جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1391/10/02 - روزنامه سراسري صبح ايران (شنبه) نسخه شماره 4325

 در مقطع کارشناسي ارشد؛
 ثبت‌نام در پرديس ارس دانشگاه تهران آغاز شد 

 پرديس ارس دانشگاه تهران براي نيمسال دوم سال تحصيلي جاري، دانشجوي کارشناسي ارشد مي‌پذيرد از اين رو متقاضيان تا 5 دي ماه مهلت ثبت‌نام در اين پرديس را دارند. به گزارش خبرنگار مهر، دانش‌آموختگان کارشناسي تمام رشته ها مي توانند براي رشته مورد علاقه خود داوطلب شوند و داوطلباني که در رشته غيرمرتبط با رشته کارشناسي خود پذيرفته شوند بايد دروس کمبود و پيش نياز لازم را مطابق آئين نامه مربوط، اخذ کرده و بگذرانند.

تعداد واحدهاي درسي با احتساب واحدهاي پايان‌نامه براي تمام رشته‌هاي تحصيلي به استثناي رشته‌هاي مديريت MBA برابر 32 واحد و براي رشته‌هاي مديريت MBA برابر 54 واحد است.واحدهاي جبراني، کمبود و تقويتي زبان انگليسي که ممکن است براي تمام يا گروهي از دانشجويان منظور شود، اضافه بر واحدهاي مذکور خواهد بود. حداقل معدل مورد قبول دوره کارشناسي متقاضيان 12 از 20 است و پرونده کساني که با معدل کمتر از 12 در دوره کارشناسي، فارغ‌التحصيل شده باشند، بررسي نخواهد شد.

مدارک معادل کارشناسي و يا عناوين مشابه، براي ورود به اين دوره ها قابل قبول نيست و اعلام رشته به معني برگزاري حتمي دوره نيست و چنانچه به دليل عدم تکميل ظرفيت يا هر دليل ديگر، براي رشته خاصي اعلام نتيجه نشود وجه ثبت‌نام اوليه به متقاضيان آن رشته عودت داده خواهد شد.فرايند بررسي درخواست داوطلبان دوره‌هاي کارشناسي ارشد و پذيرش آنها در تمام مراحل تحت نظارت معاونت آموزشي دانشگاه خواهد بود و بدين منظور کميته‌اي مرکب از نماينده پرديس دانشکده، نماينده گروه مربوط به هر رشته و نماينده معاونت آموزشي دانشگاه (کميته پذيرش)، زيرنظر معاون آموزشي پرديس ارس تشکيل و براساس امتيازات زير نسبت به اولويت بندي داوطلبان اقدام مي‌کند.

پرديس ارس، دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد را براي نيمسال بعدي سال تحصيلي جاري در 37 رشته مي‌پذيرد. متقاضيان تا 5 دي ماه مهلت ارسال آثار و مدارک خواسته شده را دارند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي