جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
دریافت Pdfارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1387/04/06 - وزنامه مستقل سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 3074


تاريخ و محل توزيع کارت آزمون رشته هاي غير پزشکيدانشگاه آزاد اسلا مي سال 87


 تاريخ و محل توزيع کارت آزمون رشته هاي غير پزشکيدانشگاه آزاد اسلا مي سال 87 

گروه آزمون و سنجش: کارت ورود به جلسه آزمون رشته هاي غيرپزشکي در نوبتهاي  صبح و عصر روزهاي يکشنبه نهم لغايت سه شنبه يازدهم تيرماه سال جاري طبق برنامه زماني مندرج در جداول شمار (1) ، (2) و (3) اين اطلا عيه توزيع مي گردد.ضمنا زمان و محل توزيع کارت ورود به جلسه آزمونهاي علوم پزشکي که در روز جمعه بيست و هشتم تيرماه سال جاري برگزار مي شود ، طي اطلا عيه اي جداگانه اي اعلا م خواهد شد.


 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
اطلاعيه دانشگاه آزاد اسلامي
خبر دانشگاه
گزارش تصويري روز
گزارش
آگهي هاي روزنامه آفرينش