جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1385/03/21 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران نسخه شماره 2501


دبير شوراي عالي امنيت ملي:
پرونده هسته اي ايران جزو مهم ترين مسايل در مذاکرات است


معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي:
350 رشته جديد به تدريج به رشته هاي دانشگاهي سراسر کشور افزوده مي شود


پرداخت وام 10 ميليون توماني مسکن آغاز شد


معاونت آموزشي و امور دانشجويي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي محل هاي توزيع کارت و برگزاري آزمون ورودي کار شنلاسي ارشد رشته هاي گروه پزشکي سال تحصيلي 86-85 اعلام کرد که جدول محل توزيع کارت اين گروه از داوطلبان تقديم مي گردد .
آزمون کارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشکي روز پنجشنبه اول تير ماه در دو نوبت صبح و بعدازظهر در 41 رشته برگزار مي شود.
به گزارش خبرنگار آفرينش ، دکتر حسين کشاورز، دبير شوراي آموزش علوم پايه پزشکي، بهداشت و تخصصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در يک نشست خبري با بيان اين مطلب، گفت: آزمون کارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشکي روز پنجشنبه اول تير ماه به طور همزمان در 22 مرکز دانشگاه علوم پزشکي شامل اروميه، اصفهان، اهواز، بيرجند، بندرعباس، تبريز، تهران، رشت، زاهدان، زنجان، ساري، شيراز، کرمانشاه، کرمان، گرگان، مشهد، همدان و يزد برگزار مي شود.
وي با بيان اينکه داوطلبان بايد کارت خود را از دانشگاه علوم پزشکي شهر انتخابي خود در زمان ثبت نام دريافت کنند، اظهار کرد: کارت داوطلباني که آزمون آنها صبح روز پنجشنبه برگزار مي شود، صبح روز سه شنبه 30 خرداد ماه و کارت داوطلباني که آزمون آنها بعدازظهر برگزار مي شود، بعدازظهر روز سه شنبه در دانشگاه شهر انتخابي توزيع مي شود.
دکتر کشاورز در ادامه افزود: کساني که موفق به دريافت کارت نشوند نيز مي توانند روز چهارشنبه 31 خرداد ماه نسبت به دريافت کارت ورود به جلسه خود اقدام کنند.
وي با بيان اينکه در آزمون کارشناسي ارشد امسال 38 هزار نفر ثبت نام کرده اند، اظهار کرد: در اين آزمون در نهايت 900 نفر براي 28 دانشگاه پذيرش مي شوند و به عبارت ديگر ظرفيت پذيرش آزمون امسال 15 درصد افزايش يافته است.
البته در برخي از رشته ها رقابت بسيار زياد است به گونه اي که نسبت پذيرش يک به 100 است.
به گفته وي، در آزمون امسال براي رشته نانوتکنولوژي براي اولين بار در کشور شش دانشجو در دانشگاه علوم پزشکي تهران پذيرش مي شوند.
به گزارش خبرنگار آفرينش دکتر کشاورز خاطرنشان کرد: آزمون امسال در شش رشته به صورت دو مرحله اي برگزار مي شود که اين رشته ها شامل آموزش پزشکي، رفاه اجتماعي، روان شناسي باليني، مددکاري اجتماعي، مديريت توانبخشي و نانوتکنولوژي پزشکي است که نتايج مرحله اول و محل برگزاري آزمون مرحله دوم اين رشته ها روز دوشنبه 26 تير ماه و نتايج نهايي کليه رشته ها روز چهارشنبه اول شهريور از طريق جرايد کثيرالانتشار صبح و شبکه اينترنتي شورا اعلام مي شود.
وي افزود: در رشته هاي بيوشيمي پزشکي، پرستاري، ژنتيک و ميکروب شناسي علاوه بر ظرفيت هاي اعلام شده در دفترچه راهنماي آزمون، دانشگاه هاي علوم پزشکي اهواز، رفسنجان، تبريز و ايران نيز پذيرش خواهند داشت، بنابراين داوطلبان اين رشته ها بايد اولويت دانشگاه محل تحصيل خود را در روز آزمون پشت کارت ورود به جلسه انتخاب کنند.
به گفته وي، آزمون رشته هاي اپيدميولوژي، آموزش بهداشت، آمار زيستي، انگل شناسي، بهداشت حرفه اي، حشره شناسي پزشکي، روانشناسي باليني، رفاه اجتماعي، علوم تشريحي، علوم بهداشتي در تغذيه، فيزيک پزشکي، فيزيولوژي، قارچ شناسي، مديريت خدمات بهداشتي درماني، مددکاري اجتماعي، مديريت توانبخشي، ميکروبشناسي، ويروس شناسي، هماتولوژي، اقتصاد بهداشت، مهندسي پزشکي، سم شناسي، نانوتکنولوژي، مامايي، ايمني شناسي، بيوشيمي، ژنتيک و علوم تغذيه در صبح و رشته هاي پرستاري، فيزيوتراپي، کاردرماني جسماني، کار درماني رواني، کتابداري و اطلاع رساني پزشکي، گفتار درماني، مدارک پزشکي، بهداشت محيط، اعضاي مصنوعي، آموزش پزشکي، بينايي سنجي، شنوايي شناسي، علوم و صنايع غذايي در بعدازظهر روز پنجشنبه اول تيرماه برگزار مي شود.
دبير شوراي آموزش علوم پايه پزشکي، بهداشت و تخصصي وزارت بهداشت با بيان اينکه حذف شرط مدرک براي شرکت در رشته هاي کارشناسي ارشد علوم پزشکي امکان پذير نيست، اظهار کرد: با اين حال مدرک بسياري از رشته ها براي شرکت در رشته هاي مقطع کارشناسي ارشد افزايش يافته است.
وي همچنين با تضمين سلامت آزمون کارشناسي ارشد وزارت بهداشت، اظهار کرد: دبيرخانه علوم پايه پزشکي با همکاري حراست وزارت بهداشت تمهيدات فراواني براي افزايش امنيت آزمونهاي وزارت بهداشت انديشيده است، همچنين با تاسيس مرکز سنجش وزارت بهداشت در سال گذشته تمهيدات و برنامه هايي براي افزايش امنيت آزمونهاي وزارت بهداشت انديشيده شده است.
وي افزود: همچنين رشته بيوشيمي باليني دانشگاه زنجان، رشته روانشناسي باليني دانشگاه شهيد بهشتي، رشته آمار زيستي دانشگاه همدان، رشته ژنتيک انساني دانشگاه تبريز، رشته گفتار درماني دانشگاه اصفهان، رشته ميکروبشناسي دانشگاه کاشان، رشته ميکروبشناسي دانشگاه بقيه الله (عج)، رشته مهندسي بهداشت محيط و سم شناسي دانشگاه کرمان، رشته کتابداري و نانوتکنولوژي و آموزش پزشکي دانشگاه تهران، بيوشيمي باليني در دانشگاه رفسنجان براي اولين بار پذيرش دانشجو خواهد داشت.
به گفته دکتر کشاورز، نتايج آزمون کارشناسي ارشد وزارت بهداشت اول شهريور ماه اعلام مي شود و پذيرفته شدگاني که پس از يک ماه از زمان ثبت نام اوليه انصراف دهند به مدت يکسال نمي توانند در آزمون کارشناسي ارشد شرکت کنند.
دبير شوراي آموزش علوم پايه پزشکي، بهداشت و تخصصي وزارت بهداشت با بيان اينکه سهميه هاي پذيرش آزمون امسال نسبت به سال گذشته هيچ تغييري نداشته است، تصريح کرد: هر گونه انتقال و تغيير رشته در مقطع کارشناسي ارشد ممنوع است.
دکتر کشاورز در خاتمه با اشاره به مصوبه پذيرش دانشجويان ممتاز در مقاطع بالاتر تحصيلي اظهار کرد: اين مصوبه هنوز نهايي نشده است و بنابراين در آزمون هاي وزارت بهداشت اجرايي نمي شود.

طرح پذيرش دو مرحله اي دانشجوي پزشکي براي سال 86-85 اجرا نمي شود
دبير شوراي علوم پايه پزشکي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اعلام کرد: طرح پذيرش دو مرحله اي دانشجوي پزشکي براي سال 86-85 اجرا نمي شود. دکتر حسين کشاورز گفت: دانشگاه علوم پزشکي تهران و وزارت بهداشت هم اکنون در حال انجام کار کارشناسي براي بررسي قابليت اجراي طرح پذيرش دو مرحله اي دانشجوي پزشکي هستند.
وي اظهار کرد: بر اساس اين طرح دانشجوي پزشکي از مقطع ليسانس پذيرش خواهد شد اما بررسي چگونگي پذيرش افراد و شرايط برگزاري اين آزمون بايد کار کارشناسي بيشتري صورت بگيرد.
وي با بيان اينکه اين طرح مطمئنا براي سال 86 -85 اجرايي نخواهد شد، اظهار کرد: در صورت تصويب طرح در شوراي عالي برنامه ريزي وزارت بهداشت، اين طرح موازي با نحوه فعلي پذيرش دانشجوي پزشکي در دانشگاه علوم پزشکي تهران اجرايي مي شود.
دکتر کشاورز در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه phD رشته بهداشت باروري در وزارت بهداشت تصويب و به دانشگاه ها ابلاغ شده است، گفت: با تصويب اين رشته دانشجويان مقاطع کارشناسي مامايي و پرستاري امکان ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر را خواهند داشت.
وي افزود: براين اساس تا کنون شش دانشگاه درخواست راه اندازي اين رشته را ارائه کرده اند ولي حداقل سه دانشگاه براي پذيرش دانشجوي phD بهداشت باروري انتخاب خواهند شد. دکتر کشاورز در خاتمه گفت: گروه کارشناسي براي بازديد از دانشگاه هاي درخواست کننده در تير ماه اعزام مي شوند و در صورت انجام کار کارشناسي احتمالا براي دوره بعدي پذيرش دانشجوي phD در رشته بهداشت باروري نيز پذيرش دانشجو خواهيم داشت.

به گفته وزير امور خارجه کشورمان، ايران بسته پيشنهاد هسته اي 5+1 را باز و بررسي آن را آغاز کرده است و اين احتمال وجود دارد که ايران در پايان بررسي هايش بسته اي متقابل را به طرف مقابل ارايه دهد.
به گزارش ايسنا، منوچهر متکي، وزير امور خارجه کشورمان صبح ديروز در ديدار و گفت وگو با محمود الزهار، وزير امور خارجه فلسطين در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني بر اين که آيا ايران بسته پيشنهادي کشورهاي 5+1 را باز کرده است؟ اظهار داشت: بسته را باز و بررسي آن را شروع کرده ايم.
وي گفت: در اولين فرصت مناسب مطالب پيشنهادي ارايه شده به ايران را با مردم عزيزمان در جريان خواهيم گذاشت.
وزير امور خارجه با بيان اين که «تلاش داريم به يک تفاهم جامع الاطراف برسيم» گفت: براي رسيدن به چنين تفاهمي به گونه اي که منافع به حق يک طرف و رفع نگراني طرف ديگر را مورد توجه قرار دهد، تلاش خواهيم کرد. بررسي هاي ما بر اين اساس صورت خواهد گرفت.
وي افزود: نظرات ايران بعد از خاتمه بررسي ها به طرف اروپايي اعلام خواهد شد.
متکي اظهار اميدواري کرد که ديپلماسي به کار گرفته شده در اين دوره از مذاکرات که ديپلماسي رفت و برگشت است، موفقيت آميز باشد.
متکي با بيان اين که اين ديپلماسي مورد قبول ايران است، گفت: اميدوارم اين روش موجب شود پيشنهاداتي که ايران ممکن است در پايان بررسي هايش در قالب اصلاحيه ها و يا حتي بسته متقابل به آن برسد که منوط به نهايي شدن بررسي هاست، به طرف مقابل براي بررسي بدهيم.
وزير امور خارجه با انتقاد از اين که گفته مي شود توپ در زمين ايران است، گفت: ما آمادگي داريم اين طريق ديپلماتيک (رفت و برگشت) به يک تفاهم جامع الاطراف منجر شود. ما از مذاکرات عادلانه غير تبعيض آميز و بدون پيش شرط استقبال مي کنيم.
متکي در پاسخ به به اين که ايران حداکثر چه ميزان زمان براي بررسي پيشنهاد کشورهاي 5+1 نياز دارد؟ گفت: ما وقتي تعريف نکرده ايم.
وزير امور خارجه در پاسخ به اين سوال که آيا در پيشنهاد اروپايي ها بر تعليق غني سازي تاکيد شده است؟ گفت: چون هنوز به طور کامل نگفته ايم که اين پيشنهادات چيست، نمي توانم به طور جزيي بگويم که در بسته چه بوده است.
متکي درباره ملاقات امروزش با وزير امور خارجه فلسطين نيز اظهار داشت: محمود الزهار به دعوت ايران سفر دو روزه اي را به کشورمان دارد و در مدت اقامتش در تهران علاوه بر ديدارها در وزارت خارجه با رييس جمهوري و برخي مقامات ديگر کشورمان ديدار و گفت وگو خواهد داشت.
وي با اشاره به دور نخست گفت وگوهاي خود با همتاي فلسطيني اش اظهار داشت: آخرين وضعيت جاري در تلاش هاي دولت فلسطين بررسي شد.
وي هم چنين گفت: ما بر اين که پيروزي حماس پيروزي مقاومت، نگرش اسلامي در مبارزات فلسطيني، شعار مبتني بر سلامت و ضرورت انجام اصلاحات از سوي مردم فلسطين تاکيد کرديم.
متکي اظهار داشت: در انتخابات گذشته و نهايتا تشکيل دولت، از تدبير هوشمندانه حماس در دعوت از همه گروه ها براي تشکيل دولت ائتلافي نيز تقدير کرديم.
وزير امور خارجه با بيان اين مطلب که از گفت وگوهاي فلسطيني - فلسطيني براي نزديکي همدلي و همکاري بيشتر همه گروه هاي فلسطيني استقبال مي کنيم، اظهار داشت: دولت حماس و سازمان آزادي بخش فتح براي پاسخگويي به نيازها با مطالبات ملت فلسطين وظيفه حساسي بر عهده دارند.
متکي هم چنين از برخورد دوگانه اي که برخي از کشورهاي غربي در تقابل با اراده ملت فلسطين انجام مي دهند و کارشکني هايي که محدوديت هاي مادي و اقتصادي ايجاد مي کند، انتقاد کرد و افزود: امروز شرايط دشواري در سرزمين اشغالي وجود دارد، ما معتقديم حماس در اين شرايط مديريت خواهد کرد، به ويژه در زمينه تامين نيازهاي معيشتي، کشورهاي اسلامي و عربي و ساير کشورها مسووليت سنگيني را بر عهده دارند.
وزير امور خارجه کشورمان جنايات روز گذشته رژيم صهيونيستي را که رسما اقدام به ترور و به شهادت رساندن اعضاي دولت فلسطين کرده است، محکوم کرد و گفت: مردان و زنان و کودکان بي گناه امروز در سرزمين خود به خاک و خون کشيده مي شوند. ما قويا اقدام روز گذشته ي اشغالگران صهيونيستي را محکوم مي کنيم.
متکي تصريح کرد: ما معتقديم اين جنايات نتيجه اش قوي تر شدن مقاومت در برابر اشغالگري است.
متکي در پاسخ به سوالي در خصوص کمک هاي مالي به دولت فلسطين از سوي ايران گفت: ما رسما اعلام کرده ايم که بر اساس آرمان هاي ملت فلسطين و نيازهاي دولت و به تبعيت از تعاليم اسلامي و شعارهاي امام خميني (ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري آمادگي داريم همکاري هاي خود را به دولت و ملت فلسطين تقديم کنيم. ما در زمان برگزاري کنفرانس حمايت از مردم فلسطين رسما اعلام کرديم که 50 ميليون دلار کمک مالي خواهيم داشت، علاوه بر آن اقشار مختلف در ايران آمادگي خود را براي جمع آوري کمک هاي مالي اعلام کرده اند.
وزير خارجه افزود: در سفر وزير راه و ترابري فلسطين به تهران 300 دستگاه اتومبيل ساخت ايران براي شهرداري هاي فلسطين تقديم شد. هم چنين براي پذيرش دانشجويان فلسطيني در ايران و برگزاري دوره هاي آموزشي مختلف اعلام آمادگي کرديم.
محمود الزهار، وزير امور خارجه فلسطين نيز در ادامه با اشاره به اولين سفرش به تهران خاطر نشان کرد: قطعا اين آخرين سفرم نخواهد بود.
وي گفت: ايران از کشورهاي مهمي است که حمايت هاي سياسي و مالي از آن خواهيم داشت.
وي با اشاره به وضعيت فعلي فلسطين اظهار داشت: چهره فعلي فلسطين و جنايات رژيم صهيونيستي را در گفت وگوهاي مان تشريح کرديم. جنايات روز گذشته رژيم صهيونيستي که به کشتار يک خانواده و کودکي دوماهه منجر شد را گوشزد کرديم و همچنين بيانيه اي در اين باره صادر کرديم.
وي ادامه داد: ما در مذاکرات مان بر يک سري اصول ثابت که دولت فلسطين مي خواهد بر آنها تاکيد داشته باشد، گفت وگو کرديم. دولت فلسطين مي خواهد همه آحاد مردم را بر اساس يک مقاومت واقعي گردهم آورد.
الزهار در ادامه اظهاراتش خاطر نشان کرد، پس از تهران به سوريه سفر خواهد کرد تا به اين ترتيب سفرش شامل 17 کشور به پايان برسد.
وي ادامه داد: ما اعلام کرده ايم که مي خواهيم علاوه بر حمايت هاي بزرگ رسمي، به لحاظ مردمي هم حمايت شويم. معتقديم هيچ کس حق چشم پوشي از حقوق ملت فلسطين را ندارد.
وزير امور خارجه فلسطين اظهار داشت: حمايت هاي مادي و برخي حمايت ها از شهرداري ها و نهادهاي مدني از جمله موارد گفت وگوهايمان در ديدار با وزير امور خارجه ايران بوده است.
الزهار با اشاره به مساله هسته يي ايران خاطر نشان کرد: مطمئن هستيم که ايران سرانجام در مقابل کشورهايي که مي خواهند از ايران به عنوان يک کشور مقتدر نام برده نشود، پيروز خواهد شد.
وزير امور خارجه فلسطين در پاسخ به سوالي اظهار داشت: ما در شرايطي دولت را در دست گرفتيم که 1/3 ميليون دلار بدهي داشتيم و با بسياري از کشورهاي منطقه و عربي ارتباط خوبي نداشتيم، اما توانستيم با ايران، ليبي و کويت روابطمان را به حالت عادي در آوريم. ما از اين کشورها وعده هاي صادقانه اي براي کمک مالي دريافت کرديم.
وي اظهار داشت: امروز ما مي توانيم با وجود آنکه در محاصره هستيم، حقوق ماه گذشته کارمندان دولت را بپردازيم.
وي با انتقاد از اين که بسياري از کشورهاي عربي پايبند مصوبات اجلاس سران کنفرانس اسلامي نبوده اند، گفت: کمک مالي معادل 60 ميليون دلار که به ملت فلسطين تعلق مي گرفت، امروز مصادره شده است.
وزير امور خارجه فلسطين ادامه داد: بايد از توافقنامه پاريس خارج شويم تا باب سرمايه گذاري خارجي در فلسطين باز شود.
الزهار در پاسخ به سوالي مبني بر اين که تاثير فشارهايي که عليه ملت فلسطين از بيرون و از سوي برخي جنبش هاي مقاومت هاي فلسطيني اعمال مي شود، چيست؟ گفت: اين فشارها اثرات منفي بر مسايل سياسي و اقتصادي ما دارد. امروز 60 درصد مردم فلسطين زير خط فقرند. برخي، تشکيلات قبل را فاسد خوانده اند، اين افراد در اکثر زمينه ها برايمان مشکل ساز شده اند، اما رابطه ما با تشکيلات خودگردان خوب است. ما از آنها دعوت به همکاري کرده ايم.
وي اظهار داشت: ما يک موضع پايدار و مستحکم در برابر به رسميت نشناختن رژيم صهيونيستي و ضعيف شدن حکومت داريم.

جورج بوش گفت که ايران براي پاسخگويي به مجموعه پيشنهادي غرب چند هفته فرصت دارد.
به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري فرانسه، جورج بوش، رييس جمهور آمريکا گفت: ما دوره اي محدود از زمان را که مي دانيد چند هفته و نه چند ماه است، براي هضم يک پيشنهاد براي پيشرفت به ايراني ها داده ايم. اگر آنها تعليق قابل راستي آزمايي برنامه شان را انتخاب نکنند، آنگاه در شوراي امنيت سازمان ملل اقدامي اتخاذ خواهد شد.
بوش که پس از ديدار با آندرس فوگ راسموسن، نخست وزير دانمارک در کمپ ديويد صحبت مي کرد، افزود که با وي در خصوص مساله هسته اي ايران و چگونگي حل ديپلماتيک اين مساله گفت وگو کرده است.
رييس جمهور آمريکا در کنفرانس خبري مشترک با راسموسن با متهم کردن ايران به دنبال کردن برنامه تسليحات هسته اي ادعا کرد: مشکل اين است که ايراني ها مي خواهند يک سلاح داشته باشند و نبايد چنين سلاحي را در اختيار گيرند.
راسموسن نيز اظهار کرد که از پيوستن آمريکا به کشورهاي اروپايي در ارايه ي مجموعه مشوق ها به ايران با هدف رفع بحران خرسند است.
نخست وزير دانمارک گفت: اکنون بر عهده ايران است که از اين پنجره فرصت استفاده کند.
خبرگزاري رويتر نيز به نقل از بوش نوشت که اگر ايران غني سازي را متوقف نکند، اين کار بايد پيامدي داشته باشد.

 


اين نسخه 4475 بار ديده شده است

شیدراوی - نرم افزار ایجاد نشریه الکترونیکی و نشر الکترونیک

 
ورزشي
سياسي و سياسي خارجي
هنري
استانها و شهرستانها
پزشکي و علمي
دانشگاه و خبر
دانشگاه
اقتصادي
تست