جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1399/06/31 - روزنامه سراسري صبح ايران (دوشنبه) نسخه شماره 6492

نام نشريه : روزنامه آفرينش
صاحب امتياز : عبدالله جعفرعلي جاسبي
مدير مسئول : عباس جعفرعلي جاسبي
دوره انتشار : روزنامه
محل انتشار : تهران
تلفن : 3-88890492
نمابر : 88898483
صندوق پستي :
آدرس : تهران - خيابان كريم خان - خيابان ويلا - كوچه افشين - شماره 27
شمارگان :
سايت : www.afarineshdaily.ir,www.afarinesh-daily.com
پست الکترونيکي : info@afarinesh-daily.com
توضيحات :