جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1388/05/31 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران (شنبه) نسخه شماره 3394


رئيس مجلس: وزرا بايد به مسائل کلان کشور توجه کنند


تعامل دولت و مجلس در معرض امتحان


باهنر:4يا 5 وزير پيشنهادي راي نمي آورند


علي مطهري:کابينه پيشنهادي ضعيف است


كوتاه از سياست


سرمقاله


ميز خبر


 رئيس مجلس: وزرا بايد به مسائل کلان کشور توجه کنند 

گروه سياسي: رئيس مجلس با تاکيد براينکه داشتن تئوري براي گسترش عدالت ضروري است، برکلا ن نگري وزرا» تاکيد کرد و گفت:جايگاه وزارت جاي حل مشکلات خرد نيست.
به گزارش ايلنا، علي لاريجاني روز پنج شنبه با حضور در نشست فصلي اعضاي شوراي مرکزي استان هاي جامعه اسلامي مهندسين با بيان اينکه حرکت جامعه اسلامي مهندسين همواره متين و آرام بوده است،اظهار کرد: انتظار جامعه  از شما اين نيست که همچون احزاب ديگر با پوسته ها روبه رو شويم بلکه احزاب ديگر انتظار دارند عميق تر و دقيق تر بينديشند.  وي تاکيد کرد: همواره دو سنخ رويکرد متمايز وجود دارد يکي بررسي صوري و ديگري کاوش ماهوي.  رئيس قوه مقننه با اشاره به اهميت مواجهه جوهري با پديده ها افزود: مواجهه جوهري با پديده به اين معني است که عميق تر بينديشيم و به علت وجودي قضايا پي ببريم.  لاريجاني خاطر نشان کرد: در امر حکومت نيز مواجهه صوري با حکومت اين است که تنها مجلس، دولت، وزرا و قوه قضائيه وجود داشته باشد و اين مسئولان هر از چند گاهي مصاحبه هايي در تلويزيون کنند و يا به کشورهاي ديگر سفر کنند.  وي در ادامه گفت: اما مواجهه جوهري با پديده حکومت نوعي مهندسي فلسفي حکومت است که لازم است از خود پرسيده شود چرا حکومت لازم است و چه ماموريت هايي دارد.  رئيس مجلس شوراي اسلامي، جامعه اسلامي مهندسين را به کاوش و طرح سوالات بنيادين توصيه کرد و اظهار داشت: اگر تشکيلات شما به اين مسائل وارد نشود حکومت ها هم تنها به ظاهر مشغول خواهند شد.  وي تصريح کرد: حکومت عاقل هميشه خود را با سوالات بنيادين مشغول مي سازد ،چرا که مي داند مسئله حکومت ظاهر نيست و جوهر است که بايد بازسازي شود.  لاريجاني افزود: لازم است ذهن مسئولان هر از چند گاهي به اين مسئله که چرا حکومت لازم است، مشغول شود. 
نبايد تنها درمورد عدالت سخنراني کرد
وي اولين غايت و ماموريت اصلي دولت را عدالت دانست و گفت: اولين مسئله براي هر حکومتي به ويژه سنت ما عدالت است که در هر سياست نامه اي نقطه کانوني است.  رئيس قوه مقننه يادآور شد: لازم است هر امري در سر جاي خود قرار بگيرد و همه انسان ها احساس کنند به حق خود رسيده اند.  لاريجاني عدالت را در تفکر اسلامي امري دانست که بسترهاي لازم براي رسيدن انسان ها به کمال ذاتي را فراهم مي کند.  وي يادآور شد: اگر ما به گونه اي زندگي کنيم که به کمال ها بي توجه باشيم عادلانه زندگي مي کنيم و چنان چه حکومتي بخواهد عادل باشد نبايد تنها در مورد عدالت سخنراني کند و يا حقوق مردم را زياد کند. بلکه بايد بسترهاي آن را در جامعه اجرا کند.  وي همچنين مشارکت و شکوفا شدن استعدادهاي سياسي مردم را از عوامل مهم برشمرد و اذعان داشت: اگر ما بخواهيم حکومت عادلانه اي داشته باشيم لازم است به مشارکت مردم و شکوفايي استعدادهاي آنان نيز توجه کنيم.  رئيس مجلس اضافه کرد: اقتصاد عادلانه به اين معني نيست که همه بنگاه ها دولتي باشند بلکه بايد زمينه اي به وجود بيايد که مردم بتوانند با يکديگر در عرصه اقتصاد رقابت کنند.
 توزيع فقر به معناي اجراي عدالت نيست
لاريجاني گفت: توزيع فقر به معناي اجراي عدالت نيست و بهتر است بگوئيم تساوي به معناي عدالت نيست.  وي همچنين ايجاد فضاي مناسب براي تحرک افراد را از عوامل مهم براي ايجاد عدالت دانست و تاکيد کرد: بسترسازي براي تحرک افراد نيز مهم است نه اين که گفته شود همگان بايد وارد عرصه سياست شوند اما مجال تفکر و ورود به اين عرصه را به آنان ندهيم در نتيجه يکي از وظايف دولت اين است که براي تحرک افراد بسترسازي کنند.  رئيس مجلس از ملزومات تحرک افراد را در وهله اول ايجاد امنيت، آرامش و نظم در حقوق مردم ذکر کرد و افزود: اگر مردم حقوق مدون داشته باشند تحرک مي کنند و وحدت ميان مردم نيز از ملزومات ديگر است. در نتيجه لازم است فضايي آرام و با امنيت به وجودآيد که همگي به يک سمت حرکت کنند.  وي ادامه داد: توجيه عقلاني افعال سياسي نيز از ديگر ملزومات است چرا که هر فعل سياسي بايد توجيه عقلاني داشته باشد چرا که اگر مردم ببينند فعلي توجيه عقلاني ندارد از حرکت بازمي ايستند.  لاريجاني خاطر نشان کرد: داشتن زندگي عزت مندانه براي مردم نيز يکي از آرمان هاي هر دولت است براي نيل به اين هدف لازم است ساختار حکومت از قدرت لازم برخوردار باشد.   وي همچنين به وجود آوردن تئوري براي عمل را نيز از گام هاي بعدي ذکر کرد و يادآور شد: چنانچه تئوري ما براي عدالت داراي نواقصي باشد موفق نخواهيم شد. در نتيجه لازم است تفکري بنيادين در ذهن وجود داشته باشد تا به توفيق برسيم.   رئيس قوه مقننه اضافه کرد: در حوزه توسعه کشور نيز کارهاي بسياري به صورت زيگزاگي صورت گرفته است به همين علت مجمع تشخيص مصلحت نظام به وجود آمد تا سياست هاي کلي کشور را طراحي کرده و از حرکت هاي فرسايشي جلوگيري کند.  وي خاطرنشان کرد: چنان چه تئوري عمل وجود نداشته باشد دچار سرگشتگي افکار خواهيم شد به همين علت است که در حال حاضر اتلاف منابع و عدم بازدهي کافي وجود دارد.   لاريجاني اذعان داشت: در اين زمينه تجربيات بسياري داشته ايم که به عنوان مثال براي حل مشکلات پمپاژي نقدينگي ايجاد کرده ايم که حاصل آن چيزي جز افزايش نرخ تورم نبوده است. همين علت است که گفته مي شود نداشتن تئوري موجب ايجاد رکود در حرکت مردم است.  وي همچنين عدم وصول به هدف و آسان نبودن ارزيابي کار دولت ها را از نتايج عدم وجود تئوري عمل دانست.  لاريجاني تصريح کرد: گام بعدي ايجاد برنامه براي عمل است و اين که در هر بخشي چه منابعي گذاشته مي شود ،در نتيجه چنانچه برنامه ما با تئوري متناسب باشد، موفق خواهيم شد.  وي افزود: در برنامه هاي چند سال گذشته غالبا زير 50 درصد به اهدافمان رسيده ايم که اين به اين معني است که منابع را به شکل صحيح خرج نکرده ايم و به همين علت زير 50 درصد به اهدافمان رسيده ايم. 
جايگاه وزارت جاي حل مشکلات خرد نيست
رئيس مجلس چينش نيرو را از ديگر عوامل مهم دانست و اضافه کرد: در چينش نيرو نيز بايد به شکل دقيق عمل شود براي مثال در هيات دولت تشخيص جايگاه و اين که چه جايگاهي براي چه ساخته شده است، بسيار مهم است.   وي تاکيد کرد: جايگاه وزارت جاي حل مشکلات خرد نيست چرا که جنس کار وزير حل مسائل کلان است در نتيجه بايد در ذهن آنان ورزيدگي وجود داشته باشد که بتوانند با مسائل کلان نيز مواجه شوند و وقت خود را صرف مسائل خرد نکنند.   لاريجاني يادآورشد: مسئله داشتن برنامه و اين که چه کسي در چه پستي قرار مي گيرند که داراي تئوري و برنامه عملي باشد نيز بسيار مهم است چرا که کسي که مي خواهد برنامه و تئوري براي عمل داشته باشد بايد تجربه کافي نيز در اختيار داشته باشد.  وي با بيان اين مطلب که وزارتخانه جاي کارآموزي نيست، اظهار داشت: در تمام بخش ها تجربه و تخصص کافي از ملزومات است و زن ومرد بودن تنها جزو ويترين کار است.  رئيس مجلس در ادامه گفت: چنان چه مواجهه ماهوي انجام شد نگاهي هم به ويترين مي کنيم.  وي خطاب به اعضاي جامعه اسلامي مهندسين افزود: شما مثل ديگر تشکيلات رفتار نکنيد و جنس مواجهه خود را عوض کنيد زيرا شما تشکلي هستيد که هم مي خواهيد کار فراگير انجام دهيد و هم جنستان نخبگي است.  وي همچنين در پاسخ به يکي از اعضا که از احتمال يا عدم احتمال کارآمدي دولت دهم از دولت نهم پرسيده بود،  گفت: با توجه به معرفي ديرهنگام وزراي پيشنهادي به مجلس فعلا نمي توان در مورد کارآمدي اين فهرست نظر قطعي داد.
ميان اصول گرايان اختلافاتي وجود دارد
رئيس قوه مقننه در پاسخ به سوال فرد ديگري که در مورد فاصله و اختلاف ميان اصول گرايان پرسيده بود، اظهار داشت: تائيد مي کنم که ميان اصول گرايان اختلافاتي وجود دارد که بيشتر آنها به اختلافات سليقه اي است و اگر از من سوال کنيد که از همه وزن نخبگي در کشور استفاده شده است، تائيد نمي کنم، هر چند تلاش هايي به منظور از بين بردن اين اختلاف ها در حال انجام است اما بايد اين نکته را نيز ذکر کرد که نمي توان اختلافات سليقه اي نيز را حل کرد چرا که به مقداري زمان و تمرين نياز داريم.
 کروبي مايل باشد حرفهايش را گوش مي کنيم
لاريجاني همچنين در پاسخ به سوال فرد ديگري که در رابطه با نامه مهدي کروبي و اظهارات وي در مورد آزارهاي جنسي در بازداشت گاه هاي کشور بود، پاسخ داد: من اعلام کردم که اگر اسناد و مدارکي دال بر اين موضوع وجود دارد ارائه دهند.  وي افزود: ما به هيچ وجه نمي خواهيم در اين مورد پنهان کاري شود و چيزي را از مردم پوشيده نگاه داريم همان طور که از روزهاي اول کميته مجلس شروع به بررسي مسائل کرد و چنانچه مشکلي را نيز مشاهده کرد فشار آورد تا اين مشکلات حل شدند.  لاريجاني در پايان گفت: اگر شخص کروبي مايل باشد حرف هاي او را گوش مي کنيم و يا حتي اگر آدرس و شماره تلفن اين افراد را نيز به ما ارائه دهند پيگيري خواهيم کرد.


 تعامل دولت و مجلس در معرض امتحان 

گروه سياسي:با معرفي رسمي وزراي پيشنهادي دولت دهم به مجلس، کار بررسي صلاحيت و برنامه هاي آنها از اين هفته در مجلس آغاز مي شود. در حالي نامه معرفي اين وزرا در جلسه علني فرداي مجلس اعلام وصول شده و نخستين بررسي ها در کميسيون هاي تخصصي و فراکسيون هاي سياسي در اين هفته آغاز مي شود که نمايندگان گلايه هايي نسبت به نحوه معرفي اين وزرا به مجلس دارند. گلايه هايي که نهايتا در ارائه راي اعتماد به آنها بي تاثير نخواهد بود.محمود احمدي نژاد در انتخاب وزراي دومين دولت خود حاضر به مشورت گسترده با نمايندگان نشد. او با حضور در جلسه مجمع عمومي فراکسيون اصولگرايان مجلس پيشنهاد آنها براي تشکيل کميته اي مشترک ميان دولت و مجلس به منظور تعيين ترکيب اعضاي هيات دولتش را نپذيرفت و از نمايندگان خواست تا پيشنهاداتشان را در قالب مجامع استاني به او ارائه دهند. به گزارش ايلنا، پيشنهادي که از سوي مجلس مورد استقبال قرار نگرفت. تا آنجا که حتي مجمع نمايندگان تهران که قاطبه اعضاي آن را چهره هاي نزديک به دولت (همچون مهدي کوچک زاده، حميد رسايي، بيژن نوباوه، روح الله حسينيان، مرتضي آقا تهراني و...) تشکيل مي دهند نيز حاضر به ارائه ليست پيشنهادي به دولت نشد.
عدم مشورت با کميسيون هاي تخصصي
يکي از انتظارات نمايندگان در تعيين ترکيب کابينه دهم مشورت رئيس جمهور با کميسيون هاي تخصصي مجلس براي معرفي وزراي معرفي شده بود. اما چنين مشورتي حاصل نشد. به همين دليل بود که  برخي نمايندگان  با ارسال نامه هاي جداگانه اي به رئيس جمهور، ويژگي هاي وزير مطلوب در  چند وزارتخانه  حساس را تشريح کرده و خواستار توجه رئيس جمهور به اين نکات شدند.اما احمدي نژاد که بدون مشورت با مجلس در يک هفته پاياني عمر دولت نهم وزير اطلاعاتش را عزل کرده و به گونه اي رفتار نمود که وزير ارشادش نيز استعفا دهد، حتي براي انتخاب وزراي سياسي اش هم با دو کميسيون "امنيت ملي و سياست خارجي" و "سياست داخلي و شوراها" مشورت نکرد. عدم مشورت رئيس جمهور با کميسيون هاي تخصصي مجلس به آنجا انجاميده که تعدادي از وزراي معرفي شده براي نمايندگان ناشناخته باشند و نمايندگان اطلاع چنداني از سوابق کار اجرايي آنها نداشته باشند. به اين ترتيب بررسي صلاحيت و برنامه هاي آنها در کميسيون ها امري زمان بر خواهد بود.
عدم مشورت با فراکسيون هاي سياسي
اينکه رئيس جمهور تمايلي به مشورت با فراکسيون غيرهمسو با خود نداشته باشد، امري بديهي است اما نمايندگان همسو با احمدي نژاد از او انتظار داشتند که مورد مشورتش قرار گيرند. بي اعتنايي احمدي نژاد به اين انتظار نمايندگان، سبب شد که بيانيه اي با 200 امضا از سوي محمدرضا باهنر در صحن علني جلسات دو هفته پيش مجلس صادر شود که طي آن نمايندگان خواستار توجه رئيس جمهور به معيارها و ويژگي هاي مدنظر مجلس در انتخاب وزرايش شدند. صدور چنين بيانيه اي علاوه بر آنکه بي سابقه بود اما نشان از دو نکته نيز داشت. نخست آنکه آنقدر نمايندگان طرف مشورت دولت قرار نگرفتند که ناگزير از صدور چنين بيانيه اي شدند و دوم اينکه نمايندگان صاحب نفوذي همچون باهنر که در چينش کابينه نهم نقشي اساسي داشت نيز اين بار طرف مشورت احمدي نژاد به عنوان يکي از اعضاي جامعه اسلامي مهندسين که باهنر دبيرکلي آن را بر عهده دارد، قرار نگرفته است. عدم حضور احمدي نژاد در نشست روز پنجشنبه جامعه اسلامي مهندسين نيز مويد فاصله ميان او و ياران گذشته اش مي تواند باشد. البته احمدي نژاد براي اين کار خود مي تواند دلايل قانع کننده اي داشته باشد. نخست آنکه هيچ الزام قانوني براي انجام چنين مشورت هايي ندارد و دوم آنکه فراکسيون اصولگرايان در آستانه انتخابات رياست جمهوري دهم حاضر به اعلام حمايت از نامزدي احمدي نژاد نشد.علي رغم فشارهاي نمايندگان حامي دولت چهره هايي چون علي لاريجاني و محمدرضا باهنر نيز مخالف صدور چنين بيانيه اي بودند که به پاي مجلس نوشته مي شد و نه فقط فراکسيون اصولگرايان.همين مخالفت ها بود که سبب شد اين بيانيه در روزهاي منتهي به انتخابات و در شرايطي که مجلس تعطيل بود صادر شود که علي القاعده انعکاس چنداني هم نيافت.احمدي نژاد همانطور که با فراکسيون اکثريت براي معرفي وزرايش مشورت نکرد، فراکسيون اقليت را نيز طرف مشورت خود قرار نداد که البته به قول حسين هاشميان رئيس شوراي سياست گذاري اين فراکسيون، چنين انتظاري هم از احمدي نژاد نمي رفت. با اين حال به گفته مصطفي کواکبيان فراکسيون خط امام(ره) به بررسي سوابق و برنامه هاي وزراي پيشنهادي خواهند پرداخت و در صورت تمايل آنها نشست مشترکي هم با آنها برگزار خواهند کرد.البته گفته مي شود که احمدي نژاد با برخي نمايندگان خاص در مورد کابينه اش مشورت کرده است که احتمالا اين نمايندگان، همان چهره هاي حامي دولت در مجلس هستند. اما اين نوع مشورت معدود و رايزني با نمايندگاني معدود، مورد پسند کليت مجلس نبود. از همين رو محمدرضا باهنر چنين مشورتي از سوي احمدي نژاد را غير سيستماتيک خواند و تاکيد کرد که او حتي با هيات رئيسه مجلس نيز مشورت نکرده است.
معرفي منحصر به فرد وزرا
گلايه هاي نمايندگان تنها به عدم مشورت رئيس جمهور با مجلس در معرفي وزراي دولت دهم معدود نمي شود. آنها حتي نسبت به نحوه معرفي وزرا نيز انتقاداتي داشتند. چراکه احمدي نژاد در اقدامي نوين، وزراي خود را نه به شکل يکپارچه بلکه در چند مرحله معرفي کرد. او حتي پيش از آنکه وزرايش را به مجلس معرفي کند، اسامي آنها را در اختيار رسانه ها قرار داد که اقدامي منحصر به  فرد بود. اين در حالي است که نمايندگان انتظار داشتند احمدي نژاد اول به شکل غيررسمي وزرايش را به مجلس معرفي کرده و نظر استنتاجي نمايندگان را دريافت کند و بعد وزرايش را راهي بهارستان نمايد.  اما احمدي نژاد ابتدا شش وزير خود را (وزراي رفاه، تعاون، اقتصاد، صنايع، بهداشت و اطلاعات) را در روز يکشنبه گذشته و از طريق بخش خبري ساعت 14 معرفي کرد. سپس در حالي که همه منتظر بودند او در آخرين روز از فرصت خود يعني چهارشنبه به معرفي رسمي وزرايش بپردازد، او در ساعت اداري آن روز تنها به معرفي 18 وزير خود آن هم از طريق ايرج نديمي مشاور معاون پارلماني اش پرداخت. به اين ترتيب درهاي بهارستان بسته شد اما ليستي به مجلس نيامد چون احمدي نژاد ساعات پاياني روز را پايان فرصت قانوني خود مي دانست نه ساعات اداري روز چهارشنبه را. به اين ترتيب ساعت حدود 23 آن روز فهرست 21 نفره وزراي احمدي نژاد آماده و يک ساعت مانده به نيمه شب راهي مجلس شد.
روزهاي سخت دولت و مجلس
با وجود گلايه هاي مذکور که در اذهان نمايندگان نقش بسته است، نمي توان روزهاي چندان خوشي را براي دو سه هفته آتي در ميانه روابط قواي مجريه و مقننه متصور شد. چه آنکه فردا رسما ليست وزراي پيشنهادي رئيس جمهور از سوي هيات رئيسه مجلس اعلام وصول  مي شود و براساس آيين نامه داخلي مجلس پس از يک هفته بحث و بررسي سوابق و برنامه هاي آنها در کميسيون هاي تخصصي، صحن علني مجلس در روز يکشنبه 8 شهريورماه پذيراي رئيس جمهور و وزراي پيشنهاديش خواهد بود تا صلاحيت آنها را يکي پس از ديگري به راي بگذارد.محمود احمدي نژاد که وزراي دولت نهم را با حاشيه اي کمتر از اين به مجلس هفتم معرفي کرده بود، نتوانست در گام اول براي چهار وزير پيشنهادي خود (وزراي رفاه، تعاون، آموزش و پرورش و نفت) راي اعتماد لازم را کسب کند. حساسيت زياد نمايندگان آن مجلس همچنين سبب شد که رئيس جمهور سه وزير را براي وزارت نفت معرفي کند که يکي پس از ديگري مورد قبول نمايندگان واقع نشد و پس از عدم راي اعتماد به سعيدلو، محصولي و تسلطي، نهايتا وزيري هامانه که سرپرست اين وزارتخانه بود توانست بر کرسي وزارت نفت بنشيند.از آنجا که از ميان 21 وزير پيشنهادي کابينه دهم برخي همچون سوسن کشاورز و تقي پور براي نمايندگان ناشناخته بوده و برخي همچون فاطمه آجرلو و حسيني با وزراتخانه هاي رفاه و علوم و ارشاد ناآشنا هستند عدم ارائه راي اعتماد به برخي از آنها چندان دور از ذهن نيست. اما بايد منتظر ماند و ديد که چند تن از وزراي معرفي شده مي توانند از آزمون راي اعتماد نمايندگان سربلند بيرون آمده و بر قطار کابينه دهم سوار شوند. 


 باهنر:4يا 5 وزير پيشنهادي راي نمي آورند  

گروه سياسي: نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به کابينه معرفي شده از سوي محمود احمدي نژاد پيش بيني کرد که حداقل چهار يا پنج وزير پيشنهادي احمدي نژاد از مجلس راي اعتماد نگيرند. به گزارش ايلنا، محمدرضا باهنر روز پنج شنبه در جلسه مشترک شوراي مرکزي و شوراي استاني جامعه اسلامي مهندسين با تاکيد بر اين که چينش اعضاي کابينه مي تواند آثاري متفاوت در جامعه داشته باشد، گفت: آقاي احمدي نژاد ظرف 10 روز گذشته تلاش گسترده اي را براي معرفي وزراي هماهنگ و مقبول انجام دادند. از سوي ديگر سياسيون و مجلس نيز فعال بودند.
معرفي وزرا» از طريق رسانه درست نبود
باهنر با انتقاد از اين که مشورت هاي دولت با مجلس براي چينش کابينه سيستماتيک و موثر نبود، گفت:  البته دولت با برخي نمايندگان و برخي کميسيون ها رايزني هايي را داشته است، ولي اين که با مجلس يا فراکسيون ها به سبب ماهيت آنها رايزني شده باشد، اين گونه نبوده و بالاخره رئيس جمهور در آخرين ساعاتي که فرصت قانوني داشتند ليست نهايي خود را معرفي کردند که البته اين همان ليستي بود که روز گذشته (چهارشنبه)نيز در رسانه ها منتشر شده بود.نايب رئيس  مجلس با بيان اينکه معرفي وزرا از سوي  رئيس جمهور پيش از معرفي به مجلس از طريق رسانه ملي، روشي بديع بود، گفت: البته اين مسئله خلاف قانون نبوده، ولي اگر بخواهيم مهربان تر با هم رفتار کنيم اين کار درست نبوده است و عرف قضيه اين است که وزرا اول از کانال مجلس معرفي شوند و دفاع رئيس جمهور از وزرا در مجلس انجام شود نه اين که ابتدا در صدا و سيما اين کار صورت بگيرد.
4  تا 5 نفر از وزرا راي نمي آورند
 باهنر سپس با تاکيد بر اين که چهار تا پنج نفر از وزراي معرفي  شده   به يقين راي نمي آورند، گفت: ما اين مساله را خدمت آقاي رئيس جمهور عرض کرديم و گفتيم که دو تا سه نفر از ليست پيشنهادي نيز مشکوک مي زنند يعني افرادي هستند که ما شناخت زيادي از آنها نداريم.نايب رئيس مجلس با اشاره به ديدار برخي نمايندگان با مقام معظم رهبري که براي مشورت خدمت ايشان رفته بودند، ادامه داد: ايشان بر حمايت از دولت تاکيد داشتند و اين که دولت زودتر بتواند کار خود را شروع کند. البته ما ضوابطي را که مد نظر خود داريم را خدمت ايشان عرض کرديم.وي ادامه داد: ضوابط مد نظر ما يکي تدين و التزام عملي به اسلام از سوي وزراي پيشنهادي بود که معتقد بوديم بايد حتما احراز شود و از سوي ديگر بايد سابقه انقلابي گري آنها و حضور در جايگاه هاي مختلف نظام احراز شود و همچنين التزام جدي و عملي به ولايت فقيه داشته باشند که البته آقا هم بر نظر ما صحه گذاشتندکه اين مسائل بايد براي نمايندگان احراز شود.باهنر ادامه داد: در رابطه با کارآمدي وزراي پيشنهادي نيز نظر ما اين بود که اگر رئيس جمهور احساس کند که فردي کارآمد است، ما هم به ايشان اعتماد مي کنيم و اگر جايي ترديد داشته باشيم با تساهل و تسامح برخورد خواهيم کرد و حرف رئيس جمهور را بر نظر خود ترجيح مي دهيم ولي اگر جايي عدم صلاحيت فردي براي ما احراز شده باشد که خانم يا آقايي براي وزارتخانه اي مناسب نيست،صلاح اين است که از اول راي نياورد. با اين برآورد اوليه معتقديم که چهار تا پنج نفر از اعضاي کابينه معرفي شده موفق به گرفتن راي اعتماد نخواهند شد.نايب رئيس مجلس در عين حال گفت: البته مجلس هم ساختار خود را دارد. رايزني ها و اقناع کردن ها بسيار مهم است ممکن است فردي کاملا ناشناس باشد، ولي در طول اين يک هفته بتواند با برنامه ها و سوابق خود نمايندگان را قانع کند و اين مسائلي که من مي گويم گمانه اي است که از شرايط داريم.دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين تاکيد کرد: ما علاقه مند بوديم نامزدهاي پيشنهادي به گونه اي معرفي شوند که بار اول با راي بالا مورد اعتماد مجلس قرار گيرد. ولي در هر صورت يکشنبه هفته آينده بررسي ها را براي راي اعتماد آغاز مي کنيم و دو روز وقت صبح و بعدازظهر مجلس را براي اين کار اختصاص داديم و انشا»الله تا بعدازظهر دوشنبه نهم شهريور تکليف روشن خواهد شد.باهنر ادامه داد: آقاي باقري لنکراني وزير بهداشت دولت نهم و يا آقايان فتاح و جهرمي کارنامه خوبي در دولت دارند و ما نمي دانيم علت اين که براي اين دوره انتخاب نشده اند چيست و ممکن است وزراي جايگزين خيلي کارآمدتر از وزراي قبلي نباشند ، مگر اين که اين حرف آقاي احمدي نژاد مبني بر اين که اين افراد با دولت هماهنگ نيستند را دليل کافي براي اين مسئله بدانيم.
بايد با تدبير فضا  راازحالت امنيتي خارج کرد
دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين همچنين در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به مباحث مطرح شده پس از انتخابات رياست جمهوري، گفت: پس از انتخابات، جلسه اي با دبيران استاني جامعه اسلامي مهندسين داشتيم و بحث هاي جدي در اين ارتباط مطرح شد و برخي از دوستان خواستار اعلام مواضع تند تر ، يا کند تر از سوي جامعه اسلامي مهندسين بودند.وي با تاکيد بر اين که تشکيلاتي که بخواهد تعامل دوطرفه داشته باشد ،بايد اين نوع اختلاف نظرهاي سياسي را بپذيرد، تصريح کرد: مهم اين است که پس از اين اختلاف نظرها حرفي که از مجموعه اي بيرون مي رود ،حرفي واحد باشد و بحث هاي درون تشکيلاتي هر چقدر صريح تر باشد، کمک بيشتري به ارتقاي سطح تحليل جامعه خواهد کرد.نائب رئيس مجلس با تاکيد بر اين که دو ماه پرفراز و نشيبي را پشت سر گذاشته ايم،گفت: مسائل پس از انتخابات، تهمت ها و شايعاتي که به سلامت انتخابات زده شد و سپس نحوه پيگيري هايي پس از آن، منجر به تحميل هزينه هاي زيادي به جامعه شد و در اين راستا عدم اعتماد به بخشي از افکار عمومي جامعه تزريق شد.باهنر تاکيد کرد: بايد با تدبير و شفاف سازي و با صحبت ها و بحث هاي دقيق و مستدل و به صورت تدريجي فضا از حالت امنيتي خارج شود.
نبايد اجازه دهيم فضا به دست تندروها بيفتد
دبير کل جامعه اسلامي مهندسين با تاکيد بر اين که در هر جناحي افراد تندرو، ميانه رو و محافظه کار وجود دارد،گفت: نبايد اجازه دهيم فضا به دست افراد تندرو بيفتد و اگر فضا از حالت امنيتي بيرون بيايد، مي توان اعتماد عمومي را بازگرداند.وي با تاکيد بر اين که گام هاي دولت در سه چهار سال آينده بايد استوارتر باشد و پشتوانه افکار عمومي را با خود داشته باشد، تصريح کرد: بايد تلاش کنيم شکافي که به وسيله عده اي القا مي شود به تدريج حل شود. باهنر با بيان اينکه دولت دوران سختي را هم  از نظر سياسي و هم افکار عمومي پيش رو دارد، اظهار کرد: عده اي نسبت به کارهاي مثبت دولت هم ترديد دارند و عده اي خيال کردند که خداي نکرده نظام در سراشيبي پايين  رفتن افتاده است و مي خواهند به اين فضا دامن بزنند و اين هزينه هايي است که بايد تلاش شود به حداقل برسد.باهنر با تاکيد بر اين که در اين راستا دولت بايد با عملکرد خود به حل اين مسئله کمک کند، گفت: ما هم بايد کمک کنيم تا نظام بتواند به سمت قله هايي که تعريف کرده است، پيش برود.نايب رئيس مجلس با بيان اين که دو اپوزوسيون داخل و خارج از نظام وجود دارد،گفت: اپوزوسيون گاهي بيرون نظام مي رود و با آن درگير مي شود و در واقع طرف دعوايش نظام است و بارها گفته ام که در جنگ و دعوا نقل و نبات توزيع نمي کنند و زد و خورد و محاکمه و دادگاه وجود دارد.   باهنر در عين حال گفت:  ولي اپوزوسيون داخل نظام در چارچوب قوانين موضوعه و نظام مستقر و نهادهاي حکومتي فعاليت مي کند و در چنين شرايطي دولت بايد امکاناتي چون حزب و رسانه را در اختيار آن قرار دهد. 


 علي مطهري:کابينه پيشنهادي ضعيف است 

گروه سياسي: نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينکه برداشت احمدي نژاد از همگرايي دولت غلط است، کابينه پيشنهادي دهم را کابينه اي ضعيف خواند که متناسب با توانايي هاي کشور نيست.علي مطهري در گفتگو با مهر در تشريح ديدگاه خود درباره کابينه پيشنهادي دهم از سوي محمود احمدي نژاد گفت : اين کابينه پيشنهادي در مجموع يک کابينه ضعيف است و متناسب با توانايي هاي کشور نيست. فرزند شهيد مطهري ادامه داد : برخي وزيران پيشنهادي حتي با معيارهاي مورد نظر رئيس جمهور يعني اخلاق ، کارآمدي و همگرايي نيز سازگار نيستند .عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس تعريف احمدي نژاد از همگرايي را نادرست خواند و گفت: همگرايي مورد نظر رئيس جمهور به معناي مطيع بودن و تسليم محض در مقابل نظرات سياسي، اقتصادي و فرهنگي وي است، درحالي که معناي درست همگرايي کابينه آن است که وزيران و رئيس جمهور نسبت به سياست هاي کلي نظام مندرج در قانون اساسي ،  سند چشم انداز و قوانين توسعه 5 ساله وهمچنين نسبت به مصوبات شوراهاي عالي مانند شوراهاي عالي اقتصاد ، انقلاب فرهنگي و امنيت ملي همگرا و هماهنگ باشند.وي ادامه داد: اين درحالي است که رئيس جمهور تاکيد دارد همه وزيران بايد تابع افکار اقتصادي ، سياسي و فرهنگي وي باشند آنهم به اين دليل که وي منتخب مردم است و مردم آرا» او را تاييد کرده اند.مطهري گفت: اين يک مفهوم نادرست از همگرايي است و همين برداشت غلط آقاي احمدي نژاد از همگرايي باعث شده است که وي فقط به دنبال افراد تابع و مطيع باشد و کابينه را از برخي افراد متفکر و صاحب نظر محروم کند.وي با بيان اينکه وجه مشترک وزيران پيشنهادي کابينه دهم مطيع بودن آنها است گفت: رئيس جمهور مي خواهد در وزارت خانه هاي حساس مانند اطلاعات ، کشور ، ارشاد ، نفت و خارجه خود حاکم و فرمانروا باشد ، لذا افرادي را براي اين وزارتخانه ها معرفي کرده است که مهمترين شاخصه آنها مطيع بودن است.نماينده مردم تهران در مجلس تاکيد کرد : اين امر به صلاح کشور نيست .عضو کميسيون فرهنگي مجلس درپاسخ به سوالي درباره انتخاب 3 وزير زن براي کابينه دهم از سوي محمود احمدي نژاد نيز گفت: در انتخاب وزير زن ملاک بايد اين باشد که اگر يک مرد و يک زن در بالاترين رتبه براي وزارت در شرايط مساوي بودند، براي آنکه راه براي مديريت کلان بانوان باز شود، آن زن را مقدم بداريم، اما اگر مديران مرد به مراتب قويتر و صالح تري وجود دارند و ما فقط براي آنکه ژست روشنفکري بگيريم زن صالح را بر مرد اصلح مقدم بداريم و مصالح مردم را ناديده بگيريم خلاف اصولگرايي است .  وي گفت : حدس من اين است که پيشنهاد تعداد قابل توجه وزير زن در اين دوره ، توصيه رحيم مشايي است .مطهري در عين حال تاکيد کرد که اگر زناني براي وزارت واقعا اصلح باشند منعي براي حضور تعداد بيشتري از زنان در کابينه نيز وجود ندارد.
 نماينده مردم تهران در مجلس در بخش ديگري از اين گفتگو ، درباره بهترين وضعيت تعامل مجلس با رئيس جمهور گفت: بهترين تعامل اين است که مجلس به وزيران ضعيف راي اعتماد ندهد و رئيس جمهور را مجبور به استفاده از وزيران قوي نمايد و سپس از آن کابينه قوي حمايت کند .وي افزود: طبيعتا در اين حالت مجلس کمتر از تذکر ، سئوال و استيضاح استفاده خواهد کرد و ثبات بيشتري بر کشور حاکم خواهد شد.اين استاد دانشگاه پيشنهاد کرد : رئيس جمهور از مديران و صاحبنظران منتقد و مخالف خود نيز که اهل جنجال سياسي نيستند و نسبت به سياست هاي کلي نظام ; نه نسبت به آراي رئيس جمهور ; با او همگرايي دارند ، استفاده کند .مطهري اين اقدام را در شرايط امروز کشور ضروري خواند و تاکيد کرد که اين امر به تلطيف فضاي سياسي کشور و تقويت وحدت ملي کمک مي کند .
 


 كوتاه از سياست  

  کاتوزيان: نگران ميرکاظمي هستم
گروه سياسي: رئيس کميسيون انرژي مجلس با اشاره به انتخاب مير کاظمي به عنوان وزير نفت بدون سابقه نفتي تاکيد کرد که ما هم نگران شخصيت مير کاظمي هستيم و هم نگران اينکه با انتخاب وزير سابق بازرگاني در سمت وزير نفت نگاه توسعه اي به نگاه تجاري تبديل شود.حميدرضا کاتوزيان در گفتگو با مهر، با اظهار نگراني از انتخاب مسعود ميرکاظمي بعنوان وزير نفت، اظهارکرد: نگراني ما يکي براي وزارتخانه نفت است و ديگر براي شخصيت ميرکاظمي .وي ادامه داد : به اعتقاد من ميرکاظمي فرد هوشمندي است و ما نمي خواهيم افرادي مثل وي که شخصيت محترمي دارند لطمه ببينند ، چنين افرادي بايد در وزارتخانه هايي که مرتبط با رشته تحصيلي وتجربياتشان است به کار گرفته شوند نه در وزارت نفت که همخواني با سوابق وتحصيلاتشان ندارد.
  حدادعادل: مجلس به دنبال انتقامجويي نيست
گروه سياسي: غلامعلي حدادعادل با بيان اين که در بين اکثريت مجلس اراده اي براي انتقامجويي از احمدي نژاد وجود ندارد، تصريح کرد: اگر برخي از وزيران پيشنهادي رئيس جمهور در مجلس راي نياورد، دليل بر اين نيست که مجلس به دنبال انتقامجويي از رئيس جمهور است; بلکه علاقه نمايندگان به تشکيل کابينه قوي و کارآمد است.به گزارش ايسنا، عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس که در پانزدهمين همايش آموزشي سالانه اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان سخن مي گفت، افزود: نمايندگان بر اساس قانون موظفند وزيران پيشنهاد شده را از لحاظ کارايي، تجربه و آشنايي به وزارتخانه بررسي کنند و بعد از آن تصميم گيري کنند. رئيس کميسيون فرهنگي مجلس، تاکيد کرد: اگر در هفته آينده برخي از وزيران پيشنهادي رئيس جمهور راي نياورند حمل بر توطئه مخالفت با رئيس جمهور نيست و پشت صحنه اي وجود ندارد که بخواهند ضربه اي به قوه مجريه بزنند.اين عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس در پاسخ به سوال يکي از دانشجويان درباره نگاه مجلس به دولت و نحوه تعامل قوه مقننه و قوه مجريه گفت: مجلس بنا ندارد با دولت همراهي نکند چرا که سودي از اين قضيه نمي برد. مجلس مي خواهد هر چه زودتر کابينه دهم تشکيل شده و اين سردرگمي که معمولا تا زمان معرفي کابينه وجود دارد به پايان برسد.نماينده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: نمايندگان در مجلس فکر مي کنند اگر فردي تجربه کافي و توان مديريتي ندارد و در راس وزارتخانه اي مهم قرار بگيرد و مشکل به بار آورد همه متضرر مي شوند; بنابراين بايد با دقت بررسي شود که اين به سود نظام و ملت است.حداد عادل به دانشجويان حاضر توصيه کرد: اين گونه فکر نکنيد عده اي در مجلس در کمين مي نشينند تا مچ دولت را بگيرند و چوب لاي چرخ دولت بگذارند; اگر چنين چيزي باشد خود ما مخالفت خواهيم کرد چرا که ما تضعيف دولت را حرام مي دانيم.  حدادعادل در ادامه به سوالي که در ارتباط با مديريت مجلس و فراکسيون اصولگرايان مجلس هشتم توسط علي لاريجاني پرسيده بود، گفت: اين مساله را از من نپرسيد، چرا که فکر مي کنم من نبايد راجع به اين مسائل صحبت کنم.
  سفروزير راه به مسکو
گروه سياسي:  حميد بهبهاني  وزير راه و ترابري روز پنجشنبه به دعوت رسمي "ايگور لويتين " وزير حمل و نقل روسيه  به مسکو رفت.به گزارش ايرنا ، وزير راه و ترابري ايران در اين سفر يک روزه درباره گسترش همکاري ها و تقويت مناسبات ميان ايران و روسيه با همتاي روس خود گفت و گو و مذاکره کرد.وزير راه و ترابري ايران در اين سفر همچنين از نمايشگاه بين المللي هوا- فضاي روسيه " ماکس 2009 " در حومه مسکو نيز بازديد کرد.يک هيات بلندپايه از وزارت راه و ترابري ايران مرکب از معاونين وزير و روساي سازمان بنادر و کشتيراني و سازمان هواپيمايي کشوري نيز از روز سه شنبه هفته گذشته براي سفر سه روزه جهت انجام گفت وگو با مقام هاي روس به مسکو رفته بودند.
  بادامچيان قائم مقام دبيرکل موتلفه شد
گروه سياسي:  اسدالله بادامچيان با راي شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي به عنوان قائم مقام دبيرکل اين حزب انتخاب شد.در پي برگزاري نهمين مجمع عمومي حزب موتلفه اسلامي و انتخاب مسئولان حزب، شوراي مرکزي موتلفه اسلامي با راي اعتماد مجدد به اسدالله بادامچيان وي را به عنوان قائم مقام دبيرکل در دوره نهم حزب موتلفه اسلامي انتخاب کردند.بادامچيان در حال حاضر نماينده مردم تهران در مجلس و نيز عضو کميسيون احزاب و وزارت کشور است.
  نشست 1+5 دوم سپتامبردرباره ايران برگزار مي شود
 گروه سياسي: وزارت خارجه  روسيه اعلام کرد که مذاکره کنندگان پنج عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل به علاوه  آلمان در تاريخ دوم سپتامبر (11 شهريور) براي گفت وگو درباره  برنامه هسته  اي ايران ديدار مي کنند. وزارت خارجه  روسيه در بيانيه اي که در وب سايتش قرار داده شد اعلام کرد که مديران سياسي آمريکا، فرانسه، انگليس، روسيه و چين به علاوه  آلمان که در تلاش هاي ديپلماتيک براي متقاعد کردن ايران به کنار گذاشتن برنامه  هسته  اي اش دخيل هستند در اين نشست شرکت خواهند کرد.به گزارش خبرگزاري رويترز، سران گروه 20 در ماه گذشته تا اواخر سپتامبر به ايران وقت دادند تا مذاکرات درباره  برنامه  هسته  اي اش را بپذيرد و در غير اين صورت با تحريم هاي جديد مواجه شود.وزارت خارجه  روسيه علاوه بر آن از گفت وگوي تلفني سرگئي لاوروف - وزير امور خارجه  روسيه - و هيلاري کلينتون، همتاي آمريکايي اش خبر داد.بر اساس بيانيه  وزارت خارجه  روسيه، کلينتون و لاوروف در اين گفت وگوي تلفني درباره  همکاري بين مسکو و واشنگتن در زمينه  تلاش هاي بين المللي با هدف متقاعد کردن ايران به تعليق فعاليت هاي هسته  اي اش با يکديگر گفت وگو کردند.
  تهديدهاي جديد مرکل عليه ايران
گروه سياسي: صدر اعظم آلمان تهديد کرد، در صورتي که پيشرفتي در زمينه  مذاکرات هسته  اي پيرامون برنامه  هسته  اي ايران صورت نگيرد، قدرت هاي غربي مجبور خواهند شد با تحريم هاي بيشتر عليه تهران واکنش نشان دهند.به گزارش ايسنا به نقل ازخبرگزاري رويترز، آنگلا مرکل روز پنج شنبه در گفت وگو با يک روزنامه  آلماني در ادامه بيان مواضع ضد ايراني خود، افزود: تمرکز هر گونه تحريم جديد عليه ايران بر روي بخش انرژي خواهد بود.مرکل با تکرار اتهامات غرب مبني بر نظامي بودن برنامه  هسته  اي ايران گفت: در صورتي که پيشرفتي حاصل نشود ما مجبور مي شويم با تحريم هاي بيش تر واکنش نشان دهيم. وي ادعا کرد: کاملا مشخص است که يک بمب هسته  اي نمي تواند در دستان تهران که رييس جمهورش مرتبا موجوديت اسراييل را زير سوال مي برد قرار داشته باشد.صدر اعظم آلمان در پاسخ به اين که چه تحريم هايي ممکن است مورد بررسي قرار بگيرد؟ گفت: تحريم هاي اقتصادي که بخش انرژي را هدف قرار مي دهند مورد بررسي قرار دارند، اما ما بايد منتظر مذاکرات بمانيم و با شرکاي روسي و چيني خود نيز گفت وگو کنيم.مرکل افزود که آلمان و شرکايش بايد در ماه سپتامبر درباره  هر گونه تحريم اضافي تصميم گيري کنند.او گفت که هيچ گونه پيشرفت قابل توجهي در زمينه  مذاکرات هسته  اي با ايران حاصل نشده است.
  انتشارگزارش جديد آژانس درباره ايران دراين هفته 
گروه سياسي: تازه ترين گزارش محمد البرادعي مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره ايران و سوريه  اين هفته در اختيار اعضاي شوراي حکام قرار مي گيرد.  يک منبع آگاه روز پنجشنبه به ايرنا در وين گفت: به احتمال زياد اين دو گزارش اواسط هفته آينده و به طور همزمان منتشر خواهد شد.  بر اساس روال کار آژانس، گزارش محرمانه مديرکل 10 روز تا دو هفته پيش از برگزاري نشست فصلي شوراي حکام براي مطالعه در اختيار کشورهاي عضو شوراي حکام قرار مي گيرد.  نشست بعدي شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي از شانزدهم شهريور ماه به مدت يک هفته در مقر سازمان ملل در وين برگزار مي شود. 
  آمادگي روس ها براي صدور تجهيزات نظامي هوايي به ايران
گروه سياسي:  مقام هاي مسئول روس از آمادگي بررسي صدور تجهيزات نظامي هوايي به ايران خبر دادند.به گزارش ايلنا به نقل از نووستي، "الکساندر ميخييف"، معاون مديرعامل شرکت انحصاري صادرات تسليحات و تجهيزات نظامي روسيه در چارچوب نمايشگاه بين المللي هوا و فضاي "ماکس-2009" اعلام کرد که روسيه آماده بررسي پيشنهاد هاي احتمالي ايران براي خريد تجهيزات نظامي هوايي است.وي در اين باره گفت: "همکاري هاي درازمدتي با ايران از جمله با صنايع هوايي اين کشور داريم. اگر آنها به تجهيزات هوايي ترابري و نظامي ما تمايل نشان دهند، اين پيشنهادها را بررسي مي کنيم."
  فرهاد رهبر:پيگير مسائل حوادث کوي هستم
گروه سياسي:  رئيس دانشگاه تهران با تاکيد بر اينکه به سوالات غير علمي و مسائل حاشيه اي درباره حوادث پس از انتخابات پاسخ نمي دهد، اظهارکرد: تنها همين را بدانيد که بي شک ما در دانشگاه تهران در حال پيگيري موضوع حوادث اخير کوي دانشگاه و وضعيت دانشجويان و اساتيد هستيم. فرهاد رهبر در گفتگو با مهر در پاسخ به اين سوال که با توجه به اظهارات سخنگوي قوه قضاييه مبني بر لزوم شکايت رسمي دانشگاه تهران از متجاوزين به کوي دانشگاه، گفت: به منظور حفظ و دوري دانشگاه تهران از مسائل حاشيه اي و سياسي برنامه ها و اقدامات انجام شده در اين زمينه را فعلا اعلام نخواهم کرد. تنها همين را بدانيد که بي شک ما در حال پيگيري اين موضوع هستيم.پيش از اين عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه در ارتباط با پرونده عاملان کوي دانشگاه گفته بود: پرونده اي در اين ارتباط در سازمان قضايي نيروهاي مسلح تشکيل شده است و درخواستمان از مسئولان دانشگاه اين است که به عنوان شکات همکاري لازم را براي مشخص شدن زواياي اين پرونده داشته باشند.فرهاد رهبر رئيس دانشگاه تهران پيش از اين در جلسه شوراي دانشگاه تهران درباره پيگيريهاي اين دانشگاه در زمينه دانشجويان و اساتيد بازداشتي در حوادث اخير گفته بود: تلاش دانشگاه تهران بر اين بوده که پرونده هاي دانشجويان در ساز و کار دانشجويي قرار گيرند تا در آينده به عنوان مجرم و آشوبگر به آنها نگريسته نشود.فرهاد رهبر با اشاره به حادثه 24 خرداد در کوي دانشگاه و وقايع پس از آن از جمله دستگيري استادان و دانشجويان تاکيد کرده بود: "رسالت علمي" وظيفه اصلي دانشگاه تهران است لذا نبايد اجازه دهيم مسائل ديگر باعث ايجاد افت مسائل علمي و پژوهشي در دانشگاه شود.


 سرمقاله 

دولت دهم و ورزش
خداحافظي مهندس علي آبادي و حضور سعيد لو در سازمان ورزش بحثي است که  اين روزها بيشتر از هر زمان ديگر مطرح مي شود و تا حد زيادي به واقعيت نزديک شده است . در واقع بايد سعيدلو را رييس آينده سازمان ورزش دانست و در خصوص آينده ورزش با ايشان صحبت کرد .
در اين راستا ،  نخستين بحثي که رييس آينده بايد به آن توجه داشته باشد داشتن يک برنامه جامع است،  اين برنامه جامع بايد در وهله اول يک تغيير ساختاري در ورزش ايجاد کند چرا که ساختار ورزش کشور مناسب نيست و نمي تواند ورزش کشور را به جايي که در شان نظام جمهوري اسلامي و لايق مردم ايران باشد برساند.
 اين برنامه کلان ورزش مي تواند يک نگاه مشخص و زماندار براي ورزش ارايه داده و براي رفع کمبودهاي نرم افزاري و سخت افزاري اولويت بدني کند. مهمترين اولويت ورزشي انتصاب متخصصين ورزشي در راس ورزش است ، چرا که متخصصين با ديدگاه صحيح و علمي بهتر مي توانند ورزش را اداره کنند و در واقع حضور متخصصين در راس ورزش نخستين ديدگاه تعيين کننده آينده ورزش کشور است.  لازم است که متخصصين شامل با تجربه ها و تحصيل  کرده ها، در يک جريان تيمي و اجماع عمومي قرار بگيرند.  وقتي افراد متخصص در راس قرار بگيرند و شوراي عالي ورزش الزامات قانوني، برنامه ها و چشم اندازها و اهداف بلند مدت را تعيين کرده، به بررسي وضع موجود بپردازد و وضع مطلوب را بيان کند شرايط ورزش کشور بهبود مي يابد.
 در درون اين برنامه بايد به اولويت هاي خاصي توجه شود به نظر مي رسد بايد به بحث اخلاق و معنويت و تعهد  توجه ويژه شود تا اين نقاط ضعف به نقاط قوت تبديل گردد ما در ايران زير بناهاي قوي فرهنگي داريم ما بايد اين فرهنگ را به ورزش تزريق کنيم.
يکي از برنامه هاي مهم هر جامعه اي سلامت اجتماعي، رواني، روحي، نشاط و شادابي آن جامعه است. امروزه معتقديم که بسياري از مسايل اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي براي توسعه پايدار مي توانند از طريق ورزش حل شوند. در واقع يکي از فاکتورهاي توسعه پايدار، ورزش بوده و به همين دليل نياز است که رييس آينده در مديريت ورزش از نيروي متخصص و بابرنامه مدون استفاده کند.
 در واقع يکي از اولويت هاي اساسي ورزش استفاده از منابع انساني متخصص در جهت استفاده بهينه از منابع مالي و اقتصادي کشور است، با استفاده از افراد متخصص مي توانيم بسياري از مشکلات ورزش کشور را حل کنيم و از سويي با به کار گماردن افراد تحصيل کرده و باتجربه ورزشي، بار سنگيني را از دوش رييس جمهور برمي دارد. رييس آينده بايد به استفاده از نيروهاي کارآمد، علمي  و افراد دلسوخته ورزش روي بياورد. در آن صورت ديگر ورزش را در سياست دخالت نمي دهيم . وقتي به سمت تخصص گرايي برويم، ابعاد آموزشي، همگاني، قهرماني و حرفه اي توسعه مي يابد. استفاده از نيروي غير متخصص ورزش را به تنش  مي کشاند و به اهداف و چشم اندازهاي ورزش نمي رسيم، چرا که غير متخصص ها نمي توانند برنامه ريزي کنند.
 ورزش همگاني مستقيما با سلامت مردم و اقشار جامعه ارتباط دارد و توجه ويژه به آن باعث افزايش کارايي ، شادابي ، تندرستي و توانمندي جامعه و کاهش بيماري و مرگ و مير است .
رييس آينده ورزش بايد به صورت کيفي و نه بر صورت نمايشي و تبليغاتي به ورزش همگاني توجه داشته باشد.
در درون توجه به ورزش همگاني توجه به ورزش زنان قرار دارد، توجه به ورزش زنان پايگاهي مي سازد که نسل آينده ما قوي ، سالم ، شاداب و کارآ باشد و زنان بهتر در مسائل اجتماعي  و علمي عمل کنند.
  توجه خاص به پژوهش با استفاده از تمام ظرفيت هاي علمي و تخصصي کشور بايد مدنظر رييس آينده سازمان تربيت بدني باشد، متاسفانه درحال حاضر بسياري از کارهاي پژوهشي بدون آن که لزومي داشته باشد انجام نمي شود.
 سازمان تربيت بدني بايد از نظر نيروي انساني چند صد نفر را در مرکز و چند ده نفر را در هر استان جذب کند. اين افراد بايد در بالاترين سطح تفکر بوده و برنامه ريزي هاي بلندمدت استراتژيک انجام دهند و بعد اين برنامه ها را با حمايت از نهادهاي مدني (فدراسيون ها و زيرمجموعه آن) و بخش خصوصي اجرا کنند. اگر مي خواهيم به ورزش مدرن برسيم بايد ساختار ورزش کشور را از لحاظ کمي کوچک کرده ولي از لحاظ کيفي بزرگ کنيم و افراد متفکر را به کار بگيريم. 


 ميز خبر  

  احمدي نژاد:  اصل تعامل درفضاي عادلانه را مي پذيريم
گروه سياسي: محمود احمدي نژاد با بيان اينکه هيچ قدرتي نمي تواند از کشوري مانند ايران با داشتن مردماني هوشيار امتياز بگيرد، اظهارکرد: محور بدخواهي مستکبران و بدخواهان عالم اين است که ملت ها را از قافله پيشرفت عقب نگه دارد.به گزارش ايلنا ، محمود احمدي نژاد روز پنج شنبه در مراسم انجام تست دريانوردي و  آب دهي اقيانوس پيماهاي ايران - اراک و ايران - شهرکرد ساخت مجتمع ايزايکو،با بيان اين مطلب افزود: مستکبران براي نيل به اهداف خود اجازه دست يابي به علم و پيشرفت را به ساير کشورها نمي دهند و سعي دارند با اين روش اعتماد به نفس را از اين ملت ها سلب کنند.  وي اضافه کرد: همچنين با تبليغات و تحريم، مي خواهند به ملت ايران القا کنند همه درها به سوي شما بسته شده است که به آب انداخته شدن اين کشتي اقيانوس پيما و انجام مراحل ساخت آن در دوره تحريم باعث شد مردم ما مصمم تراز قبل شوند.  رئيس قوه مجريه ادامه داد: آنهايي که شعار تحريم را سر مي دهند نمي دانند دنيا چه خبر است و امروز تحريم بنزين را مطرح مي کنند که اين نشان مي دهد چقدر عقب افتاده سياسي هستند.احمدي نژاده تصريح کرد: ظرف 2 سال آينده با افتتاح پالايشگاه جديد بندرعباس، ايران در جمع صادرکننده بنزين قرار خواهد گرفت.  احمدي نژاد ضمن ذکر دستاوردهاي متعدد و مهم نظام در طول 30 سال اخير ادامه داد: بي شک جايگاه ايران در ميان هفت کشور اول قدرتمند دنيا در بخش هاي مختلف قرار گرفته است و هيچ قدرتي نمي تواند از چنين کشوري با داشتن مردماني هوشيار امتياز بگيرد.  وي با اشاره با مراحل ساخت کشتي ايران - اراک ، گفت: قرارداد ساخت کشتي ايران - اراک در سال 79 منعقد و عمليات ساخت آن از سال 82 آغاز و در سال86 جهت آزمايش آب اندازي شد و امروز هم شاهد به آب انداختن کشتي ايران- شهرکرد هستيم.  احمدي نژاد افزود: با توجه به اظهارات مديران و مهندسان شرکت کشتي سازي امکان تقليل مراحل ساخت کشتي تا 2 سال و اينکه همزمان 30 کشتي در مراحل مختلف مي توانند در اين مجتمع ساخته شود، وجود دارد.  وي لازمه تحقق اين مهم را جلب رضايت کارگران و رسيدگي به مشکل قرارداد، پرداختي و اضافه کار آنها دانست.  رئيس قوه مجريه در ادامه به دخالت بيگانگان در امور داخلي ملت ايران اشاره کرد و تصريح کرد: چقدر اينها از قافله انديشه و تمدن عقب افتاده اند. در سرزمين 70 ميليوني هيچ کس نياز خود را به شما عرضه نمي کند و ملت ايران از شما عبور کرده و در معادلات جهاني هيچ يک از شما را به حساب نمي آورد.  وي با بيان اينکه برخي از اين کشورها پيام دادند ما اشتباه کرديم و مي خواهيم جبران کنيم، خاطر نشان کرد: اشکال ندارد توهين و دخالتهايتان را جبران کنيد که با اين کار چهره خود را اصلاح و ترميم مي کنيد نه اينکه جايگاه ، والاي بدست مي آوريد.
  آيت الله اميني: براي مشکلات کشور چاره انديشي شود
گروه سياسي: خطيب نماز جمعه قم با تاکيد بر ضرورت هوشياري و موقعيت شناسي مسئولان کشور گفت: حفظ کشور با لجبازي مقدور نيست و بايد با وحدت و همکاري کشور را از گزند آسيبها حفظ کرد.به گزارش مهر ، آيت الله ابراهيم اميني با اشاره به حوادث و اتفاقات پس از انتخابات رياست جمهوري خواستار چاره انديشي نخبگان و مسئولان شد و گفت: روي سخن من با جناح و يا شخص خاصي نيست بلکه به همه از جمله سپاه و بسيج و نيروي انتظامي، مسئولان قضايي و مجلس و ... عرض مي کنم شما نخبگان در ماه ضيافت الهي در کنار هم بنشينيد و براي مشکلات کشور چاره انديشي کنيد.وي تاکيد کرد:  اگر در اين حوادث به کسي ظلم شده و اگر به کسي آسيب وارد شده است آن را جبران کنيد و اگر شخصي بي گناه زنداني شده است آزاد شده و از وي عذرخواهي شود.وي با بيان اينکه با مجرمان واقعي بايد برخورد شود، خاطرنشان کرد: اگر کسي آبرويش در اين حوادث رفته است بايد از وي دلجويي کرد.آيت الله اميني ضمن تاکيد بر ضرورت هوشياري و موقعيت شناسي مسئولان و نخبگان گفت: بايد به فکر حفظ کشور باشيد و اگر کشور ضربه ببيند در قيامت همه مسئول هستيم.استاد حوزه علميه قم در ادامه با بيان اينکه با لجبازي و خيره سري نمي توان کشور را حفظ کرد، گفت: کشور را بايد با رافت و عدالت و انس حفظ کرد.  آيت الله ميني با بيان اينکه مشکلات و مسائل کشور حل شدني است بر ضرورت پرهيز از لجبازي تاکيد کرد و گفت: شما که دشمن نيستيد و همه وحدت کشور را مي خواهيد پس بايد براي مشکلات کشور چاره انديشي کنيد.آيت الله اميني با ابراز تاسف از حوادث پيش آمده بيان کرد: بنده هيچ نيستم اما از اين وضعيت و اختلافات رنج مي برم و اميدوارم ماه مبارک رمضان سبب شود اين اختلافات از بين برود و مشکلات حل شود.وي با بيان اينکه ما نبايد سوژه دست دشمنان بدهيم، گفت: بايد سوژه ها را از دشمنان گرفت و روي آن موج سوار شد تا کشور و نظام آسيب نبيند.وي ماه رمضان را فرصتي براي بهره گيري از فيوضات اين ماه ذکر کرد و با بيان حديثي پرهيز از غيبت و تهمت را از جمله وظايف مومنين در اين ماه دانست.آيت الله اميني تاکيد کرد: بايد زبان را در اين ماه از تهمت و شايعه پراکني حفظ کرد و نبايد هرچه را که مي شنويم بيان کنيم و دل افراد را بشکنيم.وي تهمت را يکي از محرمات دانست و گفت:  گوش دادن به تهمت و افترا حرام است و صدها تهمت و دروغ و غيبت از رسانه ها پخش مي شود اما اعتراضي از کسي شنيده نمي شود.امام جمعه قم خاطرنشان کرد:  کساني که غيبت آنها در اين ايام شده است تا راضي نشوند اگر توبه هم بکنيم توبه پذيرفته نمي شود.
  آيت الله جنتي:   با خاطيان کهريزک برخورد شود
گروه سياسي:دبير شوراي نگهبان اجرا نشدن عدالت را مشکل اساسي نظام ما و بشريت دانست و با اشاره به معرفي کابينه دهم تاکيد کرد که مجلس وظيفه دارد در بررسي راي اعتماد به کابينه به دور از اغراض سياسي فقط مصلحت مردم را در نظر بگيرد.به گزارش ايلنا، آيت الله جنتي در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته تهران طي سخناني با اشاره به مراسم توديع و معارفه روساي قديم و جديد قوه قضائيه و با بيان اينکه مراسم معارفه انجام و صحبت هاي خوبي مطرح شد از خدمات 10 ساله آيت الله شاهرودي در قوه قضائيه قدرداني کرد و گفت: اجرا نشدن عدالت مشکل اساسي نظام ما و بشريت است و اگر عدالت اجرا شود بيش از 90 درصد مشکلات جامعه حل مي شود.وي با اشاره به سخن رياست جديد قوه قضائيه در مراسم معارفه خود مبني بر اينکه "در مجازات سلب کنندگان آرامش و امنيت مردم نسبت به احدي گذشت نخواهم کرد و خاطيان را به دستگاه قضايي مي سپارم" خطاب به آيت الله لاريجاني گفت: انتظار است که در اين راستا کمر همت ببنديد و پاي آن بايستيد البته اجراي عدالت آسان و ارزان نيست مخصوصا زماني که در برابر گروهي از گردن کلفتان بايستيد.دبير شوراي نگهبان با اشاره به آشوب هاي اخير اظهار داشت: در مسائل آشوب ها ظلم به فرد نبوده بلکه ظلم به ملت است يعني ظلم به نظامي که خون بچه هايش ريخته شده بود و به شهيدان و بچه هاي بسيجي و حزب اللهي که جان مي کنند تا نظام سر پا بماند ظلم شد.وي با طرح اين پرسش که چرا سران آشوب ها و کساني که همه مي دانند ريشه فتنه و ام الفساد بودند دستگير نشدند، گفت: البته اين افراد به جايي وصل هستند چرا آنها بايد آزاد باشند و با توجه به اينکه بازداشت شدگان در زندان مي گفتند ما فريب خورده ايم چرا فريب دهندگان دستگير نمي شوند؟دبير شوراي نگهبان خاطرنشان کرد: البته اينکه گفته مي شود آنها به جاهايي وصل هستند به آن محل هاي وصل هم بايد گفت که بگذاريد اينها محاکمه شوند تا آبروي شما هم حفظ شود.وي تصريح کرد: من دست آن عزيزي را مي بوسم که در مورد فرزندش که منحرف شده بود نامه اي نوشت و پاکي خود را حفظ کرده و تبري جست.آيت الله جنتي خطاب به رياست جديد قوه قضائيه گفت: ما عدالت مي خواهيم و جز عدالت چيزي نمي خواهيم با کسي غرض شخصي، دوستي و رفاقت نيز نداريم.وي تاکيد کرد: در اين جريانات که تعدادي از اين بچه هاي کوي دانشگاه ها را گرفتند و در کهريزک با آنان بدرفتاري شد بايد با خاطيان نيز برخورد شود اعم از اينکه خاطيان، مسئولين، دست اندرکاران و يا مديران باشند که رهبري نيز در اين خصوص تاکيد کردند.دبير شوراي نگهبان با بيان اينکه اجراي عدالت غرامت هايي دارد که بايد پرداخت اضافه کرد:عده اي پول دارند، رابطه دارند و از طريق "اين را ببين، آن را ببين" کار خود را پيش مي برند. اخيرا به من اطلاع دادند که برخي از قضات را تحت فشار گذاشته اند اما من خطاب به اين قضات مي گويم که از خدا بترسيد زيرا اگر خدا بخواهد شما را حفظ کند هيچ کس نمي تواند به شما آسيب برساند البته ممکن است در اين راستا براي آن قاضي پرونده سازي هم شده و از طريق دادگاه انتظامي قضات نيز پيگيري شود.وي با بيان اينکه اگر قاضي اجراي عدالت نکند از نظر شرعي معزول مي باشد خطاب به رياست جديد قوه قضائيه اظهار داشت: براي اجراي عدالت در دستگاه قضايي جذب و دفع  هايي لازم است بدين ترتيب که نيروهاي مخلص، با تقوا و انقلابي جذب شوند و در مقابل افراد بي ريشه و بدون تقوا از دستگاه قضايي دفع شوند.دبير شوراي نگهبان همچنين با اشاره به تشکيل کابينه دولت دهم اظهار داشت: توصيه من به مجلس شوراي اسلامي اين است که در انجام وظيفه اش مصلحت مردم را در نظر بگيرد اغراض سياسي، حب و بغض و روابط نبايد در اين زمينه تاثير داشته باشد.
  چمران رييس شوراي عالي استانها باقي ماند
گروه سياسي:  اعضاي شوراي عالي استانها در جلسه انتخاب هيات رئيسه شوراي عالي استانها براي دوسال دوم سومين دوره شوراي عالي استانها بار ديگر به رياست مهدي چمران راي دادند.به گزارش روابط عمومي شوراي عالي استانها، بيست و سومين اجلاس عمومي شواي عالي استانها صبح روز پنج شنبه با حضور اعضاي اين شورا به منظور انتخاب هيات رئيسه جديد شوراي عالي استانها براي دوساله دوم برگزار شد و چمران رئيس شوراي شهر تهران مجددا به رياست اين شورا انتخاب شد.چمران تنها نامزد اين پست در شوراي عالي استانها بود که از مجموع هفتاد راي با 59 راي موافق و يازده راي ممتنع حائز اکثريت آرا» شناخته شد.در اين اجلاس همچنين نائب رئيس، منشيان و سخنگوي شوراي عالي استانها انتخاب شدند که به ترتيب حجت اله تاج محمدي نماينده شوراي اسلامي استان خراسان رضوي به عنوان نايب رييس و غلامرضا رفيع آبادي از استان کرمان ،تورج سلطاني از استان خراسان رضوي ، عيدو ريگي فر از استان سيستان و بلوچستان و حسين قادرمرزي از استان کردستان به عنوان منشيان و حسن فدايي از شوراي اسلامي استان تهران به عنوان سخنگوي اين شورا انتخاب شدند.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مزر پرگهر
دريچه هنر
آموزش و سنجش
ورزشي و در قلمرو ورزش
آگهي روزنامه آفرينش