جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1399/03/10 - روزنامه سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 6401


برنامه 13 دانشگاه براي بازگشايي از 17 خرداد


خبر


علمي


ميز خبر

رئيس سازمان امور دانشجويان خبر داد:
افزايش طول امتحانات پايان‌ترم


 برنامه 13 دانشگاه براي بازگشايي از 17 خرداد 

برنامه بازگشايي دانشگاه ها از 17 خردادماه و همچنين نحوه برگزاري امتحانات در برخي از دانشگاههاي کشور اعلام شد.به گزارش مهر، در حالي 17 خرداد زمان بازگشايي دانشگاه و حضور دانشجويان اعلام شده اما اغلب دانشگاه‌ها اعلام کرده اند به دليل رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي و ريسک بالا، حضور دانشجويان در محيط دانشگاه به صلاح نيست و خوابگاه‌ها نيز بازگشايي نخواهد شد. برخي هم گفته اند با تعداد محدود پذيراي دانشجويان در خوابگاه‌ها خواهند بود و بعضي ديگر اعلام کرده اند در راستاي کاهش حضور دانشجويان در خوابگاه‌ها و رعايت فاصله گذاري اجتماعي، امتحانات را مقطعي برگزار خواهند کرد.

از طرفي با نزديک شدن به امتحانات پايان ترم، نحوه برگزاري امتحانات در برخي دانشگاه‌ها مشخص شده است؛ در اين بين تعدادي از دانشگاه‌ها روش کاملاً غير حضوري را انتخاب کرده اند، برخي ديگر روش حضوري و تعدادي نيز هر دو روش را قرار است عملياتي کنند.در گزارش پيش رو به برنامه دانشگاه‌ها براي بازگشايي و نحوه برگزاري امتحانات در دانشگاه‌هاي مختلف کشور اشاره شده است؛

دانشگاه علم و صنعت بنا دارد امتحانات را به دو شيوه حضوري و غيرحضوري برگزار کند که البته هفته آينده در شوراي آموزشي اين دانشگاه نتيجه قطعي آن مشخص خواهد شد. در روش غيرحضوري احتمالاً دانشجويان ساکن در استان‌هاي مختلف، امتحان پايان ترم خود را در مراکز استان بدهند تا از رفت و آمدها کاسته شود.

بنا به گفته مسئولان اين دانشگاه، به دليل ريسک بالا، خوابگاه‌ها بازگشايي نمي‌شود؛ دروس عملي نيز به صورت فشرده در تيرماه برگزار مي‌شود.

خوابگاه‌ها در دانشگاه تهران بازگشايي نمي‌شود

خوابگاه‌ها در دانشگاه تهران پس از 17 خرداد و تا قبل از شروع امتحانات يعني 7 تيرماه، بازگشايي نخواهند شد؛ البته گفته شده تنها به صورت موردي اتاقهاي خوابگاهي در اختيار دانشجويان قرار خواهد گرفت.

دانشگاه تهران گفته است اگر تا تيرماه شرايط به ثبات برسد، امتحانات به صورت حضوري برگزار خواهند شد؛ در غير اين صورت، از روش‌هاي ديگر؛ از جمله برگزاري ترکيبي امتحان (بخشي مجازي و بخشي حضوري) استفاده خواهد شد. بخش حضوري امتحانات اينگونه خواهد بود که دانشجويان در مراکز استان و در يکي از شعب دانشگاه پيام نور امتحان خواهند داد. تصميم نهايي در اين خصوص طي 2 - 3 هفته آينده مشخص و اعلام خواهد شد.

دروس عملي و کارگاهي دانشگاه تهران هم پس از بازگشايي، حضوري بوده و امتحانات به صورت فشرده برگزار خواهد شد. در صورت نبود امکان اتمام اين دروس تا پايان ترم جاري، با تأييد استاد راهنما و گروه، وضعيت درس ناتمام اعلام شده و در نيمسال بعد بدون محاسبه در سقف واحدهاي دانشجو، ارائه خواهد شد.

امتحانات در دانشگاه اميرکبير حضوري و مقطعي برگزار مي‌شود

دانشگاه اميرکبير از 17 خرداد (تاريخ بازگشايي دانشگاه‌ها) به بعد، کلاس حضوري نخواهد داشت. امتحانات اين دانشگاه در مقطع کارشناسي و تحصيلات تکميلي، قطعاً بصورت مقطعي و در بازه‌هاي زماني متفاوت برگزار خواهد شد. همچنين قرار است در راستاي کاهش حجم حضور دانشجويان، امتحانات جداگانه و مقطعي در 4 هفته (2 هفته ويژه دانشجويان کارشناسي و 2 هفته ويژه دانشجويان تحصيلات تکميلي) برگزار شود.

ورود دانشجويان پژوهش محور در زمان امتحانات؛ ممنوع

همچنين آن بخش از دانشجويان که فعاليت پژوهشي دارند، در دوران امتحانات، حق ورود به دانشگاه را ندارند؛ در خصوص برگزاري کلاس‌هاي عملي و زمان آن تصميمي گرفته نشده است.

برگزاري امتحانات غيرحضوري در دانشگاه خواجه نصير

در دانشگاه خواجه نصير امکان سرويس‌دهي به دانشجويان کارشناسي در دانشگاه وجود ندارد و حداکثر به حدود يک چهارم دانشجويان کارشناسي ارشد غير بومي، خدمات خوابگاهي ارائه خواهد شد. ارزيابي دانشجويان در نيم‌سال جاري در اين دانشگاه به شيوه غير حضوري است و بنا بر اعلام دانشگاه، نحوه برگزاري دروس عملي به زودي اعلام مي‌شود.

شرط حضور دانشجويان دکتري در دانشگاه خوارزمي

دانشگاه خوارزمي از استادان خواسته که اگر آسيبي به کيفيت وارد نمي‌شود، امتحانات را به صورت مجازي برگزار کنند. بيشتر محدوديت‌هاي دانشگاه خوارزمي در صورت حضوري شدن امتحانات، در خصوص خوابگاه و سلف است.

دانشجويان دکتري براي ارائه رساله خود مي‌توانند آن را به صورت ايميل يا درخواست در سامانه گلستان به استاد خود يادآوري کنند و بعد از تأييد استاد، گروه و تحويل گواهي سلامت از سوي مرکز بهداشت دانشگاه، مي‌توانند طبق اعلام زمان بندي در دانشگاه حضور يابند.

برگزاري کلاس‎هاي عملي تربيت مدرس از 17 خرداد

کلاس‌هاي عملي در دانشگاه تربيت مدرس از 17 خرداد تا 20 تيرماه برگزار مي‌شود و به دليل رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي، احتمالاً اتاق‌هاي خوابگاهي تک يا دو نفره مي‌شوند. امتحانات احتمالاً حضوري و يا ترکيبي (مجازي و حضوري) و به صورت مقطعي و يا براساس تقسيم دانشکده‌ها برگزار خواهد شد.

تمايل دانشگاه شهيد بهشتي براي برگزاري امتحان حضوري

دانشجويان تحصيلات تکميلي در حال حاضر منعي براي حضور در دانشگاه شهيد بهشتي و کارهاي پژوهشي و آزمايشگاهي ندارند.

دانشگاه شهيد بهشتي اعلام کرده است اگر شرايط براي حضور دانشجويان در دانشگاه فراهم باشد، ترجيح برگزاري امتحان، به شيوه حضوري است و اگر شرايط مساعد نبود، گزينه‌هاي ديگري در دستور کار قرار خواهد گرفت.

در صورت برقرار شدن وضعيت عادي در دانشگاه، کلاس‌هاي دروس عملي، کارگاهي و آزمايشگاهي در اين دانشگاه به صورت فشرده از زمان برقراري شرايط عادي تا شروع نيمسال بعد برگزار مي‌شوند. اما اگر امکان برگزاري اين دروس فراهم نبود، اين کلاس‌ها در ترم بعد برگزار و نمره آن در اين ترم محاسبه خواهد شد.

اتاقهاي خوابگاهي به صورت مقطعي به دانشجويان داده مي‌شود

در صورت بهبود شرايط، اتاقهاي خوابگاهي اين دانشگاه به صورت مقطعي؛ ابتدا در اختيار دانشجويان دکتري و احياناً ارشد که براي انجام کارهاي پژوهشي به دانشگاه مي‌آيند، قرار خواهد گرفت.

دانشگاه علامه طباطبايي کلاس حضوري ندارد

دانشگاه علامه طباطبايي اعلام کرده است اگر الزامي نباشد، امتحانات مجازي برگزار مي‌شود و نيازي به حضور دانشجويان پس از 17 خرداد در دانشگاه نيست. اين دانشگاه نيز با حضور دانشجويان در خوابگاه موافق نيست اما اگر لازم باشد، دانشجويان در خوابگاه حضور يابند، از آنها تست گرفته خواهد شد.

تاکنون برخي کلاس‌هاي عملي به صورت مجازي برگزار شده و برخي که نياز به حضور دارد، در ترم تابستان به صورت فشرده برگزار مي‌شود اما اگر امکان برگزاري وجود نداشت، به ترم آينده موکول خواهد شد.

امتحانات دانشگاه آزاد در واحد محل سکونت دانشجويان

براساس تصميم اتخاذ شده در هيأت رئيسه دانشگاه آزاد، دانشجويان دانشگاه آزاد مي‌توانند براي شرکت در امتحانات پايان ترم، در واحد دانشگاهي محل زندگي خود و يا نزديک‌ترين واحد دانشگاهي محل سکونت خود حضور يابند و نيازي به مراجعه به واحد دانشگاهي اصلي خود نيست. همچنين خوابگاه‌هاي دانشگاه آزاد بازگشايي نخواهد شد.

دروس عملي و آزمايشگاهي در اين دانشگاه پس از امتحانات دروس نظري آغاز مي‌شود؛ ترم تابستان نيز از21 تيرماه آغاز مي‌شود.

زمان پايان کلاس در دانشگاه اصفهان روز چهارشنبه 4 تيرماه اعلام شده است و يک روز بعد؛ يعني 5 تيرماه، امتحانات به صورت غيرحضوري آغاز خواهد شد. بنابراين اين دانشگاه کلاس حضوري نخواهد داشت. البته اين دانشگاه تاکيد کرده که اگر امکان حضور دانشجويان در دانشگاه تا قبل از شروع امتحانات پايان ترم فراهم شود، آمادگي دارد با تمهيدات بهداشتي، امتحانات را به صورت حضوري برگزار کند.

دروس عملي، آزمايشگاهي، کارورزي و کارآموزي دانشگاه اصفهان با اولويت ارائه براي دانشجويان در شرف فراغت از تحصيل، در تابستان سال جاري و بسته به شرايط به‌صورت فشرده برگزار خواهد شد. زمان دقيق و نحوه انجام آن متعاقباً از طريق گروه‌ها و دانشکده‌ها اطلاع رساني خواهد شد.

امتحانات کارشناسي و دکتري در دانشگاه شيراز الزاماً غيرحضوري است

در دانشگاه شيراز امتحانات پايان نيمسال، در کليه دروس نظري در مقاطع کارشناسي و دکتري عمومي دامپزشکي، شامل دروس عمومي، پايه سرويسي و تخصصي غير حضوري بوده و در مقاطع تحصيلات تکميلي با اولويت غيرحضوري برگزار مي‌شود، اما با تصميم استاد، مي‌تواند به صورت حضوري برگزار شود. فعلاً امکان ارائه خدمات خوابگاهي، سرويس اياب و ذهاب و سلف سرويس در اين دانشگاه وجود ندارد.

دروس عملي در صورت مساعد بودن شرايط، در اين نيمسال برگزار مي‌شود در غير اين صورت، در ترم بعد برگزار خواهند شد.

برگزاري دروس عملي در دانشگاه فردوسي مشهد از14 تيرماه

زمان پايان کلاس‌ها در دانشگاه فردوسي مشهد 21 خرداد اعلام شده و آزمون‌ها از 31 خرداد ماه به صورت مجازي برگزار مي‌شود و عملاً کلاس حضوري در اين دانشگاه برگزار نخواهد شد. زمان برگزاري دروس عملي از14 تيرماه تا 15 مردادماه اعلام شده است و اين دروس به صورت حضوري برگزار مي‌شود.

امکان اقامت دانشجويان تحصيلات تکميلي يزد در خوابگاه‌ها به صورت محدود

کلاس‌هاي نظري در دانشگاه يزد تا پايان نيمسال جاري بصورت الکترونيک برگزار مي‌شود و خوابگاه‌ها و غذاخوري‌هاي دانشجويي تا اطلاع ثانوي تعطيل هستند؛ اما دانشجويان تحصيلات تکميلي که براي استفاده از آزمايشگاه نياز به حضور دارند، بصورت محدود، با مسئوليت دانشجو و استاد راهنما و تأييد معاونت آموزشي دانشگاه، مي‌توانند درخواست اقامت در خوابگاه دهند. شيوه برگزاري آزمون و دروس عملي هنوز در اين دانشگاه مشخص نيست.

امکان حضور دانشجويان جهت رفع اشکال بدون درخواست خوابگاه وجود دارد.


 خبر 

برگزاري آزمون دانشنامه دندانپزشکي در مهرماه

آزمون دانشنامه رشته‌هاي تخصصي دندانپزشکي در تاريخ 21 مهرماه امسال برگزار مي‌شود و متقاضيان از 17 خرداد مي‌توانند براي ثبت‌نام در اين آزمون اقدام کنند.

به گزارش ايسنا، امکان ثبت نام داوطلبان شرکت در آزمون دانشنامه رشته‌هاي تخصصي دندانپزشکي در سال 99 از ساعت 16 روز شنبه، 17 خرداد تا 27 خرداد ماه امسال به صورت اينترنتي از طريق سايت مرکز سنجش آموزش پزشکي فراهم شده است.

تمامي شرکت‌کنندگان و دستياران رشته‌هاي تخصصي دندانپزشکي بايد حداکثر تا 27 خرداد ماه جاري نسبت به ثبت نام و تکميل اطلاعات درخواستي خود اقدام کنند و دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشکي و تخصصي از پذيرش درخواست‌هاي خارج از سامانه معذور است.

بر اساس اعلام مفدا، تمامي افرادي که در سال گذشته تنها در آزمون کتبي قبول و موفق به اخذ نمره قبولي در آزمون شفاهي نشده‌اند و همچنين داوطلباني که مشغول انجام تعهدات قانوني خود هستند، همزمان با ثبت نام از طريق مراجعه به سايت سنجش آموزش پزشـکي، ملزم به ثبت نام از طريق سامانه توزيع نيروي انساني، تعهدات و خدمات قانوني هستند.

نحوه برگزاري امتحانات هنرستاني‌ها تشريح شد

رئيس مرکز سنجش و پايش کيفيت وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: تکميل فرآيند آموزش و ارزشيابي دروس شايستگي‌هاي فني، شاخه فني و حرفه‌اي و استانداردهاي مهارتي کاردانش با اولويت پايه دوازدهم با تصويب شوراي مدرسه و هماهنگي اداره به صورت تراکمي و با برنامه‌ريزي و سازمان دهي هنرآموزان به صورت حضوري انجام مي‌شود.

به گزارش ايسنا، خسرو ساکي با بيان اينکه هنرستان‌هاي فني حرفه‌اي به دليل وجود مهارتهاي عملي و وجود پودمانهايي که بايد به صورت عملي آموزش داده شوند و به صورت عملي امتحان گرفته شوند، داراي ارزشيابي متفاوتي از دروس نظري هستند.

رئيس مرکز سنجش و پايش کيفيت ادامه داد: تکميل فرآيند آموزش و ارزشيابي دروس شايستگي‌هاي فني، شاخه فني و حرفه‌اي و استانداردهاي مهارتي کاردانش (داخل و خارج هنرستان) از تاريخ 27 ارديبهشت تا 15 مرداد ماه با اولويت پايه دوازدهم با تصويب شوراي مدرسه و هماهنگي اداره به صورت تراکمي و با برنامه‌ريزي و سازمان دهي هنرآموزان به صورت حضوري انجام مي‌شود.به گزارش مرکز اطلاع‌رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، ساکي در مورد امتحانات کارگاهي هنرجويان هنرستانهاي فني و حرفهاي و کار دانش گفت: ارزشيابي پاياني خرداد ماه 99 دروس عمومي، شايستگي‌هاي غيرفني و پايه فني هنرستان‌ها به صورت غير حضوري انجام مي‌شود. اين ارزشيابي بر اساس شناخت معلمان از ميزان فعاليت‌هاي حضوري و غيرحضوري دانش آموزان و استفاده از ساير شيوه‌هاي ارزشيابي پيش گفته، انجام خواهد شد. بديهي است در دروس پايه فني و شايستگي‌هاي غير فني حصول اطمينان از آموزش حضوري و غير حضوري و پودمانهاي باقيمانده با معلمان مربوط خواهد بود.


 علمي 

 دانشگاه‎هاي جهان در يك نگاه؛

«سيه‏نا »

تهيه و تنظيم:مريم اخوان صالح

سيه‏نا؛ دانشگاهي قديمي در كشور ايتاليا محسوب مي‌شود.

اين دانشگاه كه در سال 1240 تاسيس شده است جزء ابتدايي ترين دانشگاه هاي اين كشور مي‌باشد.

در دانشگاه سيه‌نا رشته هايي چون: فلسفه، تاريخ، هنر، بانكداري، شيمي، مهندسي كامپيوتر، دندانپزشكي و... تدريس مي شود.

همچنين دانشکده ها و دپارتمان هاي اين دانشگاه عبارتند از:علوم زيستي و پزشکي، اقتصاد، حقوق و علوم سياسي، علوم تجربي، ادبيات، تاريخ، فلسفه و هنر.

دانشگاه سيه‎نا تنها دانشگاهي در ايتاليا است که دندان‌پزشکي را به زبان انگليسي ارائه مي‌دهد.اين دانشگاه در رتبه 701 تا 750 رتبه‌بندي دانشگاه‌هاي برتر جهان قرار دارد.


 ميز خبر 

 اعلام اسامي برگزيدگان نهايي مسابقه دانش‌آموزي رويان

اسامي برگزيدگان نهايي مسابقه دانش آموزي نقاشي، شعر و داستان کوتاه پژوهشگاه رويان جهاد دانشگاهي با موضوع کرونا اعلام شد.

به گزارش ايسنا، مرحله نهايي داوري آثار رسيده به دبيرخانه مسابقه دانش آموزي نقاشي، شعر و داستان کوتاه در موضوع کرونا که توسط معاونت آموزشي پژوهشگاه رويان جهاد دانشگاهي برگزار شد به پايان رسيد.

از بين آثار رسيده به دبيرخانه، 1356 اثر واجد شرايط داوري بوده که 1110 اثر در قالب نقاشي، 161 اثر داستان کوتاه و 85 اثر نيز به صورت شعر دريافت شد.در مرحله اول داوري، 51 تن از اساتيد دانشگاه و اعضاء هيئت علمي، معلمين و دبيران آموزش و پرورش، پژوهشگران و همکاران اجرايي و ستادي در فرآيند داوري همکاري کردند و در نتيجه ارزيابي آن‌ها، مجموعاً 122 اثر (100 نقاشي، 15 داستان کوتاه و 7 شعر) به عنوان آثار "منتخب" دور اول اعلام شدند.

در مرحله دوم داوري که توسط پروفسور محمدحسين نصر اصفهاني (استاد و رئيس پژوهشکده زيست فناوري پژوهشگاه رويان در اصفهان)، پروفسور حسين بهاروند (استاد و رئيس پژوهشکده سلول هاي بنيادي پژوهشگاه رويان)، دکتر هومن نامور (عضو هيئت علمي، متخصص و مدرس روانشناسي سلامت)، محمد حقاني (استاد و متخصص نقاشي و تصويرگري)، دکتر مريم نظرچوب مسجدي (استاد و دکتراي ادبيات فارسي)، دکتر کتايون صداقتي زاده (زيست شناس و سرگروه زيست آموزش و پرورش)، مهندس زهرا نيازي (دکتراي مديريت تکنولوژي و مدير پژوهش­سراي دانش آموزي ابن سينا)، طي روزهاي 6 و 7 خردادماه انجام شد، نهايتا 29 اثر (به مناسبت بيست و نهمين سالگرد تاسيس پژوهشگاه رويان جهاد دانشگاهي) به عنوان آثار برگزيده (14 اثر) و برتر (15 اثر) انتخاب شدند.

بنا بر آن چه معاونت آموزشي رويان اعلام کرده است، قرار است تا مردادماه در صورت برگزاري جشن بزرگ غدير در پژوهشگاه رويان، اهداي جوايز و تقدير از دانش آموزان که توسط حاميان مالي برنامه تقبل شده است، به صورت حضوري در محل پژوهشگاه رويان انجام شود که تاريخ آن متعاقبا به خانواده هاي دانش آموزان اعلام خواهد شد.

اسامي برندگان و جوايز آن‌ها به شرح زير است:

اسامي دارندگان 14 اثر برگزيده

(دريافت لوح تقدير، گواهي رتبه، عضويت در باشگاه دانش پذيران پژوهشگاه رويان، تقديم 500 هزار تومان جايزه نقدي کمک هزينه تحصيلي توسط حامي مالي مسابقه)

نقاشي:

پرنيا احمدزاده،شيما جعفري،کيميا بهادري،ايليا طهماسبي،

ياسين آزادي،ريحانه قمشلوبي،فاطمه رنجبر آشوري،

نگار سبزي،هستي نجفي،پارسا بابايي

داستان کوتاه:

مليکا قاسمي،نگين باقري برگاني،ترمه شرکايي

شعر:

نگار سادات مشهدي

اسامي دارندگان 15 اثر برتر

(دريافت لوح تقدير، گواهي رتبه، عضويت در باشگاه دانش پذيران پژوهشگاه رويان، تقديم 200 هزار تومان جايزه نقدي کمک هزينه تحصيلي توسط حامي مالي مسابقه)

نقاشي:

فاطمه بيگدلي،محمد امين مقصودي،محمد حسين رديني،احمدرضا حسن،شکيلا شمس،آرسام رضانژاد،ايليا احمدي نژاد،يانا آزادي،مهرداد رضايي،نسيم تيمورزاده

داستان کوتاه:

رومينا گوهرنگ،علي حصاري،نازنين زهرا عبدلي

شعر:

مريم مدير رنجبر،پارميدا ولي

اعلام ساعت کاري آموزش‌وپرورشي‌ها

ساعت کاري ادارات و مراکز وابسته وزارت آموزش‌وپرورش از 10 خرداد ماه اعلام شد.

به گزارش ايسنا، علي الهيار ترکمن - معاون برنامه‌ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش - در بخشنامه‌اي خطاب به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها، مراکز وابسته، دانشگاه‌هاي فرهنگيان و شهيد رجايي و کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان اعلام کرد که « پيرو بخشنامه مورخ 20 فروردين 99 و بر اساس تصميمات اتخاذ شده در جلسه سوم خرداد ستاد ملي مقابله با بيماري کرونا، از روز شنبه مورخ 10 خرداد 1399 تا اطلاع ثانوي، ساعت کار ادارات از ساعت 7 و 30 دقيقه تا 14 و 30 دقيقه تعيين شده و تمام کارکنان بايد در محل کار خود حضور يابند.»

در ادامه اين بخشنامه آمده است: « لذا خواهشمند است دستور فرمايند ترتيبي اتخاذ شود تا کارکنان با رعايت تمام دستورالعمل‌هاي بهداشتي در محل کار خود حضور يابند.»


 رئيس سازمان امور دانشجويان خبر داد:
 افزايش طول امتحانات پايان‌ترم 

رئيس سازمان امور دانشجويان به تشريح نحوه حضور دانشجويان در محيط‌هاي خوابگاهي بعد از بازگشايي دانشگاه‌ها از 17 خردادماه پرداخت و گفت: بازه امتحاني دانشجويان در نيم‌سال جاري افزايش مي‌يابد.

دکتر مجتبي صديقي در گفت‌وگو با ايسنا ضمن بيان اين مطلب اظهار کرد: امکان و اختياري که دانشگاه‌ها براي بازگشايي حضوري دانشجويان دارند، به گونه‌اي است که آنها مي‌توانند پيرو تصميم جديد ستاد ملي مقابله با کرونا عمل کنند. همچنان که اين مراکز در حال حاضر تصميمات خود را گرفتند و نيم‌سال جاري را از نظر آموزشي به پايان مي‌رسانند، اما براي اينکه اين ترم را به ويژه در
حوزه آزمون‌ها به اتمام برسانند، مي‌توانند از حضور فيزيکي دانشجويان نيز استفاده کنند.

وي در ادامه تصريح کرد: آنچه که در خصوص بازگشايي و پذيرش حضوري و فيزيکي دانشجويان اهميت دارد، اين است که پذيرش دانشجويان به شکل حداقلي باشد تا در صورت ضرورت هم حضور دانشجويان در دانشگاه‌ها محقق شود و هم اينکه اين افراد بتوانند از امکانات رفاهي مثل خوابگاه‌ها استفاده کنند. در حال حاضر خوابگاه‌هاي ما براي اسکان در وضعيت فعلي آمادگي‌هاي لازم را ندارند، طبيعتا دانشگاه‌ها مي‌توانند با ظرفيت کم دانشجويان را پذيرش کنند تا دانشجويان نيز از فضاهاي خوابگاهي براي اسکان استفاده کنند.

صديقي تاکيد کرد: در حال حاضر دانشگاه‌ها نيز برنامه‌ريزي خود را به گونه‌اي انجام مي‌دهند که با بضاعت کم از محيط‌هاي خوابگاهي استفاده کنند و برنامه‌ريزي‌ها به گونه‌اي باشد که در يک زمان نياز به حضور زياد دانشجو نباشد. مثلا بازه امتحانات دانشجويان را وسيع‌تر مي‌کنند و اين مدت يک تا چهار هفته طولاني‌تر خواهد شد تا در مدت امتحانات بخشي از دانشجويان در خوابگاه‌ها حضور داشته باشند.

رئيس سازمان امور دانشجويان وزارت علوم ادامه داد: حضور دانشجويان در خوابگاه‌ها و جلسات امتحاني بايد با رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي باشد، به طوري که دانشجويان هم در ورود به محيط‌هاي خوابگاهي کنترل مي‌شوند و هم اينکه اگر مورد مشکوکي مشاهده شود، مراکز بهداشتي دانشجويان موظف به پيگيري و رسيدگي هستند. آنچه که مهم است براي ما، حفظ سلامت دانشجويان، اساتيد و کارکنان دانشجويان مهم است. ضمن اينکه ما مايل هستيم زحماتي که اساتيد در ترم جاري کشيدند، به نتيجه برسد.

معاون وزير علوم تأکيد کرد: ما از سوي وزارت علوم چندين امکان براي نحوه اسکان دانشجويان در خوابگاه‌ها و حضور در کلاس‌هاي آزمون‌ها اعلام کرديم؛ يکي از امکانات اين است که دانشگاه‌ها با يکديگر هماهنگي‌هاي لازم را براي حضور دانشجويان در دانشگاه‌هاي محل زندگي و گذراندن دوره آموزشي يا امتحانات فراهم کنند، اما ضروري است که هماهنگي‌هاي آن بايد بين دو دانشگاه صورت بگيرد.

دکتر صديقي تأکيد کرد: اينکه چند درصد از امتحانات پايان ترم دانشجويان دانشگاه‌هاي کشور در نتيجه هماهنگي‌هاي دانشگاهي در دانشگاه‌هاي محل استان برگزار شود، بستگي به هماهنگي‌هاي بين دانشگاهي دارد، ضمن اينکه امکان برگزاري آزمون‌هاي مجازي نيز وجود دارد و اين آزمون‌ها بنا بر تشخيص اساتيد و گروه‌هاي آموزشي مي‌توانند به صورت مجازي برگزار شوند.


 
سياسي
خبردانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي