جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1386/08/14 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - دوشنبه(شهادت امام جعفرصادق(ع) را تسليت مي گوييم) نسخه شماره 2900

رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تشريح کرد
جزئيات طرح جديد حذف کنکور

رييس مرکز مطالعات توسعه آموزش پزشکي در گفتگو با خبرنگار آفرينش:
تسهيلات جديدآموزشي،پژوهشي ورفاهي ويژه استعدادهاي درخشان


كوتاه وخواندني


  رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تشريح کرد
 جزئيات طرح جديد حذف کنکور  

گروه آزمون وسنجش : علي عباسپورتهراني فرد - رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس - درگفت وگو با ايسنا، درباره اظهارات رييس سازمان سنجش و ايرادات وي به طرح حذف کنکور، افزود: اين که گفته مي شود خدمات آموزشي در کل کشور يکسان نيست و شانس قبولي داوطلبان مناطق محروم و کم تر برخوردار پايين مي آيد درست نيست چرا که به دليل همين مسائل بحث سهميه بندي مناطق در لايحه  حذف کنکور منظور شده است.
به گفته ي نماينده ي مردم تهران در مجلس در حال حاضر دو آزمون نداريم; بلکه يک آزمون سراسري برگزار مي شود و با توجه به اين که شانس قبولي دانش آموزان مناطق محروم در آزمون سراسري به دليل سطح علمي، پايين بود; بحث سهميه بندي مناطق محروم مدنظر قرار گرفت، بنابراين چه فرقي با شرايط قبلي که يک آزمون سراسري برگزار مي شد وجود دارد؟
وي گفت: دانش آموزان نقاط محروم کشور هم چون ساير کودکان استعدادها و شکوفايي قابل توجهي دارند; اما به دليل کمبود امکانات نمي توانند اين استعدادها را به طور کامل شکفته کنند. اين در حالي است که طرح جديد حذف کنکور بحث سهميه بندي مناطق محروم را مدنظر قرار داده است.
عباسپور در مورد اين اظهار نظر رييس سازمان سنجش مبني بر اين که معدل سوابق تحصيلي معيار مناسبي براي پذيرش دانشجو نيست و حساسيت تفکيک علمي دانشجويان را ندارد، اظهار کرد: به دليل همين موضوع بود که ما اعلام کرديم که معدل در کنکور دخالت نخواهد داشت و ما به اين روش معدلي که سال گذشته سازمان سنجش برگزار کرد، ايراداتي وارد کرده و آن را روش درستي نمي دانيم; چرا که در طرح حذف کنکور نيز گنجانده شده که بايد نمرات دروس را انتخاب کرده و به اين نمرات ضريب دهند.
رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس يادآور شد: چنان چه معدل را براي قبولي دانش آموز در کنکور دخالت دهيم، عملا توانمندي هاي وي فشرده شده و بسياري از اطلاعات از بين مي رود; در صورتي که دخالت صرف معدل براي پذيرش دانش آموز درست نبوده و بايد نمرات دروس با ضرايب رشته مورد نظر ارزيابي شود. وي خاطرنشان کرد: در اين شرايط اگر دو دانش آموز معدل يکساني داشته باشند، اما به دليل اهميت رشته ي تحصيلي مورد نظر، ضرايب نمرات با يکديگر تفاوت داشته و تعيين کننده ي رشته ي تحصيلي وي است. عباسپور تصريح کرد: سازمان سنجش در روش خود اصلاحاتي انجام داده و متوجه شده که در نظر گرفتن معدل روش کاملي نبوده و امسال به همين روشي که در طرح حذف کنکور در نظر گرفته شده، عمل مي کند. نماينده ي مردم تهران در مجلس در مورد اين اظهار نظر که وزارت آموزش و پرورش براي برگزاري آزمون هاي سراسري و استاندارد دبيرستان ها آمادگي ندارد، گفت: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نمي تواند به نمايندگي از وزارت آموزش و پرورش صحبت کند; چرا که مسوولان وزارت آموزش و پرورش در جلساتي کميسيون آمادگي شان را براي برگزاري اين آزمون ها اعلام کرده اند. وي تصريح کرد: ما در جلساتمان که وزير آموزش و پرورش نيز حضور داشت تاکيد کرده ايم که امکانات خود را بسيج کنند و پس از تبديل اين طرح به قانون، کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس قطعا جدول زمانبندي را براي اجراي آن طلب خواهد کرد. به گفته ي عباسپور قطعا وزارت خانه هاي "علوم، تحقيقات و فناوري" و "آموزش و پرورش" مي توانند با همکاري يکديگر پس از تصويب قانون، آن را اجرايي کنند. وي درباره اين مطلب که با "حذف کنکور استرس داوطلبان از کنکور به کل دوره دبيرستان به دليل برگزاري امتحانات سراسري و اهميت اخذ معدل بالا براي پذيرش در دانشگاه ها انتقال مي يابد"، نيز گفت:  اين بحث هايي بود که قبل از تصويب لايحه ي حذف کنکور در مجلس نيز عنوان مي شد و قرار نيست اگر با يک مساله اي مخالف هستيم در اجرا نيز اگر تبديل به قانون شد; مخالفت خود را ادامه دهيم. عباسپور يادآور شد: چنين مباحثي زمان تصويب اين طرح در مجلس به طور مفصل مورد بررسي قرار گرفت و با تمام اين شرايط تاييد شد که اين کار ارزنده اي است و بايد صورت گيرد.


  رييس مرکز مطالعات توسعه آموزش پزشکي در گفتگو با خبرنگار آفرينش:
  تسهيلات جديدآموزشي،پژوهشي ورفاهي ويژه استعدادهاي درخشان  

 گروه آزمون وسنجش: رئيس مرکز مطالعات توسعه آموزش پزشکي وزارت بهداشت خبر از تصويب آيين نامه تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان در وزارت بهداشت داد.
 دکتر ممتاز منش در گفتگو با خبرنگار آفرينش اعلام کرد: شوراي استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکي آيين نامه اي را به تصويب رسانده که براساس آن تسهيلات آموزشي وپژوهشي، رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان با يکسري تغييرات جديد مورد بازنگري قرار گرفته است.
وي افزود: مطابق اين آيين نامه برگزيد گا ن آزمون سراسري گروه علوم تجربي با کسب نمره 2/5 انحراف معيار بالاتراز ميانگين ودارندگان مدال طلا ونقره وبرنز کشوري از المپيادهاي علمي دانش آموزي، برگزيدگان حائز رتبه هاي اول تا سوم نهايي جشنواره رازي، جشنواره هاي خوارزمي وجوان خوارزمي با معرفي دبيرخانه هاي مربوطه از جمله افرادي هستند که شامل اين آيين نامه مي باشند.
 دکتر ممتاز منش اضافه کرد: ابداع يا اختراع ثبت شده با تاييد معاونت تحقيقات وفن اوري وزارتخانه هاي مربوطه، دانشجويان نمونه کشوري گروه علوم پزشکي با معرفي نهاد ذيربط ،2/5 درصد برتر پذيرفته شدگان کشوري در هريک از ازمونهاي متمرکز جامع علوم پايه پزشکي،دندان پزشکي وداروسازي ،جامع پيش کارورزي پزشکي، پذيرش دستيار پزشکي ودندان پزشکي(حداقل سه نفر وحدکثرتا سقف چهل نفر در هر ازمون)،رتبه هاي برتر پذيرفته شدگان در ازمون هاي ورودي دوره هاي تکميلي کارشناسي ارشد وphb از نفر اول تا سه نفر اول نيز از ديگر افرادي هستند که مي توانند از تسهيلات اين آيين نامه بهره مندگردند.
وي اظهار داشت: همچنين ا درصد برتر دانشجويان هر دانشگاه در هر سال تحصيلي وهر رشته با ورودي مشترک وحداقل يک نفر براي مقطع کارداني به شرط معدل بالاي 18/5 وبراي مقطع کارشناسي به شرط معدل بالاي 18 وبراي مقطع بالاتر به شرط معدل بالاي 17 در ان سال تحصيلي در اين آيين نامه لحاظ شده است.
علاوه براين دانشجويان داراي فعاليت هاي پژوهشي برجسته به پيشنهاد شوراي استعدادهاي درخشان دانشگاه مربوطه که به تاييد دبيرخانه شورا رسيده باشد نيز مشمول استفاده از تسهيلات اين آيين نامه مي باشند.
 رئيس مرکز مطالعات توسعه آموزش پزشکي وزارت بهداشت افزود: دانشجويان مقاطع کارداني وکارشناسي در صورتي که در دوترم متوالي يا متناوب معدل کمتر از 16 ومعدل کسب شده در کل دوره کمتر از 17 داشته باشند ودانشجويان مقاطع کارشناسي ارشد وبالاتر در صورتي که در دوترم متوالي يا متناوب معدل کمتر از 15 ومعدل کسب شده در کل دوره کمتر از 16 داشته باشند مشمول اين ايين نامه نخواهند شد واين به دليل اين است که شرايطي براي حفظ استعدادهاي درخشان در طول دوره در نظر گرفته شده است . همچنين دانشجوياني که داراي حکم قطعي کميته انضباطي دانشگاه يا هيئت بدوي تخلفات ازمونها باشند مشمول اين ايين نامه نخواهند شد.
وي ادامه داد: دانشجويان استعداد درخشان هر مقطع تحصيلي اعم از شاغل به تحصيل يا پس از فارغ التحصيلي اجازه دارند براي يکبار قبل از گذراندن دوره خدمت سربازي وطرح نيروي انساني در ازمون ورودي مقطع بالاتر شرکت نمايند.
دکتر ممتاز منش گفت: براي دانشجويان استعداد درخشان پذيرش در مقاطع مختلف  تحصيلي جهت ورود به مقطع تحصيلي بالاتر حداکثر 10 درصد از ظرفيت پذيرش به صورت مازاد در هر رشته /محل اختصاص مي يابد که اين دانشجويان مي توانند با شرکت در ازمون ورودي وکسب حداقل 85 درصد نمره اخرين نفر پذيرش ازاد در ان رشته يا محل  از اين سهميه استفاده نمايند که شرط استفاده از اين سهميه کسب حداقل امتيازات اموزشي ،پژوهشي وفردي اجتماعي مي باشد و دانشجويان مي توانند فقط براي يک باروصرفا براي دوره تحصيلي بلافاصله خود بعدي خود از ان بهره مند گردند.همچنين دانشجويان مشمول اين ايين نامه مي توانند طرح نيروي انساني خود را در سازمانها ومراکز اموزشي ،پژوهشي ويا مديريتي مرتبط با دانشگاه هاي علوم پزشکي يا وزارت بهداشت ،درمان واموزش پزشکي بگذرانند به شرط انکه فرد حداقل 50 درصد مدت زمان دانشجويي خود را شامل (زمان فارغ تحصيلي) واجد شرايط شمول اين ايين نامه باشد . البته تحقق مورد فوق الذکر منوط به اعلام نياز ارگان مربوطه مي باشد . وي اضافه کرد:   دانشجويان استعداد درخشان دوره کارشناسي وکارشناسي ارشد پيوسته (دکتراي حرفه اي) مجازند در صورت داشتن حداقل معدل 17 در دونيمسال تحصيلي وتاييد استاد مشاور بطور همزمان در يکي از رشته هاي کارشناسي يا mph  دانشگاه هاي کشور به تحصيل ادامه دهند. به منظور هدايت ونظارت برفعاليت هاي اموزشي وپژوهشي دانشجويان استعداد درخشان ،دانشگاه يکي ازاعضاي هيئت علمي و درصورت امکان داراي حداقل مرتبه استادياري را به عنوان استاد مشاور تعيين مي نمايد .
دکتر ممتاز منش افزود: دانشجوي استعداد درخشان مي تواند به پيشنهاد دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه ها وتاييد معاونت اموزشي دانشکده دروس عمومي را بطور غير حضوري بگذراند. اين دروس جز» حد نصاب واحدهاي دانشجودر ان نيمسال تحصيلي منظورنمي گردد. دانشجوي استعداد درخشان ميتواند درهر نيمسال تحصيلي به پيشنهاد استاد مشاور وتاييد معاونت اموزشي دانشکده مربوطه حداکثر تا27 واحد درسي را بگذراند. دانشکده ميتواند به منظورآموزش مباحث جديد علمي به دانشجويان استعداد درخشان ،نسبت به تشکيل کلاس ويژه براي انان اقدام نمايد .دانشگاه موظف است نسبت به برگزاري کلاسهاي ويژه اموزش زبان ،مهارتهاي رايانه اي،مديريت روش تحقيق وساير موارد مشابه براساس نيازسنجي براي دانشجويان استعداد درخشان به صورت رايگان اقدام نمايد .دانشگاه مي تواند تمهيدات لازم را براي شرکت دانشجويان استعداد درخشان در کنفرانسهاي علمي وکارگاه هاي اموزشي داخل وخارج از کشور فراهم نمايد.
وي اظهار داشت: دانشگاه موظف است نسبت به پرداخت کمک هزينه انجام پايان نامه هاي تحقيقاتي برحسب مورد وشرايط هر دانشگاه اقدام نمايد .دانشگاه موظف است در خصوص امکاناتي نظير وام تحصيلي ،کمک هزينه تحصيلي ،خوابگاه ،بن خريد کتاب،استفاده از کتابخانه ها،ازمايشگاه ها ،رايانه واينترنت وامکانات زيارتي، تفريحي،ورزشي،براي دانشجويان استعداد درخشان تسهيلات ويژه قائل شود.
دکتر ممتاز منش در خصوص پذيرش جنسيتي در دانشگاهها گفت: بعضي از رشته هاي خاص وجود دارد که پذيرش  ان براي بقيه ممکن نيست مثل رشته مامائي که از مدتها قبل وجود داشته ودر پذيرش ان تغييري هم بوجود نيامده است. ما هيج رشته اي را نداريم که براي جنسيت خاص در نظر گرفته شود بنابراين از هر جنسيتي حداقل 40 درصد پذيرفته شده بايد باشد چه براي خانمها وچه براي اقايان که در دفترچه هم به همين صورت لحاظ شده است .وي درخصوص معيارهاي پذيرش چنسيتي گفت بر اساس مطالعات انجام شده ونيازهايي که براي فارغ تحصيلان در اين رشته ها وجود دارد اين پذيرش صورت مي گيرد.


 كوتاه وخواندني 


 زمان و نحوه اعلام نتايج تکميل ظرفيت کنکور دولتي

گروه آزمون وسنجش : معاون اجرايي سازمان سنجش گفت: نتايج تکميل ظرفيت دانشگاهها و مراکز آموزش عالي 23 آبان اعلام مي شود.  
دکتر توکلي در گفت  و گو با خبرنگار آفرينش اعلام کرد نتايج مرحله تکميل ظرفيت آزمون سراسري سال 1386 براي رشته هاي متمرکز روز چهارشنبه 23 آبانماه از طريق پايگاه الکترونيکي org.sanjesh.www منتشر مي گردد. وي همچنين افزود نتايج رشته هاي نيمه متمرکز اين مرحله از آزمون سراسري سال 86 نيز روز سه شنبه 29 آبانماه اعلام خواهد شد.
معاون اجرايي سازمان سنجش با اشاره به اينکه تمام داوطلبان پذيرفته شده و نشده کنکور مي توانستند در تکميل ظرفيت شرکت کنند، افزود: در مرحله تکميل ظرفيت کنکور امسال در حدود 74 هزار نفر جذب مراکز آموزش عالي کشور مي شوند.
وي اظهار داشت 13هزار و 965 نفر از پذيرفته شدگان در دانشگاه پيام نور و تعداد 30 هزار نفر نيز در دوره هاي آزمون محور اين دانشگاه مشغول به تحصيل خواهند شد.وي تعداد پذيرش دانشجو در دوره هاي روزانه را در اين مرحله 1730 نفر و در دوره هاي شبانه 617 نفر اعلام کرد و افزود تعداد 897 نفر نيز در دوره هاي بين المللي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي پذيرش شده اند.
 
حضور 350 استاد در طراحي سئوال آزمون دکتري تخصصي پزشکي

گروه آزمون وسنجش: دبير شوراي آموزش علوم پايه پزشکي، بهداشت و تخصصي از مشارکت 350 عضو هيئت علمي از سراسر کشور در طراحي سئوالات آزمون دکتري تخصصي (D.Ph) و دستياري رشته هاي علوم پايه پزشکي سال تحصيلي 86 - 87 خبر داد.
دکتر محمدحسين اسدي در گفتگو با مهر افزود: اين اساتيد از دانشگاه هاي علوم پزشکي سراسر کشور دعوت شده اند و سعي مي شود اين اساتيد در هر دوره از آزمون سئوالات تازه اي را بر اساس آخرين تغييرات در رشته هاي علوم پايه، طراحي کنند.
وي خاطرنشان کرد: آزمون دکتري تخصصي (D.Ph) و دستياري رشته هاي علوم پايه پزشکي سال تحصيلي 86 - 87 در 29 رشته و 12 دانشگاه علوم پزشکي روز 9 آذرماه برگزار مي شود. به گزارش مهر، 2 هزار و 710 نفر در آزمون دکتري تخصصي (D.Ph) و دستياري رشته هاي علوم پايه پزشکي سال تحصيلي 86 - 87 ثبت نام کردند که از اين ميان يک هزار و 489 داوطلبين اين دوره از آزمون دکتري تخصصي را زنان و يک هزار و 221 داوطلبين را مردان تشکيل مي دهند.
بيشترين شرکت کنندگان در رشته بهداشت باروري با 287 نفر و رشته پرستاري با 260 نفر ثبت نام کرده اند. ميزان ظرفيت پذيرش در اين دو رشته به ترتيب 12 و 27 نفر تعيين شده است. کمترين ميزان شرکت کننده در رشته مددکاري اجتماعي با 19 نفر ثبت نام کننده و ظرفيت پذيرش 2 نفر است
 
پولي شدن 90 درصد ظرفيت دانشگاه ها

گروه آزمون وسنجش : رييس دانشگاه پيام نور اعلام کرد: سربازان مي توانند در حين خدمت سربازي بخشي از تحصيلات خود را در دانشگاه پيام نور بگذرانند. به گزارش ايسنا، دکتر عليرضا علي احمدي در همايش خيرين عرصه آموزش عالي با بيان اينکه در حال حاضر بيش از يک ميليون نفر در 256 مرکز دانشگاه در حال تحصيل هستند، گفت: دانشگاه پيام نور از 55 کشور دنيا دانشجوي فارسي زبان دارد. وي ادامه داد: در حال حاضر تقاضاي بسيار زيادي براي ايجاد شعبه دانشگاه پيام نور درخارج از کشور وجود دارد اما تا زماني که نتوانيم مشکل پشت کنکوريهاي خود را حل کنيم احتمال براي ايجاد شعبه دانشگاه پيام نور براي خارج کشور وجود ندارد. به گفته رييس دانشگاه پيام نور، دانشگاه در حال حاضر داراي 5 شعبه برون مرزي است.  وي با اشاره به سفر اخير رييس جمهور به ارمنستان و مشکلات دانشجويان ايراني آن کشور گفت: بعد از اين سفر ستادي در رياست جمهوري ايجاد شد تا ظرفيت ها در داخل کشور توسعه يابد و دانشجويان براي تحصيل به خارج از کشور مهاجرت نکنند. وي با بيان اينکه سقف پشت کنکوري ها در مقطع کارداني و کارشناسي به حداقل رسيده است گفت: در اين ميان 90 درصد ظرفيت دانشگاه ها پولي است و مي توان گفت که اگر همه افراد تمکن مالي داشتند امسال کمتر کسي پشت درهاي دانشگاه مي ماند. دکتر علي احمدي ادامه داد: به دليل کاهش رشد جمعيت دانشجويي در سالهاي آينده دانشگاه پيام نور نيز همانند  دانشگاه  غير انتفاعي در برخي از مراکز با کمبود دانشجو مواجه مي شود که در اين راستا بايد ظرفيت هاي خود را به ثمر رساند و به کيفيت امکانات خود بيافزايد. وي با اشاره به مهاجرت برخي از دانشجويان شهر تهران به ساير شهرستان ها براي ادامه تحصيل گفت: اين موضوع باعث تعارض هاي فرهنگي و حساس در دانشجويان مي شود اما دانشگاه پيام نور با پذيرش دانشجوي بومي توانسته است بسياري از اين مشکلات را کاهش دهد.
 
افتتاح سيستم آموزش مجازي حوزه هاي علميه خواهران

گروه آزمون وسنجش :سيستم آموزش مجازي حوزه هاي علميه خواهران با حضور مدير و معاونين مرکز مديريت حوزه هاي علميه خواهران افتتاح شد.
معاون آموزش مرکز مديريت حوزه هاي علميه خواهران در گفتگو با مهر با اعلام اين خبر گفت : اين سامانه فعاليت آموزشي خود را گذرانده و از امروز به صورت غير رسمي به ارائه دروس خواهد پرداخت. در مرحله اول نيز درسهاي منطق 1 و مبادي العربيه 4 در اين سامانه قرار گرفته است.
حجت الاسلام سيد مهدي حسيني با تاکيد بر اينکه اين دروس غير رسمي است و در اين مرحله بر فعاليتهاي آموزشي رسمي تاثيري نخواهد داشت، افزود : در مراحل بعدي طرح دروس لمعه، مکاسب و ديگر دروس حوزوي تا بهمن ماه در در سايت ارائه خواهد شد.
 
مکلف شدن آموزش و پرورش به همکاري
 با دانشگاه پيام نور

گروه آزمون وسنجش :مشاور رئيس دانشگاه پيام نور گفت: با پيگيري شخص رئيس جمهور، وزير آموزش و پرورش در بخشنامه اي روساي آموزش و پرورش استان ها را مکلف کرد که ساختمانهاي بلااستفاده و فضاهاي خالي خود را به عنوان فضاي کمک آموزش در اختيار دانشگاه پيام نور قرار دهند. دکتر غلامرضا کاتب در گفتگو با مهر افزود: بر اساس بخشنامه هيئت دولت در تاريخ 10 آبان 85 کليه دستگاهها از جمله آموزش و پرورش موظف بودند که ساختمان هاي بلااستفاده خود را به عنوان فضاي کمک آموزشي در اختيار دانشگاه پيام نور قرار دهند.
وي ادامه داد: علي رغم اين بخش نامه مصوب هيئت دولت، وزارت آموزش و پرورش همکاري لازم در اين زمينه را با دانشگاه پيام نور نداشت.مشاور رئيس دانشگاه پيام نور افزود: بر اساس پيگيري شخص رئيس جمهور، وزير آموزش و پرورش در بخشنامه اي به تاريخ 8 آبان 86 به تمامي روساي آموزش و پرورش استانها، آنان را مکلف کرد تا فضاهاي خالي خود را در اختيار دانشگاه پيام نور قرار دهند.


 مغايرت آيين نامه ظرفيت مازاد دستياري
 با نخبه پروري

گروه آزمون وسنجش :عضوهيات علمي دانشگاه علوم پزشکي ايران با اشاره به آيين نامه پذيرش ظرفيت مازاد آزمون دستياري براي مناطق محروم تاکيد کرد: اين آيين نامه با نخبه پروري و عدالت مغايرت دارد.
دکتر غلامرضا شاه حسيني در گفت وگو با ايسنا، با تاکيد به اينکه آيين نامه ظرفيت مازاد پذيرش دستياري براي مناطق محروم مغاير با نخبه پروري و شناسايي استعدادهاست، خاطرنشان کرد: با اين سهميه بندي مشکل مناطق محروم در جذب متخصص رفع نمي شود.
وي با بيان اينکه ظرفيت مازاد راه حل اساسي نيست، تصريح کرد: با اين نوع پذيرش در مناطق محروم، محروميت مضاعف مي شود. وي امتيازدهي به مناطق محروم و فراهم کردن امکانات رفاهي را از جمله راه حل مشکل جذب متخصص در مناطق محروم عنوان کرد و گفت: بايد حق بيمه شهرهاي کوچک نسبت به شهرهاي بزرگ بيشتر شود. عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي ايران با انتقاد از آيين نامه ظرفيت مازاد پذيرش دستياري براي مناطق محروم تاکيد کرد: در حال حاضر ما با کمبود نيرو روبرو نيستيم بلکه توزيع نامناسب مشکل اساسي است. وي با تاکيد بر اين که براي جذب متخصص از مناطق محروم بايد امتيازاتي براي آنها در نظر گرفت، خاطرنشان کرد: نبايد توقع داشت که امتيازدهي به مناطق محروم به سرعت نتيجه داشته باشد بلکه اين نوع فرآيندها به زمان نياز دارد. وي با تاکيد بر اينکه وزارت بهداشت بايد امکان زندگي مناسب در شهرستان ها را فراهم کند، اظهار کرد: البته استانداري ها نيز بايد به آن کمک کنند. عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي ايران تصريح کرد: مناطق محروم براي افراد فاقد جذابيت است و مشکل توزيع پزشک در شرايط کنوني حل نمي شود مگر با ارائه امتيازهاي چشم گير. دکتر شاه حسيني در خاتمه تاکيد کرد: بايد براي رفع محروميت زدايي، ضريب محروميت تعيين و براساس آن بودجه تعريف شود و پس از سازماندهي مناسب برنامه ريزي مناسب انجام شود.
 
لزوم برگزاري مجدد دوره کارداني اپتيک
 انجمن فيزيک در ايران

گروه آزمون وسنجش :دو تن از استادان فيزيک دانشگاههاي شريف و تهران در نامه اي به رييس جمهور با انتقاد از اعلام وزارت بهداشت مبني بر صدور مجوز عينک سازي تنها به بينايي سنجها و با تاکيد بر لزوم برگزاري مجدد دوره کارداني اپتيک انجمن فيزيک در ايران و رفع محدوديتهاي موجود در عرصه عينک سازي، تاکيد کردند: عينک سازي بر علم فيزيک و مهندسي اپتيک و مکانيک و مواد مبتني است; لذا ساخت صحيح و استاندارد عينک در گروه پزشکي که آموزش طراحي و محاسبات فني در برنامه آنها گنجانده نشده است، ميسر نيست.
به گزارش ايسنا، دکتر رضا منصوري و محمد تقي توسلي در اين نامه که رونوشت آن را به وزراي علوم، بهداشت، بازرگاني و صنايع و رييس انجمن چشم پزشکي نيز ارسال کرده اند، مي افزايند:  انجمنهاي علمي تشکلهايي صنفي  هستند که براي ارتقاي سطح علمي و اطلاعاتي اعضا، برقراري ارتباط با اعضاي انجمنهاي مشابه، شناساندن فعاليتهاي نوعي خود به جامعه ملي و بين المللي فعاليت مي کنند. اين فعاليتها معمولا از طريق برگزاري کنفرانسهاي سالانه، سمينارها، دوره هاي آموزشي و کارگاه هاي کوتاه مدت، انتشار خبرنامه، مجله و کتاب صورت مي گيرد.

تشکيل کميته همکاري هاي آموزش و پرورش
 و حوزه هاي علميه

گروه آزمون وسنجش :کميته همکاري هاي آموزش و پرورش و حوزه هاي علميه با حضور نماينده ولي فقيه در استان و مدير کل آموزش و پرورش در تمامي استانهاي کشور تشکيل شد.
معاون دفتر همکاري هاي حوزه و آموزش و پرورش در گفتگو با مهر با اعلام اين خبر گفت : اين کميته ها هم اکنون در تمامي استانهاي کشور فعاليت خود را با حضور 10 نفر آغاز کرده است. وي افزود: در اين کميته ها امام جمعه استان به عنوان رئيس کميته، مدير کل آموزش و پرورش به عنوان قائم مقام و 4 نفر از معاونين اداره کل آموزش و پرورش به همراه رئيس سازمان تبليغات استان، رئيس دفتر تبليغات اسلامي استان و نماينده مرکز مديريت حوزه هاي علميه خواهران و برادران حضور دارند.حجت الاسلام احمدي افزود: بررسي نحوه همکاري ميان آموزش و پرورش و حوزه هاي علميه از اهداف تشکيل اين کميته ها بوده و در نظر داريم اين کميته ها را در شهرستانها نيز فعال کنيم.

رشد 50 درصدي جمعيت دانشجويي دانشگاه پيام نورخراسان رضوي

گروه آزمون وسنجش: رئيس دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي گفت: جمعيت دانشجويي دانشگاه پيام نور خراسان رضوي فقط از طريق پذيرش آزمون سراسري حدود 50 درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته است.
دکتر مرتضي آقايي در گفتگو با مهر افزود: دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي از طريق پذيرش به صورت فراگير نيز متناسب با نيازي که داشته رشد جمعيت دانشجويي يافته است.
وي اضافه کرد: در حال حاضر 13 هزار دانشجو در 43 رشته کارشناسي و 5 تا 6 رشته کارشناسي ارشد اين دانشگاه مشغول به تحصيل هستند.آقايي ادامه داد: امسال براي اولين بار با دو مرکز پژوهشي استان خراسان که از پتانسيل بالاي پژوهشي برخوردار هستند تفاهم نامه هايي منعقد کرده ايم که با استفاده از امکانات موسسات در چندين رشته مورد نياز دوره هاي تحصيلات تکميلي راه اندازي کنيم.رئيس دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي افزود: در حال حاضر گام هاي اوليه براي راه اندازي تحصيلات تکميلي در اين مراکز پژوهشي برداشته شده و در صورت توافق نهايي از سال آينده اجرايي خواهد شد.وي افزود: امسال با اضافه کردن يک ساختمان آموزشي به دانشگاه، 50 درصد به فضاي آموزشي دانشگاه اضافه شد.آقايي ادامه داد: تعدادي از رشته هاي درسي نيز بر اساس قراردادهايي که منعقد شده در ساختمان هاي استيجاري بيرون از دانشگاه برگزار مي شود.وي افزود: امسال به طور جدي بحث ورزش دانشجويان پيگيري مي شود و از سالن هايي بسيار مناسب و بزرگ براي انجام تمرينات ورزشي دانشجويان استفاده مي شود.

تدوين پيش نويس سياستهاي توسعه
 حوزه هاي علميه خواهران

گروه آزمون وسنجش : پيش نويس سياستهاي توسعه حوزه هاي علميه خواهران در معاونت شهرستانهاي مرکز مديريت حوزه هاي علميه خواهران تدوين شد.
معاون شهرستانهاي مرکز مديريت حوزه هاي علميه خواهران در گفتگو با مهر با اعلام اين خبر گفت : اين پيش نويس با توجه به معيارهاي مختلف تاسيس حوزه علميه مانند جمعيت، ميزان استقبال، توانمندي محيط و وضعيت فرهنگي منطقه تدوين شده است حجت الاسلام ابراهيميان افزود: اين پيش نويس براي بررسي در اختيار گروهي از کارشناسان مجرب مرکز قرار گرفته تا پس از تدوين نهايي، براي تصويب به شوراي عالي حوزه ارائه شود.


 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
دانش و پژوهش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش