جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1385/10/23 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - شنبه نسخه شماره 2674

  پذيرش دانشجو بدون داشتن امکانات، به ضرر دانشگاه، هيات علمي و دانشجوست  

 وزير علوم، تحقيقات و فناوري در ادامه بيست و چهارمين سفر استاني هيات دولت به استان خوزستان در جمع دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز با بيان اينکه گفتمان علمي بايد به عنوان گفتمان مسلط در دانشگاه و جامعه مطرح باشد، اظهار داشت: رويکرد وزارت علوم در دانشگاهها تسلط گفتمان علمي است; يعني علاوه بر توليد علم در دانشگاهها، وقتي در جامعه صحبت از دانشگاه ميشود بلافاصله مسائل علمي و تحقيقات در ذهنها تداعي شود.
وزير علوم با اشاره به راه اندازي کرسيهاي آزادانديشي و مناظرات علمي در دانشگاهها گفت: بايد کاري کنيم تا مناظرات علمي و کرسيهاي آزادانديشي تقويت شده و تضارب آرا و عقايد در چارچوب علمي و با رويکردي علمي بيان شود تا اينکه دانشجويان در عرصه سياسي رشد و نمو چشمگيري داشته باشند و دانشگاهها به عنوان جريانساز سياسي و هدايتگر احزاب سياسي بيرون از دانشگاه عمل کنند.
وي همچنين تقويت انجمنهاي علمي و شناسايي استعدادهاي پژوهشگر در اين انجمنها را مورد تاکيد قرار داد و درخصوص بودجه فرهنگي دانشگاهها گفت: امسال بودجه فرهنگي دانشگاهها نسبت به سال گذشته ده برابر افزايش يافته و سرانه بودجه فرهنگي دانشجويي 20 هزار تومان تعيين شده که براي بهبود وضعيت امور فرهنگي اين رقم بايد تا 50 هزار تومان افزايش يابد.
وزير علوم با اعلام اينکه بودجه دانشگاهها بر اساس سرانه دانشجويي تعيين ميشود و در اين روش تمام هزينه هاي موجود در دانشگاه بر اساس تربيت و پرورش يک دانشجوي کارشناسي بررسي ميشود، در پاسخ به سوال يکي از دانشجويان درخصوص اخذ شهريه دورههاي شبانه اظهار داشت: شهريه اي که از دانشجويان شبانه اخذ ميشود نسبت به سرانه دانشجويي بسيار ناچيز است به طور مثال سرانه هر دانشجوي دوره کارشناسي حدود يک ميليون و دويست تا يک ميليون و هفتصد هزار تومان است که سرانه دانشجويي کارشناسي ارشد سه برابر و دوره دکترا شش برابر اين رقم است
وي همچنين افزود: شهريه دوره شبانه بر اساس کار علمي تعيين شده و دانشگاهها سودي از اين شهريه ها نميبرند و حتي ضرر هم ميکنند و تمام دانشگاههاي ما به همين دليل، مخالف گرفتن دانشجوي شبانه هستند. ولي با اين حال در دانشگاهها بر اساس نوع رشته و دانشگاه بين 5 تا 40 درصد تخفيف پرداخت شهريه داديم. امسال هم افزايش شهريه نخواهيم داشت در حالي که در روند عادي ميبايست بر اساس نرخ تورم شهريه ها افزايش يابند
دکتر زاهدي با بيان اينکه تا پايان برنامه چهارم توسعه، سالانه ميتوانيم 5 درصد افزايش پذيرش دانشجوي روزانه داشته باشيم گفت: ما بايد در پايان برنامه چهارم توسعه 3 ميليون و 700 هزار دانشجو در کشور داشته باشيم و با توجه به محدوديت افزايش پذيرش دوره هاي روزانه، بايد توسعه دانشگاههاي جامع علمي کاربردي، شبانه، غيرانتفاعي و پيام نور را مدنظر قرار دهيم.
وي در پاسخ به سئوال يکي از دانشجويان درباره دانشجويان سه ستاره اظهار داشت: چنين دانشجوياني در سيستم اداري وزارت علوم وجود ندارند. در سالهاي گذشته شوراي عالي انقلاب فرهنگي آييننامهاي درخصوص پذيرش دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد و دکترا مصوب کرده که مبناي کار پذيرش اين دانشجويان است و اين مصوبه هنوز هم به قوت خود باقي است و همچون ساير مصوبات اين شورا به منزله قانون تلقي ميشود و لازمالاجرا است. با اين وجود برخي از رسانه ها در اين خصوص بزرگنمايي کرده و بعضا جملاتي را به راحتي بيان ميکنند که صحت ندارد.
وزير علوم افزود: دانشجويان يک ستاره در اصطلاح دانشجوياني هستند که مشکل انضباطي داشته و به کميته انضباطي معرفي شده بودند که در هنگام ثبت نام به آنان گوشزد شده بود که چنين مشکلي دارند و مراقب باشند که اين موارد تکرار نشود و دانشجويان دو ستاره آنهايي بودند که فرمهاي ثبت نام آنها تکميل نشده بود و نقص پرونده داشتند که ما به دانشگاهها گفتيم که اين دانشجويان را ثبت نام کنند و بعد از ثبت نام فرمهاي لازم را تکميل کنند و امروز حتي يک دانشجوي ستارهدار ثبت نام نشده در کشور نداريم و تمامي دانشجويان به اصطلاح ستارهدار ثبت نام شدهاند.
وي در پاسخ به دانشجوي ديگر درباره کيفي نبودن غذاي دانشجويي گفت: وزارت علوم و بخصوص شخص رئيس جمهور به شدت بر ارتقاي کيفيت غذاي دانشجويان حساس هستند و رئيس جمهور بارها به وزراي جهاد کشاورزي و بازرگاني درخصوص تحويل مواد اوليه مرغوب به دانشگاهها دستور اکيد داده است و آنچه که من مشاهده کردم اين است که مواد اوليه مرغوب و بخصوص گوشت گرم در اختيار دانشگاهها قرار ميگيرد ولي متاسفانه آشپزها اين مواد را بخوبي طبخ نميکنند.
وي همچنين در ادامه از ايجاد سلف سرويسهاي آزاد دانشجويي در دانشگاهها خبر داد و گفت: در نظر داريم در برخي از دانشگاهها به صورت آزمايشي سلف سرويسهاي آزاد ايجاد کنيم يعني يارانه دانشجويي غذا را که حدود هشتصد تومان است به دانشجويان پرداخت شود و در صورت استقبال دانشجويان از اين رويه مشخص ميشود که سيستم قبلي سلف سرويس غذاي مطلوبي نداشته و شوراي صنفي دانشجويان بايد در جهت ارتقاي کيفيت غذا فعاليت کنند.
وزير علوم در بخش ديگري از سخنان خود درباره خوابگاههاي دانشجويي و کمبود محسوس آن در سطح دانشگاهها اظهار داشت: مطابق قانون وزارت علوم موظف است به 30 درصد دانشجويان هر دانشگاه خوابگاه اختصاص دهد ولي بر اساس واقعيات موجود با توجه به افزايش پذيرش دانشجو و بخصوص دانشجويان دختر که در سالهاي اخير قبولي بيشتري در آزمونهاي سراسري داشته اند و خانواده ها نيز تمايل بيشتري به سکونت فرزندانشان در خوابگاههاي دانشجويي دارند با افزايش تقاضا و کمبود خوابگاه مواجهيم و اميدواريم از مجلس بودجه مناسبي براي ساخت و افزايش خوابگاههاي دانشجويي دريافت کنيم.
دکتر زاهدي در بخش پاياني سخنان خود با اعلام اختصاص 200 ميليون دلار به صورت فاينانس براي رفع مشکلات و کمبود تجهيزات دانشگاهها، درخصوص لزوم استفاده از تجهيزات جديد و به روز دانشگاهي گفت: لزوم تامين تجهيزات و مواد آزمايشگاهي، اساس کار پژوهش در دانشگاهها مورد تاکيد وزارت علوم است و پذيرش دانشجو بدون داشتن امکانات پژوهشي و تجهيزات مورد نياز، به ضرر دانشگاه، هيئت علمي و دانشجو ميباشد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي
سياسي و سياسي خارجي
هنري
استانها و شهرستانها
دانشگاه و خبر
دانشگاه
اقتصادي
آگهي هاي روزنامه آفرينش