جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1387/06/09 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 3123


گل گشت


ايران زمين

شهردار پرديس در کنفرانس مطبوعاتي با اصحاب رسانه ها:
شهر پرديس شهري خوابگاهي نيست


راه اندازي قطار ساري - مشهد


صدور 45 تن شاه ميگو از آذربايجان غربي به خارج از کشور


 گل گشت  

اصفهان
تاريخچه اصفهان  
 
اصفهان در ميان شهرهاي ايران گوهري يگانه است که در پي فراز و فرودهاي تاريخي و از پس غبار قرون و اعصار همچنان درخششي ناب و سحرانگيز دارد. چنان تازه و پرطراوت است که گوئي هم امروز پا به عرصه هستي نهاده و چنان اصيل و ريشه دار که گوئي همواره بوده. فرهنگ غني و طبيعت زيباي اصفهان هماهنگي شگفتي دارند چنانکه گوئي بازتاب يکديگرند.گنبدهاي فيروزه اي ، آسمان آبي را طنين تکرار بخشيده ، گلدسته هاي بلند ، نداي خاموش چنارهاي کهنسال را که آيه هاي خاکي خداوندند به بانگي رسا نغمه توحيد سرداده و نقش و نگار گل و بوته ها و اسليمي ها ، باغهاي خرم و شاخه هاي پرشکوه را بي خزان و جاودان کرده و جلوه هاي رنگ و نور در کاشي ها ، آفتاب درخشان اصفهان را معناي تازه اي بخشيده است.اصفهان از ديرباز بخاطر وجود پربرکت زاينده رود ، اين سرچشمه حيات ، از کانونهاي مهم زندگي در اين سرزمين بوده است ، چنانچه در تمامي ادوار تاريخي شناخته شده از شهرهاي مهم ايران به شمار ميرفته است.در دوره هخامنشي آن را گابا يا گي مي ناميده اند که بعدا به جي تبديل شده و از اقامتگاههاي ويژه پادشاهان و از استانهاي مهم ايران بوده است. در دوره اشکاني نيز اصفهان يکي از چهار ايالت پهله قديم و از مراکز مهم حکومت اشکاني بوده  است . قلعه سارويه و گنجينه بزرگ کتاب آن مربوط به همين دوره است. در دوره ساساني اصفهان مرکز تجمع سپاهيان و پادگان مرکزي ايران بوده است و از همين رو آن را اسپاهان يا سپاهان ناميده اند. اصفهان در سال 21 هجري به تصرف سپاهيان اسلام در آمد و در سده هاي چهارم و پنجم هجري در دوره حکومت ديلميان اصفهان پيشرفت و عمران بسياري يافت ، کتابخانه بزرگي داشت و مهمترين مرکز علوم ديني ، ادبي و فلسفي در ايران بود. در همين دوره است که ابن سينا دانشمند و فيلسوف بزرگ ايران به تدريس مي پردازد و چندي نيز وزارت مي يابد.اصفهان در دوره سلجوقي و صفوي که بعنوان پايتخت برگزيده شده به اوج شکوه و عظمت خود دست يافت و يکي از بزرگترين و آبادترين شهرهاي جهان بود. در فاصله ميان دوره سلجوقي و عصر صفوي يعني در دوره اوج و شکوفائي دو مصيبت بزرگ نيز بر اصفهان وارد آمد. يکي حمله مغول در قرن هفتم و ديگري قتل عام تيمور در اواخر قرن هشتم . اما اصفهان آنچنان که در طول تاريخ پرفراز و نشيبش نشان داده بار ديگر از ميان آتش و خاکستر سربرآورد شکوه گذشته را باز يافت .اکنون اصفهان بعنوان يکي از زيباترين شهرهاي جهان با پشتوانه عظيم فرهنگي ، هنري ، صنعتي و اقتصادي خود مورد توجه جهانگردان و ايرانگردان داخلي و خارجي قرارگرفته است.

مسجد قطبيه وسردرآن

 در خيابان طالقاني امروز مسجدي قرار دارد که با توجه به کتيبه سردرآن در زمان سلطنت شاه طهماسب صفوي ساخته شده است. اين کتيبه در حال حاضر در کاخ چهلستون نگهداري مي شود و به همراه سردر در مجاورت يکي از ديوارهاي اين کاخ نصب شده است.
توضيح اينکه در حدود 50 سال که خيابان طالقاني امروز که در آن زمان خيابان خوش و بعد از آن شاه ناميده مي شد تعريض مي شد اين سردر در معرض نابودي قرار گرفت بنابراين سردر عينا به کاخ چهلستون منتقل شد و امروز بازديدکنندگان از کاخ چهلستون اين سر در زيبا و کتيبه آن را نيز مشاهده مي کنند.  به هر حال کتيبه سردر که به خط ثلث با کاشي سفيد معرق بر زمينه لاجوردي با خط ابوسعيد امامي نوشته شد تاريخ 905 هجري قمري را بر خود دارد. به موجب مفاد اين کتيبه و تحقيقات پژوهشگران باني و سازنده اين مسجد قطب الدين علي باب الدشتي بوده است.
مسجد قطبيه صحن کوچکي دارد و به دليل تعريض خيابان از در ورودي مسجد مستقيما به شبستان گنبد دار وارد مي شويم. اين شبستان داراي 4 صفه است که قبري در صفه شمالي قرار دارد.
اگر چه کتيبه اي که بر سنگ سياه قبر نوشته شده صاحب قبر را شخص ديگري مي داند اما مردم اصفهان آن را متعلق به قطب الدين باب الدشتي مي دانند و زيارت مي کنند. در صحن مسجد سنگابي قرار دارد که اشعاري به خط نستعليق برجسته برآن نوشته شده است.
مفاد اين اشعار حاکي از اين است که اين سنگاب در سال 1307 هجري قمري به هنگام سلطت ناصر الدين شاه قاجار نصب شده است.  با آنکه اين مسجد تغييرات بسياري کرده و کاشي هاي آن لطمات فراوان ديده اند اما هنوز هم بسيار زيبا هستند چرا که به قول يکي از پژوهشگران خارجي ... « اين کاشي ها داراي ويژگيهاي عصري هستند که زيباترين کتابهاي داراي تذهيب و حواشي ايران به وجود آمده است ... »
مسجد مصري
 در محله جوباره مسجد کوچکي قرار دارد که در سال 1061 هجري قمري در زمان سلطنت شاه عباس دوم ساخته شده است. علت نامگذاري مسجد به مصري اين است که باني مسجد شخصي به نام حاجي ميرزا خان بوده که به تاجر مصري معروف بوده  است. کتيبه اي که بر يک لوح سنگ مرمر در داخل مسجد است بيانگر اين مطلب است. بر اين لوحه که نويسنده آن محمد رضا امامي است با خط نستعليق برجسته اشعاري نوشته شده که مصراع آخر آن تاريخ 1061 هجري قمري را نشان مي دهد. سردر ورودي که جديدتر است داراي تاريخ 1116 هجري قمري است.کتيبه اين سردر با خط ثلث سفيد بر زمينه کاشي خشک لاجوردي و قلم جعفر بن عبدالله است.
مسجد مصري داراي دو سنگاب نفيس و زيبا است. يکي از آنها در خارج از مسجد و روبروي سردر آن واقع شده است. بر اين سنگاب با خط ثلث برجسته بر سنگ سياه نام واقف آن و تاريخ 1200 هجري قمري نوشته شده است. در داخل مسجد نيز سنگابي است که بر کتيبه آن به خط نستعليق برجسته عبارتي در مورد نگاهداري سنگاب و تاريخ 1243 هجري نوشته شده است.
مسجد مقصود بيک  
يکي از مساجد بسيار زيبا و جالب اصفهان مسجد مقصود بيک است. اين مسجد که در شمال شرقي ميدان نقش جهان قرار دارد در بين مردم به مسجد ظلمات نيز معروف است. علت اينکه آن را به اين نام نيز مي خوانند اين است که در محله اي که در آن روزگار تکيه ظلمات ناميده مي شد واقع شده است.  مقصود بيک که در زمان شاه عباس اول ناظر کل بوده است اين مسجد را به پيروي از ديگر بزرگاني همچون الله ورديخان که آثاري در اصفهان به وجود آورده اند ساخته است.
آندره گودال اين مسجد را متعلق به ...«بهترين دوره ساختمانهاي شاه عباس که تزئينات و خط کتيبه ها عالي و شيوا هستند...» مي داند. کتيبه سردر اين مسجد که مورخ به سال 1010 هجري قمري است به خط ثلث با کاشي سفيد معرق بر زمينه لاجوردي به قلم جعفر علي امامي است. در اين کتيبه به نام شاه عباس اول و مقصود بيک ناظر اشاره شده است. شبستان جنوبي مسجد مقصود بيک داراي تزئينات کاشيکاري معرق است.محراب بسيار زيبا و نفيس آن کتيبه اي دارد که با خط ثلث سفيد معرق بر زمينه کاشي لاجوردي  مورخ 1011 هجري است.
در اين کتيبه که به خط محمد رضا امامي است به نام شاه عباس اول و مقصود بيک اشاره شده است. در مشرق حياط مسجد آرامگاه خوشنويس بزرگ روزگار صفويان مرحوم مير عماد حسني قزويني واقع شده که مردم اصفهان براي او احترامي خاص قائل هستند ميرعماد از خوشنويسان بي نظيري است که بسياري محققين او را آبروي دولت صفوي لقب داده اند.
قبر اين هنرمند مشهور فاقد کتيبه است اما او در آرامگاه او قطعه سنگ مرمري به طور عمودي بر ديوار نصب شده است. که با خط ثلث و نستعليق برجسته اشعاري به زبان فارسي و صلوات بر چهارده معصوم نوشته شده است.مسجد مقصود بيک به لحاظ کاشيکاري بسيار زيبا و مجلل از بناهاي مشهور عصر صفوي است.


 ايران زمين  

مشکلا ت قيف پروازي فرودگاه سنندج بررسي شد

سنندج-  خبرنگار آفرينش
با حضور معاون عمراني استاندار کردستان و جمعي از مسئولان مربوطه مشکلات به وجودآمده در زمينه قيف پروازي فرودگاه سنندج مورد بررسي قرار گرفت
به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين الملل استانداري کردستان  با حضور معاون عمراني استاندار کردستان و جمعي از مديران ادارات و سازمان هاي مربوطه مشکلات قيف پروازي فرودگاه سنندج که به دليل ساخت و سازهاي غيرمجاز به وجود آمده بود مورد بررسي قرار گرفت. معاون عمراني استاندار کردستان در اين جلسه اظهار داشت: متاسفانه به دليل عدم نظارت بر ساخت و سازها در حريم پروازي فرودگاه سنندج در زمينه نشست و برخواست هواپيما مشکلات فراواني به وجود آمده که بايد هر چه سريعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود. موسي مرادياني افزود: فرودگاه سنندج که تنها فرودگاه استان کردستان مي باشد نقشي ويژه در زمينه حمل و نقل دارد که بايد بيش از پيش به نگهداري، توسعه و تجهيز آن توجه نمود. وي خاطرنشان کرد: فرودگاه سنندج نيز هر چه سريعتر حريم پروازي را تعيين تا شهرداري نسبت تخريب ساختمان هاي مزاحم اقدام نمايد. معاون عمراني استاندار کردستان بيان داشت: شهرداري بايد براي مقابله با اين موضوع و عدم تکرار آن اهتمام خود را در زمينه افزايش نظارت بر اين بخش شدت بخشد.


  شهردار پرديس در کنفرانس مطبوعاتي با اصحاب رسانه ها:
 شهر پرديس شهري خوابگاهي نيست  

 رودهن - خبرنگار آفرينش
مهندس سعيد مردانه در نشست مطبوعاتي با اصحاب رسانه ها که در سالن اجتماعات شهرداري شهر جديد پرديس صورت گرفت اظهار داشت: شهر جديد پرديس شهري با ساختار خوابگاهي نيست و شوراي اسلامي شهر و شهرداري قصد دارد تا با تلاشهاي فرهنگي، هنري و اقدامات صورت گرفته اين شهر را به منطقه اي توريستي تبديل کند.
به گزارش خبرنگار آفرينش، مهندس سعيد مردانه شهردار شهر جديد پرديس در اين نشست اعلام کرد: خبرنگاران و اصحاب رسانه ها به عنوان چشم و گوش مسئولين و مردم هستند تا کمبودها و کاستي ها را با ظرافتي خاص اعلام کنند تا ما بتوانيم آنچه که در توانمان هست در سبد اخلاص بگذاريم.
وي ادامه داد: شهر پرديس با ديدگاه خوابگاهي ايجاد شد تا اقامتگاهي باشد براي سر ريز جمعيت کلان شهر تهران، اما شوراي اسلامي شهر و شهرداري پرديس تلاش کرد تا با انجام کارهاي فرهنگي و طرح هاي متنوع به مردم بگويد که پرديس شهري خوابگاهي نيست.
وي افزود: شهر پرديس در 9 فاز طراحي شده است که تا کنون 4 فاز مسکوني آن شروع به انجام عمليات عمراني کرده و فاز 5 و 9 اين شهر که مسکوني مي باشد هنوز آغاز نشده است.
مهندس مردانه تصريح کرد: ساخت وساز در اين شهر به صورت تعاوني مسکن مي باشد که بر عهده شرکت عمران پرديس است و بعد از ساخت زير ساختهايي چون ايجاد پارک و تفرجگاه ، جدول کشي و آسفالت خيابان ها و غيره توسط اين شرکت به شهرداري تحويل داده مي شود تا جهت حفظ و نگهداري و ترميم آن اقدامات لازم صورت گيرد.
وي با اشاره به فعاليت هاي انجام شده در خصوص عمران و آباداني شهر پرديس گفت: بودجه شهرداري در سال 1387 شصت ميليارد ريال بود که 60 درصد به فعاليتهاي عمراني و 40 درصد آن به هزينه هاي جاري اختصاص يافت و اميدواريم تا با افزايش درآمدهاي خود،  فعاليت هاي عمراني را افزايش دهيم.
وي در خصوص اقدامات انجام شده در زمينه هاي فرهنگي، هنري و ورزشي بيان داشت: در شهر پرديس يک بخش از زمينها با کاربري ورزشي به بهره برداري ، يک بخش در حال ساخته شدن و بخشي هم در مرحله سرمايه گذاري و پيدا کردن مکان مناسب و بکر براي ايجاد پروژه هاي ورزشي به سر مي برد.
وي افزود: شهرداري يک سالن ورزشي چند منظوره با ظرفيتي بالغ بر 800 نفر را در شهر پرديس ايجاد کرده که رشته هاي ورزشي چون فوتسال، واليبال، بسکتبال، تنيس و غيره مي توانند در آن فعاليت کنند.
شهردار پرديس تصريح کرد: در زمينه ورزشي يک زمين با مساحت 4000 متر مربع جهت ساخت استاديوم فوتبال در اختيار شرکت عمران مي باشد که شهرداري پيشنهاد کرد تا يک سوم از هزينه هاي ساخت آن را بپردازد، يک سوم ديگر را اداره تربيت بدني و ما بقي را شرکت عمران پرداخت کند اما متاسفانه هنوز اين زمين تحويل داده نشده است.
وي به ساخت تالار شهر با کاربري فرهنگي اشاره کرد و اظهار داشت: انشا ا... هزينه ساخت اين فرهنگسرا  را در رديف بودجه امسال قرار مي دهيم.
شايان ذکر مي باشد: پروژه ساخت بزرگترين ديزنيلند خاوره ميانه در شهر جديد پرديس يکي از پر جاذبه ترين منطقه هاي جذب توريست در ايران خواهد بود.


  راه اندازي قطار ساري - مشهد 

مشهد -  خبرنگار آفرينش
اولين قطار ساري - مشهد و بالعکس طي مراسم با شکوهي با حضور مهندس محمود جعفري مدير عامل شرکت قطار هاي مسافري رجا» , مهندس علي اکبرتاريخي معاونت برنامه ريزي و هماهنگي راه آهن،  مهندس کريمي نماينده شرکت رجا» در راه آهن  شمال و جمعي از مديران استاني و شهرستاني آغاز به کار کرد  .مدير عامل شرکت قطار هاي مسافري رجا» در مراسم راه اندازي اين قطار گفت : با راه اندازي اين قطار برگ زرين ديگري از خدمات نظام جمهوري اسلامي ورق زده شد. مهندس محمود محمود جعفري افزود: اين سيزدهمين قطاري بودکه در ادامه روند راه اندازي قطار هاي کمر بندي براي زائران بار گاه امام رضا (ع) از مراکز استانها به منظور سفر به مشهد مقدس در مسير قرار گرفت. که 40 در صد سفر هاي کشور به مشهد مقدس صورت مي گيرد. وي تصريح کرد : از مزايا راه اندازي اين قطارها مي توان به کاهش سفر هاي درون و برون شهري و در پي آن کاهش ترافيک , سهولت در تهيه بليت , جلو گيري از اقامت اجباري و کاهش سوانح جاده اي اشاره کرد. جعفري به افزايش 320 نفري مسافران در سال 86 نسبت به سال گذشته اشاره کرد و گفت: براي اين منظور 80 سواري افزايش يافته و 17 ميليون کيلومتر مسير بيشتر طي شد , و در سال گذشته بيش از 13 ميليارد کيلو متر توسط قطار هاي رجا» مسير طي شد.مدير راه آهن شمال نيز گفت : اين قطار از ساري با ظرفيت 480 نفر و هفته اي يکبار در روز سه شنبه در ساعت 30 :21 و به مدت 16 ساعت به سوي مشهد مقدس حرکت خواهد کرد. مهندس فرهاد ظهور پرواز اضافه کرد : بليت قطار ساري به مشهد و بالعکس 12800 تومان با 8 سالن 60 نفره و از نوع درجه يک شش تخته مي باشد . وي تصريح کرد: سرعت قطار در مازندران به دليل شيب بالا 60 کيلو متر در ساعت بوده ولي از گرمسار به بعد به 120 کيلو متر در ساعت نيز خواهد رسيد.ظهور پرواز خواستار افزايش تعداد دفعات سرويس دهي اين قطار در طول هفته و راه اندازي اين مسيربراي گلستان نيز شد. رييس نمايندگي شرکت رجا در راه آهن شمال همچنين گفت: بخش بار بري راه آهن که در آمد اصلي شرکت از اين طريق است . به دليل وجود شيب و فراز بالا در اين مسير ضعيف مي باشد . مهندس محمد کريمي افزود: راه اندازي اين قطار در جهت کاهش هزينه مردم صورت گرفت و براي خدمات رساني مطلوب که به شهروندان احتمالا سرويس دهي در اين مسير بعد از ماه رمضان يک روز در ميان خواهد بود.وي اضافه کرد: اين قطارها با ظرفيت جابجايي 500 نفر با سرعت 120 کيلو متر در ساعت توانايي رفت و برگشت در روز را دارد. کريمي به اتصال  ريل گرگان به مشهد اشاره کرد و گفت: احداث هر يک کيلو متر خطوط ريلي 2 ميليارد تومان هزينه در بر دارد.و اين پروژه اگر در سال آينده کلنگ زني شود در صورت تامين اعتبارات تا سال ديگر به بهره برداري خواهد رسيد.    


 صدور 45 تن شاه ميگو از آذربايجان غربي به خارج از کشور 

اروميه- خبرنگار آفرينش
در سال جاري 45 تن شاه ميگو از آذربايجان غربي به کشورهاي اروپايي صادر شد
مديرکل شيلات آذربايجان غربي با اعلام اين خبر گفت:با توجه به وجود چهار مرکز تکثير و پرورش ماهي قزل آلا علاوه برتامين نياز مردم استان، اين محصول حداقل به 16 استان کشور نيز ارسال مي شود. آيت الله فخري اضافه کرد: در سال جاري پيش بيني مي شود 10 هزار و 780 تن انواع آبزيان در استان توليد شود که اين رقم نسبت به فصل صيد در سال گذشته از رشد 13/2 دهم درصدي برخوردار است. وي  همچنين با اشاره به رشد 36 درصدي توليد انواع آبزيان در استان گفت: در مجموع 9 هزار و 521 تن انواع آبزيان شامل 4 هزار و 420 تن ماهي سردآبي، 991 تن ماهيان گرمابي، 3 هزار و 860 تن منابع آبي و 250 تن شاه ميگو توليد شد.  فخري همچنين يادآور شد: ميزان اشتغالزايي در اين بخش در استان پيش بيني  مي شود تا پايان امسال به 3 هزار نفر افزايش يابد.وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به افتتاح دو پروژه پرورش ماهي در شهرهاي خوي و اشنويه گفت: اين دو مرکز با توليد 24 تن ماهي قزل آلا درسال در هفته دولت به بهره برداري مي رسد.فخري استفاده از تکنيک هاي روز به منظور افزايش توليد در واحد سطح، احداث مجتمع ها و مراکز تکثير و پرورش جديد آبزيان در استان، بازسازي ذخاير منابع آبي و رهاسازي بچه ماهي در پشت سدها به منظور حمايت از تعاوني هاي صيد و صيادي و ايجاد اشتغال پايدار، برگزاري کلاس هاي طبخ آبزيان، برپايي نمايشگاه هاي عرضه محصولات شيلاتي و جشنواره هاي طبخ آبزيان تکميل بازارهاي ماهي فروشي در حال احداث شهرستان هاي اروميه و مهاباد و احداث بازارهاي ماهي فروشي جديد در ساير شهرستان ها را از جمله برنامه ها و اهداف اين اداره کل در سال جاري ذکر کرد.


 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
خبر و دانشگاه
آزمون و سنجش
آگهي هاي روزنامه آفرينش