جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1387/03/20 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 3059


آگهي صفحه 1


آگهي صفحه 2


آگهي صفحه 6


آگهي صفحه 8


آگهي صفحه 9


آگهي صفحه 11


آگهي صفحه آخر


 آگهي صفحه 1 


 آگهي صفحه 2 


 آگهي صفحه 6 

سخنراني علمي مقابله با استرس وراهکارهاي آن درواحد بندرانزلي

به گزارش خبرگزاري آنا در واحد بندرانزلي با تلاش حوزه معاونت پژوهشي سخنراني علمي تحت عنوان مقابله با استرس و راهکارهاي آن در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرانزلي برگزار شد
استاد دکتر اکبري براي مقابله با استرس ،راهکارهاي اساسي را چنين بيان داشت.
 مقوله استرس و بيماري از جمله نخستين موضوعاتي است که در پنجاه سال اخير مورد کاوش قرار گرفته است وهمچنين اين مساله باعث شده که تحقيقات متعددي در مورد چگونگي مقابله باآن صورت گيرد در حاليکه خبر بد اين است که يسياري از بيماريها در اثر فشار رواني ايجاد مي شود خبر خوب اين خواهد بود که مردم بر اهميت وشيوه هاي مقابله با استرس تلاش وکوشش چشمگيري از خود نشان مي دهند انجمن روانپزشکي آمريکا استرس را شامل هر نوع مداخله که باعث اختلال در سلامت جسماني و رواني مي داند تعريف کرده است بعبارت ديگر هر عاملي که باعث تغيير در سازگاري فرد شوداسترس ناميده مي شود.
تحقيقات نشان مي دهد که حدود %70 الي %80 مراجعين به پزشکان عمومي مشکلات ناشي از فشار رواني دارند و کسانيکه در معرض فشارهاي رواني طولاني مدت هستند4/5برابر در معرض سکته قلبي و مغزي هستند و همينطور آثار فشار رواني بر مشاغل و کلا سلامت جسماني و رواني انسان قابل توجه است به هرحال تاثير استرس بر سلامت جسماني و بروز بيماريهاي قلبي عروقي و همينطور کاهش سيستم ايمني بدن بسيار هائزاهميت است تحقيقات بيانگر آن است که استرس حتي برسلول هاي مغزي در سيستم هيپوکامپ مغز (مرکز حافظه) تاثير منفي گذاشته و باعث فراموشي مي شود امروزه آنچه هائز اهميت است اين نکته مي باشد مهم نيست که استرس چه چيزي است مهم اين است که فرد چه شيوه اي را براي مقابله با استرس دارد که اين مساله با توجه به تفاوتهاي فردي در شخصيت و شيوه هاي ارزيابي فرد از رويداد استرس زا قابل بحث است تاثيرات استرس در سه حوزه جسماني ،شناختي وعاطفي مي باشد و براي کاهش اين تاثيرات تغيير در شيوه زندگي به بهبود روابط اجتماعي تغيير در شيوه تفکر و آموزش مهارتهاي زندگي شامل کنترل استرس ،خود آگاهي و کنترل خشم وبرقراري رابطه اثر بخش مي باشد.
در ادامه دکتر اکبري راهکارهاي هدف مند براي مقابله با استرس را به اطلاع حاضرين رساند و به همه سوالات در اين خصوص پاسخ داد.
   نماينده خبرگزاري آنا درواحد بندر انزلي

 


 آگهي صفحه 8 


 آگهي صفحه 9 


 آگهي صفحه 11 


 آگهي صفحه آخر 


 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
آزمون و سنجش
خبر دانشگاه
آگهي هاي روزنامه آفرينش