق 2 ماه پرداخت شده است.

يکي از کارگران اين معدن با اشاره به اينکه قرارداد کارگران معدن زرشوران در تاريخ 05/31/ 96 به پايان رسيده است، گفت: در اين منطقه کار نيست و همين موضوع مشکلاتي را براي کارگران ايجاد کرده است.

وي با بيان اينکه برخي از قراردادهاي کارگران 6 ماهه و يا حتي يک ماهه بود، افزود: از اول مرداد ماه امسال اين معدن تعطيل شده و کارگران بيکارشده اند.


 احتمال کسري 38 هزار ميلياردي بودجه 96  

 رئيس سازمان برنامه و بودجه، گفت: بودجه 346 هزار ميليارد توماني که در قانون آمده است عملا پيش بيني ما آن است که در حد 309 هزار ميليارد تومان تحقق پيدا مي کند.

به گزارش مهر، محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران در خصوص مهمترين مصوباتي که در هيات دولت تصويب شد، گفت: بخش عمده وقت هيات دولت به گزارش سازمان برنامه و بودجه در خصوص پيش بيني منابع و مصارفي که امسال خواهيم داشت اختصاص يافت.

با توجه به اينکه در بودجه امسال قيمت نفت 50 دلار در نظر گرفته شده است، اما با توجه به اينکه شاهد افت قيمت نفت در بازارهاي جهاني بوديم و امروز به حدود 47 دلار رسيده است، پيش بيني ما اين است تا پايان سال به پايين تر از اين رقم مي رسد، بنابراين بودجه 346 هزار ميليارد توماني را که در قانون آمده است عملا پيش بيني ما آن است که در حد 309 هزار ميليارد تومان تحقق پيدا مي کند.

وي ادامه داد: امروز سازمان برنامه و بودجه موظف بود راهي را براي جبران کاستي ها از طريق صرفه جويي در هزينه هاي جاري پيدا کند تا بتوانيم بدون کسري بودجه را به پايان برسانيم.نوبخت تصريح کرد: بحث بودجه مسئله بسيار مهمي است و نياز به مديريت مالي وزراي محترم دارد، بنابراين در جلسه هيات دولت اين موضوع مورد بررسي قرار گرفت و در جلسات آتي نيز به آن خواهيم پرداخت.


 نهادهاي مالي 

 افتتاح اولين شعبه ديجيتال بانک ايران زمين

اولين شعبه ديجيتال بانک ايران زمين با حضور مديرعامل اين بانک افتتاح شد.

به گزارش آفرينش ، عبدالمجيد پورسعيد در مراسم افتتاح اولين شعبه ديجيتال بانک ايران زمين با اشاره به اينکه اين شعبه در راستاي تحول بنيادين ارائه خدمات به مشتريان افتتاح شده است، افزود: بانک ايران زمين قصد دارد تا با ارائه خدمات ديجيتال و ايجاد ارزش افزوده براي مشتريان، هر فردي که از خدمات اين بانک استفاد مي کند از خدمات ارزش افزوده بهره مند باشد.

مديرعامل بانک ايران زمين گفت: شعبه ديجيتال بانک ايران زمين صبح امروز افتتاح شد تا در قالب يک سوپر مارکت مالي، خدمات ديجيتال به مشتريان خود ارائه کند و اميد است تا با ارائه خدمات متفاوت و متنوع در اين شعبه، تفاوت آن با ساير شعب احساس شود.

اولين شعبه ديجيتال بانک ايران زمين متشکل از سوپر مارکت بيمه و ليزينگ و همچنين اينترنت نامحدود براي فعاليت هاي اينترنتي مشتريان در خيابان وليعصر تهران، افتتاح شده و نحوه فعاليت در اين شعبه و طراحي آن متفاوت از ساير شعب است و مشتريان مي توانند در اين شعبه در کنار متصدي باجه قرار بگيرند.

کاهش قابل توجه دوره بررسي درخواست تسهيلات کلان در بانک ملي

دوره زماني بررسي درخواست تسهيلات کلان در بانک ملي ايران به ميزان قابل توجهي کاهش يافته است.

به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک ملي ايران، استراتژي بانک در بررسي درخواست تسهيلات کلان، رسيدن به حداقل زمان و بالاترين سطح کيفي است.

اختصاص11ميليارد دلارمنابع ارزي براي طرح هاي کلان و ملي کشور توسط بانک سپه

مدير عامل بانک سپه از اختصاص 11 ميليارد و 176 ميليون دلار منابع ارزي براي اجراي طرح هاي کلان و ملي نظير؛ پتروشيمي بيدبلند، نفت و گاز صبا اروند، سروک آذر، حفاري دانا کيش، نفت و گاز کنگان، نيروگاه هريس، فولادکاوه اروند، پتروشيمي هاي خط مرکز شامل؛ پتروشيمي هاي فيروزآباد، فسا، جهرم و داراب از محل صندوق توسعه ملي توسط اين بانک خبر داد.

به گزارش آفرينش به نقل ازپايگاه اطلاع رساني بانک سپه، محمد کاظم چقازردي در جمع خبرنگاران با بيان اينکه منابع فوق بدون احتساب تسهيلات اعطائي از طريق منابع داخلي به بخش هاي مختلف اقتصادي بوده است، افزود: از اين محل، طي سال 1395 حدود 6 ميليارد و 660 ميليون دلار تسهيلات به مشتريان پرداخت و معادل 3 ميليارد و370 ميليون دلار نيز اعتبارات اسنادي گشايش شد.

وي ضمن تاکيد بر مسئوليت پذيري بانک سپه در کمک به توسعه بخش هاي مختلف اقتصادي کشور، تصريح کرد: طرح پالايش گاز بيد بلند؛ بزرگترين طرح سنديکايي نظام بانکي کشور؛ با گشايش اعتبار اسنادي يک ميليارد دلاري با عامليت بانک سپه در حال اجرا است.

سفر هيات بانکي ايران به کره جنوبي

هيات بانکي کشورمان براي توسعه همکاريهاي بانکي با کره جنوبي وارد اين کشور شدند.

به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک توسعه صادرات ايران، در اين سفر دکتر صالح آبادي مديرعامل اين بانک به همراه هيات اعزامي از سوي بانک مرکزي و نمايندگان برخي از بانکهاي دولتي و خصوصي حضور دارند.

پيام تبريک مدير عامل بانک رفاه به مناسبت روز پزشک

دکتر سهماني مدير عامل بانک رفاه در پيامي فرا رسيدن يکم شهريور ماه مصادف با روز پزشک را به پزشکان و جامعه پزشکي کشور تبريک گفت.به گزارش آفرينش به نقل از روابط عمومي بانک رفاه ،در بخشي از اين پيام آمده است ،فرا رسيدن يکم شهريورماه زادروز بزرگ طبيب و پزشک نامدار ايراني، شيخ الرئيس ابوعلي سينا و روز پزشک را به جامعه پزشکي کشور و پزشکان گرانمايه تبريک عرض مي نمايم.

73000 پيوند آسماني با تسهيلات ازدواج بانک تجارت

بانک تجارت از آغاز سالجاري ،با اعطاي بيش از 73000 فقره وام ازدواج به زوجهاي جوان در قالب طرح پشتيبان پيوندها در اين امر مشارکت داشته است.

به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک تجارت ابراهيم کاظم پور سخنگوي اين بانک با اعلام اين خبر افزود:کليه شعب اين بانک در سراسر کشور در اجراي طرح پشتيبان پيوندها آمادگي دارند تا در کمترين زمان ممکن و در صورت تکميل مدارک متقاضي و ارائه يک ضامن معتبر نسبت به اعطاي تسهيلات فوق اقدام نمايند.

بانک شهر ؛همراه و همگام در انجام پروژ ه‌هاي دانش بنيان

معاون نوآوري و تجاري سازي فناوري معاونت علمي رياست جمهوري با اشاره به مشکلات اقتصادي کشور و لزوم توجه به اقتصاد دانش بنيان گفت: بانک شهر همواره همراه و همگام در انجام پروژه‌هاي دانش بنيان بوده است.

به گزارش آفرينش به نقل ازمرکز ارتباطات و روابط عمومي، محمودشيخ زين الدين با بيان اين مطلب تصريح کرد: در اين زمينه با بانک‌ها توافق نامه اي امضا شده و با حل مشکل صندوق‌هاي جسورانه و راه اندازي آنها دربانک هاي دولتي و خصوصي کمک زيادي به اين شرکت‌ها شده است.


 تريبون 

 افزايش حقوق کارگران و بازنشستگان در دستور کار

وزير تعاون،کار و رفاه اجتماعي مي‌گويد از زماني که سکان وزارتخانه را در اختيار گرفته سياست افزايش رفاه و درآمد کارگران را در پيش گرفته و افزايش حقوق بازنشستگان را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش ايسنا، علي ربيعي يکي از برنامه‌هاي خود در دولت دوازدهم را پيگيري بيمه فراگير در بخش بازنشستگي عنوان کرد.

وي ادامه داد: يکي از سياستهايي که در دوران مسئوليتم اتخاذ شد و رئيس جمهوري نيز پذيرفتند اين بود که قدرت خريد کارگران در يک دوره بالا برود. زماني که وزير شدم يک بازنشسته 480 هزار تومان حقوق مي‌گرفت ولي امروز دريافتي او به يک ميليون تومان رسيده که البته رقم بالايي نيست.او تاکيد کرد: حقوق بازنشستگان را پلکاني افزايش داده و قدرت خريدشان را ارتقا داده‌ايم و اين سياست را همچنان دنبال خواهيم کرد.به گفته ربيعي حقوق بازنشستگان 67 درصد از تورم پايين آمده و توان خريدشان کاهش يافته است و وزارت کار در دولت دوازدهم مصمم است تا در جهت بالا بردن قدرت خريد کارگران و بازنشستگان گام بردارد.

مخابرات منطقه تهران:

مردم بخواهند مخابرات قبض کاغذي نمي دهد

مخابرات منطقه تهران اعلام کرد:مشتريان اين منطقه مي توانند با ارسال پيامک نسبت به لغو چاپ قبض کارکرد تلفن ثابت خود اقدام کنند.

به گزارش شرکت مخابرات منطقه تهران، مشتريان تلفن ثابت منطقه تهران مي توانند ازطريق ارسال پيامک به شماره 0211818 درخواست لغو چاپ قبض تلفن ثابت و صورت حساب دوره خود را ارسال کنند.

مخابرات منطقه تهران قالب پيامک ارسال شده به شماره 0211818 توسط مشترک را اين چنين (شماره تلفن + کد شهر +*) اعلام کرد.

پس از لغو چاپ قبض تلفن ثابت پيامکي با مضمون 'مشتري گرامي (شماره ثابت) با سپاس از همراهي شما در حذف چاپ قبض کاغذي، صورتحساب هر دوره تلفن ثابت شما به همين شماره همراه پيامک مي شود نسبت به پرداخت از طريق درگاه هاي غيرحضوري اقدام کنيد.‏-شرکت مخابرات ايران' براي مشتريان ارسال مي شود.مشتريان مخابرات منطقه تهران براي پرداخت صورتحساب تلفن ثابت خود مي توانند از طريق شماره هاي 1818 و 2000 ضمن دريافت هزينه کارکرد و ريز مکالمات نسبت به پرداخت صورتحساب ميان دوره و پايان دوره خود اقدام کنند.

داودزارعيان معاون امور مشتريان شرکت مخابرات ايران پنجم مردادماه امسال در اين باره گفت: قبض هاي مشترکان به صورت ماهانه براي آنان صادر و ارسال خواهد شد و در يک بازه زماني هشت ماهه قبض ها حذف شده و صورت حساب از طريق پيام صوتي، پيام کوتاه و سايرروش هاي به اطلاع مشترک خواهد رسيد و تلاش مي شود نخستين قبض يکماه پايان مردادماه براي مشترکان ارسال شود.

روي خوش بازار سرمايه به کاهش نرخ سود

در پي مصوبه بانک مرکزي براي کاهش نرخ سود بانکي، بازار بورس نيز به اين تصميم روي خوش نشان داده و از آغازين ساعت معاملات، روند رو به رشد بر بازار حاکم شده است.

به گزارش مهر، بانک مرکزي با ابلاغ بخشنامه‌اي به شبکه بانکي، خواستار رعايت نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار از 11 شهريور ماه شده است تا بتواند بازار را رونق داده و با پرداخت نرخ‌هاي سود کاذب مقابله کند.در اين ميان اگرچه قرار است نرخ‌ها از 11 شهريور ماه اجرايي شود، اما بازار سرمايه نسبت به اين تصميم روي خوش نشان داده و معاملات افزايش يافته است.بر اين اساس، از آغازين ساعت کاري بورس تهران در روز گذشته ، شاخص 184 واحد رشد کرده و 82 هزار و 556 واحد رسيده است.

در ساعت ابتدايي 340 ميليون سهم به ارزش 902 ميليون ريال معامله شده است.تعداد معاملات صورت گرفته در روز جاري 12 هزار و 402 سهم بوده و ارزش بازار نيز به سه ميليون و 265 هزار و 276 ميليارد ريال رسيده است.فعالان بازار سرمايه بر اين باورند که اگر بانک مرکزي با نظارت دقيق خود منجر به انضباط در پرداخت نرخ سود بانکي منطبق با مصوبه جديد خود داشته باشد، مي‌تواند شرايط مناسبي را براي بازار سرمايه رقم زده و منابع مالي را به سمت اين بازار رقابتي سوق دهد.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پرشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي