جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1387/05/14 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 3103


جدول زماني مراجعه معرفي شدگان رشته هاي تحصيلي خاص وبورسيه اي اعلام شد

با توجه به تاثير 15 درصدي معدل،
امکان اصلاح اينترنتي معدل ديپلم مجازين کنکور فراهم شد


تدوين سند چشم انداز 20 ساله جهاد دانشگاهي


  جدول زماني مراجعه معرفي شدگان رشته هاي تحصيلي خاص وبورسيه اي اعلام شد  

گروه آزمون وسنجش : به گزارش خبرنگارآفرينش معرفي شدگان رشته هاي  تحصيلي  دانشگاه  علوم  پزشکي  ارتش  جمهوري اسلامي ايران ، رشته هاي تحصيلي کارداني  و کارشناسي دانشکده پيراپزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران ، بورسيه  رشته هاي  تحصيلي دانشگاه علوم پزشکي ارتش در ساير دانشگاههاي علوم  پزشکي   و همچنين رشته  تحصيلي  حقوق بورسيه  ارتش  در دانشگاه تهران  که فهرست  اسامي  آنان در رديف معرفي  شدگان  چند برابر  ظرفيت هر  يک  از رشته هاي  تحصيلي پزشکي  و  پرستاري  دانشگاه  علوم  پزشکي  ارتش  جمهوري اسلامي ايران ،  ، بورسيه  رشته هاي  تحصيلي پزشکي ، دندانپزشکي و داروسازي دانشگاه علوم پزشکي ارتش در ساير دانشگاههاي علوم  پزشکي  کشور  (تهران- شهيد بهشتي- شيراز و مشهد) و همچنين رشته  تحصيلي  حقوق بورسيه  ارتش  جمهوري اسلامي ايران در دانشگاه تهران اعلام گرديده ، لازم است با در دست داشتن مدارک مورد نياز شامل اصل  و 3 نسخه روگرفت از تمام صفحات شناسنامه عکسدار داوطلب- يک سري روگرفت از تمام صفحات شناسنامه پدر و مادر- چنانچه داوطلب متاهل مي باشد ، يک سري روگرفت از تمام صفحات شناسنامه همسر- اصل مدرک پايان دوره متوسطه يا گواهي موقت پايان دوره متوسطه با ريز نمرات پايان دوره متوسطه- يک برگ روگرفت مدرک تحصيلي يا گواهي اشتغال به تحصيل دردوره پيش دانشگاهي - اصل و روگرفت مدرک نظام وظيفه (گواهي اشتغال به تحصيل در دوره پيش دانشگاهي يا دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت يا کارت معافيت دائم غير پزشکي تا 22 سال سن ، کارت پايان خدمت  تا 24 سال سن ، معرفي نامه اعزام به مدارس براي شاغلين در ارتش) - عکس 4x3  تمام   رخ 12 قطعه (در سال جاري گرفته شده باشد) - مشخصات بستگان (پدر ، مادر ، برادران ، خواهران ، پدربزرگ و مادربزرگ)- ارائه اصل گذرنامه (درصورت دارا بودن)  و همچنين لباس  و  کفش  ورزشي مناسب راس  ساعت 30:6 صبح  (ساعت 8 صبح درهاي  ورودي بسته خواهد  شد) روزهاي  تعيين  شده براساس جدول شماره 3 به آدرس تهران- ميدان  حر- خيابان  دانشگاه  جنگ - مديريت  گزينش  و  استخدام  نزاجا مراجعه  نمايند.
نکات مهم : - 1 از پذيرش داوطلبان بدون داشتن مدارک خواسته شده امتناع مي گردد. 2-مراحل گزينش 2 الي 3 روز به طول مي انجامد و به علت محدوديت، ورود همراهان به محل پذيرش مقدور نمي باشد. -3 داوطلبان توجه داشته باشند که حتما  کد رشته موردنظر را در برگه انتخاب رشته اينترنتي خود درج نمايند. 4-معرفي شدگاني که در دو کد رشته اعلام تمايل نموده و معرفي شده اند، لازم است فقط يک بار جهت گزينش مراجعه نمايند  و درصورت قبولي در مراحل گزينش براي هر2 کد رشته قبول منظور مي گردند. -5 از آوردن وسائل غيرضروري خودداري گردد.
برنامه  زماني شرکت در مراحل مختلف  گزينش  دانشگاه  علوم  پزشکي ارتش ج.ا.ا ، دانشکده پيراپزشکي ارتش ج.ا.ا ، بورسيه  رشته هاي دانشگاه علوم پزشکي ارتش در ساير دانشگاههاي علوم  پزشکي   و همچنين رشته حقوق بورسيه ارتش ج.ا.ا در دانشگاه تهران در جدول  شماره 3 درج شده است .
 بر اساس اين گزارش ، معرفي  شدگان رشته هاي تحصيلي دانشگاه امام حسين(ع) که فهرست اسامي آنان در رديف معرفي  شدگان چند برابر ظرفيت هر يک از رشته هاي تحصيلي دانشگاه امام  حسين(ع) اعلام  گرديده ، لازم است  براي انجام مراحل مختلف گزينش با در دست داشتن مدارک لازم شامل 4 قطعه عکس 4x3 تمام رخ جديد با زمينه روشن و پشت نويسي ده- اصل شناسنامه عکسدار به  همراه يک سري روگرفت کامل از تمام صفحات آن- اصل و روگرفت کارت ملي- ارائه آخرين مدرک تحصيلي با درج معدل و تصوير آن- ارائه وضعيت نظام وظيفه- ارائه گواهي مربوط (عضويت در بسيج، ايثارگري و ساير مدارک مثبته) و ارائه گواهي عضويت براي اعضاي رسمي سپاه در روزهاي  تعيين  شده (براساس جدول شماره 4) به واحدهاي گزينش سپاه در مراکز استانها (به شرح جدول شماره 5) مراجعه نمايند.
بر اين اساس ، داوطلباني که فهرست اسامي آنان در رديف معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته هاي تحصيلي پزشکي ، پرستاري و مديريت خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشکي بقيه ا..."عج" در گروه آزمايشي علوم تجربي اعلام گرديده ، لازم است براي انجام مراحل مختلف گزينش با در دست داشتن مدارک لازم شامل چهار قطعه عکس 4x3 جديد تمام  رخ- اصل شناسنامه عکسدار به همراه يک سري روگرفت از تمام صفحات آن- کارت ملي و روگرفت آن- اصل و روگرفت آخرين مدرک تحصيلي با درج معدل- مدرکي که بيانگر وضعيت نظام وظيفه باشد- گواهي عضويت در بسيج و يا گواهي وابستگي به خانواده ايثارگران (خانواده شهدا»، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و يا فرزند پاسدار)- گواهي فعاليت ها و کسب عناوين قرآني، علمي، ورزشي، هنري و ... (در صورت وجود) براساس جدول شماره 6 به آدرس تهران- ميدان نوبنياد- خيابان شهيد لنگري- سه راه اراج (اقدسيه)- جنب ماونت آماد و پشتيباني نزاجا- مجتمع ولايت دانشگاه علوم  پزشکي بقيه ا..."عج" مراجعه نمايند.
همچنين معرفي  شدگان رشته هاي  تحصيلي موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي سوره  که فهرست اسامي آنان در رديف معرفي شدگان چند برابر ظرفيت هر يک از رشته هاي تحصيلي موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي سوره اعلام گرديده ، لازم است براي انجام مراحل مختلف گزينش  با در دست داشتن مدارک لازم شامل يک قطعه عکس 4x3 جديد تمام  رخ، اصل شناسنامه عکسدار به همراه يک سري روگرفت از تمام صفحات آن ، اصل و روگرفت آخرين مدرک تحصيلي با درج معدل ، مدرکي که بيانگر وضعيت نظام  وظيفه باشد و پرينت کارنامه مرحله اول آزمون سراسري بر اساس جدول شماره 7 به آدرس تهران- خيابان آزادي- بين خوش و آذربايجان- نبش کوچه کامياران- پلاک 1 مراجعه نمايند.
معرفي شدگان  رشته هاي تحصيلي دانشگاه امام  صادق(ع) از  بين  آن  دسته  از داوطلبان شرکت  کننده  در  آزمون  سراسري  سال 1387  که باتوجه به شرايط و ضوابط پذيرش در موسسه مذکور مندرج در صفحات 32 لغايت 34 دفترچه  راهنماي  شماره 1  آزمون فوق  ، نسبت  به  ارسال  فرم  مندرج  در  صفحه 34 (دفترچه  شماره 1) اقدام  نموده اند  ، براساس  نمرات  علمي  مکتسبه آنان با توجه به ضريب اعلامي  در  گروه  آزمايشي  مربوط  ، گزينش  و اسامي  آنان منتشر شده ، با  توجه  به اينکه گزينش معرفي شدگان رشته هاي تحصيلي دانشگاه امام صادق(ع) به  صورت  ويژه  انجام  خواهد گرفت ، لذا براي رشته هاي  دانشگاه  مذکور در  دفترچه   راهنماي  انتخاب  رشته هاي  تحصيلي (دفترچه شماره 2) کد رشته در نظر گرفته   نشده   است و معرفي شدگان لازم  نيست کد رشته هاي  موسسه  مذکور را در فرم  انتخاب  رشته هاي  تحصيلي  خود درج  نمايند. داوطلباني   که   فهرست   اسامي   آنان  باتوجه  به ضوابط  مربوط  به  رشته هاي  تحصيلي   دانشگاه امام  صادق (ع) براي   مقاطع  تحصيلي  کارشناسي  ارشد پيوسته (ويژه  برادران) و کارشناسي  (ويژه  خواهران) در سال تحصيلي87-88   جزو معرفي   شدگان  اعلام   گرديده   ، لازم است  براي شرکت در آزمون شفاهي   با در دست   داشتن   اصل   شناسنامه   عکسدار  و روگرفت  آن به همراه اصل کارت ملي-    دفترچه   آماده   به  خدمت يا گواهي دال   بر  وضعيت    نظام   وظيفه و روگرفت آن  - گواهي دال بر    قبولي  ديپلم  و مدرک    پيش   دانشگاهي و روگرفت آنها-  کارنامه  تحصيلي دوره سه  ساله  دبيرستان  و پيش دانشگاهي و روگرفت آنها- پرينت کارنامه  آزمون  سراسري-  يک  قطعه  عکس  4x3  تمام   رخ   جديد  پشت   نويسي   شده    و نشاني  دقيق   و تلفن معرفان   و دوستان  (به همراه کروکي)   به   نشاني زير مراجعه نمايند :
برادران : تهران- بزرگراه   شهيد چمران - پل   مديريت - دانشگاه    امام   صادق (ع). 
تذکر مهم : زمان مراجعه برادران ، جهت آزمون شفاهي از طريق تماس تلفني با داوطلبان اعلام مي گردد. ضمنا برنامه زمانبندي آزمون شفاهي برادران بر روي پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشاني ir.ac.isu.www   قرار خواهد گرفت. نشاني   الکترونيکي دانشگاه نيز Go  zir.ac.ineshisu مي باشد.
خواهران : تهران- شهرک قدس (غرب)- بلوار  فرحزاد- خيابان  شهيد طاهرخاني- دانشگاه  امام  صادق(ع)- واحد خواهران.
تذکر مهم : حضور داوطلبان در مراحل مصاحبه و ساير مراحل گزينش الزامي است و عدم شرکت  در آزمون شفاهي  به  منزله انصراف از ادامه مراحل گزينش تلقي شده  و هيچ گونه حقي براي داوطلب  باقي  نمي ماند.


  با توجه به تاثير 15 درصدي معدل،
 امکان اصلاح اينترنتي معدل ديپلم مجازين کنکور فراهم شد  

 گروه آزمون وسنجش : داوطلبان آزمون سراسري سال 87 دانشگاهها و موسسات آموزش عالي که اطلاعات ثبت نامي مربوط به معدل کتبي ديپلم، سال اخذ ديپلم و نوع ديپلم آنها با مندرجات کارنامه مرحله اول مغايرت دارد، مي توانند براي آخرين بار اطلاعات صحيح را در زمان در نظر گرفته شده براي انتخاب رشته، بصورت اينترنتي اصلاح کنند. به گزارش ايسنا، با توجه به تاثير 15 درصدي معدل کتبي ديپلم براي ديپلمه هاي رياضي فيزيک، علوم تجربي، علوم انساني و معارف اسلامي فارغ التحصيلان سالهاي 84 ، 85 و 86 در نمره کل نهايي کنکور، امکان اصلاح اين اطلاعات براي داوطلبان ايجاد شده است و اطلاعات ارائه شده داوطلبان در زمان گزينش نهايي ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
گفتني است، پيش از اين فرصت اصلاح اطلاعات در فروردين ماه و زمان توزيع کارت نيز به داوطلبان داده شده بود. لازم به ذکر است، در صورت پذيرفته شدن نهايي، هرگونه مغايرت اطلاعات ثبت نامي داوطلب با اطلاعات واقعي باعث لغو قبولي وي خواهد شد.


 تدوين سند چشم انداز 20 ساله جهاد دانشگاهي 

گروه آزمون وسنجش : رييس جهاد دانشگاهي از تهيه و تدوين سند چشم انداز فعاليت هاي جهاد دانشگاهي در افق 20 ساله خبر داد و افزود: نسخه اول برنامه چهارم توسعه جهاد دانشگاهي تهيه شده و از نيمه دوم سال 87 اجرايي مي شود.   
به گزارش خبرنگارآفرينش   ، رييس جهاد دانشگاهي در نشست مطبوعاتي که صبح ديروز در دفتر اين مجموعه برگزار شد ، تشکيل قطب هاي علم و فناوري در همه پژوهشکده هاي جهاد  را از نکات برجسته در سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه جهاد دانشگاهي به تشکيل قطب هاي علم و فناوري در کليه واحدها و پژوهشکده هاي جهاد دانشگاهي بر اساس توانايي مزاياي بومي استانها و نيازهاي ملي کشور اشاره کرد .
طيبي صدور خدمات علمي  و تخصصي جهاد دانشگاهي  و انجام پروژه هاي مشترک تحقيقاتي با موسسات معتبر بين المللي را از ديگر برنامه هاي اين مجموعه در سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه جهاد دانشگاهي ياد کرد.
وي ادامه داد: با توجه به تجربه موفق جهاد دانشگاهي در ادامه آموزش هاي تخصصي کوتاه مدت ، برنامه ريزي براي جذب کارآموز خارجي  براي دادن آموزش هاي تخصصي در هماهنگي با وزارتخانه هاي خارجه، کار و امور اجتماعي و ساير سازمان هاي مرتبط از اهداف ديگر سند چشم انداز فعاليت هاي 20 ساله جهاد دانشگاهي است.
طيبي ادامه داد : جهاد دانشگاهي در حوزه مهندسي سه زمينه نفت، حمل و نقل ريلي و صنايع کاني غير فلزي قادر است هم در زمينه کسب دانش فني انجام مهندسي هاي پايه و هم ساخت تجهيزات مورد نياز اين صنايع فعاليت هاي مناسبي را انجام دهد. . رييس جهاد دانشگاهي در ادامه اظهار داشت : در حوزه علوم انساني و اجتماعي با توجه به اهميت بحث توسعه در کشور و لزوم ايجاد مراکز تفکر، مطالعه و مشاوره در اين حوزه و اهميت وجود چنين مراکز در نظام نوآوري کشور و ماهيت ميان رشته اي مباحث توسعه، تعميم به جهت دهي پژوهشي ،تعدادي از گروه هاي پژوهشي و مراکز خدمات تخصصي جهاد دانشگاهي به سمت مطالعات توسعه سوق يافته و بزودي پژوهشکده مطالعات توسعه در جهاد دانشگاهي راه اندازي مي شود.
وي  در خاتمه از فعاليت مهم ديگر اين نهاد به مهندسي محدود ساختار تشکيلات جهاد دانشگاهي و مناسب سازي آن با فعاليت هاي برنامه ريزي شده براي جهاد دانشگاهي بر اساس اهداف سند چشم انداز 20 ساله فعاليت هاي جهاد دانشگاهي اشاره کرد .


 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
آموزش و سنجش
خبر دانشگاه
آگهي هاي روزنامه آفرينش