جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1397/12/14 - روزنامه سراسري صبح ايران (سه شنبه) نسخه شماره 6068


معرفي برگزيدگان سي‌ودومين جشنواره بين‌المللي خوارزمي


درگيري بين مخالفان رييس جمهوري الجزاير با پليس

دکتر حسين راغفر در گفتگو با آفرينش:
اهميت مديريت منابع ارزي براي برون رفت از وضعيت اقتصادي فعلي

درحاشيه اظهارات مسئولان درخصوص افزايش ميزان سرقت‌ها در سال 97؛
سرقت؛ يكي از ده جرم اول كشور


ميز خبر


خبــــر


انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها

معاون اول رييس جمهور:
سامان دهي منطقه شهري تهران بزرگ، موضوعي حياتي است


آمانو: ايران در حال اجراي تعهداتش در برجام است


چاووش‌اوغلو: برخي کشورهاي اسلامي از آمريکا و اسرائيل مي ترسند


خبر


سرمقاله


 معرفي برگزيدگان سي‌ودومين جشنواره بين‌المللي خوارزمي 


 درگيري بين مخالفان رييس جمهوري الجزاير با پليس 


 دکتر حسين راغفر در گفتگو با آفرينش:
 اهميت مديريت منابع ارزي براي برون رفت از وضعيت اقتصادي فعلي 

 برديا سيفي-خبرنگار آفرينش

اين روزها موضوعي كه متاسفانه به چالش بزرگي در زندگي مردم تبديل شده است شرايط پيچيده اقتصادي است. مردمي كه تا سال گذشته با آرامش نسبي اوضاع اقتصادي كشور، زندگي خود را  مي گذراندند، اكنون دغدغه تامين مايحتاج اوليه خود را دارند كه نشان از بحران اقتصادي در كشوراست.
بي شك ادامه اين روند و نااميدي از آينده مبهم اقتصادي باعث بروز مشكلات جدي در ساختار اقتصادي و اجتماعي ميشود كه بيشترين آسيب آن گريبانگير طبقه متوسط و ضعيف جامعه است. در اين خصوص آفرينش نظرات دكتر حسين راغفر اقتصاد دان و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اجتماعي را جويا شد كه اهم آن در پي مي آيد. حسين راغفر عضو هيات علمي و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: مافياي صادرات با تطميع نهادهاي تصميم گير،خواستار افزايش قيمت ارز براي سودبردن خود هستند.

به عنوان يک اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر، وضعيت فقر را به چه شکلي مي بينيد و در سال 97 حوزه فقر به چه صورت درآمده است؟

- محاسبات ما بر اساس داده هاي هزينه درآمد مرکز آمار است که البته آمار سال 96 تازه استخراج شده و آمار سال 97 را نداريم که که محاسبه دقيقتري صورت بگيرد.ولي مي شود حدس زد که وضعيت قطعا بدتر خواهد بود. و علتش هم تورم خيلي بزرگي است که ما امسال تجربه کرديم و اين تورم بيشترين آسيبش متوجه گروه هاي پايين درآمدي شده وبه آن ها بيش از هر گروه ديگري آسيب مي زند. تورم در واقع خودش يک نظام بازتوزيعي است که به زيان فقرا و به نفع آنهايي است که دارايي هايي دارند . دارايي هاي اينها عملا تجديد ارزيابي مي شود. که اگر متناسب بود با تورم قيمت آن ها تعديل مي شود. ولي آن کسي که فقير است فاصله اش با طبقات بالاتر بيشتر مي شود. و اين اتفاقي است که متاسفانه در اثر افزايش شديد قيمت ارز و تورم ناشي از آن پديد آمد ضمن اين که خود افزايش قيمت هزينه ها و قدرت تورم، به نيروي کار به خصوص گروه هاي پايين درآمدي را به شدت آسيب زده و انتظار ما اين است که آمار فقر در کشور بر اساس شاخصها فقر مطلق امسال بيش از 50 درصد باشد. اگر اين وضع ادامه پيدا کند در سال آينده هم بدتر خواهد شد. و کماکان جمعيت بزرگ تري زير خط فقر خواهند رفت. براي همين ما در شاخص هاي بين المللي در حوزه فقر به شدت آسيب خورديم. يکي از آن ها مسئله کاهش ارزش پول ملي در مقابل درآمد سرانه افراد بر حسب دلار هست. اگر در مقياسهاي جهاني محاسبه شود ما امروز در رده کشورهاي فقير قرار گرفته ايم كه بين دامنه 145 تا 150 قرار مي گيريم و اين ناشي از کاهش دستوري قيمت ارز است که توسط دولت انجام شده است.

آقاي دكتر با اين تفاسير عملا شاهد فروپاشي طبقه متوسط جامعه خواهيم بود .و در جامعه دو قطبي ثروتمند و مستمند را مشاهده خواهيم كرد؟

- بله قطعا اين طور خواهد شد و بخش قابل توجهي از جمعيت به زير خط فقر سقوط مي کنند. و گروهي هم برنده هاي اين اوضاع آشفته و مبتني بر رانت هاي حاصل از سفته بازي و سوداگري خواهند بود. جمعيت متوسط به شدت آسيب ديده اند و به زير خط فقر سقوط کرده اند و شدت فقر فقراي قبلي هم بيشتر ميشود.

•با توجه به ادامه تحريم ها و كاهش فروش نفت و در پي آن كاهش درآمدهاي ارزي چه تصويري براي اقتصاد كشور متصور مي شويد؟

- الان ذخاير ارزي مان خوب است اما اين که اين ذخاير را چگونه مديريت کنيم مهم است.

ما الان تا سه سال آينده مشکل ارزي نخواهيم داشت مشروط بر اين که يک سهميه بندي در مورد استفاده از ارز در کشور شکل بگيرد که متاسفانه هنوز اراده اين کار در جامعه ما به وجود نيامده است. آن چه که مسئولين و نمايندگان مجلس راجع به آن صحبت مي کنند ولخرجي هاي مستمري است که تا کنون بوده و بي توجهي به بخش توليد در داخل است چون توجه به توليد در داخل مي تواند فشارهاي خارجي را کم کند و يا اگر که ما محدوديت هايي براي واردات کالاهاي لوکس اعمال کنيم مي توانيم تقاضا براي ارز را کنترل کنيم. ارزيابي ما اين است که کشور را با 35 ميليارد دلار اداره كرد مشروط به مديريت و محدوديت در واردات و محدود کردن تقاضا به خصوص در مورد کالاهاي لوکس و غير ضروري و اين پول هم تخصيص داده شود براي تامين کالاهاي مورد نياز اساسي مردم مثل دارو و غذا و بخش قابل توجهش هم به بخش توليد برود .

• در شرايط کنوني چه کساني از ارز 4200 توماني بيشترين نفع را مي برند؟

شرايط کنوني براي کالاهاي اساسي امري ضروري است منتها سوءمديريت بازار و زد و بندهايي که در اين رابطه وجود دارد و مافياهاي تجارت و واردات و ... اينها بيشترين استفاده را مي برند و بزرگ ترين متضرر هم مردم هستند. معناي ديگرش اين نيست که حالا ما بايد اين ارز 4200 تومان را 8 هزار تومان يا بيشتر افزايش بدهيم بلکه معني اش اين است که بايد مديريت را براي منابع ارزي بهبود ببخشيم. در کميسيون بودجه مجلس قرار هست در اين مورد تصميم بگيرند .افزايش قيمت از 4200 تومان فاجعه خواهد بود. و مسئول آن هم نمايندگان مجلس خواهند بود. ما هشدار داده ايم و پي آمدهايش را هم قطعا متذکر شده ايم.

متاسفانه اقلامي که با ارز 4200 توماني وارد مي شود با قيمتي که به دست مردم مي رسد تناسبي ندارد. آيا شبکه مافيايي در اين رابطه نقش دارند؟

اين ها يک شبکه اند که تلاش مي کنند اين منابع را جذب کنند وروي زد و بند و حتي لابي گري بتوانند از اين منابع براي مقاصد خودشان استفاده کنند.

اما اين کالايي که وارد مي شود بخش قابل توجهي از آن صادر مي شود. در حالي که اين کالا قرار بوده به دست مردم برسد. و يک نوع کمبود مصنوعي ايجاد مي کنند. همين کالا وقتي که توزيع مي شود با قيمتهايي که مصوب هست توزيع نمي شود.

قطعا مافياهاي گسترده اي در اين رابطه حضور دارند و از اين بازار آشفته منافع چند ده هزار ميلياردي به جيب مي زنند.

• آيا حدود رانت حاصله را مي توانيد حدس بزنيد؟

- چيزي در حدود 55هزار ميليارد تومان است كه بستگي دارد كه چه ارزي را حساب كنيم اما اين مبلغ علي الاصول بايد به صورت دسترسي مردم به کالاي ارزان تر بين مردم توزيع شود.

يک طرح بسيار مبتذلي را مطرح مي کنند مبني براينکه اين را با دلار 8 هزار تومان بفروشند اما مابه التفاوت آن را به صورت يارانه به مردم بدهند که اين فاجعه است براي يک کشور.

همان طور که با يارانه 45 هزار تومان يک مصيبت شد و گريبان دولت بعدي را گرفت. اين هم به مصيبت بزرگ تري تبديل خواهد شد. ضمن اين که يك سمي است در سبد مصرف خانوارها چون هم تورم را به شدت افزايش خواهد داد و هم قيمت ارز را در بازار حتي نيما از 8 تومان و 9 تومان به ده دوازده تومان افزايش خواهد داد و قيمت بازارآزاد هم 16 – 17 تومان خواهدرسيد.

مافيايي که به دنبال کالا صادر کردن از کشور است و تلاش مي کند قيمت ارز را ببرد بالا براي اين که بتواند ارزش را وارد بکند.

نظرتان در رابطه با بودجه سال آينده چيست؟

- بودجه امسال بسيار غير واقعي تدوين شده و مشکلات جدي دارد در تامين درآمدهايي که پيش بيني شده است.

درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز و منابع طبيعي و چه از منابع مالياتي، هر دوي اين درآمدها کاهش پيدا خواهد کرد. و هزينه ها به شدت افزايش پيدا مي کند.

يک کسري بودجه خيلي جدي در جامعه شکل خواهد گرفت که خيلي بيشتر از سال هاي قبل خواهد بود . خود کسري بودجه موجب مي شود دولت تصميمات غلطي بگيرد و اين چرخه معيوب افزايش قيمت ارز که موجب افزايش تورم مي شود و افزايش تورم باز هم موجب افزايش قيمت ارز مي شود اين چرخه باطل را تشديد مي کند.

در رابطه با خروج نهادها از بنگاه داري چه نظري داريد؟

- به نظرم عزم جدي براي اين کار وجود ندارد ضمن اين که بنگاه هاي بخش عمومي صندوق هاي بازنشستگي در مسئوليت دولت نيست که دخالت کند اما در مورد بنگاه هاي نظامي اين مسئله بسيار درست است و بايد اين ها از اقتصاد خارج شوند.

مادام که اينها خارج نشوند امکان فراهم آوردن شرايط مناسب براي رقابت در اقتصاد منتفي است. يکي از دلايل نابساماني بازار در بخش خصوصي اين است که بخش قابل توجهي از اين منابع از کشور خارج شده و يا اين که بخش خصوصي به سمت دلالي و واسطه گري و سوداگري سوق پيدا کرده و توليد وهزينه هاي فعاليتهاي توليدي به شدت بالا رفته است.

• نسخه شما براي برون رفت از اين وضعيت اقتصادي در شرايط كنوني چيست؟

اولين اقدام کنترل بازار ارز است.

اقدام دوم مسئله اصلاح بانک هاست و بايد بسياري از اين هزينه هاي فعاليت هاي فاسد و بانکهاي ورشکسته را از دوش مردم بردارند .

نظام مالياتي به شکل درستي فعال شود. امکان حضور واقعي مردم در اقتصاد فراهم شود.

بايد سياست هاي دولت نابرابري ها را کم کند كه ما براي هر کدام از اين ها راه حل هاي عملي داديم. بنابراين اين طور نيست که جامعه امکان اصلاح نداشته باشد. شرط اصلي، آن عزمي است که هنوز شکل نگرفته است.


  درحاشيه اظهارات مسئولان درخصوص افزايش ميزان سرقت‌ها در سال 97؛
 سرقت؛ يكي از ده جرم اول كشور 

اخيرا مسئولان پليس آگاهي کشور از افزايش سرقت در سال 97 خبر داده‌اند. به گفته مسئولان، از سال 92 با راه اندازي قرارگاه مقابله سرقت ميزان سرقتها در سال‌هاي 94 و 95 کاهش يافت. اما ميزان سرقت در سال 96 و 6 ماهه نخست 97 افزايش پيدا کرده است.

مسئولان، مشکلات اقتصادي را عامل افزايش ميزان سرقت در کشور مي‌دانند و در اين ميان، ظاهرا در بحث سرقت از منازل فراواني بيشتري وجود دارد.

سرقت خودرو و خروج احشام از کشور هم از ديگر موارد سرقت است.

همچنين مسئولان اعلام كرده‌اند نسبت به سال گذشته سرقت از منازل 19 درصد افزايش يافته است.

با توجه به اينكه سرقت، در رديف يكي از اصلي‌ترين جرائم كشور قرار دارد، لازم است نسبت به كاهش آمار آن، اقدامات مضاعف صورت گيرد.

اما شايد در اين ميان، سروسامان دادن به اوضاع اقتصادي كه به خودي خود مي‌تواند موجب بهبود وضعيت فرهنگي هم شود، عامل مهم و اصلي باشد كه مي‌تواند از ميزان سرقت در جامعه نيز بكاهد.

افزايش سرقتها در سال 97 همان طور كه خود مسئولين هم بدان اذعان كرده‌اند، نمي‌تواند با اوضاع اقتصادي و نوسانهاي آن در سال جاري بي‌ارتباط باشد، هر چند هدف وسيله را توجيه نمي‌كند و نمي‌توان گفت چون وضعيت اقتصادي خوب نيست، برخي مجبورند دست به سرقت بزنند، اما به هر حال، نمي‌شود منكر تاثير مشكلات اقتصادي در افزايش جرم و بزه شد. حل اين مشكلات مي‌تواند به طور غيرمستقيم، مشكلات اجتماعي و فرهنگي كشور را نيز كاهش دهد.


 ميز خبر 

 آملي لاريجاني:

رئيس جديد قوه قضائيه ظرف سه روز آينده معرفي مي‌شود

رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه طي نامه‌اي از مقام معظم رهبري درخواست کردم که رياست جديد قوه قضائيه زودتر از موعد معرفي شود، گفت: طي دو، سه روز آينده اين مسأله به صورت رسمي ابلاغ خواهد شد.

به گزارش ايسنا، آيت‌ا... محمدصادق آملي لاريجاني در جلسه مسئولان عالي دستگاه قضائي اظهار کرد: هفته گذشته نامه‌اي به مقام معظم رهبري مکتوب کردم که با توجه به اينکه به پايان دوره اينجانب هم مدت قليلي باقي مانده است و براي اينکه در انجام مسئوليت‌ها و وظايف بنده در قوه قضائيه، مجمع تشخيص و شوراي نگهبان خللي پيش نيايد از محضر ايشان تقاضا کردم که اگر صلاح مي‌دانند قبل از پايان دوره، رياست جديد قوه معلوم شوند و بنده در کارهاي مجمع تشخيص و شوراي نگهبان متمحز شوم.

وي افزود: ايشان طبق لطف هميشگي‌شان اين موضوع را پذيرفتند و حسب خبر و گزارشي که به بنده دادند، ان‌شاءا... در دو سه روز آينده هم مسأله ابلاغ رسمي رياست جديد انجام خواهد شد.

تکرار گزافه‌گويي‌هاي وزير خارجه امارات درباره جزاير سه‌گانه

وزير خارجه امارات طي گزافه‌گويي‌هايي مدعي شد که تهران جزاير سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسي را اشغال کرده است.

به گزارش ايلنا به نقل از روسيا اليوم، «انور قرقاش» وزير خارجه امارات طي اظهاراتي بي‌اساس در توئيتر مدعي شد که تهران در هر انجمن بين‌المللي شرمنده و خجالت‌زده است چرا که به صورت غيرقانوني و خارج از عرف، جزاير سه‌گانه «تنب بزرگ»، «تنب کوچک» و «ابوموسي» را اشغال کرده و امارات از همان روز اول به حل مسالمت‌آميز از طريق مذاکره و داوري فرا خوانده است.

قرقاش در گزافه‌گويي‌هاي خود تأکيد کرد که موضوع جزاير سه‌گانه مثال روشني است از اينکه منطق اشغال و زور مشروعيت بين‌المللي ندارد و اشغال را قانوني جلوه نمي‌دهد.

وي مدعي شد که مخالفت ايران با «دعوت‌هاي صلح‌آميز امارات» براي حل اين موضوع، اين کشور را در شرايط تنگنا و بحراني قرار مي‌دهد و نحوه برخورد ايران با اين موضوع حاوي پيامي بزرگ‌تر و جامع‌تر درباره توجه به خليج (فارس) است.

حذف نام فلسطين از ليست مناطق اشغال شده سازمان ملل

کميته پايان استعمار وابسته به سازمان ملل طي نشست اخير خود در سال 2019 نام فلسطين را از ليست اين سازمان درباره مناطق اشغال شده در سطح جهان حذف کرد، در واقع نام فلسطين در بين 17 منطقه در سطح جهان که از استقلال و خودمختاري برخوردار نيستند، وجود ندارد.

به گزارش ايسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌اي القدس العربي، ميخائيل سيليانکن، رئيس بخش پايان استعمار و حقوق بشر در فلسطين در شعبه ارتباطات استراتژيک گفت: مناطقي که از استقلال برخوردار نيستند از نظر فني تحت نظر و اختيارات کميته ويژه پايان استعمار هستند که در چارچوب مجمع عمومي سازمان ملل فعاليت مي‌کند. در حاليکه اين کميته توضيحاتي درباره مساله فلسطين نداد.

احتمال لغو وضعيت اضطراري در آمريکا افزايش يافت

وضعيت اضطراري در آمريکا به‌احتمال زياد توسط سنا لغو مي‌شود.

به گزارش آنا از رويترز، طرح لغو اعلام وضعيت اضطراري که توسط ترامپ اعلام شده بود با اضافه شدن «رند پال»، سناتور جمهوري‌خواه به‌احتمال زياد در سنا تأييد خواهد شد.

دموکرات‌هاي مجلس نمايندگان هفته گذشته طرحي را تصويب کردند که دستور ترامپ را لغو مي‌کرد و توانسته بودند در اين راه 13 جمهوري‌خواه را نيز با خود همراه کنند.

دونالد ترامپ که نتوانست بودجه درخواستي خود را براي ساخت ديوار مرزي از کنگره دريافت کند، با اعلام وضعيت اضطراري ملي مي‌خواهد از بودجه عمراني وزارت دفاع آمريکا در مرز با مکزيک ديوار مرزي بسازد.


 خبــــر 

 هند بالاترين ميزان "اخبار جعلي" جهان را دارد

تحقيقات شرکت مايکروسافت نشان مي‌دهد هند بيشترين اخبار جعلي را در جهان دارد.

به گزارش ايسنا، بر اساس گزارش شرکت مايکروسافت، 64 درصد از مردم هند در معرض اخبار جعلي هستند که 7 درصد از ميانگين جهاني (57 درصد) بالاتر است.

در همين حال، دروغ‌هاي اينترنتي هم در اين کشور 54 درصد گزارش شده که باز هم از ميانگين جهاني با 50 درصد بالاتر است.

به گزارش روزنامه نيشن پاکستان، کارشناسان مي‌گويند اخطارهاي جعلي در اپليکيشن واتس‌اپ درباره ربايندگان کودکان، هراس را در جوامع افزايش مي‌دهد.اين مساله موجب شده که واتس‌اپ مقررات جديدي را اعمال کند که شمار دفعات ارسال پيام‌ها براي افراد جديد را محدود مي‌کند.

کشورهاي اروپايي 7 هزار سوري را پناه دادند

با وجود قرارداد اتحاديه اروپا-ترکيه براي کنترل بحران مهاجرت حدود 7 هزار سوري پناهجو وارد کشورهاي اروپايي شدند.

به گزارش مهر به نقل از راديو آلمان، به‌دنبال توافق بروکسل-آنکارا براي کنترل مرزي به منظور کاهش ورود مهاجران و پناهجويان غيرقانوني به کشورهاي اروپايي حدود 5 هزار متقاضي پناهندگي از يونان بطور داوطلبانه به کشورهاي خود بازگشتند.

از سوي ديگر آمار نشان مي‌دهد که پس از وقوع جنگ و درگيري در سوريه حدود 7 هزار سوري پناهجو از مرزهاي ترکيه و يونان خود را به اروپا رسانده و در کشورهاي اروپايي پذيرش شده اند.

بر اساس توافق انجام شده که دوره 3 ساله دارد بروکسل ارائه کمک‌هاي مالي به ترکيه براي کنترل مرزي را متقبل شده است.


 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

 کنفرانس عمومي انجمن بين المللي دانشگاه ها

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري سوم

انجمن بين المللي دانشگاه ها

يازدهمين کنفرانس عمومي دوربان، آفريقاي جنوبي 22-25 اوت 2000

ليست شرکت کنندگان

ليست بر اساس کشور و موسسه

نام کشور ها بر اساس حروف الفباي انگليسي مرتب شده است.

عضويت در انجمن بين المللي دانشگاه ها با ستاره () نشان داده مي شود.

يوگسلاوي

دانشگاه در نُوي سَد - University at Novi Sad

پروفسور اسوتوليک آوراموف (Prof. Svetolik AVRAMOV) - رئيس

آدرس: Trg Dositeja Obradovica 5, Novi Sad

تلفن: 381 021 350 622

فکس: 381 021 450 418

پست الکترونيک: rektorat@uns.ns.ac.yu

دانشگاه هنر بلگراد - University of Arts Belgrade

پروفسور راديمالا باکوسويچ (Prof. Radmila BAKOCEVIC) - رئيس

آدرس: Kosancicev Venac 29, Beograd 11000

تلفن: 381 11 625 166

فکس: 381 11 629 785

پست الکترونيک: admin@rektorat.arts.bg.ac.yu

دانشگاه بلگراد - University of Belgrade

پروفسور توميسلاو دراگويچ (Prof. Tomislav DRAGOVICH) - رئيس

آدرس: Studentski TRG 1, Belgrade

تلفن: 381 11 635 153

فکس: 381 11 638 912

پست الکترونيک: dragovt@rect.bg.ac.yu

پروفسور ماجا لوي جاکسيچ (Prof. Maja LEVI-JAKSIC) - معاون

آدرس: Stidentski TRG 1, Belgrade 11000

تلفن: 381 11 635 153

فکس: 38111638912

پست الکترونيک: majalj@rect.bg.ac.yu

پروفسور جاگوس پوريک (Prof. Jagos PURIC) - رئيس

آدرس: Stidentski TRG 1, Belgrade 11000

تلفن: 381 11 635 153

فکس:

پست الکترونيک: puric@rect.bg.ac.yu

زامبيا

دانشگاه زامبيا - University of Zambia

دکتر اليزابت مومبا (Dr. Elizabeth MUMBA) - معاون

آدرس: P.O. Box 32379, Lusaka

تلفن: 250871

فکس: 250871

پست الکترونيک: dvc@admin.unza.zm


 معاون اول رييس جمهور:
 سامان دهي منطقه شهري تهران بزرگ، موضوعي حياتي است 

 معاون اول رييس جمهور با تاکيد بر توسعه و بهبود حمل و نقل همگاني گفت: موضوع ساماندهي منطقه شهري تهران بزرگ، موضوعي حياتي و پراهميت است که نمي توان آن را ناديده گرفت.به گزارش پايگاه اطلاع رساني معاون اول رييس جمهوري، اسحاق جهانگيري در جلسه شوراي ساماندهي مرکز سياسي و اداري کشور و تمرکز زدايي از تهران که به رياست وي برگزار شد، افزود: موضوع انتقال پايتخت موضوعي سياسي، اجتماعي و اقتصادي است که ابعاد مختلف و پيچيده اي را در بر مي گيرد.

معاون اول رييس جمهوري اظهار داشت: چه انتقال مرکز سياسي کشور از شهر تهران انجام بشود يا نشود، موضوع ساماندهي منطقه شهري تهران بزرگ، موضوعي حياتي و پراهميت است که نمي توان آن را ناديده گرفت.جهانگيري با اشاره به برخي روزهاي سال که به دليل آلودگي هوا شاهد تعطيلي مدارس و مراکز آموزشي هستيم، تصريح کرد: آلودگي هواي تهران به سلامت جامعه آسيب مي زند و يکي از دلايل اصلي اين آلودگي نابساماني حمل و نقل در تهران بزرگ است.

معاون اول رييس جمهور از دبيرخانه شورا و وزارت راه و شهرسازي خواست بر موضوع ساماندهي منطقه شهري تهران بزرگ تمرکز جدي داشته باشند و بيان کرد: با توسعه و بهبود حمل و نقل همگاني مي توان بخش زيادي از سفرهاي داخل شهر تهران و منطقه شهري تهران بزرگ که به وسيله خودروهاي شخصي انجام مي شود را کاهش داد.


 آمانو: ايران در حال اجراي تعهداتش در برجام است 

 يوکيا آمانو دبيرکل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي طي اظهاراتي در شوراي حکام تصريح کرد: ايران در حال اجراي تعهدات مرتبط هسته‌اي خود تحت برجام است.به گزارش ايرنا، آمانو افزود: گزارش من در مورد راستي آزمايي و نظارت بر برنامه هسته‌اي ايران تحت قطعنامه 2231 شوراي امنيت، فعاليت‌هاي مرتبط آژانس در ايران را در چند ماه گذشته پوشش مي‌دهد.وي افزود: ايران در حال اجراي تعهدات مرتبط هسته‌اي خود تحت برجام است و لازم است اين همکاري کامل ادامه يابد.آمانو با بيان اينکه «آژانس به ‌راستي آزمايي عدم انحراف مواد اعلام ‌شده هسته‌اي ايران تحت موافقت‌نامه پادمان ادامه مي‌دهد» عنوان کرد: ارزيابي در مورد فقدان فعاليت‌ها و مواد هسته‌اي اعلام ‌نشده در ايران ادامه خواهد يافت.وي افزود: آژانس در اجراي فعاليت‌هاي راستي آزمايي در ايران، تمامي اطلاعات مرتبط پادماني را تجزيه‌وتحليل مي‌کند و اين، امري زمان‌بر است و بر اساس اصول بي‌طرفي، استقلال و به‌طور عيني و در چارچوب رويه‌هاي موجود پادماني صورت مي‌گيرد و در صورت لزوم، در مورد آن اقدام خواهد کرد.


 چاووش‌اوغلو: برخي کشورهاي اسلامي از آمريکا و اسرائيل مي ترسند 

 وزير امور خارجه ترکيه تاکيد کرد: برخي کشورهاي اسلامي در خصوص مسئله فلسطين از آمريکا و اسرائيل مي‌ترسند.به گزارش ايرنا به نقل از آناتولي ، مولود چاووش اوغلو اين مطلب را طي سخناني در جمع مردم شهر حاتاي ترکيه گفت.

وي با بيان اين که کشورهاي اسلامي که از آمريکا و اسرائيل مي ترسند پايه هايشان سست شده و در حال تزلزل هستند، تصريح کرد: برخي از آن‌ها به فلسطين مي‌گويند که اعتراض نکنيد، در اين کشورها هم مسلمانان زندگي مي کنند و آنها کشورهاي اسلامي هستند !چاووش اوغلو با طعنه به اين دسته از کشورهاي اسلامي که نامي نيز از آنها نبرد، تصريح کرد: ( به نظر شما ) آيا اين ها (کشورهاي اسلامي) از قدس دفاع خواهند کرد؟وي خاطر نشان کرد: ما در روند اتخاذ اين تصميمات بُزدلي و ترس اين کشورها را شاهد بوديم.


 خبر 

 قيمت ديه سال آينده 270 ميليون تومان اعلام شد

معاون اول قوه قضاييه با اشاره به ابلاغ قيمت ديه در سال 98، گفت: ديه يک مرد مسلمان براي ماه‌هاي غيرحرام در سال آينده 270 ميليون تومان تعيين شد.

به گزارش قوه قضائيه، حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي در حاشيه نشست مسئولان عالي قضايي در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس ابلاغ رئيس قوه قضاييه، ديه يک مرد مسلمان براي ماه‌هاي غيرحرام در سال آينده، 270 ميليون تومان تعيين شد که در ماه‌هاي حرام 90 ميليون تومان به اين مبلغ اضافه مي‌‎شود.

جان باختن5 سرنشين بالگرد امداد هوايي

فرماندار شهرستان کيار از توابع استان چهارمحال و بختياري گفت: 5 سرنشين بالگرد امداد هوايي که در اين شهرستان سقوط کرد، جان باختند.علي فتح نصيريان در گفت و گو با ايرنا افزود: بالگرد هوانيروز 115 متعلق به اصفهان که در اختيار چهارمحال و بختياري بود، با برخورد با دکل برق در حوالي روستاي سرتشنيز شهرستان آتش گرفت.

وي ادامه داد: 3 کادر پرواز و 2 تکنسين اورژانس 115 سرنشينان اين پرواز بودند، که در دم جان باختند.نصيريان ادامه داد: نيروهاي آتش نشاني، امدادي و هلال احمر سر صحنه حضور يافتند و با خاموش کردن آتش بالگرد اجساد از محل انتقال داده شد.

محيط زيست؛ چشم‌انتظار حمايت‌هاي بيشتر؛

ذخائر زيست محيطي را دريابيم!

آفرينش - اخيرا مسئولان محيط زيست از تلف شدن دو توله پلنگ ايراني در کهگيلويه و بويراحمد خبر داده و عنوان كرده بودند پنجه‌هاي دست توله پلنگ‌ها توسط افراد ناشناس قطع شده است. مسئولان همچنين از بروز چنين اتفاقاتي به دليل کمبود نيروي حفاظتي خبر داده و عنوان كرده‌اند: شهرستان چرام با 180 هزارهکتار وسعت تنها با دو نيروي
محيط بان کنترل مي‌شود که با اين شرايط امکان نظارت و حفاظت از تمامي عرصه‌هاي طبيعي اين شهرستان ميسر نيست.

اين در حالي است كه كشور ما با توجه به هدررفت سرمايه‌هاي زيست‌محيطي، بيش از پيش نيازمند حفاظت تمام و كمال از منابع محيط زيستي خود است و براي متحمل خسارات بيشتر نشدن، لازم است تجديدنظرهايي در اين زمينه صورت بگيرد تا همه مظاهر محيط زيست كه در كشور ما، هر يك به نوعي در معرض خطر قرار دارند، بيشتر مورد حراست و حفاظت قرار بگيرند.

رئيس پارلمان کويت: عادي‌سازي روابط با رژيم صهيونيستي حرام است

رئيس پارلمان کويت در سخناني هرگونه عادي سازي روابط با رژيم صهيونيستي را حرام دانست.به گزارش مهر به نقل از خبرگزاري رسمي کويت، «مرزوق غانم» رئيس پارلمان کويت تاکيد کرد که صرف حرف زدن از عادي‌سازي روابط با رژيم صهيونيستي يا تلاش براي سوق دادن کشورهاي عربي به اين سمت، يک اقدام سياسي حرام است.بر اساس اين گزارش، غانم عدم عادي سازي روابط با رژيم صهيونيستي توسط کشورهاي عربي را خواستار شد.وي تاکيد کرد که همه بايد يکصدا به عادي‌سازي روابط با رژيم اشغالگر و قاتل کودکان نه بگوييم.


 سرمقاله 

ضرورت حفظ وجهه و اعتبار بازنشستگان

حميدرضا عسگري

درتمام دنيا وقتي افراد دوران خدمت کاري خود را به پايان مي رسانند، مرحله جديدي از زندگي را تجربه خواهند کرد که درآن آرامش درکنار خانواده و نداشتن دغدغه براي تامين مالي هزينه ها، محور اصلي استفاده از دوران بازنشستگي خواهد بود.

بهره مندي از مزاياي بازنشستگي همچون بيمه درماني، حقوق مکفي، مسافرت هاي فصلي، تامين مسکن و... از جمله مواردي است که براي افراد بازنشسته در نظر گرفته مي شود و در کنار آن به مناسبت هاي مختلف از خدمات آنها قدرداني شده و داراي شأن اجتماعي بيشتري مي شوند.

متاسفانه اين رويه درکشور ما همانند بسياري از امورات ديگر، برخلاف رويه جاري در جهان است. گفتن از مشکلات بازنشستگان به منزله تحقير اين اقشار زحمتکش نيست، اما بايد اذعان داشت که شأن اين افراد در دوران پايان کار قابل دفاع نيست.

شايد اسفند ماه بيشترين فشار مالي ناشي از افزايش قيمت ها براي بازنشستگان ملموس باشد. چرا که به رسم سنتي عيد نوروز و بازديدهاي عيدانه، بزرگترهاي فاميل بيشترين ميهمان ها را در خانه پذيرايي خواهند کرد و با قيمت هاي باور نکردني آجيل و شيريني و ميوه و ديگر اقلام خوراکي، فشار سنگيني به سرپرست بازنشسته خانواده وارد مي شود.

نمي توان انتظار داشت با يک ميليون عيدي براي بازنشسته ها و حقوق يک و نيم ميليون توماني اسفندماه ، مخارج و هزينه هاي مختلف عيد نوروز را تامين کرد. اين هزينه ها را بايد درکنار مخارج جاري همچون کرايه خانه، هزينه هاي درمان، هزينه هاي فرزندان و... محاسبه کرد.

آيا واقعا با چنين رقم هايي مي توان مخارج عيد يک بازنشسته را با چند عروس و داماد و اقوام و فاميل تامين کرد؟ فرد بازنشسته چطور شأن و جايگاه خود را در بين خانواده حفظ کند؟!

لذا مي بينيم که هرسال ارتباط خانواده ها با يکديگر کمتر و کمتر مي شود و بعد با اعلام آمار و ارقام هاي مختلف نسبت به تضعيف بنيان خانواده و تبعات آن ابراز نگراني مي کنيم.

بايد ساختارهاي مرتبط با امورات بازنشستگان مورد بازنگري قرار گيرند. به طوري که نهاد و سازماني متولي بهبود کيفيت زندگي آنها پس از پايان کار شود و به طور هدفمند امورات زندگي آنها را تامين نمايد. البته اکنون هم سازمانهاي مختلفي با عنوان و نام بازنشستگان فعاليت مي کنند، اما متاسفانه نقش چنداني در کنترل کيفيت امورات بازنشستگان ندارند و بعضاً فسادهايي در اين سازمانها مشاهده شده که منافع بازنشستگان را به خطر انداخته است.

اما آنچه هدف اصلي اين نوشته است، حفظ احترام و شأن بازنشستگان است که بايد پس از پايان خدمت مورد اکرام باشند، نه اينکه بازنشستگي در چارچوب اقتصاد ما به منزله گرفتاري و دغدغه مندي معيشتي تلقي گردد. حداقل اگر مبنايي براي حمايت از اين قشر مظلوم نيست، مساوات در نوع برخورد با آنها رعايت شود.

اينطور نباشد که برخي بازنشستگان با حقوق هاي چند ميليوني و حفظ سمت، ادامه کار دهند و ديگران با حقوق هاي حداقلي و بدون در نظر گرفتن تورم و گراني با سيلي صورت را سرخ نگه دارند و شرمنده خانواده باشند.

hamidasgari2020@yahoo.com


 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي