جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1391/08/27 - روزنامه سراسري صبح ايران (شنبه) نسخه شماره 4299

 وزير علوم تشريح كرد؛
 تغييرات جديد و تخصصي‌تر شدن آزمون دكتري سال 92 

دلايل تغيير وزن آزمون دکتري، حذف کنکور در 3 دانشگاه شهريه اي، سرنوشت دانشجويان بورسيه و تأثير سوابق تحصيلي در کنکور 93 از مهمترين سخنان وزير علوم در جمع خبرنگاران بود.به گزارش مهر،‌ کامران دانشجو در حاشيه همايش روساي دانشگاههاي کشور در پاسخ به پرسش مهر در خصوص تغيير وزن آزمون دکتري 92 و کاهش اعتراضات داوطلبان اين آزمون،‌ اظهار داشت: 50 - 50 شدن آزمون دکتري 92 خواست داوطلبان کنکور دکتري است و اعمال اين وزن در کنکور دکتري که 18 اسفندماه امسال برگزار خواهد شد، قطعي است.

وي تاکيد کرد که تغيير اين وزن هيچ مشکلي براي داوطلبان دکتري سال 92 ايجاد نمي کند و حتي 75 درصد داوطلبان تاکيد داشتند که اين تغيير وزن صورت گيرد زيرا دانشگاهها به گفته داوطلبان در مصاحبه دکتري دانشجويان خود را پذيرش مي کردند و يا به قدري به داوطلبان نمره مصاحبه را کم مي دادند که داوطلب امکان قبولي نداشته باشد.به گفته وزير علوم،‌ آزمون دکتري 92 تخصصي تر برگزار خواهد شد که اين اقدام به علت افزايش وزن آزمون کتبي صورت مي گيرد.وي همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگاري در خصوص مشکلات ارزي دانشجويان بورسيه گفت: تمام دانشجويان بورسيه کارداني و کارشناسي مي توانند به داخل کشور برگردند و در مقاطع تحصيلات تکميلي هم دانشجويان ايراني مي توانند به واحدهاي بين الملل دانشگاههاي هم تراز با دانشگاههاي خارج از کشور که در آن تحصيل مي کنند،‌ برگردند.

وزير علوم در ادامه در خصوص تجميع دانشگاههاي کوچک اظهار داشت: در مرحله نخست دانشگاههاي غيردولتي را ترغيب کرديم که با هم تجميع شوند که در کيفيت اين دانشگاهها و کاهش هزينه ها تاثير زيادي دارد. همه دانشگاههاي بزرگ و مادر مي توانند پرديس اقماري داشته باشند و از تاسيس اين پرديسها در ساير شهرها با برند دانشگاه مادر استقبال خواهيم کرد.

دانشجو در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در خصوص پذيرش خارج از آزمون دانشجوي دکتري توسط برخي دانشگاهها، تصريح کرد: مدرک اين دانشجويان بي اعتبار و با دانشگاههاي خاطي برخورد مي شود.اين مقام مسئول در پاسخ به پرسش مهر در خصوص قطع دسترسي به منابع علمي توسط دانشگاهها به علت مسائل ارزي موجود در کشور اظهار داشت: بايد در دانشگاه خود را با واقعيتها تنظيم کنيم، با اين حال تلاش مي کنيم کمترين مسئله براي دانشگاهها به وجود آيد.

دانشجو تاکيد کرد: به دنبال ايجاد شبکه مشترکي براي دانشگاهها هستيم تا از منابع علمي يکديگر به صورت مشترک استفاده کنند و در اين زمينه تلاش خواهيم کرد در عرصه علمي و پژوهشي مشکلي براي دانشگاهها ايجاد نشود. دانشجو همچنين در خصوص وضعيت حذف کنکور در سال 93 اظهار داشت: تاثير سوابق تحصيلي در دوران دبيرستان براي پذيرش در سال 93 به مراتب بيش از سالهاي گذشته خواهد شد.وي ادامه داد: در صورتيکه قرار باشد قانون مصوب سال 86 در خصوص حذف کنکور اعمال شود پس کنکور در سال 93 حذف خواهد شد.وزير علوم تاکيد کرد که 3 هزار رشته محل در دانشگاههاي پيام نور،‌ آزاد و غيردولتي حذف خواهند شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
اطلاعيه
مرز پر گهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي