جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/06/22 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 5649

با انتشار نتايج؛
زمان ثبت‌نام پذيرفته‌شدگان آزمون كارداني ‌نظام‌ جديد اعلام شد

در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري؛
زمان برگزاري آزمون دانشجويان پژوهشگاه منحل‌شده "شاخص‌پژوه"


خبرنامه


يادداشت


ميز خبر


 با انتشار نتايج؛
 زمان ثبت‌نام پذيرفته‌شدگان آزمون كارداني ‌نظام‌ جديد اعلام شد 

 
اطلاعيــــه‌ سازمان‌ سنجش آموزش‌ كشور درباره‌ اعلام اسامي‌ پذيرفته‌شدگان‌ نهايــي ‌آزمون ‌دوره‌هاي‌ كاردانـي‌ ‌نظام‌ جديــد (دانشگاه فني‌ و حرفـــه‌اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعــي )‌ سال‌ 1396 منتشر شد.

در اين اطلاعيه آمده است؛

با حمد و سپاس‌ به‌ درگاه‌ خداوند متعال‌ و با آرزوي موفقيت براي كليه داوطلبان عزيزي‌ كه‌ در آزمون‌ دوره‌هاي‌ كارداني‌ نظام‌جديد (دانشگاه فني ‌و حرفه‌اي‌ و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي) سال‌ 1396 پذيرفته‌ شده‌اند ( اعم از رشته‌هايي كه پذيرش آنها با آزمون يا صرفاً براساس سوابق تحصيلي صورت گرفته است) بدين‌وسيله توجه پذيرفته‌شدگان نهايي را به مطالب ذيل معطوف مي‌دارد:

الف‌ - پذيرفته‌شدگان‌ نهايي‌ رشته‌هاي‌ مختلف تحصيلــي:

از كليه‌ داوطلباني‌ كه‌ اسامي‌ آنها به‌ عنوان‌ پذيرفته‌‌شدگان‌ نهايي‌ اين آزمون اعلام‌ شده‌ است‌، دعوت‌ مي‌نمايد براي اطلاع از تاريخ و مدارك لازم براي ثبت‌نام (علاوه بر مدارك مندرج در اين اطلاعيه) ابتدا به پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاه فني و حرفه‎اي يا موسسه محل قبولي مراجعه نمايند. (آدرس پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاه فني و حرفه‎اي براي پذيرفته‎شدگان دوره‎هاي روزانه و شبانه www.tvu.ac.ir مي‎باشد). بديهي است درصورت نبودن برنامه زماني خاص در سايت دانشگاه، پذيرفته‌شدگان لازم است با توجه‌ به‌ نشاني و آدرس مؤسسات مندرج در جداول شماره 6 و 7 صفحات‌ 106 الي 119 دفترچه ‌راهنماي‌ آزمون‌ دوره‌هاي‌ كارداني‌ نظام‌جديد (دانشگاه فني ‌و حرفه‌اي‌ و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي) سال‌ 1396، نسبت‌ به‌ شناسايي‌ مؤسسه محل‌ قبولي‌ خود اقدام و در يكي از روزهاي شنبه مورخ 25شهريور و يا يكشنبه مورخ 26شهريور با در دست ‌‌داشتن ‌‌مدارك‌‌ لازم‌، به‌ شرح‌ مندرج‌ در بند «ب» اين‌ اطلاعيه‌ براي‌ ثبت‌‌نام‌ به‌ موسسه محل‌ قبولي‌ خود مراجعه‌ نمايند.

بديهي است عدم مراجعه به موقع پذيرفته‌شدگان براي ثبت‌نام به منزله انصراف از تحصيل آنان تلقي خواهد شد.

داوطلباني كه‌ در آزمون‌ دوره‌هاي‌ كارداني‌ نظام‌جديد (دانشگاه فني ‌و حرفه‌اي‌ و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي) سال‌ 1396 در رديف پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي كه ظرفيت آن براي نيمسال اول مي‌باشد قرار گرفته‌اند، به‌ شرطي‌ مجاز به ‌ثبت‌نام‌ در مؤسسه محل قبولي خود خواهند بود كه‌ كليه واحد‌هاي درسي‌ دوره ‌سه‌ ساله، كارورزي و كارآموزي خود را در رشته‌ مربوط حداكثر تا پايان شهريور ماه‌ 1396 با موفقيت‌ طي‌ كرده‌ باشند و يا داراي ديپلم نظام قديم (دوره چهارساله) باشند.

پذيرفته‎شدگاني که کدرشته قبولي آنها در نيمسال دوم پذيرش داشته باشد و تا پايان بهمن ماه سال جاري موفق به دريافت گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه در رشته موردنظر شوند، اجازه ثبت‌نام در نيمسال دوم سال جاري را خواهند داشت و در غير اين صورت قبولي آنان باطل مي‌باشد.

ب - مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌‌نام‌ از پذيرفته‌شــدگان:

1- اصل‌‌ مدرك ‌‌ديپلم ‌متوسطه ‌‌نظام‌‌جديد يا گواهي‌ ‌موقت‌ ‌پايان ‌‌تحصيلات‌ متوسطه‌ نظام‌جديد در يكي‌ از شاخه‌هاي‌ كاردانش‌ يا فني‌ و حرفه‌اي ‌صادره‌ از محل‌ تحصيل‌ مبني‌ برگذراندن كليه واحدهاي درسي‌ در دوره ‌سه‌ساله‌، كارورزي و كارآموزي حداكثر تا پايان‌ شهريورماه‌ 1396.

2- اصل‌ مدرك‌ ديپلم‌ يا گواهي‌ موقت‌ پايان‌ تحصيلات‌ نظام‌قديم ‌(هنرستان) مبني‌ برگذراندن‌ كليه‌ دروس‌ چهارساله.

3- اصل‌ شناسنامه‌ و دو برگ‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آن.‌

4- شش قطعه‌ عكس‌ 4×3 تمام‌ رخ‌ تهيه‌ شده‌ در سال ‌جاري‌.

5- ارائه رسيد درخواست تاييديه تحصيلي ديپلم به موسسه محل قبولي (درخواست تاييديه تحصيلي از دفاتر پيشخوان دولت مي‌بايست اقدام شود).

6- داوطلبان‌ مرد لازم‌ است‌ مدركي‌ را كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ آنان‌ را با توجه‌ به‌ بند ( 3-3) مندرج‌ در صفحات (2و3) دفترچه‌ راهنماي‌ آزمون‌ دوره‌هاي‌ كارداني‌ نظام‌جديد (دانشگاه فني ‌و حرفه‌اي‌ و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي) سال‌ 1396 مشخص‌ كند، ارائه‌ نمايند.

7- داوطلباني كه با سهميه رزمندگان، ايثارگران (شامل: 1-رزمندگان بسيجي. 2-رزمندگان جهادگر. 3- خانواده شهدا «پدر، مادر، خواهر و برادرشهيد». 4-همسر و فرزندان معظم شهدا و يا مفقودالاثر. 5-جانبازان 25درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان. 6-جانبازان زير 25درصد و همسر و فرزندان آنان. 7-آزادگان عزيز و فرزندان و همسر آنان. 8-همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبان در جبهه) و يا خانواده شهدا در آزمون پذيرفته‌شده‌اند، در زمان ثبت‌نام، ملزم به ارائه فرم و يا مدركي در رابطه با تائيد سهميه ثبت‎نامي خويش نمي‎باشند و ملاك عمل براي ثبت‎نام آنان همان عنوان درج شده در فايل ارسالي از سوي اين سازمان مي‎باشد.

ج- اصلاحات دفترچه:

1- آدرس موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي- قزوين: قزوين-خيابان نوروزيان-نبش حكمت 30- پلاك 151-كدپستي: 3416689158.

2- نشاني سايت موسسه غيرانتفاعي ساعي-گرگان: www.saee.ac.ir.

د- قابل توجه داوطلبان:

1-كارنامه علمي حاوي رتبه داوطلبان در هر يك از كدرشته‌هاي انتخابي در بين متقاضيان اين كدرشته‌ها در سهميه مربوط، با توجه به نمره ‌كل و همچنين رتبه آخرين نفر پذيرفته ‌شده در هر يك از كدرشته‌هاي انتخابي و اطلاعات مفيد همزمان با اعلام نتايج در پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش قابل دسترسي مي‌باشد.

2-با توجه به كنترل‌هاي متعدد و بررسيهايي كه به صور مختلف به عمل آمده، از صحت كدرشته محل قبولي اعلام شده پذيرفته‌شدگان اطمينان حاصل شده و داوطلبان پس از دريافت كارنامه از طريق سايت در صورتي‌كه درباره كد رشته‌هاي انتخابي و ساير مندرجات كارنامه سوالي داشته ‌باشند، مي‎توانند حداكثر تا تاريخ 15مهر96 از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي در سايت سازمان سنجش به نشاني:www.sanjesh.org در رابطه با كدرشته‎هاي انتخابي و مندرجات كارنامه، اقدام و از ارسال نامه پستي و مراجعه حضوري اكيداً خودداري نمايند. بديهي است به كليه مكاتبات (اينترنتي و يا غير اينترنتي) كه بعد از تاريخ مزبور در اين خصوص صورت گيرد، ترتيب اثر داده نخواهد شد. ضمناً داوطلبان گرامي مي‌توانند سوالات خود را با شماره تلفن 42163-021 نيز در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري خودداري فرمايند.


 در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري؛
 زمان برگزاري آزمون دانشجويان پژوهشگاه منحل‌شده "شاخص‌پژوه" 

 اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره‌ تاريخ توزيع كارت، محل رفع نقص كارت و زمان‌ برگزاري آزمون اختصاصي دانشجويان پژوهشگاه (منحل شده) شاخص‎پژوه در مقاطع دكتري و كارشناسي ارشد سال 1396 منتشر شد.

در اين اطلاعيه آمده است؛

ضمن آرزوي موفقيت براي داوطلباني كه در آزمون اختصاصي دانشجويان پژوهشگاه (منحل شده) شاخص‌پژوه در مقاطع دكتري و كارشناسي ارشد سال 1396 ثبت‌نام نموده‌اند، نظر اين داوطلبان را به موارد ذيل معطوف مي دارد:

الف‌ - نحوه‌ و زمان توزيع كارت شركت در آزمون

كارت‌ شركت در‌ آزمون‌ كليه‌ داوطلبان‌ و برگ راهنماي شركت در آزمون از روز پنجشنبه مورخ 23شهريور در محل دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران به آدرس: تهران - بزرگراه جلال آل احمد- اول پل گيشا - جنب بيمارستان دكتر شريعتي صبح از ساعت 8:30 لغايت 12:00 و بعداز ظهر از ساعت 14:00 لغايت 18:00 توزيع مي‌گردد.

لذا كليه‌ داوطلبان‌ متقاضي شركت‌ در آزمون‌ مقاطع مذكور، براي دريافت كارت شركت در آزمون مي‌بايست به دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران مراجعه و با در دست داشتن اصل كارت ملي و يا شناسنامه عكسدار معتبر نسبت به دريافت كارت شركت در آزمون خود و برگ راهنما اقدام نمايند.

بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن كارت شركت در آزمون و همچنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است.

داوطلباني كه در زمان مقرر موفق به ثبت‌نام در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان نشده‌اند لازم است با در دست داشتن دو قطعه عكس و همچنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار به آدرس فوق مراجعه نموده و كارت شركت در آزمون خود را دريافت نمايند.

ب‌ - درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغايرتي مشاهده شد، داوطلبان لازم است به شرح زير اقدام نمايند:

1ـ با توجه به اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور در تاريخ 23شهريور مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «الف» به نماينده مسوول رفع نقص مستقر در باجه‌ي رفع نقص حوزه مذكور مراجعه نمايند.

2ـ چنانچه عكس الصاقي به كارت ورودي داوطلب با چهره وي مغايرت داشته باشد لازم است شخص داوطلب همراه با دو قطعه عكس و كارت ملي يا شناسنامه عكسدار براي اصلاح كارت، مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «الف» به نماينده مسوول رفع نقص مستقر در باجه‌ رفع نقص حوزه مذكور مراجعه نمايند. در غير اين صورت فرد به عنوان متخلّف تلقي و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد.

ج ‍ـ تذكرهاي‌ مهم‌:

1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون‌، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار الزامي است.

2- فرآيند برگزاري آزمون از ساعت‌ 8:00 (هشت) صبح روز جمعه 24 شهريور آغاز مي‌گردد.

3- در ورودي حوزه‎هاي امتحاني رأس‌ ساعت‌ 7:30 (هفت و سي دقيقه) بسته خواهد شد. لذا داوطلبان لازم است قبل از بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحاني حاضر باشند.

4- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون بايد علاوه بر كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سياه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاك‌كن و يك سنجاق و يا سوزن به همراه داشته باشد.

5- داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله كيف دستي، ساك دستي، پيجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، جزوه، كتاب، ماشين‌حساب، هرگونه نت و يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند.

بديهي است كه به همراه داشتن هر كدام از وسايل مندرج در اين بند به عنوان تقلب و تخلف تلقي و با داوطلبان ذيربط براساس قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري رفتار خواهد شد.

6- مخدوش نمودن و پاره نمودن اوراق امتحاني، تعلل در ارائه مدارك امتحاني ماهيتاً از مصاديق تخلّف و تقلّب محسوب مي‌گردد و با داوطلبان متخلف برابر با قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري رسيدگي و برخورد خواهد شد. ضمناً داوطلبان گرامي مي‎توانند درصورت داشتن سوال با شماره تلفن 36182367- 026 تماس حاصل نمايند.


 خبرنامه 

 امروز؛ آخرين مهلت ثبت‌‌نام‌ در دوره کارداني علمي کاربردي

بنا بر اعلام سازمان سنجش، متقاضيان پذيرش در دوره‎هاي کارداني فني و کارداني حرفه‌اي دانشگاه جامع علمي کاربردي تا امروز چهارشنبه 22 شهريور ماه براي ثبت‌‌نام‌ در اين دوره‌ها فرصت دارند.

ثبت‌‌نام‌ براي شرکت در پذيرش دوره کارداني فني و کارداني و حرفه‎اي نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي کاربردي براي سال 96 از 7 مرداد 96 از طريق سايت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز و در 28 مرداد 96 نيز پايان پذيرفت.براساس آمار گزارش شده دراين مهلت، تعداد 94 هزار و 851 داوطلب براي شرکت در پذيرش دوره‎هاي مذکور ثبت‌‌نام‌ کردند.

همچنين مجددا طي اطلاعيه‎اي از داوطلباني که در مدت تعيين شده قبلي براي ثبت‌‌نام‌ اقدام نکرده بودند، خواسته شد درصورت تمايل براي شرکت در پذيرش دوره‎هاي مذکور از روز يکشنبه 19 شهريور 96 الي چهارشنبه 22 شهريور 96 با مراجعه سايت سازمان سنجش نسبت به ثبت‌‌نام‌ اقدام کنند.

توزيع كارت آزمون EPT دانشگاه آزاد از امروز

به گزارش روابط عمومي مرکز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي، آزمون EPT در روز جمعه 24 شهريور ماه96 به طور همزمان در تهران، شيراز، تبريز، مشهد، اصفهان و اهواز برگزار خواهد شد و زمان دريافت کارت ورود به جلسه از امروز چهارشنبه 22شهريور ماه مي‎باشد.

شايان ذکر است پس از برگزاري آزمون، کليد و سوالات از طريق سامانه ياد شده در اختيار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

با حکم وزير بهداشت؛

سرپرست دانشگاه علوم پزشکي کرمان منصوب شد

وزير بهداشت درمان و آموزش پزشکي در حکمي دکتر حميدرضا رشيدي‎نژاد را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني کرمان منصوب کرد.

وزير بهداشت همچنين در پيامي از خدمات و تلاشهاي دکتر علي‌اکبر حقدوست در دوران تصدي مسئوليت رياست دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني کرمان قدرداني کرد.

افزايش همکاري‌هاي علمي ايران و اوکراين

زمينه‌هاي علمي و تحقيقاتي در ديدار قائم مقام وزير علوم در امور بين‌الملل با سفير جمهوري اوکراين مورد تاکيد دو طرف قرار گرفت.

به گزارش وزارت علوم، حسين سالار آملي قائم مقام وزير علوم در امور بين‌الملل با سرگئي بورديلياک سفير جمهوري اوکراين در تهران ديدار و گفت‌وگو کرد.

در اين ديدار سالار آملي با اشاره اجمالي به وضعيت آموزش عالي کشورمان و رشد شاخص‌هاي علمي و پژوهشي به ويژه در سال‌هاي اخير، ابراز اميدواري کرد با تلاش‌هاي دو طرف شاهد ايجاد بسترهاي بيشتر و مناسب‌تري براي توسعه همکاري‌هاي علمي مشترک باشيم.

وي همچنين در پايان اين ديدار از وزير همتاي کشور اکراين جهت سفر به ايران به منظور آشنايي با ظرفيت‌هاي علمي و دانشگاهي جمهوري اسلامي ايران و تقويت همکاري‌هاي علمي فيمابين دعوت کرد.

در ادامه سرگئي بورديلياک سفير جمهوري اوکراين با اشاره به جاذبه‌هاي فرهنگي، طبيعي و توريستي ايران، از سفر به شهرهاي مختلف ايران در طول مدت حضور خود در ايران ابراز خرسندي کرد و با اشاره به فعاليت کرسي‌هاي زبان و ادبيات فارسي در اوکراين، از افزايش همکاري در زمينه زبان و فرهنگ بين دو کشور استقبال کرد.

در اين ديدار، زمينه‌هاي علمي و تحقيقاتي از جمله هوا فضا، انرژي، کشاورزي، کشتي سازي، فناوري اطلاعات، علوم پزشکي، نانوتکنولوژي، بيوتکنولوژي، و همکاري بين پارک‌هاي علم و فناوري و شرکت‌هاي دانش‌بنيان دو کشور مورد تاکيد دو طرف قرار گرفت.

براساس توافقات انجام شده مقرر شد کميته مشترکي بين دو کشور براي پيگيري تفاهمات و برنامه‌هاي همکاري‌هاي علمي بين ايران و اوکراين تشکيل شود.

دانشجويان ورودي جديد ملزم به تکميل کارنامه سلامت روان شدند

دانشجويان ورودي جديد تمامي مقاطع تحصيلي دانشگاه شهيد بهشتي ملزم به تکميل کارنامه سلامت شدند.

به گزارش خبرگزاري مهر، دانشجويان ورودي جديد تمامي مقاطع تحصيلي دانشگاه شهيد بهشتي ملزم به تکميل کارنامه سلامت شدند.

با توجه به اين که تکميل فرم کارنامه سلامت روان يکي از مراحل لازم جهت ثبت‌‌نام‌ قطعي دانشجويان است بنابراين دانشجويان بايد به اين آدرس https://portal.saorg.ir/mentalhealth مراجعه کرده و پس از تکميل با در دست داشتن پرينت فرم به مرکز مشاوره دانشگاه واقع در معاونت فرهنگي و اجتماعي مراجعه کنند تا مراحل بعدي ثبت‌‌نام‌ انجام پذيرد.

دانشجويان مقطع کارشناسي، لازم است پيش از تکميل فرم، پست الکترونيکي ايجاد کنند.

آئين ورودي نو دانشجويان دانشگاه تهران برگزار مي‌شود

آئين ورودي نو دانشجويان سال 1396 دانشگاه تهران با حضور هيأت رئيسه و سخنراني دکتر محمود نيلي احمدآبادي، رئيس دانشگاه تهران، روز چهارشنبه 29 شهريور1396 از ساعت 9 تا 11 در پرديس مرکزي دانشگاه برگزار مي‌شود.

به گزارش ايسنا، در اين مراسم که به صورت متمرکز برگزار مي‌شود، بيش از 7000 دانشجوي کارشناسي و دکتري عمومي دامپزشکي و خانواده‌هايشان شرکت مي‌کنند. همچنين، نشست‌هاي تخصصي خانه و دانشگاه ويژه والدين نو دانشجويان هم‌زمان در سالن‌هاي مختلف دانشگاه برگزار خواهد شد.

زمان پذيرش نو دانشجويان از ساعت 7:30 از درهاي غربي (خيابان شانزده آذر)، شرقي (خيابان قدس) و در اصلي (خيابان انقلاب اسلامي) خواهد بود.


 يادداشت 

 گذري بر آشفته‌بازار چاپ كتاب‌هاي پژوهشي!

زهرا كيان‌بخت

اين روزها با وجود كساد بودن بازار خريد كتاب و گرايش كم جامعه ما به كتابخواني، در عرصه دانشگاهي، بازار چاپ كتاب داغ است. كتابهايي كه برگرفته از پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي ارشد و دكتري هستند و چاپ آنها، موجب پربار شدن رزومه صاحب آن مي‌شود. هرچند بخشي از اين آثار كه در نتيجه تحقيقات و پژوهشهاي دانشجويان و اساتيد، چاپ و منتشر مي‌شوند، به لحاظ علمي، درخور تأمل‌اند. اما متاسفانه درمورد بخش زيادي از اين آثار بايد گفت جز صرف هزينه، نتيجه ديگري براي جامعه علمي و دانشگاهي دربرندارند.

كتابهايي كه در زمينه‌هاي مختلف و رشته‌هاي متفاوت نوشته مي‌شوند و بايد الزاما، به نوعي، تكميل‌كننده نتايج تحقيقات بعدي باشند. اين كتابها به دليل تأخر زماني كه نسبت به ساير كتابهاي مشابه خود دارند، لازم است كامل‌‎تر، تازه‌تر و جامع‌تر از آثار پيشين مي‌باشند. اما درواقعيت، نه فقط اين اتفاق نمي‌افتد، بلكه بسياري از آثار و كتابهاي منتشره، چيزي را به تحقيقات قبلي اضافه نمي‌كنند. داستان به همين جا ختم نمي‌شود، بسياري از اين كتابها، از نمونه‌هاي پيشين خود نيز ضعيف‌ترند و مشخص نيست به چه دليل، وارد عرصه نشر شده‌اند.

چيزي كه به اين امر، دامن مي‌زند، نوع برخورد ناشران با اين گونه آثار است كه موجب مي‌‎شود بسياري از ناشران، بدون توجه به كيفيت اثر، با دريافت هزينه از شخص مولف، كتاب او را به چاپ برسانند تا رزومه علمي و تحقيقاتي شخص مزبور، سنگين‌تر و سنگين‌تر شود.

در اين ميان، اي كاش اين مسأله كه؛ كتاب مزبور، چه امتيازي بر كتابهاي قبلي منتشر شده در همين زمينه دارد و چه چيز تازه‌اي را به تحقيقات پيرامون آن موضوع، اضافه مي‌كند، ملاك عمل ما قرار مي‌گرفت.


 ميز خبر 

 ايجاد پرديس‎هاي تخصصي در دانشگاه اميرکبير

رئيس دانشگاه اميرکبير گفت: ساختار اين دانشگاه در حال تغيير است و برنامه داريم پرديسهاي تخصصي در اين دانشگاه ايجاد کنيم.

احمد معتمدي در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برنامه داريم ساختار دانشگاه به نحوي باشد که دانشکده‎هاي مرتبط با يکديگر بتوانند هم‎افزايي و همکاري داشته باشند بنابراين قرار است پرديسهاي تخصصي در اين دانشگاه راه‎اندازي شود.وي افزود: برنامه‎هاي مربوط به اصلاح ساختار دانشگاه درحال پيگيري است و در سال جاري اجرايي مي‏شود.رئيس دانشگاه صنعتي اميرکبير خاطرنشان کرد: با راه‎اندازي پرديسهاي تخصصي دانشکده‎‏هاي اين دانشگاه به يکديگر نزديک خواهند شد.معتمدي عنوان کرد: در دانشگاههاي خارجي نيز دانشکده‏ها يا دپارتمانها جدا از يکديگر فعاليت نمي‎کنند به طور مثال بايد دانشکده‎هاي برق، کامپيوتر و بيوالکتريک در کنار يکديگر بايد فعاليت کنند.

توضيح مرکز سنجش آموزش پزشکي درمورد «تاخير در اعلام نتايج آزمون وزارت بهداشت»

رييس مرکز سنجش آموزش پزشکي درخصوص علت تاخير در اعلام نتايج آزمون تحصيلات وزارت بهداشت تاکيد کرد: علت اصلي اين تاخير، قانون جديد سهميه 5 درصدي ايثارگران است که در برنامه توسعه ششم ديده شده و اين برنامه براي سال جاري ابلاغ گرديده است و تا زماني که ما تاييديه اسامي داوطلبان را از بنياد شهيد بگيريم، زمان زيادي مي‌برد؛ لذا ابلاغ ديرهنگام اين قانون جديد باعث تاخير در اعلام نتايج آزمون وزارت بهداشت و همچنين نتايج کنکور سراسري 96 سازمان سنجش شده است. وزارت بهداشت براي پذيرش دانشجويان در مقاطع تحصيلات تکميلي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي آزموني جداگانه‌ از کنکور سراسري کارشناسي ارشد و دکتري وزارت علوم در زمان متفاوت برگزار مي‌کند. در اين ميان بسياري از رشته‌ها از جمله روانشناسي، اقتصاد، کامپيوتر، زيست، شيمي و... مي‌توانند به صورت همزمان در هر دو آزمون شرکت کنند و اگر در هر دو پذيرفته شدند، بايست تصميم بگيرند که در کدام دانشگاه مي‎خواهند ثبت نام کنند.نتايج نهايي آزمون وزارت علوم 10 شهريور ماه جاري اعلام شد و همزمان با آن دانشگاه‌هاي زيرنظر اين وزارتخانه از15 تا 26 شهريور ماه ثبت‎نام اينترنتي و حضوري را آغاز کرده‌اند. اما در اين ميان نتايج نهايي آزمون تحصيلات تکميلي وزارت بهداشت هنوز اعلام نشده است و در اينجا داوطلباني که در آزمون وزارت علوم پذيرفته شده باشند و از طرفي براي وزارت بهداشت نيز شرکت کرده‌اند، دچار سردرگرمي خواهند شد، چرا که اگر در دانشگاه‌هاي زيرنظر وزارت علوم ثبت‌نام نکنند و در آزمون وزارت بهداشت نيز پذيرفته نشده باشند، يک سال از تحصيل به خاطر تاخير در اين اعلام نتايج وزارت بهداشت محروم خواهند شد و از سوي ديگر نيز اگر در دانشگاههاي وزارت علوم ثبت‎نام کنند و پس از اعلام نتايج وزارت بهداشت، متوجه شوند که در اين آزمون قبول شده‌اند، تکليف اين دانشجويان چه خواهد شد؟ دکتر محمدحسين پورکاظمي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، با اشاره به تاخير در اعلام نتايج نهايي متقاضيان آزمون تحصيلات تکميلي وزارت بهداشت گفت: طي نامه‌اي از سازمان سنجش وزارت علوم تقاضا خواهيم کرد داوطلباني که به دليل تاخير در اعلام نتايج وزارت بهداشت از ثبت‌نام در دانشگاه‌هاي زيرنظر وزارت علوم بازمانده‌اند، نهايت مساعدت را براي ثبت‌نام آن‌ها در اين دانشگاه‌ها داشته باشند. به گفته دکتر پورکاظمي، قانون جديد سهميه 5 درصدي ايثارگران درحالي در برنامه توسعه ششم مصوب شد که ثبت‌نام متقاضيان در اسفندماه انجام شده بود؛ بنابراين درخصوص تاخير در اعلام نتايج آزمون، مرکز سنجش وزرات بهداشت مقصر نيست و اگر اين قانون زودتر ابلاغ شده بود، ما نيز نتايج را سريعتر اعلام مي‌کرديم. وي اضافه کرد: سهميه 5 درصدي ايثارگران قانوني است که طي آن فرزندان و همسران کساني که در جبهه‌هاي جنگ در دفاع از کشورمان حضور داشتند، مي‌توانند از اين سهميه در کنکور بهره‌مند شوند.رييس مرکز سنجش آموزش پزشکي خاطرنشان کرد: من حق را به داوطلبان مي‎دهم و تمام تلاشمان اين است که تا پايان اين هفته ابتدا نتايج آزمون دکتري و در هفته آينده نيز نتيجه آزمون کارشناسي ارشد وزارت بهداشت را اعلام کنيم.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پرشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي