جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1391/09/12 - روزنامه سراسري صبح ايران (يكشنبه) نسخه شماره 4310

 منابع کنکورسراسري 92 اعلام شد 

 سازمان سنجش آموزش کشور با اعلام آغاز مهلت ثبت‌نام کنکور از 16 آذر ماه، منابع آزمون سراسري سال 92 را اعلام کرد. به گزارش ايسنا، منابع آزمون‌هاي عمومي و اختصاصي در گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبان‌هاي خارجي به شرح زير است:

آزمون عمومي

آزمون عمومي براي داوطلبان نظام جديد و نظام قديم آموزش متوسطه به منظور تشخيص ميزان آمادگي داوطلبان در زمينه دروس عمومي و در حدود اطلاعات علمي کتب نظام جديد آموزش متوسطه سالي واحدي مشخص شده باشد. مواد آزمون عمومي و ضرايب آن و همچنين کتب منابع سوال در هر يک از دروس براي کليه داوطلبان اعم از داوطلبان نظام جديد (ترمي واحدي و يا سالي واحدي) و نظام قديم آموزش متوسطه براي کليه گروه‌هاي آزمايشي اينگونه اعلام شده است:

- آزمون زبان و ادبيات فارسي با ضريب 4، کتب منابع طرح سوال (دوره پيش‌ دانشگاهي و سال‌هاي سوم و دوم دبيرستان نظام جديد سالي واحدي آموزش متوسطه)

- آزمون زبان عربي با ضريب 2، کتب منابع طرح سوال (سال‌هاي سوم و دوم دبيرستان نظام جديد سالي واحدي آموزش متوسطه)

- آزمون فرهنگ و معارف اسلامي با ضريب 3، کتب منابع طرح سوال (دوره پيش‌ دانشگاهي و سال‌هاي سوم و دوم دبيرستان نظام جديد سالي واحدي آموزش متوسطه)

- آزمون زبان خارجي (انگليسي،‌ آلماني، فرانسه، روسي، ايتاليايي) با ضريب 2، کتب منابع طرح سوال (دوره پيش دانشگاهي و سال سوم دبيرستان نظام جديد سالي واحدي آموزش متوسطه)

چنانچه داوطلبان اقليت‌هاي مذهبي (کليمي، زرتشتي، مسيحي)، بخواهند به سوالات معارف غير اسلام پاسخ دهند، ضمن علامت‌گذاري در بند 15 تقاضانامه ثبت‌نام اينترنتي بايد به سوالات اقليت‌هاي ديني که از مشترکات همه اديان رسمي و اعتقاد ديني آنها که در دوران تحصيل آموزش مي‌بينند، بر حسب مورد پاسخ دهند.

آزمون اختصاصي

آزمون اختصاصي براي داوطلبان نظام جديد (اعم از سالي واحدي و يا ترمي واحدي) و نظام قديم آموزش متوسطه به منظور تعيين ميزان آشنايي علمي آنان با پايه‌هاي اساسي و اصولي رشته‌هاي موجود در هر گروه آزمايشي و در حدود اطلاعات علمي کتب نظام جديد آموزش متوسطه سالي – واحدي برگزار مي‌شود.

مواد آزمون اختصاصي و ضرايب هر يک از دروس امتحاني گروه‌هاي آزمايشي 1، 2، 3، 4 و 5 در شرايط اختصاصي هر گروه به ترتيب در بخش منابع آزمون‌هاي اختصاصي دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون سراسري درج شده است.

منابع آزمون‌هاي اختصاصي گروه‌هاي آزمايشي

گروه آزمايشي علوم رياضي و فني:

الف) از کليه شرکت‌کنندگان فارغ‌التحصيل و دانش‌آموزان دوره پيش‌ دانشگاهي نظام جديد آموزش متوسطه و همچنين کليه فارغ‌التحصيلان نظام قديم آموزش متوسطه اين گروه آزمايشي دروس رياضيات، فيزيک و شيمي در حدود اطلاعات علمي کتب دوره پيش دانشگاهي و سال‌هاي سوم و دوم دبيرستان رشته رياضي فيزيک نظام جديد سالي واحدي آموزش متوسطه امتحان به عمل خواهد آمد.

علاوه بر دروس فوق، در درس فيزيک، از کتاب فيزيک 1 و آزمايشگاه سالي واحدي نيز سوال طرح خواهد شد.

گروه آزمايشي علوم تجربي:

الف) از کليه شرکت‌کنندگان فارغ‌التحصيل و دانش‌آموزان دروه پيش دانشگاهي نظام جديد آموزش متوسطه و همچنين کليه فارغ‌التحصيلان نظام قديم آموزش متوسطه اين گروه آزمايشي دروس زمين‌شناسي، رياضيات، زيست‌شناسي، فيزيک و شيمي در حدود اطلاعات علمي کتب دوره پيش‌ دانشگاهي و سال‌هاي سوم و دوم دبيرستان رشته علوم تجربي نظام جديد سالي واحدي آموزش متوسطه امتحان به عمل خواهد آمد.

سوالات دروس زمين‌شناسي منحصرا از کتب دوره پيش‌ دانشگاهي و سال سوم طرح خواهد شد.

علاوه بر دروس فوق، در درس فيزيک از کتاب فيزيک 1 و آزمايشگاه سالي واحدي نيز سوال طرح خواهد شد.

منحصرا براي دارندگان ديپلم بهياري که به حرفه بهياري نيز اشتغال دارند، براي استفاده از سهميه بهياران در رشته پرستاري، درس بهياري شامل دروس مراقبت‌هاي بهياري (دستگاه گوارش، دستگاه عضلاني، اسکلتي، پوست، دستگاه توليد مثل، دستگاه ادراري، بيماري‌هاي گوش و حلق و بيني و چشم، دستگاه قلب و عروق و خون و دستگاه تنفس)، تغذيه و رژيم‌هاي درماني، زيست‌شناسي اختصاصي، بهداشت رواني، بهداشت عمومي، اخلاق و مقررات بهياري و فن بهياري (دستورالعمل مقدماتي)، علاوه بر دروس اختصاصي فوق پيش‌بيني شده است.

گروه آزمايشي علوم انساني:

از کليه شرکت‌کنندگان فارغ‌التحصيل و دانش‌آموزان دوره پيش دانشگاهي نظام جديد آموزش متوسطه و همچنين کليه فارغ‌التحصيلان نظام قديم آموزش متوسطه اين گروه آزمايشي دروس رياضيات، اقتصاد، زبان و ادبيات فارسي، زبان عربي، تاريخ و جغرافيا، علوم اجتماعي، فلسفه و منطق و همچنين روانشناسي در حدود اطلاعات علمي مشخص شده رشته ادبيات و علوم انساني نظام جديد سالي واحدي آموزش متوسطه امتحان به عمل مي‌آيد.

رياضيات (کتب پيش دانشگاهي و سال‌هاي سوم، دوم و اول)، اقتصاد (کتب سال دوم)، زبان و ادبيات فارسي (کتب پيش دانشگاهي و سال‌هاي سوم و دوم)، زبان عربي (کتب پيش‌ دانشگاهي و سال‌هاي سوم و دوم)، تاريخ و جغرافيا (دوره پيش دانشگاهي و سال‌هاي سوم و دوم)، علوم اجتماعي (کتب پيش دانشگاهي، سال‌هاي دوم و سوم)، فلسفه و منطق (فلسفه بر اساس کتب پيش دانشگاهي و سال سوم و منطق بر اساس کتب سال سوم) و روانشناسي (کتب سال سوم).

منحصرا براي دانش‌آموزان و دارندگان مدرک تحصيلي پيش دانشگاهي علوم و معارف اسلامي درس اصول، عقايد و فقه در سطح اطلاعات علمي دارندگان گواهينامه دوره پيش دانشگاهي رشته مذکور، علاوه بر دروس اختصاصي فوق پيش‌بيني شده است.

گروه آزمايشي هنر:

از کليه شرکت‌کنندگان و دانش‌آموزان دوره پيش دانشگاهي نظام جديد و همچنين کليه فارغ‌التحصيلان نظام قديم آموزش متوسطه اين گروه آزمايشي بر اساس اطلاعات و درک عمومي هنر براي شناسايي استعداد و توانايي‌هاي هنري امتحان به عمل مي‌آيد.

آن دسته از داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي 1 يا 2 يا 3 و يا 5 که علاقمند به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي گروه آزمايشي هنر نيز باشند، بايد علاقمندي خود را به شرکت در گروه آزمايشي هنر با علامت‌گذاري بند 44 در تقاضانامه ثبت‌نام اينترنتي مشخص و در آزمون عمومي و اختصاصي گروه آزمايشي مذکور نيز شرکت کنند.

از شرکت‌کنندگان اعم از داوطلبان نظام جديد و نظام قديم آموزش متوسطه اين گروه آزمايشي بر اساس اطلاعات و درک عمومي هنر براي شناسايي استعداد و توانايي‌هاي هنري، آزمون‌هاي درک عمومي هنر، درک عمومي رياضي، فيزيک، ترسيم فني، خلاقيت تصويري و تجسمي،‌ خلاقيت نمايشي، ‌خلاقيت موسيقي و خواص مواد امتحان به عمل خواهد آمد.

بر اين اساس، بخشي از سوال‌هاي تخصصي گروه آزمايشي هنر از کتاب کارگاه هنر 1 (کد 594)، کارگاه هنر 2 (کد 594/1)، سير هنر در تاريخ 1 (کد 594/3)، سير هنر در تاريخ 2 (کد 594/8)، انسان، فضا، طراحي (کد 594/7)، آشنايي با ميراث هنري و فرهنگي ايران (کد 594/6)، مباني هنرهاي تجسمي (کد 358/21)، طراحي 1 (کد 359/92)، طراحي 2 (489/9)، آشنايي با بناهاي تاريخي (کد 492/6)، خط در گرافيک (کد 491/6)، ترسيم فني و نقشه‌کشي (کد 359/78)، کارگاه نقاشي (کد 496/3)، عکاسي 1 (کد 358/15)، طراحي اندام و لباس (کد 494/8)، کارگاه طراحي نقوش سنتي (کد 359/77)، حجم‌سازي 1 (کد 450/3)، آشنايي با صنايع دستي ايران 1 (کد 359/30) و مباني نظري و ساختار موسيقي ايراني (کد 331) طراحي خواهد شد.

گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي:

کليه شرکت‌کنندگان و علاقه‌مندان به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي مانند ديگر گروه‌هاي آزمايشي بايد لزوما در اين گروه آزمايشي ثبت‌نام و در آزمون عمومي و اختصاصي آن شرکت نمايند.

آن دسته از داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي 1، 2، 3 و 4 که علاقه‌مند به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي گروه آزمايشي 5 (رشته‌هاي زبان‌هاي خارجي) نيز باشند، بايد علاقه‌مندي خود را به شرکت در گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي (گروه آزمايشي 5)، با علامت‌گذاري بند 45 در تقاضانامه ثبت‌نام اينترنتي، مشخص نموده و در آزمون عمومي و اختصاصي گروه آزمايشي ذيربط شرکت کنند.

از شرکت‌کنندگان اعم از داوطلبان نظام جديد و نظام قديم آموزش متوسطه اين گروه آزمايشي که زبان خارجي امتحاني آنان انگليسي، آلماني و يا فرانسه مي‌باشد از درس زبان خارجي تخصصي (با ضريب 4) امتحان به عمل خواهد آمد.

رشته‌هاي تحصيلي گروه‌هاي آزمايشي گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبان‌هاي خارجي طي جداولي در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و سايت سازمان سنجش به نشاني www.sanjesh.org درج شده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي