جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1391/05/16 - روزنامه سراسري صبح ايران (دوشنبه) نسخه شماره 4217

 مهلت انتخاب رشته و تاريخ انتشار نتايج دستياري دندانپزشکي اعلام شد 

گروه آزمون و سنجش: نتايج اوليه بيست و ششمين دوره آزمون دستياري تخصصي دندانپزشکي به همراه اسامي واجدين شرايط پذيرش (سه برابر ظرفيت) اعلام شد و داوطلبان تا روز پنجشنبه 19 مرداد فرصت انتخاب رشته دارند. به گزارش مهر، بيست و ششمين دوره پذيرش دستيار تخصصي دندانپزشکي 29 تير با رقابت 2 هزار داوطلب در 9 شهر برگزار شد. بر اساس اعلام دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشکي و تخصصي انتخاب رشته در مدت يک هفته انجام مي‌گيرد و سند تعهد محضري استفاده کنندگان از سهميه بومي براي اطلاع اين گروه قابل دسترسي است.

دبيرخانه همچنين شرايط سهميه نيروهاي مسلح را اعلام کرد. بر اين اساس سهميه نيروهاي مسلح از پذيرش عام صورت مي پذيرد و برابرمصوبه شوراي عالي بهداشت و درمان آجا، ادارات بهداشت و درمان نيروهاي چهارگانه آجا، حضور استفاده کنندگان از سهميه مذکور را در مدت مقرر در مناطق معين شده تضمين مي کند. از استفاده کنندگان از سهميه نيروهاي مسلح قبل از تحويل معرفي نامه جهت ثبت نام تعهد محضري درخصوص خدمت در طول مدت در محل معين شده اخذ و رونوشت آن به دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشکي و تخصصي، همچنين به سازمان نظام پزشکي کل کشور و سازمان هاي نظام پزشکي استان هاي مورد نظر ارسال شده و نامبردگان در مدت مورد تعهد فقط درمناطق مذکور حق فعاليت درماني در خارج از ساعات اداري خواهند داشت. کسب 80 درصد نمره آخرين فرد قبولي درهر رشته - محل براي استفاده کنندگان از سهميه نيروهاي مسلح الزامي است.

انصراف از پذيرش بومي در زمان انتخاب رشته امکان پذير است. داوطلبان در زمان انتخاب رشته بايد به اطلاعيه تکميلي به خصوص جدول ظرفيت و نحوه پذيرش سهميه و پذيرش ها دقت کنند. داوطلبان متقاضي استفاده از پذيرش بومي بايد براساس جدول شماره 1 دفترچه راهنماي آزمون بيست وششمين دوره پذيرش دستيار در رشته هاي تخصصي دندانپزشکي عمل کنند.نتايج نهايي آزمون دستياري دندانپزشکي 7 شهريورماه اعلام مي شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي