جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1391/05/16 - روزنامه سراسري صبح ايران (دوشنبه) نسخه شماره 4217

 فرماندار فيروزكوه:
 نخستين مرحله تحويل واحدهاي مسكن مهر از اوايل مهر ماه آغاز مي‌شود 

 فيروزكوه - خبرنگار آفرينش

فرماندار فيروزكوه گفت: نخستين مرحله تحويل تدريجي واحدهاي مسكن مهر از اوايل مهر ماه به واجدين شرايط آغاز مي‌شود. به گزارش خبرنگار آفرينش ،'سعيد افشار نادري'، با اشاره به اهتمام ويژه وزير راه و شهرسازي به مسكن مهر و بازديد دوباره وي از اين پروژه را مايه مباهات و بركت دانست. وي افزود: خوشبختانه بازديد وزير راه و شهرسازي از پروژه مسكن مهر فيروزكوه مزاياي بسيار خوبي داشت و اقدامات بسيار ارزنده‌اي براي تسريع روند تكميل اين طرح صورت گرفت.

فرماندار فيروزكوه با اشاره به تلاشهاي اخير در تامين زيرساختهاي مسكن مهر اعم از پروژه آبرساني، گازرساني، برق‌رساني، مخابرات و آغاز عمليات آماده‌سازي طرحهايي همچون مسجد، محوطه‌‍سازي، ورودي شهرك و دو مدرسه با همكاري نوسازي مدارس استان تهران، گفت: روند پيشرفت مسكن مهر فيروزكوه از نظر وزير رضايتبخش بود.

افشار نادري، تصريح كرد: به‌رغم محدوديتهاي اقليمي و برودت هوا در حدود هفت ماه سال در فيروزكوه و كاهش اين مدت از فعاليتهاي عمراني، رضايت وزير از پيشرفت پروژه مسرت‌‎بخش بود. وي از بررسي مشكلات و موانع موجود در اين طرح در بازديد نيكزاد و ساير مسوولان كشوري و استاني خبر داد و گفت: براي اتمام و تسريع در باقي مانده عمليات عمراني تصميمات خوبي با درايت 'علي نيكزاد' اتخاذ شد. فرماندار فيروزكوه، خاطرنشان كرد: ياري تعاونيها براي تامين ميزان آورده و برخورداري از تسهيلات بانكي به افرادي كه تمكن مالي چنداني ندارند، مساعدتي از سوي دولت و وزير به مردم اين منطقه بود.

افشار نادري با اشاره به اينكه خوشبختانه مشكل جدي در تكميل مسكن مهر فيروزكوه وجود ندارد و انشاا... براساس برنامه زمانبندي شده واحدهاي مسكوني به تدريج از اوايل مهر ماه به واجدين شرايط تحويل داده مي‌شود، از تلاش دست‌اندركاران اين طرح اعم از تعاونيها، پيمانكاران و دستگاههاي نظارتي و ... قدرداني كرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي