جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1391/10/10 - روزنامه سراسري صبح ايران (يكشنبه) نسخه شماره 4332

 محمود مباحي رئيس شوراي اسلامي کلانشهر رشت:
 شهردار رشت در عزل و نصب مديران خود اختيارات کامل دارد 

 رشت - سيد اکبر خوشحال

رئيس شوراي اسلامي کلانشهر رشت در يک کنفرانس مطبوعاتي شرکت کرد و گفت: جمعيت شهر رشت از پانصد هزار نفر به بيش از 760 هزار نفر رسيده است به همين علت مناطق شهرداري را به پنج منطقه رسانده‌ايم تا اينکه شهروندان عزيز ما در امور اداري با ترافيک برخورد نکنند و وقت عزيز آنان تلف نشود. محمود مباحي رئيس شوراي اسلامي شهر رشت در ادامه افزود: مردم درخصوص بيلان عملکرد شهرداري و شورا حساس هستند والبته حق مسلم مردم ما است و بايد در اين زمينه شفاف‌سازي شود، تا اينکه مردم به قضاوت دعوت شوند چون نمرات قبولي مردم براي همه خدمتگزاران علي الخصوص اعضاي شورا ها بسيار حياتي است.رئيس شوراي شهر رشت همچنان گفت: اقدامات انجام شده زياد است که جا دارد تا مقايسه‌اي با زمان گذشته صورت گيرد چون نگاه امروز مردم ما نسبت به شهرداري متفاوت از گذشته مي‌باشد در گذشته خدمات شهرداري فقط در جمع‌آوري زباله-نظارت بر ساخت وساز و فضاي سبز بوده اما نگاه امروز مردم ما نسبت به شهرداري رسيدگي به آسيبهاي فرهنگي –بهداشت- محيط زيست و سد معبر واز همه مهمتر پاسخگويي به مردم مي‌باشد.

مباحي در کنفرانس مطبوعاتي در زمينه فضاي سبز اشاره داشت وگفت: در گذشته فقط يک پارک داشتيم که معروف به پارک محتشم بوده خوشبختانه در حال حاضر چندين پارک بزرگ در شهر رشت داير کرديم که مجهز به وسايل ورزشي آن هم از انواع لوازم ورزشي براي شهروندان عزيز ايجاد شده است که اين توسعه نشانه خدمتگزاري مسئولين شهرداري مي‌باشد. لازم به ذکر است مباحي در زمينه اعتبارات عنوان نمود وگفت:3ميليارد تومان اعتبارات سال 86بوده که 10 ميليارد تومان غير نقدي و20 ميليارد تومان هم نقدي بود خوشبختانه امروز 200 ميليارد تومان بودجه داريم که 150 ميليارد تومان نقدي و50 ميليارد تومان غير نقدي مي‌باشد که اين موفقيت از پيگيريهاي اعضاي شوراي اسلامي و شخص شهردار مي‌باشد. مباحي 28درصد بوجه را جاري و 63 درصد آنرا عمراني اعلام کرد و افزود: ادارات زيادي به شهرداري بدهکارند اگر مديران ادارات نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام نکنند ما ناچار بايد برخورد قانوني داشته باشيم چون با همان پولها بايد حقوق پرسنل شهرداري را پرداخت کنيم و از طرفي هم به عمران آبادي شهر بپردازيم. مباحي در خصوص انتقادهايي که در رابطه با عزل و نصب مديران شهرداري رشت توسط دکتر ثا بت قدم شهردار رشت شده گفت: هيچ يک از اعضاي شوراي شهردر عزل و نصب مديران شهرداري دخالت ندارند چون حق شهردار است که تيم موردنظرش را شخصا انتخاب کند.

مباحي از تبديل شهرداري رشت به 5منطقه خاطرنشان کرد: چون جمعيت شهر رشت از 5000 هزار نفر به بيش از 760 هزار نفر رسيده بايد تعداد مناطق شهرداري را از 5 منطقه هم بيشتر افزايش دهيم. لازم به ذکر است که محمود مباحي رئيس شوراي اسلامي کلانشهر رشت که به اتفاق دکتر ثابت قدم شهردار در کنفرانس مطبوعاتي شرکت داشت به همه سوالات خبرنگاران با حوصله پاسخگو شد واعلام کرد:که هر زماني اصحاب قلم لازم دانستند که بايد به شوراها و شهرداري دسترسي داشته باشند نبايد هيچ مانعي براي دسترسي اصحاب قلم به مسئولين وجود داشته باشد تا اينکه اصحاب قلم که چشم وگوش مردم هستند بتواند در اطلاع‌رساني به وظايف خود به نحو احسن عمل کنند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي