جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1387/03/20 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 3059


گل گشت


ايران زمين

استاندار يزد در شوراي راهبردي مديريت آب:
بايد نهضت آب و آبرساني در استان يزد شکل بگيرد

در آذربايجان غربي اعلام شد
93 درصد از کشفيات مواد مخدر جهان در ايران انجام مي شود


برداشت69 تن سير درشهرستان طارم


 گل گشت 

آذربايجان غربي
استان آذربايجان غربي از نظر طبيعي و تاريخي از مناطق برجسته ايران است. پيشينه تاريخي و سابقه کهن فرهنگي استان; سبب وجود اماکن تاريخي، مذهبي و فرهنگي بسياري درمنطقه شده است. آذربايجان را با توجه به پيشينه تاريخي کهن اش، در زبان هاي مختلف به نام هاي گوناگون کمابيش مشابهي ناميده شده است. آذربايجان غربي از نظر جغرافيايي بين 35 درجه و 58 دقيقه تا 39 درجه و 47 دقيقه پهناي شمالي و 44 درجه و 2 دقيقه تا 47 درجه و 23 دقيقه درازاي خاوري قرار گرفته است. اين منطقه يکي از مناطق مستعد کشاورزي و هم چنين يکي از کانون هاي مهم صنايع دستي ايران است. صنايع استان آذربايجان غربي در زمينه هاي مواد معدني و مواد اوليه موجود دراستان بر پا شده اند. دراين استان انواع فرش، گليم، پارچه هاي دستي و صنايع چوبي تزييني توليد مي شود و علاوه بر آن کارگاه هاي مختلف صنعتي نيز درسطح استان مشغول به کارهستند. پيشينه تاريخي و سابقه کهن فرهنگي استان; سبب وجود اماکن تاريخي، مذهبي و فرهنگي بسياري در منطقه شده و جاذبه هاي گردشگري منطقه را افزون نموده است. برخي از جاذبه هاي طبيعي اين منطقه نيز از ويژه گي هاي منحصر به فردي برخوردارند که در مجموع همراه با جاذبه هاي تاريخي, فرهنگي و اجتماعي,  ديدني هاي منطقه آذربايجان غربي را تشکيل مي دهند.

تشکيلات متامرفيک در شمال و شمال باختري، جنوب و جنوب خاوري جمعا در مساحتي به وسعت 810 کيلومتر مربع مشاهده شده اند. به نظر مي رسد سن اين تشکيلات مربوط به دوران دوم باشد. تشکيلات متامرفيک منطقه به دو قسمت تقسيم مي شود: تشکيلات متامرفيک شمال و شمال باختري حوزه مورد مطالعه که اثر دگرگوني شديدتري داشته است. در اين منطقه به ترتيب نزديکي با توده نفوذي، طبقاتي مشاهده مي شود. گنيس چشمي که با دانه هاي درشت اورتوز و با بافت جداري به خوبي تميز داده مي شود، در اين ناحيه ديده شده است. اثر دگرگوني با دور شدن از توده نفوذي بر روي شيست مشاهده مي شوند. آهک هاي اين ناحيه نيز دگرگون شده و حالت مرمر به خود گرفته اند. تشکيلات متامرفيک جنوب و جنوب باختري که به واسطه بالا آمدن توده نفوذي هاله دگرگوني آهک مشاهده مي شود که به صورت نواري اطراف توده گرانيتي را احاطه کرده است. تشکيلات متامرفيک جنوب باختري از جنس شيست و کوارتزيت و کمي آهک است که در واقع نوار مرزي ايران - ترکيه و عراق را تشکيل مي دهد. همراه اين شيست ها تشکيلات کوارتزيتي ديده مي شود که بافت موزاييکي داشته و به رنگ هاي سفيد و صورتي ديده مي شود. آهک هاي موجود که به طور متناوب با شيست و کوارتزيت قرار گرفته اند چندان تحت اثر دگرگوني قرار نگرفته اند.
تشکيلات اليگوسن بيش تر در مرکز حوزه گسترش دارند. در قسمت هاي شمال و جنوب، اين رسوبات مطلقا ديده نمي شوند. اين تشکيلات منطقه اي به وسعت 540 کيلومتر مربع را مي پوشانده و از گنگلومرا، ماسه سنگ، مارن و بالاخره در اواخر اين دوره شامل تشکيلات تبخيري گچ و نمک است. شيب عمومي اين تشکيلات بين 35 تا 10 درجه به سمت خاور بوده که امتداد کلي آن ها شمالي جنوبي است. در خاور دهکده گوجار اين تشکيلات به صورت يک طاقديس بزرگ ظاهر شده است. در ماسه سنگ هاي اليگوميوسن آثار جانوري از قبيل مرجان ها و دو کفه اي ها و شکم پايان ديده مي شود.
تشکيلات ائوسن به صورت پراکنده در مساحتي بالغ بر 260 کيلومتر مربع گسترده شده است. ابتداي ائوسن از کنگلومرا تشکيل شده که از قلوه هاي آهکي - کوارتزيتي و شيستي دوران دوم و هم چنين قلوه هاي گرانيتي در سيمان آهکي تشکيل يافته اند. اين کنگلومراها در منطقه مورد مطالعه توسعه چنداني ندارند و فقط در دره نازلوچاي و گردنه قوشچي مشاهده شده اند. شيب طبقات آهکي در اثر شکست هاي زمين شناسي نسبت به هم متفاوت بوده و بين 25 تا 35 درجه متغير است در منتهي اليه جنوب خاوري حوزه يک طاقديس و ناوديس بزرگ مشاهده مي شود که محور چين خوردگي آن تقريبا شمالي جنوبي است. آهک هاي زرد کم رنگ ائوسن که داراي خلل و فرج فراوان هستند، از نظر منابع آب هاي زيرزميني داراي اهميت زيادي بوده اند، چنان چه چشمه هاي نسبتا پرآبي از اين آهک ها سرچشمه مي گيرند (مانند چشمه علي در دهکده بزرگ آباد و چشمه بي بکران در دهکده بي بکران). در آهک هاي ائوسن آثار فسيل هاي نوموليت و دو کفه اي ها ديده شده اند.
تشکيلات کرتاسه بالايي از جنس شيست در قسمت شمالي منطقه خصوصا در گردنه قوشچي به صورت يک ناوديس ديده شده اند. اين تشکيلات در حوزه مورد نظر بالغ بر 26 کيلومتر مربع وسعت دارند. به علت مجاورت شيست با تشکيلات نفوذي، توسعه شيست در سطح زمين بسيار کم بوده است، به علاوه اين مجاورت سبب دگرگوني شديد آن ها شده است. تشکيلات کرتاسه مياني و تحتاني از جنس آهک دولوميتي سياه رنگ در تمام منطقه مورد مطالعه به وسعت 412 کيلومتر مربع شناخته شده اند (در شمال باختر 200 کيلومتر مربع و در جنوب 212 کيلومترمربع). تشکيلات اين دوره در دو مرحله چين خوردگي پيدا کرده اند، يکي در اواخر دوران دوم و ديگري در اواخر دوره ميوسن هم زمان با چين خوردگي آلپ، در اثر اين چين خوردگي ها دو طاقديس در شمال منطقه (اطراف گردنه قوشچي) با محور چين خوردگي شمال- جنوبي حاصل شده است.
رسوبات آهکي کرتاسه در ارتفاعات دره نازلو چاي نيز ديده مي شود. آهک هاي کرتاسه به واسطه مجاورت با توده نفوذي دگرگون شده، حالت مرمر پيدا کرده است، اين مرمر هاي سفيد رنگ به صورت هاله اي در وسعت منطقه مورد مطالعه با توده نفوذي مشاهده مي شوند. وسعت آهک هاي دگرگون شده نيز در شمال 48 کيلومتر مربع و در جنوب بالغ بر 36 کيلومتر مربع است.
تشکيلات ژوراسيک در منطقه مورد نظر گسترش چنداني ندارند و در مجموع حدود 94 کيلومتر مربع در شمال و جنوب منطقه وسعت دارند. جنس نهشته هاي ژوراسيک عبارتند از: شيست، کوارتزيت - ماسه سنگ و کمي آهک و شيست هاي سياه رنگ که در اثر فشارهاي کوهزايي خرد شده اند. کوارتزيت ها عموما سفيد و به ندرت قرمز رنگ هستند که چندان توسعه نداشته و در لابه لاي شيست ها ديده مي شوند. ماسه سنگ هاي ژوراسيک که در جنوب منطقه مورد مطالعه (قريه دولاما) ديده شده نسبتا سخت بوده و در لابه لاي تشکيلات نفوذي ديده مي شود.
در مورد وضعيت ساختماني (تکتونيک) منطقه مي توان جنبش هاي کوهزايي منطقه را شامل دو سري حرکات جنبشي دانست: جنبش هاي کوهزايي اواخر دوران دوم و جنبش هاي کوهزايي دوران سوم. جنبش هاي کوهزايي اواخر دوران دوم در اواخر کرتاسه اتفاق افتاده، چنان که تشکيلات ائوسن در شمال و جنوب به طور دگر شيب بر روي طبقات کرتاسه و ژوراسيک قرار گرفته اند. محور اين چين خوردگي شمالي جنوبي بوده و تاقديس ها و ناوديس هايي را تشکيل داده اند (خصوصا در شهر قوشچي). جنبش هاي کوهزايي دوران سوم نيز در حقيقت دنباله چين خوردگي هاي ارتفاعات آرارات بوده و به سلسله جبال زاگرس منتهي مي شود. اين جنبش ها هم زمان با حرکات کوهزايي آلپ شکل گرفته اند. در اثر روند اين فعاليت تا ناوديس هاي متعددي در منطقه مورد مطالعه (خصوصا در دهکده هاي شيطان آباد و سامرتي) در تشکيلات آهکي ائوسن مشاهده مي شود. شيب اين طبقات 12 تا 15 درجه و امتداد عمومي آن ها شمال باختري - جنوب خاوري است. هم چنين در باختر شهرستان اروميه در دهکده گوجار تشکيلات کنگلومرا و ماسه سنگ اليگوميوسن به صورت تاقديس ظاهر شده که محور آن ها نيز شمال باختري - جنوب خاوري است و با محور عمومي زاگرس مطابقت دارد. چين خوردگي هاي دوران سوم موجب جدا شدن درياچه اروميه از درياي آزاد شده است. اين درياچه در ابتدا بعد از جدا شدن وسعت بيش تري داشته چنان چه ته نشست هاي آن تا مرز ايران و ترکيه مشاهده شده است. بعدها به مرور زمان و به واسطه تبخير فراوان پس روي نموده است و رسوبات کنگلومرايي و ماسه سنگ و مارن و در بعضي نواحي تشکيلات تبخيري و بالاخره تشکيلات درياچه اي بر جاي گذاشته است (بندر گلمانخانه). ازدياد درجه شوري آب درياچه تا حدي که موجودات قادر به ادامه زيست نبوده اند باعث شده که ديگر اثري از موجودات زنده در آن يافت نشود. آخرين اثر موجودات زنده که مربوط به آثار مرجان ها است در تشکيلات دوره اليگوميوسن در فاصله زيادي از درياچه مشاهده مي شوند. جنبش هاي کوهزايي دوران سوم موجب شکستگي هاي زيادي در تشکيلات رسوبي و دروني اين دروه شده است. اين شکستگي ها عموما در تشکيلات آهکي ائوسن در قسمت شمال منطقه ديده شده است که امتداد آن ها شمال خاوري - جنوب باختري است. (گسل هاي شمال شهر قوشچي، دهکده حصار سردار و گسل هاي دهکده چو و بالاخره شکستگي هاي کوچک و فراوان دره نازلوچاي از آن جمله اند).قطب هاي مختلفي در استان آذربايجان غربي وجود دارند و داراي عارضه هاي متعدد زمين شناسي و جغرافيايي است که مشاهده و بازديد از اين عارضه ها از جمله جاذبه ها ي منحصر به فرد ژئوتوريستي اين منطقه به شمار مي آيند.


 ايران زمين  

راه اندازي شبکه ويدئو کنفرانس آموزشي
 در مناطق نفت خيز جنوب

خوزستان-خبرنگار آفرينش
رئيس آموزش و توسعه شرکت ملي نفت مناطق نفت خيز جنوب گفت:شبکه  ويدئو کنفرانس آموزشي در مناطق نفتخيز جنوب راه اندازي شد. عبد النبي نجفي پور افزود:اين شبکه به منظور برقراري ارتباط مستقيم بين مراکز آموزشي اهواز ,آغاجاري,مسجد سليمان و گچساران طرح ريزي شده است که با راه اندازي آن امکان دريافت خدمات آموزشي مانند سمينارها به صورت صوتي ,تصويري و زنده از اهواز براي ديگر مناطق فراهم مي شود. وي در ادامه گفت:  با توجه به گستره وسيع مناطق نفت خيز جنوب و شرايط ويژه عملياتي براي کارکنان ,راه اندازي اين شبکه نقش مهمي در انسجام هر چه بيشتر برنامه هاي آموزشي و کاهش زمان تلف شده دارد.وي اظهار داشت:همچنين اين شبکه امکان پخش زنده سمينارها و برنامه هاي آموزشي را بر روي شبکه داخلي مناطق نفتخيز جنوب LAN فراهم مي کند و کاربران شبکه در اهواز بدون محدوديت مي توانند به آن دسترسي پيدا کنند.
 
يک باند بزرگ قاچاق سيگار در شهرستان ماکو متلاشي شد

اروميه-خبرنگارآفرينش
فرمانده انتطامي ماکو از متلاشي شدن يک باند بزرگ قاچاق سيگار در اين شهرستان خبرداد وگفت:از اين باند 89 هزار بسته انواع سيگارخارجي که در يک واحد مسکوني در شهر ماکو انبار شده بود کشف وضبط شد.سرهنگ فتاح علي باا علام اينکه در اين زمينه 2 نفر دستگير و به مراجع قضايي تحويل داده شده اند افزود:قاچاقچيان اين تعداد سيگار را به صورت غير قانوني از طريق مرزهاي جنوبي استان وارد کرده وقصد داشتند به کشور ترکيه قاچاق کنند.  وي کشف 22 هزار هزار ليتر مواد سوختي و45 دستگاه گيرند امواج ماهواره را از جمله فعاليت هاي کارکنان انتظامي ماکو در 2 ماه نخست امسال اعلام واضافه کرد:در اين رابطه 34 نفر هم دستگير شدند.
 
مدير زراعت جهاد کشاورزي مازندران:
چهار هزار و 500 هکتار مزرعه گلزا آسيب ديد

ساري-خبرنگار آفرينش
مدير زراعت سازمان جهاد کشاورزي مازندران گفت:چهار هزار و 500 هکتار سطح زير کشت دانه روغني گلزا به دليل سرماي زمستاني گذشته دچار آسيب و کاهش يافت.
مهندس وحيد کاوه در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار ما در ساري افزود:سطح زير کشت سبز گلزا ,پيش از وقوع سرمازدگي به ميزان 30 هزار هکتار بود که به 25 هزار و 500 هکتار کاهش يافت.
وي ميزان برداشت پيش بيني شده ي گلزا را افزون بر 40 هزار تن اعلام کرد و گفت:تا زمان گفت و گو 30 هزار تن محصول گلزا در استان برداشت شد  که 17 هزار تن آن توسط شبکه تعاوني روستايي و ما بقي توسط واسطه ها و دلالان از کشاورزان خريداري و جمع آوري شد.
 وي اضافه کرد:گلزا بر اساس نرخ تورمي هر کيلو گرم 5, هزار و 200 ريال خريداري مي شد  که در حال حاضر بابت هر کيلو گرم 6 هزار ريال به کشاورزان پرداخت مي شود که نقش مثبت اين افزايش قيمت در بالا رفتن سطح زير کشت براي سال آينده انکار ناپذير نيست.
 
استاندار سيستان و بلوچستان :
  اراضي دشت گوهر کوه خاش قابليت کشت
 محصول پسته را دارد 
 
  
استاندار سيستان و بلوچستان گفت: اراضي دشت گوهر کوه خاش قابليت هاي بسيار خوبي در بخش کشاورزي بويژه محصول پسته دارد.     به گزارش روابط عمومي استانداري سيستان و بلوچستان، حبيب ا... دهمرده  در بازديد از مجتمع بزرگ کشت و صنعت گوهرکوه خاش افزود: بيش از 3 هزار هکتار از اراضي شهرستان خاش زيرکشت باغات پسته قرار دارد که به لحاظ کيفيت محصول، بهترين پسته ايران ارزيابي شده است.    وي اظهار داشت: همانطور که از نام آن پيداست گوهرکوه خاش از نظر تنوع محصولات باغي و زراعي به دشت زرين ايران شهرت دارد.    استاندار سيستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: اين استان به لحاظ تنوع آب و هوايي و شرايط اقليمي منحصر بفردي که دارد به هند کوچک ايران لقب داده شده که انواع ميوه هاي سردسيري و گرمسيري در تمامي فصول از آن برداشت مي شود.    وي افزود:محصولاتي همچون پسته، گردو، بادام، موز، انبه، خربزه درختي، تمر هندي، هندوانه، خربزه و دهها محصول ديگر، خود نشان از ظرفيت و توانمنديهاي عظيم و بالقوه سيستان و بلوچستان در امر کشاورزي، زراعي و باغي دارد که در صورت تامين آب لازم، مي تواند نياز کشور را   در انواع ميوه، سيزيجات و صيفي جات در تمام فصول تامين نمايد.    دهمرده خاطر نشان کرد: در سرد ترين فصل زمستاني که دماي برخي از مناطق کشور به 20 درجه زير صفر مي رسد، در شهرستانهاي چابهار و کنارک محصول هندوانه که به صورت طبيعي به بازار عرضه مي شود.    مجتبي پيري مسئول مجتمع کشت و صنعت گوهر کوه خاش نيز گفت:اين مجتمع داراي 5 هزارو 200 هکتار مساحت مي باشد که 810 هکتار آن به باغات پسته اختصاص دارد.    وي گفت: امسال برداشت بيش از 100 تن پسته را خواهيم داشت و در حال حاضر 355 هکتار زير کشت محصولات انگور ياغوتي، ذرت، جو و ينجه قرار دارد که بوسيله 35 حلقه چاه مشروب مي شود.

برگزاري جلسات آشنايي با آثار مخرب مواد مخدر در دانشگاه مرکز پرديس

رودهن - خبرنگار آفرينش
به منظور آشنايي و آگاهي با زيان ها و آثار مخرب مصرف مواد مخدر در ميان قشر جوان جلساتي ترکيبي در دانشگاه آزاد اسلامي مرکز پرديس برگزار شد. به گزارش خبرنگار آفرينش ; به نقل از دکتر مالک ميرهاشمي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي مرکز پرديس : اين جلسات با هدف آشنايي و آگاهي از آثار مخرب مصرف مواد مخدر در ميان قشر جوان به ويژه دانشجويان به عنوان گروه  هايي که بيش از ساير اقشار جامعه در معرض خطر گرايش به مواد مخدر قرار دارند در اين مرکز برگزار گرديد . وي ادامه داد : طي هماهنگي دانشگاه آزاد اسلامي مرکز پرديس با مسئولان نيروي انتظامي کلانتري 207 اين شهر جلساتي ترکيبي از سخنراني و نمايش اسلايد و عکس در خصوص آثار مخرب و زيان بار مواد مخدر در اين مرکز دانشگاهي برگزار شد .وي گفت : طبق برنامه ريزي انجام شده اين جلسات تا پوشش همه دانشجويان اين مرکز ادامه خواهد يافت.


  استاندار يزد در شوراي راهبردي مديريت آب:
 بايد نهضت آب و آبرساني در استان يزد شکل بگيرد 

يزد-خبرنگار آفرينش
شوراي راهبردي مديريت آب  به رياست استاندار يزد و با حضور مديران دستگاههاي اجرايي تشکيل شد.
به گزارش  خبرنگار آفرينش به نقل از روابط عمومي استانداري يزد,محمد رضا فلاح زاده در اين جلسه با اشاره به اين که استان يزد نقطه ثقل خشکي در کشور به حساب مي آيد گفت: به همين منظور بايد گام هاي بلند و دراز مدتي براي مقابله با خشکسالي هاي پي در پي که گريبان گير استان است برداشته شود.
استاندار يزد با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري مبني بر اين که مسئله مهم استان يزد مسئله آب است افزود:آب ,زير بنايي حياتي براي پيشرفت و توسعه محسوب مي شود لذا به نظر مي رسد, بايد در استان يزد نهضتي به منظور تامين آب و آبرساني در ميان مردم و مسئولين شکل گيرد چرا که يزد به واسطه شرايط اقليمي در زمينه تامين آب لازم براي پيشرفت و تعالي ,در مضيقه قرار دارد.
فلاح پور ,به مسئله احداث خط دوم آب زاينده رود اشاره کرد و گفت:يکي از راهکارهاي بلند مدتي که به منظور رفع مشکل اساسي آب ميتواند موثر باشد مسئله احداث خط دوم آبرساني به استان يزد است که بايد اين مسئله با جديت پيگيري شود .
شايان ذکر است ,بر اساس آمارها ,بيلان منفي برداشت آب از سفره هاي زير زميني در استان يزد 325 ميليون متر مکعب در سال است که تداوم اين مسئله صدمات جبران ناپذيري را به منابع آبي وارد ميآورد.


 در آذربايجان غربي اعلام شد
 93 درصد از کشفيات مواد مخدر جهان در ايران انجام مي شود 

اروميه-خبرنگارآفرينش
سالانه بيش از 93 درصد از کشفيات مواد مخدر جهان در ايران صورت مي گيرد.
جانشين دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر آذربايجان غربي با اعلام اين خبرگفت:مبارزه با عرضه مواد مخدر وکاهش تقاضا براي اين ماده مخرب با اجراي برنامه هاي فرهنگي از سياست هاي جديد دولت براي مبارزه با مواد مخدر در کشورمان است و نگاه ايران به مواد مخدر ريشه اي ،عميق واساسي است.دکتر جهاني خاطر نشان کرد در سال گذشته در انهدام باند هاي مافياي قاچاق مواد مخدر 35 درصد رشد داشته ايم که اين نشان از عزم جدي ايران براي مبارزه با مواد مخدر است. وي امحاي اراضي زير کشت شاه دانه در کشور،تقويت تشکل هاي مردمي ،فرهنگ سازي براي پيشگيري از اعتياد،تقويت مرزها و تجهيز آن به سيستم هاي پيشرفته را از برنامه هاي دولت در سال 87 براي مبارزه با مواد مخدر   دانست. 


  برداشت69 تن سير درشهرستان طارم  

  زنجان- خبر نگار آفرينش
  مدير جهاد کشاورزي طارم گفت: کار برداشت محصول سير از 1800 هکتار از مزارع شهرستان طارم آغاز گرديده و پيش بيني مي شود از اين سطح حدود 68400 کيلو سير تر برداشت و به بازار عرضه گردد که با توجه به عدم بارندگي در اواخر سال 86 و اوايل سال   87  حدود 15تا 20 درصد شاهد کاهش عملکرد در واحد سطح هستيم ولي با توجه به افزايش زير کشت  حدود 22 درصد افزايش توليد، نسبت به سال قبل خواهيم داشت. 
  رسول سلگي سير مورد کشت در شهرستان طارم را شامل سير محلي طارم- سير صورتي- سير قرمز- سير سفيد و رقم آذر شهربرشمردو افزود: بازار محصول سير طارم، استانهاي تهران-گيلان- قزوين- مازندران- کردستان بوده وبه طور پراکنده به اکثر نقاط کشور حصل مي شود و با توجه به کيفيت بالاي محصول قسمتي از آن در اين شهرستان توسط بازرگانان ساير استانها از جمله همدان- تهران و مازندران به کشورهاي خارجي صادر مي شود. 
 اين مقام مسول خاطر نشان کرد مديريت جهاد کشاورزي شهرستان طارم ضمن توزيع نهاده هاي مورد نياز کشاورزان جهت کشت اين محصول با برگزاري کلاسهاي آموزشي و ترويجي در افزايش اطلاعات کشاورزان سير کار منطقه نقش مهمي را ايفا نموده است.
 مدير جهاد کشاورزي شهرستان طارم اضافه نمود: سير علاوه برمصرف خوراکي به صورت تازه- سير ترشي يا چاشني در صنايع غذايي جهت توليد فرآورده هاي غذايي نقش مهمي دارد و همچنين استفاده فراواني به عنوان يک گياه دارويي موثر در بيماريها يي چون فشار خون و بيناريهاي قلبي   -  کاهش کلسترول خون- خواص ضد انگلي و ضد ميکروبي و درمان دستگاه گوارش دارد. سلگي در خاتمه گفت: که تعداد 2400 نفر بهره بردار در سطح شهرستان اقدام به کشت اين محصول نموده اند.  


 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
آزمون و سنجش
خبر دانشگاه
آگهي هاي روزنامه آفرينش