جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1391/05/15 - روزنامه سراسري صبح ايران (يكشنبه) نسخه شماره 4216

 مدير کل دفتر آموزش عالي آزاد و غيرانتفاعي وزارت علوم
 جزئيات پرداخت شهريه دانشجويان غيرانتفاعي 

 
بر اساس آخرين مصوبه شوراي معاونان وزارت علوم، افزايش 15درصدي شهريه در موسسات غيردولتي تنها براي وروديهاي سال تحصيلي جديد اعمال خواهد شد و دانشجويان ورودي سالهاي گذشته اين موسسات تنها بايد 10 درصد افزايش در شهريه متغير را پرداخت کنند.

غلامعلي نادري مدير کل دفتر آموزش عالي آزاد و غيرانتفاعي وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه هفته گذشته شوراي معاونان و مرکز هيأتهاي امناي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نحوه اعمال افزايش شهريه را در دانشگاهها و موسسات غيردولتي غيرانتفاعي کشور در 3 بند و به شرح ذيل اعلام کرد:

1- دانشگاهها و موسساتي که داراي هيأت امناي مصوب هستند، مي توانند با تصويب هيأت امناي خود حداکثر تا سقف 15 درصد براي شهريه هاي ثابت و متغير وروديهاي سال تحصيلي 92-91 اقدام و براي دانشجويان ورودي سالهاي گذشته 10 درصد افزايش در شهريه متغير اعمال کنند و شهريه ثابت بدون تغيير باقي بماند.

علاوه بر اين يک نسخه از اين مصوبه براي مرکز هيأتهاي امنا وزارت علوم و يک نسخه هم براي دفتر آموزشهاي آزاد اين وزارتخانه ارسال شود.

2- دانشگاهها و موسساتي که فاقد هيأت امنا هستند به 3 گروه تقسيم مي شوند:

گروه الف: موسسات و دانشگاههايي که از سال 1389 به قبل داراي مجوز قطعي هستند و بايد ظرف اين مدت هيأت امنا معرفي مي کردند. اين دانشگاهها و موسسات تا 20 شهريورماه سال جاري مهلت دارند نسبت به معرفي هيأت امناي خود اقدام کنند در غير اينصورت افزايش شهريه براي وروديهاي جديد و قديمشان صفر اعلام مي شود.

گروه ب: موسساتي هستند که مجوز آنان مربوط به سال 89 به بعد يعني تا انتهاي سال 90 است. اين موسسسات و دانشگاهها مي توانند نسبت به معرفي هيأت امنا اقدام کنند.

همچنين آن دسته از موسساتي که از سال 89 به قبل مجوز قطعي داشتند و نسبت به معرفي هيأت امنا اقدام کردند بايد موضوع هيأت امناي خود را در هيأت امناي مرکزي وزارت علوم اعلام کنند؛ بر اساس دستور العمل مرکز هيأت امناي وزارت علوم اين موسسات مي توانند با تشکيل هيأت امنا به طور علي الحساب افزايش شهريه را تا سقف 15 درصد براي وروديهاي جديد و افزايش 10 درصد در شهريه متغير و ثابت ماندن شهريه ثابت براي وروديهاي سالهاي گذشته اقدام کنند.

بعد از ابلاغ احکام هيأت امناي اين موسسات، افزايش شهريه به صورت قطعي در اين هيأت بايد تصويب شود.

گروه ج: موسسات و دانشگاههايي که در سال جاري مجوز گرفته اند و مهرماه امسال براي نخستين بار اقدام به جذب دانشجو مي کنند، مي توانند نسبت به افزايش حداکثر 15 درصد نسبت به شهريه ثابت و متغير با هماهنگي مرکز هيأت امناي وزارت علوم و هيأت امناي دانشگاه مادر آن استان اقدام کنند.

3- موسساتي که داراي شرايط خاص هستند بايد براي افزايش شهريه با اداره کل آموزشهاي آزاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مکاتبه کنند.

نادري تاکيد کرد که در صورت عدم اقدام نسبت به اين موارد از سوي موسسات بر اساس مقررات با متخلفان برخورد خواهد شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي