جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1385/03/23 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران نسخه شماره 2503


آيت ا... هاشمي رفسنجاني:
حل مساله هسته اي ايران نيازمند حسن نيت در مذاکرات است


رييس کميته مخابرات مجلس:
افزايش يک شبه تعرفه ها رانت خواري را به همراه دارد


وزيران امور خارجه ايران و عربستان تاکيد کردند:
رياض از حل مسالمت آميز مساله هسته اي ايران حمايت مي کند

سازمان سنجش آموزش کشور درباره تاريخ مصاحبه معرفي شدگان چند برابر ظرفيت آن دسته از کد رشته هاي امتحاني داراي شرايط خاص و يا بورسيه به همراه برنامه زماني انجام مصاحبه و مراحل گزينش، تاريخ آزمون مرحله دوم کد رشته هاي 1352، 1357، 1358 و 1360، برنامه زماني انجام مراحل مصاحبه و يا آزمون برخي از کد محل هاي تحصيلي مشمول طرح آ.ت.ت آزمون ورودي تحصيلات تکميلي (دوره هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال 1385 به همراه آخرين تغييرات ايجاد شده در دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي اطلاعيه اي صادر کرد
در اين اطلاعيه آمده است :
-1 به اطلاع آن دسته از داوطلباني که مبادرت به انتخاب کد رشته محل يا محل هاي داراي شرايط خاص و يا بورسيه نموده اند، مي رساند، فهرست اسامي معرفي شدگان در اين کد رشته ها تا چند برابر ظرفيت به منظور شرکت در مراحل مصاحبه، معاينه و ديگر موارد مورد لزوم در روز پنج شنبه 85/3/11 به صورت ويژه نامه توسط نشريه پيک سنجش منتشر گرديده است.
-1-1 کليه داوطلباني که مبادرت به انتخاب حداقل يکي از رشته هاي تحصيلي دانشگاه شاهد نموده اند، اعم از اينکه نسبت به ارسال فرم طرح آ.ت.ت اقدام نموده و يا ننموده باشند، لازم است که براساس تاريخ هاي اعلام شده در ويژه نامه مورخ 85/3/11 براي شرکت در مصاحبه و ... اقدام لازم به عمل آورند.
-1-2 از آنجايي که گزينش علمي کد محل تحصيل 1857 از 1148 (مديريت اجرايي) براي سازمان مديريت صنعتي نيز به صورت طرح آ.ت.ت خواهد بود، لذا در ويژه نامه پيک سنجش مورخ 85/3/11 اين سازمان، اسامي چند برابر ظرفيت اعلام نشده و کليه داوطلباني که مبادرت به انتخاب کد محل تحصيل 1857 نموده اند، لازم است در صورت تمايل، پس از تماس با شماره تلفن هاي 22052095 و يا 22052822 براي انجام مصاحبه علمي در موعد مقرر مراجعه نمايند.
-1-3 نشاني موسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع) به نشاني قم - بلوار امين - سه راه سالاريه تغيير نموده است.
-2 برنامه زماني برگزاري آزمون پروژه هاي عملي در کد رشته امتحاني 1352 (مجموعه معماري) در هفته نامه پيک سنجش مورخ 85/3/29 درج خواهد شد.
-3 برنامه زماني انجام مراحل مصاحبه و يا آزمون اختصاصي در برخي از کد محل هاي تحصيلي مشمول طرح آ.ت.ت در ويژه نامه مورخ 85/3/11 اعلام گرديده است و لذا کليه داوطلباني که مبادرت به انتخاب يکي از کد رشته هاي تحصيلي ذيربط نموده اند، لازم است براساس برنامه زماني اعلام شده در ويژه نامه مذکور، اقدام لازم به عمل آورند.
-3-1 از کليه داوطلباني که مبادرت به انتخاب کد رشته هاي تحصيلي 3612 و 8459 از کد رشته امتحاني 1287 (مهندسي طراحي محيط زيست) بر روي فرم انتخاب رشته نموده اند، از ساعت 9 صبح الي 12/30 در تاريخ 85/4/15 آزمون تشريحي بيان تصويري در دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران واقع در خيابان انقلاب - خيابان قدس - نرسيده به خيابان طالقاني به عمل خواهد آمد و داوطلبان بايد در روز آزمون وسايل مورد نياز شامل مداد 2B ، B و 4B ، پاک کن، خط کش و گونيا همراه داشته باشند.
-3-2 کليه داوطلباني که مبادرت به انتخاب کد رشته تحصيلي 2602 از کد رشته امتحاني 1218 (فلسفه علم) بر روي فرم انتخاب رشته نموده اند، لازم است براي کسب اطلاع رساني از چگونگي برگزاري مصاحبه و تاريخ آن، به سايت IR.SHRIF.www دانشگاه صنعتي شريف مراجعه نمايند.
-3-3 نظر به اينکه تا زمان تنظيم اين اطلاعيه از سوي دانشگاه علم و صنعت ايران، برنامه زماني براي آزمون اختصاصي در رشته طراحي شهري (کد 1351) در قالب طرح آ.ت.ت به اين سازمان واصل نگرديده است، لذا برنامه زماني مذکور در صورت دريافت از دانشگاه علم و صنعت ايران در هفته نامه پيک سنجش 85/3/29 درج خواهد شد.
-4 فهرست کد رشته محل هايي که مشمول طرح آ.ت.ت بوده اند و براساس درخواست دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ذيربط طرح آ.ت.ت آنان لغو گرديده و گزينش علمي داوطلبان بدون تاثير نمره طرح آ.ت.ت خواهد بود، در ويژه نامه پيک سنجش مورخ 85/3/11 درج گرديده است.
-5 براي رشته مهندسي مکانيک - طراحي کاربردي با کد محل 3395 دانشگاه صنعتي شريف جمله ذيل در ستون ملاحظات دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي (شماره 2) اضافه گردد:
"پذيرفته شدگان در اين کد رشته محل، پروژه و بخشي از دروس تخصصي خود را در شاخه ساخت و توليد به انجام رسانيده و مدرک کارشناسي ارشد طراحي کاربردي به آنان اعطا مي گردد."
-6 ظرفيت پذيرش دانشجو در کد محل هاي 4074 و 4154 (دانشگاه زابل) که به صورت بورسيه براي جهاد کشاورزي اعلام شده بود، حذف گرديده است و لذا در اين کد محل هاي پذيرش دانشجو صورت مي گيرد.
تذکر مهم:
- بديهي است که داوطلبان بايد براساس برنامه زماني اعلام شده مربوط، بموقع اقدام لازم به عمل آورند و عدم مراجعه در موعد مقرر، به منزله انصراف داوطلب از شرکت در ساير مراحل گزينش مورد لزوم تلقي مي گردد.

عضو کميسيون اصل 90 با اشاره به سکوت مجلس در قبال نامعلوم بودن وضعيت 6 ميليارد دلار درآمد نفتي سال 83 کشور، بر برخورد قاطع با متخلفين به بيت المال در حوزه نفتي تاکيد کرد و گفت: مسئولين ذي ربط بايد در اين خصوص پاسخگوي ملت باشند.
عشرت شايق در گفت و گو با فارس اظهار داشت: در ...
ادامه...

آيت الله هاشمي شاهرودي، رييس قوه قضاييه در جلسه روز دوشنبه مسوولان عالي قضايي با محکوم کردن جنايات رژيم صهيونيستي در سرزمين هاي اشغالي اعلام کرد: اقدامات و جناياتي که در فلسطين عليه مردم مظلوم و بي دفاع اين سرزمين از سوي غاصبان تا دندان مسلح انجام مي شود، بسيار دردناک و جانسوز است.
به گزارش ايسنا، رييس قوه قضاييه با تسليت شهادت دخت گرامي رسول مکرم اسلام (ص)حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز شاهد نقض آشکار و گسترده حقوق بشر در سرزمين هاي اشغالي هستيم و موضع گيري کشورهاي استکباري و حمايت آشکار آنان از اين همه جنايت منشا نفرت جامعه بشري از رژيم صهيونيستي و دولتمردان آمريکا و کشورهاي حامي اشغالگران شده است.
هاشمي شاهرودي با اشاره به عدم رعايت حقوق بشر در جهان امروز تصريح کرد: آقاياني که دم از حفظ حقوق بشر در جهان مي زنيد و چشم هايتان را بر روي واقعيت ها و اين همه جنايات جانسوز و دردناک بسته ايد، آگاه باشيد که به جز نفرت مردم جهان و آه و سوز دل هاي سوخته مادران و مردم مظلوم فلسطين و ديگر نقاط جهان چيزي نصيب شما نخواهد شد و نفرين ابدي ملت ها را با خود به همراه خواهيد داشت.
رييس قوه قضاييه اظهار داشت: مواضع اخير مقامات کشورهاي استکباري در مورد حوادث فلسطين نشانه تناقض آشکار نسبت به حقوق بشريت است.
در جلسه امروز مسوولان عالي قضايي موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 به تصويب رسيد که مشروح اين مواد قانوني به شرح زير است:
در موارد زير رسيدگي به اتهام در صلاحيت مراجع قضايي کيفري ايران بوده و مرتکب، طبق مقررات کيفري ايران محاکمه و مجازات مي شود.
-1 جرايمي که اتباع ايراني يا اتباع خارجي در حکومت دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور مرتکب شده اند.
-2 تمام يا قسمتي از جرم يا نتيجه آن در قلمرو حاکميت زميني، دريايي يا هوايي ايران واقع شده باشد اعم از اينکه مرتکب ايراني يا خارجي باشد.
-3 جرايم اتباع بيگانه که در خارج از کشور واقع شده باشد در موارد زير:
الف - در صورتي که بعضي اتباع ايراني به موجب معاهدات قوانين بين المللي مصونيت سياسي داشته باشند اين مصونيت به معني قانوني نبودن رسيدگي به اتهامات توسط ساير کشورهاست و منافات با صلاحيت مراجع قضايي کشور ايران ندارد.
ب- جعل امضا يا نوشته هاي رسمي محاکم و مراجع قضايي يا مقامات رسمي کشور جمهوري اسلامي ايران يا استفاده از آن.
ج - جعل مسکوکات و اسکناس رايج ايران يا اسناد بانکي و مالي تعهد آور مربوط به کشور ايران.
د - جرايم واقع شده عليه اتباع خارجي مشروط به اينکه هر دو طرف ساکن ايران بوده و کتبا تقاضاي رسيدگي به موضوع در محاکم ايران را داشته باشند.
ه- - در جرايم عليه بشريت و هر جرمي که به موجب قانون خاص يا معاهدات بين المللي پذيرفته شده توسط ايران مرتکب در هر کشور دستگير شود قابل محاکمه خواهد بود به شرط دستگيري مرتکب در ايران.
تبصره -2 در صورتي که رسيدگي به جرايم مشمول صلاحيت قانوني ايران در صلاحيت قانوني کشور ديگر نيز بوده و موضوع قبلا در مرجع قضايي آن کشور رسيدگي و منتهي به صدور حکم شده باشد. اين امر نافع صلاحيت و رسيدگي محاکم ايران نيست لکن در موقع تعيين مجازات با توجه به مجازات تعيين و اجرا شده توسط مرجع مزبور ميزان مجازات قانوني تخفيف داده مي شود.
قانون مجازات اسلامي در سال 1370 به صورت آزمايشي مطرح شده و تا سال 1375 دوره آزمايشي آن بود و اين دوره 10 سال تمديد شد که مشتمل بر 700 ماده است. 450 ماده از اين قانون در بخش اول مرتبط با ديات و قصاص و حدود است که بعضي از مواد آن نياز به اصلاح دارد و در جلسه مسوولان عالي قضايي مورد بحث و بررسي و تصويب قرار مي گيرد.


وام حلال مشکلات مسکن نيست
وزيرتعاون، اخيرا اعلام کرده است که درسال جاري، تعاوني هاي مسکن سراسر کشور، يکصدهزار واحد مسکوني احداث مي کنند.
اين وعده در شرايطي داده مي شود که سهم بخش تعاون از کل اقتصاد ملي، فقط دو درصد است وبخش بزرگي از تعاوني هاي مسکن کشور، دچار رکود هستند و عملا فعاليتي ندارند.
ازاين رو، تحقق وعده احداث يکصد هزار واحد مسکوني تا پايان سال آن هم توسط بخش تعاون که ضعيف ترين حلقه در اقتصاد ملي است، بسيار دور از ذهن به نظر مي رسد.
متاسفانه يکي از معضلاتي که اخيرا گريبانگير نظام اجرايي کشور شده اين است که تلاش مي شود همه مشکلات با دادن وام حل شود. ازاين روست که وزير تعاون نيز، براي آنکه از اين قافله عقب نماند، وعده داده است که صندوق تعاون کشور به تعاوني هاي مسکن که ساخت واحدهاي مسکوني آنها حداقل پنج درصد پيشرفت داشته باشد، به ازاري هرنفر پنج ميليون تومان تسهيلات مي دهد.
البته، واضح است که ارائه تسهيلات بانکي - اگر با شرايط مناسب همراه باشد - مي تواند در بخش هزينه بري چون مسکن، به کارگشايي منجر شود ولي مشکلي که وجود دارد اين است که اين گمان، غالب شده که مي توان با صرف پرداخت وام، همه مشکلات را حل کرد.
اين درحالي است که بخش مسکن، دچار مشکلات عديده اي است، مساله اي به نام «وام» نمي تواند پاسخگوي همه اين چالش ها باشد.
اين مساله، به ويژه هنگامي که مصائب بخش تعاوني به تراژدي هاي بخش مسکن افزوده مي شود و ملغمه اي است به نام تعاوني مسکن پديد مي آورد، حادتر مي شود.
مروري بر تعاوني هاي مسکن، حاکي از آن است که بسياري از آنها، چنان گرفتار مسايل اداري، بانکي، حقوقي و... هستند که بخش عمده توان شان، مصروف روزمرگي هاي مرتبط باشد، داراي ادارات مسکن وشهر داري ها ادارات ثبت، دادگاه ها و... مي شود.
ازاين رو، جاي تعجب نخواهد داشت اگر بدانيم رهاورد بسياري از تعاوني هاي مسکن که سالهاست از تاسيس شان مي گذرد چيزي جز سردرگمي اعضا وايجاد مشکلات مالي، اداري و حقوقي متعدد نيست بدون آنکه تا کنون، آجري را روي آجري گذاشته باشند.
ازاين رو، توصيه مي شود چنانچه وزارت تعاون به طور جدي درصدد تحقق وعده وزير است، مي بايست به شفاف سازي، مقررات زدايي وحل مشکلات غيرمالي تعاوني ها نيز بپردازد ودر کنار آن، در انديشه دادن وام باشد، چه آنکه اعطاي وام بدون توجه اين شرايط اسفبار کنوني، هيچ مسي را طلا نخواهد کرد.

صحنه هاي اکشن را هم همان کارگرداني مي سازد که صحنه هاي عاطفي راکارگرداني مي کند؟
نه ، صحنه هاي معمولي را کارگرداني ديگر مي گيرد و صحنه هاي اکشن را يک نفرديگر، جالب است بدانيد که اين سريال هامحصول يک شبکه خصوصي است. اين شبکه توليداتش را به شبکه آر.تي. ال مي فروشد. ما هم يک شرکت خصوصي هستيم. اين سريال ها درمرحله توليد به شبکه هاي مختلف ارائه مي شوند وهر شبکه اي که تمايل به خريد داشته باشد آن رامي خرد.
چه مدت زماني صرف ساخت هرقسمت از اين سريال ها مي شود؟
ساخت هر قسمت از اين سريال ها سه ماه طول مي کشد. صحنه هاي اکشن معمولا سه قسمت است که بين دو تا چهار روز طول مي کشد. ما ازدوشنبه تا جمعه آماده مي کنيم و شنبه و يک شنبه کار مي کنيم. چون اين روزها اتوبان ها خلوت تراست. گاه آسيب ديدگي هم پيش مي آيد که سبب طولاني تر شدن کار مي شود. بخش اکشن و درام هم همه چيزش با گروه درام فرق مي کند. تنها نقطه اشتراک ما فقط گروه فيلم برداري است. البته دوربين ها هم فرق مي کند. زيرا دوربين هاي ما دوربين فيلم برداري است اما دوربين بخش هاي عادي دي وي کم است. براي تصويربرداري از سريال کبري11 حداقل از 5 دوربين استفاده مي کنيم.
هيجان جايگزين شدن يک هنرپيشه نام آور براي بدلکاران تاچه حد است؟
واقعيت اين است که اگر کسي همين جوري وارد قضايا شود ديد ديگري به مساله دارد ولي من چون به صورت حرفه اي ورزشکار بودم ويک ايراني بودم که به عنوان تنها آلماني رکورددارقهرماني شيرجه روي آب بودم که آنهابه وجودم افتخار مي کردند و من هم سر بلند بودم.
هنر مندان آنجا هم افتخار مي کر دند وبا همان ديد قهرماني مرا مي ديدند. مثلا تبليغ وآن شيرجه عجيب براي شامپو کليف خيلي معروف شده بود وهمه دوست داشتند جاي من باشند وآن شيرجه رابروند.من از يک رشته خوب وارد عرصه سينما شده بودم وتصور نمي کردم آن هنرمند از من بالاتر است وچه افتخاري است جاي او به استقبال خطر بروم !مگر ديوانه ام جان خودم را به خاطر کس ديگر به خطر بيندازم !شيرجه وشنا حرفه کاملا سالمي است ودر تربيت بدني تمام عضلات بدنم تربيت شده بود وبراي اندامم وخودم با ارزش بود وبه حد کافي در اين مورد داراي شهرت بودم .
در خيلي از کشور ها آدم هايي هستند که از نظر شخصيت اجتماعي براي خودشان ارزشي قايل نيستندوچون عاشق حرفه سينما ميباشند وفقط از طريق بدلکاري مي توانستند وارد شوند .شايد بسيار دچارهيجان مي شدند وحاضر بودند دست به هرکاري بزنند تا آن هنرمند خوشحال شود ولي
من 5زبان زنده دنيا را عالي صحبت مي کنم وسه زبان ديگر راهم در حد رفع نياز ياد گرفته ام. ارزش زيادي براي خودم قايل بودم وبه خواسته مداوم آنها وارد سينما شدم .پس به همين دليل توقعم نسبت به اين قضيه خيلي بالا بودو اگر هم قرار بود کسي از دوطبقه بپرد و 300يورو مي گرفت بايد به من 1300 يورو مي دادند.چرا؟ چون قهرمان اروپا بودم ومدال آور عرصه ورزش .اينها باعث شد که توقع من بالا برود ودر آنجا يک استاد بدلکاري باشم
الان هم اميد وارم بتوانم اين فرهنگ را درميان بدلکاران ايران جابياندازم. اشخاصي چون آقاي فتحي وديگر همکارانشان خوشحال هستند که من آمده ام تا کاري کنم که اززحمتهايي که آن ها طي اين سالهاکشيده اند به نوعي قدرشناسي شود وبقيه قدر آنها وديگران را دراين رشته بدانند.کار بدلکاري توضيع داده شده است .چون هيچ بازيگري قادر نيست اين حر کات را انجام دهد به جايش يک بدلکار مي آيد .بازيگر نبايد حتما بدلکار باشد.ولي يک بدلکار حتما بايد يک بازيگر خيلي خيلي خوب باشد.واگر اين را درقلب خودش متوجه شود موفق مي شود.بااين حال تفاوت يک بدلکار در آلمان وايران اين است که ارزش بدلکار در آنجا شايد بيشتر از يک بازيگر باشد ومن دراين کار دوستان خيلي خوبي پيدا کردم دوستان بازيگري که اخلاقشان نسبت به ديگر اعضاي تيم مثل يک خانواده است وهمه به هم اطمينان داريم ووقتي يک بازيگر جانش را به دست من مي سپرد تا ازچهار طبقه آويزانش کنم با هم بسيار صميمي مي شويم ولي اين صميميت وآشنايي را من درخانواده فيلم ايران پيدا نکرده ام مي گويند هر سفره اي يک رنگ است من فکر مي کنم هر جايي فرهنگ خود را دارد.من دو رکورد جهاني دارم که با نام خودم ثبت شده است . کدام هنر پيشه مي تواند دراين رکوردها با من برابري کند.من ميدانم مطبوعات بسيارقدرت دارند ومي توانند کسي يک روزه بالا ببرند و از بدبختي در آورند ويا برعکس کسي را با سرعت ازبالابه پايين بياورند واين که فلان کس با يک فيلم به اوج مي رسد بيشتر مديون مطبوعات است وگرنه هنر پيشه فرق چنداني با من وشما ندارد اوکاري را تمرين کرده و رفته انجام داده گاهي هم دارابودن برخي استعدادها موجب مي شود تا فرد به شهرت وموفقيت برسد.من گروهي از جوانان سالم رادربين مردم معمولي ايران انتخاب کرده ام واز زماني که به ايران آمده ام شروع کردم با آنها تمرين کردن آنها راهم با دنيا ي سينما آشنا کرده ام وهم حرفه صحيح و فرهنگ بدلکاري را يادشان داده ام با اين که من از آلمان آمده ام .سعي دارم آنها خيلي بهتر از من شوند. هر کدام آنها 8سال يا9سال از من جوانتر هستند وبدنها يشان آماده تراست آنان رقيب من نخواهندشد چون من از نظر تجربه از آنهاجلوترم وهم من وهم آنها از تجربه هاي يکديگر استفاده مي کنيم ..آنها فردا وقتي در فيلمي بازي کردند و کارگرداناني چون فخيم زاده ومير باقري کارشان را ديدند وتعريفشان کردند مشخص مي شود که من با آنها کار کرده ام و اين براي من بهترين دستمزد وتعريف است ومن مطمئنم سينماي مامي تواند موفق باشد .مجوزتاسيس يک آموزشگاه بدلکاري را وزارت ارشاد تاييد کرده ومن قسمتي ازمجموعه ورزشي زيتون را گرفته ام که الان هم پذيرش داريم وافرادي با حداقل 18سال سن وحد اکثر 34سال که ورزش را دوست داشته باشند براي تمرين ويادگيري رشته هايي مثل دوچرخه سواري،رزمي کاري، فوتبال ،ژيمناستيک کاري وغيره مي آيند. افرادي که مي آيند نبايدعاشق هيجان وسرعت باشند چون اينهابه درد من نمي خورند افراد عاشق زندگي بايد بيايندکه دراين قضيه هيجان را بوجود بياورند
اگر احتمالا شما و يا يکي ازهمکارانتان در اين حرفه آسيب ببيند چه حمايت هايي از شما مي شود؟
من در رشته شنا، شيرجه رو هستم و تاکنون در هفده مسابقه بين المللي در آلمان و خارج ازآلمان شرکت کرده ام. به همين دليل بيمه من بايک بدلکار عادي تفاوت دارد. به عنوان نمونه پاهاي من صد هزار يورو بيمه شده است ودر صورت بروز حادثه اين مبلغ به من داده مي شود.
با کلمه ريسک در حرفه تان چقدرآشنايي داريد؟
ريسک بستگي به اين مساله دارد که چقدرروي کاري که مي خواهيم انجام بدهيم تمرکزداشته باشيم. اگر بدانيم که يک روزي خسته هستيم به هيچ عنوان کار نخواهيم کرد. چون اگر من صدمه ببينم اين صدمه غير قابل جبران خواهدبود.

ادامه..............

کارشناسان چنين مي گويند :
تيم ملي فوتبال کشورمان در شرايطي مغلوب تيم ملي مکزيک شد که مي توانست در اين بازي حداقل يک امتياز بدست آورد .
يقينا بررسي و آناليز اين بازي مي تواند راهکار مناسبي باشد براي اينکه برانکو و مردانش در بازي هاي آينده دچار اين مشکل نشوند. بر همين اساس کارشناسان فوتبال در مورد اين بازي و نتيجه بدست آمده چنين گفته اند:

دکتر بيژن ذوالفقارنسب کارشناس فوتبال : کم آورديم
دکتر بيژن ذوالفقارنسب کارشناس فوتبال گفت: تيم ملي ايران برابر مکزيک مغلوب تجربه اين تيم شد.
وي افزود : در نيمه اول عملکرد بازيکنان تيم ملي بسيار خوب بود. بازي را به خوبي کنترل کرديم و مکزيک را تحت فشار قرار داديم. بطورکامل مشخص بود آنها از بازي تيم ايران غافلگير شدند.
وي اضافه کرد : عکس العمل آنها به اين غافلگيري بردن بازي به کناره ها بود که با اين حربه تيم ما را دچار شکاف کردند. آنچه که مشخص بود استفاده کامل اين تيم از تجارب بين المللي بود که با آن توانست تيم ملي ما را شکست دهد.
ذوالفقار نسب خاطر نشان کرد: مشکل از آنجا آغاز شدکه نتوانستيم در نيمه دوم تغيير روش مکزيکي ها را درک کرده و تحليل کنيم. همين سردرگمي موجب شکست ايران شد.
وي نقطه قوت تيم ملي ايران را بازي با انگيزه و کم اشتباه بازيکنان دانست و تاکيد کرد در نيمه اول به خوبي مکزيک را در زمين خود تحت فشار قرار داديم اما، اشتباه عمده ما عقب نشيني عمومي تيم در نيمه دوم بود. مکزيکي ها از 13 دوره تجربه حضور در جام جهاني استفاده کرده و ما را شکست دادند.
وي در پايان گفت: نبايد کار تيم ملي را تمام شده بدانيم. ما در اين بازي ضعيف نبوديم و مي توانيم در دو بازي آينده نتيجه بگيريم.

مرتضي محصص کارشناس فوتبال : نياز به نيروي تازه نفس داشتيم
مرتضي محصص کارشناس فوتبال گفت: تيم ايران در نيمه نخست تيم برتر ميدان بود اما، در نيمه دوم و با تعويض هاي تيم مکزيک که آمادگي آن را نداشت شوکه شد. معمولا در چنين مواقعي بايد دقيقا مراقب تعويض هاي تيم حريف بود.
وي افزود: گل هاي دوم و سوم تيم مکزيک روي تاثيرگذاري مستقيم اين دو بازيکن تعويض شده به ثمر رسيد. اما ما نيز به طور کلي عملکرد بدي را ارائه نکرديم.
کارشناس فوتبال با تاکيد بر اينکه تعويض علي کريمي در نيمه دوم اشتباه بود خاطر نشان کرد: عملکرد خوب تيم ملي ايران در نيمه نخست به خاطر حضور موفق مثلث علي کريمي، جواد نکونام و آندرانيک تيموريان بود که تعادل خوبي را ايجاد کرده بود. زماني که کريمي خسته شد اين تعادل از هم پاشيد.
وي ادامه داد: در صورت تعويض کريمي بايد کسي با همان خصوصيات جايگزين وي مي شد، شجاعي بازيکن ايده آل اين پست بود که مي توانست به تيم ملي کمک کند. حضور او و مهدوي کيا مي توانست به دور زدن مدافعان حريف و در نهايت مغلوب ساختن آنها منجر شود.
محصص با اشاره به اينکه بايد بازيکنان تازه نفس جايگزين مهاجمان خسته ايران مي شدند اظهار کرد: وحيد هاشميان و علي دايي بازيکنان خوبي هستند اما، تعويض آنها هيچ چيزي از شايستگي و اعتبار آنها کم نمي کرد.
وي ناهماهنگي در پوشش دفاعي و ضربات ايستگاهي، عدم پوشش فضاهاي حياتي حريف اشتباهات فردي زياد را مهمترين مشکلات ايران در اين ديدار بر شمرد و گفت: با وضعيت فعلي بايد به فکر درست گرفتن از اشتباهات اين ديدار باشيم و به ديدار آينده بيانديشيم.
کارشناس فوتبال ادامه داد: تعويض جاي حسين کعبي و مهدي مهدوي کيا هم مي توانست به رونق سمت راست تيم ملي کمک کند. حضور سهراب بختياري زاده در کنار رحمان رضايي و اضافه شدن يحيي گل محمدي به خط مياني و قرار گرفتن در کنار جواد نکونام هم از تغييراتي بود که به روند هجومي و تعادل تيم ملي کمک بسياري مي توانست بکند.
محصص تصريح کرد: برانکو با نمايشي که در نيمه نخست ارائه کرد نشان داد که با هدف و برنامه به دنبال کسب نتيجه است اما، دوندگي مکزيک در نيمه دوم تيم ما را از نفس انداخت و تعويض هاي اشتباه هم اجازه پيروزي را به تيم حريف داد.
مسعود اقبالي کارشناس فوتبال :
قابل پيش بيني بود
مسعود اقبالي کارشناس فوتبال گفت: باخت تيم ايران به مکزيک از چند ماه قبل قابل پيش بيني بود.
وي افزود : به دلايل مسايل حاکم بر تيم ملي در ماه هاي گذشته، باخت ايران مقابل مکزيک قابل پيش بيني بود. علي رغم اين که در نيمه نخست، بازي بسيار خوبي را ارايه کرديم که از نگاه کارشناسان تمام جهان بازي خوب در نيمه اول توسط ايران قابل پيش بيني بود; اما, در نيمه دوم با خستگي حاکم بر ملي پوشان و دادن فضا هاي زياد به بازيکنان حريف، اجازه پيروزي را به تيم مکزيک داديم.
وي اضافه کرد : در نيمه نخست, فضا هاي حياتي که تيم مکزيک مي توانست از آنها به گل دست پيدا کند را به خوبي پوشش داديم; اما, در نيمه دوم به خاطر عدم رسيدن به خودباوري لازم ملي پوشان ساماندهي در کار دفاعي وتحت فشار قرار دادن حريفان را از دست داده و در نتيجه فرصت حمله کردن را براي مکزيک مهيا کرديم، که اين مطالب به شکست تيم ملي کشورمان منجر مي شد.
اين مربي فوتبال با تاکيد بر اين که تيم ملي فوتبال ايران عملا با 10 بازيکن به مصاف حريف رفته بود خاطرنشان کرد: حضور مهاجمي مانند علي دايي که در تمام بازي تنها چهار يا پنج توپ با پاي وي برخورد کرد , نشان مي دهد که اين بازيکن از لحاظ تکنيکي و سرعتي ديگر در سطح مناسبي نيست.
وي ادامه داد: براي مربي تيم ملي متاسفم که در تورنمنت مهمي مانند جام جهاني فوتبال نمي تواند يک بازيکن را عوض کند. در عوض بازيکن خوبي مانند علي کريمي را با مهرزاد مهدنچي تعويض مي کند که در واقع تعويضي اشتباه است و تيم ملي ايران را به ورطه شکست مي کشاند. اشتباه در جام جهاني مساوي با گل خوردن است. در واقع ما با دو اشتباه خود, دو گل ار به حريف تقديم کرديم.
اين مربي فوتبال گفت: باخت تيم ايران نشان مي دهد، ملي پوشان هنوز به مرز خودباوري نرسيده اند. در نيمه نخست، در تمام خطوط بازي مطلوبي را ارايه کرديم، ولي در نيمه دوم به دليل عدم پوشش از خط حمله و خستگي مهاجمان، همچنين تعويض علي کريمي که انسجام حمله اي و دفاعي ما را در خط مياني به هم زد، بازي خوب خود را خراب کرد.
وي ادامه داد: اميدواريم مسوولين با توجه به اين باخت دل 70 ميليون ايراني را با نظارت بر مثلث برانکو، دادکان و دايي که دلايل اصلي اين شکست هستند، را شاد کنند.

ناصر ابراهيمي سرمربي سابق تيم ملي : نيمه دوم افت کرديم
ناصر ابراهيمي سرمربي سابق تيم ملي گفت: عقب کشيدن تيم ملي در نيمه دوم عامل اصلي شکست ايران در مقابل مکزيک بود.
وي افزود : در اين بازي دو نيمه کاملا متفاوت را از تيم ملي شاهد بوديم که براي بسياري از اهالي فوتبال و کارشناسان تعجب آور بود. ما در نيمه اول بسيار عالي بازي کرديم اما، نمي دانم چه اتفاقي افتاد که تيم ملي نيمه دوم را بسيار ضعيف و پر اشتباه به پايان رساند.
وي ادامه داد: بازيکنان ما در نيمه دوم بيشتر به دنبال حفظ نتيجه و کسب يک امتياز مسابقه بودند. اين موضوع باعث شدکه تيم ملي در نيمه دوم به صورت تعجب آور عقب کشيده و فضاي زيادي را در اختيار بازيکنان حريف قرار دهند.
ابراهيمي افزود: بازيکنان ما در نيمه دوم در بدو ورود به زمين به دفاع پرداخته و بسياري از اصول فوتبال را رعايت نکردند. ما در اين نيمه مرکز زمين را کاملا به حريف واگذار کرديم و حتي در ارسال پاس هاي سالم و حفظ توپ هم ناکام بوديم. اگر در اين نيمه هم مانند نيمه اول به حملات خود ادامه مي داديم مي توانستيم شگفتي ساز جام جهاني لقب بگيريم.
وي در خصوص نحوه بازي مکزيک اظهار کرد: مکزيک از همان ابتدا بسيار با حوصله و حريفه اي بازي کرد بازيکنان دو تيم هيچگاه دچار اضطراب نشده و با هوش بالاي خود سه امتياز بازي را بدست آوردند.
وي تصريح کرد: متاسفانه برانکو تعويض هاي مناسبي را انجام نداد. در حالي که مهاجمان ما در اين بازي عملکرد چندان قابل قبولي نداشتند، هيچ گاه تعويض نشدند.
ابراهيمي با اشاره به بازي خوب آندرانيک تيموريان گفت: تيموريان با اين بازي ثابت کرد که پديده جديد فوتبال ايران است. او بسيار با انگيزه و جنگنده بازي کرد و به خصوص در نيمه اول مرکز زمين را در اختيار تيم ملي گرفت. اگر اشتباه فردي تعدادي از بازيکنان ما نبود، قطعا اين بازي را با نتيجه ديگري به پايان مي رسانديم.
باخت ايران در نيمه دوم حاصل شد وتنها به خاطر خستگي ملي پوشان بود.

سوال اين است :
انتظار ما از مردانمان در ديدار مقابل مکزيک تا چه اندازه بود ؟
آيا از بازيکنان ما انتظار داشتيم که مکزيک را شکست دهند ؟
آيا توقع داشتيم که در برابر اين تيم به نتيجه مساوي دست يابند ؟
در پاسخ به اين سوال بايد گفت :
تيم مکزيک در چند سال اخير يک روند رو به رشد داشته است , اما تيمي که يکشنبه شب در ورزشگاه فرانکلن اشتاديون در برابر تيم ايران قرار گرفت هيچ شباهتي به مکزيکي که آنهمه از آنها تعريف و تمجيد مي شد نداشت .
در واقع بازيکنان ما اگر اندکي هوشياري , خودباوري و اعتمادبه نفس داشتند مي توانستند از اين بازي مطابق انتظارات به نتيجه برسند .
در اين شرايط تيم ملي فوتبال ايران در حالي در مقابل تيم ملي مکزيک بازي را واگذار کرد که حداقل از اين تيم ديدار مي توانست با گرفتن يک امتياز از زمين خارج شود.
ملي پوشان ايراني، به رغم حساسيت بسيار اين ديدار در 30 دقيقه اول بازي تيم برتر ميدان بودند و به دفعات دروازه تيم مکزيک را مورد هجوم قرار دادند. که از هيچکدام به نتيجه اي نرسيده و بازي را در اختيار مکزيک قرار داديم .
در صحنه گل اول تيم ملي مکزيک کند بودن خط دفاعي ما کاملا مشهود و نزديک ترين دفاع ما تنها توانست تماشاگر به ثمر رسيدن گل باشد، بدون آنکه عکس العملي از سوي آن مشاهده شود.
براي مکزيکي ها ديکته شده بود که هر بازيکن مامور مهار نزديکترين حريف خود مي باشد و اين امر را بارها نشان دادند و هرجا بازيکن ايراني صاحب توپ مي شد، يک يار مکزيکي حضور فعال و مهارکننده داشت.
در نيمه نخست اين ديدار به رغم فراز و فرودهاي مشهود، نتيجه وفق مراد تيم ملي بود و انتظار مي رفت در نيمه دوم که نيمه مربيان ناميده مي شود، با توجه به خروج بازيکنان از جو حاکم بر بازي هاي جام جهاني، يک بازي مناسب ارايه شود.
با شروع نيمه دوم ، ملي پوشان خواسته و يا ناخواسته در زمين خود به دفاع پرداختند و اين امر فرصت را براي بازيکنان تيم مکزيک فراهم کرد که در زمين تيم ايران خيمه بزنند.
هر چه زمان به پايان بازي نزديکتر مي شد ، فشار مکزيکي ها افزايش مي يافت و اتفاقي که نبايد مي افتاد ، افتاد.
پاس رو به عقب حسين کعبي ، اشتباه ميرزاپور در دفع اين توپ و متعاقبا اشتباه رضايي ، گل دوم تيم مکزيک را در پي داشت.
ميرزاپور، بارها بارها در ضربات کاشته جلوي دروازه و پاس هاي رو به عقب بازيکنان ضعف خود را نشان داده بود و در آخرين مصاحبه خود نيز اظهار داشت که اين ضعف را جبران کرده است، ولي بارديگر ديديم که چگونه روحيه تيم را شکست و رحمان رضايي مدافع ارزشمند و باتجريه ما نيز چطور از دفع توپ ساده عاجز ماند.
در ميادين جهاني چنين اشتباهاتي فاجعه آميز است و مي تواند به روحيه يک تيم و برنامه هاي آن اثر سو» داشته باشد و آن را مختل نمايد , که چنين نيز شد .
ما بازي پاياپاي با مکزيکي ها را براثر اين اشتباه بزرگ از دست داديم و اين امر نشان مي دهد که تيم ملي ما به بازي هاي بيشتري براي پخته شدن نياز دارد.
حال وظيفه دست اندرکاران تيم ملي است که با تقويت روحيه بازيکنان و رفع مشکلات پيش آمده در ديدارهاي آتي به فکر آبرو و حيثيت ايران بزرگ و ايرانيان بزرگوار باشد.
نبايد فراموش کرد که هر شکستي اگر درست ريشه يابي و آسيب شناسي شود، مقدمه اي براي پيروزي هاي بزرگ خواهد بود.
در اين راستا بايد گفت :
از اين روز بايد به فکر ديدار مقابل پرتغال باشيم تا مبادا با سهل انگاري باعث از دست رفتن اعتبار و حيثيت فوتبال ايران شويم .

در حاليکه علي دايي کاپيتان تيم ملي فوتبال کشورمان زير تيغ شديد انتقاد کارشناسان فوتبال و علاقمندان به اين رشته ورزشي قرار دارد , در خصوص شکست تيم ملي فوتبال کشورمان در مقابل مکزيک گفت : ما بر روي اشتباهات فردي بازي را واگذار کرديم , اما هنوز براي صعود شانس داريم.
وي افزود : ما در نيمه اول بازي قابل قبولي را به نمايش گذاشتيم اما متاسفانه در نيمه دوم به خاطر اشتباهات فردي دو گل دريافت کرديم .
دايي ادامه داد : در نيمه دوم در عرض 5 دقيقه دو گل دريافت کرديم که اين نشان مي دهد ما از شرايط خوبي برخوردار نبوديم.
وي با بيان اينکه تعويض هاي تيم مکزيک عامل پيروزي اين تيم برابر ايران بود گفت : نمي توانم در مورد مسائلي که به کادر فني مربوط مي شود اظهارنظر کنم اما تعويض هاي خوب تيم مکزيک باعث کسب اين پيروزي شد.
سرگروه تيم ملي کشورمان ادامه داد: اگر ما مرتکب اشتباهات فردي نمي شديم قطعا مي توانستيم برنده اين ديدار باشيم وشما مطمئن باشيد که مکزيک تيمي نبود که بتواند ايران را شکست دهد و حتم دارم با شرايطي که حمله مي کرد حتي تا صبح هم نمي توانست به ما گل بزند.

از شواهد و قرائن پيداست که برانکو ايوانکوويچ سرمربي تيم ملي فوتبال کشورمان پس از سالها حضور در ايران هنوز قصد ندارد به عدم کارايي خود اعتراف نموده و گناه شکست ها را متوجه ديگران نسازد .
برانکو که نمي خواهد بپذيرد نتوانسته از بازيکنان تيم ايران در مقابل مکزيک خوب بازي بگيرد , بعد از ديدار مقابل اين کشور گفت : اشتباهات فردي دليل اصلي باخت ما برابر مکزيک بود.
وي افزود : ما دو نيمه متفاوت را پشت سرگذاشتيم که در نيمه اول علاوه بر يک گلي که به تيم مکزيک زديم مي توانستيم دروازه مکزيک را باز هم باز کنيم اما متاسفانه در نيمه دوم به خاطر اشتباهات فردي بازي را به حريف واگذار کرديم .
برانکو ايوانکويچ در تحليل خود از نيمه دوم بازي گفت : با تعويض هايي که مربي تيم مکزيک انجام داد آنها فشار خود را در نيمه دوم بيشتر کردند اما ما توانستيم فشار آنها را تا حدودي کنترل کنيم ولي دريافت گل دوم که روي اشتباهات فردي به دست آمد باعث شد شيرازه دفاعي ما از هم پاشيده شود و نتوانيم روند خوب نيمه اول را ادامه دهيم.
برانکو در جواب سوال خبرنگاري که پرسيد که چرا در نيمه دوم تيم ايران تدافعي بازي کرد، گفت : من اصرار داشتم که در نيمه دوم نيز بازيکنان تهاجمي بازي کنند و روند نيمه اول را ادامه دهند اما متاسفانه شرايط بازي طوري رقم خورد که نتوانستيم خواسته هايمان را درزمين اجرا کنيم.
سرمربي تيم ملي فوتبال کشورمان در مورد نقاط ضعف خط دفاعي گفت: ما در اين پست دچار اشتباهاتي شديم و ايراداتي داريم که بايد تلاش کنيم در ديدار دوم برابر پرتغال اين اشتباهات را به حداقل برسانيم.
برانکو ايوانکويچ در مورد تعويض هايي که انجام داد گفت: از برهاني و معدنچي انتظارات بيشتري داشتم اما آنها نتوانستند خواسته هاي من را در زمين پياده کنند.

در ادامه رقابت هاي هجدهمين دوره مسابقات فوتبال جام جهاني 2006 آلمان ، تيم هاي ايران و مکزيک به مصاف هم رفتند که اشتباهات بازيکنان تيم ايران حکم به پيروزي تيم مکزيک داد.
شبکه تلويزيوني CNN با اعلام اين خبر در خصوص بازي مذکور افزود: تيم ايران نيمه اول بازي را با نتيجه يک بر يک مساوي به پايان رساند و در حالي در نيمه دوم به ميدان آمد که با 2 تعويض مکزيکي ها روبرو شده بود.
مکزيک با آوردن زينا و خوسه فونسه کا نشان داد که قصد دارد نتيجه بازي را به نفع خود تغيير دهد اما اين مهم حتي با وارد کردن فشار بر روي دروازه ايران تا زمانيکه بازيکنان اين تيم مرتکب يک اشتباه فاحش شدند، ميسر نشد.
گزارشگر CNN در ادامه افزود: در دقيقه 76 بازي پس از آنکه تيم ايران يک اشتباه فاحش را مرتکب شد، فرصت طلايي نصيب تيم مکزيک شد و اين تيم نيز به خوبي قدر اين موقعيت را دانست و به خوبي از آن استفاده کرد و براوو بازيکن مکزيکي موفق شد گل برتري اين تيم و گل دوم خود را وارد دروازه ايران کند. مکزيک پس از اين گل توانست ابتکار عمل را در دست بگيرد و با ادامه دادن حرکات هجومي خود موفق شد تا براي بار سوم توسط بازيکن برزيلي الاصل خود زينا که در ابتداي نيمه دوم وارد زمين شده بود به گل سوم خود برسد و در نهايت بازي را با نتيجه 3 بر يک به نفع خود به پايان برساند.

خبرگزاري رويترز پس از شکست 3 بر يک تيم ملي فوتبال ايران برابر مکزيک در گروه چهار مرحله نخست رقابت هاي جام جهاني آلمان، مي نويسد با کمي اغماض، اين بهترين عملکرد تيم ايران در جام جهاني بود.
به نوشته اين خبرگزاري عليرغم يک ساعت نمايش افتخارآميز، تيم ايران در اواخر نيمه دوم دو گل در مدت سه دقيقه دريافت کرد تا تمام روياهايش در اين گروه نابود شود.
اين تيم اکنون پشت به ديوار داده و به يک پيروزي برابر پرتغال - برنده ديدار با آنگولا- نياز دارد تا اميد به صعود خود را زنده نگه دارد.
اما از سوي ديگر پرتغال نيز اعلام کرده که مصمم به شکست ايران است تا با اطمينان از صعود خود به دور دوم، بدون دغدغه در آخرين ديدار به مصاف مکزيک برود.
برانکو ايوانکوويچ سرمربي ايران معتقد است: رقابت هاي جام جهاني است و وقوع هر اتفاقي ممکن. اما به نظر مي رسيد برانکو اين حرف ها را براي بازيکنانش مي زند تا رسانه ها.
او مدعي است تيم ايران بهترين ترکيب تاريخ خود را يافته و بسياري از آنان در بوندسليگا بازي مي کنند.
علي دايي کاپيتان تيم با اعتراض مي گويد: نمي توان چنين اشتباهاتي را در جام جهاني انجام داد. با اين وضعيت صعود ما دشوار شده اما تلاش خود را خواهيم کرد.
برانکو اضافه مي کند بازيکنان تيمش بويژه لژيونرها اگر مي خواهند صعود کنند، بايد بيشتر تلاش نمايند.
به گفته وي بازيکنان از نتيجه راضي نبودند. از حالا بايد تيم را از نظر روحي براي ديدار با پرتغال آماده کنيم. پرتغال بازيکنان بسيار خوبي دارد اما اينجا جام جهاني است و ما بايد بيشتر تلاش کنيم.


مدير عامل سازمان انتقال خون ايران:
در بسياري از کشورهاي دنيا براي تهيه خون
براي بيماران پول پرداخت مي شود و بايد خون خريداري شد در صورتي که در کشور ما چنين
کاري انجام نمي شود و مردم داوطلبانه براي
اين عمل خداپسندانه اقدام مي کنند.

روز گذشته به مناسبت روز جهاني خون (24 خرداد) پايگاه انتقال خون شرق تهران در خيابان پيروزي که با اعتبار 359 ميليون تومان احداث شده افتتاح شد.
به گزارش سرويس علمي آفرينش، دکتر حسن ابوالقاسمي مدير عامل سازمان انتقال خون ايران گفت: اگر مردم جامعه براي اهداي خون به پايگاه هاي سازمان انتقال خون کشور مراجعه نکنند تلفات زيادي در کشور خواهيم داشت و سالانه بيش از يک ميليون و 500هزار بيمار جان خود را از دست مي دهند.
ابوالقاسمي گفت: در بسياري از کشورهاي دنيا براي تهيه خون براي بيماران پول پرداخت مي شود و بايد خون خريداري شد در صورتي که در کشور ما چنين کاري انجام نمي شود و مردم داوطلبانه براي اين عمل خداپسندانه اقدام مي کنند.
مدير عامل سازمان انتقال خون با اشاره به اين موضوع که سال گذشته بيش از يک ميليون و 600 هزار واحد خون در بيش از 100 پايگاه انتقال خون در سراسر کشور تهيه شده گفت: اهداي خون سالم از اهميت بسيار زيادي برخوردار است و امروزه از آمار خونهايي که باعث انتقال بيماريهاي عفوني به بيماران مي شد در کشور کاسته شده است.
ابوالقاسمي در ادامه صحبت هاي خود افزود: 96 درصد خون هاي اهدايي در بصورت داوطلبانه اهدا مي شوند و فقط در حدود 3 تا درصد فرآورده هاي خوني بصورت جايگزين است که امسال سعي داريم خون جايگزين را حذف کنيم. گفتني است در سال گذشته افراد با تحصيلات عالي 23/1 در صد از اهدا کنندگان را شامل شده که نسبت به سال 83 ، 2 دهم درصد رشد داشته است.

يک گرم طلا ي 18 عيار 13270 تومان

سکه بهار آزادي (طرح قديم) 156000 تومان

سکه بهار آزادي (طرح جديد) 134000 تومان

نيم سکه بهار آزادي 68500 تومان

ربع سکه بهار آزادي 36000تومان

دلا ر 917 تومان

يورو 1170 تومان


اين نسخه 4801 بار ديده شده است

شیدراوی - نرم افزار ایجاد نشریه الکترونیکی و نشر الکترونیک

 
ورزشي
سياسي و سياسي خارجي
هنري
استانها و شهرستانها
پزشکي و علمي
دانشگاه و خبر
دانشگاه و خبر
دانشگاه
اقتصادي
تست