جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1385/03/08 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران نسخه شماره 2493


در ديدار وزير دادگستري بحرين
آيت ا... هاشمي رفسنجاني ايران را نزديکترين دوست کشورهاي حوزه خليج فارس دانست


رييس انجمن صنفي توليدکنندگان بتن آماده:
شبکه هاي خرده فروشي به افزايش قيمت سيمان دامن مي زنند


مقام معظم رهبري درديدارنمايندگان مجلس:
نامه رييس جمهور محترم به رييس جمهور آمريکا ابتکار خيلي خوبي بود

رييس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي از برگزاري بدون تغيير کنکور سراسري امسال در تير ماهسال جاري خبر داد.
دکتر ناصر اقبالي همچنين با اشاره به کاهش 10 درصدي تعداد داوطلبان آزمون سراسري سال 85 نسبت به سال گذشته، گفت: همانند سالهاي گذشته تمام تدابير لازم حفاظتي و امنيتي به منظور برگزاري سالم آزمون سراسري که در تير ماه سال جاري برگزار مي شود، انديشيده شده است.
وي گفت: با حضور نمايندگان وزارت علوم، سازمان سنجش و دانشگاه آزاد اسلامي و تصويب قانون در کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با متخلفان در برگزاري کنکور، برخورد جدي و قانوني مي شود.
وي افزود: در آزمون سراسري امسال تغيير عمده اي درضرايب دروس و ضوابط اصلي آن لحاظ نشده است و آزمون امسال بدون تغيير برگزار مي شود.
گفتني است آزمون شماره يک رشته هاي غير پزشکي ، روز هاي پنج شنبه و جمعه 15و 16 تير ماه و آزمون شماره 2 رشته هاي علوم پزشکي رو جمعه 30 تير ماه 1385 برگزار مي شود .
اين گزارش مي آفزايد ، آزمون سراسري سال 1385 دانشگاه آزا د اسلامي فقط در سيستم نظام جديد آموزش و پرورش انجام مي شود و داوطلباني که داراي ديپلم کامل نظام قديم متوسطه مي باشند در صورت شرکت در اين آزمون بايد به سوالات نظام جديد پاسخ دهند . نشاني دقيق محل برگزاري آزمون داوطلبان در هنگام دريافت کارت ورود به جلسه به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد .
زمان و نحوه توزيع کار ت ورود به جلسه داوطلبان حداقل 10 روز قبل از برگزاري آزمون از طريق جرايد کثير الانتشار به اطلاع داوطلبين خواهد رسيد .
داوطلبان براي دريافت کار ت ورود به جلسه بايد شخصا با در دست داشتن رسيد پستي سفارشي مربوط ارسال مدارک و شناسنامهع عکس دار به محل ها توزيع کارت مراجعه نمايند زيرا کارت ورود به جلسه فقط به شخص داوطلب و در قبال اثر انگشت وي در پشت کار داده مي شود .
لازم به ذکر است محل دريافت کارت ورود به جلسه و برگزاري هريک از آزمون هاي شماره يک و شماره دو با توجه به رشته و شهر انتخابي اول آزمون در شهري که واحد دانشگاهي مربوط به آن رشته / شهر در آن مستقر است خواهد بود .
در آزمون سراسري دانشگاه آزاد اسلامي نزديک به يک ميليون داوطلب شرکت کرده اند که در اواسط تير ماه 1385به رقابت خواهند پرداخت .آمواد امتحاني کليه گروه ها شامل دو بخش دروس عمومي و دروس تخصصي است .
مواد امتحاني گروه زبان هاي خارجه منحصرا شامل دروس عمومي خواهد بود .
براي درس بينش ديني و زبان خارجه عمومي سوالات به انتخاب داوطلب و در سطح ديپلم متوسطه ارائه خواهد شد .
* روش گزينش علمي :
گزينش علمي دانشگاه آزاد اسلامي با توجه به نمره کل و نمره تراز دروس تخصصي داوطلب در رشته هاي انتخابي به شرح زير انجام مي گردد :
پس از برگزاري آزمون پاسخنامه هاي داوطلبان به وسيله دستگاه هاي علامت خوان قرائت شده و نمرات خام هريک از دروس محاسبه مي شود .
نمرات خام هر درس بر منحني طبيعي نمرات داوطلبان منطبق شده و نمرات تراز هر درس تعيين مي شود .
نمره تراز دروس تخصصيو دروس عمومي در هر زير مجموعه با توجه به ضرايب دروس محاسبه مي گردد.
نمره کل داوطلب بر اساس مجموع 2 سوم نمره تراز دروس تخصصي و يک سوم نمره تراز دروس عمومي محاسبه و تعيين مي شود .
رتبه داوطلبان در شهر / رشته انتخابي اول به ترتيب از نمره کل بالا به پايين معين مي شود .
از بين داوطلباني که حد نصاب لازم در نمره کل و نمره تراز دروس تخصصي را کسب نموده اند با در نظر گرفتن اولويت نمره کل و به تعداد ظرفيت رشته و/ شهرهاي انتخاب اول آنها گزينش انجام مي گيرد .
رتبه داوطلباني که در انتخاب اول خود پذيرفته نشده اند در هر يک از رشته /شهر هاي انتخابي داوطلب به ترتيب نمره کل از بالا به پايين معيين مي شود .
از بين دا وطلباني که حد نصاب لازم در نمره کل و نمره تراز دروس تخصصي را کسب نموده اند با در نظر گرفتن اولويت نمره کل و به تعداد ظرفيت باقيمانده گزينش انتخاب هاي دوم تا ششم انجام مي شود .


دو اشکال عمده در پروسه قانونگذاري
پس از يکصد سال قانونگذاري پارلماني درايران، هنوز اين، يک سوال مهم راهبردي ودرعين حال رنج آوراست« ; چرا بسياري از قوانين اجرا نمي شوند ؟»! قانوگذاران در پاسخ به اين پرسش سعي دارند توپ را به زمين مجريان قانون بيندازند و با استناد به نقاط قوت قانون مصوب شان، تاکيد نمايند که آنها، کار قانونگذاري را به طور کامل و بي نقص انجام داده اند و اين «ديگران» هستند که در کار خود، دچار قصور و تقصيرند و باعث مي شوند کار نيک پارلمان، ابتر بماند و به سرانجام مطلوب نرسد. اين سخن، البته بيراه نيست چه آنکه وجود نواقص متعدد در پروسه اجرايي کردن قوانين، عدم تبيين صحيح قانون براي مجريان آن، وجود خلا»هاي قانوني ونيز سو استفاده هاي شخصي و گروهي، همه وهمه از جمله مسائلي هستند که باعث مي شوند قواي مجريه و قضاييه نتوانند مجري خوب و بي نقص قانون لقب بگيرند.
هرچند وجود اشکالات متعدد در دستگاه هاي اجرايي و اقعيتي است که اجراي قانون را با چالش هاي جدي مواجه کرده است، لکن نبايد همه چيز را در مجريان ديد وهمه کاسه وکوزه ها را برسر آنان شکست و به اين ضرب المثل واره اشاره کرد «ما قانون خوب داريم ولي کو اجرا ؟»!
واقعيت اين است که بخشي از تقصير عدم اجراي مناسب قانون در کشور، متوجه دستگاه هاي قانون گذاري است. اين ادعا هرچند داراي شقوق مختلفي است و فقط دريک رساله تحليلي و مفصل مي توان همه ابعاد آن را با ذکر مصاديق بررسي کرد، ولي دو مورد بسيار مهم را مي توان به اختصار دراين مقال گنجاند.
مروري بر قوانين مصوب مجلس (چه قبل وچه بعد از انقلاب) حاکي از آن است که در اغلب اين قوانين ضمانت اجراهاي شفاف و صريحي وجود ندارد.
گويا اين باور غلط در ميان قانونگذاران ايراني نهادينه شده است که ضمانت اجرا فقط ويژه جايي است که پارلمان، عملي را جرم مي شمارد و ناگزير براي آن مجازاتي به عنوان ضمانت اجرا قرار مي دهد، مثلا قانونگذار کلاهبرداري، صدور چک بلامحل و... را جرم مي شمارد و سپس براي هرکدام از آنها مجازاتهاي مثل زندان، جريمه نقدي، شلاق و... در نظر مي گيرد ولي وقتي به خارج از دايره تعريف جرم مي رسد، از اصل مهمي به نام «ضمانت اجرا » غفلت مي کند.
به عنوان مثال، اکنون که اين مطالب را مي خوانيد، حدود دوسال است که از تصويب قانون نظام ساختار جامع رفاه وتامين اجتماعي مي گذرد، درآن قانون صريحا قيد شده است که اساسنامه هاي دستگاه هاي تابعه وزارت رفاه مي بايست تا يک سال پس از تصويب قانون مذکور بايد اصلاح شوند ولي اينک پس از گذشت دوسال، هيچ اتفاقي نيفتاده و همه چيز بر مبناي روال قبلي پيش مي رود و گويي که مجلس چنان قانوني را اساسا تصويب نکرده است!
حال آنکه اگر در متن قانون مورد بحث ضمانت اجرا پيش بيني مي شد و مثلا وزير مربوطه درصورت عدم اصلاح به موقع اساسنامه ها، با مجازات هاي اداري مواجه مي شد، اکنون سازمان هاي تابعه اين مجموعه عظيم دولتي، حيران وسرگردان نبودند و زمينه بسياري سو» استفاده ها، از بين مي رفت.
مورد دوم، به پيگيري مجلس مربوط مي شود، مجلس به عنوان نهاد قانون گذاري اولا از احاطه کامل تري بر قوانين برخوردار است و ثانيا اصرار بيشتري براي اجراي تصميمانش دارد.
بنابراين انتظار بي جايي نيست اگر از مجلس درخواست شود سازوکاري براي پيگيري نظام مند قوانين خويش تمهيد کند، به عنوان مثال درهر کميسيون مي توان کميته اي را تشکيل داد که کار ويژه آن، فقط پيگيري اجراي قوانين باشد زيرا تجربه نشان داده است بسياري از دستگاه هاي دولتي و مخاطبان قانون عمدا يا سهوا از زيربار اجرايي کردن قانون شانه خالي مي کنند واين مسئوليت گريزي درميان خيل انبوه قوانين امور جاري و موضوعات روز، به فراموشي سپرده مي شود.
بي گمان اگرفقط همين دواصلاح در حوزه قانونگذاري شکل بگيرد و طي آن مجلس خود را ملزم به پيش بيني ضمانت اجرا درهمه مصوباتش کند و پيگير اجراي قوانين باشد، اوضاع بسيار بهتري در حوزه اجراي قانون حاکم خواهد شد.

بازيگر توانمند سينما ،تلويزيون که از پيشکسوتان عرصه بازيگري مي باشد معمولا اهل گپ وگفت وگو نيست وبيشتر مايل است با ايفاي نقشهاي متفاوت در ژانرهاي گوناگون حرفهايش رادر اين زمينه بيان کند ولي به هرحال آشنايي با خصوصيات دروني وبرخي از مسايل خصوصي اززندگي هنرمندان جزومسايلي است که در تمام دنيا رايج است ...
ادامه...

در طي مدتي که تيم ملي فوتبال کشورمان در اردوي سوئيس تمرينات خود را دنبال مي کرد آسيب ديدگي چند بازيکن مشکلات فراواني را براي تيم ملي و کادر فني به وجود آورد .
در اين خصوص و در ارتباط با اينکه چرا بازيکنان ما دچار آسيب ديدگي مي شوند جلال چراغپور گفت: مصدوميت متوالي بازيکنان تيم ملي نشان مي دهد که ...
ادامه...

در نشست مشترک مديران صدا و سيما و سازمان تربيت بدني، راهکارهاي توسعه ورزش همگاني، ارتقا» ورزش قهرماني و نقش رسانه ملي در تحقق اين هدف بررسي شد.
گفتني است که در اين نشست عزت ا... ضرغامي رييس سازمان صدا و سيما افزايش هماهنگي و همکاري رسانه ملي و سازمان تربيت بدني را براي تقويت جايگاه ورزش به ويژه ورزش هاي همگاني، همچنين فرهنگ سازي مناسب براي ارتقا» روحيه و اخلاق ورزشي در ميادين قهرماني ضروري دانست .
وي افزود: آشنايي با اولويت ها و برنامه هاي آينده سازمان تربيت بدني و وضعيت فعلي ورزش کشور، همچنين توقعي که از رسانه ملي در مسير تحقق برنامه ها و مقابله با چالش ها وجود دارد. هدف اصلي اين نشست مشترک است.
ضرغامي با اشاره به اهتمام رسانه ملي به مقوله ورزش، اعم از ورزش هاي همگاني و قهرماني، اهميت نقش آن در ارتقا» سلامت و نشاط عمومي را يادآور شد و تصريح کرد: صدا و سيما آمادگي دارد با همکاري سازمان تربيت بدني، پوشش خبري کاملي از برنامه هاي ورزشي همگاني نظير کوهنوردي، دوميداني و پياده روي در شهرها و استان هاي کشور ارائه کند.
رييس سازمان صدا و سيما همچنين با اشاره به برنامه هاي رسانه ملي براي پيگيري تحقق اهداف چشم انداز بيست ساله کشور در حوزه هاي مختلف از مسوولان تربيت بدني نيز خواست در حوزه مرتبط با خود براي انعکاس پيشرفت ها و چالش ها، ارتباط مستمري به اين رسانه داشته باشند.
وي همچنين به تصوير کشيدن جلوه هاي زيبايي اخلاقي در ميادين ورزشي و براي فرهنگ سازي در اين زمينه ضروري دانست و تصريح کرد: مسوولان تربيت بدني مي توانند به معرفي سوژه هاي مناسب رسانه ملي را در اين زمينه ياري کند.
ضرغامي در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به برخي انتقادات از پخش حواشي ورزشي در برنامه هاي تلويزيوني، پرداختن به حاشيه موضوعات جدي را اقدامي متداول در تمامي رسانه ها دانست و تصريح کرد: هر چند انعکاس برخي از حواشي براي جذب مخاطب در حوزه هاي مختلف اقدامي حرفه اي و گريزناپذير است، اما در عين حال رسانه ملي مقابله با اقدامات مخرب و فضاي منفي که برخي در پي القاي آن بر فضاي ورزش کشور هستند را وظيفه خود مي داند.
ضرغامي تاکيد کرد: بايد فضايي ايجاد شود که گفت وگوها و حاشيه هاي سنجيده نهايتا در مسير ارتقا» ورزش قرار گيرد.
وي با اشاره به اقدامات رسانه ملي در قالب "ياردوازدهم" گفت: اين هماهنگي رسانه اي که براي حمايت تيم ملي ايجاد شد قطعا در صعود به جام جهاني تاثير بسزايي داشته است.
رييس سازمان صدا و سيما، صعود تيم ملي به جام جهاني را افتخاري بزرگ براي ملت ايران دانست و با اشاره به اين که در مقطع کنوني با توقع واقع بينانه بايد به استقبال بازي هاي جام جهاني رفت. تصريح کرد: ارائه بازي جوانمردانه و الگوي برجسته اخلاقي اصل ترين وظيفه تيم ملي ايران در جام جهاني است.
آفرينش : آنچه که رياست محترم سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به آن اشاره کرده است يک واقعيت انکارناپذير است .
در اين راستا بايد گفت : سازمان صدا و سيما با اختصاص بخش عظيمي از برنامه هاي خود به ورزش گام بلندي را در جهت حمايت از ورزش قهرماني و همچنين بسترسازي براي بسط و توسعه ورزش همگاني برداشته است .
نکته اي که امروز بيش از هر زمان ديگري بايد به آن توجه داشت اين است که با عنايت رياست محترم صدا و سيما به مقوله ورزش به عنوان يک پديده اجتماعي و پديده اي که راز سلامتي در آن نهفته است شرايطي فراهم شده است تا در جريان مسابقات تيم ملي و حضوري موفق در جام جهاني حمايت همه جانبه اي از نماينده ايران در اين رقابت ها صورت گيرد .
بر همين اساس امروز مي بينيم از مرحله مقدماتي مسابقات جام جهاني تمامي شبکه هاي صدا و سيما با اختصاص حجم عظيمي از برنامه هاي خود به ورزش در هر شرايطي از تيم ملي حمايت کرده و با دادن اعتماد به نفس , افزايش روحيه و ارائه راه کارهاي مناسب جهت برطرف شدن مشکلات و ضعف ها شرايط رسيدن به موفقيت را براي اين گروه سهل و آسان نموده اند .
بنابراين به جرات مي توان گفت , اگر امروز در هر رشته ورزشي موفقيتي نصيب تيم هاي ما شده است , نقش صدا و سيما و برنامه سازان ورزشي را نمي توان ناديده گرفت .
به هر حال اميدواريم اين حمايت ها به صورت همه جانبه ادامه يابد , چراکه ورزش ما نيازمند چنين تعاملي ميان سازمان صدا و سيما و سازمان تربيت بدني مي باشد.
در حال حاضر در حدود 150 هزار پرستار در کشور وجود دارد که حدود نيمي از آنها شاغل هستند و با اين حال، کمبود نيروي انساني در بخش پرستاري در کشور يکي از معضلات جدي است که سبب شفيت هاي اجباري براي اين حرفه شده استروز گذشته نشستي خبري به مناسبت روز پرستار (12 ارديبشهت) در محل سازمان نظام پرستاري ...
ادامه...

طي مبادلات روز يکشنبه بورس، شاخص کل با 3/7 واحد افزايش به 9519/6رسيد.حق تقدم زامياد 69.44- 2717- 362,3
چرخشگر 51.24- 1461- 500,4
صنايع مس شهيد باهنر 33.19- 491- 049,2
گسترش صنايع کشاورزي 99.1- 168- 259,8
سخت آژند 95.1- 25- 259,1
ليزينگ خودروغدير 93.1- 23- 170,1
آزمايش 91.1- 13- 669
دارويي لقمان 91.1- 68- 488,3
حمل و نقل توکا 68.1- 55- 226,3
فرآوري موادمعدني ايران 2 590 156,30
ذغال سنگ نگين طبس 2 241 297,12
توسعه معادن روي ايران 99.1 118 059,6
تولي پرس 99.1 136 965,6
فولاد کاويان 98.1 42 159,2
بهنوش ايران 98.1 169 711,8
نورد و لوله اهواز 98.1 12 617
قند پارس 97.1 36 864,1
زامياد 97.1 109 644,5
نيرو محرکه 96.1 33 717,1


اين نسخه 4434 بار ديده شده است

شیدراوی - نرم افزار ایجاد نشریه الکترونیکی و نشر الکترونیک

 
ورزشي
سياسي و سياسي خارجي
هنري
استانها و شهرستانها
پزشکي و علمي
دانشگاه و خبر
دانشگاه
اقتصادي
تست