جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1391/07/27 - روزنامه سراسري صبح ايران (پنجشنبه) نسخه شماره 4275

  تشخيص مواد آلرژي زا  

استفاده از آلرژن هاي اختصاصي مي تواند جايگزين مناسبي براي عصاره هاي مواد آلرژي زا براي تشخيص و ايمونوتراپي قرار گيرند.

دکتر عبدالرضا وارسته، دانشيار مرکز تحقيقات ايمونولوژي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: در سالهاي اخير شاهد شيوع بيش از پيش بيماريهاي آلرژيك هستيم كه باعث تحميل هزينه‌هاي سنگين به جامعه شده است، بنابراين تشخيص و درمان اين دسته از بيماريها در 20 سال گذشته، از جايگاه خاصي برخوردار شده است.

وي گفت:علاوه بر گرفتن شرح حال، استفاده از آزمون پوستي توسط عصاره تام مواد آلرژي‌زا ، از قديمي‌ترين روشهاي تشخيص است. استفاده از عصاره تام كه مشكلات متعددي در فرآيند تهيه و استانداردكردن آن وجود دارد، اغلب از حساسيت و ويژگي لازم جهت تشخيص بيماريهاي آلرژي برخوردار مي‌باشد. برخي از مشکلات ناشي از تنوع آلرژنها در يک عصاره ماده آلرژي از (الرژنهاي اصلي و فرعي) و مواد غير آلرژي‌زاي موجود در اين عصاره ها مي باشد.

وارسته تصريح کرد: پيشرفتهاي دهه‌هاي اخير در زمينه روشهاي بيوشيميايي و فناوري بيولوژي مولكولي و مهندسي ژنتيك پروتئين‌ها، امكان شناسايي تهيه و تخليص آلرژي‌زا‌هاي طبيعي و نوتركيب را فراهم ساخته است. استفاده از آلرژنهاي اختصاصي مي تواند جايگزين مناسبي براي عصاره هاي مواد آلرژي زاي براي تشخيص و ايمونوتراپي اختصاصي مورد نظر قرارگيرند.

وي خاطر نشان کرد: استفاده از آلرژنهاي نوتركيب، امکان تهيه ميکرواري هاي خاص هر منطقه با تعداد بسيار زياد آلرژنهاي اختصاصي آن منطقه جغرافيايي را فراهم مي نمايد. بکارگيري اين ميکرو اري ها امکان تشخيص بسيار دقيق آلرژي يک فرد (با حساسيت و ويژگي بالا) با مقدار بسيار اندک نمونه با روشهاي غير تهاجمي فراهم خواهد نمود. به نظر مي رسد در آينده نزديک استفاده از اين آلرژنها، روش انتخابي در تشخيص و درمان خواهد بود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
اجتماعي
در قلمرو ورزش
آگهي