جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1385/10/23 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - شنبه نسخه شماره 2674

  طي 9 ماهه امسال ;
 طلاق در تهران 13 درصد افزايش يافت 

مهر:مديرکل ثبت احوال استان تهران گفت: طي 9 ماهه اول سال جاري و در مقايسه با مدت مشابه آن در سال گذشته ، ميزان طلاق در تهران 13/13 درصد افزايش و ازدواج نيم درصد کاهش داشته است. سيد احمد قشمي ، افزود: طي اين مدت 145 هزار و 47 مورد تولد ، 43 هزار و 772 مورد فوت، 91 هزار و 18 مورد ازدواج و 18 هزار و 832 مورد طلاق در ادارات ثبت احوال استان تهران به ثبت رسيد.وي ادامه داد: از ميان متولدين 74 هزار و 827 مورد نوزاد پسر و تعداد 70 هزار و 220 مورد نوزاد دختر بوده اند که به اين ترتيب 59/51 درصد متولدين 9 ماهه ابتداي امسال را پسران و 41/48 درصد نوزادان را دختران تشکيل مي دهند. مديرکل ثبت احوال استان تهران با اشاره به آمار تولد ، فوت ، ازدواج و طلاق در 9 ماهه سال گذشته يادآور شد: در مدت زمان مذکور 145هزار و 319 مورد تولد، 41 هزار و 7 مورد فوت، 91 هزار و 519 مورد ازدواج و 16 هزار و 647 مورد طلاق در استان تهران به ثبت رسيد.قشمي اظهار داشت: با مقايسه آمار ثبتي 9 ماهه ابتدايي امسال با مدت زمان مشابه آن در سال گذشته ، ميزان مواليد 0/19- درصد، فوت با 6/47 درصد، ازدواج با 0/55- درصد و طلاق با 13/13 درصد رشد داشته است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي
سياسي و سياسي خارجي
هنري
استانها و شهرستانها
دانشگاه و خبر
دانشگاه
اقتصادي
آگهي هاي روزنامه آفرينش