جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1391/10/26 - روزنامه سراسري صبح ايران (سه شنبه) نسخه شماره 4343

 ماندگار بر جريده عالم  

 اتحاديه دانشگاه هاي جهان اسلامFUIW

حوزه هاي فعاليت اتحاديه در برنامه 2007 تا 2009

قسمت نوزدهم

برنامه : 4.1.2.1 : علوم انساني واجتماعي دانشگاه و مسائل موجود روز

اهداف:

- بالا بردن آگاهي از پديده ها ومسائل انساني و اجتماعي معاصر؛

- ارائه نقطه نظر علمي و اسلامي بيان مسائل معاصر؛

- مبادله تخصص و ديدگاه ها بين دانشگاه هاي عضو دراين حوزه.

مکانيزم هاي پياده سازي:

به منظور بالا بردن حضور در دانشگاه هاي اسلامي وتاييد کارايي خدمات آنها، اتحاديه نظر دارد که جلسات دانشگاهي براي بيان موضوعات جهاني سازي، بيسوادي، فقر، افراط گرايي و صلح از نقطه نظر آکادمي اسلامي برگزار نمايد. اتحاديه همچنين به دانشگاه هاي عضو مشاوره مي دهد بطوريکه موضوعات رادر مواد درسي خود به شکل درهم تنيده اي مطرح کنند.

نتايج مورد انتظار:

1- برگزاري جلسات در مورد جهاني سازي، بيسوادي، فقر، افراط گرايي و حقوق بشر؛

2- ارائه مشاوره فني براي بررسي اين مسائل در برنامه هاي آموزشي؛

3- طراحي مطالعات آکادميک در مورد بيان موضوعات و مسائل معاصر.

برنامه 4.1.2.2 : آموزش عالي و موضوعات محيط زيست، سلامت و جمعيت

اهداف:

- بالابردن آگاهي درباره مخاطرات در مورد تهديد محيط زيست، سلامت و جمعيت؛

- ارائه دورنماي اسلامي براي محافظت محيط زيست، سلامت و جمعيت؛

- توسعه و مدرن کردن مجموعه متراکمي از مفاهيم موضوعات در مواد درسي آموزشي؛

- بالابردن ظرفيت هاي دانشگاه براي بيان اين موضوعات.

مکانيزم هاي پياده سازي:

براي پرورش دادن مفاهيم محيط زيست، سلامت و جمعيت در برنامه هاي آموزشي دانشگاه، و بيان مسائلشان که امنيت جهان و انسان را تهديد مي کند، اتحاديه در نظر دارد تا جلسات دانشگاهي در مورد اين عناوين برگزار کندو مشاوره فني به دانشگاه هاي عضو در مورد چگونگي درگير کردن اين مفاهيم درمواد درسي دانشگاه ارائه دهد. اتحاديه همچنين در توسعه سياست هاي ملي متناسب با بيان موضوعات محيط زيست، سلامت و جمعيت کمک مي کند.

نتايج مورد انتظار:

1- برگزاري جلسات دانشگاهي در مورد محيط زيست، سلامت و جمعيت،

2- ارائه مشاوره فني براي ترکيب اين مفاهيم درمواد درسي آموزشي.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي