جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1391/04/26 - روزنامه سراسري صبح ايران (دوشنبه) نسخه شماره 4199

 کريم زارع، رئيس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي:
 همايش چشم‌انداز آينده باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي برگزار مي‌شود 

 
رئيس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي از برگزاري همايش رؤساي دفاتر باشگاه‌هاي پژوهشگران دانشگاه آزاد سراسر کشور خبر داد و گفت: موضوع اصلي اين همايش چشم‌انداز آينده باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي است که البته رئوس چشم‌انداز آينده باشگاه به تصويب هيئت امناي باشگاه رسيده است.زارع درمورد الويت‌هاي در نظر گرفته شده در همايش روساي دفاتر باشگاه‌هاي پژوهشگران سراسر کشور اظهار داشت: الويت ما بر نيازهاي جامعه و طرح هايي که بتواند کارآفريني کرده و مشکلات صنايع ما را حل کند، گذاشته شده است به عنوان مثال در مورد صنعت توريسم، گياهان دارويي و انرژي باد، انرژي‌هاي خورشيدي و شيرين کردن آب بايد توسط نخبگان تحول ايجاد شود.

وي افزود: بايد با اين تعداد از نخبگاني که داريم کاري کرد که آنها توانايي‌هاي بالقوه خود را به توانايي‌هاي بالفعل تبديل کنند چرا که بالاترين ثروت و سرمايه مغزهاي جوان ما است و بايد به جاي اينکه ديگران جوانان ما را جذب کنند نه‌ تنها ما جوانان خود را جذب کرده بلکه در راستاي فرمايش امام خميني(ره) کاري کنيم که از خارج براي ادامه تحصيل به ايران بيايند بنابراين قصد داريم از خارج در باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي عضو بگيريم که اين مهم نيازمند پشتيباني دولت و مجلس
است. رئيس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي ادامه داد: آخرين الويتي که در باشگاه تصويب شده در راستاي اهميت دادن به توليد ملي و کاربردي کردن کارهاي تحقيقاتي نخبگان است و البته شرکت در کنگره‌هاي ملي و بين‌المللي همچنان مورد تأکيد ما است تا بتوان راهکا‌هايي ارائه داد که جوانان بتوانند در اين کنگره‌ها با دانشمندان جوان جهان آشنا شوند. وي بيان کرد: يکي از موضوعاتي که در اين نشست مورد بحث قرار خواهد گرفت موضوع جهان اسلام است؛ باتوجه به بيداري جهان اسلام بنا داريم که محققان جوان دانشگاه‌هاي جهان اسلام ارتباط متقابل داشته باشند و بر پروژه‌هاي مشترک تحقيقاتي همکاري داشته و با ايده‌هاي يکديگر رفت‌وآمد داشته و بتوانند زمينه وحدت اسلامي را فراهم کنند. رئيس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي گفت: اين افتخار است که محققاني و پزشکاني داشته باشيم که در مورد سلامت به کشورهاي نيازمند و در سطح جهان اسلام کمک کنند. زارع عنوان کرد: بنا داريم که محدوديت‌هايي که تا به حال در مسير باشگاه پژوهشگران جوان وجود داشته را از سر راه برداشته که البته در سطح ملي تلاش خوبي صورت گرفته است ولي مي خواهيم اين اقدامات را گسترده تر کنيم.وي با اشاره به تعداد اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي گفت: در باشگاه پژوهشگران جوان 50 هزار عضو وجود دارد که از اين تعداد 15 هزار عضو فعال هستند که قصد داريم مابقي اعضا را فعال کنيم.

زارع گفت: اعتقاد ما اين است که نخبه علاوه بر دارا بودن ويژگي‌هاي خاص، تأثيرگذاري برجسته در سطح جامعه داشته باشد.

رئيس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي اظهار داشت: همان‌طور که دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان بازوي دوم علمي کشور به همراه دانشگاه‌هاي دولتي تلاش مي‌کند، مي‌خواهيم باشگاه پژوهشگران جوان بازوي نيرومند دوم باشد چراکه باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد نخستين باشگاه غير دولتي جوان است که براي استعدادهاي درخشان و نخبگان فعاليت مي‌کند.وي گفت: قصد داريم جامع‌نگري خود را بيشتر کرده و فراتر از عضويت دانشجويان دانشگاه آزاد، هسته‌هاي پژوهشگران جوان را در مدارس سما تأسيس و فعال کرده و از مدارس ديگر نيز عضو بپذيريم که البته در آينده بر ضوابط عضو گيري تجديدنظر کرده و ضوابط جديدي را ايجاد خواهيم کرد.زارع در خصوص آخرين وضعيت انتصاب 26 رئيس در باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي تأکيد کرد: نمرات 26 نفر از رؤساي دفاتر باشگاه‌هاي پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي پس از بررسي‌هاي لازم و شرکت در آزمون مصاحبه بررسي شد و همگي در مرحله اول به تأئيد رسيدند.

وي افزود: پس از طي مراحل نهايي و موفقيت در اين مرحله احکام آنها صادر و اسامي آنها اعلام خواهد شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي