جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1387/03/26 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 3064


گل گشت


همايش مصرف صحيح دارو در اروميه برگزار شد


واحد صدور گواهينامه رانندگي در شهرستان پارس آباد داير شد


از 3 هزار و 500 هکتار بافت فرسوده استان، بيش از 2 هزار هکتار متعلق به مشهد است


عمليات فاز 1 اردوگاه هلال احمر تهران بزرگ در دماوند


ايران زمين


 گل گشت 

آذربايجان غربي
استان آذربايجان غربي از نظر طبيعي و تاريخي از مناطق برجسته ايران است. پيشينه تاريخي و سابقه کهن فرهنگي استان; سبب وجود اماکن تاريخي، مذهبي و فرهنگي بسياري درمنطقه شده است. آذربايجان را با توجه به پيشينه تاريخي کهن اش، در زبان هاي مختلف به نام هاي گوناگون کمابيش مشابهي ناميده شده است. آذربايجان غربي از نظر جغرافيايي بين 35 درجه و 58 دقيقه تا 39 درجه و 47 دقيقه پهناي شمالي و 44 درجه و 2 دقيقه تا 47 درجه و 23 دقيقه درازاي خاوري قرار گرفته است. اين منطقه يکي از مناطق مستعد کشاورزي و هم چنين يکي از کانون هاي مهم صنايع دستي ايران است. صنايع استان آذربايجان غربي در زمينه هاي مواد معدني و مواد اوليه موجود دراستان بر پا شده اند. دراين استان انواع فرش، گليم، پارچه هاي دستي و صنايع چوبي تزييني توليد مي شود و علاوه بر آن کارگاه هاي مختلف صنعتي نيز درسطح استان مشغول به کارهستند. پيشينه تاريخي و سابقه کهن فرهنگي استان; سبب وجود اماکن تاريخي، مذهبي و فرهنگي بسياري در منطقه شده و جاذبه هاي گردشگري منطقه را افزون نموده است. برخي از جاذبه هاي طبيعي اين منطقه نيز از ويژه گي هاي منحصر به فردي برخوردارند که در مجموع همراه با جاذبه هاي تاريخي, فرهنگي و اجتماعي,  ديدني هاي منطقه آذربايجان غربي را تشکيل مي دهند.
 
جام حسنلو: اين جام در فروردين ماه سال 1337 بوسيله هيئت مشترک ايران و امريکا از تپه حسنلو کشف شد. اين جام در آغوش انساني جاي داشت که بر زمين افتاده بود و بر پشت او خنجري فرو کرده بودند. نقوش اين جام متنوع بوده و داراي ارزش هنري فراوان است. در ابداع نقوش اين جام هنرمند سازنده آن احتمالا از دو داستان شيرين فارسي کهن الهام گرفتهاست. يکي داستان مهر فراخ دشت است که بر گردونهاي سوار و همراه يارانش به جنگ دشمن ميرود که پيمان شکنان را کيفر دهد. ديگري داستان پيروزي فريدون پيشدادي بر ضحاک ماردوش است که شاه فريدون به کمک کاوه آهنگر موفق ميشود که بر ضحاک پيروز شده و خواهرانش را از اسارت او بيرون آورد.
دورانهاي سکونت در حسنلو
به عقيده دکتر دايسون رئيس هيئت مشترک ايران و امريکا ده دوره متمايز سکونت در تپه حسنلو موجود است و از قديم به جديد يعني از دوره دهم شروع و به دوره يکم که آخرين دورهاست ختم ميشود. دايسون تاريخ تقريبي سکونت در دوره دهم را به 6 هزار سال پيش از ميلاد مسيح نسبت ميدهد و دوره نهم و هشتم تا هفتم را بين 6 هزار و سه هزار پيش از ميلاد ميداند. از سه دوره دهم و نهم و هشتم اطلاعات زيادي نداريم و مدارک کافي نيز در دست نميباشد و اميد ميرود با ادامه حفاري در تپه حسنلو نکات تاريک اين سه دوره کاملا روشن گردد.
از دوره هفتم تا دوره اول اطلاعات بيشتري موجود است و شواهد باستانشناسي و حفريات در حسنلو وجود اين دورهها را کاملا تائيد ميکند. در اين دورهها به بناهاي خشتي و گلي و سنگي برخورد شدهاست. از حفاري که در ترانشه 22 U در سالهاي 1349 و 1351 انجام گرفت (شکل 22) ثابت شد که از دوره چهارم سکونت در حسنلو يعني از هنگام وقوع آتشسوزي بزرگ حسنلو تا دوره هفتم سکونت (2200 سال پيش از آتشسوزي) آثار ساختماني که دال بر سکونت افرادي در حسنلو ميباشد موجود است(1). بنابراين دوره هفتم بين 2500 تا 3000 سال پيش از ميلاد بودهاست که از ابزرا مفرغي استفاده ميشدهاست و دوره ششم بين 2000 تا 2500 پيش از ميلاد مسيح و دوره پنجم ميتواند 1300 سال پيش از ميلاد مسيح بوده باشد.
در دوره پنجم سکونت در حسنلو ظروف سفالي خاکستري رنگ ظاهر شدهاست ولي اقوام سازنده اين ظروف سفالي خاکستري رنگ معلوم نيست که از چه منطقهاي به اين محل آمدهاند؟ از مختصات دوره پنجم سکونت در حسنلو وجود ساختمانهاي خشتي و گلي است که تاکنون در هيچ نقطه از دنيا يافت نشدهاست.
دوره چهارم بين 1300 تا 800 ق-م است يعني همان دوره آتشسوزي بزرگ و لايههاي سوخته و سياه شده که تقريبا در مدت 500 سال سکونت تشکيل گرديدهاست. در اين دوره ساختمانهاي حسنلو از سنگ ساخته شده بود و تمدن بسيار درخشاني در اين دوره در حسنلو وجود داشتهاست.(شکل 24 و 25) هنر اقواميکه در اين دوره در حسنلو ساکن بودهاند بسيار پيشرفته بود و آثار آنها قابل مقايسه با آثار زيويه کردستان و کلورز و مارليک گيلان و کليه نفاط لرستان ميباشد.
دوره سوم سکونت در تپه حسنلو دوره مادها و کمي پيش از آن بودهاست و نيز اين دوره نيمي از دوره هخامنشي را هم شامل ميشود و خود اين دوره به دو قسمت A III و B III تقسيم ميگردد و دوره A III قديمتر از دوره B III بودهاست. دوره دوم همزمان با نيمي از دوره هخامنشي و همه دوران پارت (اشکاني) و نيمي از دوران ساساني ميباشد. و دوره اول که لايه بسيار ضعيفي است شامل اواخر ساساني و اوايل اسلام است که اثري از آن موجود نيست و کليه آثار اين دوره از ميان رفتهاست.
مهمترين دوره سکونت در حسنلو همان دوره چهارم است و منظور نگارنده از تشريح کلي حفاري حسنلو و ساختمانهاي يافت شده در آن بيشتر روي اين دوره ميباشد. کليه ساختمانهاي يافت شده در حسنلو که از سنگ ساخته شدهاند متعلق به دوره چهارم سکونت در حسنلو است (گرچه مقدار کمي هم سنگ در پيهاي ساختماني دوره پنجم بکار رفتهاست
هيئت حفاري در سالهاي پيش از انقلاب توانست اتاقهاي متعددي با سالنهاي بزرگ در مرکز تپه کشف نمايد و ديوار دفاعي قلعه نظامي و دژ محکم اين شهر را زير خاک بيرون سازد. از کشفيات اخير اين هيئت دست يافتن به سه معبد بزرگ ستوندار است که احتمالا مراسمي در هر يک از آنها اجرا ميشدهاست. بنظر ميرسد که اين سه تالار بزرگ ستوندار همزمان با هم ساخته نشدهاست بلکه تالار ستوندار شرقي اول و تالار ستوندار بزرگ جنوبي پس از آن دو تالار ستوندار غربي بعد از هر دو تالار ساخته شدهاست و به عبارت ديگر ميتوان گفت هنگاميکه تالار ستوندار بزگ جنوبي را بنا کردهاند اولين تالار ستوندار شرقي متروک شده بود و از آن استفاده کافي نميشدهاست و آن تالار به انبار يا طويله اسبان تبديل شده بودهاست. و نيز سومين تالار غربي ستوندار را هنگامي بنا کردهاند که دومين تالار بزرگ جنوبي تکافوي احتياجات آنها را برآورده نميکردهاست بدين جهت اقدام به ساختن سومين تالار بزرگ ستوندار کردهاند. شواهدي که از اين حفاري داريم اينطور نشان ميدهد که هر سه بناي ستوندار مانند يک مرکز مذهبي يا معبدي بوده که براي انجام تشريفات خاصي ساخته شده و در حقيقت خدا را در آنجا ميپرستيدند.
 دروازه و ديوار دفاعي قلعه
دور تا دور قلعه را ديواري به قطر (عرض) 3 متر و ارتفاع هفت متر فرا گرفته بودهاست. در سرتاسر اين ديوار برجهاي مربع شکلي به فاصلههاي 30 متر از يکديگر و به ابعاد 10 متر 10 x ساخته شده بود. ارتفاع برجها بدرستي معلوم نيست که چند متر بودهاست و مسلما بيشتر از 7 متر يعني بلندتر از ديوار قلعه بودهاست. با احتساب هر 30 متر يک برج، تقريبا محل هفت برج در روي ديوار دفاعي قلعه روشن ميگردد. طرز قرار گرفتن برجها در ميان ديوارها طوري بودهاست که 3 متر از طول برج داخل ديوار و 5 متر آن خارج ديوار (بيرون از قلعه) و 2 متر آن در سوي ديگر ديوار (داخل قلعه) قرار داشتهاست. از اين برجها براي حفاظت قلعه استفاده ميشدهاست.


  همايش مصرف صحيح دارو در اروميه برگزار شد 

 اروميه-خبرنتگارآفرينش
به منظور آشنا کردن بيماران خاص با اصول صحيح مصرف دارو ،همايشي با عنوان«مصرف صحيح دارو ودرمان بهينه براي بيماران هموفيلي »در اروميه برگزارشد.
در اين همايش،جمعي از بيماران هموفيلي آذربايجان غربي به همراه تعدادي از متخصصان بيماري هاي خوني استان واقشار مردم شرکت داشتند. معاون دارو ودرمان دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي ودرماني استان در اين همايش با تاکيد بر لزوم توجه به مصرف صحيح داروگفت:فرهنگ استفاده ازدارو در کشور هنوز جايگاه خود را به درستي پيدا نکرده است. ابراهيم خليل بني حبيب افزود:ضروري است پزشکان به عنوان اصلي ترين افراد مرتبط با امر تجويز دارو با آگاه سازي مردم ودقت در تجويز ومصرف دارو در اين مورد تلاش کنند. وي با يادآوري نقش رسانه ها وتبليغات در اين مورد اظهار کرد:پيشگيري از ابتلا»به بيماري به عنوان مهمترين عامل در کاهش مصرف دارو ،افزايش سلامتي وکاهش هزينه در خريد وتهيه دارو ونيز جلوگيري از عوارض ناخواسته برخي داروها،بسيار مهم وحياتي است. در پايان اين همايش،شرکت کنندگان به طرح سوالات ومشکلات خود مربوط به بيماري هاي خوني پرداختند.


 واحد صدور گواهينامه رانندگي در شهرستان پارس آباد داير شد 

اردبيل-خبرنگارآفرينش
باحضور استاندار و معاون سياسي و امنيتي استاندار اردبيل، فرمانده نيروي انتظامي فرماندار و جمعي از مسئولين اجرايي واحد صدور گواهينامه رانندگي در پارس آباد افتتاح شد.
در مراسم افتتاح اين شعب سرهنگ شهزاد قاسم زاده رئيس پليس راهوار گفت:با افتتاح واحد،صدور گواهينامه رانندگي تسهيل و شمار متقاضيان هم افزايش مي يابد.
وي گفت:با افتتاح اين شعبه از اين به بعد آموزشگاههاي مجري مراحل ثبت نام و برگزاري آزمون و صدور گواهينامه را انجام مي دهند. قاسم زاده در بخش ديگري از سخنان خود از راه اندازي سيستم صدور گواهينامه رانندگي پايه دوم ب تا پايان سال خبر داد و گفت:سهميه آموزشگاههاي مجري طرح با افتتاح اين شعبه به 600 نفر در ماه افزايش مي يابد. رييس پليس راهوار استان اردبيل افزود:با راه اندازي اين واحد کليه مراحل ثبت نام و صدور گواهينامه هاي پايه دوم، تراکتور، موتور سيکلت ويژه بدون نياز به مرکز استان بصورت مستقل انجام مي گيرد.


  از 3 هزار و 500 هکتار بافت فرسوده استان، بيش از 2 هزار هکتار متعلق به مشهد است 

 مشهد-خبرنگار آفرينش
رئيس سازمان مسکن و شهرسازي خراسان رضوي گفت: شهرهاي بزرگ استان داراي 3 هزار و 500 هکتار بافت فرسوده است که 2 هزار و 250 هکتار از اين مساحت، متعلق به مشهد است.
مهندس مجيد توتونچي افزود: طبق طرح هاي موجود تفصيلي، با اجراي طرح هاي نوسازي و بهسازي در بافت هاي فرسوده استان، 400 هزار واحد ساختماني جديد احداث خواهد شد.
 وي نوسازي بافت هاي فرسوده را وظيفه اي شرعي و وجداني دانست و تصريح کرد: احياي بافت هاي فرسوده به لحاظ جلوگيري از خسارت هاي گسترده جاني و مالي ناشي از بلاياي طبيعي، مانند فاجعه بم از اهميت بالايي برخوردار است.
 توتونچي با بيان اين که اصلي ترين مشکلات در روند بازسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده استان، عدم رغبت مردم و مشکلات متداول در روند ساخت  و سازهاي جديد است، اظهار کرد: متاسفانه عدم نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده، خدمات رساني به اين مناطق را با مشکل مواجه کرده است.
وي تصريح کرد: متاسفانه نيمه شرقي شهر مشهد به لحاظ دارا  بودن بافت هاي فرسوده بسيار و پيشرفت کند پروژه هاي نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده چهره اي متفاوت با ديگر نيمه شهر دارد.
وي گفت: ايجاد مشکلات ناشي از ايجاد تاسيسات زير زميني و زير ساخت هاي شهر سازي در اين مناطق از ديگر عوامل اجراي پروژه هاي نوسازي و بهسازي در بافت هاي فرسوده است.
رييس سازمان مسکن و شهرسازي خراسان رضوي با اشاره به ظرفيت سازي هاي قابل ايجاد در نتيجه اجراي پروژه هاي نوسازي و بهسازي در بافت هاي فرسوده شهري، عنوان کرد: سرانه هاي تراکمي، ايمن سازي بافت هاي فرسوده و استفاده از کاربري هاي پيش بيني شده در بافت هاي نوسازي شده چه براي شهرداري ها و چه براي بخش خصوصي در آمدزايي مناسبي خواهد داشت.
توتونچي با تاکيد بر ضرورت همکاري سازمان مسکن و شهرسازي با شهرداري ها خاطر نشان کرد: شهرداري ها در حال حاضر خصوصا در شهرهاي کوچک بدون کمک دولت قادر به تامين هزينه هاي اجرايي طرح هاي نوسازي نيستند.
وي با اشاره به مطالعه و آشنايي متخصصان ايراني با شيوه هاي مقاوم سازي در کشورهاي زلزله خيز گفت: با استفاده از دانش اين متخصصان مي توانيم ساختمان هاي احداث شده در بافت شهري و روستايي را مقاوم سازي کنيم.
در ادامه احمد نوروزي، مدير عامل سازمان عمران و مسکن سازان شرق نيزاظهار داشت: مهمترين قسمت در روند نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده ورود و مشارکت مردم در اين امر است.
نوروزي گفت: با مشارکت مردم مي توان به راحتي اصلي ترين بخش پروژه هاي نوسازي يعني آزاد سازي عرصه را در کوتاهترين زمان و با کمترين هزينه به انجام رساند.
وي خاطرنشان کرد: با پشتيباني شهرداري، دولت و مشارکت مالکان بافت هاي فرسوده، دارندگان سرمايه هاي خرد، مشاوران پيمانکاران و صاحبان صنوف مي توان بزرگترين پروژه هاي عمراني را در نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده اجرا کرد.
نوروزي با بيان اين که اصلي ترين مشکل در روند اجراي پروژه هاي نوسازي و بهسازي، نداشتن برنامه اجرايي براي به کارگيري سرمايه هاي مردمي است، عنوان کرد: گرچه بافت هاي فرسوده خود بهترين فرصت ها را ايجاد مي کند، اما مديريت غير اصولي و غير منسجم و عدم بهره برداري مفيد از پتانسيل هاي موجود در بافت هاي فرسوده همواره منجر به فرصت سوزي در اين بخش شده است.
مدير عامل شرکت عمران و مسکن سازان شرق گفت: متاسفانه نداشتن برنامه اجرايي مناسب باعث فرار سرمايه از کشور مي شود و ما امروز شاهد استفاده از سرمايه هاي ايراني در خارج از کشور به عنوان مثال ساخت برج هاي دبي هستيم.


  عمليات فاز 1 اردوگاه هلال احمر تهران بزرگ در دماوند 

رودهن- خبرنگار آفرينش
رئيس جمعيت هلال احمر شهرستان دماوند گفت : عمليات احداث اردوگاه اقماري پشتيباني ، امداد حوادث احتمالي تهران بزرگ در 15 هکتار زمين در چنار غرب دماوند آغاز  شده است .
به گزارش خبرنگار آفرينش ; مختار اميريان افزود: اين اردوگاه در 4 فاز(سوله ها ، تکميل محتويات داخلي سوله ها ) فاز دوم محوطه سازي و آماده سازي اردوگاه و فاز سوم محل استقرار هلي کوپتر و فاز چهارم اردوگاه اقماري و دپو امداد بزرگ است که فاز اول آن در حال اتمام و عمليات فازدوم نيز بزودي شروع مي شود.
وي افزود چون اين پروژه در ليست پروژه هاي محلي به ثبت نرسيده بود پروژه با 5 سال تاخير اجرا گرديد که هم اکنون نيز خود هلال احمر احداث اين اردوگاه را بر عهده دارد.
اميريان ادامه داد اگر اين پروژه در ليست پروژه هاي ملي قرار گيرد با جذب اعتبار بيشتر مي توان فازهاي اين اردوگاه را احداث و به بهره برداري رساند.
رئيس جمعيت حلال احمر شهرستان دماوند اظهار داشت : هم اکنون يک پزشک و سه امدادگر به همراه يک دستگاه آمبولانس در فاز اول اين اردوگاه مستقر و آماده ارائه خدمات هستند.
به گفته اميريان چون شهرستان دماوند در مسير جاده هاي ترانزيتي شمال از جاده هراز و فيروزکوه قرار دارد و با توجه به اينکه مشا» در گسل زلزله واقع شده بهتر است مسئولين با تخصيص اعتبارات لازم اين پروژه تکميل و به بهره برداري رسانند.
فاز اول اين ارودگاه در بهار سال جاري افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت.


 ايران زمين 


افتتاح 60 پروژه در هفته جهاد کشاورزي

همدان-خبرنگار آفرينش
رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان همدان گفت:بيش از 60 پروژه عمراني-خدماتي- توليدي و کشاورزي در سطح استان همدان با حضور مسئولين استاني و ملي در هفته جهاد کشاورزي افتتاح مي شود     که براي اين 60  پروژه مبلغي بالغ بر 14 ميليارد و 300 ميليون ريال هزينه شده است .اين اعتبارات از محل تسهيلات بانکي و عمراني و آورده متقاضيان تامين شده است و همچنين با بهره برداري از اين پروژه ها براي 223 نفر اشتغال جديد ايجاد خواهد شد.
مهندس حسين رجبيان ادامه داد:توليدات کلي امسال استان 386 هزار تن گندم210, هزار تن جو10, هزار تن کلزا,ذرت علوفه اي با افزايش 128 درصد نسبت به سال قبل 312 هزار تن و ذرت دانه اي   با افزايش 64 درصد نسبت به سال گذشته 124 هزار تن و يونجه 517 هزار تن و همچنين سيب زميني 900 هزار تن مي باشد.   

مکانيزه شدن واحد هاي قضايي دادگستري استان تهران

اسلامشهر-خبرنگار آفرينش
واحدهاي قضايي دادگستري استان تهران تا  پايان سال 87 به سيستم مکانيزه و يارانه اي مجهز مي شوند.
درخشان نيا ,قائم مقام مدير کل دادگستري استان تهران در مراسم توديع و معارفه جديد دادگستري اسلامشهر با بيان اين مطلب اظهار داشت:به منظور سرعت بخشي به امور و دسترسي آسانتر مردم به پرونده هاي قضايي شان و خدمات رساني مطلوبتر قضايي کليه ي واحد هاي قضايي دادگستري استان تهران    تا پايان سال 87  به سيستم مکانيزه رايانه اي مجهز شده  و با ايجاد شبکه بين واحد هاي قضايي و اجراي برنامه cms  ,دفاتر سنتي ثبت و ابلاغ و ... جمع آوري مي شوند.
درخشان نيا افزود:اين سيستم در واحدهاي قضايي شهروندان از اوايل خرداد ماه جاري به مرحله اجرا در آمده و در کل استان نيز در مرحله آموزش به پرسنل مي باشد که تا پايان سال جاري کليه واحد هاي استان از آن بهره مند خواهند شد.
در اين  مراسم محمد عزيزي به عنوان رئيس جديد دادگستري شهرستان اسلامشهر معرفي و از زحمات حجت الاسلام تمجيدي قدرداني شد. شايان ذکر است:حجت الاسلام تمجيدي  به سمت معاونت قضايي رئيس کل دادگستري استان تهران منصوب شد.
 
کاهش 30 درصدي برداشت گندم در تايباد

تايباد-خبرنگار آفزينش
مدير جهاد کشاورزي شهرستان تايباد گفت:کار برداشت گندم از سطح 17 هزار هکتار مزارع زير کشت تايباد آغاز شده است.
وي گفت:متوسط ميزان عملکرد برداشت گندم در اين شهرستان 3 تن در هکتار بوده است.
مهندس سعادت علي نيا گفت:101 کمباين در شهرستان تايباد به برداشت گندم از سطح مزارع مشغول هستند.
وي گفت:پيش بيني مي شود مقدار 51 هزار تن گندم از سطح مزارع شهرستان تايباد برداشت شود که نسبت به سال گذشته 30 درصد کاهش عملکرد داريم.به گفته ي وي ,امسال به دليل خشکسالي از سطح مزارع     ديم حتي يک کيلو گرم گندم برداشت نشده است.وي افزود:متوسط ريزش کمباين در زمان درو,گندم  و برداش گندم مقدار 5/8 درصد است.

خسارت 4 ميليا رد ريالي خشکسالي به عشاير اردبيل

اردبيل-خبرنگار آفرينش
مسئول اداره بهسازي و توليد امور عشاير استان اردبيل گفت:پديده خشکسالي به عشاير استان اردبيل بيش از 4ميليارد ريال خسارت زده است.وي در ادامه افزود:براي جلوگيري از بروز خسارت بيشتر طرح آبرساني سيار به عشاير کوچنده و خريد دام مازاد عشاير در حال اجرا است. وي با تاکيد بر ايجاد تسهيلات ويژه براي عشاير کوچنده از توزيع سموم و داروهاي ضد انگل در مسير کوچ و ايجاد پست هاي امدادي خبر داد. مدير جهاد کشاورزي گرمي نيز در اين جلسه خواستار صدور مجوز برداشت آب از حوزه بالحارود براي اجراي طرح هاي پرورش آبزيان در اين شهرستان شد.

همکاري دانشگاه شهيد چمران اهواز و شرکت آبفا خوزستان براي مقابله با خشکسالي

خوزستان-خبرنگار آفرينش
مدير گروه ارتباط با صنعت دانشگاه شهيد چمران اهواز در گفتگو با مدير روابط عمومي شرکت آبفا خوزستان گفت از گسترش همکاري ميان شرکت آبفا خوزستان و دانشگاه شهيد چمران اهواز استقبال مي کنيم. به گزارش روابط عمومي وآموزش همگاني شرکت آب و فاضلاب خوزستان دکتر زراسوند بابيان اينکه دانشگاه شهيد چمران اهواز در پرتو بيانات مقام معظم رهبري گام هاي مهمي در جهت توليد علم و جنبش نرم افزاري و نوآوري وشکوفايي برداشته است افزود:گروه ارتباط با صنعت اين دانشگاه از ظرفيت هاي علمي، پژوهشي و تحقيقاتي مناسبي براي همکاري با صنايع مختلف استان به ويژه صنعت آب و فاضلاب برخوردار است. وي همچنين با تاکيد بر گسترش همکاريهاي علمي و پژوهشي ميان شرکت هاي آب و فاضلاب خوزستان و دانشگاه شهيد چمران اهواز گفت:محققين و پژوهشگران اين دانشگاه 4 طرح مهم براي مقابله با خشکسالي تعريف و اجرا کرده اند که اميدواريم با حمايت و همکاري شرکت آبفا استان شاهد توسعه اين طرح ها باشيم. دکتر زراسوند همچنين با اشاره به توانمنديهاي دانشکده علوم آب دانشگاه شهيد چمران اهواز تنظيم و امضاي يک تفاهم نامه همکاري بين شرکت آبفا خوزستان با اين دانشگاه را خواستار شد و با اشاره به ضرورت توليد برنامه هاي تلويزيوني علمي- آموزشي براي مقابله با خشکسالي از آمادگي کامل اساتيد محققان و متخصصان اين گروه براي همکاري در توليد اين برنامه ها خبر داد. در اين جلسه مدير روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و فاضلاب خوزستان نيز دانشگاه و صنعت را دو رکن مهم توسعه استان دانست و زمينه سازي براي گسترش همکاريها ميان شرکت آبفا استان و مراکز علمي بويژه دانشگاه شهيد چمران اهواز را از برنامه ها ي مهم روابط عمومي شرکت در سال جاري برشمرد وگفت:روابط عمومي شرکت آب و فاضلاب خوزستان از تمام ظرفيت هاي تبليغات و رسانه اي خود را براي معرفي دستاوردهاي دانشگاه شهيد چمران اهواز در بخش آب و فاضلاب استفاده خواهد کرد.


 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
آزمون و سنجش
خبر دانشگاه
آگهي هاي روزنامه آفرينش