جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/09/26 - روزنامه سراسري صبح ايران (يكشنبه) نسخه شماره 5723


کاهش متوسط درآمد نان‌آور خانوارها


خبرها


ميز خبر


 کاهش متوسط درآمد نان‌آور خانوارها 

 
يک مدرس و پژوهشگر اقتصادي با بيان اينکه آنچه فقر را در کشور ما پررنگ مي‌کند اين است که درآمد نداريم گفت: افراد توانمند و سالمي تربيت مي‌کنيم که قادر نيستند براي خود درآمد ثابت ايجاد کنند. اين امر به وضعيت و شرايط بي ثبات اقتصادي کشور برمي گردد که باعث مي‌شود نيروي توانمند ما هدر برود.

به گزارش ايسنا، دکتر داوود سوري در نشست «فقر در ايران» که در وزارت رفاه برگزار شد، به ارائه گزارشي از طرح مطالعاتي ترسيم چشم انداز حوزه تحت پوشش نظام رفاه اجتماعي و تامين اجتماعي در سناريوهاي مختلف اقتصاد کشور پرداخت و اظهار کرد: در يک بازه زماني 11 ساله از سال 84 تا 94 روند تغيير رفاه در خانوار را تحليل کنيم، مشخص مي‌شود، ارتباط رفاه خانوار با سياست‌هاي اتخاذ شده در اين مدت چه تاثيري گذاشته است.

وي افزود: در اين بازه زماني شاهد نوسانات بسيار مهمي هستيم. با گذشت دو سال از دولت نهم با افزايش بي سابقه قيمت نفت روبرو شديم، پس از آن بحث هدفمندي يارانه ها پيش آمد و سپس درگير تحريم شديم. در نهايت دولت يازدهم با رويکردهاي جديد روي کار آمد و با کاهش قيمت نفت و رفع تحريم ها مواجه شديم.

اين مدرس و پژوهشگر اقتصادي با مروري بر وضعيت اقتصاد و نرخ رشد اقتصادي در کشور گفت: طبق تحليل هاي مربوط به توزيع درآمد حقيقي خانوار، مي‌توان گفت که هم در روستاها و هم شهر توزيع درآمد مناسبتر شده، اما متوسط و ميانگين درآمد غالب مردم به نوعي کاهش يافته است. کاهش هزينه خانوار نيز در اين بازه زماني رخ داده است.

سوري ادامه داد: متوسط سن خانوار از 27.9 به 32.1 سال رسيده است و سن سرپرستان خانوار از 45.7 به 49.6 رسيده است. برعکس بعد خانوارها در حال کوچکتر شدن است.

کاهش متوسط درآمد نان‌آور خانوارها

وي با بيان اينکه در اين بازه زماني متوسط درآمد افراد نان آور کم شده که نشان مي‌دهد اقتصاد ما نتوانسته توليد درآمد کند گفت: نيازمند اندازه گيري خط فقر هستيم که برآوردها و تعاريف مختلفي براي آن مطرح شده اما در هر صورتي تعريف شود بايد حداقل استانداردهاي لازم را در بر بگيرد.

اين مدرس و پژوهشگر اقتصادي با بيان اينکه در اين پروژه، دوخط فقر پايين و بالا را درنظر گرفتيم و هدف اين بود دامنه‌اي را درنظر بگيريم که مباحث مربوط به خط فقر را پوشش دهد گفت: وجه متمايز کننده هزينه‌اي است که خانوار براي تامين اقلام غيرخوراکي متحمل مي شوند.

کاهش نابرابري در جامعه

به گفته سوري طبق فقر بر مبناي درآمد و هزينه خانوارها، در طول سال هاي ذکر شده، فقر روند فزاينده‌اي داشته بويژه از سال 90 به بعد شتاب بيشتري مي گيرد و روند فقر در کنار افزايش بي‌ثباتي اقتصادي کاملا مشهود است.

وي افزود: در مقابل نابرابري در جامعه کاهش يافته است. نابرابري معيار خوبي است، اما تنها معيار براي بررسي رفاه خانوار نيست. کاهش نابرابري وقتي شاخص خوبي است که آن را در کنار افزايش سطح رفاه خانوار ببينيم.

اين مدرس و پژوهشگر اقتصادي با اشاره به فقر چندبعدي اعم از آموزش، دارايي، درآمد و مسکن عنوان کرد: دو معيار براي فقر آموزش وجود دارد نخست اينکه خانوار فرزند در سن مدرسه اما بازمانده از تحصيل نداشته باشند و دوم آنکه افراد بزرگسال حداقل تحصيلات ابتدايي داشته باشند.

وي افزود: شاخص دوم فقر از بعد دارايي است که دسترسي به وسايل ارتباط جمعي، وسايل حمل و نقل و وسايل زندگي را شامل مي شود. در شاخص فقر از بعد درآمدي نيز اولين نشانه را تامين کالري خانوار و تامين حداقل غذاي مورد نياز خانوار درنظر گرفتيم.

سوري ادامه داد: فقر از بعد منبع درآمدي و پايداري منبع درآمد نيز به اين برمي‌گردد که چه ميزان از درآمد ثابت و چه ميزان از محل هدفمندي و کمک خيريه ها تامين مي‌شود. فقر از بعد مسکن نيز از دو حيث تسهيلات محل زندگي و مساحت محل زندگي بررسي شده است.

افزايش فقر در تمام گروه‌هاي سني

سوري با اشاره به ويژگي‌هاي خانوار فقير گفت: وجود زنان سرپرست خانوار احتمال فقر را افزايش مي دهد. با افزايش سطح تحصيلات خانوار از ميزان فقر خانوار کاسته مي‌شود. همچنين با افزايش بعد خانوار، ميزان فقر افزايش مي يابد.اين مدرس و پژوهشگر اقتصادي با اشاره به هرم سني جمعيت و فقر گفت: تحليل‌ها نشان مي‌دهد فقر در تمام گروه‌هاي سني در زن و مرد افزايش يافته است و در موارد بسياري فقر خانوار به فرزندانشان منتقل شده است.

وي به بررسي ارتباط رفاه اقتصادي خانوار در جمعيت تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي پرداخت و عنوان کرد: طي سال‌هاي 84 تا 94 ، درصد فقر کساني که هيج حق بيمه‌اي به تأمين اجتماعي نپرداخته‌اند نسبت به کساني که پرداختي به تأمين اجتماعي داشته‌اند بيشتر است.


 خبرها 

 ورود اتوبوس‌هاي جديد مجهز به اينترنت و کتابخانه ديجيتال به ناوگان عمومي

مدير عامل شرکت اتوبوسراني شهرداري تهران از ورود اتوبوس‌هاي هوشمند به ناوگان حمل و نقل خبر داد و گفت: اين اتوبوس‌ها مجهز به اينترنت و کتابخانه ديجيتال هستند و در حال حاضر به صورت پاليوت در چند اتوبوس انجام شده است.به گزارش تسنيم، پيمان سنندجي در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از 6 هزار و 200 دستگاه اتوبوسي که در تهران است، برابر آمار و ارقام بيش از 50 درصد از اين اتوبوس‌ها فرسوده هستند و عمرشان بيش از 10 سال استوي با اشاره به اينکه از سال 89 به بعد هيچ اتوبوسي از سوي دولت تحويل سازمان اتوبوسراني نشده است، گفت: امسال و طي برنامه ريزي‌هاي انجام شده شهرداري تهران به تنهايي 80 دستگاه اتوبوس را وارد ناوگان عمومي کرده است. اما نياز شهر تهران بيش از 3 هزار دستگاه اتوبوس براي نوسازي ناوگان موجود است.سنندجي ادامه داد: با توجه به برنامه پنج ساله دوم شهرداري تهران بايد 9 هزار اتوبوس در تهران داشته باشيم و به همين دليل موضوع سرمايه گذاري را از طريق بخصوصي در دست پيگيري است تا حداقل بخشي از کمبود ناوگان را تامين کنيم.وي اضافه کرد: بر اساس نوسازي که از مهر ماه آغاز شد، اتوبوس‌هاي جديدي را به مناطق 16 -17 - 18 وارد کرديم.مدير عامل شرکت اتوبوسراني شهرداري تهران در خصوص هوشمند سازي اتوبوس‌ها ،گفت: در اين زمينه به زودي اتوبوس‌هاي هوشمند وارد ناوگان خواهد شد در اين نوع اتوبوس‌ها مواردي از جمله موضوعات اينترنت،کتابخانه‌هاي ديجيتال و اعلام صوت و سيستم‌هاي تصويري ايستگاه‌ها نصب خواهد شد و در حال حاضر سه دستگاه اتوبوس به اين سيتسم‌ها نصب شده‌اند و به زودي تعداد بيشتري از اتوبوس‌ها به اين سيستم ها مجهز مي‌شوند.

احتمال پلمب پاساژ علاء‌الدين در صورت برطرف‌نشدن نواقص ايمني

معاون ايمني و پيشگيري سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران با اشاره به نقض برخي مسائل ايمني در پاساژ علاءالدين از پلمب اين پاساژ در صورت عدم‌توجه به اخطارهاي آتش‌نشاني خبر داد.

به گزارش تسنيم، محمود قديري، با اشاره به اينکه پاساژ علاءالدين سابقه 2 آتش‌سوزي جدي را داشته است، گفت: بعد از اين آتش‌سوزي‌ها تمهيدات ايمني و تجهيزات خاموش کننده و همچنين پله فرار مناسب در ضلع شرقي اين پاساژ ايجاد شد.وي با تأکيد بر اينکه مسايل ايمني بايد به‌صورت پيوسته لحاظ و رعايت شود، افزود: واحدهاي تجاري براي حفظ گواهي صادرشده، بايد موارد ايمني را به‌صورت منظم رعايت کنند، اين در حالي است که اين واحدها در اين پاساژ با جلو آوردن پيشخوان‌ها، مسير تردد راهروها را محدود کرده و اجناس قابل اشتعال را نيز در اين مسير قرار داده‌اند، اين در حالي است که پاساژ علاءالدين برخي از مسايل ايمني را ناديده گرفته است که بايد براي حفظ گواهي ايمني موارد ذکرشده را اصلاح کند.معاون ايمني و پيشگيري سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران تصريح کرد: در بازديدي که از اين پاساژ صورت گرفته است، در هر طبقه بيش از 50 واحد تجاري با جلو آوردن پيشخوان‌ها مسير فرار مراجعه کنندگان را اشغال کرده‌اند که مقرر شد اخطاري در اين مورد صادر شود.


 ميز خبر 

 رييس پليس راهور ناجا خبر داد:

5 روز تا پايان مهلت بهره‌مندي از بخشودگي جرائم رانندگي

رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي اعلام کرد که آخرين مهلت استفاده از بخشودگي دوبرابري جريمه ديرکرد جرائم راهنمايي و رانندگي تا پايان آذرماه است.

سردار تقي مهري در گفت وگو با ايسنا، درباره آخرين مهلت استفاده از بخشودگي دوبرابري جريمه ديرکرد جرائم راهنمايي و رانندگي اظهارکرد: برابر مصوبه مجلس شوراي اسلامي، افرادي که تا پايان سال 95 جريمه هاي رانندگي خود را که جريمه دوبرابري ديرکرد دارند، پرداخت نکرده و جرائمشان دو برابر شده فرصت دارند تا پايان آذر آن را پرداخت کنند تا مشمول بخشودگي دوبرابري جريمه ديرکرد جرائم راهنمايي و رانندگي شوند، و گرنه جريمه ديرکرد به حالت گذشته بازخواهد گشت و آنان بايد مبلغ جريمه را به همراه جريمه ديرکرد پرداخت کنند.

به گفته وي، اين بخشودگي شامل تمام جرائمي خواهد شد که مشمول دو برابري مي شود؛ البته در حال حاضر جرائمي که با دوربين صادر شده دوبرابر نمي شود و تنها تمامي تخلفاتي که به صورت الصاقي و تسليمي برايشان قبض صادر شده و با گذشت دوماه دوبرابر شده اند، مشمول بخشودگي هستند.رييس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا با بيان اينکه اين فرصت قابل تمديد نيست و تصميمي براي تمديد آن گرفته نشده است، گفت: مجلس شوراي اسلامي بايد در اين خصوص تصميم گيري کند و معلوم نيست که در سال هاي آتي دوباره چنين مصوبه‌اي صادر شود يا خير. سردار مهري با اشاره به رانندگاني که امکان بهره مندي از اين تسهيلات را دارند، خواست تا پرداخت بدهي خود را به روز آخر موکول نکنند و در همين روزهاي باقي مانده نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.

کشف کلاهبرداري 360 ميلياردي در شهرستان پرديس

فرمانده انتظامي شرق استان تهران از دستگيري کلاهبردار 360ميلياردي در شهرستان پرديس خبر داد.

به گزارش مهر، سردار "عبدالـــرضا ناظــري" گفت: در پي طرح شکايت تعدادي از شهروندان مبني بر فروش مال غير توسط فردي که با سوء استفاده از اعتماد موکل خود اقدام به فروش املاک در منطقه بومهن شهرستان پرديس کرده بود، رسيدگي به موضوع در دستور کار ماموران پليس آگاهي قرار گرفت .وي تصريح کرد: پس از تحقيقات و بررسي توسط ماموران آگاهي مشخص شد شخصي با سوء استفاده از اعتماد موکل خود که در خارج از کشور بوده با ظاهري فريبنده ، بيش از 360ميليارد ريال از 27 نفر از شهروندان براي مشارکت در معاملات مسکن دريافت و سپس متواري مي شود.فرمانده انتظامي شرق استان تهران افزود: ماموران انتظامي پس از هماهنگي با مقام قضائي ، متهم را در مخفيگاهش شناسايي و در يک عمليات غافلگير کننده دستگير و به پليس آگاهي منتقل کردند.


 
سياسي
دانستني ها
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي