جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1391/05/15 - روزنامه سراسري صبح ايران (يكشنبه) نسخه شماره 4216

 علم و ورزش 

روزه‌داري عامل محدوديت درفعاليت ورزشي نيست

دكتر رحمان سوري

روزه‌داري نه تنها عامل محدوديت دربرابر فعاليت ورزشي نيست، بلكه در برخي از شرايط ورزشكاررا دررسيدن به سازگاري‌هاي فيزيولوژيكي كمك مي‌كند.روزه داري درشرايط برخورداري ازرژيم غذايي مناسب يا در شرايط پرهيز غذايي فوايدي را براي سيستم‌‌هاي فيزيولوژيكي بدن به جا مي‌گذارد كه بر اساس هر شرايط درجه بهبود دستگاه‌هاي مختلف بدن متفاوت است، شرايط روزه‌داري در ساعات پاياني روز با كاهش حجم پلاسماي خون و افزايش چسبندگي سلول‌هاي خوبي و با كاهش ذخاير كليگوژني عضلات و كبد، كاهش توانايي اكسيدان‌هاي سلول‌ها براي توليد انرژي و افزايش فرايندهاي مرتبط با خستگي مركزي و محيطي همراه است.اگر چه اين عوامل به خودي خود محدود كننده فعاليت ورزشي و ظرفيت كارايي بدن است، حتي كاهش دو تا پنج درصد آب بدن به عنوان يك عامل خطرزا براي اجراي يك فعاليت ورزشي يا كاهش اكسيژن مصرفي و توانايي اجراي كار بدني است اما اين عوامل نمي‌تواند فرد را از اجراي فعاليت ورزشي در ماه مبارك رمضان منع كند بلكه افراد با استفاده از دستورالعمل‌هاي خاصي مي‌توانند در طول اين مدت به فعاليت ورزشي بپردازنند.درست است كاهش آب بدن و ذخاير كربوهيدراتي يك عامل فشارزا محسوب مي‌شوند اما اين عوامل مي‌تواند به عنوان يك فشار خارجي فرد را دررسيدن به يك شرايط مطلوب بدني ياري دهد.افزايش ميزان آب گيري در فاصله افطار تا سحر، استفاده از موادي كه آب را درخون و سلول‌ها نگه داري كرده و دفع آن را به تاخير مي‌اندازد، رساندن كربوهيدرات كافي به ويژه كربوهيدرات‌هايي با زنجيره‌هاي سبك در فاصله افطار تا سحر، پرداختن به فعاليت‌هاي ورزشي و رقابتي در زمان‌هاي اوليه روز يا پس ازافطار، استفاده از لباس‌هاي سبك و روشن كه قابليت تهويه مناسب داشته باشند و ورزش در محيط‌هاي خنك راازراهكارهاي مناسب براي جلوگيري از بروز فشارهاي زياد و شرايط خطرزا براي ورزشكاران است.افرادي كه تمايل به كاهش وزن و رسيدن به سطح وزن مطلوب را دارند تمرين درساعات پاياني روز به ويژه استفاده از تمرينات هوازي در يك سطح چربي سوز توصيه مي‌شود.هم‌چنين افراد نبايد سردردهاي روزانه به ويژه و هفته‌‌هاي اول ماه مبارك رمضان را به عنوان يك عامل نشان دهنده كاهش قند خون عنوان كنند، اگرچه برخي از اين سردردها از چنين عللي منشاء مي‌گيرند اما بايد خاطرنشان ساخت در طول روز ايام روزه‌داري به دليل افزايش متابولسيم چربي موادي به نام اجسام كتوني در خون افزايش يافته و انتقال آنها از طريق جريان خون به مغز منجر به ايجاد سردردهايي مي‌شود كه روزهاي آينده با عادت كردن سلول‌هاي مغزي به مصرف اين مواد سردردها نيز برطرف مي‌شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي