جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1391/05/04 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 4207

 10 گزينه براي دستياري کي روش 

 
دغدغه اين روزهاي کارلوس کي روش سرمربي تيم ملي کشورمان پيدا کردن جانشيني مناسب براي ميک مک درموت بدنسازسابق تيم ملي است است که دراواسط راه کي روش را تنها گذاشت و ازجمع تيم مربيان ايران جدا شد.اما کي روش چندان اهميتي به اين جدايي نمي دهد .کي روش گزينها متعددي براي جانشيني ميک دارد که در حال بررسي آنهاست تا بتواند بدنسازي مناسب و درسطح ميک به ايران براي همکاري بياورد.بيش از10 گزينه براي دستياري کي روش مطرح است که از بين آنها تا قبل ازاردوي مجارستان يک مربي به کادر فني تيم ملي اضافه مي شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي