جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1398/06/31 - روزنامه سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 6215

مشاور سازمان خصوصي سازي:
سود امسال سهام عدالت احتمالا بيشتر از 200 هزار تومان است

با ابلاغ بانک مرکزي:
امهال تسهيلات قرض‌الحسنه ممنوع شد


تريبون


نهادهاي مالي


 مشاور سازمان خصوصي سازي:
 سود امسال سهام عدالت احتمالا بيشتر از 200 هزار تومان است 

 مشاور سازمان خصوصي سازي گفت: ميزان سود سهام عدالت مربوط به سال 97 به يقين از 175 هزار تومان بيشتر خواهد بود و انتظار مي رود اين رقم بالاتر از 200 هزار تومان باشد.به گزارش تسنيم، جعفر سبحاني افزود: اين سازمان ملزم به اينکه هرساله سود از شرکت هاي سرمايه پذير دريافت و به حساب مشمولان سهام عدالت واريز کند.وي اظهارداشت: خوشبختانه دو سال متوالي سود از شرکت هاي سرمايه پذير وصول و به حساب مشمولان واريز شده است.مشاور سازمان خصوصي سازي گفت: تاکنون42 ميليون نفر از مشمولان با ثبت شماره شبا در سامانه سهام عدالت سود خود را از اين سازمان دريافت کرده اند.وي افزود: سود ناشي از عملکرد سال مالي 97 شرکت هاي سرمايه پذير همانند دوساله گذشته دريافت و به مشمولان پرداخت خواهد شد.سبحاني اظهارداشت: لازمه تحقق پذيري اين مهم برگزاري مجامع تمامي شرکت هاي سرمايه پذير است تا بصورت دقيق معلوم شود سود عملکرد سال 97 شرکت هاي مزبور به چه ميزان است.وي گفت: طبق معمول سال مالي اکثر شرکت ها پايان اسفندماه هر سال و زمان برگزاري مجامع 31 تير ماه مي تواند باشد.مشاور سازمان خصوصي سازي افزود: سال مالي چند شرکت از جمله هلدينگ خليج فارس که سود خوبي براي سهام عدالت اختصاص مي دهد خردادو مجمع اين شرکت اواخر مهر برگزار خواهد شد به همين دليل تا پايان مهر ماه سال جاري بطور دقيق نمي توان ميزان دقيق سود سهام عدالت سال 97 را پيش بيني کرد.

وي اظهارداشت: بدون شک ميزان سود سال 97 در مقايسه با سال هاي 95 و 96 بيشتر خواهد بود.سبحاني گفت: سال 95 مشمولي که سهم کامل يک ميليون توماني داشت يا جزء دهک ها تخفيف دار بود به ازاي هر فرد 150 هزار تومان سود تعلق گرفت که اين رقم براي سال 96 به ميزان 175 هزار تومان بود.وي افزود: ميزان سود سهام عدالت مربوط به سال 97 به يقين از 175 هزار تومان بيشتر خواهد بود و انتظار مي رود اين رقم بالاتر از 200 هزار تومان باشد.

مشاور سازمان خصوصي سازي اظهارداشت: به نظر مي رسد بتوان عدد دقيق سود سهام سال 97 را نيمه آبان ماه سال جاري اعلام کرد.وي گفت: واريز سود يک فرآيندي دارد که بايد ديد ابتدا کدام گروه ها مشمول خواهند بود اما تصور مي شود برمبناي سال گذشته از اواخر آذر يا اوائل دي ماه سال جاري بتوان عمليات واريز سود سهام عدالت را انجام داد.سبحاني همچنين در خصوص پرداخت يا عدم پرداخت سود سهام عدالت در سال هاي 88 و 89 به برخي از مشمولان توضيح داد: سود هاي پرداختي در سال هاي مورد اشاره خلاف قانون بود و مجلس در همان زمان مصوبه اي گذراند که دولت وقت حق واريز سود سهام عدالت را ندارد چرا که 10 ساله سهام عدالت هنوز تمام نشده بود.


 با ابلاغ بانک مرکزي:
 امهال تسهيلات قرض‌الحسنه ممنوع شد 

 بانک مرکزي دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباري را ابلاغ و اعلام کرد که امهال مطالبات ناشي از اعطاي قرض‌الحسنه تا اطـلاع ثانوي ممنوع است.به گزارش مهر، بانک مرکزي در بخشنامه‌اي به مديران عامل تمامي بانک‌ها و موسسات اعتباري اعلام کرده است: امهال مطالبات يکي از مهم‌ترين اجزاي عمليات بانکي محسوب مي‌گردد. اين مهم در قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي آن نيز به انحاء مختلف از جمله تبصره (1) ذيل ماده (10) «دستورالعمل اجرايي مشارکت مدني»، ذکر شده است. لـيکن در يک دهه اخير در قوانين مختلف از جمله قوانين بودجه سنواتي سال‌هاي 1390، 1391، 1392، 1397 و نيز «قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور (مصوب سال 1394)» موضوع امهال مطالبات غيرجاري بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربـانکي مورد تاکيد واقع شده است. با اين وجود، يکي از مهم‌ترين دلايل افزايش بي رويه مطالبات غيرجاري در يک دهه اخير، الزام بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي به امهال مطالبات مزبور بعضاً در قالب تکاليف قانوني يادشـده بوده اسـت.

گرچه امهال مطالبات غيرجاري در بعضي شرايط مي‌تواند فراهم‌کننده فضاي مسـاعدت بـراي اشـخاص و بنگـاه‌هاي اقتصادي داراي مشکل باشد و منجر به تسهيل وصول مطالبات غيرجاري گردد، ليکن عدم استفاده صحيح از ابزار مزبور و رويکرد افراط‌گرايانه در الزام بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي به امهال مطالبات بنگاه‌هاي اقتصادي، بدون لحاظ ابعاد مختلف موضوع مي‌تواند تبعات منفي را براي شبکه بانکي کشور در پي داشته باشد و نه تنها گشايشي را در زمينـه کاهش مطالبات غيرجاري فراهم ننمايد، بلکه موجد بي نظمي در نحوه برخورد با بدهکاران بانکي باشـد و ضـمن ايجـاد تبعات عدم شفافيت صورت‌هاي مالي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، خود نيز موجب افزايش مطالبات غيرجاري گردد.متاسفانه در شبکه بانکي کشور نسبت به موضوع امهال مطالبات غيرجاري تاکنون رويه واحدي وجود نداشته است.


 تريبون 

 مصرف لبنيات در کشور 21 درصد کاهش يافت

دبيرکل کانون انجمن هاي صنايع غذايي ايران با بيان اينکه فروش صنايع غذايي کاهش و بازگشت محصول به کارخانه‌ها زياد شده است گفت: فروش يک ساله لبنيات تا خرداد ماه سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 21 درصد کاهش يافته است.کاوه زرگران دبيرکل کانون انجمن‌هاي صنايع غذايي ايران در گفتگو با تسنيم اظهار کرد: بسياري از توليدات بخش صنايع تبديلي بخش کشاورزي مانند گذشته فروش ندارند و بازگشت محصول از فروشگاه‌ها به کارخانه‌ها زياد شده به طوري که فروش يک ساله لبنيات تا خرداد سال 98 در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 21 درصد کاهش‌يافته است.

وي افزود: افزايش قيمت شير خام از 1600 تومان به 2500 تومان باعث شده که قيمت تمام‌شده صنايع لبني افزايش يابد و به‌تبع آن قدرت خريد مردم کاهش‌يافته است؛ در بخش کنسرو تن ماهي نيز مصرف اين محصول افت شديد پيداکرده زيرا از شمول ارز دولتي خارج‌شده است.دبيرکل کانون انجمن هاي صنايع غذايي ايران ادامه داد: مردم مانند گذشته نمي توانند مواد غذايي خريد کنند و تقاضا براي خريد مواد غذايي افت زيادي در سال جاري داشته است.

وي تصريح کرد: بر اساس اعلام بانک مرکزي (قبل از تورم امسال) 26 درصد درآمد خانوار هزينه خريد مواد غذايي و آشاميدني مي‌شد که اين رقم در آمريکا 6.5 درصد و در قطر 13 درصد است.زرگران گفت: وقتي نرخ ارز براي تامين کالا يا واردات مواد اوليه توليد تغيير ميکند و جايگزيني نيز براي آن در نظر گرفته نميشود قدرت خريد مردم به شدت ضربه ميخورد و افراد نميتوانند خود را با آن سازگار کنند.وي اظهار داشت: درست است برداشته شدن نرخ ارز باعث چابک شدن اقتصاد کشور مي‌شود و از برخي فساد هاي موجود جلوگيري ميکند اما در عوض قيمت محصولات مصرفي مردم را افزايش ميدهد به طوري که برنج خارجي از 7 هزار تومان به 15 هزار تومان و به تبع آن قيمت برنج ايراني افزايش مييابد؛ قيمت مرغ نيز به محدوده 20 هزار تومان مي رسد، قيمت گوشت قرمز، تخم مرغ و شير خام با آزاد سازي نرخ ارز افزايش مي يابد.

دبيرکل کانون انجمن هاي صنايع غذايي ايران گفت: در اين شرايط رقم 26 درصد بانک مرکزي براي هزينه کرد درآمد خانوار براي تامين مواد غذايي و آشاميدني به 50 درصد افزايش مي يابد و سفره مردم دوباره کوچک مي شود.


 نهادهاي مالي 

 تصويب صورت هاي مالي سال 97 بانک ملي

بانک ملي - مجمع عمومي عادي سالانه بانک ملي ايران با حضور فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي، عباس معمار نژاد معاون امور بانکي، بيمه و شرکت هاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي، فرهاد حنيفي معاون نظارتي بانک مرکزي، مديرعامل، اعضاي هيات مديره و مديران ارشد بانک ملي ايران و نيز معاونان وزارت جهاد کشاورزي، تعاون،کار و رفاه اجتماعي، راه و شهرسازي ، صنعت، معدن و تجارت و نماينده سازمان برنامه و بودجه در محل بانک ملي ايران برگزار و صورت هاي مالي سال 97 بانک تصويب شد.

آخرين مهلت شرکت در قرعه کشي حسابهاي قرض الحسنه

بانک سپه - متقاضيان شرکت در قرعه‌کشي چهل و يکمين دوره حساب‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک سپه براي افتتاح و تکميل حساب‌هاي خود تا پايان وقت اداري روز نجشنبه يازدهم مهرماه سال جاري فرصت دارند.به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني بانک سپه؛ حداقل مبلغ لازم براي شرکت در قرعه‌کشي حساب‌هاي قرض‌الحسنه بانک سپه 200 هزار ريال است و برندگان خوش‌شانس قرعه‌کشي چهل و يکمين دوره حساب‌هاي قرض‌الحسنه اين بانک روز سه‌شنبه بيست و سوم مهرماه سال جاري مشخص خواهند شد.

جشنواره چهل و يکمين دوره قرعه‌کشي حساب‌هاي قرض‌الحسنه بانک سپه با شعار «روي مهرباني شما ‌حساب باز کرده‌ايم» برگزار مي‌شود و جوايز آن شامل 295 فقره کمک‌هزينه خريد مسکن يک ميليارد ريالي، 495 فقره کمک‌هزينه خريد خودروي ايراني 300 ميليون ريالي، 1895 کمک‌هزينه سفر به عتبات عاليات 20 ميليون ريالي و 465 هزار فقره کمک‌هزينه خريد صنايع‌دستي يک‌ميليون ريالي است.

دژپسند :

عملکرد سال 97 بانک توسعه صادرات را مطلوب و درخور تقدير خواند

بانک توسعه صادرات - صورت هاي مالي سال 97 در مجمع عمومي عادي ساليانه بانک توسعه صادرات با حضور اعضاي مجمع عمومي اين بانک و با قدرداني از عملکرد و انضباط مالي اين بانک تصويب شد.به گزارش روابط عمومي بانک توسعه صادرات، نشست مجمع عمومي عادي ساليانه اين بانک با حضور دکترفرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي و ديگر اعضاي مجمع برگزار شد. رييس مجمع عمومي بانک توسعه صادرات با اشاره به صورت هاي مالي ارايه شده در جلسه مجمع، عملکرد اين بانک در سال 1397 را با توجه به شرايط تحريم، مطلوب و در خور تقدير خواند.


 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي