جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1391/06/09 - روزنامه سراسري صبح ايران (پنجشنبه) نسخه شماره 4235

 جزئيات مذاکره دولت و مجلس براي انتقال آب خزر 

 اروميه- خبرنگار آفرينش

نامجو در ارتباط با طرح برخي مباحث در مورد غيرقابل برگشت بودن شرايط سابق درياچه اروميه، گفت: اگر بخواهيم درياچه اروميه را داشته باشيم بايد هزينه هاي آن را نيز بپردازيم .وزير نيرو با اشاره به اينکه دولت هزينه هاي مربوط به حفظ درياچه اروميه را مي پردازد، از مذاکره بين دولت و مجلس براي رفع ايرادات قانوني نحوه هزينه کرد منابع در طرح بزرگ انتقال آب به فلات مرکزي ايران خبر داد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت ، مجيد نامجو در ارتباط با طرح برخي مباحث در مورد غيرقابل برگشت بودن شرايط سابق درياچه اروميه، گفت: اگر بخواهيم درياچه اروميه را داشته باشيم بايد هزينه هاي آن را نيز بپردازيم.وزير نيرو، اظهار داشت: اين درياچه در يک زمان ديگري نيز خشک شده بود اما دوباره به شرايط مناسب بازگشت. اما در حال حاضر به دليل حساسيت هاي داخلي و بين المللي که در مورد درياچه اروميه وجود دارد دولت در حال پرداخت هزينه ها براي حفظ آن است.نامجو خاطر نشان کرد: تلاش مي شود تا بتوانيم قدري فضاي مناسب در مورد درياچه اروميه و شرايط حفظ و نگهداري آن ايجاد شود.وي در ارتباط با برخي مسائل مطرح شده در مورد طرح بزرگ انتقال آب خزر به فلات مرکزي ايران و همچنين ايرادي که مجلس در اين باره گرفته بود، گفت: مجلس در زمينه تخصيصي که براي تامين منابع مورد نياز اجراي طرح از محل پالايشگاه خليج فارس داده شده بود، اشکالي را گرفته بود.

وزير نيرو با اشاره به اينکه مطرح شد دولت بيش از ظرفيت ماده 33 به اين امر اختصاص داده است، بيان داشت: ممکن است جمع بررسي ها و پيش بيني هايي که در دولت گرفته شد بيشتر از ظرفيت باشد، اما اينها عملياتي نشده و آن ميزاني که بايد از بودجه هزينه شود و در دفاتر به ثبت برسد کمتر از آن چيزي است که دولت مصوب مي کند.

نامجو با بيان اينکه در نهايت عملکرد دولت به اندازه بودجه و منابع قانوني پيش بيني شده خواهد بود، گفت: در اين زمينه بين دولت و مجلس مذاکراتي براي حل اين اشکال در جريان است تا بتوانيم آن را به نوعي حل کنيم.

به گفته وي، در حقيقت خارج از مباحث بودجه اي نيز برخي پيش بيني ها براي اجراي پروژه انتقال آب درياي خزر به مرکز ايران در نظر گرفته شده است.وزير نيرو اين مطلب را نيز افزود که ما با جذب سرمايه گذاري هاي خارج از روال بودجه مي توانيم اين کار را انجام دهيم و در حال حاضر بسياري از شرکت هاي حوزه نيرو با جذب سرمايه گذار و منابع داخلي پروژه ها را به انجام مي رسانند.

نامجو تاکيد کرد: در حال حاضر در حاشيه جنوبي کشور بخش خصوصي براي شيرين سازي آب دريا وارد عمل شده و کاري که ما انجام مي دهيم فقط در بخش خريد آب است. وي با اشاره به وجود روشهاي فروان براي تامين مالي پروژه بزرگ انتقال آب درياي خزر به مرکز ايران، اظهار داشت: مهم ترين موضوع در اين زمينه اراده دولت است که براي انجام آن وجود دارد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
اجلاس در تهران
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
اجتماعي
در قلمرو ورزش
آگهي