جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1391/07/23 - روزنامه سراسري صبح ايران (يكشنبه) نسخه شماره 4271

 ماندگار بر جريده عالم  

 ضميمه 5

ادامه سخنراني عاليجناب دکتر عبداله الجلال، رئيس دانشگاه کويت

در اجلاس افتتاحيه دهمين شوراي اجرايي اتحاديه دانشگاه هاي جهان اسلام

دانشگاه کويت، 6 تا 8 مارس 2005

قسمت دهم

عاليجنابان

ما دراينجا با اين اعتقاد گردآمده ايم که نيازهاي برادران، همکاران ومدرسين آموزش عالي ووجود اميدهاي فراواني که آنها به ما دارند را برآورده سازيم. در حقيقت ما بايستي زمينه را براي پيشنهادهاي جاذب در خدمت به موسسات علمي وآموزشي در نشستهايمان ارائه دهيم.

ما بطور برابر اطمينان داريم که نشست ما در يک فضاي دوستانه، گفتگوي متين و روح اجتماعي اخلاقي، محورهاي تنظيم شده دريک چنين راهي را براي هدف هاي بلند خود جستجو مي کند، و آرزوهايي را که براي ما عزيز است تحقق مي بخشد.

در حقيقت ديدار ما دريک مقطع حساسي است که جهان اسلام با زحمت ازآن عبور مي کند، بار بر روي دوش ما مسئوليت هاي اختصاص داده شده به ما است که از طريق روشنفکران، همکاران علمي وفرهنگي بالا مي رود و همه جامعه را دربرمي گيرد.

برادران عزيز و محترم

در قدرداني از حضور شما، دوست دارم که آرزو کنم يک اقامت خوبي در کويت منزل دوم خود داشته باشيد، و من آرزو مي کنم که اين اجلاس به يک نتيجه موفقيت آميز برسد. من خدا را سپاس مي کنم که به ما عقل داد ومارادر جاده مستقيم قرار داد ما براي اعمال خود نه پاداش بلکه خواست خدا را جستجو مي کنيم.

و السلام عليکم ورحمه اله وبرکاته


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي