جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1385/04/12 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران نسخه شماره 2519


اطلاعيه دانشگاه آزاد اسلامي در مورد تاريخ، ساعت و محل توزيع کارت ورود به جلسه آزمون رشته هاي غيرپزشکي سال 1385


آيت ا... هاشمي رفسنجاني:
عوام زدگي دانشجويان، آنها را از رسيدن به اهدافشان باز مي دارد


آصفي: اروپا، ضرب الاجل تعيين نکرده است
لاريجاني چهارشنبه با سولانا ديدار مي کند

دستورالعمل رفع نواقص کارت ورود به جلسه داوطلبان آزمون سراسري دانشگاه آزاد اسلامي اعلام شد . در هر آزمون به داوطلب اجازه داده شده يک رشته و شهر اول و در صورت تمايل حد اکثر 5 رشته و شهر ديگر را با توجه به مندرجات دفترچه راهنما انتخاب نمايند .
1- محل توزيع کارت و برگزاري آزمون هر فرد در هر آزمون بستگي به انتخاب رشته شهر اول وي دارد بنابراين لازم است داوطلب با توجه به انتخاب اول خود به شهر انتخابي اول خود مراجعه و نسبت به دريافت کارت ورود به جلسه و شرکت در آزمون اقدام نمايد .
2- کار ت هاي ورود به جلسه هر آزمون به تفکيک و به طور جداگانه به ترتيب الفاي حرف اول نام خانوادگي و شماره شناسنامه داوطلب تنظيم شده و براي هر باجه توزيع کارت در هر نوبت صبح و عصر در نظر گرفته شده است و داوطلبان براي دريافت کارت خود بايد در نوبت تعيين شده مراجعه نمايند .
3-توزيع کارت در تهران نيز بر اساس حرف اول نام خانوادگي و در داخل حوزه به تفکيک شماره شناسنامه داوطلب مي باشد .
4- در کليه حوزه هاي توزيع کارت به ضميمه کارت ورود به جلسه يک برگ راهنماي آزمون نيز به داوطلبان تحويل مي گردد اين برگ توسط مرکز آزمون به تعداد داوطلبان هرحوزه تهيه شده و با محموله کارت ورود به جلسه توسط نماينده مرکز آزمون به واحد ها ارسال مي شود در حوزه هاي خارج از تهران علاوه بر برگ راهنما ي آزمون بايد جدول آدرس و محل برگزاري آزمون آن حوزه توسط واحد دانشگاهي تهيه و به هريک از داوطلبان تحويل مي شود ، در مورد داوطلبان تهران آدرس محل برگزاري در روي کارت ورود به جلسه آنان درج شده است .
5 -مدارک لازم براي دريافت کارت ورود به جلسه آزمون عبارتند از شناسنامه و همچنين قبض رسيد پست سفارشي مربوط به ارسال مدارک آزمون هاي سراسري سال 85 که حتما وجه ثبت نام ، آزمون و هزينه پست سفارشي در ان قيد شده باشد .
چگونگي رفع نواقص کارت داوطلبان کنکور دانشگاه آزاد اسلامي
- 6 کارت ورود به جلسه پس از احراز هويت و تطبيق عکس و دريافت رسيد پستي به داوطلب تحويل مي شود و داوطلبان بايد شخصا براي گرفتن ان مراجعه نمايد لازم است بادادن وکالت کتبي به يکي از منسوبين نزديک خود که در ذيل ان علاوه بر امضا ، اثر انگشت ، داوطلب نيز نقش شده باشد و همچنين مدارک لازم توسط وکيل مربوط نسبت به دريافت کارت ورود به جلسه خود اقدام نمايند .
- 7 مدارک تعدادي از داوطلبان به طور ناقص به مرکز آزمون واصل شده است درجهت کمک به اين قبيل افراد براي داوطلباني که داراي نواقصي نظير فرم مشخصات عمومي و عکس بوده اند کارت ورود به جلسه ازمون صادر و ارسال شده ولي بر روي کارت نوع نقص چاپ شده است و در رديف کارت اينگونه داوطلبان به جاي کارت اصلي ورقه اي حاوي اطلاعات نام و نام خانوادگي و عبارتي به اين مضمون که اين برگ کارت ورود به جلسه نيست ، جهت دريافت کارت ورود به جلسه اصلي به باجه رفع نقص مراجعه نماييد ، درج شده است که بايد به داوطلب داده شود تا پس از رفع نقص پرونده خود مدارک را به همراه فيش پرداختي به مبلغ 20000 ريال بابت هزينه رفع نقص که به حساب شماره 1576 دانشگاه آزاد اسلامي نزد بانک ملي شعبه زبر جد تهران خيابان پاسداران واريز شده به باجه رفع نقص تحويل داده و کارت اصلي خود را دريافت کنند .در صورت عدم دسترسي داوطلب به بانک اين امکان وجود دارد که هزينه رفع نقص به متصدي توزيع کارت به صورت نقدي پرداخت و رسيد لازم توسط داوطلب دريافت گردد . - 8 کارت داوطلباني که نقص عکس دارد فقط به شخص داوطلب تحويل مي گردد و در اين مورد داوطلب بايد با در دست داشتن اصل و تصوير شناسنامه عکس دار و يا کارت شناسايي عکس دار و ارائه سه قطعه عکس 4*3 پشت نويسي شده جديد جهت دريافت کارت مراجعه نمايد .


حضرت آيت ا... خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي سياست هاي کلي بند «ج» اصل چهل و چهار قانون اساسي را درباره توسعه بخش هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليت ها و بنگاه هاي دولتي، به روساي سه قوه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
به گزارش ايسنا، متن ابلاغيه رهبر معظم انقلاب اسلامي درباره سياست هاي کلي بند «ج» اصل چهل و چهار به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
بند ج سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي کشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور
تغيير نقش دولت از مالکيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت، توانمند سازي بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت کالا ها در بازار هاي بين المللي، آماده سازي بنگاه هاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يک فرآيند تدريجي و هدفمند، توسعه سرمايه انساني دانش و پايه و متخصص ، توسعه و ارتقاي استاندارد هاي ملي و انطباق نظام هاي ارزيابي کيفيت با استاندارد هاي بين المللي ،جهت گيري خصوصي سازي در راستاي افزايش کارآيي و رقابت پذيري و گسترش مالکيت عمومي و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، بند ج سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ مي گردد.
واگذاري 80% از سهام بنگاه هاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخش هاي خصوصي شرکت هاي تعاوني سهامي عام و بنگاه هاي عمومي غير دولتي به شرح ذيل مجاز است:
1- بنگاه هاي دولتي که در زمينه هاي معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز) فعال هستند به استثناي شرکت ملي نفت ايران و شرکت هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز 2- بانک هاي دولتي به استثناي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بانک ملي ايران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزي، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات 3- شرکت هاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مرکزي و بيمه ايران 4 -شرکت هاي هواپيمايي و کشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي کشوري و سازمان بنادر و کشتيراني 5- بنگاه هاي تامين نيرو به استثناي شبکه هاي اصلي انتقال برق 6- بنگاه هاي پستي و مخابراتي به استثناي شبکه هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فرکانس و شبکه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي -7 صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرمانده کل قوا
الزامات واگذاري:
الف)قيمت گذاري سهام از طريق بازار بورس انجام مي شود.ب) فراخوان عمومي با اطلاع رساني مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشارکت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي صورت پذيرد.ج)جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شرکت هاي مشمول واگذاري اصلاحات لازم درخصوص بازار، قيمت گذاري محصولات و مديريت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد.د) واگذاري سهام شرکت هاي مشمول طرح در قالب شرکت هاي مادر تخصصي و شرکت هاي زيرمجموعه با کارشناسي همه جانبه صورت گيرد.ه)به منظور اصلاح مديريت و افزايش بهره وري بنگاه هاي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفيت هاي مديريتي کشور، اقدامات لازم جهت جذب مديران باتجربه، متخصص و کارآمد انجام پذيرد.
فروش اقساطي حداکثر 5% از سهام شرکت هاي مشمول بند «ج» به مديران و کارکنان شرکت هاي فوق مجاز است.
و) با توجه به ابلاغ بند «ج» سياست هاي کلي اصل 44 و تغيير وظايف حاکميتي، دولت موظف است نقش جديد خود در سياست گذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي را تدوين و اجرا نمايد.ي) تخصيص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزه هاي نوين با فناوري پيشرفته در راستاي وظايف حاکميتي مجاز است.
سيد علي خامنه اي 85/4/10


"محمود احمدي نژاد" رييس جمهوري اسلامي ايران که در سفري سه روزه در راس يک هيات بلندپايه براي شرکت در اجلاس سران اتحاديه آفريقا به گامبيا سفر کرده بود، بعداز ظهر روز گذشته به تهران برگشتند.
رئيس جمهوري پس از بازگشت از گامبيا در پاويون رياست جمهوري در جمع خبرنگاران به تشريح نتايج سفرش به بانجول و شرکت در هفتمين اجلاس سران اتحاديه آفريقا پرداخت.
رييس جمهوربا بيان اين که از انجام اين سفر دو منظور دنبال شد، گفت: در ابتدا در اين سفر با مقامات گامبيا ديدارهايي دو جانبه اي صورت گرفت و در مورد توافق نامه هايي که قبلا امضا» شده بود، بحث و گفت وگو شد و زمينه براي توافقات جديد فراهم شد و در اين راستا سه موافقت نامه جديد نيز در راستاي گسترش همکاري هاي دو کشور ايران و گامبيا منعقد شد.
او گفت: در اين ملاقات ها در خصوص ديدگاه هاي دو کشور در ارتباط با مسايل منطقه اي و جهاني نيز بحث و گفت وگو و قرار شد که زمينه هاي مشترک دو کشور در محافل بين المللي دنبال شود. احمدي نژاد در ادامه به حضورش در اجلاس سران اتحاديه آفريقا اشاره کرد و گفت: در اين اجلاس مواضع و ديدگاه هاي جمهوري اسلامي ايران را درباره مسايل مختلف مطرح کرديم و با سران کشورهاي شرکت کننده در اين اجلاس ديدارها و ملاقات هايي داشتيم.
رييس جمهور تصريح کرد: تقريبا با 18 نفر از روساي هيات هاي شرکت کننده در اجلاس آفريقا ديدار داشتيم و در کنار آن نيز با رييس سازمان ملل متحد آقاي کوفي عنان ديدار و گفت وگو کرديم.
احمدي نژاد درباره ديدارش با دبير کل سازمان ملل متحد گفت: در اين ديدار در خصوص مساله فلسطين بحث و گفت وگو شد و ما از دبير کل سازمان ملل متحد خواستيم که اقدام جدي تري را در مورد دولت فلسطين انجام دهد و گفتيم که اقدامات صورت گرفته از سوي رژيم صهيونيستي اقدامي وحشيانه و خلاف موازين بين المللي است و از ايشان خواستيم که نقش خود را به عنوان دبير کل سازمان ملل متحد ايفا کند. رييس جمهور در بخش ديگري از مصاحبه اش با خبرنگاران به ظرفيت ها و پتانسيل قاره آفريقا اشاره کرد و گفت: هم دولت ايران و هم روساي کشورهاي آفريقايي شرکت کننده در اجلاس اتحاديه آفريقا اعلام آمادگي براي گسترش روابط بين کشورهاي خود کرده اند. رييس جمهور گفت: متاسفانه در سال هاي اخير گسترش ارتباط با کشورهاي آفريقايي چندان مورد توجه قرار نگرفته و کشورهاي آفريقايي در اين ارتباط نقش درجه دوم داشته اند و من اميدوارم اين سفر آغازي باشد براي ارتقا روابط با کشورهاي آفريقايي.
اوخطاب به صنعت گران ايراني، گفت: در حال حاضر راه براي سرمايه گذاري و گسترش روابط باز است. البته ممکن است موانعي نيز وجود داشته باشد. رييس جمهور گفت: ما اگر در آفريقا سرمايه گذاري کنيم، نه تنها از نظر سياسي و اقتصادي به نفع ما خواهد بود، بلکه اين اقدامات داراي ارزش انساني نيز هست. اسفنديار رحيم مشايي معاون رييس جمهوري و رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ، منوچهر متکي ، پرويز فتاح و ناظمي اردکاني وزيران خارجه، نيرو و تعاون، رييس جمهوري اسلامي ايران را در سفر به گامبيا همراهي مي کردند.

وزير اطلاعات با تاکيد بر اين که وزارتخانه متبوعش تمام تحرکات داخلي و خارجي دشمن را عليه نظام رصد مي کند، تصريح کرد: وزارت اطلاعات در حال حاضر راهکارهايي براي مقابله با اين تحرکات دارد و همگام با پي گيري آنها، براي برخورد آماده است.
به گزارش ايسنا، محسني اژه اي در نخستين نشست مطبوعاتي خود بعد از 10 ماه تصدي وزارت اطلاعات در ارائه گزارشي از عملکرد اين وزارتخانه با يادآوري اين که انسان به لحاظ حب ذات شايد نتواند ارزيابي دقيقي از عملکردش داشته باشد، اظهارنظر در اين باره را به ساير دستگاهها و مردم محول کرد و در عين حال اظهار کرد: ارزيابي من بسيار مثبت است.
او در ادامه با اشاره به شعار دولت نهم درباره خدمت بدون منت به مردم، گفت: در اين راستا ما به دنبال اين هستيم که همه فرصتها و امکانات را به صورت عادلانه در اختيار مردم بگذاريم و به مناطق محروم توجه بيشتري کنيم، هم چنين براي حل مشکل بيکاري، قدم هاي جدي برداشته شود.
وزير اطلاعات اضافه کرد: بديهي است دشمن مي خواهد تلاش کند دولت در اين زمينه توفيق نداشته باشد و با اقداماتي دولت را ناکارآمد نشان دهد که در اين زمينه، ما با اشراف اطلاعاتي و اقدامات سازمان يافته موارد را به اطلاع مسوولان ذيربط رسانديم و در مواردي که نياز به همکاري قوه قضاييه جهت برخورد وجود داشت نيز اقدام کرديم.
اوبا يادآوري اين که در حوزه انجام برخي تلاش ها براي ناکارآمد نشان دادن دولت، سرنخ هاي به دست آمده، گفت: به همه افرادي که در اين زمينه فعاليت مي کردند، تذکر داديم و به همه عواملي هم که احساس مي کرديم ممکن است ناخواسته يا خواسته در جهت ناکارآمدي دولت فعاليت داشته باشند، تذکر داديم.
نگراني از قاچاق اسلحه
وزير اطلاعات در ادامه درباره اظهارات دادستان کل کشور مبني بر رشد پنجاه درصدي قاچاق اسلحه از قاچاق اسلحه به عنوان يکي از مواردي که آمارها در حوزه آن، رو به تزايد است، نام برد و گفت: البته اين امر به يک سال گذشته اختصاص ندارد. درباره ورود اسلحه به کشور، مسووليت اوليه مقابله بر عهده نيروي انتظامي است، اما از آن جا که به صورت طبيعي ورود اسلحه موجب ناامني و بروز مسائل ضد امنيتي مي شود، وزارت اطلاعات وظيفه دارد در اين حوزه وارد عمل شود. او با ارايه آماري از فعاليت هاي وزارت خانه متبوعش در اين حوزه از شهريور سال گذشته تا ارديبهشت ماه سال جاري، گفت: بيش از 250 نفر در اين مدت از عوامل واردکردن اسلحه به کشور دستگير و باندهايي نيز شناسايي شده اند که در موقع مناسب، وزارت اطلاعات به آنها ضربه مي زند.
وزير اطلاعات ادامه داد: در اين مدت هم چنين 1800 قبضه سلاح از اين افراد جمع آوري شده است.
ابراز رضايت از وضعيت امنيتي
اژه اي در بخش ديگري از اظهاراتش در ارزيابي از وضعيت امنيت داخلي کشور با تاکيد بر اين که در حال حاضر، ايران از کشورهاي استثنايي از لحاظ برخورداري از امنيت در بين کشورهاي جهان و منطقه به شمار مي آيد، گفت: البته اين امر به اين مفهوم نيست که هيچ گونه اقدام ضد امنيتي در کشور انجام نمي شود، قاعدتا کشوري با ويژگي هاي ايران از لحاظ جمعيتي، مرزها و وضعيت کشورهاي همسايه، با مشکلات امنيتي نيز مواجه است.
او با بيان اينکه در حال حاضر ايران کشوري است که از امنيت خوبي برخوردار است، به وضعيت امنيتي آمريکا به عنوان دشمن شماره يک ايران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مردم آمريکا از مسوولان اين کشور ناراضي هستند و مي گويند شما براي ما ناامني به همراه آورده ايد.
وزير اطلاعات اضافه کرد: با وجود اين که وضعيت امنيتي ايران در حال حاضر مناسب است، مواردي وجود دارد که گر چه کم است، اما همين براي جمهوري اسلامي ايران و مردم آن زياد است و بايد تلاش کنيم همين مقدار هم نباشد. اژه اي در بخش ديگري از اين نشست درباره ميزان آگاهي وزارت اطلاعات نسبت به فعاليت هاي سازمان هاي جاسوسي دشمن در ايران، گفت: از همين جا به مردم بشارت مي دهم که بحمدا... وزارت اطلاعات، امروز با توجه به فشارهايي که بعد از انقلاب به نظام جمهوري اسلامي وارد شده، از توانمندي خوبي برخوردار است. ما امروز در بعد فني و فعاليت هاي اطلاعاتي در وضعيت خوبي قرار داريم و حتي از برخي تصميماتي که دشمن در جلسات و در پشت درهاي بسته مي گيرد، مطلعيم. او با بيان اين که اين سطح از توانمندي وزارت اطلاعات براي دشمن غير قابل باور و حيرت آور است، گفت: بر اين اساس، آنها ايران را متهم مي کنند که خودش به تنهايي در اين زمينه عمل نمي کند و از کشورهاي ديگر استفاده مي کند، اين اتهامي است که هميشه آنها به ايران وارد مي کردند.

عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گفت: حضور دانشگاه آزاد اسلامي در کنار آموزش عالي دولتي به عنوان يک رقيب، موجب رشد و ارتقا کيفي دانشگاه هاي دولتي شده است.
به گزارش آفرينش به نقل از مرکز اطلاع رساني دانشگاه آزاد اسلامي، اصغر گرانمايه با اعلام اين مطلب، به گستردگي دانشگاه آزاد اسلامي در سطح کشور اشاره کرد و يادآور شد: دانشگاه آزاد اسلامي در ابتداي تاسيس براي پوشش مناطق محروم و دور افتاده و اجراي عدالت علمي و محروميت زدايي، به توسعه کمي پرداخت.
وي افزود:با وجود اين امر شاهد پيشرفت علمي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي در مقايسه با دانشگاه هاي دولتي و کسب رتبه هاي برتر در مسابقات کشوري و بين المللي هستيم که نشان از سطح کيفي بالاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي دارد.
نماينده مردم کاشان همچنين با اشاره به اهميت راه اندازي يک دانشگاه غير دولتي در کنار آموزش عالي کشور به پيشنهاد آيت ا... هاشمي رفسنجاني يار ديرين امام و رهبر و تاييد بنيانگذار جمهوري اسلامي و ستودن اين حرکت انقلابي تصريح کرد: تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي در تقويت بنيه آموزش عالي کشور و جوانان نقش بسيار سازنده و موثري داشته و دارد.
گرانمايه در ادامه، تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي را يک پديده بديع دانست و خاطرنشان کرد: وجود اين دانشگاه در آموزش عالي ايران موجب تحولي شگرف در عرصه علم و دانش شد و شايد در کشورهاي ديگر مشابه اين تشکيلات کمتر وجود داشته باشد.
وي با اشاره به سفارش مقام معظم رهبري در توليد علم و جنبش نرم افزاري و کيفيت بخشيدن به مباني علمي گفت: احداث واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي يکي ديگر از کارهاي بديع رياست اين دانشگاه است که مهد پرورش دانشمندان براي نسل آينده خواهد بود.
گرانمايه همچنين مشکلات دانشجويان از جمله خوابگاه ها و هزينه هاي تحصيلي را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: در يک واحد دانشگاهي چه دولتي و چه غير دولتي ، تبعيض وجود ندارد و بايد تمام دانشجويان از امکانات معيشتي يکسان برخودار باشند.
عضو کميسيون و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در خاتمه از مسوولان و برنامه ريزان دولت و نمايندگان مجلس هفتم خواستار توجه بيشتر و حل مشکلات پيش روي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي شد.

شهرياري: رشد 50 درصدي پذيرش دانشجو در مقايسه با دانشگاه هاي دولتي، استقبال پرشور خانواده ها و همچنين جلوگيري از مهاجرت جوانان براي ادامه تحصيل به خارج از کشور را از عوامل موثر کمي و کيفي دانشگاه آزاد اسلامي عنوان کرد.
به گزارش آفرينش به نقل از مرکز اطلاع رساني دانشگاه آزاد اسلامي دکتر حسين علي شهرياري عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب افزود: نوسان کيفيت در دانشگاه ها امري طبيعي است و ايران مسائلي در زمينه کيفيت پايين در خصوص دانشگاه آزاد اسلامي بهانه اي بيش نيست.
وي تصريح کرد: دانشگاه آزاد اسلامي نيز در ارتقا» و رشد کيفي علمي جوانان و دانشجويان گام هاي بسيار مثبتي برداشته شده است.
دکتر شهرياري با اشاره به اينکه دانشگاه آزاد اسلامي نيز همچون دانشگاه هاي دولتي از کيفيت بسيار بالايي برخوردار است اظهار داشت: نقش دانشگاه آزاد اسلامي در تعالي و تجلي علم و دانش بر هيچ کس پوشيده نيست و اين مهم را با کسب رتبه هاي بالا در زمينه هاي علمي، پژوهشي و ورزشي در دنيا به اثبات رساند.
وي با تاکيد بر اينکه عدم حضور دانشگاه آزاد اسلامي در عرصه علم و دانش قطعا جوانان اين مرز و بوم را به آن سوي آب ها مي کشاند گفت: مردمي بودن و گستردگي دانشگاه آزاد اسلامي موجب جلوگيري از اين فاجعه شد و اين تنها با جديت و تلاش شبانه روزي و بي شائبه دکتر جاسبي و دست اندرکاران اين دانشگاه صورت گرفت.

درخشش دانشگاه آزاد اسلامي در کنگره هاي بين المللي و ارتقاي مقالات علمي آن به ويژه مقالات ISI بهترين سند ارتقاي علمي اين مجموعه دانشگاهي است.
به گزارش آنا، دکتر کريم زارع معاون پارلماني دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اين مطلب گفت: دانشگاه آزاد اسلامي در کنگره هاي بين المللي اخير نظير بيست و دومين کنگره جهاني ترموديناميک در برزيل (آمريکاي لاتين) که با حضور تنها سه سخنران از خاورميانه که هر سه از دانشگاه آزاد اسلامي بودند و کنگره جهاني اومانيسم با ارايه سه مقاله حضور فعال داشت.
وي افزود: همچنين در کنگره ترموديناميک در دانمارک نيز از اين مجموعه آموزش عالي حداقل دو مقاله ارايه شده است.
دکتر زارع در ادامه با بيان اينکه در مسابقات تا بين المللي روبوکاپ در آلمان، دانشگاه آزاد اسلامي با کسب مقام اول و بدست آوردن پنج مقام از 10 مقام خوش درخشيده است، گفت: دانشگاه آزاد اسلامي با داشتن يک ميليون و 200 هزار دانشجوي در حال تحصيل و يک ميليون و 850 هزار نفر فارغ التحصيل بزرگترين مجموعه آموزش عالي کشور است که بايد مورد توجه قرار گيرد.
معاون پارلماني دانشگاه آزاد اسلامي همچنين به برگزاري ششمين کنفرانس سيستم هاي فازي ايران و نخستين کنگره سيستم هاي فازي در جهان اسلام که از سوي دانشگاه آزاد اسلامي در شيراز برگزار شد، اشاره کرد و گفت: حدود 40 مقاله از دانشگاه آزاد اسلامي و 70 مقاله از سراسر کشور به اين کنفرانس ارايه شده بود. وي به همکاري هاي ارزنده تمامي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي با هيات تحقيق و تفحص مجلس و تاييد اعضاي اين هيات مبني بر اين همکاري اشاره کرد و گفت: اعلام عدم همکاري دانشگاه آزاد اسلامي با اين مجموعه از سوي برخي افراد موجب نگراني دانشجويان و خانواده هاي آنان مي شود. دکتر زارع سپس به تخصيص وام 35 ميليارد توماني مصوب سال گذشته مجلس به دانشگاه آزاد اسلامي و عدم پرداخت آن اشاره کرد و گفت: با توجه به تعداد دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي، ميزان وام تصويب شده در سال جاري بايد افزايش يابد.
وي در ادامه افزود: نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي که در مجامع علمي و بين المللي درخشيده اند بايد بورسيه شوند.

ترديد نداريم که بخش کشاورزي کشور از دير باز نقش تعين کننده اي در تامين نيازهاي اساسي و اوليه جامعه و حتي در بخش صادرات وارز آوري کشور داشته است . در شرايط کنوني اين بخش نيز همانند ساير بخشهانيازمند همسو شدن با فعاليت هاي پژوهشي و علمي است تا بتواند بيش از پيش به خود کفايي برسد. اما چنين به نظر ميرسد که فعاليتهاي پژوهشي در اين زمينه چنانکه بايد مورد توجه قرار نگرفته ونيازمند توجه بيشتري است وتازمانيکه مسئولين ذي ربط به تحقيق وپژوهشهاي کلان در بخش کشاورزي ورفع موانع موجوداقداماتي را انجام ندهند وياري گر محققان در فراهم نمودن امکانات وتجهيزات لازم نباشد.موفقييتي حاصل نخواهد شد وهمواره شکست همراه طرحهاي پژوهشي خواهد بود .بنابراين اگر دانش بومي کشاورزي در بخش پژوهشي جايگاه ويژه خود را به دست آورد رشد وگسترش محصولات وتوليدات کشاورزي درآينده اي نه چندان دور حاصل خواهد شد
.دکتر محمد جعفري معاون پژوهشي وفناوري پرديس کشاورزي ومنابع طبيعي دانشگاه تهران در گفتکو با آفرينش با اشاره به طرحهاي پژوهشي دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران گفت:بحث آبياري خاک شناسي وآلوده کننده هاي خاک از جمله طرحهاي کلان دردانشگاه تهران محسوب مي شودکه متخصصين وپژوهشگران اين بخش ضمن همکاري با سازمان حفاظت محيط زيست وسازمان منابع طبيعي بسترسازي اوليه براي اين طرحها راصورت داده اند وهمچنين گروه ويژه متخصصين احياي مناطق خشک وکوهستاني در بخش شاخص هاي بيابان زدايي مطالعاتي را انجام داده اند که در سطح ملي کار شده به سازمان ملل ارجاع داده شود.
وي در ادامه افزود. شايستگي مراتع کشور از ديگر طر حهاي مهم دانشکده به شمار مي ايد که نيازمندارزيابي مسئولين واجرا کنندگان طرح مي باشد تا تصميماتي در اين باره اتخاذ شده ضمن انکه در صورت اجراي ان بحث توسعه پايدار در بخش کشاورزي وبهره برداري بهينه از ان به عرصه ظهور برسد.
معاون دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران با اشاره به اينکه در بخش کشاورزي خوشبختانه طر حهاي قابل ملاحظه اي وجود داردگفت :تعدادمقالات آاس آي نزديک به 30 تا50 مورد است که اساتيد وپژوهشگران بخش کشاورزي در داخل وخارج کشور ضريب فعاليت هاي خود را افزايش داده اند. وي به اهميت اجراي به موقع طرحهاي فوق آنها در دانشکده واهميت انها در سازمانها ودستگاههاي اجرايي اشاره کرد وافزود:دستگاههاي اجرايي بايد نسبت به مسائل ومعضلات موجود در بخش کشاورزي حساس بوده واجراي مناسبي ونظارت بر کيفي بودن طرحهاداشته باشند وچنانکه دستگاههاي اجرايي همچون سازمان مديريت وبر نامه ريزي وزارت جهاد کشاورزي وسازمان منابع طبيعي در جهت بر آورده کردن نيازهاي تحقيقاتي وارد مذاکره وعقد قراردادهاي پژوهشي با محققين اين امر برايند به طوريکه با اين همکاريها وضعيت بخش کشاورزي نيز بهبود يابد .
وي تاکيد کرد :وزارت جهاد کشاورزي با همکاري تيم هاي تخصصي مي تواند تاثيرگذاري خودرادر اين بخش واجراي طرههاي کلان کشاورزي ورفع ضرورت ها ونيازهاي فوق داشته باشد.به همين دليل ايجادفرصت هاي مطالعاتي از ديگر راهکارهاي اساسي در امر پژوهش وتحقيق است که سبب شده طرحها به طور دقيق تعريف شده واساتيد ودانشجويان بتوانند نتايج مطالعات خود رادرکنگره هاي بين المللي مورد ارزيابي قراردهند. وي خاطر نشان کرد.ازمسائلي که شايد سال هاست توجه پژوهشگران ومسئولان را به خود جلب کرده است اين است که تحقيقات بايد در راستاي اولويت هاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرائي باشد همچنين در اين ميان نظارت برفعاليتهاي دستگاههاي مختلف مي تواند نقش موثري در بالفعل رساندن اين طرحها داشته باشد.همچنان که با پيشبرد تحقيقات وطرحها در بخش کشاورزي کشور وارزيابي انها کنگره هاي بين المللي وهمکاري ومشارکت پارک هاي فناوري ومراکز کار آفريني وبهره گيري از حضور محققين علاوه بر حمايت از طرحهاي ارائه شده شاهد رشد توليدات علمي در اين بخش خواهيم بود.

تيم ملي فوتبال فرانسه در روزيکه زين الدين زيدان بهتر از هر روز ديگري بازي کرد موفق شد تيم ملي برزيل را از دور بازي ها حذف نمايد .
در ارتباط با پيروزي فرانسه و نقش موثر زيدان در اين بازي ريموند دومنش سرمربي تيم فرانسه گفت : ما يک استراتژي کلي را در برابر تيم ملي برزيل اتخاذ کرده بوديم اما، هيچ وظيفه و دستور فردي براي تک تک بازيکنان تعيين نکرده بوديم. در برابر چنين حريفي نمي توان براي 90 دقيقه تمام بي چون و چرا رو به جلو بازي کرد. تنها کافي بود که فاصله مان با آنها زياد شود، در آن صورت شکست اجتناب ناپذير است. بنابراين بايد واکنشي مناسب را نشان مي داديم. در نهايت هم همين کار را کرديم و حمله و دفاع مان حساب شده بود. نمي خواهم بگويم که ما تيم حاکم ميدان بوديم. بلکه دوست دارم تکرار کنم ما آنها را کنترل کرديم. آن طور که برنامه ريزي کرده بوديم تا پايان بايد از آنها مي هراسيديم.
وي ادامه داد: اساسا هيچ تيمي برابر قهرمان سنتي جهان وجود ندارد. ما وارد مسابقه شديم تا در جنگي يازده به يازده شرکت کنيم. دوست ندارم اينجا از هيچ يک از بازيکنانم تشکر ويژه اي داشته باشم. همه از بازي زيدان شگفت زده بودند. اما، او زيدان بود! مي توانم امروز از همه چهارده بازيکنم نام ببرم که در ميدان حاضر بودند. همگي سهم و دين خود را در بازي ادا کردند. حتي نيمکت نشين ها ما هم در جريان بازي تاثير داشتند، همانند بازي ما برابر اسپانيا. اين پيروزي هم حاصل کاري تيمي بود. اين بازي زيدان و يا ديگران نبود، که بازي زيدان همراه با ديگران بود.

ماريو زاگالو مديرفني تيم ملي برزيل که همفکري نزديکي با کارلوس آلبرتو پري يرا سرمربي تيم برزيل داشت در خصوص شکست تيمش مقابل فرانسه گفت : باخت ما مقابل فرانسه، ناشي از جنگ انديشه ها بود .
وي افزود : ما به طرز واضحي در جنگ انديشه هاي دو مربي باختيم و پري يرا مقابل انديشه هاي قابل احترام ريموند دومنش تسليم شد. وي اضافه کرد : از ديد من فرانسه شايسته صعود بود و ما اصلا خوب بازي نکرديم، آنها برخي ستارگان کليدي ما نظير رونالدو، رونالدينيو و کاکا را به شدت تحت فشار قرار داده بودند و مهار مهره هاي کليدي برزيل طبق انديشه هاي جالب دومنش يک بحران در تصميم گيري هاي ما بوجود آورده بود.
زاگالو خاطر نشان کرد: برزيل نمي توانست گل بزند و تيمي که به چنين حال و روزي دچار شود حق ايستادن بر صدر جدول بهترين هاي فيفا را ندارد. ما بايد از صفر شروع کنيم. فوتبال براي ما تمام نشده است.


اعلام زمان دقيق آزمون دوره دانش پذيري دکتري تخصصي دانشگاه پيام نور
آزمون دوره دانش پذيري دکتري تخصصي نوبت چهارم دانشگاه پيام نور 23 تير ماه برگزار مي شود. به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور ، آزمون دوره هاي فراگير دکتراي تخصصي نوبت چهارم دانشگاه پيام نور با توجه به اعلام سازمان سنجش آموزش کشور در روز جمعه 23 تير ماه برگزار مي شود.
کنکور گروه رياضي در يکي از حوزه هاي استان اصفهان با تاخير برگزار شد
گزارش تاخير در يکي از حوزه امتحاني گروه رياضي و فني در استان اصفهان کامل نشده است اما مسلم است که مدت زمان قانوني آزمون در اختيار تمامي داوطلباني که با تاخير در آزمون مواجه بوده اند قرار داده شده است. دکتر "حسين توکلي" در گفتگو با مهر افزود: تا کنون گزارش نهايي از علت و زمان دقيق تاخير آزمون گروه آزمايشي رياضي به سازمان سنجش آموزش کشور ارائه نشده و سازمان اطلاعات لازم را در اين زمينه جمع آوري نکرده است. وي اظهار داشت: آنچه مسلم است برگزاري آزمون در صورت تاخير باعث نشده است که مدت زمان پاسخگويي به سئوالات براي داوطلبان کاهش يابد و زمان قانوني در اختيار داوطلبان قرار گرفته است. معاون اجرايي سازمان سنجش گفت: پاسخنامه شهرستان ها هنوز به مخزن سازمان سنجش وارد نشده و تنها پاسخنامه استان تهران به مخزن راه يافته است. به گزارش مهر، آزمون سراسري ورود به دانشگاه ها در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در يکي از حوزه هاي امتحاني استان اصفهان با تاخير برگزار شده است.
توضيح يک خبر
روابط عمومي دانشگاه فني خواجه نير الدين طوسي در پاسخ مطلب مندرج با عنوان ثبت نام دانشپذيران دوره هاي فراگير کا شناسي ارشد دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي جوابيه اي فرستاده است که در زير مي آيد: اين ثبت نام مربوط به پذيرفته شدگان دوره هاي فراگير کار شناسي ارشد رشته تجارت الکترونيک ورودي مهر ماه سال 1384 بوده که پس از طي دوره دانشپذيري و احراز شرايط پذيرش بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور جهت ثبت نام به دانشگاه معرفي گرديده اند .

اعتراض جامعه کليميان ايران به جنايات صهيونيست ها
جامعه کليميان ايران در بيانيه اي اقدامات و جنايات اخير رژيم غاصب صهيونيستي در جنوب نوار غزه را محکوم و نگراني خود را از ادامه تجاوزات صهيونيست ها به حقوق و زندگي ملت مظلوم فلسطين اعلام کرد.
در بخشي ازبيانيه جامعه کليميان ايران آمده است: اقدامات نظاميان اسرائيلي و کشتار و سرکوب ملت و نهادهاي فلسطيني و آدم ربايي و بمباران مناطق مسکوني با هيچ دليل و منطقي سازگار نيست. ما اعلام مي کنيم اينگونه اقدامات با اصول اعتقادي يهوديان و آموزه هاي حضرت موسي کليم ا... و فرامين کتاب مقدس آسماني هيچگونه ارتباطي ندارد و درست بر خلاف نظام اعتقادي يهوديت نبوي است. در بخشي ديگر از اين بيانيه آمده است: ما رفتار قلدرمآبانه حاکمان اسرائيلي را محکوم مي کنيم و اطمينان داريم ملت فلسطين با عزم راسخ و پايداري هوشمندانه از موجوديت و حقوق قانوني و طبيعي خود دفاع و راه صلح و زندگي برابرانه با مردم جهان را پيگيري خواهد کرد. ما رفتار خشونت آميز را محکوم مي کنيم و مي دانيم چنين رفتاري شرايط را هر روز پيچيده تر خواهد کرد و تاوان آن را زنان و مردان بيگناه و کودکان معصوم با نثار خون خود پرداخت خواهند نمود.
در ادامه اين بيانيه آمده است: ما از يهوديان شرافتمند در سراسر جهان مي خواهيم صداي فرياد اعتراض خود را نسبت به رفتار نظاميان و دولتمردان اسرائيلي به گوش جهانيان برسانند.
اين بيانيه مي افزايد:روشنفکران و فرهيختگان يهودي بيش از همه وظيفه دارند اجازه ندهند ارزشهاي اخلاقي و انساني که ميراث فرهنگ کهن ماست به نام يهوديت بوسيله گروهي سياست باز ماجراجو لگدکوب گردد.

وزير علوم: گزارشي مبني بر لو رفتن سوالات کنکور دريافت نشده است
وزير علوم تحقيقات و فناوري با اشاره به اقدامات اين وزارتخانه براي افزايش ضريب امنيتي کنکور امسال، گفت: تا اين لحظه هيچ گزارشي مبني بر لو رفتن سوالات و وقوع تقلب و تخلف در کنکورسراسري دريافت نشده است.
به گزارش ايسنا، دکتر محمد مهدي زاهدي با اشاره به مراقبت هاي ويژه در قبل، حين و بعد از برگزاري کنکور سراسري امسال با هدف افزايش ضريب امنيتي و سلامت اين آزمون، اظهار کرد: قبل از برگزاري کنکور، قرنطينه ويژه اي ايجاد شد، اگرچه اين قرنطينه در گذشته نيز وجود داشته است با اين حال در سال جاري در محل قرنطينه دوربين هاي ويژه اي تعبيه شده و همه مسائل تحت کنترل قرار گرفت.
وي افزود: ناظران حاضر در قرنطينه از نمايندگان وزارت خانه هاي اطلاعات، کشور، نيروهاي انتظامي، حراست وزارت علوم و سازمان سنجش بوده اند، بنابراين تمام مسائل و فرآيندها تحت کنترل کامل اجرا شده است. وي با اشاره به اقدامات وزارت علوم براي ضمانت امنيت سوالات کنکور و جلوگيري از لو رفتن احتمالي سوالات اظهار کرد: به عنوان مثال ارسال سوالات براي برخي از استانهاي دور مانند سيستان و بلوچستان براي اولين بار با هواپيما انجام شد، اگرچه اين اقدام هزينه هاي زيادي به وزارت علوم تحميل کرد، با اين حال اين امر با هدف حفظ امنيت و سرعت ارسال سوالات انجام شد.
وي با بيان اين که در سال جاري سوالات تنها دو ساعت قبل از برگزاري آزمون به حوزه هاي امتحاني مربوطه تحويل داده شد، گفت: اين در حاليست که در شب گذشته قبل از کنکور سوالات به حوزه هاي امتحاني ارسال مي شد. وزير علوم با اشاره به اقدامات مثبت وزارت علوم براي جلوگيري از سو» استفاده برخي موسسات کنکور متخلف، اظهار کرد: برخي از موسسات کنکور با اخذ مبالغ هنگفت، مدعي مي شدند که روش هاي کشف کليد پاسخ نامه سوالات کنکور را مي دانند، در همين راستا بارها از سوي وزارت علوم و سازمان سنجش اين تبليغات کلاهبرداري عنوان شد و مطرح شد که اين امر امکانپذير نيست و خانواده ها و داوطلبان گول اين موسسات را نخورند.
وزير علوم با اشاره به ساير اقدامات اين وزارتخانه در رابطه با کنکور، اظهار کرد: امسال براي اولين بار سوالات کنکور هر گروه آزمايشي 20 دقيقه پس از برگزاري بر روي سايت سازمان سنجش قرار گرفت تا احتمال هرگونه سو» استفاده از سوي موسسات برطرف شود. وي با بيان اين که کليد اوليه سوالات نيز ساعتي پس از برگزاري کنکور هر گروه آزمايشي بر روي سايت سازمان سنجش قرار گرفت، تصريح کرد: کليد نهايي سوالات کنکور دست رييس سازمان سنجش است که با وسواس بسيار زياد نگهداري مي شود، به عبارت ديگر به گونه اي عمل شده که احتمال دسترسي هيچ فردي به کليد سوالات وجود نداشته باشد. دکتر زاهدي همچنين با تضمين صد درصد امنيت کنکور 85 تصريح کرد: البته برخي مي خواستند تخلفاتي را انجام دهند، با اين حال قبل از اين که به هدف خود برسند از اقدام آنها جلوگيري به عمل آمد.

خلاصه داستان سريال (زير تيغ) :
محمود (پرويز پرستويي) و جعفر (آتيلاپسياني) کارگران يک کارخانه يخچال سازي وازدوستان قديمي وبسيا رصميمي يکديگرند... . آنها که در آستانه برگزاري مراسم ازدواج فرزندانشان رضا (کوروش تهامي) و مريم (الهام حميدي) قرار دارند ، طي ماجرايي غير منتظره با هم درگير مي شوند و اين آغاز ماجراهايي پيچيده بين دو خانواده است... . اتفاقاتي که تا رو در رويي دو خانواده و به خصوص همسرانشان طاهره (فاطمه معتمد آريا) و اعظم (فريبا جديکار) پيش مي رود و... .
طبق آدرسي که توسط دستيار اول کارگردان "پرهام مشيري" به ما داده شده بود به دبيرستان پسرانه البرز رفتيم . وقتي از نگهباني محل لوکيشن را پرسيديم انتهاي حياط مدرسه را به مانشان داد . فضاي مدرسه به شکلي بود که اگر نام مدرسه را از روي آن برمي داشتيم بيشتربه يک باغ زيبا شبيه بود تامدرسه!، ساختمانهايي قديمي همراه با معماري سنتي . به انتهاي حيات ومجتمع قضايي شهيد هاشمي نژاد رسيديم . پله ها را بالا آمديم و پس از گذشتن از پاگرد اول گروه را ديديم که مشغول فيلم برداري بودند .تعدادي از هنروران بر روي پله هاي راهرو نشسته بودند .آرک رو به بالا و فيلمبردار در پشت دوربين ، فاطمه معتمد آريا و رامين راستاد نقطه ديدشان را با هم هماهنگ مي کنند با صداي هنرمند اين صحنه فيلم برداري مي شود
نماي داخلي -روز- راهرو
1- 2 -3 - حرکت ، فاطمه معتمد آريا با چادري بر سر از کنار آرک گذشته به سمت پله ها رفته و رو به رامين راستاد.
طاهره :سلام خسرو خان چيزي شده ؟
خسرو : اومدم اينجا شهادت بدم .
طاهره : خدا پدرمادرت را بيامرزه ، (روبه دايي) ايشان همان خسروخان است که همکار محمود بود، همون که (خسرو حرفش را قطع مي کند)
خسرو : بجاي شوهرايشون افتادم تو زندون و نزديک بود سرم بره بالاي دار.
بعد از گرفتن اين پلان فرصتي يافتيم تا با رامين راستاد (بازيگر نقش خسرو)گفتگويي کوتاه داشته باشيم.
لطفا خودتان را براي خوانندگان ما معرفي کنيد ؟
رامين راستاد هستم در اين سريال نقش خسرو را بازي مي کنم .
چگونه به اين کار دعوت شديد ؟
به هر حال اين کار روال خاص خودش را دارد و براي هر نقش کانديدي در نظر گرفته مي شود . من هم براي نقش خسرو کانديد شدم و بعد از مدتي براي تست گريم به دفتر هنرمند رفتم و ايفاي اين نقش به من محول شد.
کار با آقاي هنرمند چه طور است ؟
عالي ، من در بين کارهايي که تا بحال انجام دادم حس مي کنم آقاي هنرمند بيش تر از همه بازيگري را مي شناسد .
تا به حال چقدر با امثال خسرو در جامعه رو به رو شديد؟
مثل خسرو در جامعه زيادند ، آدم هايي که شرايط تربيني خوبي نداشتند ومعمولا هم از فقر مالي وفقر فرهنگي برخوردارند، خوشبختانه آقاي هنرمند نه تنها اين نقش بلکه تمام کاراکترها را خوب مي شناسند .
براي شروع کار تمامي فيلمنامه را خوانديد يا فقط قسمت هايي که مربوط به خسرو بود؟
خير، کل فيلم نامه را خواندم . چون براي رسيدن به خسرو نياز بود که بدانم در طول قصه چه اتفاق هايي مي افتد که باعث مي شود خسرو دست به چنين کارهايي بزند .
به عنوان ايفا گر نقش خسرو فکر مي کنيد،خسرواز نظر مخاطبين چه طور ديده مي شود ؟
من به کل کار خيلي اميدوارم . اما خودم خسرورا خيلي دوست دارم با اينکه شايد بيننده از خسرو بدش بيايد به خاطر عذابي که به مخاطب مي دهد و دست به کارهاي خلاف مي زند اما در آخر کار به دليل کارهايي که انجام مي دهد شخصيت دوست داشتني پيدا مي کند .
عوامل براي گرفتن صحنه بعد آماده مي شوند . جاي دوربين تغيير مي کند ، آرک نزديک پله ها مي آيد . دستيار کارگردان کوروش تهامي را جهت حضور در صحنه صدا مي کند ، کوروش تهامي با کت و شلوار مشکي در صحنه حضور پيدا مي کند و به ديوار تکيه مي دهد . اين صحنه تصويربرداري مي شود.
الهام حميدي به رضا (تهامي) نگاه مي کند معتمد آريا نگاه رضا را دنبال مي کند و خسرو را مي بيند و به دنبال او مي رود و آرام مي گويد : خسرو خان!؟
اين صحنه با يک برداشت گرفته مي شود . دستيار لباس ، لباس تهامي را مرتب مي کند . عوامل براي گرفتن صحنه جديد آماده مي شوند زاويه دوربين و نورها تغييري نمي کند . رضا به ديوار تکيه داده ومريم (الهام حميدي) روبه روي او روي صندلي در ابتداي راهرو نشسته . رضا رو به دوربين با نگاهي معنادار نفسي بلند مي کشد ، وکيل وارد صحنه مي شود و در حاليکه پشتش به دوربين است به انتهاي راهرو مي رود و رضا فقط با نگاهش او را دنبال مي کند، هنرمند کات مي دهد و ما هم فرصت را غنيمت شمرديم تا با بازيگر نقش وکيل گفت و گويي داشته باشيم .
خسته نباشيد آقاي ابراهيمي فر ، لطف مي کنيد يک بيوگرافي مختصر از خودتان بفرمائيد ؟
من سعيد ابراهيمي فر هستم ، کار اصليم کارگرداني است.تا به حال ناروني ، تک درخت ها، 3 راه حل براي يک مسئله و ... را کارگرداني کردم . بعضا بازي هم مي کنم اولين بار هم در فيلم خانم نيکي کريمي به نام يک شب بازي کردم .
ازچگونگي حضورتان در اين پروژه برايمان بگوييد ؟
من به دعوت محمد رضا هنرمند کارگردان اين کار براي ايفاي نقش وکيل دعوت شدم .
همکاري با آقاي هنرمند چه طور بود ؟
بسيار خوب ، ايشان کارگردان بسيار مسلطي هستند و کار کردن با ايشان لذت بخش است .
مجددا عوامل براي فيلم برداري صحنه بعد آماده مي شوند پرهام مشيري دستيار اول کارگردان پرويز پرستويي را جهت حضور در صحنه صدا مي کند ، پرستويي با لباس زندانيان از پله ها پائين آمده و براي بازي در اين صحنه آماده مي شود . دوربين سمت پله ها قرار گرفته آرک ها روشن مي شوند ، کارگردان به کمک دستيارش ميزانسن ها را به بازيگران مي دهد . فيلم بردار در پشت مانيتورنشسته به کمک دستيارش که در پشت دوربين قرار گرفته زاويه مناسب را انتخاب مي کند ، با فرمان هنرمند صحنه فيلم برداري مي شود .
خسرو در کادر است . روي پله ها ايستاده به سمت نرده مي آيد و از آن بالا محمود را مي بيند .
خسرو: آوردنش
و محمود در حاليکه دو سرباز همراهش مي باشندو دستبندي در دست وارد صحنه مي شود(اين صحنه دوبارتکرار مي شود) بعد از اين صحنه عوامل سريعا خود را براي گرفتن شات هايي ديگر از اين صحنه آماده مي کنند . ريل ها در راهرو قرار مي گيرد دوربين بر روي ريل قرار مي گيرد . الهام حميدي در ابتداي راهرو روي صندلي نشسته کورش تهامي روبرويش ايستاده ، توکلي (دايي) تقريبا رو به روي تهامي و معتمد آريا کمي جلوتر از آنها ايستاده ، محمود (پرستويي) به همراه دو سرباز همراهش وارد راهرو مي شود .
خسرو: آوردنش
طاهره : محمود (و به دنبال او حرکت مي کند)
مريم : آقا جون (و به دنبال او بر روي ريل ها قدم برمي دارد)
توکلي (دايي) هم به دنبال پرستويي در حرکت است ووکيل هم از اواسط راهرو گويي که از يکي از اتاق ها خارج شده به دنبال آنها به سمت انتهاي راهرو حرکت مي کند و رضا (تهامي) هنور در ابتداي راهرو ايستاده .
عوامل صحنه را براي سکانس بعد آماده مي کنند در اين فاصله گفت و گويي با آقاي توکلي بازيگر نقش دايي انجام داديم .
آقاي توکلي لطف مي کنيد کمي از نقشتان برايمان توضيح دهيد ؟
در اين مجموعه که حوادث خاصي براي 2خانواده پر جمعيت اتفاق مي افتد يک بزرگ و ريش سفيد به نام دايي حضور دارد که نگاهي قديمي نسبت به حفظ حريم ها و خانواده دارد . من نقش اين دايي ريش سفيد را بازي مي کنم
فکر مي کنيد هنوز هم اين تيپ آدم ها در جامعه باشند؟
بله ، هنوز هم حريم ها و حرمت ها حفظ مي شوند منتهي به دليل شرايط فعلي جامعه اينگونه شخصيت ها مثل دايي کمرنگ شده اند .
کار با آقاي هنرمند چه طور بود؟
خيلي عالي بود ، چون ايشان جز» معدود کارگرداناني هستندکه به کارشان واردند ، اوسينما و تلويزيون را خوب مي شناسد ، نسبت به کارش خيلي وسواس دارد و از سکانس هايي که ضعيف کار شده به راحتي نمي گذرد و بايد دوباره گرفته شود . خود هنرمند هم با يک نگاه نوستالژيک به گذشته با اين متن روبرو شده و در تلاش است که خاطره هاي گذشته را زنده کند و براي من کار با ايشان خيلي خوب بود .
گروه از نظر شما چه طور بود؟
خيلي خوب ، هم بازيگران و هم کادر فني بسيار حرفه اي عمل کردند و در کاري که عوامل حرفه اي باشند مسلما آن کار خوب مي شود .
قبل از شروع کار تمرين يا دور خواني فيلم نامه را داريد ؟
خب دورخواني بيشترکار تئاتري هاست . ولي چون هنرمند خودش را جدا از تئاتر نمي بيند قبل از فيلم برداري همه با هم دورخواني فيلم نامه داريم ، نقش ها آناليز مي شود و بعد به جلوي دوربين مي رويم .
دوباره به لوکيشن برمي گرديم و متوجه مي شويم کارگردان تمام بازيگران رابه جز کوروش تهامي و رامين راستاد مرخص کرده ، بازيگران لباسشان را تعويض کرده و به دستيار لباس تحويل مي دهند به مناسبت تولد دستيار گريم با بستني از عوامل پذيرايي مي شود .بعد يک بار ديگر از گروه خواسته مي شود که براي گرفتن صداي پلان قبل دوباره در جاي خود قرار گيرند. سکوت لطفا و صدا.حرکت... در اين ميان يک صدا کم بود و آن هم صداي عصاي چوبي دايي بود که پرستويي عصا را برداشته و در هنگام حرکت با حفظ نوع قدم هاي دايي آن را به زمين مي زد بعد از چند برداشت صدا مورد قبول صدابردار قرارگرفت اين بار ديگر بقيه بازيگران مي روند و کوروش تهامي به کمک کارگردان جاي خود را در صحنه پيدا مي کند . پرهام مشيري به دنبال رامين راستاد مي گردد پس از حضور رامين در صحنه عوامل آماده ضبط مي شوند. رامين راستاد روي پله ها ايستاده و حالت انتظار دارد . کوروش تهامي در ابتداي راهرو ايستاده و در حالي که انتظاردر چشمانش موج مي زند با انگشتان خود بازي مي کند و به اطراف مي نگرد و صداي هنرمند در فضاي لوکيشن مي پيچد وکات .
فيلم برداري به پايان مي رسد ما هم در پايان فيلم برداري اين سکانس گفت و گويي با کوروش تهامي ترتيب داديم .
ضمن معرفي خودتان يک مقدار در مورد نقش تان براي ما توضيح دهيد ؟
کوروش تهامي هستم بازيگر نقش رضا دراين سريال. درسريال زير تيغ دو خانواده هستند که پدران اين دوخانواده دوستي بسيار قديمي با هم دارند و براي تحکيم پايه هاي اين دوستي قرار مي شود دختري از يک خانواده با پسري از خانواده ديگر با هم ازدواج کنند که چند روز مانده به عروسي اتفاق ناگواري مي افتد که عروسي رامختل مي کند و روال سريال تغيير مي کند . رضا ناگهان به يک آدم ديگري تبديل مي شود . او يک پسر ديپلمه است که به تازگي کاري را شروع کرده ، يک پيکان تهران 24 دارد و وارد يکسري اتفاقاتي مي شود که بهتر است آن اتفاق ها را ببينيم .
چقدر توانستيد با رضا ارتباط برقرار کنيد ؟
اين کار در کارنامه کاري من جاي خاصي دارد من به قدري اين نقش و اين همکاري را دوست دارم که اگر اين سريال پخش مي شد و من خودم را در اين کار نمي ديدم ديوانه مي شدم. به هر حال خيلي سعي کردم يک جور ديگري باشم تا به رضا نزديک شوم .
چه طور به اين گروه دعوت شديد ؟
داستانش عجيب است . من بعد از بازگشت از سفر خارج از کشور پيغامي را از طريق پيغام گير تلفن دريافت کردم که دستيار آقاي هنرمند با من تماس گرفته بودند منتهي يک هفته اي دير شده بود و ايشان شخص ديگري را جايگزين کرده بودند اما بعد از 8 روز مجددا تماس گرفتند و من براي ايفاي نقش رضا به اين گروه دعوت شدم .
کار در کنار پرستويي ، معتمد آريا و کلا بزرگان عرصه سينما که در اين سريال حضور داشتند چگونه بود ؟
من هميشه براي پيشکسوتان احترام زيادي قائل هستم چون معتقدم آنها بودند که ما هستيم .کار در کنار اين عزيزان بسيار عالي بود و من خيلي چيزها ياد گرفتم .
در کار با کدام بازيگر راحت تر بوديد ؟

خوشبختانه در اين کار بازيگران خيلي خوب همديگر را درک کردند و نمي توانم از شخص خاصي نام ببرم .
در پايان اين گفت و گو و با مشاهده زحمت هايي که عوامل پشت صحنه براي درست شدن يک سريال انجام مي دهند خود را موظف دانستيم تا با چند تن از اين عزيزان گفت و گوي کوتاهي داشته باشيم به همين دليل سراغ پرهام مشيري دستيار اول کارگردان رفتيم و چند سوال از ايشان در مورد کار پرسيديم .
در کل کارچه تعداد لوکيشن داشتيد ؟
لوکيشن ها زياد بودند ، مثل : کلانتري 106 ، خيابان سرباز و امام زاده 5 تن ، مدرسه البرز و ...
قبل از اين کار با آقاي هنرمند کار ديگري را هم انجام داده ايد ؟
بله ، من حدود 5 سال است که با ايشان کار مي کنم ، ابتدا از دستيار دوم کارگردان در فيلم عزيزم من کوک نيستم با هنرمند شروع کردم و حالا به عنوان دستيار اول افتخار همکاري با ايشان را دارم .
خودتان خيال کارگرداني نداريد ؟
نه به اين زودي .
کار با اين گروه چه طور بود؟
خيلي عالي
آيا در انتخاب بازيگران دخالت داشتيد ؟
بله ، تا حدودي
کار چند قسمتي است و از کدام شبکه قرار است پخش شود؟
24 قسمت است و قرار است از فيلم و سريال شبکه يک سيما پخش شود.
با تشکر از پرهام مشيري به سراغ دستيار صدا مي رويم :
خودتان را معرفي مي کنيد ؟
محسن پازش دستيار صدا در سريال زير تيغ هستم.
اين چندمين کار شماست ؟
فکر مي کنم دوازدهمين
کار با آقاي هنرمند چه طور بود ؟
خيلي خوب ، ايشان جز» آن دسته از کارگرداناني هستند که اطلاعاتشان در مورد صدا بسيار بالاست و مشکل خاصي نداشتيم
يک دستيار صدا چه کار خاصي را بايد انجام دهد ووظيفه اصلي اش چيست ؟
دستيار صدا" بوم من "نام دارد که در کشورهاي خارجي يک شغل جدا محسوب مي شود اما در اينجا پس از اتمام دوره دانشگاه بايد دوره اي را به عنوان دستيار صدا گذراند تا بتوان کار صدابرداري را انجام داد . کار بوم من به طوري است که بايد اين ميکروفن ها را در زوايايي که بهترين صدا در آن دريافت مي شود قرار دهد و اين صدا را براي صدا بردار بفرستد تا او لولش را تنظيم کند. يک دستيار صدا بايد در آن واحد به چند چيز فکر کند : -1 در کادر نباشد -2 لنز دوربين را بشناسد -3 ديالوگ تمام بازيگران را حفظ باشد تا بتواند برايشان شوتينگ کند و ...
بعد از پايان اين گفت و گو به سراغ دستيار اول تصويربردار رفتيم:
خودتان را براي ما معرفي کنيد ؟
من هادي شلالوند هستم ،کارهاي که تا به حال انجام دادم خيلي زياد است ، اما 15 سال است که در اين کار هستم من اين کاررا توسط تحصيلات آکادميک دنبال کردم اما بيشتر چيزهايي که در اين حرفه به دردم خورده از راه تجربي کسب کردم .
کار با هنرمند چه طور بود ؟
خيلي عالي بود ،به شکلي که بسياري از کارهايم را کنسل کردم تا با ايشان کار کنم .
قبلا هم با گروه هنرمند کار کرده بوديد؟
خير اين اولين تجربه کاري من با ايشان است .
يک دستيار تصوير برداري چه خصوصياتي بايد داشته باشد ؟
بايد يک مدير خيلي خوب باشد ، و با تمام وسايل آشنايي داشته باشد به نظر من چون يک دستيار فيلم بردار عصاي دست فيلم بردار است بايد مشاور خوبي هم باشد .
هنگامي که گفت و گو ما با عوامل به پايان رسيد تقريبا همه آماده رفتن بودند وسرويس ها دم در، در انتظار گروه بودند.ما نيز در ساعت 6 بعد از ظهر محل لوکيشن رابا کوله باري از تجربه واطلاعات جالب ترک کرديم .در پايان بايد تشکر ويژه از پرهام مشيري (دستيار کارگردان)اين کار داشته باشيم که در انجام هماهنگي هاي لازم ما را ياري کردند.
تهيه کننده: محمد علي اسلامي،نويسنده: سيد علي اکبر محلوجيان،مدير تصويربرداري : مهدي مجد وزيري
طراح گريم : عبدالله اسکندري،مدير هنري : مشکين مهرگان،صدابردار : مرتضي دهنوي،دستيار کارگردان : پرهام مشيري،مدير توليد: اکبر تحويليان ،منشي صحنه : صديقه منفرد ،طراح لباس : مرجان گلزار
برنامه ريزان : کتايون صادقي - نويد ميهن دوست
صحنه آرا : رضا دين محمدي،اجراي گريم : بابک اسکندري - ميترا آقاميري - يارا اسکندري،مدير صحنه : عبدالرضا نيک پور - حجت اشتري،دستيار دوم کارگردان : شکوفا کريمي، عکس : علي تبريزي،دستيار اول تصويربردار: هادي شلالوند، گروه تصويربرداري : فرهاد ميرزايي - مهدي گلچين - جواد دانش عدالت - بهزاد هاشمي - ماکان آقا قاسم امير متقي،دستيار صدا : محسن پازش ،دستيار لباس : زهرا گران ،مدير تدارکات : ابراهيم زائري،گروه توليد : اکبري - محسن اميري
خدمات : علي عماري - حسين پور رحيمي - رقيه کشاني
مشاور حقوقي : جواد طوسي،مشاور انتظامي : سرهنگ اردشير مطهري،جانشين مشاور انتظامي : سروان محمود رضايي،سايت : صابر طيبي - فرشاد برخورداري
بازيگران :پرويز پرستويي (محمود)،فاطمه معتمد آريا (طاهره)،آتيلاپسياني (جعفر)،کوروش تهامي (رضا)
الهام حميدي (مريم)،سياوش طمورث (قدرت)،هوشنگ توکلي (دايي)،فريبا جديکار (اعظم)، نگار جواهريان (فخري)، رامين راستاد (خسرو)،معصومه آقا جاني (عاليه)،غزل صارمي (مهناز)،شبنم مقدمي (مرضيه)
ترلان پروانه (ليلا)،بهمن دان (جندقي)،سعيد ابراهيمي فر(وکيل)،کاظم بلوچي (کريم)،سعيد داخ (سروان)،حسين توکلي (داود)،عنايت بخشي (دادا)،سعيد قره خانلو (حسن عشقي)،عليرضا کلاني تهراني (رحيم)،رحيم بهبودي (عليرضا)،ابوالفضل شاه کرم (قهوه چي)،ناصر بنايي (مش حيدر)،محمد رضا عليقلي (مروي)،علي راسخ (شوقي)
غفاريان (مرد طلب کار)،عبادالله کريمي (مش غلام حسين)
بهزاد مشايخي (دلال خانه)،نيلوفر اسدي (محبوبه)
نگين نوتاش (آذر) ، شاهين کهندل (مرد بدهکار)،ميلاد تقوايي / ايمان شيعه / غلامرضا اصانلو، شهاب تيموريان / سيد داودآيي نژاد،ناصر نجفيان / عادل زماني / علي مسرور،حامد جعفري کيا / مرتضي کاظمي / حسن شيرزاد /آرش مومني

با پايان يافتن 40درصد از تصوير برداري سريال تاريخي جابربن حيان کار توليد اين سريال همچنان ادامه دارد.
به نقل ازمديرروابط عمومي سريال : تصوير برداري اين پروژه عظيم تاريخي که در 13 قسمت 45 دقيقه اي براي شبکه جهاني الکوثر تهيه مي شود از چهل روز پيش در خوربيابانک آغاز شده است و گروه از چند روز ديگر براي ضبط صحنه هاي مربوط به بازار، کاروانسرا و رودخانه هاي کوفه به نيستانک نايين خواهد رفت و پس از آن هم نوبت صحنه هاي زندان و کاخ بصره است که در کاشان تصويربرداري خواهد شد و بازيگراصلي اين بخش اکبر عبدي است. وي افزود اين سريال داستان زندگي جابربن حيان يکي از شاگردان امام جعفر صادق(ع)است که گوشه هايي از فراز و نشيب هاي زندگي وي را به تصوير کشيده است ضمن اينکه در حاشيه و به طور موازي با داستان اصلي ، قصه عشق راهزني به نام زبير به دختري به نام "ذلفا" مطرح مي شد که کشمکش هاي داستان و جذابيت هاي کار را بيشتر مي کند. حسن جوهرچي در نقش جابربن حيان ، عنايت بخشي ، عنايت شفيعي ، انوشيروان ارجمند، سودابه بيضايي، علي رام نوري ، کاظم افرندنيا، حسين توشه، حسن اسدي ، صدرالدين حجازي ، علي جاويدفر، عزيز هنرآموز،رحيم عرب اميي، سعيده عرب، بابک والي و باحضور اکبر عبدي ايفاي نقش مي کنند.
تهيه کنندگي سريال را محمد تقي انصاري بر عهده دارد که همراه با حميد رضا لوافي تدوين همزمان را انجام مي دهد تا سريال هر چه زودتر به پخش برسد. از ديگر عوامل سريال عبارتند از نويسنده: ابراهيم عليبرزي / کارگردان: جواد افشار/ مدير تصويربرداري: فرشاد گل سفيدي/ صدابردار: هادي افشار/ مدير توليد: حسن کاشاني/ مدير برنامه ريزي ودستيار کارگردان: شهرام باباپور/ طراح صحنه: حبيب کريم زاده/ طراح گريم: مهرداد کريمي/ مدير روابط عمومي: علي بنکدار/محصول: شبکه جهاني الکوثر.
گفتني است اين سريال اواخر مرداد يا اوايل شهريور به پايان خواهد رسيد که پس از پخش از شبکه جهاني الکوثر از يکي از شبکه هاي داخلي پخش خواهد شد.

گفتگو:پروين خدادادي
بافت هاي فرسوده و قديمي محدوده حرم مطهر امام رضا(ع) در شهر مشهد با اجراي برنامه 12 ساله ، (از سال 1383 لغايت 1294) نوسازي و باز سازي مي شوند.
رضا جعفرزاده ، مدير امور مشارکت ها و پيمان ها در جمع خبرنگاران اعزامي به مشهد گفت : محدوده طرح بافت پيرامون حرم مطهر امام رضا(ع) حدود 360 هکتار است که 69 هکتار آن توسط آستان قدس رضوي و بقيه توسط شهرداري مشهد نوسازي و بازسازي خواهد شد.
وي سپس افزود : اولويت احداث در محدوده طرح يادشده ، اماکن اقامتي و رفاهي براي زائران حرم امام رضا (ع) است ، اما بخشي نيز به احداث واحدهاي مسکوني ، پارکينگ هاي عمومي و فضاي سبز اختصاص مي يابد.
جعفرزاده ادامه داد : فضاي سبز فعلي که اکنون حدود 23 هزار مترمربع (کمتر از يک درصد مساحت موجود) است ، با اجراي طرح نوسازي و بازسازي ، به بيش از 348 هزار مترمربع (9 درصد) تا سال 1394 افزايش خواهد يافت.
جعفرزاده گفت : در طرح ياد شده همچنين احداث 120 هزار تخت براي زائران و همچنين استقرار 57 هزار نفر از ساکنان مشهد پيش بيني شده است . فضاي پارکينگ هاي عمومي که پيشتر بسيار ناچيز بود ، با اجراي اين طرح 43 هزار و 192 مترمربع ايجاد مي شود.
مرتضي جعفرزاده ، مدير دفتر امور طرح و برنامه مشاوران شرکت عمران و مسکن سازان ثامن و شهرداري منطقه ثامن نيز به خبرنگاران گفت : طبق ماده 30 قانون برنامه چهارم ، دولت موظف به بازسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شده است.
وي افزود: براي اجراي کل طرح نوسازي و بازسازي بافت پيراموني حرم مطهر امام رضا (ع) که از سال 1383آغاز شده و تا سال 1394 ادامه مي يابد ، از اين ميزان 12 تريليون و 500 ميليارد ريال براي ايجاد تاسيسات زيربنايي ، پارکينگ هاي عمومي ، فضاي سبز و احداث معابر جديد و بقيه هزينه هاي ساخت و ساز پروژه هاي اقامتي ، تجاري و مسکوني صرف خواهد شد.
مدير دفتر امور مشاوران شرکت عمران و مسکن سازان ثامن بر لزوم اجراي طرح يادشده با سرمايه گذاري بخش خصوصي تاکيد کرد و گفت: دولت بايد با سرمايه گذاري براي ايجاد تاسيسات زيربنايي ، انگيزه را براي سرمايه گذاري بخش خصوصي فراهم نمايد .
وي مهم ترين مشکل بازسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده اطراف حرم امام هشتم (ع) را ، کمبود منابع مالي ذکر کرد و گفت: از امسال استاندار خراسان رضوي به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور در طرح بافت پيراموني حرم امام رضا (ع) انتخاب شده که اميدواريم از اين طريق اعتبارات لازم تامين گردد.
سيد محمد پژمان ، معاون امور عمراني استانداري خراسان رضوي درادامه اعلام کرد : با گذشت دو سال از اجراي طرح نوسازي و بازسازي بافت هاي قديمي حرم امام رضا (ع) ، بخش خصوصي تاکنون با 300 ميليارد تومان سرمايه گذاري در احداث 400 هزار مترمربع بنا مشارکت مي کند .
سيدمحمد پژمان در جمع خبرنگاران اعزامي به مشهد ، گفت : در محدوده بافت هاي فرسوده پيرامون حرم امام رضا (ع) ، در مجموع بايد حدود 2/3 تا 5/3 ميليون مترمربع بنا احداث شود که در دو سال گذشته، يک هشتم آن انجام شده است.
وي با بيان اينکه اجراي طرح هاي نوسازي و بازسازي بافت هاي قديمي و فرسوده اطراف حرم مطهر امام رضا(ع) در دو سال گذشته طبق برنامه پيش رفته است ، افزود : در صورت ادامه روند فعلي و تامين اعتبارات لازم، طرح طبق برنامه زمانبندي شده اجرا خواهد شد.
به گفته وي برنامه نوسازي و بازسازي بافت قديم پيرامون حرم امام رضا(ع) يک طرح 12 ساله است که از سال83 شروع شده و تا سال 94 ادامه خواهد يافت.
وي افزود: در حال حاضر 300 ميليون دلار تسهيلات فاينانس براي نوسازي بافت هاي قديمي مشهد مصوب شده و از 300 ميليارد تومان اوراق مشارکتي که براي کل کشور در نظر گرفته شده ، معادل 15 ميليارد تومان آن سهم خراسان رضوي است ، ضمن اينکه سرمايه هاي بخش خصوصي نيز وجود دارد.
پژمان در خصوص سرمايه گذاري خارجي در نوسازي بافت پيراموني حرم امام رضا (ع) ، گفت: اکنون سرمايه گذاران خارجي مي توانند با 100 درصد سرمايه گذاري خودشان ، اما با ثبت آن به عنوان يک شرکت ايراني، زمين را خريداري و به نام شرکت ثبت کنند.
وي بابيان اينکه با چهار درصد مساحت بافت هاي فرسوده حرم به نام سرمايه گذاران خارجي موافقت شده است، افزود: براي نوسازي و بازسازي بافتهاي فرسوده حرم امام رضا(ع) تقاضاهايي از سوي سرمايه گذاران خارجي رسيده است ، اما بايد دولت موافق باشد و شرط آن دو طرفه بودن توافق دولت ها است . يعني سرمايه گذار ايراني نيز متقابلا قادر به خريد زمين در کشور طرف مقابل باشد.
پژمان گفت: در بافت قديمي اطراف حرم امام رضا(ع) حدود 13 هزار واحد مسکوني وجود دارد که بيش از 90 درصد آنها فرسوده هستند و با کوچکترين زلزله تخريب مي شوند و سبب بروز يک فاجعه بزرگ براي جمعيت ساکن و همچنين زائران در حال تردد خواهد بود .
وي افزود : از اين رو اولويت در اجراي طرح بازسازي و نوسازي بافت قديمي پيرامون حرم ، اقامت زائران و خدمات دهي مطلوب به ساکنان در نظر گرفته شده است.
سيد هاشم بني هاشمي ، شهردار مشهد نيز اعلام کرد : 350 ميليون دلار از محل تسهيلات فاينانس براي اجراي پروژه هاي نوسازي و بازسازي بافت هاي فرسوده استان خراسان رضوي به تصويب دولت رسيده که 300 ميليون دلار آن مربوط به شهر مشهد است.
وي در جمع خبرنگاران اعزامي به مشهد گفت : براي استفاده از تسهيلات ياد شده ،800 ميليارد تومان پروژه براي سرمايه گذاران خارجي پيشنهاد شده است.
بني هاشمي در مورد مشارکت سرمايه گذاران خارجي براي طرح نوسازي و بازسازي بافت پيرامون حرم مطهر امام رضا(ع) ، گفت : دو بانک ايراني نيز به عنوان بانک هاي عامل ، اين سرمايه گذاري خارجي را تاييد و تضمين کرده اند.
بني هاشمي، بهترين روش براي نوسازي و بازسازي بافت هاي فرسوده پيرامون حرم امام رضا (ع) را ، تلفيقي از سرمايه گذاري دولتي و خصوصي دانست و گفت: شهرداري مشهد براي اجراي طرح هاي بازسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده ، نياز به حمايت هاي قضايي بيشتري در خصوص تملک زمين ، تنظيم قراردادها و مشارکت بخش خصوصي دارد.
امير مهريزي ، شهردار منطقه ثامن و مديرعامل شرکت عمران و مسکن سازان ثامن ، در ادامه اعلام کرد: براي اجراي پروژه هاي اقتصادي به منظور نوسازي و بازسازي بافت قديم محدوده حرم مطهر امام رضا(ع) در شهر مشهد تاکنون قرارداد اجراي 40 پروژه به مبلغ 374 ميليارد تومان با بخش خصوصي منعقد شده است.
"وي افزود : طبق قراردادهاي منعقده فعلي، بخش خصوصي حدود 380 هزار مترمربع از بافت هاي قديمي را نوسازي مي کند که از اين رقم تاکنون 64 ميليارد تومان وارد مرحله اجرايي شده است.
وي افزود: حدود50 درصد بافت قديم ، فضاهاي مسکوني است که 70 درصد آنها داراي قدمتي بيش از 30 سال و 5 / 13درصد نيز با قدمت بين 20 تا30 سال است ، ضمن اينکه حدود 55 درصد واحدهاي مسکوني زير 150 مترمربع است.

يک مطالعه جديد نشان مي دهد مصرف قهوه به ويژه قهوه بدون کافئين ، با کاهش خطر ابتلا به ديابت ارتباط دارد.
به گزارش رويترز ، اين اولين مطالعه اي نيست که اين ارتباط را اثبات مي کند. با اين حال در مطالعات پيشين مشخص نشده بود که آيا اين ارتباط در مورد گروه هاي سني و وزني مختلف هم مشاهده مي شود يا خير و تاثير ضد ديابتي قهوه به خاطر وجود کافئين است يا خير.
دکتر پريرا و همکارانش با تحليل اطلاعات مربوط به 28812زن که از سال 1986 تا ،1997در مطالعه سلامت زنان آيوا شرکت کرده بودند، به اين سوالات پاسخ دادند.
در آغاز اين مطالعه هيچ يک از اين زنان ديابت و بيماري قلبي نداشتند.
اين افراد بر اساس مقدار قهوه اي که در طول روز مي نوشيدند به چند گروه تقسيم شدند که عبارتند از: گروهي اصلا قهوه نمي نوشيدند، بقيه در طول روز کمتر از يک فنجان، يک تا سه فنجان، چهار تا پنج فنجان و بالاخره شش فنجان يا بيشتر قهوه مي نوشيدند.
طي مدت اين تحقيق 1418 تن به ديابت مبتلا شدند.
اين گزارش نشان داد، احتمال ابتلا به ديابت در زناني که بيشترين ميزان قهوه را مي نوشيدند 22درصد کمتر از گروهي بود که در طول روز قهوه نمي نوشيدند.
علاوه بر اين تجزيه و تحليل هاي ياد شده نشان داد علت اين ارتباط که در گروههاي سني مختلف با وزنهاي متفاوت نسبتا ثابت بود، به ميزان زيادي عمدتا به علت مصرف قهوه بدون کافيين و نه قهوه معمولي بود.
با اين وجود مواد موجود در قهوه که علت اين تاثير حفاظتي است هنوز مشخص نشده اند.
در اين مطالعه مشخص شد دو ماده موجود در قهوه يعني منيزيم و فيتات علت اين ارتباط نيستند.
جذب کافئين از همه منابع از جمله نوشابه هاي غير الکلي تاثيري در کاهش خطر ابتلا به ديابت ندارد.
با وجود اينکه ورزش و رعايت رژيم غذايي اولين اقدام براي پيشگيري از ديابت محسوب مي شود، اما با توجه به شهرت قهوه و ميزان بالاي ديابت در افراد مسن تر، اين يافته ها اهميت زيادي در بهداشت عمومي دارند.

کار تمديد پروانه مطب پزشکان، دندانپزشکان و ماماهاي سراسر کشور از طريق سايت اينترنتي سازمان نظام پزشکي آغاز شد.
به گزارش سرويس علمي آفرينش، دکتر احمدرضا جمشيدي معاون نظارت و برنامه ريزي سازمان نظام پزشکي کشور با اعلام اين خبر گفت: بر اساس قانون جديد سازمان نظام پزشکي، مسئوليت صدور پروانه مطب پزشکان، دندانپزشکان و دفاتر کار حرف وابسته به اين سازمان واگذار شده که طي يک سال گذشته با اجراي اين قانون فقط در سازمان مرکزي نظام پزشکي در تهران 7 هزار پروانه مطب صادر شده است.
دکتر جمشيدي اظهار کرد: به جهت جلوگيري از مشکلات رفت و آمد پزشکان به سازمان نظام پزشکي و ايجاد تسهيلات بيشتر جهت همکاران، تمهيداتي فراهم شده است تا پزشکان، دندانپزشکان و ماماهاي سراسر کشور جهت تمديد پروانه مطب خود با استفاده از سايت اينترنتي سازمان نظام پزشکي به نشانيorg.irimc.www نسبت به تکميل فرم ها و ارسال مدارک مربوطه اقدام نمايند.
معاون نظارت و برنامه ريزي سازمان نظام پزشکي کشور افزود: کليه فرم ها و مدارکي که جهت تمديد پروانه مطب لازم است در سايت اينترنتي سازمان وجود دارد.
اعضا سازمان مي بايستي فرم هاي مربوطه را تکميل کرده و اصل مدارک لازم را نيز از طريق شرکت پست معرفي شده در سايت به اين سازمان ارسال نمايند. بديهي است پروانه هاي صادره جديد از طريق شرکت پست به همکاران تحويل خواهد شد.
دکتر جمشيدي افزود: پزشکاني که پروانه مطب ايشان مربوط به شهرهاي کرج، شهريار، رباط کريم، دماوند، فيروزکوه، نظرآباد، ورامين، پاکدشت و همچنين ديگر شهرستان هاي سراسر کشورست، لازم است جهت تمديد پروانه هاي خود به نظام پزشکي همان شهر مراجعه کنند.
وي با اعلام اين که اعتبار 5 ساله که از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي براي پروانه مطب پزشکان صادر شده اول تيرماه سال جاري پايان يافته است، گفت: آن دسته از اعضاي سازمان که به سايت اينترنتي دسترسي ندارند، مي توانند با در دست داشتن کارت ملي، يک قطعه عکس، کارت نظام پزشکي، گواهي تسويه حساب از نظام پزشکي، گواهي نهايي آموزش مداوم، اصل پروانه مطب، تصوير صفحات شناسنامه، اصل دانشنامه تخصصي و پرداخت هزينه هاي مربوطه با مراجعه به نظام پزشکي هاي سراسر کشور نسبت به تجديد عضويت و تمديد پروانه هاي خود اقدام نمايند.
دکتر جمشيدي با اعلام اين که طبق قانون آموزش مداوم، اعضاي سازمان مي بايست 125 امتياز بازآموزي را کسب و گواهي نهايي بازآموزي را دريافت نمايند تاکيد کرد: سازمان نظام پزشکي آماده است پروانه مطب افرادي که از دانشگاه هاي مربوطه شان گواهي نهايي بازآموزي را دريافت نموده اند، تمديد نمايد، ضمن آنکه تمامي دانشگاه ها متعهد شده اند تا اين گواهي ها را از اول تيرماه سالجاري صادر نمايند.

ايران خودرو و سايپا که زير چتر حمايتي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران فعاليت مي کنند، وارد مرحله جديدي از تقابل شده اند که رقابت با يکديگر را فراموش کرده اند.
صنعت خودرو در دنيا به عنوان يکي از استراتژيک ترين صنايع و حجم بسيار بالايي از اقتصاد ملي کشورها را تشکيل داده است. بازارهاي خاصي در اين صنعت در نقاط مختلف دنيا وجود دارد اما تکنولوژي ها در اين صنعت متعلق به همه جوامع نيست بلکه متعلق به جوامع خاصي است.
آمريکاي شمالي (نفتا) 26 درصد از توليد خودروي دنيا اروپاي شرقي 6 درصد، اروپاي غربي 27 درصد و ايران 1/5 درصد توليد جهاني را دارد. هندوستان 2 درصد، ژاپن 16 درصد، چين 8 درصد و کشورهاي آمريکاي لاتين 4 درصد از سهم جهان را دارند.
در سال 2003 و 2004 آمريکاي شمالي و ژاپن با کاهش توليد مواجه شدند و بقيه بلوک هاي خودرو مثل چين، هندوستان، ايران و... رشد توليد داشتند. اين نشان دهنده شيفت بازارهاي کشورهاي پيشرفته به سمت بازار کشورهاي در حال توسعه است. آمارها نشان مي دهد در ده سال گذشته (1995-2004) رشد صنعت خودرو نسبت به صنايع ديگر بسيار بيشتر بوده است.
هم اکنون صنعت خودروي ايران که وارد 41 سالگي شده است، مراحل رشد و پيشرفت خود را در سال هاي اخير با شتاب طي کرده است. اين صنعت در ايران که در اختيار ايران خودرو و سايپا - دو شرکت دولتي - است، به هدايت بازار و صنعت توامان با روند تکنولوژي جهاني نياز دارد.
همچنين در بحث ارتقاي کيفيت و کاهش قيمت تمام شده بايد با افزايش بهره وري در سيستم هاي توليد کار کنيم و با بکارگيري استانداردهاي جهاني و برنامه ريزي براي توسعه صادرات و حضور در شبکه هاي خودروسازي دنيا که بتوانيم به اين شبکه ها با قدرت تکنولوژي وصل شويم و نهايتا تجديد نظر جدي در همه فرايندهاي سياست گذاري و برنامه ريزي صورت گيرد.
در عين حال، براساس آخرين آمار رسمي، در سال 84 بيش از يک ميليون و 4 هزار دستگاه انواع خودرو سبک و سنگين در ايران با 11 درصد رشد توليد شده است که از اين ميزان، 839 هزار و 31 دستگاه به انواع خودروي سواري، 125 هزار و 203 دستگاه به وانت، 32 هزار و 169 دستگاه به کاميون، دو هزار و 396 دستگاه به اتوبوس، يک هزار و 104 دستگاه به ميني بوس و سه هزار و 817 دستگاه به خودروي دو ديفرانسيلي اختصاص دارد.
بيشترين ميزان توليد خودروهاي سواري به ترتيب 247 هزار و 981 دستگاه پرايد (نسيم و صبا)، 136 هزار و 794 دستگاه پژو 405 انژکتوري، 90 هزار و 993 دستگاه پژو آردي انژکتوري، 72 هزار و 84 دستگاه پژو 206 و 65 هزار دستگاه سمند بوده است.
البته بايد به اين نکته نيز اشاره کرد که هنوز هم صنعت خودروي ايران در طراحي و ساخت پلت فرم که شامل موتور گيربکس شاسي و سيستم تعليق مي شود، مشکل دارد. حال با اين پيش زمينه وارد موضوع اصلي که تقابل ايران خودرو و سايپا در صنعت خودروي ايران است، مي شويم.
پروژه ملي و مونتاژ خودرو به ترتيب در راس امور ايران خودرو و سايپا قرار گرفته است. ايران خودرو با شعار "رضايت مشتري خرد مالي و توسعه بازار" و سايپا با شعار "انتخاب اول مشتريان ايراني" سال 1385 را آغاز کرده اند. ايران خودرو در سال جاري 650 هزار دستگاه خودرو توليد خواهد کرد و سايپا 580 هزار دستگاه.
مروري بر اخبار حاکي از آن است، تغييرات مديريتي در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با روي کار آمدن دولت نهم، تغيير نگرش در صنعت خودروي ايران ايجاد کرده است. در دوران مديريت سابق اين سازمان، تدابير، سياست ها و برنامه ريزي ها همواره به نفع يک شرکت خودروساز اتخاذ مي شده اما اين رويه در دولت جديد متوقف شده است.
پروژه ادغام دو شرکت خودروسازي بزرگ در ايران، يعني ايران خودرو و سايپا نيز شايد به همين خاطر در دولت گذشته مطرح اما با مخالفت وزير سابق صنايع و معادن ناکام ماند و دولت جديد نيز در جهت توسعه و رشد اين دو شرکت خودروسازي گام برداشته است. کارها نيز در دولت جديد براساس عملکرد شرکت هاي خودروسازي در حال پيش رفتن است و گرايش به شرکت خاصي از بين رفته است.
گزارش "مهر" حاکي است; براي بررسي استراتژي دو شرکت خودروسازي بزرگ دولتي در ايران ابتدا بايد به تعريف خودروساز در دنيا پرداخت. هر شرکتي که 5 عامل به روز رساني محصول در فواصل زماني سه ساله، داخل سازي 60 تا 70 درصد محصول کيفيت در عرضه، عوامل اقتصادي - سود سالانه، ارزش سهام در بورس و سهم بازار - و صادرات خودرو داشته باشد، خودروساز معرفي مي شود.سايپا در ايران به تکنيک عامل اقتصادي که همواره شرکت ها بايد به آن توجه کنند، بيشترين نگاه را داشته و داخل سازي محصول و صادرات در مرحله بعدي اين شرکت قرار دارد. ايران خودرو نيز پروژه ملي در دستور کار نخست خود قرار داده است و نيم نگاهي هم به عوامل اقتصادي دارد.
برخي گزارش ها از اين موضوع حکايت دارد که مديران ارشد ايران خودرو و سايپا عملکرد يکديگر را به دقت زير نظر دارند و در مقابل هر عملي، عکس العملي از خود نشان مي دهند و به عبارتي، اين دو شرکت خودروسازي که ستون صنعت خودروي ايران به شمار مي روند، رقابت با يکديگر را فراموش کرده اند. به نظر مي رسد در شرايط فعلي وزير صنايع و معاون يا رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بايد در اين مساله دخالت مستقيم کنند و اين دو شرکت را وادار کنند که تنها با يکديگر رقابت سازنده داشته باشند.

طي مبادلات روز يکشنبه بورس، شاخص کل با 2/5 واحد کاهش به 9588/1 رسيد.


داروسازي فارابي 21.4 380 397,9
آلومراد 2 232 854,11
پتروشيمي آبادان 2 213 880,10
فولاد کاويان 98.1 48 478,2
سيمان بهبهان 66.1 202 376,12
پاکسان 93.0 19 052,2
کاربراتور ايران 87.0 14 626,1
آبسال 51.0 5 977
مارگارين 37.0 7 907,1
لاستيک دنا 16.0 4 572,2
سنگ آهن گل گهر 05.0 7 186,13
رايان سايپا 04.0- 1- 280,2
گروه بهمن 05.0- 1- 040,2
داده پردازي ايران 08.0- 4- 050,5
پارس خودرو 1.0- 2- 025,2
کمک فنر ايندامين 19.0- 5- 675,2
ايران خودرو 26.0- 9- 424,3
سايپا 84.0- 38- 472,4
کالسيمين 19.1- 325- 994,26
بهنوش ايران 77.1- 215- 913,11
تولي پرس 84.1- 148- 898,7
توليد سموم علف کش 98.1- 246- 168,12


اين نسخه 6248 بار ديده شده است

شیدراوی - نرم افزار ایجاد نشریه الکترونیکی و نشر الکترونیک