جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1385/10/23 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - شنبه نسخه شماره 2674

 آگهي صفحه 5 

طرح اعلاميه پذيره نويسي در شرکت گروه سرمايه گذاري شبديز (در شرف تاسيس)

 

شرکت گروه سرمايه گذاري شبديز (سهامي عام) در شرف تاسيس از اشخاصي که مايل به پذيره نوبسي سهام اين شرکت باشند دعوت مي نمايد تا با عنايت به مفاد اين اعلاميه نسبت به پذيره نويسي سهام شرکت اقدام نمايند .
1- نام شرکت عبارت است از شرکت سرمايه گذاري شبديز (سهامي عام)
2- موضوع شرکت و هدف عبارت است از تاسيس مجموعه هاي سياحتي و گردشگري با محوريت هتل هاي بزرگ با استانداردهاي معتبر تاسيسات رفاهي ، ورزشي ، تفريحي ، اقامتي ، فروشگاه هاي بزرگ ، مراکز تجاري و خدماتي و هرگونه تاسيسات و خدمات مرتبط و مورد نياز هم چنين کليه عمليات مجازي که بطور مستقيم يا غير مستقيم براي تحقق هدف شرکت لازم يا مفيد بوده و يا در جهت اجراي موضوع شرکت ضرورت داشته باشد .
3- مرکز اصلي در کرمانشاه - بلوار شهيد بهشتي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن کرمانشاه مي باشد و شرکت مي تواند در ساير نقاط داخل و يا خارج از کشور شعبه نمايندگي داير نمايد .
4- شرکت براي مدت نامحدود تشکيل مي گردد .
5-موسسين شرکت عبارتند از :
الف - اتاق بازرگاني و صنايع و معادن کرمانشاه به نمايندگي آقاي معراج محرابي موقر
ب -- آقاي عزيزاله بيات فرزند بهار شناسنامه شماره 1249 صادره تويسرکان از ايرانيان مقيم انگلستان شغل بازرگان ساکن اقامتگاه قانوني درايران کرمانشاه بلوار شهيد بهشتي روبروي بيمارستان طالقاني خيابان 100 خيابان سوم پلاک . 4
ج - آقاي حسين بيات فرزند بهار شناسنامه شماره 4786 صادره از باختران دارنده واحد توليدي و تجارت مواد غذايي و داراي بيش از 30 سال سابقه تجاري .
د - آقاي علي حسن بيات فرزند بهار شناسنامه شماره 687 صادره از باختران داراي واحد توليدي و خدمات مصالح ساختماني داراي بيش از 20 سال سابقه تجاري .
ز - آقاي معراج محرابي موقر فرزند کوچکعلي شناسنامه شماره 66 صادره از صالح آباد ، کارخانه دار ، داراي 30 سال سابقه کارهاي صنعتي و تاسيس چند شرکت صنعتي - تجاري - رئيس خانه صنعت و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن کرمانشاه .
ه - آقاي مجتبي رستگار فرزند حسن شناسنامه شماره 243 صادره از کرمانشاه که داراي بيش از 40 سال سابقه کار تجارت بين المللي مي باشد .
و - آقاي شکراله حيدريان فرزند عباس شناسنامه شماره 386 صادره از کرمانشاه دارنده شرکت راه و ساختمان با 40 سال سابقه تجارت و امور ساخت و ساز .
ح - آقاي امان اله نورمحمدي فرزند فيض اله شناسنامه شماره 291 صادره از جوانرود شغل بازرگان با 15 سال سابقه تجارت داخلي و خارجي
ط - آقاي غلام گل محمدي فرزند علي شناسنامه شماره 225 صادره از تويسرکان ، شغل کارخانه دار و داراي 40 سال سابقه تجارت و تاسيس کارخانه آرد .
ظ - آقاي عبدالرضا زردوني فرزند حبيب اله شناسنامه 356 صادره از کرمانشاه داراي بيش از 35 سال سابقه کار تجارت .
ي - آقاي ابراهيم خميسي فرزند صادق شناسنامه شماره 44464 صادره از بغداد مهندس مکانيک ، شغل کارخانه دار و داراي 25 سال سابقه تجارت و تاسيس کارخانه .
ک - آقاي بيژن کلهر نيا فرزند حشمت اله دارنده شناسنامه شماره 76 صادره از کرمانشاه مهندس ساختمان داراي 11 سال سابقه در امور مشاوره معماري و گردشگري .
ل - آقاي محمود بهرامي فرزند صادق شناسنامه شماره 924 صادره از باختران ، بازنشسته بانک ملي ، داراي سابقه کار در کشورهاي انگلستان ، ايالت متحده عربي ، بحرين ، عربستان سعودي و رياست بانکهاي ملي استانهاي کشور و سابقه 8 سال تجارت .
6-  سرمايه شرکت مبلغ دو ميليارد و هشتصد ميليون ريال (2/800/000/000) نقدي است .
7 -سهام ممتاز که تعداد آنها 142/500 سهم ميباشد و آراي آنها در جامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده براي هر سهم دو راي محاسبه مي شود سهم ممتاز به محض آنکه از موسس بغير منتقل شود به سهام عادي تبديل مي گردد .
8 -معادل /89 50 %سرمايه توسط موسسين تعهد که مبلغ 1/425/000/000 ريال بوسيله موسسين به حساب جاري شماره 17500 نقدا واريز گرديده است .
9- هزينه هاي ثبت شرکت گروه سرمايه گذاري شبديز از قبيل حق ثبت - هزينه کارشناس - تشريفات اوليه و تبليغات توسط رسانه هاي صدا و سيما و روزنامه جمعا به مبلغ 400/000/000 ريال مي باشد .
10- براي تاسيس شرکت مجوزهاي شماره 138-7877 مورخ 85/6/16 از طرف سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري صادر گرديده است .
11- هر يک از پذيره نويسان مي توانند حداقل يکهزار سهم ده هزار ريالي معادل 10/000/000 ريال و حداکثري ده هزار سهم ده هزار ريالي معادل 100/000/000 ريال از سهام شرکت را پذيره نويسي نموده و تمامي مبلغ سهام را مقارن با پذيره نويسي پرداخت نمايند .
12- حسابجاري شماره 17500 در بانک ملي شعبه مرکزي کرمانشاه افتتاح و علاقمندان مي توانند از تاريخ 85/10/23 تا تاريخ 85/11/11  جهت پذيره نويسي و پرداخت مبلغ نقدي سهام به بانک مذکور مراجعه نمايند .
13- طرح اساسنامه و اظهارنامه شرکت به ثبت شرکتهاي اداره ثبت اسناد کرمانشاه تسليم شده و علاقمندان مي توانند براي اطلاع بيشتر به مرجع مذکور مراجعه نمايند .
14- روزنامه کثيرالانتشار آفرينش جهت هرگونه دعوت و اطلاعيه بعدي تا تشکيل مجمع عمومي موسس انتخاب شده است .
15- پس از ثبت قطعي شرکت و طبق مفاد اساسنامه حداکثر ظرف شش ماه ورقه سهام بنام پذيره نويسان صادر و در قبال اخذ رسيد تسليم صاحبان سهام خواهد شد.
موسسين شرکت گروه سرمايه گذاري شبديز (سهامي عام)

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي
سياسي و سياسي خارجي
هنري
استانها و شهرستانها
دانشگاه و خبر
دانشگاه
اقتصادي
آگهي هاي روزنامه آفرينش