جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1387/06/09 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 3123

دکتر جاسبي در چهارمين هم انديشي سالانه معاونين پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي :
دهه سوم تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي را دهه کيفيت نام نهاديم

رييس مجمع نمايندگان آذربايجان شرقي :
اگر دانشگاه آزاد اسلامي نبود کشور با مشکلات آموزشي زيادي مواجه مي شد


كوتاه و خواندني


اخبار کوتاه


  دکتر جاسبي در چهارمين هم انديشي سالانه معاونين پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي :
 دهه سوم تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي را دهه کيفيت نام نهاديم 

دکتر عبدالله جاسبي گفت: دهه سوم تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي را دهه کيفيت نام نهاديم که در دهه اول هدف و کار ما تثبيت و در دهه دوم توسعه و در دهه سوم کيفيت بود.
 دکتر عبدالله جاسبي رييس دانشگاه                          آزاد اسلامي در چهارمين هم انديشي سالانه معاونين پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي گفت: در طول اين پنج سالي که از دهه سوم گذشته است قدم بلند و بزرگي براي کيفيت گذاشته شده است در حوزه پژوهشي نزديک به 50 مرکز پژوهشي داريم که اميدواريم تا سال 1390 و تا پايان دهه سوم به 100 مرکز پژوهشي برسد.
وي افزود: در حوزه مقالات رشد جهشي و چشمگيري در سه و چهار سال اخير مي بينيم که اميدواريم که تا سال 1390 قدرت رقابت با بهترين دانشگاه ها را داشته باشيم.
وي افزود: ما نبايد دانشگاه آزاد اسلا مي را با کل دانشگاه ها مقايسه کنيم يک سوم دانشگاه هاي ما کارداني هستند که آنها وارد حوزه رقابت سخت نمي شوند، فرض کنيم 300، 350 واحد دانشگاهي داريم که 100 تاي آنها بايد قدرت رقابت سخت در حوزه علم و تکنولوژي را داشته باشند.
جاسبي اذعان داشت: اگر شاخص هاي مثل مقالاتي مثل ISI و مجلات معتبر و تعداد کنفرانس ها معيار ارزيابي دانشگاه ها باشند بهتر است در صدد تحصيلات تکميلي باشيم.
جاسبي خاطرنشان کرد: در بحث تخصيص بودجه پژوهشي و تحقيقاتي در کل کشور بحث از سه درصد است، سه درصد رقم بالايي است که ادعا مي کند که به يک درصد رسيده، بودجه کل دانشگاه ها در کشور فقط به امر پژوهش و تحقيقات تعلق مي گيرد.
وي افزود: شايد بهترين و مناسبترين راه کسب درآمد غير از شهريه راه هاي پژوهشي و تحقيقاتي است.
رييس دانشگاه آزاد اسلامي گفت: ما بايد کمک کنيم خيلي از اين اختراعات، اکتشافات و فن آوري ها به تجاري سازي برسند، تجاري سازي يکي از راه هاي مهم منبع درآمد است که در اين حوزه موفق شويم گوي سبقت را برده ايم.
به گزارش ايسکا نيوز دکتر جاسبي اذعان داشت: آنهايي که مقاله ارايه مي دهند و باعث اعتبار ما مي شوند نبايد محدوديت داشته باشند براي ما مهم اين است که مقالات مهم و معتبر باشند، کنفرانس ها علمي و پژوهشي باشند، طبيعي است که هر چقدر ما مجلات را افزايش دهيم مي توانيم حوزه تحصيلات تکميلي را رونق بخشيم.
وي افزود: هم اکنون 153 هزار دانشجوي فوق ليسانس و دکتراي تخصصي و 18 هزار دانشجوي تخصصي داريم اينها دو منبع گرانقدر براي ما هستند که ما بايد دو استفاده از آنها بکنيم. -1 نسبت هرم علمي را اصلاح کنيم -2 وقتي تعداد هيات علمي بيشتر شود طرح هاي پژوهشي و مراکز پژوهشي زياد و غني مي شوند.
جاسبي خاطرنشان کرد: اگر در دانشگاه آزاد اسلامي تعداد دانشجويان فوق ليسانس با احتساب دکتراي حرفه اي حدود پنج و شش درصد باشد قرار است ما در سال 1390 به 10 درصد و تا سال 1404 به 20 درصد برسيم و اين مستلزم اين است که تحصيلات تکميلي توسعه پيدا کند.
وي افزود: دانشگاه آزاد اسلامي بايد در حوزه هاي مختلف مکانيزه شود و همچنين مسابقاتي از جمله ربوکاپ، اختراعات، ابداعات که تشکيل مي شوند معاونت پژوهشي بايد کمک کند و فعال شود.
رييس دانشگاه آزاد اسلامي گفت: ما بايد اساتيد، پژوهشگران و استادان را تکريم کنيم و سعي کينم آنهايي که صاحب نظر، هنر، ديدگاه هستند و مي توانند موثر باشند جذب دانشگاه آزاد اسلا مي کنيم و سطح علمي دانشگاه آزاد اسلا مي را ارتقا» دهيم.
وي افزود: در حوزه پژوهشي يکي از مسايلي که بايد به آن توجه شود کارهاي پژوهشي مربوط به خود دانشگاه است که از جمله آنها بحث جمع آوري اطلاعات و آمار است.
جاسبي اذعان داشت: اگر بخواهيم پژوهش رونق پيدا کند بايد ابزار آن را در اختيار داشته باشيم ولي پژوهش و نوآوري بيش از آنچه که نياز به بودجه، زمان و وقت داشته باشند نياز به انگيزه دارند، معاونت پژوهشي بايد در خواب و بيداري به پژوهش فکر کند.
به گزارش ايسکانيوز،رييس دانشگاه                  آزاد اسلامي خاطرنشان کرد: اميدواريم با حمايت معاونت پژوهشي دانشگاه در حوزه هاي مختلف بتوانيم به برنامه هاي بلند مدت در آينده برسيم.
توسعه مراکز تحقيقاتي   راهبردي ترين زيرساخت هاي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي است
همچنين معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي در اين مراسم  با اشاره به سياست ها و جهت گيري هاي اساسي و خط مشي هاي پژوهشي در دانشگاه گفت: توسعه مراکز تحقيقاتي از نظر کمي و کيفي راهبردي ترين زيرساخت هاي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي است.  وي افزود: در دهه سوم فعاليت دانشگاه آزاد اسلامي که دهه ارتقا» کيفيت نام دارد آموزش عالي با جدي ترين رقابت ها رو به رو است به همين جهت محورهاي هشت گانه در جهت سياست کلي پژوهشي دانشگاه شده است.
وي از جمله اين محورها به افزايش سطح دانشگاه در توليد علم، ارتقا» سطح کيفي، افزايش تعاملات و همکاري هاي علمي و بين المللي دانشگاه، افزايش سطح رتبه بندي دانشگاه در بين دانشگاه هاي جهان اشاره کرد.
وي افزود: تعداد 88مقالات ISI در سال 81 به يک هزار و 892 مقاله در سال 86 رسيده است تا سال 90 دو هزار و 680 مقاله و در چشم انداز 1404 به 17 هزار مقاله افزايش يافته است.
وي در رابطه با مجلات علمي پژوهشي گفت: در سال 86، 47 مجله علمي پژوهشي داشته ايم و امسال اين آمار با مجوز کميسيون نشريات به 55 مجله رسيده است و تا سال 90 به 82 مجله و تا سال 1404 به 150 مجله افزايش مي يابد. دانشگاه آزاد اسلامي در سال 86، 18 فرصت مطالعاتي داشته است.
رهنماي رود پشتي به توسعه مرکز رشد و کارآفريني تاکيد کرد و گفت: سند علمي دانشگاه آزاد اسلامي با رويکرد علمي و فن آوري تا سال 1404 تنظيم شده است.
ساختار درآمدي دانشگاه آزاد اسلامي دردهه آينده تغييرمي کند
همچنين رييس دانشکده محيط زيست علوم و تحقيقات در اين مراسم  گفت: در دهه آينده ساختار درآمدي دانشگاه آزاد اسلامي تغيير مي يابد.
وي افزود : از جمله مسائل مهم و مورد توجه دانشگاه ها مساله پژوهش است، از دو سال قبل يک جلسه اي خدمت هاشمي رفسنجاني داشتيم و در اين جلسه ايده اي مطرح شد که ما بتوانيم ساختار حرکتي در دانشگاه ايجاد کنيم.
وي از جمله ويژگي هاي دانشگاه آزاد اسلامي  به 1- اينکه دانشگاه آزاد اسلامي  داراي شبکه بسيار گسترده اي است 2- در دانشگاه آزاداسلا مي  بوروکراسي کم تري مطرح است اشاره کرد.
وي افزود: بيشتر درآمد دانشگاه بحث شهريه است اين هزينه ها علي رغم اينکه مقدار بالايي است در قياس با هزينه هايي که دولت به دانشگاه هاي دولتي تخصيص مي دهد هزينه بسيار کم تري است.
عباسپور افزود: ساختار اساس نامه دانشگاه نشان مي دهد که دانشگاه آزاد اسلا مي  يک موسسه غير انتفاعي است.
عباسپور اظهار داشت: دو سال قبل با موافقيت رييس دانشگاه آزاد اسلامي مرکز فناوري پيشرفته را ايجاد کرديم که اين مرکز در رابطه با تدوين اساسنامه کارهايي انجام داده است بخش اصلي آن داراي 18 کميته است و هر کميته پنج نفر عضو اصلي دارد که وظيفه آن ها هدايت دانشگاه ها در زمينه فناوري است.
وي در ادامه افزود: مرکز فناوري و داراي تشکيلاتي است که يک بخش آن دفتر تجاري سازي است که از مشاورهاي حقوقي خاص استفاده مي شود و اميد ما اين است که ظرف يک دهه اي آينده بتوانيم ساختار درآمدي دانشگاه را تغيير دهيم.
وي افزود: رد بحث زيان دانشجوي دکتراي که فارغ التحصيل مي شوند از نظر زبان هستند.
عباسپور اذعان داشت: بسياري از پژوهشي هايي که در قالب پروژه هاي پژوهشي هستند از لحاظ علمي کاربرد ندارند، پروژه هاي اطلاعات بايد تعريف شود و اساتيد بايد تشويق شوند.
وي افزود: وقتي ما مي خواهيم RANKING انجام دهيم ايران جايگاهي در دانشگاه هاي دنيا ندارد ساختار و شاخص هاي آن مشخص نشده است و بستر لازم تعريف نشده است.
وي خاطر نشان کرد: ما در عرصه ها و مقوله هايي بايد وارد شويم که ديگران مشکل دارند و نمي توانند وارد شوند.


  رييس مجمع نمايندگان آذربايجان شرقي :
 اگر دانشگاه آزاد اسلامي نبود کشور با مشکلات آموزشي زيادي مواجه مي شد  

 رييس مجمع نمايندگان آذربايجان شرقي در مجلس شوراي اسلامي گفت :اگر دانشگاه آزاد اسلامي نبود قطعا اين کشور و جوانان آن با مشکلات آموزشي زيادي روبرو مي شدند.
 دکتر مسعود پزشکيان ضمن بازديد از امکانات دانشگاه آزاد اسلامي تبريز افزود :اگر دانشگاه آزاد اسلامي تاسيس نمي شد کشور اين پشتوانه قوي را از دست مي داد .
نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به دغدغه ها و مشکلاتي که در بدو تاسيس اين دانشگاه وجود داشت تاکيد کرد :امروز بعد از 25 سال فعاليت مفيد اين دانشگاه ، زير سوال بردن آن منصفانه نيست.
وزير سابق بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي با اعلام رضايت از امکانات دانشگاه آزاد تبريزو کافي بودن فضاي آن تصريح کرد:دانشگاه آزاد اسلامي در جذب نيرو ،جلوگيري از فرار مغز ها و خروج سرمايه هاي مادي و معنوي کشور ،تثبيت نيروهاي جوان و توانمند نمودن آنها ،نقش بسزايي داشته است .
دکتر پزشکيان با استقبال از برنامه کيفي سازي اين دانشگاه گفت :با تهيه برنامه هاي راهبردي و پرداختن به تحقيقات کاربردي و کيفيت بخشي در امور آموزشي، پژوهشي و فرهنگي و رعايت استاندارد ها ،اين دانشگاه قطعا در سطح منطقه و جهان جايگاه شايسته اي خواهد يافت.
پيش از صحبت هاي رييس مجمع نمايندگان آذربايجان شرقي در مجلس شوراي اسلامي ،دکتر جوانپور رييس دانشگاه                                      آزاد اسلامي تبريز گزارشي از روند برنامه هاي اين دانشگاه ارائه داد و گفت: در دهه سوم فعاليت اين دانشگاه اصل به کيفيت بخشي و پرداختن به تحصيلات تکميلي و تاسيس رشته هاي ميان رشته اي خواهد بود . 


 كوتاه و خواندني  

مسجد جامع واحد علوم تحقيقات دانشگاه
 آزاد اسلامي  ساخته مي شود

مسجد جامع واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسلا مي  به همراه مجتمع فرهنگي سالن مطالعه، مقبره الشهدا» و 7 نمازخانه در مساحتي بالغ بر 7 هزار متر مربع ساخته مي شود.
به گزارش خبرگزاري مهر، حجت الاسلام حسين واعظي نژاد رئيس اداره فعاليتهاي فوق برنامه واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي با اعلام اين خبر افزود: اين مسجد جهت اعتکاف، نماز جماعت و برگزاري بزرگداشتها و مراسم خاص مذهبي و فرهنگي در نظر گرفته شده است.
رئيس اداره فعاليتهاي فوق برنامه واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسلا مي  با بيان اين مطلب که هم اکنون واحد علوم و تحقيقات داراي 9 باب نمازخانه در دانشکده ها است افزود: با توجه به تعداد بالاي دانشجو و کارمندان اين واحد، ساخت مسجد جامع آغاز شده که از ويژگي هاي اين مسجد مي توان به طراحي سالن مطالعه، مقبره الشهدا»، صحن مسجد و سالن اجتماعات اشاره کرد.
وي از آغاز به کار ستاد نماز در واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي با هدف پاسداشت نماز خبر داد و گفت: اعضاي اين ستاد از سوي رييس دانشگاه آزاد مشخص شده اند. واعظي نژاد با اشاره به فعاليت هاي صورت گرفته در اين مورد، گفت: کارگاه آموزشي نماز، فعال کردن ستاد نماز، ايجاد کميته هاي آموزشي، علمي، مذهبي و هنري در ستاد نماز، برگزاري مسابقه نقاشي در رابطه با نماز و برگزاري مسابقات هفتگي قرآن براي آشنايي بيشتر کارکنان و دانشجويان با قرآن از جمله فعاليت هاي اداره فعاليتهاي فوق برنامه واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي  در اين زمينه است.

با حضور دکتر جاسبي :
مجموعه فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي
 مشهد افتتاح مي شود

 در آستانه ماه مبارک رمضان مجموعه فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد روز يکشنبه دهم شهريورماه 87 با حضور دکتر جاسبي رييس دانشگاه آزاد اسلامي افتتاح مي شود . به گزارش ايسکانيوزاين مجموعه فرهنگي که کار احداث آن از خرداد 85 آغاز شده است ، 5 هزار و 200 متر مربع مساحت دارد .مجموعه فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد که در مجتمع آموزشي اين دانشگاه قرار دارد شامل يک مسجد دو طبقه با ظرفيت هزار نفر ، آمفي تئاتر با ظرفيت 650 صندلي ، فضاي فرهنگي با مساحت 620 مترمربع ، نمايشگاه رو باز با مساحت 8 هزار 749 مترمربع و کافي شاپ ، سالن پذيرايي و ... مي باشد .گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران حاکيست، مراسم افتتاح اين مجموعه فرهنگي با حضور مسئولين کشوري و استاني ساعت 9 صبح برگزار مي شود . 

در دانشگاه آزاد اسلامي آشتيان
سمينار سند چشم انداز ايران در افق 1404 برگزار مي شود

سمينار سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 در دانشگاه آزاد اسلامي آشتيان برگزار مي شود.
سمينار منطقه اي سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران1404 با هدف تبيين اهداف سند چشم انداز و معرفي و آشنايي عموم افراد جامعه با برنامه ها و سياست هاي دولت نهم با همکاري و حضور استانداري هاي مرکزي, لرستان و همدان,دبير خانه مجمع تشخيص مصلحت نظام و دانشگاه هاي آزاد اسلامي منطقه پنج در روز هاي نهم و دهم شهريور ماه سال جاري در سالن پروفسور حسابي آشتيان برگزار خواهد شد.اين سمينار که با محور ارزيابي توسعه هاي آني کشور هاي منطقه, توسعه علمي, فرهنگي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران, توسعه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران, چشم انداز توسعه سياسي جمهوري اسلامي ايران و مولفه هاي توسعه پايدار کشور, اولين سمينار از سلسله سمينار هاي سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران1404 در راستاي اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي و دستيابي به اهداف عالي کشور در يک برنامه دراز مدت برگزار خواهد شد.

رييس موسسه برنامه ريزي آموزش عالي خبر داد :
زمان اعلام نتايج نهايي رتبه بندي
 دانشگاههاي جهان اسلام 

رييس موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفت: زمان اعلام نتايج نهايي رتبه بندي دانشگاههاي جهان اسلام در مهر ماه مشخص مي شود.
دکتر عزيزالله معمارياني در گفت وگو با ايسنا، در خصوص سرانجام طرح رتبه بندي دانشگاههاي جهان اسلام ، اظهار کرد: طي سال گذشته اطلاعات و مستندات مرتبط با دانشگاه هاي ايران جمع آوري شد ولي متاسفانه اطلاعات ساير دانشگاه هاي کشورهاي جهان اسلام هنوز به طور کامل جمع آوري نشده است و همين مساله باعث طولاني شدن پروسه رتبه بندي دانشگاه هاي جهان اسلام شده است. وي با بيان اينکه زمان اعلام نتايج نهايي رتبه بندي دانشگاههاي جهان اسلام مهر ماه مشخص مي شود، اظهار کرد: نشست وزراي علوم کشورهاي جهان اسلام مهرماه در باکو برگزار خواهد شد که طي آن سرانجام طرح رتبه بندي دانشگاههاي جهان اسلام بررسي و تعيين خواهد شد.
دکتر معمارياني در خاتمه اظهار کرد: بر اساس طرح رتبه بندي دانشگاه هاي جهان اسلام،20 دانشگاه برتر انتخاب خواهند شد و براي حضور چشمگيرتر در عرصه هاي بين المللي و دستيابي به جايگاه مطلوبتر در رتبه بنديهاي جهاني از آنان حمايت مالي به عمل خواهد آمد.

رييس صندوق حمايت از پژوهشگران کشور خبر داد:
تخصيص اعتبار سه ميليارد ريالي براي
هدفمند کردن تحقيقات

 رييس صندوق حمايت از پژوهشگران کشور گفت: حدود 10 کرسي پژوهشي با اعتبار معادل سه ميليارد ريال براي هدفمند کردن تحقيقات، ايجاد ظرفيت هاي جديد تحقيقاتي براي پژوهشگران جامع نگر، کمک به جذب اعضاي هيات علمي و پژوهشگران برجسته ايراني مقيم خارج از کشور و گسترش مرزهاي دانش و تقويت موقعيت هاي علمي کشور و انجام پژوهش هاي مورد نياز براي حل مشکلات کشور در نظر گرفته شده است.
به گزارش ايسکانيوز، محمد فرهادي در نخستين نشست داوران و ناظرين طرح هاي پژوهشي گفت: پروژه هاي تحقيقاتي با هدف ايجاد فرصت هاي برابر براي پژوهشگران کشور و بهره مندي آنان از حمايت هاي صندوق از کليه مراکز دولتي و خصوصي که فعاليت پژوهشي دارند دريافت و يا سفارش داده شده که تعداد اين پروژه ها يک هزار و 275 بوده که 438 پروژه مصوب و 103 پروژه پايان يافته و 554 پروژه فاقد اولويت بوده است.وي در خصوص مساعدت صندوق در خريد لوازم و تجهيزات گفت: تاکنون صندوق مبلغ يک ميليون و 787 هزار و 640 ميليون دلار جهت خريد تجهيزات آزمايشگاهي براي حمايت از پژوهشگران و مبلغ دو ميليارد و 100 ميليون و 978 هزار ريال در قالب پروژه هاي تحقيقاتي براي خريد تجهيزت به مراکز علمي مساعدت کرده است.فرهادي در ادامه تاکيد کرد: حدود 200 مقاله در طول کمتر از دو سال به چاپ رسيده است که حدود 20 درصد پروژه ها و پژوهش ها مربوط به خانم ها بوده است و به همين دليل اين صندوق را به عنوان يکي از مراجع توليد علم معرفي مي کند.به گزارش ايسکانيوز، وي در خاتمه در خصوص نحوه سفارش طرح ها و ارسال آن ها عنوان کرد: طرح هايي که ارائه مي شود يا صندوق خود طرح ها را سفارش مي دهد و يا توسط خود پژوهشگران براي صندوق ارسال مي شود، نحوه ارسال آنها نيز يا به صورت دستي و مراجعه حضوري و يا به صورت اينترنتي و مراجعه به سايت خواهد بود.

وزير بهداشت عنوان کرد:
حفظ ظرفيت فعلي خوابگاه هاي علوم پزشکي براي سال تحصيلي جديد

وزير بهداشت از حفظ ميزان پوشش خوابگاهي دانشگاههاي علوم پزشکي خبر داد و گفت: در حال حاضر پوشش خوابگاهي دانشگاهها 63 درصد است و در سال جديد تحصيلي نيز سعي مي کنيم که اين ظرفيت را حفظ کنيم. به گزارش خبرگزاري مهر، دکتر کامران باقري لنکراني افزود: در سال گذشته تحصيلي حدود 8 درصد به ظرفيت خوابگاهي اضافه شده که سعي مي کنيم امسال هم به همين ترتيب ادامه دهيم. وي در خصوص برنامه هاي سال تحصيلي جديد و تقارن آن را با ماه مبارک رمضان، خاطرنشان کرد: برنامه هاي سال تحصيلي جديد به صورت وزارتخانه اي نيست، بلکه دانشگاهي انجام مي گيرد و هر دانشگاهي مطابق با شرايط و وضعيت خود اين برنامه را تعيين مي کند.
وزير بهداشت تاکيد کرد: سياست کلي وزارت بهداشت در اين زمينه اين است که شروع سال تحصيلي با اطلاع رساني به دانشجويان تازه وارد همراه باشد و فضاي ورود آنها را فضاي آرامي قرار دهيم و پيش بيني هاي لازم براي امور رفاهي دانشجويان انجام گيرد.

رئيس صندوق حمايت از پژوهشگران خبر داد:
ايجاد اداره اي براي ثبت بين المللي اختراعات

 رئيس صندوق حمايت از پژوهشگران از مطالعه پروژه نمايه سازي طرحها و مقاله هاي پژوهشي خبر داد و گفت: صندوق حمايت از پژوهشگران کليه مراکزي که دغدغه اين کار را دارند جمع کرده تا نمايه سازي سازي طرحهاي پژوهشي و مقاله ها انجام شود.
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد فرهادي روز گذشته در نشست داوران و ناظرين طرحهاي پژوهشي در تالار علامه اميني دانشگاه تهران با بيان اين مطلب از نمايه سازي 200 مقاله در ISI طي دو سال اخير خبر داد و گفت: 20 درصد طرحهاي مصوب در صندوق حمايت از پژوهشگران کشور مربوط به پژوهشگران جوان (تازه هيئت علمي شده يا تازه فارغ التحصيل شده) است و مجريان 20 درصد پروژه هاي اين صندوق از ميان پژوهشگران زن هستند. وي تاکيد کرد: صندوق حمايت از پژوهشگران کشور خاص اساتيد و محققان دانشگاهي نيست و هر ايراني محققي اعم از دولتي و غير دولتي، مقيم داخل يا خارج و دانشگاهي يا غير دانشگاهي مي تواند تحت پوشش صندوق حمايت از پژوهشگران کشور قرار گيرد. دکتر محمد فرهادي به گسترش، توسعه و هدفمند شدن فعاليتهاي پژوهشي در کشور و سفارش پروژه هاي تحقيقاتي به عنوان دو زمينه براي ورود صندوق به عرصه تحقيقات اشاره کرد و گفت: صندوق حمايت از پژوهشگران کشور از اين پس سفارش دهنده پروژه هاي تحقيقاتي در 14 عرصه است.رئيس صندوق حمايت از پژوهشگران کشور به علوم انساني و هنر، علوم پزشکي و دامپزشکي، علوم و علوم زيستي، کشاورزي و منابع طبيعي و ميان گروهي به عنوان سر گروه هاي عرصه هايي اشاره کرد که از اين پس توسط اين صندوق سفارش پژوهش داده مي شود.
وي از همکاري صندوق حمايت از پژوهشگران کشور با معاونت علمي رئيس جمهوري و بنياد ملي نخبگان خبر داد و گفت: فعاليتها طوري تنظيم شده که فعاليتهاي صندوق با فعاليتهاي معاونت علمي و بنياد ملي نخبگان تداخل نداشته باشد و هيچ گاه دوباره کاري در فعاليتها ايجاد نشود و به نوعي تقسيم کار صورت گرفته است. دکتر فرهادي از ارسال 200 پروژه تحقيقاتي از معاونت علمي و فناوري رئيس جمهوري به صندوق حمايت از پژوهشگران کشور تا اوايل امسال خبر داد و گفت: عمده اين طرحها از طرحهايي بودند که از دانشگاهها به نهاد رياست جمهوري ارسال شده اند که حدود 60 پروژه با دستورالعمل ها انطباق داشته و اعتبار به آنها اختصاص پيدا کرد.
تصويب و اعطاي 10 مورد کرسي پژوهشي به ارزش جمعي سه ميليارد ريال در حوزه هاي گداخت هسته اي، مخابرات (رمز)، بايو متريالها، ساخت ايمپلنت ها و ... صورت گرفته است.
وي از اعطاي کرسي پژوهشي به محققان برجسته و صاحب نام کشور که داراي سوابق علمي تخصصي معتبر و صاحب برنامه پژوهشي راهبردي و داراي شناخت از نيازهاي جامعه هستند خبر داد و گفت: تصويب و اعطاي 10 مورد کرسي پژوهشي به ارزش جمعي سه ميليارد ريال در حوزه هاي گداخت هسته اي، مخابرات (رمز)، بايو متريالها، ساخت ايمپلنت ها و ... صورت گرفته است.
ايجاد اداره ثبت اختراع در صندوق حمايت از پژوهشگران کشور
همچنين فرهادي از شکل گيري اداره ثبت اختراع با حضور نيروهاي کارشناسي و تخصصي اين حوزه در صندوق حمايت از پژوهشگران کشور خبر داد و گفت: صندوق حمايت از پژوهشگران در صدد است امسال با جديت به موضوع ثبت اختراع در سطح بين الملل اهميت دهد و تا کنون 18 مورد اختراع در در سطح آمريکا ثبت اوليه شده و 9 مورد ديگر در دست اقدام است که تا يک ماه ديگر تکليف آنها نيز روشن مي شود. تا کنون 18 مورد اختراع محققان کشور در سطح آمريکا ثبت اوليه شده و 9 مورد ديگر در دست اقدام است که تا يک ماه ديگر تکليف آنها روشن مي شود وي افزود: هر ساله اعتباراتي در رديف هاي صندوق حمايت از پژوهشگران کشور براي ثبت اختراع در سطح بين المللي ديده شده و هزينه هاي ثبت اختراع را بين 50 تا 100 درصد براي مخترعاني که ثبت اختراعشان را از طريق صندوق انجام مي دهند تامين مي کنيم. رئيس صندوق حمايت از پژوهشگران کشور با بيان اينکه نزديک پنج سال از فعاليتهاي اين صندوق مي گذرد، يادآور شد: در اين عرصه 50 سال از آمريکا عقب هستيم اما بايد با پيدا کردن عرصه هاي تحقيقاتي مورد نياز کشورمان و سرمايه گذاري در آنها که پيدا نيز کرده ايم، زمينه توسعه تحقيقات در کشور و توسعه پايدار را فراهم کنيم. به گزارش مهر، فرهادي فراهم کردن زمينه تبادل اطلاعات پژوهشي، ايجاد ساختار و زمينه هاي مناسب جهت همکاريهاي پژوهشي، بسترسازي مناسب جهت توليد و انتقال تکنولوژي، حمايت از ثبت اختراع و اکتشاف و نتايج پژوهش، کمک به گسترش مرزهاي دانش و توليد علم، کمک به تجاري سازي نتايج پژوهش و تسهيل در بهره گيري جامعه از نتايج پژوهش را از اهداف صندوق حمايت از پژوهشگران دانست و ابراز اميدواري کرد، ساختار صندوق حمايت از پژوهشگران کشور بتواند در تحقق اين اهداف پاسخگو باشد. رئيس صندوق حمايت از پژوهشگران ترکيب هيئت امناي اين صندوق را شامل معاون اول رئيس جمهوري، معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري، شش وزير علمي و توليدي دولت و هفت استاد برجسته کشور معرفي کرد و در تشريح سياستهاي مصوب هيئت امناي صندوق حمايت از پژوهشگران کشور به ارائه خدمات حمايتي به پژوهشگران، پژوهشگر محوري، ايفاي نقش نهاد پيوند دهنده بين پژوهشگران، ايجاد شبکه اطلاعاتي، حمايت از پژوهشهاي خوش آتيه، حمايت از فعاليتهاي پژوهشي منجر به نوآوري، مشارکت در تجاري سازي، تقويت شبکه زيرساخت پژوهشي، تهيه بانکهاي اطلاعاتي و تشکيل کرسيهاي پژوهشي اشاره کرد.

انحصار تحصيل در دانشگاههاي دولتي امارات شکسته شد

دانشجويان عرب کشورهاي مختلف عربي مي توانند در دانشگاه دولتي امارات به ادامه تحصيل بپردازند. به گزارش ايسنا در دوبي، تحصيل در دانشگاه هاي دولتي امارات تا سال گذشته فقط براي شهروندان اماراتي بود و اتباع ديگر کشورها نمي توانستند در اين دانشگاه ها ادامه تحصيل دهند.
طبق قانون جديد وزارت آموزش عالي امارات در سال جديد تحصيلي دانشگاه هاي امارات، دانشجويان عرب از کشورهاي مختلف عربي نيز مي توانند در اين دانشگاه ثبت نام کنند و در رشته هاي دلخواه خود به تحصيل بپردازند. طبق اين قانون دانشجويان اتباع تمام کشورهاي عربي مي توانند در دانشگاههاي "شيخ زايد" دانشگاه "امارات" و دانشگاه "شارجه" ثبت نام کنند. سال تحصيلي                                2008 - 2009 دانشگاه هاي امارات از اول سبتامبر آغاز مي شود.


 اخبار کوتاه  

ارائه مقالات اعضاي هيات علمي واحد گچساران در کشورهاي اسپانيا و نروژ
مقالات اعضاي هيات علمي واحد گچساران در کنگره بين المللي کشورهاي اسپانيا و نروژ در شهريورماه سال جاري ارائه شد.  دکتر شاپور فريدوني معاون دانشجويي اين واحد دانشگاهي، مقاله خود را با عنوان "فلسفه قرباني کردن در اسلام" در کنگره بين المللي نروژ (دانشگاه اسلو) ارائه کرد.
برگزاري همايش آموزش شوراهاي اسلامي استان آذربايجان شرقي در واحد مرند
همايش يک روزه آموزش شوراهاي اسلامي استان آذربايجان شرقي با شعار نوآوري آموزش و شکوفايي با همکاري شوراي عالي شوراي استان، شوراي شهر مرند، شهرداري مرند، فرمانداري و واحد مرند در سالن المهدي اين واحد برگزار شد.
راه اندازي سيستم نرم افزار هوشمند تلفن گويا  در  واحد بوئين زهرا
با همکاري معاونت اداري و مالي واحد بوئين زهرا سيستم نرم افزار هوشمند تلفن گويا در شهريورماه در اين واحد راه اندازي شد.
همچنين اين معاونت قصد دارد براي پيشرفته تر کردن اين سيستم، امکانات ديگري را از قبيل، زيرسيستم تماس خودکار (تماس با يک چند شماره تلفن براي پخش اطلاعات به صورت گويا)، صندوق صوتي مديران براي دريافت پيام صوتي مخاطبين و صندوق پرسش و پاسخ براي جوابگويي به سوالات طرح شده را ظرف 48 ساعت راه اندازي کند.
تصويب راه اندازي رشته کارشناسي ارشد مهندسي عمران سازه هاي هيدروليکي در واحد لارستان
با تلاش مسوولان واحد لارستان رشته کارشناسي ارشد مهندسي عمران سازه هاي هيدروليکي در واحد لارستان به تصويب شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري رسيد و از سوي وزير علوم، تحقيقات و فن آوري به دانشگاه آزاد اسلامي ابلاغ شد.
برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه استادان و پرسنل واحد نراق
دفتر مطالعات آموزش نيروي انساني واحد نراق اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي انتظامات ويژه پرسنل انتظامات واحد، الگوهاي ياددهي و يادگيري، الگوهاي برنامه ريزي و تدوين طرح درس ويژه اعضاي هيات علمي (بورسيه) همچنين آموزش خطاطي و خوشنويسي ويژه پرسنل کرد. در اين راستا مدير امور اداري واحد، ضمن ارزيابي برگزاري چنين کلاس هايي و تاثير مثبتي که اين کلاس ها بر روي عملکرد پرسنل دانشگاه دارند، بر برگزاري بيش از پيش اين دوره ها ويژه کارکنان تاکيد کرد.
جذب بودجه صد درصدي تحقيق و پژوهش در واحد آزادشهر
با همکاري حوزه معاونت پژوهشي واحد آزادشهر در امر تحقيق و پژوهش، صد درصد بودجه پژوهشي اين واحد جذب و در اختيار محققين و پژوهشگران واحد آزادشهر قرار گرفت.معاون پژوهشي واحد آزادشهر در اين رابطه گفت: هر ساله بودجه قابل توجهي از کل بودجه هر واحد دانشگاهي، صرف تحقيق و پژوهش مي شود و چنانچه تا پايان سال اين بودجه در واحد جذب نشود از سوي سازمان مرکزي به واحدهايي پرداخت خواهد شد که در امر پژوهش فعاليت هاي چشمگيري دارند.


 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
خبر و دانشگاه
آزمون و سنجش
آگهي هاي روزنامه آفرينش