جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/08/20 - روزنامه سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 5696

با فرآورش 82 درصد گاز در مجتمع گاز پارس جنوبي؛
درآمد روزانه کشور به 272 ميليون دلار مي رسد


هشت واحد پتروشيمي که از اعمال نرخ ارز آزاد سود مي برند


معادلات انرژي


ميز خبر


 با فرآورش 82 درصد گاز در مجتمع گاز پارس جنوبي؛
 درآمد روزانه کشور به 272 ميليون دلار مي رسد 

 مدير عامل مجتمع گاز پارس جنوبي گفت: سال آينده با فرآورش 82 درصد گاز در مجتمع گاز پارس جنوبي،درآمد روزانه کشور به 272 ميليون دلار مي رسد.به گزارش مجتمع گازي پارس جنوبي، مسعود حسني، مدير عامل مجتمع گاز پارس جنوبي در مراسم معارفه مدير سايت 2 و مدير فاز 19 با اعلام اينکه سال آينده با فرآورش 82 درصد گاز در مجتمع گاز پارس جنوبي،درآمد روزانه کشور به 272 ميليون دلار مي رسد، گفت: با اين ميزان فرآوري، درآمد کشور به 272 ميليون دلار در روز خواهد رسيد و در سايه دستاورد بسيار مهم، ارزش يک سال محصولات پارس جنوبي به معادل 99 ميليارد دلار خواهد رسيد.

وي افزود: مخزن مشترک پارس جنوبي دو برابر مخزن دوم روسيه است و اين مهم يک ثروت عظيم و استثنايي براي کشورمان محسوب مي شود.اين در حالي است که براي استفاده بهينه از اين مخزن مشترک بايد يک چشم انداز و استراتژي بسيار مهم طراحي و تنظيم نموده و طبق برنامه گام برداريم. اکنون مجتمع گاز پارس در افق پيش رو بايد بتوانيم با شرکت هاي بزرگ دنيا مثل شل، ِاني و بي پي رقابت کنيم و اکنون مجتمع گاز پارس جنوبي با سهم توليد بيش از 70 درصد نقش بسيار مهمي در صنعت نفت و گاز کشور دارد.

اين مقام مسوول با اشاره به اينکه توليدات پارس جنوبي معادل 1.2 ميليون بشکه نفت خام است، تصريح کرد: بعد از پايان طرح توسعه در پالايشگاه هاي پارس جنوبي به 5 ميليون بشکه معادل نفت خام مي رسد که اين رقم دو برابر نفت شرکت بي پي خواهد بود.

حسني در ادامه به افزايش توليدات مجتمع در سال 95 اشاره کرد و گفت: حجم توليدات مجتمع در سال جاري نيز افزايش بسيار چشمگيري دارد. در سال 95 ميزان توليد اتان 42 درصد و توليد بوتان 5.5 درصد نسبت به سال پيش از آن افزايش داشته است. در حالي که در سال گذشته، همچنين توليد گوگرد حدود 31 درصد، توليد ميعانات گازي بيش از 14 درصد رشد داشته است.

به گفته مديرعامل مجتمع گازي پارس جنوبي با توجه به بهره برداري از پالايشگاه هاي ششم تا دهم در سال هاي اخير، مجتمع گاز پارس جنوبي براي کاهش ميزان فلرينگ اين پالايشگاه ها برنامه‌ريزي کرده و در 2 سال آينده ميزان فلرينگ اين پالايشگاه‌ها نيز به طور چشمگيري کاهش مي‌يابد.


 هشت واحد پتروشيمي که از اعمال نرخ ارز آزاد سود مي برند 

 
شرکت ملي صنايع پتروشيمي چندي پيش اعتراض خود را به دو نرخي بودن قيمت خوراک و اعمال ارز آزاد در فروش بين مجتمعي نشان داده و به منظور تنظيم کردن وضعيت توليد و فروش و حفظ تعادل بازار و کسب حداقل‌هاي ممکن در اين صنعت از لحاظ ارزش افزوده، اعمال نرخ مبادله‌اي ارز را جهت محاسبه ارزش فروش محصولات بين مجتمعي به صلاح و صرفه صنعت پتروشيمي مي‌داند.

به گزارش ايسنا، در نامه‌اي که چندي پيش تحت عنوان "نرخ تسعير ارز در معاملات داخلي و بين مجتمعي صنعت پتروشيمي" از سوي مرضيه شاهدايي - مديرعامل سابق شرکت ملي صنايع پتروشيمي - در تاريخ سوم مردادماه سال جاري خطاب به رحمتي - معاون برنامه‌ريزي وزارت نفت - نوشته شده ، اسامي واحدهايي که فروش بين مجتمعي در آنها براساس نرخ آزاد صورت مي‌گيرد ذکر شده است.

براساس آن‌چه در اين نامه آمده است، استايرن پتروشيمي پارس (مصرف‌کنندگان: پتروشيمي‌هاي بندر امام، تبريز، قائدبصير، تخت جمشيد پارس، تخت جمشيد عسلويه و انتخاب) معادل 370 هزار تن در ظرفيت اسمي، بخشي از بنزن پتروشيمي بوعلي سينا (مصرف‌کنندگان: پتروشيمي‌هاي تبريز، بيستون، کارون) کمتر از 50 هزار تن در سال، پتروشيمي خوزستان (که اين پتروشيمي با توجه به از سرويس خارج شدن واحد کلرآلکالي در بندر امام در حال حاضر پتروشيمي خوزستان، کلر و سود مورد نياز خود را با نرخ ارز آزاد از پتروشيمي اروند تهيه مي‌کند)، پتروشيمي‌هاي تندگويان و فارابي با توجه به حادثه‌ پتروشيمي بوعلي سينا در حال حاضر پارازايلين و اورتوزايلين مورد نياز خود را با نرخ ارز آزاد از پتروشيمي نوري تهيه مي‌کند، هفت واحد پتروشيمي هستند که فروش بين مجتمعي در آنها براساس نرخ آزاد صورت مي‌گيرد.

افزايش 15 درصدي ارزش فروش در صورت اعمال ارز آزاد

در قسمت ديگر اين نامه آمده که براساس گزارش فروش بين مجتمعي سال 1395 تناژ و ارزش فروش بين مجتمعي به ترتيب عبارتند از 8.8 ميليون تن معادل 131.2 هزار ميليارد ريال (متوسط نرخ مبادلاتي سال 1395 برابر 31400.9 ريال به ازاي هر ريال) که در صورت اعمال نرخ ارز آزاد اين مبلغ معادل حداقل 15 درصد افزايش يافته و برابر 150 ميليارد ريال خواهد شد. (متوسط نرخ ارز آزاد سال 1395 برابر 36213.2 ريال به ازاي هر دلار)

در صورت اعمال نرخ آزاد در فروش بين مجتمعي ميزان هزينه تحميل شده به کل صنعت پتروشيمي براساس عملکرد سال 1395 حدود 20 هزار ميليارد ريال برآورد مي‌شود که به طور متوسط موجب افزايش 15 درصدي در قيمت تمام شده کل صنعت خواهد شد.

همچنين در صورت اعمال نرخ ارز آزاد در فروش بين مجتمعي، از 53 شرکت توليدي، شرکت‌هايي که منتفع خواهند شد (افزايش درآمد فروش در مقايسه با افزايش هزينه قيمت تمام شده) عبارتند از پتروشيمي‌هاي بندر امام، بوعلي سينا، رازي، مارون، پارس، کاويان، مرواريد و نوري و اين درحالي است که ساير شرکت‌ها از تغيير نرخ ارز متضرر خواهند شد.

بخش عمده واحدهاي عمده متضرر عبارت از تمامي واحدهاي پليمري شامل تخت جمشيد، رجال، لاله، پتروشيمي نويد زرشيمي، پرلي پروپيلن جم، کردستان، لرستان، مهاباد، مهر، قائدبصير، ايلام، پليمر کرمانشاه، تخت جمشيد پارس و انتخاب و همچنين پتروشيمي‌هايي که عمده خوراک آنها بين مجتمعي است مانند اميرکبير، پليمر آرياساسول، جم، تندگويان، فرساشيمي، آريافسفريک،اروند، غدير، رسولي، شيمي‌تکس، شيمي بافت، کارون، خوزستان، اهتمام جم و فارابي است.

تاثير ضرردهي مجتمع‌هاي ذکر شده به طوري است که در بسياري از آنها با توجه به اين که اقتصاد توليد محصول از شرايط مطلوبي برخوردار نبوده و حاشيه سود آنها در حداقل ممکن و در پاره‌اي از موارد در شرايط کنوني ضررده است تغيير نرخ ارز موجب از هم گسيختگي زنجيره توليد خواهد شد. با توجه به اين که هدف از احداث واحدهاي پتروشيميايي، تکميل زنجيره ارزش است بنابراين لحاظ کردن ارزش خوراک‌هاي دريافتي از منابع بالادست به نرخ ارز مبادلاتي و تسري آن به زنجيره مياني با هدف حمايت از صنعت توليد محصولات پتروشيميايي بوده است.

با توجه به اينکه ماهيت سياست‌هاي خصوصي سازي و استفاده از سرمايه‌گذاران بخش دولتي در توسعه صنعتي کشور بر استفاده از معيارهاي رسمي کشور بوده، بنابراين هيچ‌گاه نمي‌تواند با اتکاء بر مباني غيررسمي و تعريف نشده‌اي از طريق ارز آزاد – که همواره نوسانات غيرقابل پيش‌بيني دارد – استوار شود.

همچنين با توجه به اين که همه شرکت‌هاي پتروشيمي خوراک خود را بر مبناي ارز رسمي از وزارت نفت دريافت مي‌کنند، بنابراين محصولات بين مجتمعي هم که بدون واسطه بين مجتمع‌هاي پتروشيمي مورد داد و ستد قرار مي‌گيرند بايد بر مبناي ارز رسمي بين شرکت‌هاي پتروشيمي مورد محاسبه قرار گيرند.

بنابراين با تداوم اعمال نرخ ارز آزاد که هر روز در نوسان است، نه تنها هيچ حمايتي از حضور بخش خصوصي در تقويت ارکان اقتصاد مقاومتي صورت نگرفته، بلکه تمام منابعي که گروه هاي صد درصد خصوصي از سرمايه‌هاي مالي و انساني درون سازماني خود هزينه مي کنند، عملا از بين خواهد رفت.


 معادلات انرژي 

 ايران بيش از 60 درصد نفت صادراتي خود را روانه بازار آسيا کرد

ايران در ماه اکتبر (مهر– آبان) بيش از 60 از محموله‌هاي صادرات نفت خام خود را روانه بازار آسيا کرد.

به گزارش شانا، ايران در ماه اکتبر موفق شد 63 درصد محموله‌هاي صادرات نفت خام خود را روانه بازار آسيا صادر کند، چين بزرگترين مشتري نفت ايران در آسياست که بيش از 600 هزار بشکه نفت از ايران خريداري مي کند.

چين همچنين يکي از بزرگترين مصرف کنندگان بزرگ نفت جهان است که هم اکنون به طور ميانگين روزانه 13 ميليون بشکه نفت مصرف مي‌کند که از اين مقدار، 9 ميليون آن وارداتي است که بخش اندکي از آن با دريافت از طريق خط لوله تامين مي‌شود.

سهم شرکت‌هاي اروپايي از خريد نفت ايران در ماه اکتبر 37 درصد بوده است، شرکت‌هاي اروپايي از حدود 2 سال گذشته، خريد محموله‌هاي نفت خام ايران را از سر گرفتند، اروپايي‌ها در دوران تحريم خريد نفت خام از ايران را به نزديک صفر رسانده بودند.

شرکت‌هاي انگليسي -هلندي شل، توتال فرانسه، اني ايتاليا و ساراس ايتاليا، هلنيک پتروليوم يونان، رپسول اسپانيا، مول (MOL) مجارستان، برخي از مشتريان محموله‌هاي نفت خام ايران در اروپا هستند.

آمارهاي ماه اکتبر همچنين نشان مي‌دهد، کره جنوبي همچنان بزرگترين دريافت کننده ميعانات گازي ايران است و نيمي از ميعانات گازي به اين کشور و بقيه به کشورهاي منطقه خليج فارس صادر مي‌شود.

ميانگين قيمت نفت خام سبک و سنگين ايران از ابتداي سال 2017 تا پايان 27 اکتبر (پنجم آبان ماه) به ترتيب 50 دلار و 26 سنت و 50 دلار و 2 سنت بوده است.

از سوي يک مقام آگاه ؛

علت حادثه آتش‌سوزي چاه 147رگ سفيد اعلام شد

با اين حادثه تمام موازنه هاي طبيعت درون چاهي به هم مي‌خورد و وقتي چاه بدون کنترل مي‌شود برخي ضايعات، آب و گاز را با خود مي آورد که باعث طولاني شدن پروسه اطفاي حريق مي شود.

يک مقام آگاه در منطقه رگ سفيد در گفت و گو با ايلنا درباره حادثه آتش سوزي چاه 147 رگ سفيد اظهار داشت: اين منطقه داراي گنبدهاي زيادي است و احتمالا به گنبد گازي رسيدند که يا متوجه نبوده و يا زمين شناس اطلاع نداده و گاز over بر تشکيلات سرچاهي بوده و چاه سرريز کرده است.

وي نيروي انساني را عامل اصلي حادثه دانست و افزود: درست مواظبت نشده که چاه چه وضعيتي دارد، مديريت نادرست و ندانم کاري باعث شده چاه بالا آمده و اين اتفاق رخ دهد.

اين مقام آگاه همچنين استفاده از تجهيزات نامرغوب چيني را ديگر عامل بروز اين حادثه عنوان کرد.

وي گفت: با اين حادثه تمام موازنه هاي طبيعت درون چاهي به هم مي خورد و وقتي چاه بدون کنترل مي‌شود برخي ضايعات، آب و گاز را با خود مي آورد که باعث طولاني شدن پروسه اطفاي حريق مي شود.

وي خاطرنشان کرد: در حال حاضر دو چاه انحرافي در دو منطقه اي که زمين شناسي تعيين مي کند، حفر مي‌شود و با پمپ آب به چاه نفوذ کرده و اقدام به خاموش کردن آتش سوزي مي‌کنند.

گاز ايران از سه مسير مي تواند به چين منتقل شود

چيني‌ها رسماَ اعلام کرده‌اند قصد دارند تا به جاي زغال‌سنگ از گاز در صنايع خود استفاده کنند اما کمبود گاز در اين کشور مانع از اين کار شده است.به گزارش فارس ،شرکت ملي نفت چين (CNPC) يکي از سه توليدکننده بزرگ گاز در اين کشور است.مسئولان اين شرکت اخيرا اعلام کرده اند عرضه گاز به مشتريان صنعتي را بين سه تا 10 درصد کاهش خواهد داد و انتظار دارد به دليل سوئيچ مصرف‌کنندگان خانگي به گاز براي گرمايش، مصرف گاز نسبت به يک سال قبل 12 درصد افزايش پيدا کند.

طبق گزارش رسانه‌هاي چين، اين شرکت خريد محموله‌هاي گاز طبيعي مايع در بازار معاملات روزانه را افزايش خواهد داد و ظرفيت پايانه‌هاي دريافت LNG را بالا برده است.

شرکت CNPC همچنين تلاش کرده تا واردات گاز خود را از کشورهاي آسياي مرکزي مانند قزاقستان افزايش دهد.

اين توليدکننده نفت و گاز اعلام کرده است اگر ميادين گازي و پايانه‌هاي LNG اين شرکت با ظرفيت کامل فعاليت کنند و ذخاير کاملي در مخازن زيرزميني باشد، تنها حدود 76.5 ميليارد مترمکعب گاز مي‌تواند گاز فراهم کند که کمتر از تقاضاي کنوني 81.3 ميليارد مترمکعب است.

در حال حاضر چيني ها يکي از مشتريان گاز ايران هستند و در مذاکرات مختلفي که با مسئولان صنعت نفت ايران داشتند قصد دارند تا گاز ايران را از طريق خط لوله به کشور پهناور خود متصل کنند.اکنون که چين نياز مبرم به گاز پيدا کرده است مي توان از اين فرصت استفاده کرد و در کنار ديگر مشتريان غربي خود گاز ايران را به سمت چين فرستاد تا اين کشور از لحاظ انرژي پيوستگي بيشتري با ايران پيدا کند.

نکته مهمي که بايد به آن اشاره کرد اين است که گاز ايران از سه طريق مي تواند به چين منتقل شود اول از مسير پاکستان، هند، چين است که به خط لوله صلح مشهور شد اما تا کنون به دلايل سياسي اين خط لوله در خاک پاکستان احداث نشده است و خط لوله مجزا صادرات گاز ايران به هند نيز در مراحل مطالعاتي قراردارد.مسير ديگري که مي تواند گاز ايران را به اين کشور برساند مسير افغانستان، چين است. بخش خصوصي افغانستان به دنبال واردات گاز از ايران است و مذاکرات جدي در اين باره صورت گرفته و ظاهرا اين مسير يکي از جدي ترين مسيرهاي انتقال گاز ايران به اين کشور است.اما مسير سوم که ميتوان گاز ايران را به چين منتقل کند مسير صادرات گاز از طريق ترکمنستان و قزاقستان به چين است.

در حال حاضر مذاکرات جدي ايران و ترکمنستان به دليل قطع گاز ترکمنستان به روي ايران در حال انجام است که مسئولان ايراني مي توانند از اين فرصت استفاده کرده و پيشنهاد صادرات گاز ايران را از اين طريق مطرح کنند.به هر حال بايد ديد آيا مسئولان ايراني مي توانند از اين فرصت پيش آمده استفاده کنند و حجم صادرات گاز خود را افزايش دهند يا نه.


 ميز خبر  

 بلومبرگ گزارش داد؛

اوپک در نشست آتي خود به فکر نفت 70 دلاري است

بلومبرگ در گزارشي نوشت: با توجه به نوسان قيمت نفت در هفته هاي اخير اين بار اشتها اوپکي ها بالا رفته و قيمت نفت 70 دلار را در هر بشکه در نشست پيش روي خود عادلانه خواهند دانست.به گزارش مهر به نقل از بلومبرگ انگليسي، در آخرين نشست اوپک که در ماه مي سال جاري ميلادي برگزار شد، بعضي از وزراي نفت در مورد قيمت نفت حدودا 50 دلار در هر بشکه با يکديگر صحبت کرده و که آن را قيمتي مناسب براي نفت خام تلقي مي کردند. اين در حالي است که با توجه به شرايط و روند بازار، تکرار چنين صحبتي در نشست پيش روي اوپک که در اواخر ماه جاري ميلادي برگزار خواهد شد، احتمال نمي‌رود.

در حقيقت اين بار به دليل افزايش قيمت نفت انتظار مي رود که ارزيابي وزراي اوپک براي قيمت عادلانه نفت خام جهش داشته باشد. همواره قيمت درست نفت کمي بيشتر از قيمت فعلي نفت است و مهم نيست که قيمت آن چقدر باشد.اخيرا با رسيدن قيمت نفت برنت به 60 دلار براي اولين بار از جولاي 2015 ميلادي به بعد، بهاي طلاي سياه وارد کانال جديدي از دامنه قيمت شده است که اين موضوع مي تواند به ارزيابي بيشتر قيمت منصفانه نفت کمک کند.اين در حالي است که در دهه سال 1990 ميلادي قيمت نفت در حدود 20 دلار در هر بشکه بود و بهاي آن در اوايل سال 2008 ميلادي به نزديک 150 دلار در هر بشکه هم رسيد که هر دو بهاء نشان دهنده قيمت صحيح نفت در آن دو مقطع است؛ البته برخي از اعضاي اوپک بر اين باور هستند که قيمت نفت بالاي 100 دلار غير عادي است.

محمد بارکيندو دبير کل اوپک در ماه جولاي سال 2016 ميلادي در يادداشتي نوشت: رسيدن قيمت نفت به اوج خود در سال 2008 ميلادي غير پايدار بود و احتمالا براي اقتصاد جهاني هم مضر بوده است.

بر همين اساس پيش بيني مي شود که هيچ عضوي از اوپک در نشست پيش رو اين سازمان در مورد نفت 50 دلاري و 100 دلاري صحبت به ميان نخواهد آورد و برآورد مي شود که اوپک در تفکر نفت تقريبا 70 دلاري در هر بشکه به سر مي برد. البته طمع اوپک براي نگه داشتن قيمت نفت به بالاي 100 دلار در هر بشکه از بعداز سال 2011 ميلادي به گونه اي منجر به افزايش اشتها توليد نفت شيل آمريکا شد و بعداز آن در سال 2014 ميلادي بهاي آن سقوط کرد.

از سويي ديگر هر گونه افزايش قيمت نفت مي تواند سوداي توليد مضاعف از سوي توليدکنندگان شيل را به همراه داشته باشد و باز هم شاهد روند نزولي قيمت نفت باشيم؛ در حاليکه از آن طرف هم اوپک هر گونه افزايش قيمت نفت را توجيه مي کند و آن را قيمت عادلانه مي پندارد.

در پايان ماه اکتبر سال جاري ميلادي وزير نفت قطر علي رغم عبور قيمت نفت از 60 دلار در هر بشکه گفته بود که قيمت ها در حال حرکت به سمت درستي هستند يعني به سطح عالانه و منصفانه روبه حرکت هستند. از سويي ديگر سال گذشته ميلادي همتاي ونزوئلايي او گفته بود که قيمت 70 دلار براي نفت عادلانه است؛ در حاليکه عراقي ها خواهان قيمت نفت 70 تا 80 دلار در هر بشکه براي رسيدن به سطح بهاي منصفانه آن هستند.

بر پايه اين گزارش، روسيه از اينکه قيمت نفت با جهش بسيار زيادي روبرو شود، نگران است و حتي پيشنهاد داده که قيمت نفت 60 دلاري مي تواند پايان دادن به توافق کاهش توليد را توجيه کند؛ ضمن اينکه وزير انرژي روسيه چندي پيش گفته بود که اوپک و شرکاي آن همچنان 5 ماه زمان دارند تا در مورد تمديد توافق کاهش توليد تصميم بگيرند و هر گونه تمديد بايد با توجه به شرايط بازار در آن مقطع زماني توجيه شود.

براساس طرح ساماندهي نيروهاي قراردادي وزارت نفت:

شرکت‌هاي خصوصي حق اخراج قراردادي‌ها را ندارند

اگر شرکتي واگذار شود حداقل تا 10 سال اجازه اخراج نيروهاي قراردادي را ندارد.به گزارش کانال خبري پارس جنوبي، دبير کميسيون ويژه نظارت بر اصل 44 گفت: بنابر طرح ساماندهي نيروهاي قراردادي وزارت نفت اگر شرکتي واگذار شود حداقل تا 10 سال اجازه اخراج نيروهاي قراردادي را ندارد.مهرداد بائوج لاهوتي گفت: بر اساس بند ديگري از اين طرح قرار است نيروها به نيروهاي قرارداد معين تبديل شود و امنيت شغلي اين نيروها بالا رود.

کشتي‎هاي نفتکش ايراني به اينترنت پرسرعت متصل شد

اينترنت پرسرعت ناوگان شرکت ملي نفتکش ايران توسط مديرعامل اين شرکت از طريق ويدئو کنفرانس رسما افتتاح شد.به گزارش شرکت ملي نفتکش، اينترنت پرسرعت ناوگان شرکت ملي نفتکش ايران توسط سيروس کيان‎ارثي و با حضور تعدادي از اعضاي هيئت مديره اين شرکت از طريق ويدئو کنفرانس و گفت وگوي تلفني و تصويري با دريانوردان 2 فروند از کشتي‎هاي اين شرکت رسما افتتاح شد.

با اين اقدام که در راستاي تحقق يکي از خواسته‎هاي دريانوردان ناوگان شرکت ملي نفتکش انجام شد، دريانوردان ناوگان اين شرکت که تا پيش از اين به اينترنت ماهواره‎اي پرسرعت دسترسي نداشتند، از خدمات اين شبکه جهاني بهره‎مند شدند.مديرعامل شرکت ملي نفتکش ايران در اين مراسم تجهيز ناوگان اين شرکت به اينترنت ماهواره اي را اقدامي در پاسخ به يکي از خواسته‎هاي دريانوردان و رفاه حال و آرامش خاطر آنها در شرايط سخت کار در دريا و دوري از خانواده اعلام و اظهار اميدواري کرد با اين قبيل اقدامات و ارتقاي سطح کيفي خدمات اين شرکت در بعد نيروي انساني و ناوگان، اين شرکت حضور قدرتمندتري را در آب‎هاي بين‎المللي داشته باشد.

قابل ذکر است بهره‎مندي ناوگان نفتکش ملي نفتکش ايران از اينترنت طي يک برنامه زمان‎بندي 6 ماهه و با هماهنگي مديريت‎هاي فني و بازرگاني اين شرکت انجام خواهد گرفت که در اولين مرحله 2 فروند از کشتي‎هاي تانکر اين شرکت به اين سيستم مجهز شدند و هم اکنون دريانوردان اين کشتي‎ها قادر هستند بدون محدويت حجمي و به صورت رايگان در هر نقطه از جهان از خدمات اين سيستم استفاده کنند.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي