جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1385/03/20 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران نسخه شماره 2500


رئيس دانشگاه آزاد اسلامي:
دانشگاه آزاداسلامي در حال حاضر بيش از 55 هزار شغل مستقيم ايجاد کرده است


معاون پارلماني سازمان مديريت خبر داد:
پرداخت حداقل حقوق 200 هزار تومان به بازنشستگان از اول تيرماه


تاريخ مصاحبه معرفي شدگان چند برابرظرفيت کار شناسي ارشد

مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي در خصوص ايجاد ظرفيت جديد براي پذيرش دانشجو در مهر ماه سال 1385 بر اساس نتايج آزمون کار شناسي ناپيوسته سال 1384 اطلاعيه اي صادر کرد .
بر پايه اين گزارش ، پيرو اعلام نتايج آزمون کار شناسي ناپيوسته سال 1384 و ايجاد ظرفيت جديد در برخي از رشته ي محل هاي اين آزمون کليه داوطلبان حاضر در جلسه اعم از مردودين و يا پذيرفته شدگاني که در اعلام نتايج بهمن ماه گذشته در محل دانشگاهي به جز انتخاب اول خود قبول شده اند در صورت تمايل مي توانند حداکثر تا تاريخ 25 خرداد ماه 1385 با تکميل و ارسال فرم در پذيرش جديد اين آزمون شرکت نمايند .
با توجه به ايجاد ظرفيت جديد در برخي از رشته هاي آزمون کارشناسي ناپيوسته سال 84، کليه داوطلبان حاضر در جلسه آزمون اعم از مردودين و يا داوطلباني که در اعلام نتايج بهمن ماه گذشته در انتخاب اول خودپذيرفته نشده اند و حد نصابهاي لازم را در نمره کل و نمره تخصصي را طبق مندرجات کارنامه کسب کرده اند در صورت تمايل مي توانند در گزينش مجدد اين آزمون شرکت کنند.
پذيرش دانشجو در مرحله تکميل ظرفيت براي 236 رشته/ شهر صورت مي گيرد.
داوطلبان مي توانند جهت دريافت فرم درخواست و کسب اطلاعات لازم در خصوص اين موضوع به سايت اطلاع رساني مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي به آدرس net.moon za.wwwمراجعه نمايند.
گزينش داوطلبان از ميان افرادي که حد نصاب قبولي رشته انتخابي را هم در نمره کل و هم در نمره اختصاصي در آزمون سال 84 کسب کرده باشند و براساس اولويت نمره کل با توجه به ظرفيت محل دانشگاهي انتخابي در پذيرش مجدد صورت خواهد گرفت.
متقاضيان مي توانند حداکثر تا 25 خرداد ماه نسبت به ارسال فرم درخواست ثبت نام در مرحله تکميل ظرفيت، به مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي اقدام کنند.
بر اساس اين اطلا عيه هر داوطلب مي تواند يک محل دانشگاهي مجري در همان رشته انتخابي خود در آزمون سال 84 را با توجه به جنس پذيرش، قيد بومي (براي خواهران) و حدنصاب نمره از جدول استخراج و در فرم تقاضانامه شرکت در پذيرش مجدد وارد نمايد
تنها آن دسته از پذيرفته شدگان قبلي آزمون کارشناسي ناپيوسته سال 84 مي توانند در پذيرش مجدد شرکت نمايند که در اعلام نتايج بهمن ماه گذشته در محل دانشگاهي به جز انتخاب اول خويش قبول شده باشند.
پذيرش خواهران در رشته/محل هايي که در ستون بومي جلوي نام آنها علامت m درج گرديده است صرفا از ميان داوطلبان بومي استان محل استقرار واحد يا مرکز دانشگاهي خواهد بود.
درج شماره داوطلبي در فرم تقاضانامه الزامي بوده و به فرم هايي که فاقد شماره داوطلبي باشند ترتيب اثر داده نخواهد شد.
گزينش داوطلبان از ميان افرادي که حد نصاب قبولي رشته انتخابي را هم در نمره کل و هم در نمره اختصاصي در آزمون سال 84 کسب نموده باشند و براساس اولويت نمره کل و با توجه به ظرفيت محل دانشگاهي انتخابي در پذيرش مجدد صورت خواهد گرفت. لذا داوطلباني که براساس کارنامه آزمون که قبلا براي آنها ارسال شده است حدنصاب قبولي را کسب ننموده اند اکيدا از ارسال تقاضا در اين زمينه خودداري نمايند.
تکميل فرم هيچگونه حقي را به لحاظ پذيرش براي داوطلب ايجاد ننموده و اسامي پذيرفته شدگان نهايي طي اطلاعيه اي اعلام خواهد شد.
زمان ثبت نام و تشکيل کلاس پذيرفته شدگان در مهرماه سال جاري خواهد بود.
داوطلبان در انتخاب محل دانشگاهي مورد علاقه خود به لحاظ جنس پذيرش و قيد بومي بودن (براي خواهران) دقت نمايند. در غيراينصورت درخواست خارج از ضوابط حذف خواهد شد و داوطلب حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت.
همچنين به فرم درخواست داوطلباني که اشتباها نام رشته اي به غير از رشته انتخابي در آزمون سال 84 را در محل مربوطه درج نمايند و يا حدنصاب قبولي را کسب ننموده باشند ترتيب اثر داده نخواهد شد.
پذيرفته شدگان در مرحله پذيرش مجدد به هيچ وجه امکان جابجايي و نقل و انتقال ندارند لذا به داوطلبان توصيه مي گردد در انتخاب محل تحصيل دقت نمايند.
آن دسته از داوطلبان پذيرش مجدد اين آزمون که در بهمن ماه گذشته نام آنها به عنوان پذيرفته شده اعلام گرديده و اکنون مشغول به تحصيل در محل دانشگاهي مربوطه مي باشند در صورت قبولي در محل دانشگاهي جديد مشمول آئين نامه ها و دستورالعمل هاي دانشگاه آزاد اسلامي در زمينه نقل و انتقالات، جابجايي، پرداخت شهريه و هزينه هاي مربوطه خواهند بود.
داوطلبان ذکور مرحله پذيرش مجدد لازم است با توجه به مقررات و ضوابط اعلام شده در دفترچه راهنماي آزمون کارشناسي ناپيوسته سال 84 دانشگاه، از لحاظ مقررات نظام وظيفه عمومي منعي براي ادامه تحصيل از مهر ماه سال جاري در اين مقطع نداشته باشند.همچنين آن دسته از داوطلبان ذکور مرحله پذيرش مجدد که در اعلام بهمن ماه گذشته پذيرفته شده و مشغول به تحصيل مي باشند در صورت پذيرش در اين مرحله و تمايل به ادامه تحصيل در محل دانشگاهي جديد مشمول مقررات وظيفه عمومي در اين زمينه خواهند بود و ادامه تحصيل آنان در محل جديد منوط به موافقت مراجع ذيربط مي باشد.
به درخواستهايي که پس از تاريخ 25 خرداد ماه 85 به مرکز آزمون واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

دانشگاه آزاد اسلامي به منظور دستيابي به شاخص هاي استاندارد بين المللي و ارايه عملکردي بهتر،با انجام گزينش و پذيرش جذب اعضاي هيات علمي را افزايش مي دهد.
به گزارش آنا دکتر عبدا... جاسبي، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در مراسم افتتاح پروژه هاي عمراني و آموزشي واحد قائمشهر و آمل که با حضور نمايندگان اين شهرستان ها در مجلس شوراي اسلامي و امامان جمعه و نمايندگان ولي فقيه در استان مازندران و جمعي از مسوولان و شخصيتهاي علمي و فرهنگي برگزار شد، با بيان اين مطلب گفت: با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده تا پايان برنامه پنج ساله چهارم، 20 تا 25 هزار عضو هيات علمي جديد جذب دانشگاه آزاد اسلامي مي شود.
رييس اتحاديه دانشگاه هاي جهان اسلام همچنين با اشاره به تلاش براي بين المللي شدن واحدهاي دانشگاهي نظير واحد آمل و قائم شهر از بسترسازي به منظور پذيرش و تحصيل دانشجويان خارجي در واحدهاي دانشگاهي داخلي و درون مرزي دانشگاه آزاد اسلامي خبر داد.
عضو منتخب حضرت امام(ره) در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، همچنين از حذف رشته هاي کارداني دفترچه آزمون دانشگاه آزاد اسلامي در سال آينده خبر داد و گفت: دانشگاه آزاد اسلامي در تلاش است تا جوانان جوياي علم بتوانند بدون دغدغه و به دور از اضطراب آزمون، به آموزش عالي راه يابند.
دکتر جاسبي گفت: ساليانه حدود 10 تا 15 هزار دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد و دو تا سه هزار دانشجو در مقطع دکتراي تخصصي در رشته هاي مختلف از دانشگاه آزاد اسلامي فارغ التحصيل مي شوند که بر اساس نياز، براي بهره گيري از اين نيروي انساني متخصص، برنامه ريزي شده است.
رييس شوراي اجرايي اتحاديه دانشگاه هاي جهان اسلام همچنين به سرمايه گذاري براي توسعه انرژي هسته اي صلح آميز در ايران اشاره کرد و افزود: دانشگاه آزاد اسلامي با توجه به فعاليت هاي تحقيقاتي جديدي که انجام داد، توانست عضو آژانس بين المللي انرژي اتمي شود.
وي افزود: دانشگاه آزاد در سه مقطع ابتداي تاسيس، پذيرش دانشجوي دکتراي تخصصي و ايجاد رشته هاي علوم پزشکي با موجي از اعتراضات و مخالفت ها روبرو بود، اما اکنون با پشت سرگذاشتن مسير پرفراز و نشيب پس از توسعه کمي، در مرحله بلوغ کيفي و علمي است.
رييس دانشگاه آزاد اسلامي، آموزش عالي در ايران را نسبت به ديگر کشورهاي آسيايي، در سطح مطلوبي ارزيابي کرد و گفت: دانشگاه هاي دولتي و غيردولتي در ايران نسبت به بعضي از کشورهاي صنعتي نيز رشد کيفي قابل توجهي داشته اند.
وي همچنين با اشاره به ارتقاي سطح کيفي در دانشگاه آزاد اسلامي افزود: اکنون دانشگاه آزاد اسلامي در حال تکميل و تجهيز آزمايشگاه ها و کارگاه هاي تخصصي و توسعه شبکه هاي پيشرفته اطلاع رساني است.101
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، با اشاره به دو واقعه تاريخي 14 و 15 خرداد گفت: 15 خرداد 42 پيام آور شجاعت و دليري مردم قهرمان ايران به رهبري بزرگمرد تاريخ انقلاب، امام (ره) است.
وي به نامگذاري سال جاري با نام و ياد پيامبر اکرم (ص) اشاره کرد و گفت: پيامبر اسلام (ص) اسوه اخلاق، محور وحدت و انساني کامل بود.
عضو منتخب امام (ره) در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، افزود:با توجه به اخلاق و رفتار پيامبر، بايد تمام اختلافات و کدورت ها ميان کشورهاي جهان اسلام به اتحاد، وحدت کلمه و يکپارچگي تبديل شود.
دکتر جاسبي همچنين با اشاره به بيست و چهارمين سالگرد تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي گفت: اين مجموعه علمي که تنها با توکل به خدا و کمک و حمايت امام (ره) تاسيس شد، هنوز براي دستيابي به اهداف والاي خود و توسعه تکنولوژي نوين راه زيادي در پيش دارد.
رئيس شوراي اجرايي اتحاديه دانشگاه هاي جهان اسلام، استفاده از انرژي هسته اي را حق قانوني ايران دانست و افزود: اکنون در دنيا سوخت هسته اي جاي خود را به جوش هسته اي داده و دانشگاه آزاد اسلامي نيز در اين امر به موفقيت هاي مطلوبي دست يافته است.
وي با رد موضوعات و اخباري که در مورد تعداد دانشجويان درکشور مطرح مي شود ، گفت : ما هنوز نسبت به کشورهاي پيشرفته و اروپايي عقب هستيم و به ازاي هر 100 هزار نفر جمعيت سه هزار دانشجو داريم درحالي که کشورهاي اروپايي و آمريکا به ازاي هر 100 هزار نفر جمعيت شش هزار دانشجو دارند.
رييس دانشگاه آزاد اسلامي با اشاره به اينکه ما هنوز راه طولاني درپيش داريم ، افزود : هنوز بايد بيش از آنچه که کار کرديم تلاش کنيم تا مشکلات را برطرف کنيم.
وي اضافه کرد : ما مي خواهيم پرچم جمهوري اسلامي ايران را در زمينه علمي و تکنولوژي نوين در رفيع ترين مکان جهاني به اهتزازدرآوريم.
دکتر جاسبي گفت : از نظر کيفي نيازمند دست يابي به همه تکنولوژي هاي نوين هستيم که دانش هسته اي يکي از آنهاست.
دکتر جاسبي افزود: دانشگاه آزاد در زمينه علوم نويني نظير نانوتکنولوژي، بيوتکنولوژي، IT و ICT سرمايه گذاري کرده و برنامه هاي علمي و پژوهشي بسياري را در دست اجرا دارد.
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي گفت: آموزش عالي در ايران هنوز براي جبران عقب ماندگي هاي علمي از کشورهاي صنعتي راه طولاني در پيش دارد. وي تجهيز انسان به علم و دانش را وسيله اي براي دفاع از آرمان هاي معنوي دانست.

براساس گزارش روزنامه نيويورک تايمز، آژانس بين المللي انرژي اتمي در گزارش جديدش درباره برنامه هسته اي ايران اعلام کرد که تهران فعاليت هاي مهم هسته اي اش را در همان روزي که پيشنهادات 5+1 به اين کشور ارايه شد، از سر گرفته است.
به گزارش ايسنا، اين روزنامه آمريکايي افزود: آژانس بين المللي انرژي اتمي روز پنج شنبه گزارشي از برنامه هسته اي ايران را از طريق پست الکترونيکي به اعضاي شوراي حکام ارايه کرد که در آن آمده است، تهران روز سه شنبه گذشته وارد کردن گاز هگزا فلورايد اورانيوم را به يک سري 164 سانتريفوژي از سرگرفت.
اين گزارش افزود، در همان روز خاوير سولانا، رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا در تهران بود و مجموعه هاي مشوق هايي را که براي کمک به حل برنامه هسته اي اين کشور طراحي شده است، به مقامات تهران ارايه کرد.
اين روزنامه ادامه داد: هيچ توضيحي براي اين تصميم ايران وجود ندارد، اما به نظر مي رسد اين کار براي تاکيد بر قصد اعلام شده ايران مبني بر آن است که تهران با تهديد، هيچ گونه معامله اي که از اين کشور بخواهد به فعاليت هاي مربوط به غني سازي پايان دهد را نخواهد پذيرفت.
به نوشته اين روزنامه ، اعلام اين مساله احتمالا اراده آمريکا و اروپا را در خصوص تعليق کامل فعاليت هاي مربوط به غني سازي و بازفرآوري به عنوان شرط از سرگيري مذاکرات سخت تر خواهد کرد.
اين گزارش افزود، ايران در ماه آوريل موفق به انجام غني سازي اورانيوم در سطوح پايين لازم براي توليد سوخت راکتورها شد. اواخر آن ماه بدون توضيحي ورود گاز هگزافلورايد اورانيوم را به دستگاه هاي سانتريفوژ که اورانيوم را غني سازي مي کنند، متوقف کرد و دستگاه هاي خالي به چرخش خود ادامه دادند، زيرا اين کار براي جلوگيري از ازکار افتادن و خراش برداشتن آن ها ضروري است.
در گزارش آژانس آمده است، ايران غني سازي اورانيوم را در دو سانتريفيوژ آزمايشي ادامه داده است، بنابراين هرگز توقف کامل انجام نگرفته است و ايران به ساختن دو شبکه ي 164 سانتريفوژي ديگر به عنوان بخشي از برنامه بلند مدت غني سازي اورانيوم بيشتر ادامه مي دهد.
اين گزارش همچنين مي گويد که بازرسان آژانس آثار جديدي از اورانيوم بسيار غني سازي را در يکي از تجهيزات ايران يافته اند.
اين گزارش همچنين ادعا کرده است که ايران در ناتواني آژانس براي حصول پيشرفت در حل برخي مسايل باقي مانده ي مربوط به برنامه ي هسته اي تهران مقصر است.
براساس گزارش روزنامه نيويورک تايمز، گزارش آژانس به طور محرمانه به 35 کشور عضو شوراي حکام در آستانه ي نشست اين شورا ارايه شده است که ظرف روزهاي آينده (22 خرداد ماه) تشکيل جلسه خواهد داد.
روزنامه نيويورک تايمز افزود: گزارش ها مربوط به آهسته شدن ظاهري غني سازي اورانيوم باعث پديد آمدن فرضياتي مبني بر آن شده بود که ايران ممکن است در تلاش باشد علامتي مثبت را به برخي کشورهاي غربي بفرستد. توضيح ديگر اين کار اين بوده است که ايران در تسلط بر روند توليد سوخت هسته اي در سانتريفوژها مشکلاتي داشته است. تصميم براي از سرگيري اين کار ممکن است تلاشي باشد که نشان دهد اين کشور چنين مشکلاتي را ندارد.
خبرگزاري فرانسه نيز به نقل از گزارش آژانس نوشت: در خصوص نمونه هاي محيطي برداشته شده از برخي تجهيزات در يکي از دانشگاه هاي فني در ژانويه ي 2006، تجزيه و تحليل آنها، مقادير اندکي از ذرات اورانيوم طبيعي و بسيار غني شده را نشان مي دهد.
اين گزارش ادامه داد، يک مقام عاليرتبه آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت که ذرات جديد اورانيوم بسيار غني شده، به اندازه اي غني سازي نشده اند که شبهه انحراف آنها براي توليد سلاح وجود داشته باشد.
وي افزود: اين ذرات در يک تجهيزات خلا يافت شده است که مي تواند در سانتريفوژهايي به کار رود که اورانيوم را غني سازي مي کنند، اما در عين حال کاربرد هاي بسيار ديگري نيز دارند.
در گزارش آژانس آمده است که ايران به اين نهاد بين المللي گفته است «اين تجهيزات را براي استفاده در فعاليت هاي هسته اي به دست نياورده است و از آن در اين رابطه استفاده نکرده است. ايران خاطرنشان کرده است که با اين حال در خصوص اين که اين ذرات ممکن است چگونه بر روي اين تجهيزات يافت شده باشند، تحقيق مي کند.»

علي لاريجاني جمعه نامه محمود احمدي نژاد را در صنعا به همتاي يمني اش تقديم کرد.
به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري بحرين، اين نامه که توسط علي لاريجاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران به علي عبدالله الصالح، رييس جمهور يمن تقديم شد درباره روابط گسترده و همکاري کنوني ميان دو کشور و ابزارهاي تقويت اين روابط است.
در اين ديدار دو طرف درباره موضوع هسته اي ايران و موضع تهران درباره تحولات منطقه به ويژه تحولات عراق و گفت وگو و تبادل نظر کردند.
اين خبرگزاري بحريني به نقل از خبرگزاري رسمي يمن نوشت که تبادل نظر ميان الصالح و لاريجاني هم چنين بر همکاري در زمينه هاي مختلف و از جمله نبرد با تروريسم متمرکز بود.
بر اساس اين گزارش، رييس جمهور يمن حمايت کشورش را از حق ايران براي تکنولوژي صلح آميز هسته يي به منظور توليد برق مجددا اعلام کرد.
خبرگزاري يونايتدپرس نيز با اشاره به سفر لاريجاني به صنعا به نقل از وي نوشت، پيش شرط هايي که کشورهاي بزرگ تعيين کرده اند مانع راه حلي صلح آميز براي مساله هسته اي ايران مي شود.
اين خبرگزاري آمريکايي افزود: لاريجاني روز پنجشنبه پس از ديدار با ابوبکر القربي، وزير امور خارجه يمن که برخي ابهامات پيشنهاد غربي ها با ايران را تحت پوشش قرار داده، اگرچه به طور کلي اين پيشنهادات مثبت هستند.
اين خبرگزاري آمريکايي به نقل لاريجاني افزود: اين پيشنهاد اندکي مبهم است; اما اين مهم نيست، آنچه مهم است اين است که شرط تعيين کردن براي مذاکرات مفيد نيست.
بر اساس اين گزارش، القربي درباره سفر لاريجاني به کشورش گفت: باور دارم که ديدارهاي مقامات ايراني به کشورهاي حاشيه خليج فارس تضمين هاي کافي را براي اين کشورها در مورد برنامه هسته يي ايران فراهم مي کند.
وي افزود: اما آنچه ما در حاشيه خليج فارس نگرانش هستيم، يافتن راه هايي با ايران براي افزايش اعتماد و حذف همه ترسها بر سر تلاش هسته اي ايرانيان است.
اين گزارش افزود که الصالح در اظهارات اخيرش اعلام کرد که کشورهاي عربي بايد داراي انرژي هسته اي غير نظامي باشند و در عين حال از برنامه صلح آميز هسته يي ايران به عنوان يکي از حقوقش حمايت کنند.
در ادامه اين گزارش به نقل از منابع سياسي يمن آمده که لاريجاني اساسا نسبت به تحولات در موضع کشورهاي حاشيه خليج فارس بر سر پرونده هسته اي ايران نقشي که صنعا مي تواند در از بين بردن نگراني هاي کشورهاي منطقه بازي کند نگران است.
خبرگزاري يمني صنعا نيز افزود که لاريجاني نتايج سفر و مذاکراتش با مقامات يمني را مثبت ارزيابي کرد و اظهار داشت: تهران خواهان روابط دو جانبه ي گسترده تر با صنعا است. شينهوا نيز گزارش داد، دبير شوراي عالي امنيت ملي کشورمان تاکيد کرد، ايران هيچ گونه مذاکرات مشروطي را در خصوص برنامه ي هسته يي اش نمي پذيرد.
لاريجاني در جمع خبرنگاران تصريح کرد که ايران آمادگي دارد نگراني کشورهاي حاشيه ي خليج فارس را در خصوص پرونده ي هسته يي ايران رفع کند.
وي همچنين خاطرنشان کرد: تمام فعاليت هاي هسته اي ايران زير نظر آژانس بين المللي انرژي اتمي جريان دارد و آژانس از تمام سايت هاي هسته اي ايران بازديد کرده است. لاريجاني در خصوص پيشنهاد اخير ارايه شده به تهران گفت که اين پيشنهاد نکات مثبتي را دارد، اما در عين حال حاوي برخي ابهامات است که بايد رفع شود.
دبير شوراي عالي امنيت ملي کشورمان همچنين هر گونه ارتباط ايران با حوادث مذهبي اخير رخ داده در «صعده» را رد کرد و در عين حال آمريکا را به دست داشتن در دامن زدن به تنش هاي قوميتي متهم کرد.
وي در بخش ديگري از سخنانش از موضع علي عبدالله صالح، دبير شوراي امنيت ملي يمن در خصوص موضوع هسته يي ايران و درک او نسبت به نقش آمريکا در دامن زدن به تنش هاي قوميتي تقدير کرد.


خبرگزاري فرانسه به نقل از علي اصغر سلطانيه از شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي خواست تا در نشست اين شورا از خود خويشتن داري به خرج دهد و ديپلماسي بر سر برنامه هسته اي ايران را به خطر نيندازند.
به گزارش ايسنا، علي اصغر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي جمعه به خبرگزاري فرانسه در خصوص نشست شوراي حکام آژانس که دوشنبه هفته جاري در وين برگزار خواهد شد، گفت: انتظار داريم که همه خويشتن داري نشان دهند.
شوراي حکام در نشست ماه فوريه تهران را ناقض پادمان هاي هسته اي بين المللي خواند و در را براي مذاکرات درباره برنامه هسته اي ايران در شوراي امنيت گشود.
از آن زمان به بعد پنج عضو دايم شوراي امنيت به همراه آلمان، ديپلماسي جداگانه اي را آغاز کردند و مذاکره در خصوص مجموعه مشوق ها را براي ارايه به تهران آغاز کردند.
سلطانيه هشدار داد که اعضاي شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي بايد دقت داشته باشند که اين ديپلماسي کارايي داشته باشد.
خبرگزاري فرانسه نوشت شوراي حکام آژانس معمولا يک گردهمايي براي حملات آمريکا و کشورهاي اروپايي به ايران در خصوص فعاليت حساس هسته يي اين کشور بوده است.
سلطانيه گفت: ايران نسبت به گفت وگوهاي جديد رويکردي مثبت دارد و نبايد چيزي در شورا چيزي رخ دهد که بر اين فضاي کم و بيش مثبت تاثير گذارد.
وي با اشاره به اين که به ديپلماسي اجازه داده شود مسيرش را طي کند، گفت: بايد نشستي آرام برگزار شود و اجازه دهد که اوضاع به پيش برود.
نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي همچنين درباره اين که ايران سه شنبه گذشته تزريق گاز هگزافلورايد اورانيوم به شبکه 164 سانتريفوژي را از سر گرفته است و اين کار با زمان ارايه مجموعه پيشنهادي غرب درباره برنامه هسته اي ايران تلاقي داشته است، گفت: اين مساله فقط تصادفي بوده است و عمدي در کار نبوده، افرادي که در بخش فني کار مي کنند، کارشان را انجام مي دهند. اين فقط موضوعي فني است.


تصميمات جديد و دوگانگي ايجاد شده در مورد حداقل سطح دستمزد کارگران که برخي کارشناسان آن را دليل اصلي اخراج هاي اخير قلمداد مي کنند، واحدهاي صنعتي و به تبع آن وزارت کار را با چالش جدي مواجه کرده است.
به گزارش فارس، هر چند وزير کار در مصاحبه خود با فارس نرخ رشد بيکاري کارگران در سال جاري نسبت به سال ...
ادامه...

شرکت هواپيماسازي ايرباس اروپا اعلام کرد که به عنوان يک شرکت تجاري به فروش هواپيما به ايران علاقمند است و در صورت لغو تحريم هاي بين المللي عليه ايران، فروش هواپيما به اين کشور را مدنظر قرار خواهد داد. به گزارش آسوشيتدپرس، باربارا کراخت سخنگوي شرکت ايرباس گفت: اين شرکت در پيش نويش پيشنهادات اروپا به ...
ادامه...

در حال حاضر مشغول چه کاري هستيد؟
فعلا درپروژه (در چشم باد) به کارگرداني مسعود جعفري جوزاني که يک کار تاريخي معاصر است .که از دوران ميرزا کوچک خان شروع وتا دوران انقلاب وجنگ تحميلي ادامه پيدا مي کند .ايفاي نقش دارم
نقش شما در اين پروژه چيست؟
من نقش شعبون سرباز را دارم که در حقيقت کار گردان خواسته تداعي کننده همان شعبون بي مخ يا شعبون جعفري باشد
حضور خود رادر اين نقش چگونه مي بينيد ؟
نگاهي که جوزاني به اين شخصيتهاي تاريخي دارد يک نگاه خاص است وخيلي مستقيم به اين شخصيتهاي تاريخي نپرداخته است، چون يک قصه ديگر در کنار اين حوادث رخ داده وشکل مي گيرد وبه نوعي مي توان گفت که اين کارمرور شخصيت ها از آن زمان است، تا امروز .واز صحبتهايي که در محافل گوناگون شده همه از نتيجه کار راضي بودند وهر شخصيتي که طراحي شده در داستان تاثيرخود راگذاشته وموفق بوده است
در مورد پخش آخرين سريال خود(لبه تاريکي) وبر خورد مردم بگوييد؟
لبه تاريکي هم يک کاري بود در رابطه با مواد مخدر که پخش شد ونقد وبرسي آن هم انجام گرديد،خيلي ها از اين کار خوششان آمده بود وخيلي ها هم بدشان آمده بود، خيلي ها هم نظرشان بينابين بود. ولي آن طور که من ديدم اين کاربين مردم جاباز کرده بود چون خيلي از مردم جامعه ما درحال حاضر در گير اين موضوع هستند وخودشان رادراين موضوع شريک احساس مي کردند ونقشي را که من در آن بازي کردم تقريبا مي شود گفت که اولين نقش منفي من بود،من مي خواستم خودم را محک بزنم . ببينم از عهده نقش منفي هم مي توانم بربيايم يا نه ، تا حدودي ازکارخودم راضي بودم ولي درکل مي ديدم که به من نمي آيد منفي بازي کنم .به چشم هاي من نمي آيد که سنگدل وخود خواه با شم چون چشمانم حالت مهرباني دارند ولي در هرحال تجربه ارزنده اي کسب کردم ونتيجه گرفتم که بروم سراغ همان نقشهاي مثبت وکميک.
چه فرقي بين نقش منفي ونقش مثبت است؟
نقش مثبت هدفش مشخص است ودريک جهت گام بر مي دارد ولي نقش منفي لايه هاي زيادي دارد ومي توان اين طور گفت که نقش منفي به منفي وخاکستري تقسيم مي شود وچند بعدي است ممکن است آدم يک نقش منفي را بازي کند وکم کم همان نقش منفي در طول فيلم به تحول برسد وتبديل به يک نقش مثبت بشود ومن فکر مي کنم بازي در نقش منفي سخت تر است وجاي کار بيشتري دارد
ادامه......

سومين هفته از دومين مرحله واگذاري سيم کارت هاي اعتباري تاليا با اعلام 10 اولويت ديگر از ميان باقيمانده 675 هزار متقاضي دريافت سيم کارت از شنبه آغاز مي شود.
به گزارش روابط عمومي شبکه تلفن همراه اعتباري کشور، همه متقاضيان واجد شرايطي که نام خانوادگي آنان بايکي از ...
ادامه...


اين نسخه 4671 بار ديده شده است

شیدراوی - نرم افزار ایجاد نشریه الکترونیکی و نشر الکترونیک

 
سياسي و سياسي خارجي
ورزشي
هنري
استانها و شهرستانها
دانشگاه و خبر
دانشگاه
اقتصادي
تست