جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/07/16 - روزنامه سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 5668


شناخت بيشتر کهکشان راه شيري


اگر اندازه زمين دو برابر بود چه مي شد؟


عجيب و جالب


به سبک بهترين ها


آيا مي دانيد؟


 شناخت بيشتر کهکشان راه شيري 

 
کهکشان راه شيري مدتهاي طولاني وجود داشته است. سن کهکشان ما تقريبأ 13.6 ميليارد سال است که 200 ميليون سال پس از بيگ بنگ متولد شده است. اما کهکشان ما چگونه به اينجا رسيده؟ عکس هاي کودکي کهکشان راه شيري چگونه است؟ موقعيت ما درون کهکشان کجاست و چه چيزهايي درون اين کهکشان مارپيچي نهفته است؟

پس از اينکه جهان کمي خنک شد، گاز به طور يکنواخت پخش شد

اول اينکه، هميشه ستارگان در جهان وجود نداشتند و کهکشان راه شيري نيز براي هميشه وجود نداشته است. پس از اينکه جهان کمي خنک شد، گاز به طور يکنواخت پخش شد.
بي نظمي هاي کوچک باعث شدند گازها به توده هاي بزرگ و بزرگتر تبديل شوند، سپس حرارت ديده و در نهايت سوخت هسته اي را براي ستارگان فراهم کردند. ستارگان شروع به جذب يکديگر کردند تا گروه هاي بزرگتر ستاره اي را تشکيل دهند. قديمي ترين گروه ستارگان، خوشه هاي کروي ناميده مي شوند و برخي از اين خوشه ها در کهکشان راه شيري بسيار بسيار قديمي هستند.

اگر چه قدمت تمام ستارگان در کهکشان راه شيري به جهانِ بسيار کهن بر نمي گردد. اما کهکشان راه شيري بيش از 7 ستاره در سال توليد مي کند. کهکشان راه شيري اغلب کهکشانِ «هم نوع خوار» ناميده مي شود زيرا در حين شکل گيري اش کهکشان هاي کوچکتر را بلعيده و با خودش ادغام کرده و بدين صورت بيشترين جرم خود را بدست آورده است. ستاره شناسان تصور مي کنند که بسياري از کهکشان هاي بزرگتر نيز به همين صورت به اندازه ي امروزي خود رسيده اند.

کهکشان راه شيري در مرکز خود نوار ضخيمي از ستارگان را جاي داده و از بازوهاي مارپيچي ستاره اي تشکيل شده است. خورشيد و اجرام منظومه ي شمسي در «صفحه ي باريک» کهکشان ما قرار دارند. در تابستان، در يک مکان شفاف همراه با آسمان ِ تاريک شب، مي توانيد يک نوار درخشان نامنظم را پيدا کنيد. باستانيان آن را به نواري از شير که در آسمان ريخته شده تشبيه کردند.

کهکشان راه شيري در مرکز نوار ضخيمي از ستارگان از بازوهاي مارپيچي ستاره تشکيل شده است

امروزه مي دانيم که اين نوار نور در واقع تابشي ترکيبي از ميليون ها ستاره ي بيشمار در صفحه ي مسطحِ کهکشان راه شيري يعني خانه ي کيهاني ما است. راه شيري يک کهکشان مارپيچي است، بنابراين از بالا به شکل يک چرخ دنده است. اين چرخ دنده تقريبأ 100 هزار سال نوري قطر دارد، اما فقط تقريبأ 2 هزار سال نوري ضخامت دارد، در نتيجه يک صفحه ي باريک را تشکيل مي دهد. خورشيد ما تقريبأ 27 هزار سال نوري تا مرکز کهکشان فاصله دارد.گردآوري دانش ما از ساختار کهکشان راه شيري قرن ها به طول انجاميد و ستاره شناسان امروزه همچنان اطلاعات جديد را کسب مي کنند. در قرن هجدهم، ويليام هرشل بيان کرد که خورشيد در يک صفحه ي چرخشي از ستارگان قرار دارد. از آنجايي که نوار کهکشان شيري در سراسر آسمان درخشان است، هرشل پيشنهاد داد که خورشيد در وسط آن قرار دارد. چيزي که هرشل نمي دانست اين است که کهکشان ما مملو از گرد و غبار است. عناصري مثل سيليکون، کربن و آهن در مرکز ستارگان ساخته شده و سپس در فضا در زندگي ستارگان آزاد شده اند. گرد و غبار ديد ما را تار مي کنند. مشکل مثل اين است که در يک روز مه آلود در جنگل گم شده باشيد. مي توانيد درختان زيادي را در تمام جهات مشاهده کنيد، اما هيچ مسيري را تا دوردست نمي توانيد نظاره کنيد.

خوشبختانه، گرد و غبار در صفحه ي کهکشان راه شيري متمرکز شده است. اين صفحه با يک هاله ي کروي احاطه شده که نسبتأ عاري از گرد و غبار است. اما اين هاله تقريبأ شامل 200 خوشه ي ستاره اي کروي است که همگي گروه هايي توپ مانند از صدها هزار ستاره را تشکيل مي دهند. در سال 1917، هارلو شاپلي بيان کرد که بيشتر خوشه هاي کروي در يک طرف آسمان قرار دارند. بر اين اساس، وي پيشنهاد داد که خوشيد در نزديکي لبه ي صفحه ي کهکشان قرار دارد. وي استدلال کرد که هاله ي کروي در مرکز صفحه ي کهکشان راه شيري قرار دارد. يعني از نقطه نظرِ خارج از مرکز، ستارگان بيشتري را در يک طرف آسمان مشاهده مي کنيم.

خوشبختانه، گرد و غبار در صفحه ي کهکشان راه شيري متمرکز شده است

علي رغم اين موفقيت، ابعاد کهکشان راه شيري و ايده هاي دقيقي از ساختار آن بخوبي شناخته نشدند. بيشتر اطلاعات مدرن پس از شروع کار با راديو تلسکوپ ها و اخترشناسي مادون قرمز بدست آمدند. علت ساده است. امواج راديويي و مادون قرمز نيز همانند نور مرئي نوعي از انرژي هستند، اما طول موج بلندتري دارند. اين طول موج ها از گرد و غبار در کهکشان راه شيري عبور مي کنند، بنابراين مي توانند به تلسکوپ هاي مادون قرمز و راديويي بر روي زمين برسند. بخاطر داشته باشيد که در يک روز مه آلود، چراغ هاي جلوي خودروي شما زمان سختي را سپري مي کنند و در مه نفوذ مي کنند، اما راديوي خودرو بخوبي کار مي کند.

نجوم راديويي اولين کليدِ جديد را براي مطالعه ي صفحه ي کهکشان راه شيري ارائه داد. همه چيز در کهکشان به دور صفحه ي مرکزي مي چرخد. اجرامي که به مرکز نزديکتر هستند سريعتر از اجرام دورتر مي چرخند. بنابراين، با اندازه گيري حرکات بسياري از ابرهاي گازي و گرد و غبار، ستاره شناسان راديويي اولين ديدِ تيره و تار از ساختار صفحه ي کهکشان راه شيري را به ما ارائه دادند.

امروزه مي دانيم که اين صفحه ي کهکشاني شامل 200 تا 400 ميليارد ستاره است. يک سياهچاله شايد چهار ميليون بار پرجرم تر از خورشيد در مرکز کهکشان راه شيري واقع شده، سياهچاله با ستارگان غول پيکر، ابرهاي گرد و غبار و ميدان هاي مغناطيسي احاطه شده که مرکز را به يک مکان پويا تبديل کرده است.

ماده ي تشکيل دهنده ي اصلي کهکشان «ماد? تاريک» نامرئي است که در هاله نفوذ مي کند و چند صد هزار سال نوري در تمام جهات گسترده شده است. اين ماده فقط از طريق قطب گرانشي اش در ابرهاي گازي و ستارگان مرئي کهکشان راه شيري ظاهر مي شود. ماده ي تاريک حدود 90 درصد از مجموع جرم کهکشان راه شيري را تشکيل داده و البته ناشناخته است، اما تلاش براي رمزگشايي آن همچنان ادامه دارد.


 اگر اندازه زمين دو برابر بود چه مي شد؟ 

 
زمين پر از شگفتي، اتفاقات جالب و بلاياي طبيعي است که هر روز در حال تغيير دادن شکل کره زمين است. عليرغم تمام اين تغييرات يکي از ويژگي هاي زمين هرگز دستخوش تغيير نمي شود و آن هم اندازه کره زمين است. اما چه مي شد اگر اندازه زمين ناگهان دو برابر مي شد. بر اساسي تحقيقاتي که انجام شده به اين نتايج رسيده اند.

• وزن ما انسان ها بيشتر مي شد

اگر قطر زمين دو برابر شود اما چگالي مثل قبل بماند حجم زمين بيشتر شده و جاذبه هم دو برابر قوي مي شود. اين اتفاقات باعث بيشتر شدن وزن ما مي شود

قد موجودات کوتاه تر مي شد

اگر ستون فقرات مدام به سمت پايين کشيده شود فشرده تر مي شود و در نتيجه همه موجودات کوتاه تر مي شوند چون دائما به سمت زمين کشيده مي شويم به همين دليل است که فضانوردان معمولا 5 سانتيمتر در فضا رشد مي کنند. جاذبه کمتر باعث مي شود مايع بين استخوان هاي مهره ها افزايش پيدا کند و بلافاصله وقتي به کره زمين برمي گردند قد آن ها دوباره به حالت عادي برمي گردد.

با بزرگي اندازه زمين ستون فقرات به سمت پايين کشيده و فشرده مي شود و موجودات کوتاه مي شوند.

ورزشکاران خوبي نمي شديم

با بزرگ تر شدن اندازه زمين حرکاتمان کندتر مي شود و سخت تر مي توانيم بپريم يا راه برويم چه برسد به دويدن. زودتر خسته مي شويم و به استراحت بيشتري نياز پيدا مي کنيم. البته با گذر زمان استخوان ها و ماهيچه ها قوي تر مي شوند تا بتوانند وزن بالاي بدنمان را حمايت کنند اما باز هم نمي توانيم رکوردهاي ورزشي ثبت کنيم.

با بزرگ تر شدن اندازه زمين حرکاتمان کندتر مي شود و سخت تر مي توانيم بپريم يا راه برويم

حيوانات متفاوت مي شدند

سرعت سير تکاملي بالا مي رود و فرايند انتخاب طبيعي رخ مي دهد. حيوانات کوتاه تر و قوي تر مي شوند. افتادن از بلندي عواقب بدتري به دنبال خواهد داشت بنابراين حيوانات بالارونده بايد ازچنگال هاي قوي تري برخوردار باشند.

حيوانات کوتاه تر و قوي تر مي شوند درختان فرو مي ريختند

رشد درختان محدود است و دليلش هم جاذبه است. ساده تر بگوييم يک درخت تا زماني که مقدار انرژي که از فتوسنتز دريافت مي کند بيشتر از انرژي که براي انتقال آب به بالاي درخت نياز دارد باشد رشد مي کند. افزايش جاذبه اين تعادل را به هم مي زند زيرا به انرژي بيشتري براي رساندن آب به بالاي درخت نياز دارد. بنابراين درختان بلند فرو مي ريزند و درختان کوتاه هم به اندازه کافي رشد نمي کنند.

با بزرگ شدن زمين درختان بلند فرو مي ريزند و درختان کوتاه هم به اندازه کافي رشد نمي کنند

• کوه هاي آتشفشان طغيان مي کردند

مقدار عناصر بي ثبات درون زمين با حجم بيشتر افزايش پيدا مي کنند و منجر به حرارت بالا وفعاليت هاي آتشفشاني بيشتري مي شود. بنابراين آتشفشان هاي خاموش سرتاسر دنيا دوباره بيدار مي شوند و شکل زمين را تغيير مي دهند و به دنبال آن تغييرات آب و هوايي ايجاد مي کنند زيرا گاز خارج شده در اثر انفجارها روي اتمسفر تاثير مي گذارد.

منبع : bedunim.ir


 عجيب و جالب 

 ربات هاي آينده جايگزين شغل شما

طي چند سال اخير، ربات‌ها به راحتي جايگزين کارگران در خط توليد کارخانه‌ها شدند و به نظر مي‌رسد که به زودي شغل‌هاي بيشتري را مال خود خواهند کرد.

به گزارش DailyMail، براساس يک گزارش جديد،70 درصد آمريکايي‌ها مي‌ترسند که در آينده‌اي نه چندان دور شغل‌شان توسط ربات‌ها گرفته شود. اين يافته‌ها نشان مي‌دهد که اضطراب گسترده‌اي درباره تاثيرات تغييرات تکنولوژي در ميان مردم وجود دارد.

اين بررسي‌ حاکي از آن است که کمپاني‌هاي مشغول در حوزه فناوري و رباتيک نياز دارند سطح آگاهي مردم درباره اتوماسيون را افزايش دهند.

به گفته سه چهارم از آمريکايي‌ها، جايگزيني ربات‌ها و کامپيوترها براي انجام کارهايي که در حال حاضر توسط انسان‌ا انجام مي‌شود، تا حدودي واقع بينانه است. در همين حين، نسبت مشابهي نگران هستند که چنين نتيجه‌اي پيامدهاي منفي، مانند افزايش نابرابري در جامعه، داشته باشد.

بيش از نيمي از شرکت کنندگان در اين همه‌پرسي انتظار دارند که کارکنان رستوران‌هاي فست فود، پردازنده‌هاي بيمه و کارکنان قانوني با ربات‌ها و کامپيوترها جايگزين شوند.

تقريبا دو سوم مردم براين باورند که بيشتر خرده‌فروشان تا 20 سال آينده کاملا اتومات شوند و هيچ دخالت انساني بين مشتريان و کارکنان وجود نداشته باشد.

خوش‌بيني آمريکايي‌ها نسبت به شغل خودشان از ارزيابي‌ها دقيق‌تر است. بسياري از آناليزهاي تخصصي اخير نشان مي‌دهد که يک نفردر هر پنج شاغل در حرفه‌اي کار مي‌کنند که تا سال 2030 به طور کلي از ميان خواهد رفت.

نتايج يک گزارش نشان مي‌دهد که کم‌تر از پنج درصد از مشاغل فعلي، کاملا اتومات خواهند شد. همچنين اين گزارش حاکي از آن است که در 60 درصد از مشاغل، يک سوم وظايف کارکنان کاملا اتومات خواهد شد.

اين امر نشان مي‌دهد که کارکنان نياز دارند به طور دائم، مهارت‌هاي خود را به روز رساني کنند تا هم‌پاي مشاغلي شوند که با تکنولوژي‌هاي جديد روز به روز پيشرفته‌تر و کامل‌تر مي‌شوند.

تنها شش درصد از شرکت کنندگان فکر مي‌کنند که به خاطر اتوماسيون و تکنولوژي کار خود را از دست خواهند داد. به نظر مي‌رسد که ديدگاه اين افراد نسبت به پيشرفت تکنولوژي بسيار منفي است.

تقريبا نيمي از شرکت کنندگان براين باورند که تکنولوژي، پيشرفت در کار را سخت‌تر خواهد کرد. برخلاف باور عموم که کارکنان مسن‌تر توانايي پيشروي با تکنولوژي روز را ندارند، اين نظر کارکنان جوان‌تر، 18 تا 24 سال، بود که با پيشرفت تکنولوژي و اتوماسيون کار و درآمد خود را از دست خواهند داد.

باند هوشمندي که با گوشي همراه کنترل مي‌شود

دانشمندان از دانشگاه نبراسکا لينکن، هاروارد و MIT با حضور دکتر علي تمايل، دانشمند ايراني، باند هوشمندي طراحي کردند که مي‌تواند زخم‌هاي مزمن و جراحت‌هاي ميدان جنگ را با الياف خود، بهبود بخشد.

به گزارش آنا به نقل از ScienceDaily، باند هوشمند شامل الياف رساناي الکتريکي با پوششي از جنس ژل مي‌شود که مي‌تواند حاوي آنتي‌بيوتيک‌هاي ضدعفوني، عامل رشد مجدد بافت، مسکن يا داروهاي ديگر باشد. يک ميکروکنترلر به اندازه تمبر پستي روي اين باند وجود دارد که با گوشي هوشمند يا ديگر دستگاه‌هاي بي‌سيم تحريک مي‌شود و مقادير بسيار ناچيزي از ولتاژ به فيبر منتخب، فرستاده مي‌شود. اين ولتاژ دماي فيبر و هيدروژل را بالا مي‌برد تا دارو از فيبر رها مي‌شود و به زخم منتقل مي‌شود.

به گفته محققان، يک باند مي‌تواند حاوي چندين دارو براي يک نوع زخم خاص باشد. همچنين مي‌توان دوز و زمان تحويل را نيز با دقت کنترل کرد. ترکيبي از سفارش‌سازي و کنترل دقيق مي‌تواند روند بهبودي را بهبود و سرعت بخشد.

علي تمايل، استاد مهندسي مکانيک و مواد دانشگاه نبراسکا، مي‌گويد:‌ «اين اولين بانداژي است که توانايي آزادسازي دارو براساس دوز را دارد. مي‌توانيد چندين داروي مختلف را برنامه رهاسازي متفاوت برنامه‌ريزي کنيد. درمقايسه با سيستم‌هاي ديگر اين پيشرفت بزرگي محسوب مي‌شود. اين بانداژ در زمينه‌هاي مختلفي در زيست پزشکي، مهندسي مواد و پزشکي کاربرد دارد».

اين تيم تحقيقاتي قصد دارد از اين بانداژ براي درمان زخم‌هاي پوستي ناشي از ديابت استفاده کند. بيش از 25 ميليون نفر در آمريکا، بيش از 25 درصد از جمعيت بالغ اين کشور، از چنين زخم‌هايي رنج مي‌برند. هزينه درماني چنين زخم‌هايي بسيار بالاست. براساس آمارهاي کنترل و پيشگيري بيماري، اين ارقام تا سال 2050 دو يا سه برابر خواهد شد.

اين باند هوشمند با قابليت سفارشي‌سازي و انعطاف‌پذيري، مي‌تواند چنين زخم‌هايي را در ميدان جنگ درمان کند، روند بهبودي زخم‌هاي ناشي از گلوله را سرعت بخشد و از بروز عفونت جلوگيري کند.

تمايل در ادامه افزود:‌ «ممکن است سربازان در ميدان جنگ از چندين زخم يا عفونت رنج ببرند يا پاتوژن‌هاي مختلفي در بدنشان وجود داشته باشد. حالا تصور کنيد که پچي در اختيار داريد که داراي آنتي بيوتيک، داروهاي خاص يا پادزهر است. اين بانداژ هوشمند مي‌تواند زخم‌ها و عفونت‌هاي مختلفي را درمان کند».


 به سبک بهترين ها 

 نولان بوشنل مدير شركت آتاري

آتاري که براي بسياري از افراد مترادف با کلمه بازي کامپيوتري است، يک شرکت و نام تجاري با مالکان چندمليتي است که ابتدا در سال 1971، توسط نولان بوشنل و تد دابني پايه‌ريزي شد و از سال 1972 فعاليت خود را آغاز کرد. اين شرکت مهم‌اکنون زيرنظر شرکت آتاري اينتراکتيو فعاليت مي‌کند؛ شرکت‌هايي که همگي از شرکت مادر آتاري اس‌اي پيروي مي‌کنند. اين شرکت از همان آغاز، در زمينه بازي‌هاي ويدئويي، کنسول‌هاي بازي و رايانه‌هاي خانگي پيشرو بود. محصولاتي چون پونگ و آتاري 2600 از توليدات محبوب و پرفروش اين شرکت به حساب مي‌آمد.

اين محصولات و فعاليت‌هاي شرکت آتاري، کمک شاياني را براي معرفي سيستم‌هاي رايانه‌اي در پيشبرد صنعت سرگرمي از 1970 تا ميانه 1980 انجام داد. شايد آتاري 2600 نخستين کنسول توليد شده براي سيستم بازي‌هاي ويدئويي خانگي نباشد، اما بدون شک نخستين کنسولي است که وارد خانه‌هاي بسياري از مردم شد. در سال 1975، آتاري بازي پونگ را به‌عنوان يک بازي براي سيستم‌هاي خانگي توليد کرد و 150هزار عدد از آن را فروخت. در سال 1976 نولان بوشنل، آتاري را به قيمت 28ميليون دلار به شرکت کاميونيکيشن وارنر فروخت. اين فروش بدون شک به دليل موفقيت بازي پونگ بود. در سال 1980، فروش سيستم‌هاي ويدئويي خانگي به 415 ميليون دلار رسيد.

در ابتداي سال 1981، اين شرکت خبر از ساخت سيستم کامپيوتري- ويدئويي بي‌سيم و سيستم بازي برنامه‌ريزي شده Cosmos داد. براي Cosmos نيز هشت بازي شامل بسکتبال، فوتبال، سوپرمن، جنگ دريايي، مهاجمين فضا و قانون شکنان و. . . را ساخت. همان سال، نخستين کامپيوتر شخصي آتاري توليد شد. نولان بوشنل همچنان به‌عنوان رييس شرکت باقي ماند. به‌رغم معرفي کامپيوتر شخصي جديد، شرکت وارنر روي دور شانس نبود و 533 ميليون دلار درسال 1983 خسارت ديد. شرکت وارنر، مديريت را به جک تراميل، رييس سابق Commodore سپرد. رييس جديد توانست فروش کامپيوترهاي خانگي آتاري را تا حدي با موفقيت پيش برده و در سال 1986 فروش را به بيش از 25‌ميليون دلار افزايش دهد.

در سال 1992، آتاري سيستم بازي ويدئويي Jaguar را در رقابت با نينتندو به بازار عرضه کرد. اين سيستم ويدئويي محبوبيت بيشتري پيدا کرد اما قيمت آن دو برابر بيشتر از کنسول نينتندو بود. در دهه 90، آتاري کم‌کم به دوران افول خود به‌عنوان يک شرکت منسجم نزديک مي‌شد. در سال 1994، سيستم‌هاي بازي سگا 40 ميليون دلار در قبال حق ثبت سرمايه‌گذاري کردند. دو سال بعد يعني در سال 1998، دارايي آتاري به‌عنوان مالکيت معنوي به فروش رفت. طبق آن، تمامي حق انحصاري، علائم تجاري و حق اختراع ثبت‌شده به شرکت Hasbro واگذار شد. ژوئن سال گذشته، آتاري از يک استراتژي شرکتي متمرکز بر اينکه چگونه مي‌توان به طيف جديد و وسيع‌تري از مشتريان خصوصا با استفاده از محتواي ويدئويي فراگير از طريق رسانه‌هايي مانند يوتيوب رسيد، خبر داد. دفتر مرکزي اين شرکت در حال حاضر در نيويورک آمريکا و مديرعامل آن جيم ويلسون است.


 آيا مي دانيد؟ 

 تاريخ برج تلفن استکهلم

شرکت تلفن بل با نرخ بالايش خيلي زود رقيبي در شرکت تلفن عمومي استکهلم پيدا کرد که در سال 1883 توسط مهندس هنريک توره سدرگرن تاسيس شد. او مي‌خواست در هر خانه‌اي يک تلفن باشد؛ بنابراين مبلغ بسيار کمي براي هر تماس دريافت کرد و تعداد مشترکينش به سرعت افزايش يافتند.

برترين ها - اواخر قرن نوزدهم، دستگاه دستگاه شگفت انگيزي که تلفن ناميده مي‌شد اختراع شد، اما مفهوم ساده کابل‌هاي تلفن زيرزميني هنوز به ذهن مهندسي نرسيده بود.

مجموعه‌اي از سيم‌هاي تلفن از برج‌هاي غول پيکري بالاي سر عابران پياده در همه شهرهاي بزرگ آويزان بودند. خدمات تلفن در آن زمان بسيار گران بود و فقط ثروتمندان مي‌توانستند از آن بهره‌مند شوند.

در سوئد اولين تلفن عمومي در شهر استکهلم در سال 1880 توسط کمپاني تلفن بل افتتاح شد که در اصل تن‌ها 121 مشترک داشت. اين شرکت تلفن بين 160 تا 280 کرون سوئدي بستگي به موقعيت مشترک و فاصله تماس از مشترکانش دريافت مي‌کرد. اين مبلغ معادل 1100 تا 1966 دلار آمريکا به نرخ امروز است که بسيار گران بوده است.

شرکت تلفن بل با نرخ بالايش خيلي زود رقيبي در شرکت تلفن عمومي استکهلم پيدا کرد که در سال 1883 توسط مهندس هنريک توره سدرگرن تاسيس شد. او مي‌خواست در هر خانه‌اي يک تلفن باشد؛ بنابراين مبلغ بسيار کمي براي هر تماس دريافت کرد و تعداد مشترکينش به سرعت افزايش يافتند.

تا سال 1886 استکهلم بيشتر از هر شهر بزرگ ديگري در جهان تلفن داشت يعني 4832 مشترک از جمله 1600 مشترک در کمپاني بل.

در سال 1887 اين شرکت بزرگ‌ترين کمپاني تلفن دنيا شد و به اندازه کافي بزرگ بود که کمپاني بل را در سال 1888 بخرد. در اين روزهاي اوليه، هيچ ايستگاهي وجود نداشت و همه مشترکين از نظر فيزيکي با يک سيم به يک مرکز وصل مي‌شدند. مرکز تلفن استکهلم هزاران سيم در جهات مختلف داشت. يک برج عظيم اين سيم‌ها را به هم متصل نگه مي‌داشت.

اين برج تلفن مشهور در سال 1887 افتتاح شد و بيش از 5500 سيم تلفن داشت که طول آن‌ها در مجموع به 5000 کيلومتر مي‌رسيد. شبکه اين خطوط تلفن بسيار آسيب پذير بود. مردم محلي فکر کردند که اين برج زشت است و حتي شکايت کردند که جلوي آفتاب را مي‌گيرد. با وجود اعتراض مردم و مطبوعات شرکت تلفن فکر کرد بايد برج را بازسازي کند.

رقابت دکوراسيون برگزار شد و در سال 1890 چهار منار کوچک در چهار گوش برج قرار گرفت و در همه رويدادهاي مهم استکهلم پرچم شهر در اين برجک‌ها افراشته مي‌شدند. هرچند اين برج اکنون منسوخ شد و شرکت متوجه شد که کابل‌هاي زيرزميني بسيار بهتر از برج هستند؛ بنابراين تا سال 1913 همه شبکه تلفن زير زمين قرار گرفت و برج عملکرد خود را از دست داد.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پرشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي