جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
دریافت Pdfارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1386/06/22 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - پنجشنبه (حلول ماه رمضان ماه رحمت و بهار قرآن مبارك باد) نسخه شماره 2858


کوتاه و خواندني


اسامي پذيرفته شدگان دوره دکتراي تخصصي (.D.Ph) با آزمون و بدون آزمون سال 1386 دانشگاه آزاد اسلامي


کنکور 87 و نگراني داوطلبان از تعلل در تصويب قانون حذف کنکور


تمديد مهلت ثبت نام آزمون کارشناسي ناپيوسته سال 86 دانشگاه آزاد اسلامي


آغاز ثبت نام آزمون دکتري تخصصي پزشکي


 کوتاه و خواندني 

  
پس از بررسي نهايي مدارک
اسامي پذيرفته شدگان ظرفيت مناطق محروم آزمون دستياري اعلام مي شود

دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي اعلام کرد: اسامي پذيرفته شدگان دوره دستياري تخصصي در ظرفيت مازاد مناطق محروم پس از بررسي نهايي مدارک ارسالي پذيرفته شدگان اعلام مي شود.
به گزارش مهر، با توجه به اينکه 25 درصد ظرفيت مازاد بر ظرفيت عادي پذيرش دستياري تخصصي باليني به مناطق محروم اختصاص يافته است، پذيرفته شدگان پس از بررسي نهايي و تاييد وزارت بهداشت اعلام خواهد شد.
پيش از اين جمعي از پزشکان عمومي در تماس با خبرگزاري مهر، خواستار پاسخگويي مسئولان دبيرخانه در خصوص اعلام اسامي پذيرفته شدگان شدند.
دکتر محمدعلي محققي - دبير شوراي آموزش پزشکي و تخصصي وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر ياد آور شده است: ظرفيت مازاد مناطق محروم از سوي دانشگاهها اضافه بر ظرفيت موجود تربيت دستيار اعلام مي شود و هيچ گونه تداخلي با سهميه آزاد يا ديگر سهميه ها ندارد.وي خاطرنشان کرد: از ميان کل ظرفيت مازاد مناطق محروم در هر رشته حداکثر يک نفر جهت  هر استان  محروم  پذيرفته  خواهند شد و مازاد ظرفيت  کل  پذيرش  سهميه  مناطق  محروم  در صورت  وجود داوطلب   در رشته هاي اعلام  شده  به  استانهاي  محروم  سيستان  و بلوچستان ، هرمزگان ، بوشهر، کهگيلويه  و بويراحمد، کردستان ، لرستان ، ايلام ، کرمانشاه ، چهارمحال  بختياري  اختصاص مي يابد.محققي اضافه کرد: داوطلب در صورت  قبولي  در سهميه  مربوطه  ملزم  به  سپردن  تعهد خاص  به  دانشگاه  علوم  پزشکي  منطقه  محروم  مورد نظر به  ميزان  برابر يا نيم  برابر مدت  آموزش  خواهد بود.به گزارش مهر، سي و چهارمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي با حضور 15هزار و 760 داوطلب سوم اسفند ماه سال 85 برگزار شد که يک هزار و 612 نفر در اين دوره از آزمون پذيرفته شده اند.
 
بازنگري پيش نويس قانون اخلال کنندگان
 در امور آموزش عالي در مجلس

گروه آزمون وسنجش:  پيش نويس قانون مجازات اخلال کنندگان در امور آموزش، پژوهشي در کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي بازنگري مي شود.
به گزارش مهر، پيش نويس برخورد با تخلفات آموزش عالي که چندي پيش در راستاي جلوگيري و قانونمندتر کردن برخورد با موسسات آموزش عالي غيرمجاز، موسسات فروش پايان نامه و ... در معاونت حقوقي وزارت علوم تدوين شده بود هم اکنون در کميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است.
نظرات اصلاحي اعضاي کميسيون بر اين پيش نويس وارد مي شود و پس از بازنگري نهايي به سال نمايندگان مجلس نيز ارائه مي شود.
وزارت علوم در اين پيش نويس قوانين و مقرراتي را به طور مشخص و روشن در 10 بند براي موسسات آموزش عالي غيرمجاز تدوين کرده است.
همچنين با تصويب اين پيش نويس روند تعطيلي موسسات غيرمجاز سريعتر از گذشته پس از تشخيص غيرمجاز بودن توسط وزارت علوم انجام مي شود.انفصال حداکثر پنج ساله اعضاي هيئت علمي فعال در موسسات غيرمجاز از خدمات دولتي و مکلف شدن نيروي انتظامي و ضابطان قضايي به پلمپ موسسات آموزشي غيرمجاز بخشي از مفاد اين پيش نويس قانوني است.
 
فرصت مجدد براي مجازين کنکور جهت تحصيل در دانشگاه
پذيرش در دانشگاه پيام نور از طريق شيوه "آزمون محور"

گروه آزمون وسنجش: دانشگاه پيام نور در راستاي اهداف خود و به منظور توسعه آموزش از راه دور و تحقق آموزش براي همه در همه جا و همه وقت و نيز پاسخگويي به داوطلبان ورود به آموزش عالي، از طريق شيوه آزمون محور دانشجو مي پذيرد.
به گزارش ايسنا، بر اساس اين طرح کليه داوطلباني که در آزمون سراسري سازمان سنجش آموزش کشور در سال جاري مجاز به انتخاب رشته شده اند، مي توانند بدون شرکت در آزمون ورودي در يکي از رشته هاي غيرحضوري ( آزمون محور) دانشگاه پيام نور داوطلب شوند.
رشته هاي غيرحضوري ( آزمون محور) شامل: اديان و عرفان، علوم قرآن و حديث، فلسفه و کلام اسلامي، روانشناسي عمومي، آموزش پيش دبستاني و دبستاني، مديريت و برنامه ريزي آموزشي، علوم اقتصادي - اقتصاد نظري، مديريت جهانگردي، مديريت صنعتي، مديريت بازرگاني، حسابداري، زبان و ادبيات فارسي، مهندسي مديريت و آباداني روستاها، مهندسي کشاورزي - اقتصاد کشاورزي است.
اين تصميم در راستاي افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در مراکز آموزش عالي کشور و فراهم شدن امکان تحصيل براي پشت کنکوريها اتخاذ شده است.
از مجموع يک ميليون و  200هزار داوطلب آزمون سراسري، بيش از  852هزار نفر مجاز به انتخاب رشته شده اند که دانشگاه پيام نور تلاش مي کند تا حداکثر ظرفيت خود از بين اين افراد براي مهرماه سالجاري دانشجو پذيرش کند.
اين طرح شامل کليه متقاضيان مجاز به انتخاب رشته و حتي کساني که پس از انتخاب رشته در دانشگاهها پذيرفته شده اند ، است و آنان نيز مي توانند در صورت توانايي براي تحصيل در رشته هاي نظام غيرحضوري هم به انتخاب رشته اقدام کنند.
پذيرش دانشجو در اين رشته ها منوط به تصميم دانشگاههاي پيام نور است و در نيمه دوم مهرماه سالجاري ميزان ظرفيت و اسامي پذيرفته شدگان اعلام مي شود.
اولويت اصلي دانشگاه پيام نور بسترسازي براي تحصيل همه قشرهاي جامعه بوده و در اين راستا اين دانشگاه با کمترين هزينه ، زمينه تحصيل بيش از يک ميليون دانشجو در  250مرکز آموزشي پيام نور کشور را فراهم آورده است. داوطلبان براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند به سايت رايانه اي دانشگاه به آدرس ir.ac.pnu.www  مراجعه کنند.
 
رئيس مجتمع آموزش عالي ملاصدرا يزد خبر داد:
پذيرش دانشجو در 21 رشته از طريق آزمون سراسري در بهمن ماه

گروه آزمون وسنجش:  رئيس مرکز آموزش عالي ملاصدرا گفت:  در بهمن ماه سال جاري در 21 رشته از طريق آزمون سراسري دانشجو خواهد پذيرفت.
ناصر صدرا ابرقويي در گفت وگو با ايسنا، اظهار داشت: با توجه به افزايش تعداد رشته هاي آموزشي در سال هاي 84 و 85 از 7 رشته به 15 رشته در مقاطع کارداني و کارشناسي تعداد دانشجويان اين مجتمع درحال حاضر نسبت به سال 83 ، 400 درصد افزايش يافته به طوري که اکنون تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در اين واحد دانشگاهي بالغ بر 600 نفر است.
وي افزود: در سال جاري با اضافه شدن 6 رشته جديد به رشته هاي اين واحد دانشگاهي به مانند رشته هاي کارشناسي آبخيزداري، گياهان دارويي، انتقال آب، کارداني بيابان زدايي، کارداني خوراک دام و کارشناسي ارشد MBA در بهمن ماه سالجاري در 21 رشته مختلف از طريق کنکور سراسري در قالب دانشگاه جامع علمي-کاربردي اقدام به پذيرش دانشجو خواهد شد و پيش بيني مي شود تعداد دانشجويان اين واحد به هزار نفر برسد.
صدرا در ادامه گفت: در خصوص تعداد اعضاي هيات علمي، اين دانشگاه با مشکل خاصي روبرو نيست و با استفاده از اساتيد مجرب در زمينه تحصيلات نظري و علوم کاربردي گام مهمي در راستاي آموزش هاي علمي-کاربردي برداشته شده است.
وي خاطر نشان ساخت: اين واحد درحال حاضر از حضور60 استاد که همگي داراي مدارک کارشناسي ارشد و دکترا مي باشند بهره مند است که اين افراد عمدتا در بخش هاي تحقيقاتي، آموزشي و اجرايي مجموعه جهاد کشاورزي مشغول به کار هستند.صدرا در پايان يادآور شد: اين مرکز براي جذب اعضاي هيات علمي برنامه ريزي نموده و در صدد است از فارغ التحصيلان و نخبگان دانشگاهي بيش از پيش استفاده کند و به علت مصوب بودن برنامه هاي درسي و آموزشي براي رشته هاي علمي-کاربردي لازم است، اساتيد تجربه کافي در به کارگيري علوم در اجرا را کسب نمايند، کما اينکه در حال حاضر نيز از اساتيد مجرب در زمينه هاي اجرايي استفاده مي شود.
 
اعلام زمان ثبت نام پذيرفته شدگا ن کارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور
 
گروه آزمون وسنجش: ثبت نام وانتخاب واحد کليه پذيرفته شدگان آزمون سراسري سازمان سنجش اموزش کشور در مقطع کارشناسي ارشد پيام نور ،از تاريخ 24 الي 27 شهريور ماه سال جاري صورت مي گيرد.به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور، پذيرفته شدگان مي توانند در تاريخ هاي  فوق به مرکز انتخابي خود مراجعه کنند .

  
 بازنگري در برنامه هاي آموزشي علوم پزشکي

گروه آزمون وسنجش:  دبير شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشکي از بررسي 20 برنامه آموزشي و بازنگري تعدادي از برنامه هاي آموزشي علوم پزشکي خبر داد.
دکتر سيداميرمحسن ضيايي در گفتگو با مهر افزود : بازنگري برنامه هاي آموزشي با همکاري دبيرخانه رشته هاي مربوطه انجام مي گيرد.وي با اشاره به ميزان درخواست هايي که از سوي دانشگاه ها به شوراي عالي برنامه ريزي ارائه مي شود، گفت: هر سال حدود 300 درخواست رشته - محل از سوي دانشگاهها دريافت مي شود.دبير شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشکي خاطرنشان کرد: درخواست هاي دانشگاهها با تنوع زيادي از جمله ارتقا»، ايجاد رشته جديد، تاسيس دانشکده و حتي محدود کردن ظرفيت يک رشته همراه است که پس از بررسي لازم، مجوز مربوطه از سوي شورا به درخواست دانشگاهها ارائه مي شود.ضيايي اضافه کرد: هر جلسه به طور متوسط 50 تا درخواست از سوي دانشکده ها و دانشگاههاي علوم پزشکي کشور به شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشکي ارائه مي شود که بنا بر لزوم و نيازسنجي مربوط به آن رشته خاص در کشور در مورد آن تصميم گيري مي شود.
 
معاون آموزشي وزارت بهداشت:
اختيار تخصيص امتياز آموزش مداوم به برخي دانشگاهها واگذار شد

گروه آزمون وسنجش: معاون آموزشي وزارت بهداشت از تصويب آيين نامه هاي نحوه تخصيص امتياز آموزش مداوم و آموزش هاي کوتاه مدت خبر داد.
دکتر بهرام عين الهي در گفت وگو با ايسنا، به حضور بيشتر استادان در فيلدهاي باليني تاکيد کرد و گفت: به دانشگاه ها تذکر داده شده است که استادان با دانشجويان پزشکي بيشتر در ارتباط باشند و مهارتها را به آنها آموزش دهند.وي از تفويض اختيار تخصيص امتياز به متخصصين به دانشگاه هاي علوم پزشکي خبر داد و تصريح کرد: با تصويب آيين نامه نحوه تخصيص امتياز آموزش مداوم اين، اختيار به دانشگاه هايي که حداقل ها را فراهم کرده و دفاتر آموزش مداوم فعالي داشته باشند واگذار شده است و به عبارت ديگر دانشگاه نبايد براي تخصيص امتياز از تهران مجوز بگيرند و حتي بر اساس اين مصوبه انجمن هاي علمي هم مي توانند کنگره هاي خود را با نظر دانشگاه هاي علوم پزشکي در استانها برگزار کنند، در حالي که در گذشته انجمنها فقط مي توانستند در تهران کنگره برگزار کنند.
وي با بيان اينکه در تخصيص امتياز فقط ساعت حضور در دانشگاه ملاک نيست، تصريح کرد: مطالب ارائه شده توسط متخصصين هم مهم است و در صورتي که موضوعات مطالب مورد نياز مردم باشد امتياز بيشتري به آنها تعلق مي گيرد.معاون آموزشي وزارت بهداشت از تصويب آيين نامه آموزش هاي کوتاه مدت خبر داد و افزود: بر اساس اين آيين نامه کساني که سالهاي گذشته فارغ التحصيل شدند با توجه به تغييرات در برنامه هاي آموزشي مي توانند در فضاهاي کوتاه مدت آموزش هايي که لازم است با حضور در بخش ياد بگيرند.معاون آموزشي وزارت بهداشت در خاتمه توجه به Lernig E، آموزش هاي از راه دور و خود آموزي را ضروري عنوان کرد.
 
اعلام آخرين مهلت ثبت نام در مرکز آموزش الکترونيکي دانشگاه علم و صنعت

مهلت ثبت نام در مرکز آموزش الکترونيکي (مجازي) دانشگاه علم و صنعت ايران جهت نيمسال اول سال تحصيلي 86-87 فردا 23 شهريور پايان مي يابد.
به گزارش ايسنا، مرکز آموزش الکترونيکي (مجازي) دانشگاه علم و صنعت ايران براي ترم مهر ماه در مقطع کارشناسي در رشته هاي مهندسي فناوري اطلاعات (IT) و مهندسي صنايع و در مقطع کارشناسي ارشد در رشته مهندسي فناوري اطلاعات (IT) گرايش مخابرات امن دانشجو مي پذيرد.
علاقمندان براي کسب اطلاعات بيشتر و تکميل فرم ثبت نام مي توانند به نشاني هاي اينترنتي ir.vust.www  و http:ir//.ac.iust.vc  مراجعه نمايند.
 
بيش از 700 دانشجوي جديد امسال وارد دانشگاه علوم پزشکي ايران مي شوند

بيش از 700 دانشجوي جديد امسال وارد دانشگاه علوم پزشکي ايران مي شوند که650 نفر را دانشجويان دوره روزانه تشکيل مي دهند.
به گزارش  ايسنا، اين دانشجويان در 17 رشته مربوط به علوم پزشکي از جمله رشته هاي پزشکي ، پرستاري ، فيزيوتراپي ، شنوايي سنجي ، مامايي مشغول به تحصيل خواهند شد.گفتني است ; رشته هاي کارداني مانند بهداشت محيط ، اتاق عمل و هوشبري در واحد کرج به تحصيل خواهند پرداخت.شايان ذکر است ; در واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشکي ايران که در جزيره قشم داير است 90 دانشجو در رشته هاي پزشکي و کارشناس فيزيوتراپي و بينايي سنجي پذيرش خواهند شد.
 
بيش از يک هزار و 400 دانشجوي جديد امسال
وارد دانشگاه تربيت معلم مي شوند

معاون آموزشي دانشگاه تربيت معلم تهران از ورود يکهزار و 483 دانشجوي جديد الورود به دانشگاه تربيت معلم در سال تحصيلي جديد خبر داد.
دکتر محمدعلي جعفري در گفت وگو با ايسنا، گفت: در پذيرش دانشجويان جديد سعي شده است تا به تعداد مساوي 50 درصد از خواهران و 50 درصد از برادران ثبت نام به عمل آيد.
وي هم چنين اعلام کرد: امسال براي اولين بار در دانشگاه در رشته علوم سياسي، دانشجو پذيرفته شده و علاوه بر اين دبيري رشته هاي زبان و ادبيات عرب، علوم اجتماعي، زبان و ادبيات انگليسي، تاريخ و مهندسي کامپيوتر از عملکردهاي ديگر ترم جديد مي باشد.به گفته وي، براي اولين بار در رشته فقه و حقوق، تاريخ و مطالعات زنان در مقطع دکترا دانشجو پذيرفته شد.جعفري در خصوص زمان ثبت نام دانشجويان گفت:  ثبت نام دانشجويان وروديهاي قديم تا 21 شهريور و دانشجويان ورودي جديد از 25 شهريور الي 28 شهريور انجام مي شود.وي در پايان اظهار اميدواري کرد: تلاش مي کنيم تا از ترم آينده از طريق اينترنت ثبت نام و انتخاب واحد انجام گيرد.
 
براساس رشته تحصيلي
ثبت نام کنکوريهاي پذيرفته شده دانشگاه شريف از شنبه آغاز مي شود

نام نويسي از پذيرفته شدگان مقطع کارشناسي دانشگاه صنعتي شريف از 24 شهريور آغاز و تا روز چهارشنبه بيست و هشتم ادامه دارد.
به گزارش ايسنا، ثبت نام دانشجويان رشته شيمي و فيزيک روز شنبه (24 شهريور ماه) از ساعت 9 تا 12 و دانشجويان رشته مهندسي کامپيوتر (سخت افزار و نرم افزار)، مهندسي فناوري اطلاعات و علوم پايه نيز همين روز از نوبت بعدازظهر انجام مي گيرد.ثبت نام دانشجويان رشته هاي مهندسي شيمي و نفت، مهندسي صنايع و مواد روز يکشنبه، مهندسي مکانيک، علوم رياضي، مهندسي عمران و هوا فضا روز دوشنبه انجام مي گيرد.دانشجويان رشته مهندسي برق نيز صبح روز سه شنبه و المپيادي ها، فرزندان اعضاي هيات علمي و کليه دانشجوياني که به هر علت ثبت نام آنها انجام نشده است بايد بعد از ظهر همين روز جهت ثبت نام به دانشگاه مراجعه کنند.مدارک مورد نياز جهت ثبت نام عبارت است از: اصل شناسنامه و دو نسخه کپي از تمام صفحات آن، اصل و کپي کارنامه کنکور سراسري، اصل و کپي مدرک پيش دانشگاهي و دوره تحصيلات متوسطه، رسيد ارزش تحصيلي از باجه پست (پذيرفته شدگان بايد با دردست داشتن گواهي موقت پيش دانشگاهي به باجه پست مراجعه و درخواست تاييديه مدرک پيش دانشگاهي کرده و رسيد آن را در زمان ثبت نام به همراه داشته باشند)، اصل و کپي کارت ملي، چهار قطعه عکس 3 در4، در صورت مشخص بودن وضعيت نظام وظيفه آقايان، اصل و کپي مدرک مربوطه (دفترچه آماده به خدمت، کارت معافيت يا کارت پايان خدمت).همچنين مدارک مورد نياز براي ثبت نام از متقاضيان خوابگاه مجردي نيز شامل چهار قطعه عکس سه در چهار، کپي صفحه اول شناسنامه در برگه A5 (در صورت داشتن توضيحات از صفحه توضيحات هم کپي ارائه شود)، پرداخت مبلغ 472 هزار و 500 ريال بابت اجاره بهاي نيمسال اول به شکل نقدي در محل نام نويسي، دادن تعهد محضري که به تاييد ضامن معتبر برسد (متن پيش نويس اين تعهد از طريق اداره امور خوابگاه ها در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد)، ارائه کد ملي است.گفتني است، آخرين اطلاعيه ها و دستور العمل هاي صندوق رفاه دانشجويان و متن پيش نويس تعهد محضري در پايگاه اطلاع رساني اداره امور خوابگاه ها (http:ebu//.sharif.staffairs) در دسترس است.


  اسامي پذيرفته شدگان دوره دکتراي تخصصي (.D.Ph) با آزمون و بدون آزمون سال 1386 دانشگاه آزاد اسلامي 

 با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، بدينوسيله اسامي پذيرفته شدگان 136 رشته آزمون دوره دکتري تخصصي سال 86 دانشگاه آزاد اسلامي به همراه اسامي 108 رشته دوره مذکور در پذيرش بدون آزمون به شرح زير اعلام مي دارد.
اطلاعات مربوط به اعلام شدگان از راست به چپ عبارتند از :
نام خانوادگي، نام، شماره شناسنامه، کد سهميه(فقط در مورد دکتراي با آزمون) و کد واحد قبولي.
- کد سهميه که با يکي از اعداد1 الي 8 مشخص شده است مربوط به افرادي است که با استفاده از سهميه رزمندگان و ايثارگران انقلاب اسلامي پذيرفته شده اند.
اسامي پذيرفته شدگان رشته هاي مهندسي مکانيک تبديل انرژي "حرارت و سيالات"، مهندسي مکانيک طراحي کاربردي "طراحي جامدات"، مهندسي عمران - ژئوتکنيک،  مهندسي عمران - سازه و زلزله، مهندسي معدن، روانشناسي تربيتي، روانشناسي عمومي، فقه و مباني حقوق اسلامي به همراه 16 رشته گروه دامپزشکي متعاقبا اعلام خواهد شد. ضمنا در پذيرش بدون آزمون رشته هاي : 
1- مهندسي پزشکي- بيومتريال(بيومواد)، 2- مهندسي هسته اي- مهندسي پرتوپزشکي، 3 -بيوفيزيک، 4- هواشناسي، 5- علوم و مهندسي آبياري- تاسيسات آبياري، 6- علوم و مهندسي آبياري- هيدرولوژي و منابع آب، 7- کشاورزي- توسعه کشاورزي، 8- جنگلداري، 9- علوم و مهندسي آبخيز،10- الهيات و معارف اسلامي- اديان و عرفان اسلامي، 11- الهيات و معارف اسلامي - تاريخ و تمدن ملل اسلامي، 12- الهيات و معارف اسلامي- فلسفه و کلام اسلامي،  13- جغرافيا و برنامه ريزي روستايي،14- جغرافيا و برنامه ريزي شهري،
15- جغرافياي سياسي، 16 -جغرافياي طبيعي، 17- حقوق بين الملل عمومي،
18- حقوق خصوصي، 19- حقوق عمومي، 20 -زبان و ادبيات آلماني، -21 زبان و ادبيات انگليسي، 22- عرفان اسلامي، 23- فلسفه تطبيقي، 24- فلسفه علم،
25- فلسفه محض، 26-کتابداري و اطلاع رساني،27 -مديريت محيط زيست، 28- مديريت رسانه اي، هيچ يک از داوطلبان واجد شرايط پذيرش نبوده اند.
مدارک لازم براي ثبت نام :
1 -اصل مدرک تحصيلي دوره کارشناسي ارشد و ريز نمرات با ذکر معدل.
2- اصل شناسنامه عکس دار و دو برگ فتوکپي از تمام صفحات آن.
3- شش قطعه عکس 3x4 تمام  رخ که در سال جاري تهيه شده باشد (براي مشمولين 12 قطعه)
4- اصل و يک برگ فتوکپي کارت ملي.
5- مدرکي که وضعيت نظام وظيفه برادران پذيرفته شده را مشخص نمايد.
6- تکميل و ارائه فرم هاي درخواست ثبت نام و تعهدات مربوط.

مهلت و محل ثبت نام :
لازم است  اعلام  شدگان  اين  مرحله   از روز سه شنبه 86/6/27  لغايت روز پنج شنبه 86/6/29 جهت ثبت نام به واحدهاي مربوطه که آدرس و تلفن آنها در جدول شماره 1 درج شده است، مراجعه نمايند.
ضوابط مربوط به بورسيه:
قبولشدگان دوره دکتراي تخصصي (.D.Ph) برخي از رشته ها در صورت تمايل مي توانند مستقيما با مراجعه به دفتر استخدام هيات علمي سازمان مرکزي دانشگاه، پس از تشکيل پرونده و مصاحبه در کميته بورس و تاييد شوراي بورس دانشگاه، بورسيه دانشگاه شوند و سپس باتوجه به نياز واحدهاي دانشگاهي و با رعايت اولويت براي شهرستانها جهت عقد قرارداد بورسيه به واحدهاي دانشگاهي معرفي گردند (براي پذيرفته شدگان در برخي رشته ها که امکان بورسيه نيست وام هاي بلند مدت در نظر گرفته شده است). دانشجويان بورسيه در قبال شش ساعت تدريس موظفي با درجه مربي پايه يک و دريافت حقوق مربوط و پرداخت شهريه آنان از طرف واحد محل خدمت ، به صورت تمام وقت به تحصيل در دوره دکتراي تخصصي مي پردازند. براساس بخشنامه هاي صادره، واحدهاي دانشگاهي مي توانند علاوه بر شش ساعت موظفي تا سه ساعت ديگر تدريس براي آنان منظور و حق التدريس آن را پرداخت نمايند.
تذکر1 :  کساني که در استخدام سازمانها يا نهادهاي ديگر باشند   نمي توانند بورسيه دانشگاه آزاد اسلامي شوند.
تذکر 2 :  کليه دانشجويان دوره دکتراي تخصصي (.D.Ph) اعم از آنها که بورسيه مي شوند يا بطور آزاد ثبت نام مي کنند بايد به طور تمام وقت به تحصيل در دوره دکتراي اشتغال داشته باشند.
بدين ترتيب براي ثبت نام و اشتغال به تحصيل در دوره دکتراي تخصصي (.D.Ph) افرادي که در استخدام وزارتخانه ها، سازمانها و ارگانهاي مختلف هستند، بايد مدارکي مبني بر مرخصي، ماموريت به تحصيل يا استعفا» از آن وزارتخانه، سازمان يا ارگان در هنگام ثبت نام ارائه نمايند. مربيان دانشگاه که بعنوان دانشجوي دوره دکتراي تخصصي پذيرفته مي شوند، مي توانند با استفاده از ماموريت تحصيلي با دريافت حقوق و مزاياي خود برابر ضوابط، بورسيه واحدهاي دانشگاهي محل خدمت خود گردند. ضمنا اينگونه افراد در طول تحصيل نبايد هيچگونه مسووليتي را در دانشگاه به عهده بگيرند. ساعت تدريس اين قبيل افراد (مربيان مامور به تحصيل) نيز مانند ساير بورسيه ها مي باشد. کليه بورسيه ها بايد تعهدنامه لازم را امضا» کنند تا چنانچه در هر مرحله از تحصيل ثابت شود که به کار اشتغال دارند، دانشگاه حق اخراج و توقف تحصيل آنها را داشته و در صورت اخراج هزينه انصراف را نيز طبق مقررات از آنان دريافت نمايد.

ميزان شهريه علي الحساب دوره دکتراي تخصصي (.D.Ph) (مطابق با شهريه سال گذشته):
شهريه تحصيلي دوره دکتراي تخصصي از دو بخش شهريه ثابت و متغير تشکيل شده که به منظور تامين بخشي از هزينه هاي اين دوره در هر نيمسال تحصيلي از دانشجويان دريافت مي گردد. ميزان شهريه ثابت و متغير دوره  دکتري تخصصي مطابق جدول ذيل مي باشد.

هزينه خدمات آموزشي و حق بيمه دانشجوئي:
1 -هر پذيرفته شده بايد مبلغ 625000 ريال بابت هزينه خدمات آموزشي (مطابق با   سال گذشته) جهت برگزاري مسابقات ورزشي، سمينارهاي منطقه اي، دبيرخانه مناطق، تهيه کارت دانشجويي و کمک به صندوق رفاه دانشجويي به حساب 1595 دانشگاه آزاد اسلامي نزد بانک ملي ايران شعبه زبرجد تهران واقع در خيابان پاسداران ( قابل پرداخت در کليه شعب بانک ملي در سراسر  کشور) واريز نموده، رسيد آن را تحويل واحد دانشگاهي دهد. اين مبلغ فقط يک بار در طول دوره از هر پذيرفشده دريافت مي شود.
2-حق بيمه حوادث مبلغ 5000 ريال مي باشد که هر پذيرفته شده بايد آنرا به حسابي که دانشگاه مشخص مي نمايد واريز نموده و رسيد آن را به واحد تحويل دهد.
3- دريافت هرگونه وجه غيراز مبالغ تعيين شده در جدول فوق تحت هرعنوان (جريمه، ديرکرد، کمک، خودياري، بورسيه و ... ) ممنوع است.


  کنکور 87 و نگراني داوطلبان از تعلل در تصويب قانون حذف کنکور 

گروه آزمون وسنجش:  پرونده کنکور 86 در حالي بسته شد که دانش آموزان کنکوري سال 87 نگران وضعيت خود در آزمون سراسري ورود به دانشگاهها هستند. قانون حذف کنکور پس از بازگشت از شوراي نگهبان همچنان در انتظار تصويب نهايي نمايندگان مجلس است تا تکليف داوطلبان کنکور امسال روشن شود. در حالي که تير ماه هر سال کنکور برگزار مي شود، گذشت زمان داوطلبان کنکوري را با نگراني هاي بيشتري مواجه مي سازد.به گزارش مهر، پس از اينکه پرونده کنکور 1386 دانشگاهها بسته شد، رئيس سازمان سنجش آموزش کشور از آغاز فعاليت هاي اين سازمان براي کنکور 87 خبر داد و برخي فعاليت هاي اجرايي اين سازمان براي آزمون سال آتي را نيز تشريح کرد. اما نکته مهم و قابل توجه وضعيت مبهم کنکور 1387 براي داوطلبان است.پس از اينکه کليات طرح کنکور توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در خرداد ماه به تصويب رسيد، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني در ششم خرداد ماه به حذف کنکور سراسري دانشگاه ها در همه مقاطع تحصيلي حداکثر تا سال 1390 راي دادند.قانون حذف کنکور براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال شد که شوراي نگهبان در 19 خرداد ماه اين طرح را مغاير با قانون اساسي دانست.دکتر عباسعلي کدخدايي در آن مقطع زماني به مهر گفت : طرح سنجش و پذيرش دانشجو که توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است، در زاويه حقوقي و مغايرت باقانون اساسي ازسوي شوراي نگهبان مورد ايراد قرار گرفته است.وي در زمينه طرح کنکور که از سوي مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است، گفت : طرح نحوه سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه هاي کشور در جلسات اخير شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفته و ايراداتي به آن وارد است.قائم مقام شوراي نگهبان با اشاره به اينکه اين طرح از زاويه حقوقي و مغايرت با قانون اساسي از سوي شوراي نگهبان مورد ايراد قرار گرفته است، از ذکر جزئيات آن خودداري کرد و گفت: ايرادات شوراي نگهبان به اين طرح تا پايان هفته جاري به طور رسمي به مجلس اعلام خواهد شد.پس از رد قانون حذف کنکور از سوي شوراي نگهبان اين طرح براي رفع ايرادهاي وارده از سوي شوراي نگهبان مجددا به کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ارجاع داده شد. اعضاي اين کميسيون نيز بر روي ماده چهار اين قانون که از سوي شوراي نگهبان تاييد نشده بود، بررسي هايي را انجام دادند.
در ماده چهار اين قانون آمده است : ضوابط احتساب سوابق تحصيلي داوطلبان مانند تعيين پايه هاي تحصيلي، دروس و ميزان تاثير هر يک از آنها و همچنين ميزان تاثير سوابق پرورشي و مهارتي بر عهده کار گروهي (کميته اي) مرکب از افراد ذيل خواهد بود :
-1 وزير يا يکي از معاونين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به انتخاب وزير (رئيس کارگروه (کميته ))
-2 وزير يا يکي از معاونين وزارت آموزش و پرورش به انتخاب وزير.
-3 وزير يا يکي از معاونين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به انتخاب وزير
-4 رئيس يا يکي از معاونين دانشگاه آزاد اسلامي به انتخاب رئيس دانشگاه
-5 رئيس سازمان سنجش آموزش کشور
تبصره -1 در صورتي که داوطلب فاقد سوابق تحصيلي و پرورشي و مهارتي مطابق اين قانون باشد تعيين نحوه انطباق سوابق تحصيلي و پرورشي و مهارتي او براي پذيرش در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي بر عهده کار گروه (کميته) موضوع اين ماده است .
تبصره -2 ضوابط و نحوه بهبود ا رتقا» سوابق تحصيلي براي داوطلباني که علاقه مند به جبران سوابق تحصيلي خود (در همه يا بعضي از مواد درسي) هستند بر عهده کار گروه (کميته) موضوع اين ماده است.
تبصره -3 دانشگاهها مي توانند براي هر رشته شرايط و ميزان تاثير هر يک از دروس سوابق تحصيلي و پرورشي و مهارتي داوطلبان را براي پذيرش دانشجو در آن دانشگاه به کار گروه (کميته) براي بررسي و اتخاذ تصميم پيشنهاد کنند.
تبصره -4 در رشته هايي مانند هنر و تربيت بدني که نياز به سنجش و  مهارت خاص مي باشد، دانشگاهها علاوه بر اعمال سوابق تحصيلي و پرورشي، مهارتي مجاز به برگزاري امتحان هاي علمي و استعدادسنجي با تاييد کار گروه (کميته) موضوع اين ماده هستند.
پس از بررسي هاي نمايندگان مجلس در کميسيون آموزش، تحريري نيک صفت به مهر گفت : ايرادات مورد نظر شوراي نگهبان در مورد طرح کنکور رفع شده است و براي ارسال به شوراي نگهبان بايد بار ديگر در صحن علني مجلس مورد تصويب قرار گيرد.
هاجر تحريري نيک صفت افزود: موضوعاتي که شوراي نگهبان به آن ايراداتي وارد مي کند پس از بازگشت به مجلس شوراي اسلامي و رفع ايرادات آن بايد براي تصويب در صحن علني مطرح شود که در مورد طرح کنکور نيز به همين شکل اعمال مي شود.
هم اکنون طرح حذف کنکور براي طرح در صحن علني انتظار مي کشد. دانش آموزان داوطلب کنکور سراسري نيز بيش از هر زمان ديگري منتظر اعلام نظر نهايي در مورد کنکور خود هستند. با توجه به تعطيلات پي در پي مجلس شوراي اسلامي، بررسي طرح حذف کنکور به تعويق افتاده است که همين موضوع نگراني ها را افزايش داده است. با توجه به اينکه تاثير سوابق تحصيلي در کنکور 87 افزايش خواهد يافت، ضروري است تا هر چه سريعتر وضعيت داوطلبان کنکور مشخص شود.
محمد مهدي زاهدي وزير علوم نيز در اين مورد به اظهار نظر پرداخته و عنوان کرده است که اگر مجلس تا مهر ماه تکليف کنکور 87 را مشخص نکند وزارت علوم براي اين کنکور تصميم گيري خواهد کرد. به طور حتم تاکيد وزير علوم نشان دهنده حساسيت کنکور براي تمامي داوطلبان است لذا ضروري به نظر مي رسد هر چه سريعتر وضعيت داوطلبان روشن شود.در حالي که هنوز تکليف کنکور مشخص نشده است و داوطلبان از تاثير سوابق تحصيلي بي خبرند، سودجويان بسياري در موسسات کنکور در حال سو» استفاده از موقعيت موجود هستند. لذا قانون حذف کنکور که به گفته نمايندگان مجلس يکي از کارکردهايش حذف موسسات غيرمجاز کنکور است بايد در اولويت طرح در صحن علني قرار گيرد تا با تاييد شوراي نگهبان کنکوري هاي 87 و سالهاي پس از آن با علم به وضعيت کنکور خود به تحصيل و تلاش مشغول شوند.


  تمديد مهلت ثبت نام آزمون کارشناسي ناپيوسته سال 86 دانشگاه آزاد اسلامي  

گروه آزمون وسنجش: ثبت نام آزمون کارشناسي ناپيوسته سال 1386 دانشگاه آزاد اسلامي تا 29 شهريور ماه تمديد شد.
به گزارش ايسنا، دکتر ناصر اقبالي رييس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي با اعلام اين خبر اظهار داشت: ثبت نام از داوطلبان آزمون کارشناسي ناپيوسته سال 1386 دانشگاه آزاد اسلامي فقط به صورت اينترنتي انجام مي شود و داوطلبان مي توانند پس از تهيه دفترچه راهنماي آزمون و يک قطعه کارت اعتباري ثبت نام از دفاتر پستي، با مراجعه به پايگاه ثبت نام الکترونيکي مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي به آدرس org.moonza.www  نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
وي افزود: دفترچه راهنماي آزمون بر روي پايگاه اينترنتي ثبت نام قابل مشاهده بوده و داوطلبان در صورت تمايل مي توانند اطلاعات دفترچه را دريافت نموده و آن را مطالعه نمايند.
دکتر اقبالي با اشاره به اين که پس از خريد کارت اعتباري ثبت نام امکان باز پس گيري آن توسط دفاتر پستي وجود ندارد، به داوطلبان توصيه کرد پس از آگاهي از شرايط و ضوابط ثبت نام نسبت به تهيه کارت اعتباري اقدام نمايند.
رييس مرکز آزمون درباره شرايط ثبت نام گفت: کليه فارغ التحصيلان رشته هاي مقطع کارداني که مدرک آنان مورد تاييد مراجع ذيصلاح باشد، مي توانند در اين آزمون شرکت کنند. همچنين دانشجويان ترم آخر دوره کارداني مشروط بر آن که شرايط لازم براي ادامه تحصيل را داشته باشند مجاز به ثبت نام هستند.
اقبالي خاطر نشان کرد: آزمون کارشناسي ناپيوسته روز جمعه دوم آذر ماه برگزار مي شود.


  آغاز ثبت نام آزمون دکتري تخصصي پزشکي 

گروه آزمون وسنجش: ثبت نام آزمون دکتري تخصصي (D.Ph) و دستياري رشته هاي علوم پايه پزشکي سال تحصيلي 86 - 87 آغاز شده و تا 8 مهرماه ادامه دارد.
به گزارش مهر، داوطلباني مجاز به شرکت در آزمون هستند که کليه شرايط عمومي متداول در آزمونهاي مختلف کشور را دارا باشند. همچنين دارا بودن دانشنامه کارشناسي ارشد در رشته مربوطه، دکتري حرفه اي پزشکي، دندانپزشکي، داروسازي، دامپزشکي و علوم آزمايشگاهي از جمله شرايط اختصاصي شرکت در اين آزمون است. مدارک معادل کارشناسي ارشد و يا گواهي پايان دوره براي شرکت در آزمون پذيرفته نمي شود.
شاغلان به تحصيل در دوره هاي دکتراي تخصصي يا دستياري  کليه موسسات آموزشي و تحقيقاتي کشور، متخصصين باليني به جز رشته ژنتيک  پزشکي و دانش آموختگان دکتراي تخصصي و دستياري رشته هاي علوم پايه پزشکي و بهداشت مجاز به شرکت در اين آزمون نيستند.
همچنين دارا بودن يکي از مدارک زبان انگليسي MCHE  با حداقل نمره 50  و يا 475 از وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري، TOEFL با حداقل نمره 480 ،  IELTS با حداقل نمره 5 و MELAB با حداقل نمره 70 براي شرکت در آزمون الزامي است. با توجه به اينکه مدت اعتبار مدرک زبان حداکثر 2 سال است.
نداشتن منع قانوني ادامه تحصيل از لحاظ خدمت نظام وظيفه عمومي براي داوطلبان مرد و پايان يافتن خدمت وظيفه عمومي براي داوطلبان در حال انجام خدمت تا تاريخ 30 دي ماه سال جاري از ديگر شرايط شرکت در آزمون است. دانشجويان ترم آخر با ارائه گواهي مبني بر فراغت از تحصيل تا تاريخ 29 اسفندماه سال 86 مجاز به شرکت در آزمون هستند.
داوطلبان تنها مجاز به ثبت نام در يک رشته خواهند بود و در رشته هايي که بيش از يک محل ، ظرفيت پذيرش داشته باشد داوطلب در صورت پذيرفته شدن در مرحله  اول آزمون مي تواند به ترتيب اولويت ، نسبت به انتخاب چند محل اقدام کند.
انتقال و جابجائي در مقطع دکتري تخصصي (.D.Ph) و دستياري ممنوع است و آزمون کليه رشته ها به صورت متمرکز توسط مرکز سنجش آموزش پزشکي انجام خواهد شد.داوطلبان بايد مدارک مورد نياز ثبت نام را از  طريق پست سفارشي تا تاريخ 8 مهرماه سال جاري به مرکز سنجش آموزش پزشکي وزارت بهداشت ارسال کنند. مدارک ناقص يا ارسال شده پس از تاريخ ذکر شده، ترتيب اثر داده نخواهد شد و داوطلبان بايد بر روي پاکت حاوي مدارک، رشته انتخابي و سهميه انتخابي خود را منطبق با مدارک ارائه شده قيد کنند.
آزمون دکتري تخصصي (D.Ph) و دستياري رشته هاي علوم پايه پزشکي سال تحصيلي 86 - 87 روز جمعه 9 آذر ماه سال جاري برگزار مي شود و داوطلبين جهت اخذ کارت ورود به جلسه آزمون با همراه داشتن کارت شناسايي معتبر مي توانند روز پنجشنبه 8 آذر ماه به دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي ايران مراجعه کنند.در صورتيکه در هر مرحله از آزمون و يا تحصيل عدم واجد شرايط بودن داوطلب براساس مدارک ارسالي مشخص شود، قبولي فرد کان لم يکن تلقي مي شود و داوطلب از شرکت در آزمون سال بعد محروم خواهد شد.


 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
دانش و پژوهش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
گزارش تصويري روز