جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1391/10/10 - روزنامه سراسري صبح ايران (يكشنبه) نسخه شماره 4332

 ماندگار بر جريده عالم  

 اتحاديه دانشگاه هاي جهان اسلامFUIW

حوزه هاي فعاليت اتحاديه در برنامه 2007 تا 2009

قسمت هشتم

نتايج مورد انتظار:

1- مبادله اطلاعات، ديدارها ودعوت ها که فعاليت اتحاديه را ترويج
مي‌نمايد؛

2- امضاي توافقنامه مشارکت؛

3- برگزاري جلسات مشاوره وهماهنگي.

محور 2.1.4 : راهنماي مرجع و داده ها ( اطلاعاتي) در مورد دانشگاه هاي عضو

با اين ديدگاه که هيچ برنامه استراتژيک به اهداف خود نخواهد رسيد، مگر اينکه مبني بر داده هاي اطلاعاتي باشد که اجازه دهد واقعيت را تعيين و ارزيابي کند وآينده را پيش بيني نمايد، اتحاديه درطول برنامه هاي قبلي خود راهنماهايي درمورددانشگاه هاي جهان اسلام و دانشگاه هاي عضو به چاپ رسانيد.

اتحاديه همچنين ژورنال هاي آکادميک از پژوهش علمي دانشگاهي به چاپ رسانيد تا به اطلاع عموم برساند و از تلاش هاي دانشگاه هاي اسلامي بهره مند شود. دراين ارتباط، اتحاديه اقدامات خود را براي تهيه راهنماهاي مرجع ادامه خواهد داد. اين محور شامل برنامه هاي زير است:

برنامه 2.1.4.1: راهنماي مرجع براي آموزش در دانشگاه هاي عضو

اهداف:

- تهيه داده هاي اطلاعاتي شامل توسعه ارزيابي آموزش عالي؛

- تبليغ فعاليت ها وظرفيت هاي دانشگاه هاي عضو؛

- ترويج مبادله اطلاعات، تخصص و تجربه بين دانشگاه هاي عضو.

مکانيزم هاي پياده سازي:

به عنوان بخشي از تلاش هاي اتحاديه براي تاليف راهنماهايي که در مورد واقعيت هاي دانشگاه ها و اقدامات آنها به منظور ارتقاء، پژوهش علمي است، اتحاديه در قالب برنامه عملياتي جديد، راهنماهايي را تاليف کندکه نقاط قوت دانشگاه ها را بررسي کند،کارآمدي هاي موجود و دست آوردهاي علمي آنها و به روز کردن داده هاي اطلاعاتي و ارزيابي کارآمدي آنها را، به طريقي که خواسته‌هاي توسعه و تغيير را تامين نمايد نشان دهد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي