جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/07/20 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 5672


قمري که بوي تخم‌مرغ گنديده مي‌دهد!


مغز افراد دو زبانه سرعت بيشتري در محاسبات رياضي دارد


عجيب و جالب


به سبک بهترين ها


آيا مي دانيد؟


 قمري که بوي تخم‌مرغ گنديده مي‌دهد! 

 
"سازمان فضايي آمريکا"(ناسا) تصوير جديدي از قمرهاي مشتري منتشر کرده است که فضاپيماي "جونو" موفق به گرفتن آن شده است.

به گزارش ايسنا و به نقل از اسپيس، فضاپيماي "جونو"(Juno) که متعلق به ناسا است به تازگي موفق شده از دو قمر بزرگ مشتري عکس‌برداري کند.

آيو نزديکترين قمر از اقمار گاليله‌اي مشتري به اين سياره است.

اين قمر از نظر اندازه اندکي بزرگتر از ماه است و با 400 آتشفشان فعال، آيو فعال‌ترين جرم از نظر زمين‌شناختي در سامانه خورشيدي است.

علت فعاليت آتشفشاني بيش از حد آيو انرژي و اثر جزر و مدي مشتري و ساير اقمار گاليله‌اي اين سياره بر اين قمر است. اين ماه در عين حال بالاترين چگالي را در ميان قمرهاي سامانه خورشيدي دارد.

پژوهشگران دريافته‌اند که سطح اين قمر به شدت بوي نامطبوعي مانند بوي تخم مرغ گنديده مي‌دهد که ناشي از انتشار سولفور آهن و ساير ترکيبات گوگردي از آتشفشان‌هاي سطح اين قمر است.

با سطحي پر از حفره و لرزش‌هاي مداوم ناشي از فورانات آتشفشاني، آيو جهنم آتشين منظومه شمسي محسوب مي‌شود. به رغم اينکه سرماي کافي براي پوشاندن سطح قمر با لايه‌هايي از دي‌اکسيد گوگرد منجمد وجود دارد، اين قمر داخلي بزرگ مشتري، آتشفشاني‌ترين دنياي شناخته شده منظومه شمسي است و از سطحي که تنها يک دوازدهم سطح زمين مساحت دارد، 100 برابر بيشتر از تمام آتشفشان‌هاي زمين گدازه به بيرون پرتاب مي‌کند. سطح آيو به واسطه وجود چشمه‌هاي جوشان صخره‌هاي مذاب، چهره‌اي لکه لکه دارد و بزرگ‌ترينِ اين درياچه‌ها که "لوکي‌پاترا" ناميده مي‌شود، بيش از 200 کيلومتر عرض دارد.

در سطح اين قمر، ماگما با اعمال فشار ناگهاني راه خود را از بين شکاف‌هاي موجود در پوسته صخره‌اي باز مي‌کند و خطوطي از مواد مذاب را تشکيل مي‌دهد که 50 کيلومتر يا بيشتر طول دارد.

برخي از فوران‌هاي آتشفشاني آيو آنقدر شديد هستند که توده عظيمي از گاز و خاکستر را به ارتفاع 500 کيلومتر به داخل فضا پرتاب مي‌کنند. اين اتفاق وقتي رخ مي‌دهد که يک جريان مواد مذاب، لايه‌هاي سطحي دي‌اکسيد گوگرد منجمد را تبخير کند؛ يا گاز محلول موجود در ماگما با تشکيل حباب، توده‌هاي پرسرعت مواد مذاب را از سطح سياره به خارج پرتاب کند.تمام اين رفتارهاي خشن آتشفشاني، نتيجه جاذبه همزمان مشتري و دو خواهر آيو، اروپا و "گانيمد"(Ganymede) است.

مدت گردش مداري اين قمرها دقيقاً دو و چهار برابر گردش مداري آيو هست. در نتيجه، اين سه قمر به طور متناوب در يک خط قرار مي‌گيرند. در طول زمان کشش گرانشي آرام اين اجتماع دوره‌اي، مدار آيو را تدريجاً به صورت بيضوي درآورده است.

هنگامي‌که آيو اين مدار را طي مي‌کند، تأثير جاذبه مشتري بر روي آيو قوي و ضعيف مي‌شود. تنش‌هاي ناشي از اين پديده طي فرايندي که گرمايش جزر و مدي ناميده مي‌شود، قمر را از درون گرم مي‌کند. اين اثر بر روي آيو چنان قدرتمند است که مي‌تواند صخره‌ها را ذوب کند و آتشفشان‌ها را به وجود آورد.

با اين وجود، به نظر مي‌رسد که آيو در حال سرد شدن است. دليل اين امر نيز به احتمال زياد ناشي از کاهش تدريجي حالت بيضوي مدار آن نسبت به زمان‌هاي گذشته است. دهها يا شايد صدها ميليون سال بعد، تشديد مداري اروپا و گانيمد باعث خواهد شد که آيو در يک مدار تقريباً دايره اي، بدون گرمايش جزر و مدي قرار گيرد.

اروپا نام يکي از شصت و دو ماهِ سياره مشتري است. اين ماه در سال 1610 ميلادي توسط گاليله کشف شد.

نقشه‌برداري جهاني از نقش‌هاي دايره اي بر روي اقيانوس يخ‌زده قمر اروپا دانشمندان را از گمان‌هاي پيشين دور نمود. اين نقش‌ها کمان‌هايي به عرض 40 کيلومتر هستند که تا صدها کيلومتر گسترده شده‌اند. اين نقش‌ها معماي جديد قمر پيچيده شده در لفافه يخ هستند.

اين قمر خواصي مشابه زمين از جمله هسته متشکل از آهن و همچنين اقيانوس‌هاي آب شور دارد که کل سطح آن را پوشانده و به خاطر فاصله آن از خورشيد و دماي پايين، منجمد شده است.

ناسا اخيرا شواهد جديدي از فوران آب از زير سطح "قمر اروپا"، يکي از چند قمر سياره مشتري کشف کرده است.

تيمي از محققان موسسه علوم تلسکوپ فضايي با استفاده از تلسکوپ فضايي هابل اين رصدها انجام داده است. جزئيات کامل اين کشف در مجله Astrophysical منتشر شد.

محققان طي 15 ماه عبور قمر اروپا از برابر سياره مشتري را از 10 موقعيت مختلف رصد کردند. در جريان سه مورد از اين گذرها، محققان توانستند فوران‌هايي از بخار آب را در نزديکي قطب جنوب اين قمر مشاهده کنند.

ناسا شواهدي از وجود آب را در مناطق ديگر منظومه شمسي شناسايي کرده اما تنها در يک جا، يعني قمر انسلادوس سياره زحل توانسته بطور مستقيم آن را مشاهده کند.

دانشمندان از مدتها پيش تصور مي‌کردند که قمر اروپا حاوي يک اقيانوس زيرزميني است اما تنها در سال 2012 توانستند شواهدي از فوران بخار آب را در آن کشف کنند. در آن سال، تيمي از محققان ناسا توانسته بودند نوعي شفق را در منطقه جنوبي اين قمر شناسايي کنند که در اثر تعامل ذرات باردار با جو شکل مي‌گيرد.


 مغز افراد دو زبانه سرعت بيشتري در محاسبات رياضي دارد 

 
از رياضيات به طور معمول به عنوان يک زبان جهاني ياد مي‌شود اما زباني که براي چهارچوب بندي رياضيات در ذهنمان انتخاب مي‌کنيم مي‌تواند قسمت‌هاي مختلفي از مغز را براي محاسبه با اعداد به کار گيرد. تحقيقي جديد بر روي دانش‌آموزاني که دو زبان فرانسوي و آلماني را بلدند نشان مي‌دهد که بسته به زباني که مسائل در آن نوشته و محاسبه شدند قسمت‌هاي مختلفي از مغز براي حل مسائل يکسان به کار مي‌رود.

به گزارش بيگ بنگ، تحقيقات انجام شده توسط دانشمندان مرکز علوم شناختي و ارزيابي(COSA) در دانشگاه لوکزامبورگ بر روي 21 دانش‌آموزي بود که زبان مادري آنها همگي لوکزامبورگي – گويشي از زبان آلماني – بود. اين دانش‌آموزان در طول تحصيل زبان فرانسه را نيز به خوبي فراگرفته‌ بودند و همين باعث مي‌شود موارد بسيار مناسبي براي جواب دادن به سوالات در مورد تاثير زبان بر روي شناخت شوند.

مطالعات پيشين انجام شده توسط محققان در اين مورد بحث کرده‌اند که زبان مورد استفاده براي تعاملات و فکر در مورد تمرينات عددي ، بر روي رويکرد انتخابي ما تاثير مي‌گذارد و سوالي بسيار جالب را مطرح کرده‌اند: افرادي که چندين زبان را بلدند چگونه از مغز خود براي انجام عمليات‌هاي ذهني رياضي استفاده مي‌کنند؟ اين صرفا يک سوال ساده و فقط از سر کنجکاوي نيست. نيمي از جمعيت جهان به بيش از يک زبان صحبت مي‌کنند که علاوه بر کاربردهاي شخصي مزاياي قابل توجهي براي جامعه‌ي آنها دارد.

انسان و تعدادي از حيوانات از پروسه‌اي براي قضاوت سريع در مورد مقادير کم استفاده مي‌کنند. در واقع اين فرايند محاسبه‌ي سريع پروسه‌اي است که کودکان پيش از يادگيري شمردن هم قادر به انجام آن مي‌باشند. براي ارزيابي‌هاي پيچيده‌تر ياد مي‌گيريم که بشمريم و از منطق استفاده کنيم که اساس رياضيات را تشکيل مي‌دهند. محققان در نظر دارند مشخص کنند کدام قسمت‌ از مغز با پيچيده شدن محاسبات فعال شده و آيا اين قسمت‌ها با ارائه شدن همين سوالات به زبان ديگري تغيير مي‌کنند يا نه؟

اعداد در سه فرمت ارائه مي‌شوند. اصطلاحات انتزاعي آمودال که نشان‌دهنده‌ي مقادير مي‌باشند، کلماتي که کميت‌ها را توصيف مي‌کنند و حالت آخر نيز نمادين مي‌باشد. قسمت‌هاي مختلفي از مغز براي کار کردن با مقاديري که به اين روش‌ها بيان مي‌شود به کار گرفته مي‌شود. به عنوان مثال تحقيقات تصويربرداري عصبي نشان مي‌دهد کدهاي آمودال بيشتر توسط شيار درون آهيانه‌اي تفسير مي‌شود. در حالي که پردازش‌هاي کلامي در قسمتي ديگر از آهيانه که به طور خاص مربوط به اعداد نمي‌باشند انجام مي‌شوند.

در اين بررسي محققان براي مطالعه‌ي قسمت‌هاي مختلف مغز که براي انجام محاسبه‌ي مسائل با دشواري مختلف استفاده مي‌شوند از تصويربرداري رزونانس مغناطيسي عملکردي(FMRI) استفاده کردند. سپس از افراد خواسته شد تا جمع‌هايي با دو درجه‌ي سختي را انجام دهند. يکي از اين عمليات‌هاي جمع نسبتا ساده و شامل جمع دو عدد يک رقمي بود و ديگري کمي پيچيده و شامل جمع اعداد دو رقمي بود. در حين انجام عمليات جمع، مغز اين افراد اسکن مي‌شد.

در يک آزمايش سوالات و حل آنها به زبان فرانسه و در ديگري به زبان آلماني بود. تفاوت مشخصي در چگونگي انجام محاسبات ساده‌ي رياضي در هيچکدام از زبان‌ها وجود نداشت. با سخت‌تر شدن جمع‌ها، دانش‌آموزان زمان بيشتري براي پردازش مسائلي که در زبان فرانسوي مطرح شده بود صرف کردند. همچنين تعداد خطاها در حالتي که مسائل به زبان فرانسوي بودند بيشتر بود. بررسي‌ اسکن‌هاي صورت گرفته حکايت از داستاني داشت که اندکي متفاوت بود.

نواحي لوب گيجگاهي که عمدتا با صحبت کردن در ارتباط است، زماني که محاسبات ساده‌ي رياضي در زبان آلماني ارائه شد نسبت به حالت ارائه شده در زبان فرانسوي به مقدار کمي فعال تر بود. زماني که محاسبات کمي پيچيده‌تر شدند قضيه جالب‌تر شد. برعکس نتايج قبل، زماني که مسائل به زبان فرانسوي ارائه شدند نواحي مختلفي در مغز به صورت چشمگيري فعال شدند که در حالت زبان آلماني فعاليتي از خود نشان نمي‌دادند.

محققان اين نتايج را بدين گونه تفسير کردند که مغز زماني که جمع‌هاي دو رقمي به زبان فرانسوي داده شد قدرت پردازش ديداري-فضايي اضافه‌اي را به کار مي‌گرفت. بر اساس بررسي‌هاي انجام شده دليل هيچکدام از اين رخداد‌ها ترجمه‌ي ذهني بين زبان‌ها در ذهن دانش‌آموزان نبود. محققان مي‌نويسند:« برخلاف بررسي‌هاي پيشين صورت گرفته بر روي محاسبات رياضي در دو زبانه‌ها، نتايج اين بررسي نشان دهنده‌ي فرايند ترجمه از زمان فرانسوي به آلماني نيست.»

افراد مورد آزمايش به جاي اين کار، تصاوير ذهني از نمادها را فراخواني کردند و شايد اعداد را به منظور جبران تفاوت بين دو زبان تصويرسازي و تجسم کردند. با مهاجرت افراد به سراسر جهان به دليل جنگ، اقتصاد و حتي شرايط آب‌وهوايي، فهم چالش‌هاي برقراري ارتباط با افراد با زبان‌هاي مختلف براي معلمان و کارکنان مهم و مهم‌تر خواهد شد. حتي ميان افرادي که يک زبان را به خوبي بلدند در قسمت‌هاي بالاي ذهني اتفاقاتي پيچيده‌تري نسبت به آنچه در نگاه اول به نظر مي‌رسد رخ مي‌دهد. اين بررسي در Neuropsychologia منتشر شده است. جزئيات بيشتر اين پژوهش در نشري? Neuropsychologia منتشر شده است.


 عجيب و جالب 

 کشف کمربند 2200 ساله مزين به سنگ يشم در سيبري

باستان‌شناسان موفق به کشف کمربندي از جنس زغال‌سنگ در سيبري شدند. اين کمربند که مخصوص بانوان است با سنگ‌هاي يشم تزئين شده‌است.

به گزارش DailyMail، اين کمربند جواهرنشان روي اسکلت يک زن جنگجو از اهالي شيونگ نو، در قرون اول و دوم قبل از ميلاد مسيح بر منطقه سيبري حکومت مي‌کردند، پيدا شده است.

سگک کمربند از جنس زغال‌سنگ است و به طرز زيبايي با سنگ يشم، عقيق، مرجان و فيروزه تزئين شده است. قطر آن 20 سانتي‌متر است يکي ديگر از کمربندها در گورستان «آلا تاي» در نزديکي رودخانه ينيس پيدا شده که مزين به حکاکي‌هاي حيوانات است.

همچنين قطعات برنز به شکل شعله آتش روي شانه‌هاي برخي از اسکلت‌هاي پيدا شد. اکثر سگک کمربند مردان از جنس آهن بود اما تزئينات کمربند زغال‌سنگي، چشمگيرترين مورد در ميان يافته‌ها بوده است.

دکتر مارينا کيلونوسکايا، سرپرست اين حفاري، در اين باره گفت: «جالب‌ترين و غني‌ترين يافته‌ها هميشه در قبر زنان کشف مي‌شود. وقتي براي اولين بار به اين سايت باستاني آمديم، به شدت توسط سيل آسيب‌ديده بود. جمجمه‌ها در سراشيبي رودخانه بودند و استخوان سبز رنگ در اطراف پخش شده بودند. استخوان‌ها به دليل وجود اقلام برنزي به رنگ سبز درآمده بودند. تلاش کرديم تا هر چه را که مي‌توانيم نجات دهيم».

روي جواهرات زغال‌سنگي، حکاکي دو بز و پيکان وجود دارد و در طرف مقابل حکاکي يک اسب به چشم مي‌خورد. يکي ديگر از کمربندها با سنگ يشم، مرجان، فيروزه و ياقوت تزئين شده بود.

به گفته دانشمندان، صاحبان اين کمربندها افراد ثروتمندي بودند که اهل مغولستان بودند. بسياري از بقاياي کشف‌شده متعلق به زنان است. باستان‌شناسان موفق به کشف 80 قبر در اين گورستان شدند که عمدتا در جعبه‌هاي سنگي مستطيلي، گاهي اوقات به شکل قايق و برخي ديگر در تابوت‌هاي چوبي به خاک سپرده شده بودند.

اکثر متخصصان از اهالي شيونگ نو به عنوان جنگجويان بزرگ ياد مي‌کنند اما اين زنان مهاجم از مرزهاي شمالي چين امروزي وارد منطقه سيبري شده بودند. مردم شيونگ نو مهاجراني بودند که در اواخر قرن سوم قبل از ميلاد مسيح اکثر نقاط آسياي مرکزي را فتح کردند. حملات مکرر اين قوم به شمال چين منجر به ساخت ديوار بزرگ چين شد.

اهالي شيونگ نو، جنگجويان کوهستاني بودند که بيش از 300 هزار کماندار سوار بر اسب داشتند؛ بسياري از اين کمانداران زن بودند.

اين تمدن براي اولين بار در مغولستان تاسيس شد و مردم آن خورشيد، ماه، زمين و اجداد خود را مي‌پرستيدند.

کشف ساختار پيچيده مغزميگو

دانشمندان کشف کرده‌اند که ميگوي آخوندکي يا دهان‌پا مغزي بسيار پيچيده‌تر از آنچه که ما تصور مي‌کنيم دارد.

به گزارش آنا به نقل از ScienceMag، دانشمندان با مطالعه روي بيش از 200 سخت‌پوستان شامل خرچنگ‌ها، ميگوها و لابسترها، به اين نتيجه رسيده‌اند که مغز ميگوي آخوندکي حاوي حافظه و مراکز يادگيري است. اين نوع مغز که هم‌اکنون در «بدن‌ قارچي‌ها» يافت شده، تاکنون فقط در حشرات ديده شده است.

اين تيم تحقيقاتي ساختارهاي مشابهي را بستگان نزديک اين موجود دريايي پيدا کرده است که عبارتند از ميگو پاک‌کننده، ميگو پيستوله و خرچنگ‌هاي خزنده.

محققان معتقدند که اين امر ممکن نيست که تصادفي باشد. زيرا ميگو آخوندکي و برادرانش تنها سخت‌پوستاني هستند که فواصل طولاني به دنبال شکار مي‌روند و براي اين کار بايد حافظه داشته باشند.

دانشمندان بر اين باورند که بدن قارچي‌ها از حدود 480 ميليون سال پيش، از خاندان خرچنگ‌ها جدا شده‌اند و تکامل آنها و پيدا کردن قابليت يادگيري و حافظه، به معني آن است که اين موجودات بسيار باستاني‌تر از آن چيزي هستند که دانشمندان تاکنون فکر مي‌کردند.

کاميوني که برق و آب توليد مي کند

يک شرکت خودروسازي بستري براي ساخت کاميون هاي مختلف طراحي کرده که با سلول سوختي هيدروژن کار مي کند و قابليت فراهم کردن برق و آب در مواقع اضطراري را دارد.به گزارش مهر به نقل از نيواطلس، باتوجه به تندبادها و بلاياي طبيعي که در اين اواخر در آمريکا اتفاق افتاده، شرکت جنرال موتورز طرحي را براي مقامات ارتش رونمايي کرده که احتمالا در اين موارد کارآمد خواهد بود.

اين شرکت از GM SURUS رونمايي کرده که در حقيقت يک پلتفورم با چهار چرخ است و مي تواند ماموريت هاي مختلفي انجام دهد و حتي به طور خودران عمل کند.

اين شرکت معتقد است کاميوني که روي اين پلتفورم قرار گيرد علاوه بر کاربردهاي نظامي مي تواند پشتيباني اضطراري طي بلاياي ناگهاني فراهم کند. اين پلتفورم داراي سيستم سلول سوختي جديدي به نام Hydrotecاست که الکتريسيته را براي موتورهاي الکتريکي هر محور فراهم مي کند. اين خودرو مي تواند با يک بار شارژ هيدروژن 466 کيلومتر طي کند. چنين کاميوني مجهز به يک پک باتري ليتيومي نيز خواهد بود.

به دليل وجود سلول سوختي مي توان موتورهاي الکتريکي و مخزن هاي ذخيره هيدروژن و باتري ها را زير اين پلتفورم کار گذاشت.

جالب آنکه خودرو مي تواند براي تامين برق در مواقع اضطراري، الکتريسيته تخليه کند و حتي آب آشاميدني فراهم کند. (آب در حقيقت يکي از موادي است که از سلول سوختي هيدروژني خارج مي شود).

کاميون هايي که با اين بستر ساخته مي شوند، مجهز به فناوري خودران خواهند بود. جنرال موتورز قصد دارد از اين طرح براي توليد خودروهاي تجاري استفاده کند و به نظر مي رسد ارتش آمريکا نخستين مشتري اين کاميون ها باشد.


 به سبک بهترين ها 

 بنيانگذار تلگرام راز موفقيتش را فاش کرد

اوِل والِريويچ دورُف (زاده 10 اکتبر 1984) يک مهندس رايانه اهل روسيه است. او يک کارآفرين است که بيشتر براي تأسيس شبکه اجتماعي و پيام‌رسان تلگرام شهرت دارد. پاول برادر کوچک‌تر نيکلاي دورف است.پاول دوروف صاحب "تلگرام" و شبکه اجتماعي روسي "وکانتکته" در آستانه سي و سومين سالروز تولد خود هفت رمز موفقيتش را براي جوانان فاش کرد.

وي گفت: سالهاست هفت عامل مسموم کننده زندگي را کنار گذاشته‌ام و به موفقيت‌هاي زيادي رسيده‌ام.

دوروف افزود: خوردن گوشت حيوانات، قرص و محصولات دارويي، نيکوتين و تمامي اشکال مواد مخدر، قهوه و چاي سياه و سبز، هر نوع نوشابه و انرژي زا، فست فود، تلويزيون و برنامه‌هاي وابسته به آن را در زندگي کنار گذاشته ام و در آينده جزئيات دقيق آنرا براي علاقه مندان شرح خواهم داد.

اين جوان روس موفق در عرصه فن‌آوري تصريح کرد: جوانان گاهي اوقات نياز به زندگي سالم را احساس مي‌کنند اما تحت فشار جامعه قرارمي گيرند، زيرا به آنها گفته مي شود :« به غير از اين شکل زندگي غير ممکن است » و يا رفتار آنها به عنوان «بي احترامي براي ديگران » در نظر گرفته مي شود. با اين حال هر غير ممکني، ممکن است، اگر شما فکر مي کنيد کارتان صحيح است رفتارهاي محيط اطراف خود را ناديده بگيريد.

دوروف تاکيد کرد: جامعه اي که سنت‌هايش را بر پايه مسمويت خود ساخته است هيچ آينده اي ندارد.

به عقيده وي مي توان زندگي و دنياي جديد خودمان را برپايه ارزش‌هاي والاي خلقت، توسعه و کار سخت بنا نهاد.

دارايي خالص اين جوان رقمي در حدود 260 ميليون دلار تخمين زده شده است.


 آيا مي دانيد؟ 

 کوه غيرعادي روي سرس

چه چيزي اين کوه غيرعادي را ايجاد کرده است؟ کوه “اهونا” روي سياره کوتوله سرس قرار دارد، اين جرم فضايي در کمربند سيارکي بين مريخ و مشتري در حال چرخش مي باشد.هرچند کوه اهونا اصلأ شبيه چيزي که انسان قبلأ ديده باشد نيست. از يک نظر، شيب هاي آن نه تنها با دهانه هاي آتشفشاني قديمي بلکه با رگه هاي عمودي مزين شده اند. يک فرضيه اين است که اين کوه يک آتشفشان يخي است که مدت کوتاهي پس از برخورد بزرگ در سمت مقابل اين سيار? کوتوله شکل گرفته و از طريق امواج لرزه اي سطح سرس را سست کرده است. رگه هاي روشن مملو از نمک بازتابنده هستند و در نتيجه شبيه مواد سطحي که اخيرأ در نقاط روشن معروفِ سرس مشاهده شده اند، مي باشند. اين تصوير ديجيتالي که دو برابر مرتفع شده از نقشه هاي سطحي که سال گذشته در مأموريت فضاپيماي رباتيک سپيده دم به ثبت رسيده، بازسازي شده است.

منبع: apod

ژاکتي که به طور خودکار دماي خودش را تنظيم مي کند

توليد ژاکت ها و پوشيدني هاي هوشمند پديده جديدي نيست، اما در سال هاي اخير فناوري مورد استفاده در اين نوع البسه پيشرفت قابل توجهي داشته است.به گزارش ديجيتال ترندز، ژاکت جديدي به نامKinesix به تازگي روانه بازار شده که مجهز به حسگرهاي پيشرفته اي است و مي تواند با بررسي دماي محيط بيرون از لباس، دماي آن را به طور خودکار تنظيم کند تا از سرد شدن يا گرم شدن بيش از حد بدن فرد جلوگيري شود.لباس يادشده که توسط شرکت Kinesix Sports توليد شده هم در منزل و هم در محيط بيرون قابل استفاده بوده و منابع توليد گرماي آن در جلو، پشت و آستين ها تعبيه شده اند. فعال سازي منابع توليد گرما از طريق بلوتوث و به صورت تکي يا گروهي و با استفاده از يک برنامه هوشمند همراه ممکن است.

برنامه يادشده در حالت دستي به کاربر امکان مي دهد تا هر يک از منبع گرمايي را دقيقا در سطح مدنظرشان تنظيم کنند. در گرم ترين حالت درجه هر يک از منابع گرمايي 40 درجه سانتيگراد خواهد بود و با هر بار شارژ اين منابع مي توانند تا سه ساعت فعال باقي بمانند.در حالت خودکار، گرم کردن لباس بدون نياز به دخالت انسان صورت مي گيرد و حسگرهاي گرمايي خود وظيفه صدور فرمان گرم کردن را بر عهده مي گيرند. اين لباس در برابر نفوذ آب مقاوم و در صورت وزش باد غيرقابل نفوذ است.لباس يادشده داراي هشت جيب است و دو جيب آن هم براي قراردادن باتري در نظر گرفته شده است. فروش اين لباس از اوايل زمستان به قيمت 559 دلار آغاز مي شود. هر چند پيش خريد آن به صورت محدود با قيمت 279 دلار ممکن خواهد بود.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پرشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي