جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/09/20 - روزنامه سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 5718


قيمت خريد غيبت سربازي در لايحه بودجه سال 97


ايجاد گشت‌هايي براي برخورد با سرقت و اوباش


خبرها


ميز خبر


 قيمت خريد غيبت سربازي در لايحه بودجه سال 97 

 
در لايحه بودجه 97 مشمولاني که هشت سال غيبت دارند، در صورت دريافت جريمه به صورت نقد و اقساط، معاف مي‌شوند.به گزارش ايلنا، لايحه بودجه 1397 کل کشور که پيش‌بيني درآمدها و هزينه‌هاي دولت در طول يک سال 1397 است، امروز از سوي رئيس‌جمهور به مجلس شوراي اسلامي براي بررسي و تصويب تقديم شد.

در اين بند ب تبصره 11 لايحه بودجه آمده است؛

به دولت اجازه داده مي‌شود کليه مشمولان خدمت وظيفه عمومي که بيش از هشت‌سال غيبت دارند را با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت به‌صورت نقد و اقساطي که تا پايان سال 1397 تسويه مي‌شود، معاف کند.

تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيتهاي مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومي کشور موضوع رديف 150128 نزد خزانه‌داري کل کشور واريز مي شود و تا سقف سيزده هزار و پانصد ميليون 530000 براساس جدول زير اين قانون به صورت مساوي به رديفهاي ذيربط تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان - 13,500,000,000,000 ) ريال در قالب رديف 23) برنامه و بودجه کشور اختصاص مي‌يابد.

ميزان جريمه مشمولان غايب براي صدور کارت معافيت نظام وظيفه به شرح جدول زير مي‌باشد:

1- به ازاي هر سال غيبت مازاد بر هشت سال، ده درصد به مبالغ جريمه پايه اضافه و مدت غيبت بيش از ششماه، يک‌سال محسوب مي‌شود.

2 - براي مشمولان متأهل، پنج درصدو براي مشمولان داراي فرزند نيز به ازاي هر فرزند، پنج درصد از مجموع مبلغ جريمه کسر مي‌شود.

3 - مشمولان غايبي که به‌صورت اقساطي و يا نقدي براي صدور کارت پايان خدمت اقدام نموده‌اند، مي‌توانند گواهينامه رانندگي أخذ نمايند.

4- فرزندان ايثارگران مشمول ماده ( 45 ) قانون خدمت وظيفه عمومي علاوه بر امتياز مذکور در اين ماده مشروط به عدم غيبت آنها و نيز انجام خدمت وظيفه عمومي پدر آنان با هر مقطع تحصيلي، مشمول رديف اول جدول با اعمال پنجاه درصدتخفيف مي‌شوند.

5 - مشمولان تحت پوشش کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي از پنجاه درصد تخفيف بهره‌مند مي‌شوند.


 ايجاد گشت‌هايي براي برخورد با سرقت و اوباش 

 فرمانده سپاه تهران بر لزوم توجه جدي همه دستگاه‌ها به آسيب‌هاي اجتماعي پايتخت تأکيد کرد و از ايجاد گشت‌هاي جلوگيري از وقوع سرقت و برخورد با اوباش در تهران خبر داد.به گزارش ايسنا، سردار يزدي، فرمانده سپاه تهران با حضور در جلسه بيست‌وهشتم شوراي شهر تهران با بيان اينکه اين حضور به دليل هفته بسيج انجام شده است، گفت: از اعضاي شوراي شهر تهران مي‌خواهم که به گسترش تفکر بسيجي کمک کنند.

وي ضمن ارائه گزارشي از عملکرد سپاه تهران در سال جاري گفت: 12 هزار بسته آموزشي ميان دانش‌آموزان توزيع شده است و همچنين بيش از يک ميليون درخت توسط بسيجيان در اطراف تهران کاشته شده است و چندين زنداني جرايم غيرعمد نيز با همت بسيجيان از زندان آزاد شده‌اند.

بسيج و سپاه حدود 23 نوع آسيب اجتماعي را احصا کرده‌اند

وي با بيان اينکه بسيج و سپاه حدود 23 نوع آسيب اجتماعي را احصا کرده‌اند گفت: حتما مي‌توانيم بحث تکدي‌گري، فقر و اعتياد و... را درتهران با کمک يکديگر حل و فصل کنيم.فرمانده سپاه تهران افزود: مي‌توانيم وضعيت بيکاري را به يک مرحله قابل قبول برسانيم اما براي حل مشکلات نياز به همراهي، همکاري به دور از نگاه سازماني و قشري هستيم.يزدي با بيان اينکه امروز حل مساله جامعه نيازمند همراهي همگان است، گفت: بايد از ظرفيت‌هاي مردمي براي حل مشکلات استفاده کنيم و اعلام مي‌کنم هرکسي و دستگاهي بخواهد در زمينه حل آسيب‌هاي اجتماعي وارد شود، بسيج و سپاه در کنار آنها قرار خواهند گرفت.وي با بيان اينکه براي ارتقاي وضعيت تهران در تهران چند طرح در دستور کار داريم، گفت: يکي از اين طرح‌ها آن است که به زودي گشت‌هايي در تهران ايجاد مي‌شود که از وقوع سرقت، اوباش و... جلوگيري کنيم.فرمانده سپاه تهران با بيان اينکه بسيج تهران تاکنون نسبت به کمک‌رساني به 4000 نفر و مقاوم‌سازي 600 خانه اقدام کرده، گفت: طرح‌هاي کرامت بخصوص در راستاي تحکيم بنيان خانواده در تهران اجرايي مي‌شود و اين در حالي است که بايد اعلام کنم همه شهروندان فارغ از نگاه سياسي، دين، اعتقادات و... براي ما يکسان هستند.


 خبرها 

 افزايش بيماران مجهول‌الهويه در مراکز بهزيستي

رئيس گروه مراکز مراقبتي و توانبخشي بيماران رواني بهزيستي از نگهداري 5300 بيمار مجهول‌ الهويه در بخش روان مراکز بهزيستي خبر داد و گفت: تعداد اين بيماران رو به افزايش است.سادات فضلي در گفتگو با مهر، با اشاره به افزايش آمار افرادمجهول الهويه تحت پوشش سازمان بهزيستي، افزود: بيماري‌هاي رواني در خانواده هاي آشفته بسيار زياد است. اين بيماران يا فاقد سرپرست هستند و يا سرپرست موثر ندارند. در بسياري موارد اين بيماران يا خانواده ندارند يا خانواده تاثيرگذاري ندارند که آنها را ترخيص کند. هر دو مورد را مراجع قضايي تحت عنوان مجهول الهويه به بهزيستي معرفي مي کند.

وي با بيان اينکه حدود 5300 بيمار مجهول الهويه در بخش روان تحت پوشش بهزيستي هستند، ادامه داد: بيماراني را داريم که خانواده شان، آنها را در شهري غريب رها مي کنند و مي روند. در اين موارد يا خانواده آنها ناشناس است يا دسترسي به آنها مشکل است. اين بيماران هم در قالب مجهول الهويه نگهداري مي شوند.

رئيس گروه مراکز مراقبتي و توانبخشي بيماران رواني بهزيستي با اشاره به اينکه نگهداري اين بيماران براي خانواده ها دشوار است، گفت: يک مشکل ديگر اينکه، اين بيماران پرداخت سهم مشارکت را ندارندو بار مالي مضاعفي برعهده سازمان بهزيستي در مراکز نگهداري است.

فضلي اضافه کرد: اين بيماران اطلاعاتي از هويت و وضعيت خود ندارند. بيماران روان مزمن قريب به اتفاق موارد دچار فراموشي توهم و هذيان هستند و حافظه هاي ضعيفي دارند و شناسايي خانواده آنان دشوار است. البته مددکاران پيگيري مي کنند و در مواردي سرپرست افراد را پيدا مي کنند ولي با توجه به سخت بودن فرآيند شناسايي خانواده يا عدم وجود ان اما اين بيماران رسوبي مي شوند و در ترخيص آنها به مشکل بر مي خوريم.

نمي توانيم بدون واگن از خطوط آماده مترو تهران بهره برداري کنيم

استاندار تهران گفت: در حال حاضر به دليل کمبود واگن امکان بهره برداري از برخي خطوط تکميل شده مترو وجود ندارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدحسين مقيمي استاندار تهران در نشست خبري استانداري تهران که برگزار شد، اظهار کرد: توسعه خطوط مترو يکي از مهمترين اقدامات شهرداري تهران است که در حال حاضر به دليل کمبود منابع مالي شهرداري تهران به مرحله‌اي که بايد دست پيدا مي‌کرد، نرسيد.وي افزود: در حال حاضر به دليل کمبود واگن امکان بهره برداري از برخي خطوط تکميل شده مترو وجود ندارد.


 ميز خبر 

 توليد روزانه 9500 تن زباله در پايتخت

يک عضو کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران گفت: روزانه 9500 تن پسماند در تهران توليد مي‌شود.به گزارش مهر، محمود ميرلوحي در جلسه علني شوراي شهر تهران با اشاره به هزينه‌هايي که يک کيلو پسماند تر براي هر شهروند تهراني توليد مي‌کند، اظهار کرد: با وجود قانون مصوب، مصوبات شورا و اشکالات مختلف، در جهت فرهنگ‌سازي کاهش توليد پسماند کوتاهي مي‌شود.

وي در اين رابطه ادامه داد: تفکيک از مبداء صورت نمي‌گيرد و روزانه 2500 تن پسماند ارزشمند، ضايع و غيربهداشتي مي‌شود که به واسطه جمع‌آوري غيربهداشتي توليدات ناشي از پسماند، آثار مضر زيست‌محيطي دارد.ميرلوحي با بيان اينکه سازوکار مناسب، اقتصادي و سالم در جمع‌آوري پسماند ارزشمند وجود ندارد، گفت: در اين راستا از روش‌هاي نوين جمع‌آوري، حمل و دفع پسماند و توليد انرژي بهره گرفته شده است.

توقيف سواري پژو با بيش از 290 کيلو گرم ترياک

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اصفهان از کشف 293 کيلو و 630 گرم ترياک در بازرسي از يک سواري پژو پارس در شهرستان نائين خبر داد .به گزارش ايلنا به نقل از پايگاه خبري، پليس سرهنگ "جهانگير کريمي" گفت : ماموران يگان امداد شهرستان نائين حين کنترل خودروهاي عبوري از محور "نائين-اردکان" به يک دستگاه سواري پژو پارس مشکوک و دستور ايست صادر کردند.وي افزود: راننده خودرو به دستور ماموران توجهي نکرد و به صورت خلاف با سرعت زياد متواري شد که ماموران وارد عمل شدند و در عملياتي منسجم و ضربتي خودرو را متوقف کردند.اين مقام انتظامي بيان داشت: در بازرسي از اين خودرو مقدار 293 کيلو و 630 گرم ترياک که زير صندلي ها و صندوق عقب پژو جاساز شده بود کشف شد.سرهنگ جهانگير کريمي در پايان با اشاره به اينکه راننده خودرو با استفاده از تاريکي شب متواري شده است خاطر نشان کرد، اين سوداگر مرگ شناسايي شده و به زودي دستگير خواهد شد و به قاچاقچيان مواد افيوني هشدار داد که نيروي انتظامي با اينگونه افراد و سوداگران مرگ برخورد قاطع و قانوني مي کند واجازه جولان و سرکشي به ‌آنان نخواهد داد.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي