جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1397/03/23 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 5854


ابلاغيه بهبود معيشت نيروهاي قرارداد مدت موقت صنعت نفت


معادلات انرژي


ميز خبر


 ابلاغيه بهبود معيشت نيروهاي قرارداد مدت موقت صنعت نفت 

 
ضوابط ساماندهي وضع پرداخت حقوق و مزايا و بهبود معيشت نيروهاي قرارداد مدت موقت صنعت نفت از سوي وزير نفت ابلاغ شد.به گزارش شانا، در متن ابلاغيه بيژن زنگنه آمده است:در خصوص ساماندهي وضعيت پرداخت حقوق و مزايا به نيروهاي قرارداد مدت موقت و بهبود وضع معيشت ايشان موارد زير را (علاوه بر اضافات حقوق ابلاغي اعمال شده براي سال 1397) که به تصويب شوراي اداري و استخدامي صنعت نفت رسيده، جهت پيگيري و اجرا توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارتخانه و چهار شرکت اصلي ابلاغ مي‎کند:
1- به کليه نيروهاي مدت موقت که در انتهاي سال‌هاي 95 و 96 کمک رفاهي پرداخت شده، از سال جاري نيز اين کمک به صورت علي‌الحساب با همين عنوان بر اساس ضوابط سال 1396 با در نظرگرفتن افزايش متناسب سالانه، به صورت ماهانه و مستمر پرداخت و در پايان سال تسويه حساب مي‎شود.

2- به تمامي نيروهاي مدت موقت، متمم کمک رفاهي و اياب و ذهاب متناسب با کارکنان رسمي، علاوه بر کمک رفاهي بند 1 تعلق مي‎گيرد.

3- براي تمامي نيروهاي مدت موقت به تناسب فعاليت و شرکت محل کار، حداقل ميزان پرداختي (کف حقوق) با توجه به شرايط بازار کار و معيشت توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني با همکاري چهار شرکت اصلي جمع‌بندي و پيشنهاد شود. پيشنهاد نهايي در اين خصوص پس از تاييد توسط شوراي اداري، جهت ابلاغ ارائه شود.

4- براي تمامي نيروهاي مدت موقت و افراد تحت تکفل آنها، بيمه تکميلي درمان در نظر گرفته شود. 80 درصد مبلغ بيمه تکميلي توسط کارفرما و مابقي در صورت تمايل اين همکاران به استفاده از بيمه توسط خودشان پرداخت شود. پوشش بيمه‎اي مورد نظر بايستي به تاييد شوراي اداري برسد. همچنين بايد به نحوي برنامه‎ريزي شود که افراد مشمول بيمه تکميلي موضوع اين بند، در صورت تمايل بتوانند در چارچوب اين بيمه از خدمات مشابه در واحدهاي درماني سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت استفاده نمايند.

5- براي تمامي نيروهاي مدت موقت، امکان بيمه عمر با پرداخت 50 درصد سهم بيمه توسط کارفرما فراهم شود. پوشش بيمه‎اي مورد نظر بايستي به تاييد شوراي اداري برسد. در صورت استفاده نکردن از اين امکان، مبلغ سهم کارفرما (به ميزان 50 هزار تومان در ماه در سال 1397) به اين افراد پرداخت خواهد
شد.

6- کارکنان مدت موقت نيز همانند کارکنان مدت معين مي‎توانند در حد اعتبارات مصوب و امکانات هر شرکت، از خدمات باشگاه‌ها و ديگر امکانات رفاهي، فرهنگي و ورزشي شرکت محل خدمت خود استفاده نمايند.

7- کليه نيروهاي مدت موقت بر اساس نياز شغلي و در حد اعتبارات مصوب و امکانات هر شرکت از امکانات و برنامه‎هاي آموزشي آن بهره‎مند مي‎گردند.

8- کليه نيروهاي مدت موقت مي‌توانند از دو ماه علي‎الحساب حقوق طبق ضوابط مربوطه بهره‎مند گردند.

9- فرم قرارداد نيروهاي مدت موقت بايد توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني، بر مبناي اين ابلاغيه، مصوبات دولت و آيين‎نامه‎هاي اداري و استخدامي صنعت نفت مورد بازنگري قرار بگيرد.

10- پيرو تصميمات پايه‎اي متخذه، وضعيت حقوق نيروهاي مدت موقت که در گروه‎هاي شغلي اصلي تخصصي که به صورت مستقيم در عمليات توليد و بهره‎برداري چهار شرکت اصلي مشغول به کار مي‎باشند (مانند نيروهاي اصلي تخصصي شاغل در زنجيره واحدهاي بهره‎برداري، کارخانه‎هاي گاز و گاز مايع، واحدهاي جمع‌آوري و تفکيک گاز، واحدهاي تزريق گاز، زنجيره حفاري، سکوهاي دريايي، پالايشگاه‎هاي نفت و گاز، ايستگاه‎هاي تقويت فشار گاز، تلمبه‎خانه‎هاي نفت، پايانه‎هاي صادراتي) بايد در تناسبي منطقي با نيروهاي رسمي توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني با همکاري مديران توسعه منابع انساني چهار شرکت اصلي تنظيم و براي تصويب به شوراي اداري صنعت نفت پيشنهاد شود. گروه‎ها و رسته‎هاي شغلي پيشنهادي توسط شرکت‎هاي اصلي مي‎بايست در چارچوب فوق، به تصويب شوراي اداري رسيده و همراه با پيشنهاد ترميم براي ابلاغ ارائه شود.

11- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني و مديران توسعه منابع انساني چهار شرکت اصلي بايد اقدامات فوق را به نحوي به انجام برسانند که بندهاي 1 تا 9 را تا پايان تير ماه سال 1397 و بند 10 را تا نيمه شهريور ماه 1397 عملياتي نمايند.


 معادلات انرژي 

 بررسي اسناد مناقصه 29 ميدان نفتي

براي تامين منابع مالي مطمئن در پروژه هاي افزايش و نگهداشت توان توليد نفت و جلوگيري از افت توليد در سال هاي آينده، بسته هايي تعريف شد که قرار است با مشارکت شرکت‌هاي ايراني اجرايي شوند. طبق برنامه‌ريزي انجام شده اجراي بسته‌هاي مذکور ميزان توليد را 200 تا 250 هزار بشکه افزايش مي‌دهد و چنانچه اقدامات پيشگيرانه انجام نشود، توليد نفت سالانه 300 هزار بشکه کاهش پيدا مي‌کند.

به گزارش ايسنا، طرح «نگهداشت و افزايش ميزان توليد نفت در چارچوب قراردادي EPD/EPC با تامين مالي» که با نظر وزير نفت و هماهنگي ساير بخش هاي وزارت نفت و شرکت ملي نفت ايران توسط مديريت برنامه ريزي تلفيقي تنظيم شده بود، پس از اخذ مصوبه هيئت مديره شرکت ملي نفت ايران به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال و به تصويب شوراي اقتصاد رسيد و خبر آماده سازي بسته پنج ميليارد دلاري سال گذشته توسط بيژن زنگنه، وزير نفت اعلام شد.

قرار است اين بسته در طول دو سال براي افزايش توليد در ميدان‌هاي در حال بهره برداري اجرا شود که بخشي از آن شامل تعمير چاه‌ها و بخشي ديگر شامل حفر چاه‌هاي جديد در مناطق مختلف نفتي از جمله مناطق نفت خيز جنوب، فلات قاره، مناطق مرزي و غيره مي‌شود. زنگنه از شرکت‌هاي ايراني براي مشارکت در اين پروژه دعوت کرد.

در اين راستا اعلام شد بسته مذکور در ابعاد کوچک و تا ميزان 100 ميليون دلار آماده مي‌شود و عمده کار آن حفاري، خط لوله جرياني و تغييرات در نمک‌زدايي است. همچنين تاکيد شد اجراي بسته‌هاي مذکور در سطح شرکت‌هاي ايراني است و همه شرکت‌هاي ايراني مي‌توانند اين بسته‌ها را اجرا کنند. مدل آن ابتدا EPC بود اما بازار به اين بسته‌ها علاقه‌مندي نشان داد و شرکت‌هاي ايراني ابراز علاقه کردند که تعدادي از آنها مي‌توانند تامين مالي کنند به همين دليل مدل به ETCF تغيير داده شد.

علي کاردر، مديرعامل شرکت ملي نفت، کاردر در اين مورد به ايسنا گفته بود: هدف اين بسته ها ميادين کوچک نفتي هستند.

طبق آخرين اخبار، شرکت ملي نفت ايران در اين راستا 34 بسته کاري با سرمايه گذاري تقريبي 6 ميليارد دلار با تکيه بر توان مالي و اجرايي ايراني با هدف افزايش توليد نفت از چاه هاي 29 ميدان و مخزن نفتي را اجرايي مي کند. افزايش توليد نفت به ميزان حداکثر 390 هزار بشکه در روز از چاه هاي 29 ميدان و مخزن نفتي دريايي و خشکي با سرمايه گذاري معادل تقريبي 6 ميليارد دلار از اهداف اين طرح است.

سرمايه مورد نياز اجراي 34 بسته سرمايه گذاري اين طرح نيز از محل آورده پيمانکار و ساير منابع اعتباري ارزي و ريالي طي 2 سال اجرا، تامين و بازپرداخت تعهدات آن از محل 50 درصد افزايش توليد نفت ميادين در سررسيد مقرر انجام مي شود. هم اکنون بررسي اسناد مناقصه اين 29 ميدان توسط مشاور طرح در دست اقدام است و برگزاري مناقصه و انتخاب پيمانکاران اجرايي براي مياديني که اسناد آن تاييد شده، به زودي توسط شرکت هاي بهره بردار آغاز مي شود.


 ميز خبر 

 ساخت کاتاليست‌هاي تزريقي لجن‌هاي نفتي در پالايشگاه کرمانشاه

رئيس هيات مديره پالايشگاه کرمانشاه از ساخت انواع کاتاليست‌هاي تزريقي لجن‌هاي نفتي در پالايشگاه کرمانشاه براي اولين بار در جهان خبر داد.به گزارش روابط عمومي پالايشگاه کرمانشاه، سهراب برانديشه اظهار کرد: با ساخت انواع کاتاليست‌هاي تزريقي لجن هاي نفتي، پالايشگاه کرمانشاه به عنوان تنها مجموعه توليدکننده اين محصول در دنيا، مرجع تمامي لجن هاي نفتي صنعت نفت در سراسر جهان شد.

وي با بيان اينکه صنايع نفت در سراسر دنيا روزانه بيش از 4.1 ميليون بشکه لجن‌هاي نفتي مخاطره آميز براي محيط زيست توليد مي‌کنند، ادامه داد: ميليون‌ها بشکه لجن نفتي بدون هيچ توجيه اقتصادي درون مخازن ذخيره موقت، گودال‌ها و حوضچه‌ها نگهداري مي شود.

وي افزود: لجن‌هاي نفتي در کليه محل‌هاي ذخيره نفت خام مانند مخازن ذخيره، ايستگاه‌هاي انتقال، کشتي‌هاي نفت کش، تانکرها و پالايشگاه‌ها تشکيل شده و مشکلات بسياري را ايجاد مي کند.برانديشه با اشاره به اينکه در حال حاضر لجن‌هاي نفتي در دنيا به دو روش امحاء يا دفن در سايت‌هاي لندفيل و يا روش سوزاندن در کوره زباله سوز امحا مي‌شود، يادآوري کرد: در هر دو حالت آلودگي زيست محيطي بسياري به بار مي‌آيد. به عنوان مثال دفن اين لجن ها در خاک، باعث نفوذ آلودگي‌هاي آن به لايه هاي زيرين آب ها و سفره هاي آبي زيرزميني مي شود.

پس از توافق بر سر قيمت جديد گاز؛

صادرات گاز ايران به ارمنستان افزايش مي‌يابد

مدير امور بين‌الملل شرکت ملي گاز از افزايش ميزان صادرات گاز ايران به ارمنستان خبر داد و گفت: هفته آينده هيات ارمني براي مذاکره درباره قيمت جديد گاز و افزايش صادرات به ايران مي‌آيد.به گزارش وزارت نفت، بهزاد بابازاده درباره افزايش حجم صادرات گاز ايران به ارمنستان گفت: شرکت نيروگاه حرارتي ايروان متقاضي دريافت گاز بيشتري از ايران است و از آنجا که قرارداد بين شرکت ملي گاز ايران و شرکت نيروگاه حرارتي ايروان، تهاتر گاز با برق است، آنها تقاضاي افزايش از يک ميليون به يک ميليون و 600 هزار مترمکعب گاز را دارند.

وي افزود: با وجود آنکه حجم گاز درخواستي در ميزان صادرات ما تاثير زيادي نخواهد داشت، اما بنيان قيمت بايد بر مبناي قرارداد جديد گذاشته شود، بنابراين هفته آينده هيات ارمني براي مذاکره به ايران مي‌آيد تا در صورت توافق، ميزان گاز صادراتي را افزايش دهيم.پيش از اين، حميدرضا عراقي، مديرعامل شرکت ملي گاز از آمادگي ايران براي گسترش همکاري گازي با ارمنستان خبر داده بود.

به گفته وي، قرارداد صادرات گاز ايران به ارمنستان و دريافت برق از اين کشور به نسبت يک به سه تنظيم شده است، يعني به ازاي هر يک ميليون مترمکعب گازي که ايران صادر کند، بايد سه کيلووات ساعت برق از ارمنستان وارد کشور شود.


 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي