جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1387/03/20 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 3059

مدير تسهيلات اعتباري دانشگاه آزاد اسلامي:
ميزان سهميه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي ازبودجه وام شهريه هنوز ابلاغ نشده است

معاون علم و فناوري رئيس جمهوري :
برنامه حمايت از همکاري دانشگاه و صنعت اجرايي مي شود


يازدهمين جشن ازدواج دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي مبارکه برگزار شد


اعلام موافقت قطعي وزارت علوم با ايجاد قطب علمي مکاترونيک در دانشگاه تبريز

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان:
55 درصد دانشجويان سطح استان در واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد اسلا مي تحصيل مي کنند


كوتاه و خواندني


 مدير تسهيلات اعتباري دانشگاه آزاد اسلامي:
 ميزان سهميه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي ازبودجه وام شهريه هنوز ابلاغ نشده است  

مديرکل تسهيلات اعتباري دانشگاه آزاد اسلامي گفت: عليرغم باقي ماندن کمتر از سه ماه به آغاز ثبتنام دانشجويان براي سال تحصيلي جديد، هنوز ميزان سهميه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي ابلاغ نشده است.
محمد حسين سدهي نيا در گفتوگو با ايسنا با اشاره به عدم سهميهبندي بودجه مصوب وام شهريه در ميان وزارتين بهداشت و علوم و دانشگاه آزاد اسلامي خواستار تعيين هر چه سريعتر ميزان سهميه دانشگاه آزاد از بودجه وام شهريه مصوب مجلس شد.
وي گفت: سازمان مرکزي دانشگاه بايد بودجه تخصيصي را ميان 200 صندوق فعال واحدهاي دانشگاهي تقسيم و توزيع کند که اين فرايند نيازمند فرصت کافي است ولي به دليل عدم تخصيص سهميه دانشگاه، نميتوان وامهاي شهريه را ميان واحدها توزيع کرد.  سدهي نيا با اشاره به تخصيص بودجه يکهزار و 200 ميليارد ريالي براي وام شهريه دانشگاهها در سال گذشته، گفت: از اين ميزان 600 ميليارد ريال مربوط به دانشگاه آزاد بود ولي شنيدهها حاکي از آن است که دولت 20 درصد بودجه را به حساب صندوق وزارت علوم واريز نکرده است که براين اساس دانشگاه در جذب وام به دانشجويان حدود 120 ميليارد ريال کم ميآورد.  وي اظهار کرد: دانشگاه آزاد تاکنون 400 ميليارد ريال را براي 90 هزار دانشجو جذب کرده وهمچنين واحدهاي دانشگاهي معادل مابقي اعتبار به دانشجويان هنگام ثبت نام وام داده اند که با توجه عدم واريز 20 درصد بودجه به حساب صندوق وزارت علوم، صندوق رفاه دانشجويي دانشگاه آزاد به صندوق واحدها بدهکار مي شود که اين موضوع موجب بدهکاري دانشجويان مي شود بر اين اساس چه کسي پاسخگوي اين دانشجوياني است که تکليفشان مشخص نيست.


 معاون علم و فناوري رئيس جمهوري :
 برنامه حمايت از همکاري دانشگاه و صنعت اجرايي مي شود  

 معاون علم و فناوري رئيسجمهوري گفت: برنامه حمايت از همکاري دانشگاه و صنعت به تصويب رسيده و در سال جاري اجرايي ميشود.
   صادق واعظ زاده در گفتوگو با خبرنگار  فارس با اشاره به برنامه حمايت از همکاريهاي دانشگاه و صنعت گفت: اين برنامه به تصويب دولت و مجلس رسيده و در قالب اين برنامه، مجموعههاي موثري در حال شکلگيري است.
وي تصريح کرد: هدف از اين برنامه ايجاد و تقويت ارتباط فعاليتهايي که در زمينه توليد علم و فناوري انجام ميشود با مصرفکننده نهايي است.
معاون علم و فناوري رئيس جمهور خاطرنشان کرد: بر طبق اين برنامه بايد از نخستين مراحل کار پژوهشي، که يافتن مسئله پژوهشي است، تا آخرين مراحل که توليد کالا و خدمات و عرضه آن به بازار است، کساني که دست اندرکار هستند، با هم همکاري کنند.  وي افزود: متاسفانه بسياري از نوآوريها و پژوهشها در دانشگاهها و مراکز پژوهشي انجام ميشود اما به بهرهبرداري نميرسد و در اختيار مصرف کننده قرار نميگيرد. براي اينکه از دستاوردهاي علمي استفاده شود بايد از زمان شروع کار پژوهشي براي توليد علم يا براي تدوين فناوري، مصرفکننده نهايي در جريان قرار گيرد و ديدگاه و نيازها و محدوديتهاي او لحاظ شود.
واعظ زاده ادامه داد: براي تحقق اين منظور مجموعههايي پيرامون يک کالا يا يک خدمات شکل خواهد گرفت و در واقع کار را از حلقههاي آخر چرخه نوآوري که کالا و خدمات است آغاز خواهيم کرد و يک کالا و خدمات که در بازار ايران وجود دارد يا بازار ايران به آن نياز دارد و هم اکنون از خارج وارد ميشود، مورد نظر قرار ميگيرد و تمام بازيگراني که در توليد اين کالا و خدمات و در توسعه زيربناي علمي و فناوري آن نقش دارند، دعوت خواهند شد تا کنار هم فعاليت کنند و چرخه نوآوري آن کالا و خدمات را تکميل کنند.
وي يادآور شد: اين مجموعه ها به صورت توزيع شده در سراسر کشور شکل ميگيرد و هر مرکزي که توانايي مديريت را داشته باشد و داوطلب شود و مورد تاييد معاونت علم و فناوري باشد، مديريت يک مجموعه را برعهده ميگيرد و بازيگران ذيربط را دعوت ميکند و معاونت علمي و فناوري منابع اوليه را در اختيار مجموعه قرار ميدهد و تسهيلات لازم را براي شروع همفکري و همکاري فراهم خواهد کرد.  معاون علمي و فناوري رئيسجمهور افزود: اين مجموعهها همکاريهاي دانشگاه و صنعت را در غير امور پژوهشي مثل کاربردي کردن آموزشهاي دانشگاهي، تسهيل فرصت مطالعاتي استادان در صنعت و غيره را نيز برعهده خواهند گرفت و به اين منظور جلسات هماهنگي با شرکت روساي انجمنهاي علمي و انجمنهاي صنفي و مراکز پژوهشي و روساي دانشگاهها و معاونت علمي و فناوري برگزار شده است. 


 يازدهمين جشن ازدواج دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي مبارکه برگزار شد  

يازدهمين جشن ازدواج دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي مبارکه با حضور دکتر عليان رييس دانشگاه آزاد اسلامي واحد مبارکه، رييس شواي اسلامي شهر به اتفاق اعضاي شوراي شهر و 135 زوج دانشجو و خانواده هايشان در سالن ورزشي مالک اشتر اين دانشگاه برگزار شد.
به گزارش ايسکانيوز، دکتر عليان در سخناني بيان کرد: هنرمندترين انسان کسي است که هنر زندگي را بلد باشد و با وجود پيچيدگي همسر خود با او در مسير زندگي سازگاري داشته باشد.
وي با اشاره به ويژگي ازدواج دانشجويي افزود: در ازدواج دانشجويي به دليل بالا بودن حساسيت فرهنگي، علمي و وجهه دانشگاهي انتظار تربيت فرزندان سالم و صحيح النفس مي رود و بايد اين باور به حقيقت تبديل شود.
رييس دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اينکه نسل جديد بايد احترام پدر و مادر و نسل گذشته را داشته باشند از زوج هاي دانشجو خواست با تفاهم و همدلي بنيان خانواده را مستحکم و قوي بردارند و اجازه دخالت ديگران را در زندگي خود ندهند.به گزارش ايسکانيوز، در اين مراسم عابديني رييس دفتر فرهنگ اسلامي واحد در سخناني ازدواج دانشجويي را يک ازدواج آگاهانه و مدبرانه توصيف کرد و در ادامه پيام مقام معظم رهبري به زوج هاي جوان توسط ايشان قرائت شد.
وي افزود: از اينکه اين نسل فرهيخته در يک محيط علمي سالم و با معيارهاي صحيح به تشکيل زندگي اقدام مي کنند، بسيار خوشحالم و اميدوارم با گستررش ازدواج هاي آسان و بي آلايش، شاهد رفع مشکلات پس از ازدواج جوانان باشيم.
حجت الاسلام والمسلمين دکتر توانايي استاد دانشگاه آزاد اسلامي و مدرس تکنيک هاي موفقيت در اين مراسم با اشاره به اهميت و جايگاه ازدواج در اسلام گفت: ازدواج يکي از اتفاقات بسيار نيک در زندگي هر انساني است و در اسلام هيچ امري مانند ازدواج مورد تاکيد قرار نگرفته است و هدف اصلي ازدواج رسيدن به آرامش است و اميدواريم خانواده ها با کم کردن توقعات خود از فرزندان، بستر ايجاد آرامش در زندگي آنان را فراهم آورند.
وي اظهار داشت: پايبندي به ارزش ها، به زندگي تحکيم مي بخشد و اميدوارم زوج هاي جوان دانشجو، هميشه پايبندي به ارزش ها را در زندگي خود حفظ کنند.به گزارش ايسکانيوز، وي خاطرنشان کرد: زوج هاي جوان با مثبت انديشي، گذشت، مهرباني مي توانند زمينه يک زندگي موفق را براي خود فراهم کنند. در اين مراسم ضمن اجراي برنامه هاي متنوع فرهنگي و هنري از طرف دفتر فرهنگ اسلامي به زوج هايي دانشجو هديه فرهنگي که شامل، يک جلد کلام الله مجيد، کتاب احکام روابط زن و شوهر و کتاب اسرار نماز بود اهدا شد.


 اعلام موافقت قطعي وزارت علوم با ايجاد قطب علمي مکاترونيک در دانشگاه تبريز  

  وزارت علوم تحقيقات و فناوري موافقت قطعي خود را با ايجاد قطب علمي مکاترونيک دانشگاه تبريز اعلام کرد.
به گزارش  ايسکانيوز  رييس قطب علمي مکاترونيک اين دانشگاه با اعلام اين خبر گفت: با توجه به پتانسيل هاي علمي و پژوهشي دانشگاه تبريز اين دانشگاه مجوز فعاليت قطب علمي مکاترونيک را دريافت داشته بود که به دليل ثمربخش بودن فعاليت هاي انجام شده وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري موافقت قطعي خود را با ادامه فعاليت اين قطب اعلام داشت.
دکتر علي رستمي با اشاره به فاکتورها و مزاياي مهم علم مکاترونيک گفت: اصطلاح مکاترونيک يک واژه ترکيبي از مکا (براي مکانيزم) و ترونيک (براي الکترونيک) مي باشد که در واقع شاخه اي از مهندسي محسوب مي شود که هدف اصلي آن ساختن ماشينها و سيستمهاي هوشمند در ابعاد ماکرو، ميکرو و نانو است.
وي با بيان اينکه مکاترونيک به عنوان يک دانش و تکنولوژي بين رشتهاي با بهره گيري از علوم مختلف مانند الکترونيک مجتمع حاوي ادوات نيمه هادي، الکترونيک نوري، مکانيک، برق، کنترل، سيستمهاي ميکروالکترومکانيکي، سيستمهاي بيولوژيکي، مهندسي شيمي، کامپيوتر، صنايع، اندازه گيري در حال ايجاد تحولي شگرف در سطح جهان در زمينه صنايع سبک و سنگين، خودروسازي، تجهيزات خانگي، ماشينهاي ابزار، روباتها، اتوماسيون، هوا و فضا، مهندسي پزشکي است، افزود: با توجه به تحولات ساختاري که در سياست اقتصادي و صنعتي جهان در شرف تکوين است، لازم است سياستگذاري عرصه دانش و فناوري کشور نيز به گونهاي جهت گيري نمايد که بتوان نه تنها بعنوان استفاده کننده بلکه بعنوان مولد دانش بويژه در زمينه هاي علوم و فناوريهاي موثر وجديد در سطح ملي و جهاني عمل نمود.
رستمي با اشاره به اينکه در بعضي از زمينه هاي علمي و تکنولوژيکي به دلايل مختلفي فاصله زيادي بين کشور ما و کشورهاي پيشرفته ايجاد شده و رقابت بسيار سخت مي نمايد،تصريح کرد بايستي در عرصه هاي جديد که امکان موفقيت و معرفي آثار علمي و تکنولوژيکي موثر در زندگي مردم فراهم مي باشد با حداکثر توان تلاش نمود که در اين راستا مکاترونيک به عنوان يک تخصص نوظهور و بين رشته اي مي تواند جايگاه خاصي در بين ساير علوم و تکنولوژي ها داشته باشد.
رييس قطب علمي مکاترونيک افزايش سطح تخصصي جامعه علمي و صنعتي در زمينه هاي طراحي، ساخت و بکارگيري سيستمهاي مکاترونيکي، توسعه و هدايت تحقيقات دانشگاهي مربوط به طراحي و تحليل اين سيستمها وتدوين و توسعه استانداردهاي طراحي، تحليل و پياده سازي سيستمهاي مکاترونيکي از جمله اهداف تشکيل قطب علمي مکاترونيک در دانشگاه تبريز عنوان کرد و گفت: اين قطب همچنين تلاش دارد زمينه هاي لازم براي جذب محققين، متخصصين و نخبگان علمي و پژوهشي کشور در زمينه مکاترونيک فراهم نمايد و با ارائه خدمات فني مهندسي و تحقيقاتي در سطح تکنولوژي پيشرفته ،ارائه مشاوره علمي و فني به مراکز علمي، فنآوري، صنعتي و سياستگذاري کشور، برقراري ارتباط و همکاري مستمر و متقابل بين محققين، همکاران دانشگاهي، متخصصين صنعت در داخل و خارج از کشور در اين زمينه فعاليت موثري داشته باشد.
رستمي استفاده از پتانسيل علمي و تحقيقاتي قطب علمي مکاترونيک در جهت پيشبرد و ارتقا» دوره هاي آموزشي و تحصيلات تکميلي، گسترش فعاليتهاي فراملي ( منطقه اي و بين المللي) و همکاري باديگر قطبهاي علمي و مراکز صنعتي مرتبط با زمينه کاري قطب علمي، افزايش بهره وري و بهبود کيفيت محصولات کارخانه هاي مربوطه و کاهش هزينه ها در دراز مدت و تربيت نسل جديدي از نيروي انساني متخصص در رشته هاي مدرن مهندسي از ديگر محورهاي فعاليت اين قطب اعلام کرد.


 رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان:
 55 درصد دانشجويان سطح استان در واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد اسلا مي تحصيل مي کنند 

با توجه به جمعيت 45 هزار نفري دانشجويان سطح استان، بيش از  25      هزار دانشجو يعني 55/6 درصد، در واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي استان تحصيل    مي کنند.
اصغر پرتوي، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان، با بيان مطلب فوق   افزود: دانشگاه  آزاد اسلامي واحد زنجان کار خود را با 4 رشته تحصيلي و 175 دانشجو   در سال 64 آغاز نمود و در حال حاضر 12 هزار دانشجو در مقاطع تحصيلي کارداني،   کارشناسي و کارشناسي ارشد مشغول به تحصيل مي باشند به نحوي که در هر سال تحصيلي به   طور متوسط 3000 دانشجو در 72 رشته تحصيلي، مورد پذيرش قرار مي گيرند.  
 رئيس   دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان افزود: دانشگاه با وجود اينکه محل علم آموزي بوده و   فلسفه وجودي اش بر آموزش تکيه دارد، محل پويايي و رشد استعدادها نيز مي باشد و بر   اين باوريم که بالندگي و شکوفايي عنصر دانشجو در نحوه فعاليت او جلوه گر خواهد شد.
وي به موفقيت هاي کسب شده توسط دانشجويان اين واحد اشاره و خاطر نشان ساخت:   طي دو سال گذشته 21 مقام و عنوان ورزشي در عرصه استاني و کشوري نصيب دانشگاه شده   است و همچنين گروه دانشجويي بتن اين واحد در سال گذشته موفق به کسب رتبه اول در بخش    جذب آب بتن در مسابقات سراسري بتن کشورشد.  
 پرتوي گفت: در حوزه اداري مالي،   واحد زنجان رتبه هاي اول،دوم و سوم را در طي 3 سال گذشته به طور متوالي در ميان   واحدهاي دانشگاهي سراسر کشور کسب نموده است وهمچنين موفق شده ايم درحوزه معاونت   دانشجويي رتبه دوم کشوري و درحوزه پژوهشي مقام اول منطقه اي را کسب نماييم. 
 رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان به نشريات دانشجويي فعال در اين واحد   اشاره و ادامه داد: 9 نشريه دانشجويي در قالب دفتر تشکل هاي دانشجويي، هسته ها و   انجمن هاي علمي در واحد زنجان منتشر مي شوند.    وي به برنامه هاي توسعه اي   اين واحد اشاره و تصريح کرد:با تکميل سايت 40 هکتاري حضرت امام (ره)، ميزان فضاي   آموزشي و رفاهي اين واحد دو برابر خواهد شد به نحوي که دانشکده فني و مهندسي اين   سايت با مساحت 8 هزار متر مربع و 97 درصد پيشرفت فيزيکي وهمچنين دانشکده علوم   انساني و اجتماعي اين سايت با مساحت 6 هزار و500متر مربع و 65 درصد پيشرفت فيزيکي   تا پايان تابستان امسال به مرحله بهره برداري خواهند رسيد.
پرتوي گفت:   خوابگاه بلوکA    سايت حضرت امام (ره)، با 7 هزارو900 متر مربع و مسجد فاطمه الزهرا»     (س) نيزدر مراحل انتهايي کار خود قرار دارند.


 كوتاه و خواندني  

همايش رياضي و آمار کاربردي در
 دانشگاه  آزاد اسلامي گرگان برگزار شد

به همت انجمن علمي رياضي و حوزه معاونت پزوهشي دانشگاه آزاد اسلامي گرگان همايش رياضي و امار کاربردي در تالار  ابن سيناي دانشگاه برگزار شد . به گزارش ايسکانيوز در اين همايش يک روزه مقالات روش شبه نيوتن تقليل يافته براي حل مسائل مينيمم سازي  مقيد از الاش ارمند ، الگوريتم اوليه - دوگان در مسئله تخصيص از خانم دليري ، فراکتالها و کاربردهاي ان از خانم ايزدي ،  اعداد اول از دکتر ابوالقاسم کريمي فيضبادي و کاربردي از قضيه حد مرکزي از رضا مکرم ارائه شد.

کسب رتبه برتر از سوي بسيج دانشجويي واحد نيشابور

بسيج دانشجويي واحد نيشابور در بين واحدهاي دانشگاهي استان خراسان رضوي رتبه نخست را از حيث عملکرد کسب کرد.
به گزارش  ايسکانيوز در مراسم ويژه اي که به منظور تقدير از عملکرد بسيج دانشجويي واحد نيشابور در سال گذشته با حضور اعضاي اين تشکل دانشجويي درسالن جلسات اين مرکز آموزش عالي برگزار شد، با اهداي لوح تقدير و هدايايي از سوي دکتر متولي زاده رئيس واحد نيشابور، از مسئولان اين تشکل دانشجويي تقدير به عمل آمد.
رئيس واحد نيشابور در بخشي از اين مراسم با اشاره به نقش تاثر گذار و مهم بسيج دانشجويي در دانشگاه ها، گفت: اين تشکل دانشجويي مي تواند طلايه دار حرکت هاي فرهنگي بسياري در دانشگاه باشد. دکتر متولي زاده تصريح کرد: در عصر کنوني که دشمن قصد دارد به وسيله تهاجم فرهنگي فکر و ذهن جوانان ما را تسخير کند، وظيفه بسيج بسيار حياتي است.
 
برگزاري کارگاه مقاله نويسي ويژه اعضاي
 انجمن هاي علمي واحد سوادکوه

 يک دوره کارگاه آموزشي مقاله نويسي ويژه اعضاي انجمن هاي علمي واحد سوادکوه برگزار شد.  به گزارش ايسکانيوز  با همکاري حوزه معاونت پژوهشي و انجمن علمي ادبي و هنري واحد سوادکوه، يک دوره کارگاه آموزشي مقاله نويسي با تدريس دکتر کاوه جعفري خورشيدي رئيس واحد و علي فلاح معاون پژوهشي اين واحد دانشگاهي ويژه اعضاي اين انجمن و به مدت دو روز برگزار شد.
اين کارگاه با اخذ مجوز از کميسيون مرکزي انجمن هاي علمي، ادبي و هنري دانشگاه آزاد اسلامي برگزار و به شرکت کنندگان گواهي نامه پايان دوره اهدا شد.
 
تصويب راه اندازي دانشکده هاي کشاورزي و علوم انساني در واحد شهرکرد

با پيگيري مسوولان واحد شهرکرد، دانشکده هاي کشاورزي و ادبيات و علوم انساني اين واحد براي فعاليت آموزشي در قالب دو دانشکده مستقل مورد تصويب قرار گرفت.
به گزارش ايسکانيوز اصغر رئيسي دهکردي، رئيس واحد شهرکرد گفت: اين واحد هم اکنون داراي هفت هزار و 700 دانشجو و حدود 340 عضو هيات علمي تمام وقت، پاره وقت و حق التدريس و قريب به 55 رشته تحصيلي است. وي گفت: امور آموزشي و پشتيباني دانشگاه در حال حاضر در قالب سه دانشکده مصوب انجام مي پذيرد و اخذ مصوبه دانشکده چهارم نيز در برنامه هاي آينده قرار دارد. 

سه خبر از واحد مبارکه
انتشار نشريه علمي، تخصصي انجمن علمي علوم تجربي واحد مبارکه

ششمين شماره نشريه علمي، تخصصي انجمن علمي علوم تجربي بنام ژرفا در دانشگاه آزاد اسلامي واحد مبارکه منتشر شد.  به گزارش ايسکانيوز، اين نشريه به مدير مسوولي استاد شاهين مرداني نژاد و سردبيري خانم جهانبازي منتشر شد . در اين شماره از نشريه مطالبي را از قبيل، جايگاه زمين شناسي در بين ساير علوم، ايکنولوژي، فناوري سلول هاي بنيادي، ديدگاه هاي نو در تکامل و ... را مي خوانيد.

 تجليل از دانش آموزان ممتاز اعضاي هيات علمي و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي مبارکه

مراسم جشن تقدير از دانش آموزان ممتاز فرزندان اعضا هيات علمي و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي مبارکه با حضور معتمدي رييس آموزش و پرورش، رهبري معاون آموزش و پرورش شهرستان مبارکه، استادان، کارکنان و دانش آموزان ممتاز در مجتمع ورزشي مالک اشتر اين دانشگاه برگزار شد. در اين مراسم دکتر عليان رييس دانشگاه آزاد اسلامي مبارکه، ضمن خير مقدم و تشکر از حضور صميمانه خانواده هاي استادان و کارکنان اين دانشگاه گفت: خانواده هاي استادان و کارکنان اين دانشگاه نقش بسزايي در پويايي، توسعه، پيشرفت و بالندگي اين دانشگاه داشته اند و دانشگاه آزاد اسلامي با ايجاد مديريت امور رفاهي، باهدف ارائه خدمات رفاهي مطلوب تر به استادان و کارکنان دانشگاه، برنامه هايي را در نظر گرفته است که تجليل از دانش آموزان ممتاز فرزند استادان و کارکنان دانشگاه يکي از اين برنامه ها است. به گزارش ايسکانيوز در ادامه برناکه دکتر غفراني استاد حوزه و دانشگاه پيرامون مهارت هاي زندگي مواردي را بيان کردند. در اين مراسم با شکوه ضمن اجراي برنامه هاي متنوع فرهنگي و هنري به 60 نفر از دانش آموزان ممتاز فرزند استادان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي مبارکه در مقاطع مختلف تحصيلي با اهدا» لوح تقدير و هديه تجليل به عمل آمد.

خبرنامه روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مبارکه منتشر شد

بيستمين شماره ماهنامه خبري روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مبارکه به نام "آيينه" منتشر شد.به گزارش ايسکانيوز مسوول روابط عمومي دانشگاه ضمن اعلام اين خبر گفت: در اين شماره از ماهنامه که به مدير مسوولي باقري و با همکاري دانشجو حميدرضا علايي و مهدي کريمي چاپ شد مطالبي از قبيل: انتشارات اعضا هيات علمي، برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه استادان و کارکنان، کسب نايب قهرماني تيم روباتيک، اردوي زيارتي دانشجويان منتخب و ... را مي خوانيد. 
 
 برگزاري نمايشگاه کتاب در واحد مسجد سليمان 

با همکاري کانون قرآن و عترت دفتر فرهنگ اسلامي واحد مسجد سليمان، نمايشگاه کتاب و محصولات فرهنگي در اين واحد دانشگاهي برپا شد.
به گزارش ايسکانيوز خانم نظرپور مسوول کانون قرآن و عترت واحد مسجد سليمان گفت: اين نمايشگاه به مدت يک هفته داير بود که در آن انواع محصولات فرهنگي و بيش از 130 عنوان کتاب با موضوعات ديني، اجتماعي، پزشکي، روان شناسي، ادبي و اخلاقي با 25 درصد تخفيف در اختيار علاقه مندان گذاشته شد.
پس از بازديد مديرکل و معاون دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني سازمان مرکزي دانشگاه، دبير منطقه و تني چند از روساي واحدهاي دانشگاهي از دومين نمايشگاه ارايه دستاوردها و عملکردهاي دفاتر آموزش نيروي انساني منطقه شش دانشگاه آزاد اسلامي در واحد دانشگاهي اميديه و ارزشيابي هاي لازم، دفتر آموزش نيروي انساني دفتر آموزش نيروي انساني واحد مسجد سليمان به عنوان واحد برتر شناخته شد و واحدهاي دانشگاهي انديمشک و اميديه به عنوان واحدهاي دوم و سوم معرفي شدند که توسط مديرکل دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني سازمان مرکزي، هدايايي به دفاتر اول تا سوم منطقه شش اهدا شد.
 
پذيرش دانشجو ي رشته رياضي در واحد فيروز آباد

به استناد موافقتنامه وزارت علوم تحقيقات و فن آوري، واحد فيروزآباد مي تواند در مقطع کارشناسي ناپيوسته رشته رياضي دانشجو پذيرش کند.
به گزارش  ايسکانيوز  به استناد موافقت نامه وزارت علوم تحقيقات و فن آوري، واحد فيروزآباد مي تواند از بهمن ماه جاري در مقطع کارشناسي ناپيوسته رشته رياضي دانشجو پذيرش کند.


برگزاري جشن دانش آموختگي در آموزشکده سما

با همکاري دفتر فرهنگ اسلامي واحد فيروزآباد جشن دانش آموختگي 90 نفر از دانشجويان آموزشکده سما وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزآباد با حضور استادان، کارکنان و دانشجويان برگزار شد. در اين مراسم اله کرم جلالي رئيس مرکز آموزشي فرهنگي واحد فيروزآباد سخنراني کرد و به تمامي دانش آموختگان لوح يادبود تقديم شد.
   
  آيين سوگواري شهادت
زهراي اطهر(س)در نمازخانه سازمان
مرکزي دانشگاه آزاد اسلا مي برگزار شد  

مراسمي ويژه سوگواري فاطمه زهرا (س) در محل نمازخانه معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي برگزار گرديد .
در اين آيين که با حضور جمعي از روحانيون ، معاونين دانشگاه ، روساي مناطق ، روساي واحد ها ، معاونين فرهنگي واحد ها و روساي دفتر فرهنگ اسلامي و مديران و کارکنان ستادي و صنفي دانشگاه آزاد اسلامي برگزار شد . حجت الاسلام و المسلمين ميردامادي ، رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در منطقه 4 دانشگاه طي سخناني ضمن بيان مناقب حضرت زهراي اطهر و اهل بيت با توجه بيشتر بر ثقلين به عنوان ضامن بقاي تشيع تاکيد نمودند و راز سعادت را در پيروي از ائمه اطهار دانشتند  .
شايان ذکر است در اين مراسم اشعاري در وصف فضائل و رثاي فاطمه زهرا  قرائت گرديد و ذاکران اهل بيت نيز در مناقب حضرت زهرا مرثيه سرايي نمودند .


شرايط ايجاد دوره هاي بين الملل دانشگاهي در مناطق آزاد و اصلي

مدير کل دفتر گسترش آموزش عالي شرايط ايجاد دوره هاي بين الملل دانشگاهي در مناطق آزاد و سرزمين اصلي (مناطقي غير از مناطق آزاد) را تشريح کرد و گفت: ايجاد دوره هاي بين الملل در سرزمين اصلي با توجه به اصل عدالت محوري در نظام آموزش عالي صورت مي گيرد.
دکتر رجبعلي برزويي در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پذيرش دانشجو در دوره هاي بين الملل افزود: دانشگاه صنعتي شريف مي تواند در کليه رشته هاي مصوب کارشناسي و کارشناسي ارشد در کيش دوره بين الملل برگزار کند. ضمن اينکه اين دانشگاه مي تواند اين دوره ها را با همکاري دانشگاههاي خارج برگزار کند.
وي اظهار داشت: دانشگاه تهران نيز در کليه رشته هاي مصوب کارشناسي و کارشناسي ارشد مجوز ايجاد اين دوره ها را در کيش دارد و به دانشگاه تربيت مدرس نيز موافقت اصولي برگزاري دوره در اين منطقه داده شده است اما اين دانشگاه تاکنون به صورت رسمي اقدام به برگزاري دوره اي نکرده است.  مدير کل دفتر گسترش آموزش عالي گفت: موسسه غيرانتفاعي کيش نيز در دو رشته دانشجو پذيرش مي کند.  وي درباره ايجاد دوره بين الملل در منطقه آزاد قشم گفت: دانشگاه شهيد بهشتي نيز براي کليه رشته هاي مصوب مجوز اصولي راه اندازي دوره در قشم را دريافت کرده اما هنوز آغاز به کار نکرده است.  برزويي افزود: دانشگاه شيراز نيز در دوره هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد در اين منطقه (قشم) اقدام به برگزاري دوره کرده است و دو دوره نيز توسط منطقه آزاد قشم، زير نظر موسسه غيرانتفاعي قشم و با همکاري دو دانشگاه خارجي برگزار مي شود.
وي با بيان اينکه دانشگاه سيستان و بلوچستان نيز در دوره هاي بين الملل از مهرماه 87 اقدام به پذيرش دانشجو مي کند، گفت: دانشگاه بين المللي چابهار نيز با دانشگاههاي تهران، سوربون، استرلينگ، لندن، اميرکبير و سيستان و بلوچستان در حال برگزاري اين دوره ها است.

سمينار تخصصي مهندسي زلزله در دانشگاه صنعتي شريف برگزار مي شود

سمينار تخصصي مهندسي زلزله با موضوع کاهش خطر لرزه اي با حضور متخصصان داخلي و خارجي 21 خرداد در دانشگاه صنعتي شريف برگزار مي شود.
به گزارش خبرنگار مهر، آخرين يافته هاي تحقيقاتي و مهندسي در ارتباط با مهندسي زلزله در اين سمينار يک روزه مطرح مي شود. مرور بر يافته هاي پژوهشي اخير برخي مراکز تحقيقاتي، آموزش عمومي براي کاهش خطر زلزله، مسائل مربوط به ژئوتکنيک لرزه اي، سازه هاي فولادي و سازه هاي مصالح بنايي و خشتي و مشکلات مربوط به بهسازي ساختمانهاي مدارس و ميراث فرهنگي از عناوين مورد بحث در جلسات اين سمينار است.زبان رسمي سمينار تخصصي مهندسي زلزله انگليسي است.


 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
آزمون و سنجش
خبر دانشگاه
آگهي هاي روزنامه آفرينش