جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1385/04/07 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران نسخه شماره 2516


رهبر معظم انقلاب:
اگر حق ايران را به رسميت بشناسند، حاضر به مذاکره هستيم
ايران نيازي به مذاکره با آمريکا ندارد


رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام:
مي توانيم تهديدها را به فرصت تبديل کنيم


افزايش مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي به 200 هزار تومان قطعي شد

با حمد و سپاس به درگاه قادر متعال، ضمن آرزوي موفقيت براي داوطلباني که با سعي و تلاش، خود را براي شرکت در آزمون سراسري سال 1385 دانشگاه آزاد اسلامي آماده نموده اند، بدينوسيله مراتب مشروح ذيل (مربوط به نحوه توزيع کارت) را به اطلاع آنان مي رساند:
-1 کارت ورود به جلسه آزمون رشته هاي غيرپزشکي در نوبتهاي صبح و عصر روزهاي يکشنبه يازدهم لغايت سه شنبه سيزدهم تيرماه سال جاري طبق برنامه زماني مندرج در جداول شماره (1)، (2) و (3) اين اطلاعيه توزيع مي گردد. ضمنا زمان و محل توزيع کارت ورود به جلسه آزمونهاي علوم پزشکي که در روز جمعه سي ام
تير ماه سال جاري برگزار مي شود، طي اطلاعيه جداگانه اي اعلام خواهد شد.
-2 زمان توزيع کارت نوبت صبح از ساعت 7 تا 13 و نوبت عصر از ساعت 14 تا 19 مي باشد.
-3 با توجه به مندرجات دفترچه راهنماي آزمون سراسري سال 85 داوطلبان بايستي جهت دريافت کارت ورود به جلسه و همچنين شرکت در آزمون به واحد دانشگاهي (شهرستانها) مربوط به انتخاب اول خود طبق جدول شماره(3) مراجعه نمايند. ليکن داوطلبان واحدهاي دانشگاهي داخل حوزه تهران موظفند طبق جداول شماره (1) و (2) به محل هاي تعيين شده هفت حوزه براي خواهران و سه حوزه براي برادران) مراجعه و کارت ورود به جلسه خود را دريافت نمايند.
تبصره : داوطلبان واحدهاي دانشگاهي ساير شهرهاي استان تهران شامل اسلامشهر، پرند، دماوند، رودهن، شهرري، شهريار(شهرقدس)، فيروزکوه، قيام دشت، کرج و ورامين بايستي طبق جدول شماره (3) به همان واحد دانشگاهي انتخابي مراجعه و کارت ورود به جلسه خود را دريافت نمايند.
-4 نوبت و زمان توزيع کارت ورود به جلسه داوطلبان براي حوزه هاي تهران و شهرستانها با در نظر گرفتن حرف اول نام خانوادگي و شماره شناسنامه به ترتيب براساس جداول شماره هاي (1) و (2) براي حوزه هاي تهران و جدول شماره (3) براي حوزه هاي شهرستانها در اين اطلاعيه درج شده است.
-5 داوطلبان بايد نام و نشاني حوزه توزيع کارت خود را از جداول شماره (1)، (2) و (3) اين اطلاعيه استخراج نموده و توجه داشته باشند که علاوه بر حرف اول نام خانوادگي، شماره شناسنامه نيز در نوبت بندي ملاک عمل قرارگرفته است.
-6 نظر به اينکه کارتهاي هر نوبت مطابق جداول شماره (1)، (2) و (3) در اختيار حوزه قرار داده مي شود، لذا چنانچه داوطلبان خارج از نوبت خود به حوزه هاي مربوط مراجعه نمايند، موفق به دريافت کارت نخواهند شد زيرا کارت نوبت هاي بعد در اختيار حوزه ها قرار نمي گيرد.
-7 نظر به اينکه کارت هر داوطلب پس از احراز هويت و تطبيق عکس تحويل مي شود، لذا به منظور تسريع در امر دريافت و حصول اطمينان بيشتر از صحت انجام کار، به داوطلبان توصيه مي شود شخصا بهمراه شناسنامه و فقط در نوبت مندرج در اين اطلاعيه براي دريافت کارت مراجعه نمايند.
موارد خاص:
کارت ورود به جلسه آن دسته از داوطلبان استثنايي و همچنين داوطلبان واحدهاي دانشگاهي انگلستان، امارات متحده عربي، لبنان، زنگبار و کليه داوطلبان خارج از کشور که در شهر تهران امتحان خواهند داد، از روز يکشنبه يازدهم لغايت سه شنبه سيزدهم تيرماه 85 صبح از ساعت 7 تا 13 و عصر از ساعت 14 تا 19 در محل مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي واقع در تهران، خيابان پاسداران، بعد از پمپ بنزين، نبش بهستان ششم، پلاک 2 توزيع خواهد شد.
تذکرات مهم :
-1 لازم است داوطلبان شئونات اسلامي را کاملا رعايت نمايند.
-2 چنانچه داوطلب کارت ورود به جلسه خود را دريافت نکند، مجاز به شرکت در آزمون نبوده و مسووليت ناشي از آن به عهده خود او خواهد بود.
-3 داوطلبان علاوه بر دريافت کارت ورود به جلسه خود يک برگ راهنماي آزمون نيز دريافت مي دارند که لازم است مندرجات کارت ورود به جلسه و برگ راهنما را با دقت مطالعه نموده و مفاد آن را به مورد اجرا بگذارند.
-4 در روي کارت ورود به جلسه، اطلاعات مربوط به شماره صندلي(شماره داوطلب)، نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه، سال تولد، زبان خارجه، دين، سهميه (رزمندگان و ايثارگران)، شهر محل آزمون، تاريخ و نوبت آزمون، انتخابهاي اول تا ششم و انتخابهاي مربوط به گزينش نظام پاره وقت هر داوطلب درج شده است. در مورد داوطلبان تهران علاوه بر اطلاعات فوق الذکر نشاني و تلفن حوزه برگزاري آزمون نيز در کارت چاپ شده است . نشاني و تلفن حوزه هاي خارج از تهران در روز توزيع کارت به نحو مقتضي به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.
-5 داوطلبان توجه داشته باشند، عکس روي کارت ورود به جلسه بوسيله رايانه چاپ شده و نسخه هاي ديگر آن در اختيار حوزه هاي آزمون جهت کنترل قرار داده شده است.
-6 زمان آزمون هر داوطلب در کارت ورود به جلسه وي با درج کلمه صبح و عصر مشخص شده است. آزمون صبح راس ساعت 8 و آزمون عصر راس ساعت 16 خواهد بود. داوطلبان موظفند يک ساعت قبل از شروع آزمون (نوبت صبح در ساعت 7 و نوبت عصر در ساعت 15) در محل حوزه امتحاني خود حضور داشته باشند.
-7 چنانچه داوطلبان پس از دريافت کارت ورود به جلسه مغايرتي در مندرجات آن از نظر مشخصات فردي، رشته/شهرهاي انتخابي، دين و زبان خارجه ملاحظه نمودند لازم است بلافاصله به باجه رفع نقص همان حوزه مراجعه و پس از دريافت فرم رفع نقص، نسبت به تکميل آن اقدام نموده و فرم تکميل شده را تحويل باجه رفع نقص دهند. بديهي است اين درخواست ها در صورتي مورد رسيدگي و اقدام قرارخواهد گرفت که مورد اصلاحي با مندرجات کارت درخواست ثبت نام داوطلب مطابقت داشته باشد.
-8 داوطلباني که قبلا با ارسال مدارک استفاده از سهميه رزمندگان و ايثارگران، متقاضي استفاده از سهميه مذکور بوده و اين موضوع را نيز در کارت درخواست ثبت نام خود اعلام نموده اند، در صورتي که مايل به استفاده از سهميه نباشند، لازم است علاوه بر تکميل فرم رفع نقص کتبا نيز تقاضاي عدم تمايل خود در استفاده از سهميه را به باجه رفع نقص تحويل دهند در غيراينصورت امتياز سهميه درباره آنان اعمال خواهد شد.
-9 داوطلبان دقت نمايند آزمون رشته هاي غيرپزشکي در دو روز متوالي پنجشنبه و جمعه 15 و 16 تير ماه 85 در دو نوبت صبح و عصر به شرح ذيل برگزار خواهد شد که زمان و نوبت برگزاري آزمون نيز در کارت ورود به جلسه داوطلبان قيد شده است:
- مجموعه 1 مندرج در دفترچه راهنما "گروه رياضي و فني مهندسي - الف" و مجموعه 6 مندرج در دفترچه راهنما "گروه هنر" در صبح روز پنجشنبه /4/15. 85
- مجموعه 1 مندرج در دفترچه راهنما "گروه رياضي و
فني مهندسي - ب" در عصر روز پنجشنبه /4/15. 85
- مجموعه 3 و 4 مندرج در دفترچه راهنما "گروه علوم انساني" در صبح روز جمعه /4/16. 85
- مجموعه 2 مندرج در دفترچه راهنما "گروه علوم تجربي، کشاورزي و دامپزشکي" و مجموعه 5 مندرج در دفترچه راهنما "گروه زبانهاي خارجه" در عصر روز جمعه /4/16. 85
تاکيد مي گردد که آزمون هاي نوبت صبح راس ساعت 8 و آزمون هاي نوبت عصر راس ساعت 16 شروع خواهد شد و لازم است داوطلبان يک ساعت قبل از برگزاري آزمون، در محل حوزه امتحاني حاضر باشند زيرا پس از بسته شدن درهاي ورودي حوزه برگزاري آزمون از ورود داوطلبان جلوگيري خواهد شد. لذا داوطلبان بايد محل برگزاري آزمون را روز قبل از برگزاري آزمون شناسايي و زمان رسيدن به آن را دقيقا ارزيابي نمايند تا در روز برگزاري دچار مشکل نشوند.
مدارک لازم براي دريافت کارت ورود به جلسه :
-1 رسيد پست سفارشي مربوط به ارسال مدارک که در آن مبلغ دريافتي بابت ثبت نام و هزينه پست سفارشي قيد شده باشد.
-2 شناسنامه و يا کارت شناسايي معتبر عکس دار(ارائه آن جهت احراز هويت داوطلبان است).

وزير کار و امور اجتماعي گفت: کارگران براي حفظ کار و بنگاه اقتصادي و حرفه خود و صلاح کارفرمايان با خويشتن داري حقوق 150 هزار تومان را تحمل کنند.
به گزارش فارس، سيد محمد جهرمي پس از شرکت در جلسه غير علني مجلس در جمع خبرنگاران پارلماني در خصوص وضعيت اشتغال و مشکلات کارگران گفت: محور سياست هاي دولت موضوع اشتغال است و رفع اين مشکل نيز به سرمايه گذاري، حل مشکلات بازار کالا و خدمات، جلوگيري از بازار قاچاق، ساماندهي سياست هاي پولي و سرمايه گذاري دارد، که اين کار در مصوبات دولت سامان گرفته است.

رييس جمهوري اسلامي ايران با تاکيد بر اينکه "قانون ابزار اجراي عدالت و مستمسک احقاق حق است"، گفت: مجموعه قوه قضاييه بايستي نقطه اتکا و اطمينان جامعه باشد.
به گزارش ايرنا، محمود احمدي نژاد همزمان با هفته قوه قضاييه در گردهمايي سراسري مسوولان عالي قضايي در مجتمع فرهنگي شهيد بهشتي تهران، افزود: در عين حال عملکرد قوه قضاييه بايد نقطه وحشت متخلفين و فاسدان باشد و به گونه اي رفتار شود که متخلفان خواب آرام نداشته باشند.
رييس جمهوري سرعت رسيدگي به پرونده ها در دستگاه قضايي را يکي از نمودهاي زيباي تجلي اجراي عدالت توصيف کرد و گفت: سرعت در کار تاثير تربيتي اجراي عدالت را بيشتر مي کند اما تاخير در اجراي عدالت حلاوت و شيريني آن را زايل مي کند.
رييس جمهوري با اشاره به اينکه "جامعه بيش از هر چيز از فساد و تبعيض رنج مي برد"، اضافه کرد: سخت ترين مرحله اجراي عدالت، مبارزه با فساد و تبعيض است و در اين مرحله است که حتي برخي از دوستان نيز در مقابل آن مي ايستند.
رييس جمهوري مبارزه با فرهنگ ويژه خواري، حمايت از مستضعفان و مظلومان تعيين اولويتها در برخورد با مفاسد و مبارزه با کساني را که با استفاده از متنفذين مفسده مي کنند، از ديگر جلوه هاي اجراي عدالت در جامعه نام برد.
رييس جمهوري سو» استفاده از افراد بانفوذ براي ارتکاب فساد در جامعه را يکي از بدترين مظاهر فساد دانست و گفت: اين فساد علاوه بر بلعيدن بيت المال، سبب دوري مردم از حکومت مي گردد.
رييس جمهوري خاطرنشان کرد: ما امروز نيازمند يک حرکت عمومي در اجراي عدالت در جامعه هستيم و موظفيم با همه انواع فساد از جمله فساد سياسي، اقتصادي و فرهنگي مقابله کنيم.
هاشمي شاهرودي:ضابطين قوه قضائيه نبايد خود سرانه عمل کنند
رئيس قوه قضائيه نيز در گردهمايي سراسري مسوولان عالي قضايي در مجتمع فرهنگي شهيد بهشتي تهران، گفت: عمليات ضابطين بايد زير نظر قضات،بازپرسان و دادياران باشد و نبايد آنان خودسرانه عمل کنند.
آيت ا... هاشمي شاهرودي, بهره گيري از ظرفيت ضابطين دادگستري را يکي از راه کارهاي رسيدن به دادرسي عادلانه خواند و گفت:در محاکم از ضابطين خوب استفاده نمي شود،که لازم است در اين خصوص نيروي انتظامي و قوه قضائيه راهکار مشخصي را ارائه دهند.
سيد محمود هاشمي شاهرودي با گراميداشت ياد و خاطره شهيد بهشتي به موفقيت هاي دستگاه قضايي اشاره کرد و در اصلاح ساختار توسعه قضايي، احياي دادسراها و حقوق شهروندي گفت: خوشبختانه امروز اين رويکردهاي ارزنده در دستگاه قضايي به فرهنگ تبديل شده است.
او با اشاره به اين که در دستگاه عمومي کشور و سيستم قضايي شاهد تحول و توسعه چشمگيري هستيم،خواستار مشارکت بيشتر مردم و بهره گيري از تخصص هاي کارشناسان در پيشبرد برنامه هاي اصلاحي قوه قضائيه شد.
رئيس قوه قضائيه در ادامه وظيفه ذاتي قوه قضائيه را رسيدن به دادرسي عادلانه دانست و در عين حال با اعتقاد به اين که در اين زمينه کارهاي ارزنده اي انجام شده است،گفت: لازم است در اجراي سياست هاي اصلاحي بازنگري کنيم،تا با شناسايي موانع اهداف مورد نظر را محقق سازيم.
او در بخش ديگري سخنانش سياست گذاري ها و مديريت در دستگاه قضايي را در اتخاذ سياست پيشگيري از وقوع جرم و اختلاف، اصلاح رويه ها و مقررات دستگاه ها،استفاده از تکنيک ها و فناوري هاي روز براي جلوگيري از جعل اسناد،بررسي علل وقوع جرم و تخلف در جامعه، استفاده از نهادهاي مردمي و شبه قضايي، استفاده بهينه از ضابطين دادگستري و بهره گيري از متخصصان و مشاوران خصوصي دانست.
رئيس قوه قضائيه تاکيد کرد: اگر نگاه خود را در رسيدن به دادرسي عادلانه، بر اساس سياست هاي پيشگيرانه پيش ببريم و به احکام قضايي اکتفا نکنيم،چه بسا در رسيدن به اهداف مورد نظر موفق تر خواهيم بود.
وزير دادگستري نيز در آيين افتتاح گردهمايي سراسري مسوولان عالي قضايي با اشاره به دکترين حقوق بشر رئيس جمهور گفت: قوه قضائيه تلاش مي کند اين دکترين را به ملت ها و دولت هاي دنيا معرفي کند.
جمال کريمي راد با اشاره به لوايحي چون تشکيل دادسراي اطفال افزود: تشکيل شوراهاي حل اختلاف، اجراي حقوق شهروندي، الزامي شدن حضور وکيل در محاکم دادگستري از مهمترين دستاوردهاي قوه قضاييه محسوب مي شود.
سخنگوي قوه قضاييه ابلاغ بسياري از بخشنامه ها در بهبود اثر بخشي را موجب کارآمد شدن هر چه بيشتر محاکم دادگستري عنوان کرد و گفت:پاسخگويي و تکريم ارباب رجوع با استفاده از پنج راهبرد استراتژيکها در برنامه توسعه قضايي که افزايش رضايت مردم از دستگاه قضايي را موجب شود،در اولويت کاري دستگاه قضايي قرار گرفته است.
گردهمايي سراسري مسوولان عالي قضايي کشور روزگذشته در مجتمع فرهنگي شهيد بهشتي قوه قضاييه با حضور رييس جمهوري، رييس قوه قضاييه و مسوولان عالي قضايي کشور برگزار شد.

فارس: رئيس مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر تکميل نيروگاه اتمي بوشهر در موعد مقرر گفت: تکميل نيروگاه بوشهر در افزايش اعتماد نسبت به همکاري هاي فني و سياسي ايران و روسيه موثر است.
غلامعلي حداد عادل پس از بازديد از بخش هاي مختلف نيروگاه هاي اتمي بوشهر در جمع خبرنگاران، اين نيروگاه را يک طرح بزرگ ملي توصيف کرد و يادآور شد: اگر چه هزار مگاوات برقي که از اين نيروگاه توليد خواهد شد، در مقابل بيش از 30 هزار مگاواتي که هم اکنون در کشور توليد مي شود، از کميت بالايي برخوردار نيست، اما با توجه به اينکه نيروگاه اتمي بوشهر با فناوري هسته اي اولين کار با فناوري هسته اي است، براي ما اهميت کيفي دارد و همچنين در سال هاي اخير به يک موضع بين المللي تبديل شده است.
اوبا بيان اينکه کشور روسيه طرف قرارداد نيروگاه اتمي بوشهر در تکميل اين نيروگاه، تاکنون کارهايي انجام داده و هنوز هم بايد انجام دهند، تصريح کرد: مجلس شوراي اسلامي با حساسيت اين موضوع را تعقيب مي کند و اين جانب هم در ملاقات هايي که در داخل و هم در روسيه با مسئولان اين کشور داشتم، تاکيد کردم که تکميل اين نيروگاه وظيفه اصلي دولت روسيه است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي افزود: همکاري براي تکميل اين نيروگاه به عنوان نمادي از اراده سياسي دو کشور براي همکاري در همه زمينه هااست.
حداد عادل با بيان اينکه مردم جمهوري اسلامي ايران بخصوص مردم استان بوشهر سالها منتظر تکميل نيروگاه اتمي هستند، اظهار کرد: ما اميدواريم دولت روسيه ظرف چند ماه آينده به تعهدات خود در اين زمينه عمل کند.
حداد عادل افزود: اگر روسيه خداي ناکرده بدون هيچ دليلي تاخيري در تکميل نيروگاه اتمي بوشهر داشته باشد، در کاهش اعتماد بين دو کشور موثر خواهد بود.
رئيس مجلس شوراي اسلامي اظهار اميدواري کرد تا با تلاش مسئولين ايراني و حسن نيتي که کشور روسيه نشان خواهد داد، اين نيروگاه هر چه سريع تر تکميل و به بهره برداري برسد.


سرويس دانشجويي: يک روز پس از سو» قصد به جان حضرت آيت الله خامنه اي در ششم تير ماه 1360، در ساعت 20 و 30 دقيقه شامگاه روز يکشنبه هفتم تير ماه 1360، جلسه اي در سالن اجتماعات دفتر مرکزي حزب جمهوري اسلامي واقع در سرچشمه تهران برگزار شد. افراد حاضر در جلسه نمايندگان مجلس، و برخي از اعضاي هيات دولت و... بودند و بحث روز درباره تورم بود اما عده اي از اعضا» خواستند که درباره انتخابات رياست جمهوري نيز صحبت شود. شهيد بهشتي جملاتش را با اين عنوان آغاز کرد: « ما بار ديگر نبايد اجازه دهيم استعمارگران براي ما مهره سازي کنند و سرنوشت مردم ما را به بازي بگيرند و ..... » اين آخرين کلمات آن بزرگوار بود. ناگهان انفجاري مهيب روي داد و در کمتر از ثانيه اي، از سالن اجتماعات حزب جهموري اسلامي جز تلي از خاک، چيزي نماند. فاجعه انفجار دفتر مرکزي حزب جمهوري اسلامي درتهران و شهادت مظلومانه هفتاد و دو تن از برجستگان و نيروهاي لايق و کارآمد انقلاب و در راس آنها شهيد مظلوم آيت الله بهشتي از سوي سازمان جهنمي منافقين، عکس العمل استکبار جهاني و عوامل داخلي آنها در قبال برکناري بني صدر خائن و حذف ضد انقلاب از صحنه سياسي کشور توسط مسئوولين نظام اسلامي بود. حضرت امام خميني (ره) پس از اين حادثه فرمودند: « ملت ايران در اين واقعه، 72 نفر به عدد شهداي کربلا را از دست داد. بهشتي خار در چشم دشمنان اسلام بود.»
ابتدا تلاش شد شخصيت بهشتي ترور شود
اسماعيل فردوسي پور در کنفرانس مطبوعاتي اعلام برنامه هاي مراسم هفتم تير گفت: قدرت استدلال و منطق بيان نافذ و شيوا، اجتهاد پويا و بهره گيري از دانش روز از بهشتي شخصيتي جامع نگر ساخته بود که در نقش طراح اصلي کشور در کنار حضرت امام خميني(ره) در افکار عمومي شناخته شد و اين باعث کينه توزي دشمنان انقلاب به وي شد.
وي با بيان اين که ابتدا تلاش شد شخصيت بهشتي را ترور کنند، گفت: آنها در ابتدا به حضور بني صدر ملعون و ضربه زدن به انقلاب از طريق وي اميدوار شدند و اما با عزل بني صدر، استکبار جهاني به عوامل نفوذي خود دستور داد تا اقدامات جديدتري انجام دهد.
وي با اشاره به نقش استراتژيک شهيد بهشتي در انقلاب اسلامي گفت: تبيين و بازشناسي افکار شهيد بهشتي در ابعاد مختلف و بيان ابعاد فاجعه و پيامدهاي آن و معرفي ايران اسلامي به عنوان بزرگترين قرباني تروريسم و افشاي چهره کريه منافقين از اهداف برگزاري اين مراسم است.
حزب جمهوري اسلامي محل تاخت و تازهاي سياسي نبود
«جعفر فتوت» که همزمان با انفجار دفتر حزب جمهوري در هفتم تير ماه سال 1360 در شاخه ي دانش آموزي اين حزب فعال بود در سالروز اين فاجعه ي دلخراش در گفت وگو با ايسنا، اظهار داشت:«شهيد بهشتي حزب را يک معبد مي دانست و طبيعتا توقع داشت که هر کس وارد اين حزب مي شود، جز عبادت کردن و خدمت به مردم هدف ديگري نداشته باشد. حزب جمهوري مکاني براي تاخت و تازهاي سياسي نبود، آنچه مطرح مي شد خدمت به مردم و کمک به راهبري مردم در پيشبرد اهداف کلي نظام جمهوري اسلامي بود. بنابراين وقتي نگاه مجموعه ي مسوولان حزب اين گونه بود، همه افراد حزب نيز همين طور فکر مي کردند.»
وي درباره موانعي که پيش روي فعاليت حزب جمهوري وجود داشت نيز يادآور شد: «حزب در بين مردم مقبوليت داشت، به همين دليل اعضاي برخي گروه هايي که تنها به دنبال مقاصد خودشان بودند، درصدد راه يابي به برخي از ارکان نظام برآمدند و حتي به عمليات مسلحانه متوسل شدند. تصورشان اين بود که اگر بيايند و وارد برخي ارگان ها بشوند مي توانند کل نظام را در دست بگيرند. هدف شان هم از بين بردن تمام مسوولان حزب بود. روز قبل از انفجار دفتر حزب جمهوري، آيت الله خامنه اي در مسجد اباذر ترور شدند و کاملا مشخص بود که حملات هدايت شده است. بعد از آن هم افراد شاخص ديگري چون مرحوم آيت را ترور کردند.»
فتوت در ادامه با اشاره به حضور در واحد دانش آموزي حزب در زمان انفجار دفتر مرکزي، گفت: «واحد دانش آموزي حزب در دفتر مرکزي قرار داشت. کار ما جذب دانش آموزان از مدارس و آموزشگاه هاي مختلف بود که طي جلساتي آنها را با اهداف و برنامه هاي کلي حزب آشنا مي کرديم و بعد جلسات کوچک تر مي شد تا عده اي محدود، گزيده شوند. دقيقا در همان روز هفتم تير هم جلسه اي داشتيم که بايد با حضور شهيد باهنر برگزار مي شد. کلاهي، عامل بمب گذاري در دفتر، اصرار داشت که جلسه اي دانش آموزي و جلسه ي شوراي مرکزي هر چه زودتر برگزار شود تا به جلسه ي اصلي برسيم. هر دوي اين جلسات کمي طولاني شد و جلسه اصلي موکول شد به بعد از نماز مغرب و عشا» شد که با انفجار خاتمه پيدا کرد .»

عليخاني گفت: حضور موفق و افتخارآفرين تيم روبوکاپ دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين در مسابقات جهاني روبوکاپ 2006 برمن آلمان با کسب دو مقام اولي، دو مقام دوم و يک مقام سومي بار ديگر توان علمي جوانان برومند ايران اسلامي را به رخ جهانيان کشيد.
به گزارش آفرينش به نقل از مرکز اطلاع رساني دانشگاه آزاد اسلامي نماينده مردم قزوين در مجلس صبح ديروز در نطق پيش از دستور خود ضمن تقدير و تشکر از همکاري صميمانه دانشگاه آزاد اسلامي با نمايندگان مجلس و تصميم و حمايت شخص دکتر جاسبي در تصويب دانشگاه آزاد واحد آبيک قزوين اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامي به راستي سرمايه عظيمي براي ميهن اسلامي است.
وي همچنين پس از اشاره به موفقيت هاي دانشگاه آزاد اسلامي در صحنه هاي بين المللي و ابراز خرسندي و رضايت از همکاري اين دانشگاه با نمايندگان مجلس افزود: متاسفانه در چنين شرايطي تخريب شخصيتها و مديران دلسوز و کارآمد نظام همانند آفت خوره رواج يافته که بايد در اين خصوص تمهيداتي اتخاذ شود.
عليخاني اضافه کرد: در اين ايام که بزرگان نظام همواره بر همدلي و حفظ حرمتها و تحمل آرا و نظريات منتقدانه تاکيد دارند برخي کوچکترين نقد دلسوزانه را نيز بر نمي تابند.
وي همچنين خاطرنشان کرد: آيا به کارگيري عبارتها و الفاظ خارج از ادبيات سياسي و اخلاقي در مورد جريان ها و شخصيت ها تاثيرگذار کشور که ديدگاه دولت را در برخي امور نمي پذيرند. مخالف فرمايشات رهبر معظم انقلاب نيست.

با پيروزي تيم اوکراين مقابل تيم سوييس چهره ششمين تيم صعودکننده به مرحله يک چهارم پاياني مسابقات فوتبال جام جهاني 2006 آلمان مشخص شد.
گفتني است که تيم اوکراين در مرحله يک هشتم نهايي اين مسابقات مقابل تيم سوييس در ضربات پنالتي با نتيجه 3 بر صفر به برتري دست يافت و به مرحله يک چهارم نهايي راه پيدا کرد .
در مورد تيم اوکراين بايد گفت ، تيم ملي فوتبال کشورمان در سي مرداد سال 81 در يک بازي دوستانه به مصاف تيم اوکراين رفت و موفق شد اين تيم را با نتيجه يک بر صفر مغلوب نمايد .
در اين بازي اکثر بازيکنان اصلي اوکراين به غير از شوچنکو حضور داشتند و براي تيم ايران نيز بازيکناني مثل ميرزاپور ، گل محمدي ، رحمان رضايي ، علي دايي ، سهراب بختياري زاده ، محمد نوازي ، مهرداد ميناوند ، جواد نکونام ، علي کريمي ، عليرضا نيکبخت واحدي ، مهدي اميرآبادي ، محسن بياتي نيا و ... بازي کردند . حال پس از گذشت 4 سال تيم اوکراين موفق مي شود در اولين دوره حضور خودش در جام جهاني به مرحله يک چهارم نهايي صعود نمايد اما تيم ايران پس از سه دوره حضور در اين رقابت ها هنوز هم در همان مرحله اول حذف مي شود .
حال سوالي که مطرح مي گردد اين است :
در اين چهار سال اوکرايني ها چگونه برنامه ريزي کردند و ما با فوتبال خودمان چه کرديم ؟

محمود فکري کاپيتان تيم فوتبال استقلال تهران در خصوص زمان آغاز تمرينات اين تيم و چگونگي حضور آبي پوشان در رقابت هاي ليگ برتر و مسابقات جام باشگاه هاي آسيا گفت: متاسفانه هنوز تمرينات خود را شروع نکرده ايم و با توجه به اين که زمان چنداني تا آغاز فصل جديد ليگ برتر باقي نمانده ممکن است که در اين فصل با مشکلات زيادي روبرو شويم. به هر صورت اگر به دنبال حضوري قدرتمند در ليگ و ليگ قهرمانان آسيا هستيم بايد برنامه هاي دقيق تر از اين داشته باشيم.
وي ادامه داد: متاسفانه هنوز هيچ يک از بازيکنان ما حقوق معوقه خود را دريافت نکرده اند و وضعيت قراردادهاي مان هم مشخص نيست. هيات مديره باشگاه بايد در اين خصوص سريع تر عمل کند چرا که در اين صورت شانسي براي قهرماني در ليگ برتر و ليگ قهرمانان آسيا نخواهيم داشت.
فکري افزود: بنا به تصميم مسوولان باشگاه تا زماني که با تمامي بازيکنان تسويه حساب نشده باشد تمرينات تيم هم آغاز نخواهد شد. شنبه به عنوان روز شروع تمرينات مشخص شده اما، همه چيز بستگي به تصميم هيات مديره باشگاه دارد.
کاپيتان استقلال با بيان اين که بازيکنان تيمش دو ماه از تمرينات به دور بوده اند گفت: ما در اين مدت بيشترين ضرر را متحمل شديم چرا که بسياري از رقيبان ما تمرينات خود را آغاز کرده و بازيکنان مورد نظرشان را جذب کرده اند. اما، ما زمان را به آساني از دست مي دهيم و تمامي بازيکنان دچار سردرگمي هستند. وي درباره انتقال نيکبخت واحدي به پرسپوليس گفت: اين تصميمي است که نيکبخت خود به تنهايي گرفته و حتما او دلايل خاص خود را دارد. بدون شک نيکبخت تمامي جوانب را در نظر گرفته و سپس اقدام به اين کار گرفته است. مسوولان استقلال بايد با فراهم آوردن شرايط مناسب براي بازيکنان، آنها را براي ادامه فعاليت در تيم قهرمان ايران راغب سازند، در غير اين صورت بازيکنان انگيزه اي براي بازي نخواهند داشت.
فکري در پايان خاطر نشان کرد: اميدوارم که تمرينات استقلال هر چه زودتر آغاز شده و اين تيم همچون فصل گذشته با اقتدار در ليگ برتر حضور يابد. هواداران استقلال امسال از ما انتظارات بيشتري دارند چرا که ما نماينده فوتبال ايران در آسيا هستيم.

وحيد طالب لو در جريان بازي هاي جام جهاني 2006 آلمان فرصت بازي کردن پيدا نکرد و در هر سه بازي روي نيمکت نشست .
وي در خصو ص عملکرد تيم ملي در جام جهاني گفت : با نتيجه نگرفتن در جام جهاني شرمنده مردم ايران شديم.
طالب لو افزود : ما نتوانستيم در جام جهاني بازي هاي خوبي انجام دهيم. من به عنوان يک بازيکن نمي توانم در مورد دلايل فني و اين که علت نتيجه نگرفتن تيم چه بود اظهار نظر کنم. اما، در هر صورت ما بازي هاي خوبي انجام نداديم.
وي ادامه داد : من در تمرينات بسيار خوب و آماده بودم و تمام تلاشم را انجام دادم. دوست داشتم با حضور در دروازه تيم ملي براي ايران کاري انجام دهم. اما، در هر صورت اين فرصت را پيدا نکردم.
طالب لو تصريح کرد: بازي نکردن در جام جهاني چندان مهم نيست بلکه اين موضوع اهميت دارد که ما خوب بازي نکرديم و شرمنده مردم ايران شديم.
دروازه بان تيم ملي درباره انتقادات از کادر فني تصريح کرد: نبايد فقط کادر فني را مقصر بدانيم. در هر صورت کارشناسان مي توانند در اين مورد نظر بهتري بدهند.
وي در مورد شايعه اختلاف ميان بازيکنان تيم ملي نيز خاطر نشان کرد: اختلاف جدي ميان بازيکنان نبود. تصور مي کنم دليل باخت ما مسايل فني بود که نمي توانم آنها را بيان کنم.
طالب لو درباره وضعيت باشگاهي خود نيز گفت: بازيکن استقلال هستم و در حال مذاکره با اين تيم براي فصل جديد هستم.


حضرت آيت ا... خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي طي حکمي حجت الاسلام محمد علي نظام زاده را به سمت نمايندگي خود براي ارتباط با دانشجويان ايراني و انجمن دانشجويي در مناطق آسيا و اقيانوسيه منصوب فرمودند.
به گزارش ايسنا, متن حکم به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي محمدعلي نظام زاده
جمعي از فرزندان عزيز ما در مناطقي از آسيا و اقيانوسيه سرگرم تحصيل علم و آماده سازي خود براي شرکت در جهاد بزرگ سازندگي ميهن عزيزند. يکي از نياز هاي مهم اين جوانان پاک نهاد کمک روحي و فکري به آنان در زمينه مسايل ديني و هدايت هاي معنوي است و لذا بايد رابطه به آنان به صورت منظم و مستحکم برقرار باشد.
با تقدير فراوان از زحمات جناب حجت الاسلام آقاي دعاگو، شما را به نمايندگي خود براي رابطه با آن دانشجويان منصوب مي کنم و اميدوارم موفق باشيد. لازم است اين خدمت بزرگ در چهارچوب اساسنامه دفتر نمايندگي در امور دانشجويان ايران خارج از کشور و در مجموعه آن دفتر انجام گيرد.
سيد علي خامنه اي 85/4/4


ايسنا: روزنامه فايننشيال تايمز نوشت، طرح هاي استفاده از نشست گروه هشت براي اعمال فشار بر تهران به نظر مي رسد پس از آن که کوفي عنان، دبير کل سازمان ملل هفته گذشته گفت, انتظار ندارد ايران پاسخ سريع را به پيشنهاد 5+1 بدهد، تضعيف شده است.
اين روزنامه انگليسي افزود: آمريکا واتحاديه اروپا تهديد مي کنند برنامه هسته اي ايران را در صورت دريافت نکردن پاسخ تهران به بسته پيشنهادي 5+1 را درباره برنامه هسته اي اش، به شوراي امنيت سازمان ملل بازگردانند. بر اساس اين گزارش، مقامات واشنگتن در اتحاديه اروپا در صدد استفاده از نشست وزيران امور خارجه گروه هشت در هفته جاري براي آن هستند که به تهران بگويند به پاسخي سريع به بسته پيشنهادي اش نياز دارند يا در غير اين صورت با اقدام سازمان ملل رو به رو خواهد شد.


روابط عمومي وزارت امور خارجه روز گذشته با ارسال نمابري به دفتر روزنامه "آفرينش" توضيحاتي را در مورد سرمقاله روز دوشنبه, مورخ 85/4/5 به عنوان "وزارت امورخارجه و حفظ حرمت شهروندان ايراني" فرستاد که عين آن در ذيل مي آيد.
"روابط عمومي وزارت امورخارجه با استقبال از دريافت ديدگاههاي هموطنان گرامي و رسانه هاي گروهي کشور, همواره يکي از وظايف اساسي خود را دفاع از حقوق همه شهروندان ايراني اعلام نموده و به اين اصل مهم پايبند مي باشد و از اين رو در هر زمان و مکان نسبت به حفظ حرمت و حقوق اتباع ايراني با دقت و حساسيت عمل نموده و چنانچه در هر نقطه اي از جهان خدشه اي به حقوق ايرانيان وارد شود کليه اقدامات و تدابير را بعمل مي آورد. اين اصل بخش مهمي از وظيفه ذاتي وزارت امورخارجه مي باشد و بطور همه جانبه و با تنظيم سازوکارهاي مناسب پيگيري مي شود.
آقاي دکتر آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه نيز در مصاحبه هفتگي در تاريخ 85/4/4 در پاسخ به سئوالي در خصوص برخورد ناشايست برخي از سفارتخانه هاي خارجي با شهروندان برهمين موضوع تاکيد نموده و تصريح کردند در مواردي که وزارت امورخارجه از موضوع مطلع شود به سفارتخانه هاي خارجي ذيربط تذکر داده شده و انتظارات براي رعايت حقوق شهروندان جمهوري اسلامي ايران را مطرح و پيگيري کرده است."

نمايش"زمين مقدس" نوشته و کارگرداني"ايوب آقاخاني" و بازي"داوود رشيدي" و"افسانه ماهيان" در دفتر داود رشيدي تمرين مي شود. اين تمرين ها قرار است به زودي به تئاترشهر منتقل شود.اين نمايش مرداد ماه در مجموعه تئاترشهر به صحنه مي آيد و از صداي هما روستا نيز در آن استفاده خواهد شد. در اين گزارش به يکي از روزهاي تمرين"زمين مقدس" مي پردازيم.چهل سال تجربه
وقتي به کوچه اي که توي کاغذ آدرس نوشته شده وارد مي شوم، دستيار ايوب آقاخاني انتظارم را مي کشد. در نيمه باز پلاک 28 را وارد مي شويم و لختي پشت در شيشه اي طبقه سوم منتظر مي شويم تا صداي آشناي مردي فروکش کند که سينه اش با بيش از چهل سال خاطره از تاريخ تئاتر ايران، باز هم نفس تازه مي کند و با هر بازدم از"زمين مقدس" مي گويد. زميني که روزگاري همچون آرمان شهري بوده و حالا تنها خاطره اي است گنگ و محو که همه به خاطرش دارند، به جز مهندس مازيارنژاده. حتي دخترش هم آن خاطره هاي نديده را به ياد مي آورد. خاطره اي که دوباره مرور مي شود تا باعث چالش و انگيزه جدلي سخت و سرد ميان پدر و دختري شود که بعد از سال ها دوري از وطن به راز پدر پي برده است. حالا ديگر سر پدر را مي داند. ناگفته هايي مخفي که تنها طرح محوي از آن را در گوشه اي نوشته تا شايد از بار سنگين عذابش کم شود و حالا سهمگين ترين عذاب را در زيرزمين يکي از خانه هاي ايالت ميشيگان تحمل مي کند، او در عذاب انتظار است. انتظاري که داود رشيدي آن را در طبقه سوم خانه اي در شرق تهران نشانش مي دهد.
شيوه کارگرداني
شايد اگر اين خانه يا دفتر کار داوود رشيدي نبود، ايوب آقاخاني نمي توانست شيوه اي که در تمرين دراز مدت براي کارگرداني اش اتخاذ کرده را اجرا کند. وي در اين باره مي گويد:"ما در نهايت دو ماه پيش از شروع اجرا مي توانستيم در تئاترشهر تمرين کنيم."
آقاخاني درباره شيوه کارگرداني اش به خبرنگار ايران تئاتر مي گويد:"بيش از هر چيز در ابتدا مدت زيادي را به خوانش و مفاهمه مشترک متن اختصاص مي دهم. بعد از آن روخواني ها آغاز مي شود. تقريبا زمان زيادي صرف خوانش طبق نظر دقيق من مي شود. بعد از آن که درباره تاکيدها، حالت هاي خاص، ريتم خوانش، تعيين سکوت ها و... به توافق رسيديم. بعد از آن خلاقيت فردي بازيگران مطرح مي شود."در نهايت نيز با ترکيب ديدگاه هاي ايوب آقاخاني شکل مي گيرد. صحنه اي که اکنون لابه لاي صندلي هاي راحتي، ميز منشي، کتابخانه، صندلي هاي پايه بلند اتاق کنفرانس، گلدان هاي سفالي و... تصوير مي شود. تمرين هاي"زمين مقدس" در طي رفت و آمدهاي مکرر به اتاق هايي که با يک ديوار کوتاه از هم جدا شده اند صورت مي گيرد. اتاق هايي که وقتي"افسانه ماهيان" از يکي از آن ها خارج مي شود، کتايون نژاده مي شود که حالا دور از چشم پدر، شغلي در آمريکا دارد و دوستي به نام"بن". پيرمرد نام اين دوست را خوب مي شناسد نام صاحب کافه اي است که دانشجويان ايراني بورسيه معماري دهه هفتاد آن جا جمع مي شدند و چشم او زني روس تبار را به خاطرش مي سپارد. زني که ظاهرا اينک اصلي ترين دليل حضور دوباره اش در آمريکاست. زني که باعث خيانت او به زن، رفيق، تفکر و تمام آرمان هايش بود. خاطره اي که تمام وجودش را مشوش مي کند. تشويشي که حتي نوشتن هم آرامش نمي کند. هيچکس را آرام نمي کند، حتي کتايون را که عقده خيانت پدر را در سينه دارد. خشمي که افسانه ماهيان با کوبيدن بطري آب به جاي ظرف غذا فريادش مي زند.شخصيت کتايون
افسانه ماهيان که از اولين سري تمرين هاي"زمين مقدس" آقاخاني را همراهي مي کند، مي گويد:"من کار کردن با ايوب آقاخاني را بسيار دوست دارم و گذشته از آن نمايشنامه زمين مقدس را به عنوان يکي از نمايشنامه هاي جذاب و خوب زبان فارسي مي شناسم. شايد بيش از هر چيزي شخصيت کتايون با ذهن و روان من درگير شد و من را به سمت خلق خودش به پيش برد."
افسانه ماهيان که او را پيش از اين به عنوان کارگردان و بازيگر مي شناسيم، در ادامه مي افزايد که:"تا آن جا که من خوانده ام، به گمانم اين بهترين نمايشنامه ايوب آقاخاني است حتي اگر قصد مقايسه هم نداشته باشم، مي گويم اين بهترين نمايشنامه ايوب آقاخاني است."
وي درباره چگونگي دريافت و هم سويي رفتاري و رواني با کتايون نژاده، معتقد است که:"هنوز به نقش نرسيده ام. اما مي دانم که کتايون را بسيار دوست دارم. در واقع من هم مثل هر بازيگري مي خواهم که کتايون جزئي از وجودم باشد."افسانه ماهيان از جمله کساني بود که از دوره اول تمرين"زمين مقدس" به تمرين دوباره آن آمده است. آقاخاني درباره توقف تمرين هاي سال 1383، مي گويد:"اصلا زمين مقدس به نيت اجرا نوشته شد. بعد از آن نيز تمرين هايي را با احمد آقالو و آشا محرابي داشتيم که گروه تئاتر معاصر تصميم گرفت در جشنواره تئاتر 1383 حضور نداشته باشد، تمرين هاي آن روزها نيز معلق ماند. هر چند بعد از آن آقاخاني، آقالو و محرابي که همچنان مي خواستند به تعهد سه نفره شان پايبند باشند، در همان روزها"زمين مقدس" را در خانه هنرمندان ايران نمايشنامه خواني کردند."
در ادامه نيز گذشته از افسانه ماهيان، لادن سيدکنعاني نيز به عنوان طراح در اين تمرين مثل گذشته ايوب آقاخاني را همراهي مي کنند. در واقع تنها کسي که به تازگي در اين کار حضور پيدا کرده، داود رشيدي است و همين طور خانم هما روستا که تنها از صدايشان استفاده خواهد شد.
يک پيشکسوت
ايوب آقاخاني درباره حضور اين پير کهنه کار تئاتر مي گويد:"تصور من اين بود که بهترين گزينه از ميان نسلي که پيشکسوتان ما محسوب مي شوند، داود رشيدي است. او هنوز هم علاقه و اعتقادش به تئاتر را حفظ کرده است. حال چه در مقام کارگردان و چه در مقام بازيگر همچنان در صحنه حضور دارد و همواره ذهنياتشان روز به روز با شرايط معاصر در حرکت است. مهمتر از همه اين که او با ذهني باز و بدون توجه به اختلاف نسل ها حاضر شد با يک گروه جوان همکاري کند. داوود رشيدي بارها درباره ويژگي هاي متن اظهار لطف کرده اند و پيداست که اعتقاد زيادي به کيفيت متن دارند."
من در ادامه در لحظات استراحت تمرين از داوود رشيدي شنيدم که:"به هيچ وجه نمي خواهم مقايسه اي بکنم. اما به گمان من زمين مقدس يکي از جذاب ترين متن هاي نمايشنامه نويسي امروز ايران است."
وي در حالي که چايي اش را با هم زدن قاشق شيرين مي کرد، درباره دليل پذيرفتن پيشنهاد کارگردان گفت:"من اصولا دوست دارم به طور مداوم تئاتر کار کنم. به همين دليل وقتي پيشنهادي دارم، اول به استقبالش مي روم. اما مهمترين قضيه در پذيرفتن اين پيشنهاد براي من متن است و بعد شخص کارگردان و صلاحيت آن. پيرو اين پيش فرض ها نيز بعد از خوانش زمين مقدس، با متني محکم و حساب شده روبرو بودم و اگر شکي نيز براي پذيرفتن اين نقش داشتم، با پرس و جو از چند دوست درباره کارگردان جوان، شکم تبديل به يقين شد و در همان روزهاي اول تمرين حرف دوستانم را در مورد آقاخاني، به عينه ديدم."
وي که چند ساعت در هفته را به تمرين"زمين مقدس" مي پردازد، درباره روند کشف و خلق نقش مازيار نژاده مي گويد:"مازيار نژاده نقش بسيار سخت و پيچيده اي است. منم اين گونه نقش ها را بسيار مي پسندم و دوستشان دارم. به عنوان مثال اين شخصيت در جايي حرفي مي زند که تنها خودش معني کلامش را مي فهمد و دخترش قدرت درک حرف پدر را ندارد، خب در چنين شرايطي، اين گفتار از سوي من بايد به گونه اي باشد که تماشاگر در عين درک ناآگاهي کتايون، از مغز حرف من آگاه شود. اصلا همين انتقال آگاهي هاست که رمزپردازي نمايش را نشان داده و ذهن تماشاگر را با خود به عمق قصه اش مي برد."
آخرين شخص
در پايان آخرين شخصي که براي تهيه گزارش، بعد از پايان تمرين روز دوشنبه با او گپ زدم، لادن سيدکنعاني طراح صحنه و لباس"زمين مقدس" بود. از او خواستم با توجه به آن چه شنيده و ديده ايم از طرح و ايده هايش بگويد. اما او معتقد بود:"وقتي تماشاگر وارد سالن نمايش مي شود، پيش از هر چيز با صحنه و طراحي اثر روبرو مي شود، پس بهتر است هيچ پيش فرضي نداشته باشد. اما سعي مي کنم که چهار تابلوي نمايشنامه را که با نام هاي مختلف در کتاب نشان داده مي شوند، از طريق طراحي تفکيک کنم. به هر حال اگر در مجموعه کارهاي من وقت کرده باشيد حساسيت به حضور کانسپت(Concept)و تسکچر(Texture) دارم. اميدوارم مثل کار قبلي ايوب آقاخاني بتوانم عليرغم رئاليسم خاص وي، اين نگاه را در طراحي"زمين مقدس" هم تکرار کنم."
سيدکنعاني که در جشنواره فجر بيست وچهارم به خاطر طراحي نمايش"در فنجان قهوه" طراح لباس برگزيده شناخته شد، درباره شيوه طراحي لباس دو شخصيت نمايش، افزود:"به گمان من طراحي لباس شخصيت کتايون سخت ترين قسمت کار من است. دليل سختي اش نيز محدوديت هاي موجود است. به اين دليل که از طرفي اين فرد يک مدل لباس در آمريکاست و به همين دليل خصوصيات شخصيتي و محيط نمايش به گونه هاي پوششي خاص را مي طلبد و از طرفي محدوديت هاي موجود و محيطي که نمايش در آن اجرا مي شود، پوشش ديگري را مي خواهد. به همين دليل اميدوارم چيزي که ارائه مي شود، در راستاي اجرا تاثيرگذار باشد."
سرويس گزارش ايران تئاتر

مشارکت شهرداري با بنيادشهيد دررابطه با نمايشگاه بانوان شهيده درموزه شهدا
زهرامشير معاون شهرداردرباره اهداف اين نمايشگاه در جمع خبر نگاران گفت : هدف کلي ما از برپايي اين نمايشگاه ترويج ايثار و شهادت بود، درفرهنگ ما ايثار تنها متعلق به يک فرد نيست بلکه فراتر ازاينها است که بايد درهمه جا رواج پيدا کند و يک اوج به نام شهادت دارد، اين نمايشگاه که با نام"همرازياس" برگزار مي شود مي خواهد به زناني بپردازد که محجوب و محجورمانده اند،اهداف کلي اين نمايشگاه ازاين طرح شامل : شناساندن زنان ايثارگر،الگو گيري،الگو سازي و الگو دهي اززنان ايثارگر ومظلوميت قربانيان جنگ است، برنامه ها در3بعد زماني کوتاه مدت ،ميان مدت وبلندمدت پايه ريزي شده که در اصل بر پايي نمايشگاهي است تا مواردي راکه تاکنون درمورد زنان شهيده گردآوري شده است .دريک مجموعه جمع آوري کنيم ودربرنامه ميان مدت اين نمايشگاه به موزه تبديل مي شود که گويايي ايثارزنان درهمه عرصه ها باشدودربرنامه هاي درازمدت اين نمايشگاه، به دنبال توليدات فرهنگي درزمينه ايثارگري هستيم .مانند ايجاد سايت،مرکزمطالعات،اتاق فکروايده و...که درحال حاضر سايت و اتاق فکرراه اندازي شده است.ايشان دررابطه با آثار جمع آوري شده در اين نمايشگاه گفتند که : آثارجمع آوري شده شامل:آثارشهدا،هنرهاي تجسمي که گوياي ايثارگري زنان است،عکس و...
ايشان اضافه کردند: درمدت هفت روزي که نمايشگاه برپا است يک برنامه تفکيکي براي زنان ايثار گرهم تدارک ديده شده است.وي در باره تجليل از زنان شهداي جهان اسلام که قرار است به زودي برگزار گردد صحبتي نکرد .

کرج خبرنگار آفرينش
نمايش مذهبي " ياس نيلوفري " به مناسبت ايام شهادت انسيه حورا» ، حضرت فاطمه زهرا (س) ، با همکاري تيپ دوم عاشورا ، روابط عمومي شهرداري کرج و هيئت رزمندگان کرج ، در سالن شهداي شهرداري شهرستان کرج ، اجرا شد .
اين نمايش بي کلام که بازآفريني و کارگرداني آن بر عهده علي احمدي شيرين و گروه فرهنگي هنري دلشدگان است ، در 6 شب متوالي اجرا و داستان آن تنها با موسيقي و مداحي دلنشين ذاکران اهل بيت ، روايت مي شود . مجيد نورمحمدي ، سرپرست گروه فرهنگي هنري دلشدگان ، با اشاره به اينکه 5 سال از آغاز فعاليت اين گروه هنري مي گذرد ، گفت : هر کس با توجه به هنري که دارد ، به اهل بيت خدمت مي کند . هدف گروه دلشدگان نيز اين است که ; از طريق اجراي نمايش هاي مذهبي ، مصيبت هاي اهل بيت را به نمايش بگذارد . وي همچنين اظهار داشت : متن اين نمايش که حدود سه ماه تمرين شده ، بر اساس کتاب هاي مقتل بزرگاني چون : شيخ عباس قمي ، سيدمحمد باقر فشارکي ، آيت ا... دستغيب نوشته شده است و اجرا مي شود . همچنين از نظرات آيت ا... الهي ، آيت ا... اويسي و آيت ا... حسيني ، براي کاهش اشتباهات مقتلي ، استفاده شده است .
نورمحمدي ، در رابطه با داستان نمايش گفت : آغاز نمايش ، پس از شهادت حضرت رسول (ص) است که بي مهري ها و جفاکاري ها مردم نسبت به اهل بيت ، از جمله ماجراي در و ديوار ، شهادت حضرت محسن ، ماجراي کوچه و غصب قباله فدک ، نشان داده مي شود و بعد از آن ، احوال حضرت زهرا (س) در بستر بيماري ، و وصيت ها و شهادت مظلومانه آن حضرت ، به نمايش درمي آيد . وي در پايان افزود : گروه فرهنگي هنري دلشدگان ، در ايام محرم نيز ، نمايش مذهبي " سلطان عشق " و در ماه مبارک رمضان ، نمايش " زخم کوفه " را اجرا خواهد کرد .

اين احتمال که افرادي که از مادران جوان متولد شده اند صد سال عمر کنند بيشتر است.
به گزارش رويترز ، محققان در نشست انجمن آمارگيري شيکاگو گفتند: سن مادر در هنگام تولد نوزاد تاثير عمده اي در طول عمر نوزاد دارد.
دکتر گاوريلو گفت: شانس رسيدن به صدمين سالگي در افرادي که سن مادرانشان در هنگام تولد آنها کمتر از 25 سال بوده است، تقريبا دو برابر ساير افراد است.
اين تحقيق نشان مي دهد سن پدر اهميت کمتري در طول عمر فرزند دارد.
اين محققان در مطالعه قبلي خود دريافتند اينکه فرد چندمين فرزند خانواده است مي تواند به پيش بيني طول عمر او کمک کند.
در آن مطالعه آنها نشان دادند احتمال رسيدن به سن 100 سالگي در فرزندان اول خانواده به ويژه دختران بسيار بيشتر از ديگر فرزندان خانواده است.
اما تحقيق اخير آنها نشان مي دهد سن مادر بيشتر از فرزند اول خانواده بودن در طول عمر نقش دارد.
اين محققان با استفاده از اطلاعات آماري آمريکا، اطلاعات اداره امنيت اجتماعي و سوابق تبار شناختي ، 198 فرد صد ساله را که از سال 1890 تا 1893 در آمريکا متولد شده بودند شناسايي کردند.
محققان در تلاش براي شناسايي پيش نشانگرهاي احتمالي در افزايش طول عمر افراد، سوابق خانوادگي آنها را بررسي کردند.
محققان دريافتند، در حالي که جوان بودن مادر به هنگام تولد نقش مهمي در طول عمر دارد ، اما عوامل ديگري نيز در برخورداري از عمري بسيار طولاني نقش دارند.
اين عوامل عبارتند از بزرگ شدن در غرب آمريکا، سپري کردن بخشي از دوران کودکي در مزرعه و فرزند اول خانواده بودن.
نتيجه اين مطالعه نشان مي دهد برخورداري از عمر طولاني در فرزندان مادران جوان مي تواند نتايج اجتماعي مهمي داشته باشد چرا که بسياري از زنان به دليل نيازهاي کاري، مادر شدن را تا سنين بالاتر به تاخير مي اندازند.
محققان تاکيد کردند براي بررسي علت تاثير سن مادر در طول عمر فرزندان بايد مطالعات بيشتري در اين زمينه انجام شود.

بررسي ها نشان مي دهد احتمال داشتن اضافه وزن در کودکان مبتلا به ميگرن بيشتر است.
به گزارش رويترز، کودکاني که اضافه وزن دارند بيشتر از همسالان خود که وزن طبيعي دارند به سردردهاي ناتوان کننده ميگرن مبتلا مي شوند. دکتر هرشي گفت: ابتلا به دو بيماري ميگرن و چاقي، ناتواني بيشتري در فرد ايجاد مي کند.
تحقيقات گذشته چاقي را با ابتلا به سردرد و ميگرن در بزرگسالان مرتبط دانسته است.
هرشي و همکارانش براي بررسي وجود چنين ارتباطي در کودکان و نوجوانان، 440 بيمار ميگرني 3 تا 18 ساله را بررسي کردند.
محققان دريافتند درحالي که 15/5درصد کل کودکان چاق هستند، 21/1 درصد بيماران مبتلا به ميگرن ، چاق هستند. در افراد زير 18 سال، زماني فرد چاق محسوب مي شود که شاخص جرم بدن(BMI) او از شاخص جرم بدن 95درصد همسالان خود بالاتر باشد.
رقم 85 تا 95 در معرض چاقي و رقم 6تا 85 طبيعي محسوب مي شود.
اين محققان با استفاده از يک پرسشنامه که در آن در خصوص شش مورد سوال شده بود، ميزان تاثير سردرد در ناتواني شرکت کنندگان را ارزيابي کردند. ميانگين نمره کودکان چاق 41/9کودک ، کودکان در معرض خطر چاقي 42/9 و کل گروه 33/8 بود.
اين مطالعه نشان داد احتمالا چاقي با شيوع بيشتر ميگرن ارتباط دارد به اين معني که افراد چاق عادات سالم مانند تغذيه سالم، ورزش و خواب کافي را کمتر رعايت مي کنند.
اين اطلاعات در نشست سالانه «انجمن سردرد آمريکا» ارائه شد.

معاون اعمال مقررات و نظارت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در خصوص نحوه فعاليت ايرانسل از شروع تاکنون گفت: ايرانسل در ارائه گزارش سه ماهه دوم خود و ساير گزارش هاي ضروري کوتاهي کرده ضمن اينکه ايرانسل در زمينه انتخاب پيمانکار عمومي(GC) هنوز در حال پيگيري و اقدام است.
به گزارش روابط عمومي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، علي نادي پور در خصوص چگونگي اعمال مقررات به اپراتورهاي تلفن همراه گفت: به طور کلي اعمال مقررات بر اپراتورهاي خصوصي در چارچوب هاي مشخص شده در موافقتنامه پروانه صورت مي گيرد، به صورتي که تمام تعهدات آنها از لحاظ پوشش شبکه، پرداخت ها، امور مالي و تعهداتي که بايد به وزارت اقتصاد بدهد مورد نظارت قرار گرفته و در صورت عدم انجام آنها پيگيري و مطابق قانون برخورد خواهد شد.
وي افزود: در حال حاضر اپراتور اصفهان با 19 هزار و 800 مشترک که داراي قرارداد رومينگ نيز هست و کيش با 9 هزار و 800 مشترک که داراي قرارداد رومينگ بوده و رومينگ آن نيز برقرار است، به عنوان اپراتورهاي خصوصي و مجتمع صنعتي رفسنجان (تاليا) نيز به عنوان پيمانکار شرکت مخابرات ايران در حال فعاليت هستند که سازمان تنظيم مقررات در جهت حفظ منافع مشترکين بر عملکرد آنها نظارت دارد.
نادي پور اظهار داشت: شرکت ايرانسل نيز با مشارکت يک اپراتور خصوصي ديگر و به عنوان سرمايه گذار خارجي که مشمول قانون حمايت و جلب سرمايه گذاري خارجي قرار گرفته است موظف به انجام تعهدات خود در رابطه با بحث امنيت ملي و اجراي مانيتورينگ شبکه است.


اين نسخه 4564 بار ديده شده است

شیدراوی - نرم افزار ایجاد نشریه الکترونیکی و نشر الکترونیک

 
ورزشي
سياسي و سياسي خارجي
هنري
استانها و شهرستانها
پزشکي و علمي