جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1388/05/29 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران (پنجشنبه) نسخه شماره 3393


انگيزه پيشرفت
استاد : دکتر حسن احدي---- دانشجو: زهرا کرمي (قسمت پاياني)

لذت بستني، فقط روزي يکبار


بهداشت و تهيه نان بدون جوش شيرين


كوتاه و خواندني


  انگيزه پيشرفت  
  استاد : دکتر حسن احدي---- دانشجو: زهرا کرمي (قسمت پاياني)

ج - روش نگاره اي :
تلاش ديگري که براي سنجش انگيزه پيشرفت انجام گرفت روش ارونسون بود . به عقيده او طرز نوشتن افرادي که داري انگيزه بالا هستند با افراد کم انگيزه تفاوت دارد.
او به ويژه ثباتي در سبک و روش , يافت که طرز نوشتن افراد را از يکديگر متمايز مي ساخت. به اعتقاد ارونسون الگوها و نمونه هايي که بر روي کاغذ رسم يا نقاشي مي شوند نگاره يا نگارشي از اين حرکت ازاد هستند که با شخصيت همبستگي دارند.
د - پرسشنامه هاي مداد و کاغذي و خودگزارشي
معمول ترين ازمون انگيزه پيشرفت در اين مبحث مقياس ادواردز براي رجحان هاي شخصي است. اين پرسش نامه به منظور ارزيابي درجه نيرومندي نياز هايي است که تحت عنوان نظريه نظام نيازهاي اشکار عنوان گرديد, تهيه شده است.
در طول سال ها, مقياس هاي انگيزه پيشرفت بسياري ساخته شده است. بررسي هاي دقيق پيشنهاد مي کنند که مقياس هاي PMT هرمنس و PRF جکسون از بيشترين اعتبار برخوردارند.
PMT هرمنس براساس نظريه پيشرفت اتکينسون است و پرسش هايي را مطرح مي کند که درباره سطح ارزو, رفتار خطر پذيري , انگيزه قوي براي تحرک به سوي بالا و پايداري است . مقياس PRF جکسون , شامل پرسش هايي است درباره اين که تلاش هاي پيشرفت تا چه اندازه اي نسبت به تلاش هاي ديگر زندگي براي فرد اهميت دارد.
هلمريچ و اسپنس نوع متفاوتي از پرسش نامه انگيزه پيشرفت را ساختند . ان ها اين فرضيه را که انگيزه پيشرفت ساختار واحدي است , رد کردند و ازموني براي سنجيدن چهار مولفه مجزاي انگيزه پيشرفت ساختند . سوگيري کار ( تمايل به انجام دادن بهترين تلاش در هرنوع فعاليتي که شخص مي پذيرد) , تسلط ( پايداري در به انجام رسانيدن تکاليف , مخصوصا نوع دشوار ان) , رقابت جويي ( لذت بردن از چالش رقابت) و بي علاقگي شخصي ( سوگيري خود انگيخته درباره اين که ديگران نسبت به تعقيب پيشرفت شخصي چه فکر مي کنند).
نمونه ديگري از ازمون ها که براي اندازه گيري انگيزه پيشرفت در کودکان تهيه شده, ازمون حيوانات ناقلا است. اين ازمون عيني فرافکن شامل 60 ماده است که هرکدام ان داستاني درباره دو حيوان است و کودک بايد يکي از ان ها را که دوست دارد, انتخاب کند. هر 12 ماده اين ازمون ويژه اندازه گيري يکي از عناصر رفتاري انگيزه پيشرفت يعني:
1- لذت بردن از مدرسه
2- اعتماد به نفس
3- هدف نگري
4- فعاليت وسيله اي
5- خودسنجي است.
روش هاي اموزش انگيزه پيشرفت
در سال هاي اخير براي افزايش انگيزه پيشرفت در زمينه هاي تربيتي برنامه  هاي گسترده اي منظور گرديده اند. الشولر و همکاران و مک کله لند اصول گوناگوني را در جهت تنظيم چنين مواردي طرح نموده و مراحلي را براي اجراي ان ها مشخص ساخته اند.
برنامه اموزش انگيزه پيشرفت تعهد به ارزش هاي اجتماعي اساسي را مانند: ازادي, مسئوليت پذيري شخصي براي پيامد هاي اعمال خود و کوشش فعال را براي تسلط بر محيط بر حسب ضابطه هاي تفوق و اعتلا » تشويق مي کند و در واقع مسئوليت کارفرمايي از طريق روشن ساختن و طبقه بندي انديشه هاي پيشرفت و طرح و اموزش برنامه هاي موفقيت رشد مي کند.
به طور کلي هدف چنين  شيوه هايي رشد سالم تر , حساس تر و ارتباط چندگانه در سطوح گوناگون و تبديل و يکپارچگي هوس هاي نامعقول به پاسخ هاي سازنده و تجربه هاي نشاط اور و شادي بخش است. به عقيده الشولر کسي که با توان احساس و عاطفه بالا رشد کند کمتر اتفاق مي افتد که بيزاري و پرخاشگري خود را ابراز کند.
الشولر و همکارانش براي اموزش انگيزه پيشرفت شش مرحله اساسي را ارائه کرده اند که به ترتيب به اين قرارند:
توجه خود را به انچه که در زمان و  مکان رخ مي دهد, متمرکز کنيد.
تجربه يکپارچه مستحکمي از احساس ها, اعمال و انديشه هاي نو فراهم آوريد.
به شخص ياري دهيد تا از تجربه اش براي انچه رخ داده است به مفهوم و معناي درست, دست يابد.
بکوشيد تجربه شخص را با ارزش ها, هدف ها, رفتار و پيوندهاي او با ديگران ارتباط دهيد.
از راه تمرين انديشه نو, عمل و احساس درست را تثبيت نماييد.
دگرگوني ها را درون سازي کنيد.
جز» مکمل و لازمي را که در هر دوره اموزشي براي انگيزه پيشرفت بايد در نظر داشت, وادار ساختن ازمودني ها به تمرين و کاربرد انگيزه در طرح تعيين هدف است. تنها شناخت انگيزه پيشرفت کافي نيست . نقش مهم برنامه هاي اموزش و پرورش , رشد تعالي عاطفي است به گونه اي که شکست و موفقيت معنا داشته باشد. همين که ازمودني ها هدفي را تعيين کردند گام بعد مشخص کردن و ايجاد روش هاي عيني فراگشت, سنجش پيشرفت و هرگونه  اقدامي براي دستيابي به هدف است. اگر بخواهيم انگيزه پيشرفت به طور شايسته و در حد بالا نيرومند باشد , بايد به تدريج از منابع بيروني به منابع دروني خود شخص انتقال يابد.
پژوهش هاي روانشناسي نشان داده است که رشد انگيزه پيشرفت در کودکان, ناشي از عواملي از قبيل:
ارزش هاي فرهنگي , نظام هاي اجتماعي, نحوه و ميزان توجه و محبت والدين , شيوه هاي فرزند پروري والدين , کنش متقابل گروه همسالان , ازادمنشي پدر , نحوه و ميزان انتظار پيشرفت از کودک, تشويق و تقويت کودک براي تلاش در جهت پيشرفت و محيط حمايت کننده و .... دارد.
مک کله لند معتقد بود که انگيزه پيشرفت در افراد , يک خصوصيت ارثي نيست و در ايجاد ان, اموزش و به طور کلي تعليم و تربيت, محيط خانوادگي و اجتماعي نقش مهمي دارند.
مک کله لند هم چنين دريافت که شيوه ها و روش هاي فرزند پروري , مهم ترين نقش را در تکوين و رشد انگيزه پيشرفت کودکان دارد, يعني کودکاني که از سنين پايين تر , به شيوه نسبتا مستقل, منظم و متکي به نفس پرورش مي يابند و والدين ان ها, انتظارات و معيارهاي بالا و بازخوردهاي واضح براي ان ها فراهم مي نمايند, در زمره ي افراد پيشرفت گرا در مي ايند. وي از پژوهش هاي خود نتيجه گرفت که سخت گيري يا قدرت طلبي والدين ( بويژه پدر ) مي تواند انگيزه پيشرفت را در پسران آن ها کاهش دهد.
در خاتمه ذکر اين نکته مهم است که والدين و معلمان , حتي ممکن است از راه هاي پيچيده تر نيز برانگيزه پيشرفت کودکان خود نيز تاثير بگذارند. به عنوان مثال ,ممکن است حتي داستان هايي که والدين و معلمان براي تفريح , سرگرمي و اموزش کودکان به کار مي برند, بتواند در سوگيري هاي انگيزه پيشرفت ان ها تاثير گذارد.


 لذت بستني، فقط روزي يکبار 

 يک متخصص تغذيه گفت: بهتر است بستني به عنوان دسر غذا به کودکان داده شود و براي جلوگيري از بروز چاقي بيش از يک عدد آن در روز مصرف نشود.
دکتر سيدعلي کشاورز در گفتگو با جام جم، با اعلام اين مطلب افزود: با اين که در تهيه بستني از شير استفاده مي شود، بستني مي تواند منبع مفيدي براي مواد مغذي همچون کلسيم، پروتئين و ويتامين B 2 و A باشد، ولي با اين حال بايد مصرف آن در کودکان و بزرگسالان با احتياط باشد.
به گفته وي، از آنجا که به بستني، شکر نيز افزوده مي شود، مصرف بيش از اندازه آن براي افراد کم تحرک يا آن دسته که دچار اضافه وزن هستند، مي تواند خطر چاقي را دربرداشته باشد.
دکتر کشاورز در ادامه افزود: گاهي شاهد آن هستيم که در فصل گرم تابستان، کودکان با خوردن 2 تا 3 عدد بستني در روز، از خوردن غذا در وعده هاي غذايي اجتناب مي کنند که توصيه مي شود والدين با تعديل اين رفتار غلط غذايي، کودکان خود را از مصرف بيش از يک عدد بستني در روز منع کنند.
وي همچنين مصرف بستني هاي يخي و يخمک ها را که شامل شکر، رنگ و آب هستند، فاقد ماده غذايي مفيد دانست.


  بهداشت و تهيه نان بدون جوش شيرين  

   نان به عنوان يکي از مهمترين منابع تغذيه اي مردم کشور ، نقش بسزايي در تامين انرژي ، پروتئين و املاح ضروري بدن دارد و به همين جهت بهداشت و سلامت نان در حفظ و ارتقا» سلامت جامعه از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد به نحوي که با مصرف متوسط روزانه 300 گرم نان ، حدود %50 پروتئين ، %60 تيامين و نياسين ، حدود %40 کلسيم و حدود %80 آهن مورد نياز بدن يک فرد بزرگسال تامين مي گردد .
تعريف نان :
  نان به محصولي گفته مي شود که از پختن خمير تخمير يافته آرد گندم بدست مي آيد و عامل ور آمدن خمير آن ، مخمر نان يعني ساکاروميسس سروزيه cerevisiae saccharomyces مي باشدو ناني که عامل ورآمدن خمير آن معلول مواد شيميايي باشد را نمي توان نان بهداشتي مورد نظر به حساب آورد .   رايجترين افزودني شيميايي مصرفي در توليد نان ، بي کربنات سديم يا جوش شيرين مي باشد که در آغاز بعنوان دارويي جهت التيام درد دستگاه گوارش ناشي از زخم گوارشي در عطاري ها عرضه مي شده است و احتمالا" اين ماده نخست در پوک کردن خمير شيريني مصرف داشته و بعدها بعنوان پوک کننده خمير نانهاي سنتي مورد مصرف قرار گرفته است. جوش شيرين مصرفي در نان با توجه به عوارض مختلفي که  کربنات سديم  (سودا) باقي مانده بر سلامت مصرف کننده بجاي مي گذارد به سادگي با مايه خمير قابل جايگزيني مي باشد و نه تنها هيچ گونه افت کيفيتي پديدار نخواهد گشت بلکه نان حاصله کيفيت مطلوبتري از لحاظ ارگانولپتيک ، وضع ظاهري و ماندگاري خواهد داشت . اين ماده شيميايي مضر که به زعم استفاده کنندگان جهت صرفه جويي در وقت ، پاسخگوئي به افزايش رشد جمعيت ، کاهش هزينه ها ،ارزاني و سهولت استفاده ، نداشتن جايگزين مناسب ، روان کردن خمير و مسائلي از اين قبيل نظر صاحبان نانوايي را بخود جلب کرده است داراي اثرات و پيآمدهاي غير بهداشتي متعددي مي باشد .
  اثرات کاربرد جوش شيرين در عمل آوري پخت نان :
  جوش شيرين ( بي کربنات سديم ) که در اثر واکنش با حرارت و رطوبت در جريان پخت نان به کربنات سديم ( سودا ) تبديل مي گردد داراي خاصيت قليايي بالا و اثرات سو» بهداشتي خواهد بود .
  اثرات سو» مصرف جوش شيرين بر کيفيت نان :
  1 کربنات سديم باقيمانده در نان باعث افزايش PH و در نتيجه مانع رشد و تکثير مخمرها مي گردد .
  2کربنات سديم باقيمانده در نان سبب تيرگي رنگ مغز نان و بوي نامطبوع در آن مي گردد .
  3 کربنات سديم باقيمانده در نان باعث قليايي شدن محيط دهاني و در نتيجه واکنش قليا با چربي هاي موجود در مواد غذايي مزه صابون حس مي شود .
  4در اثر تخمير سريع و کاذب خمير در هنگام پخت ، خمير نارس و فطير بوده و در نتيجه ارزش غذايي لازم را ندارد .
  5 نان تهيه شده با جوش شيرين عليرغم شکل ظاهرا" رسيده چون فاقد محصولات جانبي حاصل از فعاليت سلولهاي مخمر و باکتريهاي اسيد لاکتيک مي باشد فاقد طعم و مزه طبيعي مي باشد .
  اثرات سو» استفاده از جوش شيرين بر بهداشت و سلامت مصرف کنندگان :
  1- اثر بر دستگاه گوارش :
  با توجه به اينکه فرآيند هضم در معده در محيطي اسيدي توسط اسيدکلريدريک در PH حدود 3 الي 4 صورت مي گيرد وجود بازهاي قوي همانند کربنات سديم و بي کربنات سديم ( جوش شيرين ) مي تواند باعث خنثي شدن محيط معده و در نتيجه اختلال در هضم و توليد انواع سو» هاضمه در افراد مصرف کننده شود که در انتها منجر به زخم معده و گاستروآنتريت مي گردد .
 2- اختلال در جذب فلزات دو ظرفيتي :
  مهمترين اين فلزات کلسيم ، فسفر و آهن مي باشند که دو فلز اول در ابتداي روده ها جذب مي گردند اين جذب در PH حدود 2 الي 7 و بعد از تبديل شدن به کلرورفسفات اسيدکلسيم در شيره معده ، در روده ها جذب مي گردند حال در اثر افزايش PH ترکيبات حاصله به حالت نامحلول در آمده جذب آنها مختل مي گردد . اختلال طولاني جذب کلسيم و فسفر در نتيجه کمبود ذخائر آنها در بدن منجر به نرمي و پوکي استخوان که علائم آن بصورت راشيتيسم و همچنين فساد دندانها ظاهر مي شود .
  آهن که در معده و در ابتداي روده ها و پس از احيا» شدن و تبديل از آهن 3 ظرفيتي به آهن 2 ظرفيتي قابل جذب مي باشد در اثر افزايش PH فرآيند احيا» شدن آن مختل و جذب آهن توسط روده ها دچار مشکل مي گردد که از عوارض آن کم خوني و فقر آهن خواهد بود .
  3- اختلالات الکتروليتي :
  تغييرات يون هيدروژن مي تواند سرعت واکنش هاي بدن را تحت تاثير قرار داده بعضي را تشديد و بعضي را کندتر نمايد که اين به نوبه خود مي تواند اثرات سو» فراواني همانند کاهش فشار ، کاهش هوشياري و مانند آن را به همراه داشته باشد .
  4- تجمع فلزات سنگين مضر در بدن :
  جوش شيرين با ايجاد تغييراتي در دستگاه گوارش سبب افزايش جذب فلزات سنگين نظير کادميوم ، جيوه و سرب مي شود که مسموميت هاي مزمن ناشي از اين فلزات مي توانند :
  کادميوم : کم خوني ، تنگي نفس و عوارض کليوي
  سرب : عوارض معدي روده اي از قبيل کوليک روده ، يبوست و حالت تهوع
  جيوه : بيشتر متوجه سلسله اعصاب مي شود و عوارض رواني و تهييج روحي ، از دست دادن تمرکز اعصاب ، پيدا شدن حالت لرزش در يکي از اعضا» بدن مانند دست ، سر ، لب و فک را در پي دارد. 
  مزايا و اهميت تهيه نان بعد از طي فرآيند تخمير :
  1- جذب کلسيم ، آهن و فسفر :
  اين فلزات که از ضروري ترين فلزات 2 ظرفيتي مورد نياز بدن مي باشند در اثر تخمير خمير نان قابل جذب مي شوند زيرا که فسفر موجود در آرد به صورت اسيد پيچيده اي بنام اسيدفيتيک مي باشد که با کلسيم و آهن ترکيبات نامحلول و غير قابل جذبي بنام فيتاتها را بوجود مي آورند در حالي که آنزيم فيتاز موجود در مخمر در حين فعاليت تخمير ، اسيدفيتيک را تجزيه و مانع از تشکيل ترکيبات غيرقابل جذب اين فلزات مي گردد.
 2- ميکروارگانيسم ها به لحاظ خواص متابوليکي خود در اثر فرايند هاي تخمير چندين نوع ويتامين مانند تيامين ( ويتامين( B1  و نياسين و ساير عوامل رشد را توليد مي کنند .
  3- در ضمن عمل تخمير مواد غير قابل هضم براي انسان ( نظير سلولز و همي سلولز جدار سلولها ) تجزيه و به ترکيبات قابل جذب براي انسان تبديل مي شوند و به همين علت است که اغلب ارزش غذايي مواد غذايي تخمير شده بيش از همتاهاي غير تخمير شده آنها مي باشد .
  4-در حين عمل تخمير ،الکل و اسيد توليد مي شود که اين مواد موجب توقف رشد و نابودي ميکروارگانيسم هاي پاتوژن موجود در آرد گندم شده ، بهداشت خمير و نان را تامين مي کنند .
  5- در حين عمل تخمير آلدئيدها و مواد معطر ديگري توليد مي شوند که سبب ايجاد طعم و عطر مطبوع نان و افزايش ارزش غذايي فرآورده مي گردد .
  6- در حين عمل تخمير بعلت توليد اسيد ، PH کاهش يافته و حالت کلوئيدي گلوتن پايدار و نان حاصله کيفيت بهتري خواهد داشت .
ادامه دارد


 كوتاه و خواندني  

نکاتي براي کاهش وزن متناسب
دکتر بهمن محمدي
 چگونه  در مهماني ها غذاي خود را کنترل کنيم ؟
1- قبل از مهماني طبق رژيم غذائي خود چيزي بخوريد تا در هنگام مهماني گرسنه نباشيد 
2- در هنگام مهماني از ميوه و سالاد استفاده کنيد
3- نزديک غذاها نباشيد
4- به تعارفها محترما نه بگوئيد0 خيلي راحت بگوئيد متشکرم ميل ندارم و يا متشکرم سيرشدم
5- غذاهاي کم چرب مصرف کنيد
6- خود را کنترل کنيد و مراقب وسوسه خوردن غذاهاي چرب ، شيريني جات و تنقلات باشيد 
7- بشقاب خود را پر نکنيد

کمک همسر يا داشتن دوست هم رژيمي به کاهش وزن کمک مي کند
اگر همسر شما هم اضافه وزن دارد از او بخواهيد به همراه شما رژيم بگيرد .
نه تنها همسر بلکه اعضاي خانواده و دوستان خود را نيز مي توانيد به رژيم گرفتن دعوت کنيد . اين کار کاهش وزن را آسان مي کند زيرا همگي غذاي مشابه مي خورند ، با هم ورزش مي کنند و همديگر را به لاغر شدن تشويق مي کنند.
 حتي اگر اعضا» خانواده اضافه وزن ندارند يا حتي لاغر هستند باز هم مي توانند از رژيم هاي غذائي شما استفاده کنند 0 اين کار سلامتي آنها را تضمين کرده و انرژي و رو حيه آنها را بهتر مي کند .
اگر رژيم گرفتن برايتان دشوار باشد يافتن يک هم رژيمي کمک و مشوق مناسبي است . بعلاوه چه خوب است بجز ما سا يرين هم بتوانند از نعمت لاغري و تناسب اندام بهره مند شوند .
چگونه از خوردن شيريني جات و هله هوله پرهيز کنيد ؟
 1 در يخچال اسنک هاي کم کالري مثل ميوه جات ( مثلا موز ) ، ماست کم چرب ، سالاد ، نان سبوس دار و پنيرآماده داشته باشيد.
اگر گرسنه شديد بجاي خوردن شکلات و بيسکوئيت و تنقلات به سراغ آن ها برويد آنها هم کالري کمتري دارند و سرشار از مواد غذائي مفيد براي بدن هستند.
2 با نان جو ( يا نان سبوس دار غني شده ) پنير کم چرب ، گوشت سينه مرغ کباب شده يا آب پز ، کاهو ، خيار و گوجه ساندويچي تهيه کرده و بعنوان سس روي آن مخلوطي از ماست کم چرب ، کمي روغن زيتون ، نمک و مقدار بسيار کمي مايونز کم چرب بريزيد . اين ساندويچ را در صورت گرسنگي بعنوان ميان وعده صبح يا عصر ميل کنيد .
 
انبه در تقويت بينايي، رفع عطش و درمان سرماخوردگي موثر است
انبه از محدود ميوه هاي با ارزشي است که برگ، گل، ميوه و هسته آن مصارف خوراکي و درماني دارد.
به گزارش  ايسنا ، انبه داراي مقدار زيادي اسيدگاليک است. انبه رسيده از نظر طب قديم ايران گرم و خشک و نارس آن سرد و خشک است.
همچنين داراي مقادير بسيار زيادي از ويتامين A ,B ,C است و براي تقويت بينايي موثر است.
انبه در سلامتي پوست، استخوان و غشاهاي مخاطي و بافت خالي نرم بدن نقش مهمي دارد.
مصرف انبه باعث تقويت بدن  شده، ادرارآور و خوشبو کننده دهان است و در تابستان باعث از بين بردن عطش و کاهش حرارت بدن مي شود.
مغز هسته انبه برطرف کننده اسهال، درمان سرفه هاي سخت و بواسير خوني، تسکين دهنده آسم، تنگي نفس و سرماخوردگي است.
همچنين زناني که دچار خونريزي از رحم هستند و يا بين دو عادت ماهيانه خونريزي دارند براي رفع آن مي توانند از مغز هسته انبه استفاده کنند.
صمغ درخت انبه با روغن و آبليمو براي ناراحتي هاي پوستي مفيد است.
همچنين آب برگ هاي درخت انبه براي برطرف کردن ريزش مو استفاده مي شود.
شايان ذکر است که زياده روي در مصرف انبه براي افرادي که طبع گرم دارند مضر است و اين افراد بايد آن را با سکنجبين ميل کنند.
همچنين هضم انبه براي بعضي از افراد سخت است و ممکن است ايجاد خارش و دمل نمايد; اگر خوردن انبه ايجاد نفخ کند بايد آن را با زنجبيل مصرف کرد.

  دستاوردهاي نوين درمان بيماريها در کنگره پوست ارايه مي شود 
دبير انجمن متخصصان پوست ايران گفت: جديدترين درمان هاي بيماري هاي پوستي در همايش سالانه انجمن متخصصان پوست ايران که در آن پزشکاني از سراسر کشور حضور دارند ، ارايه مي شود.   
دکتر "محمد گلشني" در حاشيه برگزاري اين همايش در گفت و گو با  ايرنا گفت: اين کنگره با هدف ارتقاي سطح علمي متخصصان پوست از روز چهارشنبه در هتل المپيک آغاز شد و تا 30 مرداد ماه به کار خود ادامه مي دهد.
وي گفت: تازه هاي درمان بيماري هاي پوست و مو در کنار معرفي ليزرهاي جديد، تکنيک نوين استفاده از سلول هاي بنيادي در درمان ضايعات پوستي و معرفي داروها و ابزارهاي جديد درماني از مهمترين موضوعات مورد بررسي در اين همايش علمي است.
دبير انجمن متخصصان پوست ايران با بيان اينکه در اين کنگره 500 نفر از متخصصان پوست از سراسر کشور حضور دارند، گفت: 50 مقاله براي ارايه در اين کنگره به دبيرخانه ارسال شد که از اين بين 39 مقاله به عنوان سخنراني و پوستر انتخاب شده است.
گلشني تصريح کرد: در اين کنگره جديدترين روش هاي درماني چين و چروک هاي صورت و روش هاي جوان سازي پوست ، روش هاي از بين بردن جاي جوش و آکنه و زخم هاي پوستي ارايه مي شود.
وي گفت: براي حضور پزشکان و متخصصان در برنامه هاي صبح 9 امتياز و براي شرکت در برنامه هاي مدون آن ، 15 امتياز در نظر گرفته شده است.
دبير انجمن متخصصان پوست ايران يادآور شد: در حاشيه کنگره سالانه انجمن ، نمايشگاهي از جديدترين داروها و تجهيزات درمان بيماري هاي پوست و مو ارايه شده است.
کنگره ساليانه انجمن متخصصين پوست ايران با موضوع بيماري هاي پوست و زيبايي از 28 تا 30 مرداد ماه در هتل المپيک برپا است.
 


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مزر پرگهر
دريچه هنر
آموزش و سنجش
ورزشي و در قلمرو ورزش
آگهي روزنامه آفرينش